ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอาใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอาใจ*, -เอาใจ-

เอาใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอาใจ (v.) try to please See also: behave well, please Syn. เอาอกเอาใจ, ตามใจ
เอาใจจดจ่อ (v.) attend See also: pay attention, give heed Syn. ตั้งใจ, สนใจ
เอาใจช่วย (v.) wish somebody success See also: wish success to somebody
เอาใจออกห่าง (v.) estrange See also: feel unfriendly, feel uncomfortable Syn. ตีตัวออกห่าง
เอาใจเขามาใส่ใจเรา (v.) be considerate See also: be thoughtful
เอาใจใส่ (v.) care for See also: pay attention to, look after, take interest in Syn. แลเหลียว Ops. ละเลย, ปล่อยปะละเลย
เอาใจใส่ (v.) care See also: be concerned, help, aid Syn. พะวง, นำพา, เป็นห่วงเป็นใย, เอื้อเฟื้อ, เอื้ออาทร Ops. เห็นแก่ตัว
เอาใจใส่ (v.) care See also: be concerned, be interested, be worried Syn. สนใจ, ห่วงใย, ใส่ใจ Ops. ละเลย, ปล่อยปละละเลย
เอาใจใส่ (v.) concentrate on See also: pay attention to, be interested in Syn. สนใจ, ใฝ่ใจ, ผูกพัน
เอาใจใส่ (v.) look after See also: take care of, watch over, keep an eye on Syn. ใส่ใจ
เอาใจใส่ (v.) care for See also: pay attention to, take an interest in Syn. สนใจ
เอาใจใส่ (v.) care See also: pay attention to, be concerned with Syn. อินัง, ดูแล, เหลียวแล, สนใจ
เอาใจใส่ (v.) care See also: pay attention to, be concerned with Syn. อินังขังขอบ, เหลียวแล, สนใจ
เอาใจใส่ (v.) concentrate one´s attention See also: pay attention, study carefully, absorb Syn. ตั้งอกตั้งใจ
เอาใจใส่ (v.) be generous See also: be concerned about, be interested in, care for Syn. แยแส, เอื้อเฟื้อ
เอาใจใส่ (v.) mind See also: pay attention to, heed, regard, care Syn. เอาธุระ Ops. ปล่อยปละละเลย, ไม่เอาใจใส่
เอาใจใส่ (v.) look after See also: take care, minister, serve, wait on, tend Syn. ดูแล, เลี้ยงดู, ปรนนิบัติวัตถาก, รับใช้
เอาใจใส่ (v.) take care of See also: look after Syn. ดูแล
เอาใจใส่ (v.) be charitable to See also: be kind to, help, support (with kindness) Syn. มีน้ำใจ, เห็นแก่
เอาใจใส่ (v.) be charitable to See also: be kind to, help, support (with kindness) Syn. มีน้ำใจ, เห็นแก่
เอาใจใส่ดูแล (v.) take care of See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster
เอาใจใส่ดูแล (v.) satiate See also: surfeit, minister, pamper, indulge Syn. บำรุงบำเรอ, เลี้ยงดู, เอาอกเอาใจ
เอาใจใส่ดูแล (v.) nourish See also: feed, take care of, foster, cherish, nurse, nurture Syn. บำรุง, เลี้ยงดู, บำเรอ, เอาอกเอาใจ Ops. ทิ้งขว้าง, ละเลย, ทอดทิ้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
advertent(แอดเวอ' เทินทฺ) adj. สนใจ,เอาใจใส่. -advertence, advertency n., Syn. heedful)
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ,สนใจ, ระมัดระวัง,เป็นห่วง,มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful)
auntie(อาน'ที) n. คำที่ใช้เรียก aunt อย่างสนิทสนมหรืออย่างเอาใจ
baby(เบ'บี่) {babied,babying,babies} n. ทารก,ผู้เยาว์,หญิงที่มีเสน่ห์ vt. ทำยังกับเป็นเด็กเล็ก ๆ ,เอาใจ,โอ๋,ใช้ด้วยความระมัดระวัง, See also: babyhood n. ดูbaby babyish adj. ดูbaby, Syn. babe
