ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสี่ย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสี่ย*, -เสี่ย-

เสี่ย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสี่ย (n.) wealthy Chinese See also: rich man Syn. อาเสี่ย
เสี่ย (v.) risk See also: stake, bet, gamble, try out Syn. ลองดู, เผชิญดู
เสี่ย (n.) piece (of) See also: fragment, portion, part (of) Syn. ซีก
เสี่ย (v.) be possible See also: risk, have opportunity
เสี่ยงชีวิต (v.) risk See also: jeopardize Syn. เสี่ยง
เสี่ยงทาย (v.) cast lots
เสี่ยงภัย (v.) risk See also: jeopardize, imperil Syn. เสี่ยง, เสี่ยงอันตราย
เสี่ยงอันตราย (v.) risk See also: jeopardize, endanger Syn. เสี่ยงภัย
เสี่ยงอันตราย (adj.) risky See also: dangerous Syn. เสี่ยงภัย
เสี่ยงโชค (v.) take a chance See also: chance, venture Syn. ลอง, เสี่ยง
เสี่ยงโอกาส (v.) take a chance See also: risk Syn. เสี่ยงโชค, เสี่ยง
เสี่ยงได้เสี่ยงเสีย (conj.) word indicating of uncertainty Syn. อาจได้อาจเสีย, ดีมิดี
เสี้ยน (n.) splinter See also: sliver, flinders Syn. สะเก็ด, เศษไม้
เสี้ยนศึก (n.) enemy See also: opponent, foe Syn. ข้าศึกศัตรู, ข้าศึก, ศัตรู
เสี้ยนหนาม (n.) enemy See also: competitor, opponent Syn. ศัตรู, ปรปักษ์
เสี้ยม (v.) sharpen See also: point Syn. เจียน, เหลา, ลับ
เสี้ยม (adj.) pyramidal See also: conical Syn. แหลม Ops. ทู่
เสี้ยม (v.) instigate See also: abet, arouse Syn. ยุแหย่, ยุยง, ยุแยง, ยุ, ยุแยงตะแคงรั่ว, เสี้ยมสอน
เสี้ยมสอน (v.) instruct See also: teach Syn. สอน, ยุยง, สั่งสอน
เสี้ยว (n.) part See also: cut, piece, portion, section, segment
เสี้ยว (n.) a quarter See also: one quarter
เสี่ย (n.) friend See also: comrade, chum, crony, confidant Syn. เพื่อน, เกลอ Ops. ศัตรู, ปรปักษ์
English-Thai: HOPE Dictionary
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย
adventurism(แอดเวน' เซอริสซึม) n. (นโยบาย, วิธีการ, การกระทำ) ที่เสี่ยง. -adventurist n., -adventuristic adj.
adventurous(แอดเวน' เชอเริส) adj. ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงภัย, ค่อนข้างเสี่ยง.
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
bur(เบอร์) {burred,burring,burs} n. เปลือกผลไม้ที่เป็นหนาม,สิ่งเกาะติด,คนที่ยากจะสลัดให้หลุดไปได้,ก้างติดคอ,เสียงตัว "r" ในลำคอ,การพูดอยู่ในลำคอ vt. ขจัดเอาหนามออก,เอาเสี้ยนออก, Syn. rough
burr(เบอร์) n. เสี้ยน,มีดตัด,เครื่องขูดแงะฟัน,เครื่องขูดแงะกระดูก,ส่วนที่ยื่นที่หยาบ หัวที่เป็นขนปัด
chance(ชานซฺ) n. โอกาส,หนทาง,ลักษณะที่เป็นไปได้,หนทางสำเร็จ,ความเป็นไปได้,การเสี่ยง,ช่องทาง,ท่าทาง,โชค,วาสนา,เคราะห์,ยถากรรม,ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส,เสี่ยง,พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. happening,risk,opening,happen
chancy(ชาน'ซี) adj. ไม่แน่นอน,เสี่ยง,โชคดี,เป็นมงคล, Syn. risky,
clone(โคลน) n. พวกสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์จากระบบไร้เพศ., See also: clonal adj. คอมพิวเตอร์เลียนแบบหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำเลียนแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อดัง ๆ ส่วนใหญ่จะมีราคาถูก โดยปกติ เขาแบ่งระดับขั้นของคอมพิวเตอร์กันดังนี้ คือ ถ้าเป็นระดับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ก็มีคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) แมคอินทอช (Macintosh) และคอมแพค (Compaq) ถัดลงมาอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ (compatible) หมายถึง พวกที่มีชื่อ แต่โด่งดังน้อยกว่า เช่น เอ็ปซอน (Epson) ที่ขั้นต่ำสุดก็คือพวกที่ทำเลียนแบบในราคาถูก .....ถูกจนคนมักจะชอบเสี่ยงซื้อไปใช้ จึงจะเรียกว่า "clone"
closet(โคลซ'ซิท) n. ห้องส้วม,ห้องน้ำ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,ห้องลับ,ตู้ฝาผนัง. adj. ส่วนตัว,ลับเฉพาะ,เสี่ยงโชค.