beau(โบ) n. พ่อ,พวงมาลัย,ชายคู่ควงที่มีเสน่ห์ของหญิง,คู่รัก,ชายที่คอยเอาอกเอาใจหญิง คนเจ้าชู้, Syn. lover -pl. beaus,beaux
blandish(แบลน'ดิช) {blandished,blandishing,blandishes} vt. ประจบ,เอาใจ,ป้อยอ,ยกยอ,โอ้โลม, See also: blandisher n. ดูblandish blandishment n. ดูblandish, Syn. flatter
care(แคร์) {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส่,ระมัดระวัง,ดูแล,เป็นห่วง,อยากได้,ชอบ,รัก, Syn. attention
cark(คาร์ค) n. ความระมัดระวัง,ความเอาใจใส่,ความกังวล
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o
chivalrous(ชิฟ'วัลรัส) adj. เกี่ยวกับอัศวิน,กล้าหาญ,เอาใจสตรี,ให้เกียรติสตรี., See also: chivalrousness n., Syn. gallant
chivalry(ชิฟ'วัลรี) n. คุณสมบัติของอัศวิน (กล้าหาญ,รักเกียรติ,โอบอ้อมอารี,ให้เกียรติสตรี) ,ระบบอัศวิน,กลุ่มอัศวิน,การให้เกียรติหรือเอาใจสตรี,ตำแหน่งอัศวิน, Syn. gallantry
choosey(ชู'ซี) adj. เอาใจยาก, จู้จี้
choosy(ชู'ซี) adj. เอาใจยาก, จู้จี้
churlish(เชิล'ลิช) adj. คล้ายคนบ้านนอก,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย,ขี้เหนียว,เอาใจยาก,จัดการยาก,ติดต่อด้วยได้ยาก, See also: churlishness n. ดูchurlish
cocker {cockeredn. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
cockers}n. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
coddlevt. เอาอกเอาใจ,พะนอ,โอ๋ n. ผู้เอาอกเอาใจ.
complaisance(คัมเพล'เซินซฺ) n. การเอาอกเอาใจ,ความพึงพอใจ,น้ำใสใจจริง
complaisant(คัมเพล'เซินทฺ) adj. ซึ่งเอาอกเอาใจ,พอใจ,มีน้ำใสใจจริง, Syn. agreeable
conquest(คอน'เควสทฺ) n. การปราบ,การพิชิต,การเอาใจหรือความรัก,ผู้ถูกชนะใจหรือความรัก,สิ่งที่พิชิตมาได้, Syn. triumph,victory
courtly(คอร์ท'ลี) adj. สภาพ,สุภาพเรียบร้อย,ช่างประจบสอพลอ,เกี่ยวกับหรือเหมาะกับราชสำนัก adv. อย่างสุภาพเรียบร้อย,ช่างเอาใจ, See also: courtliness n. ดูcourtly, Syn. ceremonial
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
culpa(คัล'พะ) n. การไม่เอาใจใส่ความผิด,บาป -pl. culpae
defect(ดิเฟคทฺ') {defected,defecting,defects} n. ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ข้อเสียหาย,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง. vi. ละทิ้ง,เอาใจออกห่าง,หนีงาน,หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. flaw-A. strength
defection(ดีเฟค'เชิน) n. การละทิ้ง,การเอาใจออกห่าง,การไม่ปฏิบัติตาม,การหลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. desertion
defector(ดิเฟค'เทอะ) n. ผู้ละทิ้ง,ผู้เอาใจออกห่าง,ผู้หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. traitor
disregardvt.,n. (การ) ไม่สนใจ,มองข้าม,ไม่เอาใจใส่,ไม่นำพา, Syn. neglect,ignore
earnest(เอิร์น'นิสทฺ) adj. จริงจัง,เอาใจ,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้นจริง,สำคัญมาก,ซึ่งควรได้ความสนใจมาก. n. ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง, See also: earnestly adv. earnestness n. ดูearnest, Syn. serious
empathy(เอม'พะธี) n. การเอาใจใส่,การหยั่งรู้,การใส่อารมณ์,ความร่วมรู้สึก,สมารมณ์., See also: empathic adj. ดูempathy empathical adj. ดูempathy
extrovert(เอคซฺ'โทรเวิร์ท) n. ผู้ชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอก adj. เกี่ยวกับการชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม
fastidious(ฟัสทิด'เดียส) adj. เอาใจยาก,จู้จี้พิถีพิถัน., See also: fastidiousness n., Syn. fussy
fond(ฟอนดฺ) adj. ชอบ,รัก,ติดอกติดใจ,โง่,งมงาย. v. เอาอกเอาใจ,รัก,ชอบ,ทำให้โง่., Syn. affectionate,-A. averse
gallant(แกล'เลินทฺ) adj. กล้าหาญ,ชอบช่วยเหลือคนอื่น,สง่างาม,สุภาพ,เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าชู้,จีบผู้หญิงเก่ง,มีลักษณะของอัศวิน. n. บุรุษที่กล้าหาญชอบช่วยเหลือผู้อื่น,บุรุษที่สง่างาม,คนเจ้าชู้,คนรัก,ชู้รัก. vt. ขอความรักจาก,กระทำเป็นคนรักของ,เอาใจผู้หญิง. vi. จีบผู้หญ
gallantryn. ความกล้าหาญ,ความชอบช่วยเหลือคนอื่น,การชอบเอาอกเอาใจสตรี,การกระทำหรือการพูดที่กล้าหาญ, Syn. heroism,courage,courtesy,politeness
heed(ฮีด) v.,n. (การ) สนใจ,เอาใจใส่,สังเกต., See also: heeder n. heedful adj. heedness n., Syn. attention
heedless(ฮีด'เลส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,ไม่เอาใจใส่., See also: heedlessly adv. heedlessness n., Syn. reckless
English-Thai: Nontri Dictionary
advertent(adj) เอาใจใส่,สนใจ
appease(vt) ทำให้สงบ,ระงับโทสะ,ปลอบใจ,เอาใจ
attend(vi) เอาใจใส่,ตั้งใจ,สนใจ,พร้อม,ดูแล,รับใช้
attention(n) ความสนใจ,การเอาใจใส่,การดูแล
attentive(adj) สนใจ,เอาใจใส่,เป็นห่วง
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
careful(adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส่
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่
coddle(vt) พะเน้าพะนอ,เอาอกเอาใจ,โอ๋
concentration(n) ความตั้งอกตั้งใจ,ความเอาใจใส่,ความจดจ่อ
considerate(adj) เอาใจใส่,เอาอกเอาใจ,ที่นึกถึงผู้อื่น
courtly(adj) สง่างาม,สุภาพ,ช่างเอาใจ,ขี้ประจบ
defection(n) การปลีกตัวออกจาก,การเอาใจออกห่าง,การละทิ้ง,การหนีออกนอกประเทศ
defector(n) ผู้เอาใจออกห่าง,ผู้ละทิ้ง,ผู้หลบหนีออกนอกประเทศ
devoted(adj) จงรักภักดี,ใส่ใจ,อุทิศ,เอาใจใส่
fastidious(adj) จู้จี้,จุกจิก,เอาใจยาก,พิถีพิถัน
gallant(adj) กล้าหาญ,สง่างาม,เอาใจหญิง,สุภาพ,เจ้าชู้,ชอบช่วยเหลือ
gallantry(n) ความกล้าหาญ,ความสง่างาม,การเอาใจหญิง,ความเจ้าชู้
heed(vt) สนใจ,เอาใจใส่,ฟัง,ระมัดระวัง,ระวัง
heedless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,ไม่เอาใจใส่,ไม่ระมัดระวัง
ignore(vt) ไม่เอาใจใส่,เพิกเฉย,ทอดทิ้ง
ingratiate(vt) ทำให้คนชอบ,ประจบสอพลอ,เอาใจ
interest(n) ความสนใจ,ดอกเบี้ย,ผลประโยชน์,ความเอาใจใส่,ส่วนได้ส่วนเสีย
interesting(adj) น่าสนใจ,น่าทึ่ง,น่าเอาใจใส่
mindful(adj) เอาใจใส่,ระวัง,ตั้งใจ,สนใจ
mindless(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่สนใจ,ไม่ตั้งใจ,ไม่ระวัง,เลินเล่อ
nonchalant(adj) เมินเฉย,ไม่ตื่นเต้น,ไม่ไยดี,ไม่เอาใจใส่
oily(adj) ลื่น,เป็นน้ำมัน,เหมือนน้ำมัน,ช่างประจบ,เอาอกเอาใจ
pamper(vt) ตามใจ,พะเน้าพะนอ,เอาใจ
propitiate(vt) ประจบประแจง,เอาใจ,ป้อยอ,ปลอบ
propitiation(n) การประจบ,การเอาใจ,การปลอบ
recognition(n) การสำนึก,ความเอาใจใส่,การจำได้,การรู้จัก,การทักทาย
recognize(vt) จำได้,สำนึก,เอาใจใส่,รู้จัก,ทักทาย,ยอมรับ
regard(n) ความเอาใจใส่,การมองดู,ความนับถือ,มิตรภาพ,การพิจารณา
studious(adj) ขยันเรียน,รอบคอบ,รักการเรียน,เอาใจใส่,กระตือรือร้น,อุตสาหะ
sympathize(vt) สงสาร,เห็นอกเห็นใจ,เอาใจ,เข้าข้าง,เห็นด้วย,พอใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
defectorผู้แปรพักตร์, ผู้เอาใจออกหาก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vigilanceความเอาใจใส่, ความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zealous witnessพยานที่เอาใจช่วยคู่ความฝ่ายที่อ้างตน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
arsed (sl.) เอาใจจดจ่อ See also: ให้ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
heed (vt.) เอาใจใส่ See also: ระมัดระวัง Syn. attend, mind
heed (vi.) เอาใจใส่ See also: ระมัดระวัง Syn. attend, beware
look to (phrv.) เอาใจใส่ See also: ใส่ใจ, ระมัดระวัง
pore over (phrv.) เอาใจใส่ See also: สนใจใกล้ชิดมาก
regard (vt.) เอาใจใส่ See also: สนใจ
respect (vt.) เอาใจใส่ See also: คำนึงถึง Syn. regard, think of
dance on (phrv.) เอาใจใส่ (เพื่อต้องการสิ่งตอบแทน) See also: สนใจ Syn. dance upon
dance upon (phrv.) เอาใจใส่ (เพื่อต้องการสิ่งตอบแทน) See also: สนใจ Syn. dance on
hang on (phrv.) เอาใจใส่กับ (อย่างมาก)
hang upon (phrv.) เอาใจใส่กับ (อย่างมาก)
come down to (phrv.) เอาใจใส่อย่างมาก
get down to (phrv.) เอาใจใส่อย่างมาก Syn. come down to
attention (n.) การเอาอกเอาใจ See also: การกระทำอย่างรักใคร่
blandishment (n.) การประจบเอาใจ Syn. flattery
blandishments (n.) สิ่งที่ทำหรือพูดเอาใจเพื่อให้ทำบางสิ่ง
bombast (n.) คำพูดยาวๆที่พูดเพื่อเอาใจคนอื่น Syn. pomposity
defection (n.) การเอาใจออกห่าง See also: การละทิ้ง
disaffection (n.) ทำให้เอาอกเอาใจออกห่าง
disregard (n.) ความไม่เอาใจใส่ See also: ความเฉยเมย, ความเพิกเฉย Syn. neglect
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He tried to concentrate on his bookเขาพยายามที่จะเอาใจจดจ่ออยู่กับหนังสือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You wouldn't flatter an old man by watching him do a magic trick, would you?เอาใจคนแก่หน่อยได้มั้ยครับ?
Eat your heart out Kate Middleton.เอาใจฉันไปเลย เคท มิดเดิลตัน
Take her heart in your hand and you shall never again need to consume youth.เอาใจนางมาเป็นของท่าน แล้วท่านจะไม่ต้องการผู้ใดอีก
Kissing up to the yearbook editors. Very smart move.เอาใจบรรณาธิการหนังสือรุ่น ฉลาดมาก
Picking a kid like Dirk because his mother's a great piece, and then getting nowhere.เอาใจเด็กอย่างเดิร์ค เพราะแม่มันสวยแต่ก็ทำไม่สำเร็จ
Talk about co-dependent.เอาใจใส่กันเกินกว่าเหตุ
Care and consideration for the members.เอาใจใส่และเคารพนับถือสมาชิก
What I say will not be directed to the children of the double-cross but to the children of Israel!ทำไมผมต้องพูด เอาใจเด็กๆแห่ง ดับเบิล-คลอสด้วย แต่ จะพูดเพื่อเด็กๆ อิสราเอล
Oh, I see. You're going to hold de Winter's hand through all this.เข้าใจล่ะท่านจะเอาใจช่วยคุณเดอ วินเทอร์ ไปตลอดการสืบสวน
These buttocks merit our attentionความดีเลิศก้นเหล่านี้การเอาใจใส่ของเรา
Paulie might have moved slow... but it was only because Paulie didn't have to move for anybody.พอลลี่ไม่ค่อยกระตือรือร้น แต่เป็นเพราะพอลลี่ ไม่ต้องคอยเอาใจใคร
To think--we gotta keep kissing up to that scum, and his chump daughter for the rest of our lives...พอคิดดูแล้ว เรายังคงต้องเอาใจเจ้าขยะนั่นต่อ
Mr Dennison, would you care to share... your California, laid-back, tie-dyed point of view?คุณ เดนนิสัน, คุณควรจะเอาใจใส่เกี่ยวกับในที่ๆคุณอยู่, ที่ๆคุณจากมานั้น,ทำให้ทัศนคติของคุณที่จำกัด?
There's nothing to be ashamed of.มันไม่มีอะไรน่าอายหรอก ฉันเป็นคนเอาใจใส่นะ
I'm so sorry. I'm neglecting you. How can you play with no one to turn the pages.ฉันขอโทษนะที่ไม่ได้เอาใจใส่คุณ คุณจะเล่นได้ยังไงถ้าไม่มีคนเปลี่ยนหน้าโน๊ตเพลงให้
I blame those Forsters!ฉันตำหนิพวกฟอสเตอร์นั่น ฉันมั่นใจว่าพวกเขาต้องมีการไม่เอาใจใส่แน่
Your negligence has damaged this company's reputation.ความไม่เอาใจใส่ของนายมันทำลายชื่อเสียงของบริษัทของเรา
I've done quite a bit of research, knowing how hard you are to please.ผมหาข้อมูลมาพอสมควร และรู้ว่าคุณเอาใจยากขนาดไหน
We wasting our time here?เราเอาใจช่วย แค่ร้องต่อจากช่วงอินโทร
We know how to please.เรารู้จักวิธีเอาอกเอาใจ
You take care of this special for us, Is a privilegeต้องเอาใจใส่พิเศษสำหรับงานนี้\คือเป้าหมายเรา
Griet is the hardest to please of all our customers.กรีท เป็นลูกค้าที่เอาใจยากที่สุดครับ
After my mother died, I did everything I could to please him, but I realized that no matter how hard I worked or how hard I tried...หลังแม่ฉันเสีย ฉันทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อเอาใจเขา แต่ฉันก็มาคิดได้ว่า
I'm so shamed I wasted my life chasing after a slut like you!ผมละอายใจจริงๆที่เสียเวลา ไปกับการตามเอาใจคนโสมมอย่างคุณ
In a world economy where information is filtered by global media corporations keenly attuned to their powerful advertisers who will defend the publics right to know?ในระบบเศรษฐกิจโลกที่ข่าวสารถูกกลั่นกรอง โดยบรรษัทสื่อมวลชนข้ามชาติ ที่คอยเอาใจผู้ซื้อโฆษณาอันทรงอิทธิพล
If he's not careful, he's gonna suffer.ถ้าเขาไม่เอาใจใส่ เขาอาจจะต้องทุกข์ใจ
Do not patronize me. I want the locks changed again in the morning.อย่ามาเอาใจฉัน ฉันต้องการ เปลี่ยนล็อคอีกพรุ่งนี้
He was only there to please his daughter Rachel.เพราะโธมัสมาที่นี่เพื่อเอาใจเรเชล ลูกสาวเขาเท่านั้น
And she was only there to please Abe.ส่วนเรเชลเองก็มาเพื่อเอาใจเอ๊บ
Tatsi, all day long I work to please this officer, that diplomat, some tourist, to store up favors so if there is a time when we need help,ด้วยงานของผมที่ทำมานาน การเอาใจพวกข้าราชการ นักท่องเที่ยวให้เค้าโปรดปรานเรา เพราะอย่างงั้นถึีงเวลาที่ เราต้องการความช่วยเหลือ
They treat the brass players like royaltyเขาเอาใจวงดุริยางค์อย่างกับเจ้าชายเลย
I really have no way of pampering you Mr. Chaฉันไม่มีทางจะเอาใจคุณเลยคุณชา
I really have no way of pampering him.ฉันไม่รู้จะเอาใจเขายังไง
All right, I'm counting on you.อืม ได้ ฉันเอาใจช่วยหนูนะ
Improvisation is a parlor trick. Anyone can do it.เป็นกลเม็ดเอาใจแขก นะใครๆก็ทำได้
I don't buy into Eleanor, and she knows it, but you are being groomed.ฉันไม่เคยเอาอกเอาใจเอลีนอ... เธอก็รู้ดี แต่ว่าคุณ... ...จะได้เป็นเจ้าบ่าว
I thought you showed some interesting ideas there for developing their capacity.ซาโยนาระเหรอ ผมคิดว่า คุณเอาใจเขาได้เก่งทีเดียว ในด้านขยายการลงทุน
Unlike some others, you spend more time being concerned with what's best for the patient than kissing my ass.คุณน่ะไม่เหมือนคนอื่น คุณเอาใจใส่ ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคนไข้ มากกว่าที่จะเลียผม
Unfortunately, a man in my position is expected to entertain young and attractive ladies like yourself.โชคไม่ดีที่, ผู้ชายอย่างผม จะต้องแสดงท่าทีคอยเอาใจ... ...หญิงสาวน่ารัก อย่างคุณ
Yeah,and hospitals don't keep records of people who almost died.ไม่ได้ทำอะไรเลย เขาซื้อของทุกอย่าง ไม่ใช่เพื่อเอาใจเธอ

เอาใจ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
世話[せわ, sewa] Thai: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ English: looking after

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอาใจ
Back to top