crescent(เครส'เซินทฺ) n. เสี้ยวพระจันทร์,ดวงจันทร์ครึ่งซีก,สัญลักษณ์ของตุรกีหรืออิสลาม,รูปพระจันทร์ครึ่งซีก,ศาสนาอิสลาม,บ้าน ถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปครึ่งวงกลม adj. เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก,เพิ่มหรือสูงขึ้นเป็นลำดับ, See also: crescentic adj. ดูcresc
do-or ###SW. die (ดู'เออะได') adj. ซึ่งต้องการเอาชนะให้ได้,เต็มที่,สุดกำลัง,เสี่ยงภัย
gamble(แกม'เบิล) {gambled,gambling,gambles} vi. พนัน,เล่นการพนัน,พนันขันต่อ,เสี่ยงโชค. vt. สูญเสียจากการพนัน,พนันขันต่อ. n. การพนัน,การเสี่ยงโชค., See also: gambler n., Syn. wager,bet,play,game
hairy(แฮร์'รี) adj. ผมมาก,มีขนมาก, คล้ายผมหรือขน,ยาก,ลำบาก,น่ากลัว,เสี่ยงอันตราย., See also: hairiness n., Syn. hirsute
hazard(แฮซ'เซิร์ด) n. อันตราย,การเสี่ยง,สิ่งที่เป็นอันตราย,สิ่งที่ทำให้เกิดความลำบาก,ความไม่แน่นอน,เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ,สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ vt. ทำให้เสี่ยง,เสี่ยง,ทำให้ประสบอันตราย, Syn. risk,danger,peril
hazardous(แฮซ'เซิร์ดดัส) adj. เสี่ยง,เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย,เสี่ยงดวง,ตามดวง, See also: hazardousness n., Syn. perilous
jeopardous(เจพ'เพอดัส) adj. อันตราย,เป็นภัย,เสี่ยงภัย.
jeopardy(เจพ'เพอดี) n. อันตราย,ภัย,การเสี่ยงอันตราย,การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด
keno(คี'โน) n. กีฬาเสี่ยงโชค
lunate(ลู'เนท) adj. รูปเสี้ยว
moon(มูน) n. ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,ดวงจันทร์ของดาวนพเคราะห์,สิ่งที่เป็นรูปเสี้ยวพระจันทร์
peril(เพอ'เริล) n. ภัย,อันตราย,ภยันตราย,ความหายนะ,การเสี่ยงภัย,มรสุมร้าย,เหตุภัยพิบัติ, Syn. danger,risk,hazard
perilous(เพอ'ระเลิส) adj. มีภัย,มีภยันตราย,อันตราย,เต็มไปด้วยอันตราย,เสี่ยงภัย,น่ากลัว.
pitch and tossn. การเสี่ยง,การทอยกอง
precarious(พรีแค'เรียส) adj. ไม่แน่นอน,ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,ล่อแหลม,อันตราย,เสี่ยง,ไม่เพียงพอ, See also: precariousness n.
profile(โพร'ไฟล์) n. รูปภายนอก,รูปโครงร่าง,รูปเส้นรอบนอก,รูปหน้าเสี้ยว,รูปด้านข้าง,โครงร่าง,ภาพเงา,การวินิจฉัยขบวนการ,ประวัติบุคคลโดยย่อ vt. วาดรูปดังกล่าว,บรร-ยายประวัติบุคคลโดยย่อ,วาดโครงร่าง,วาดภาพเงา., See also: profilist n. คำที่มีความหมายเหมือน
quadrant(ควอด'เรินทฺ) n. เสี้ยวหนึ่งของวงกลม (มีค่าarcเท่ากับ90องศา), See also: quadrantal adj.
quarter(ควอร์'เทอะ) n. เศษหนึ่งส่วนสี่,เสี้ยว,25เซนต์,หนึ่งในสี่ของชั่วโมง (15นาที) ,ชั่วระยะครู่หนึ่ง,ภาคเรียน vt. แบ่งออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน,จัดที่พักอาศัยให้ vi. เข้าที่พัก,พักแรม,ตั้งทัพ adj. หนึ่งในสี่ส่วน, See also: quarters n.,pl. ที่อยู่ที่พัก,แหล่งประจำการ
quarter roundn. การปั้นเป็นรูปเสี้ยว
risk(ริสคฺ) n. การเสี่ยง,ภัย,อันตราย, (ประกันภัย) อัตราการเสี่ยง vt. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,เสี่ยงทำ,ลอง, Syn. dangerous chance,venture
risky(ริส'คี) adj. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,มีภัย,มีอันตราย,เป็นการลอง, See also: riskily adv. riskiness n., Syn. dangerous,perilous
segment(เซก'เมินทฺ) n. ส่วน,ตอน,ท่อน,ข้อ,ปล้อง,ซีก,เสี้ยว,ชั้น,กลีบ,ส่วนตัดของรูป vt.,vi. แยกหรือแบ่งออกเป็นส่วน (ตอน,ท่อน,ข้อ...) เซ็กเมนต์หน่วยความจำในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาด 1 เมกะไบต์ จะถูกแบ่งออก เป็น 16 ส่วน แต่ละส่วนเรียกว่า "เซ็กเมนต์ " แต่ละเซ็กเมนต์จะมีความจุ 64 เคไบต์ (เฉพาะชิป (chip) 8088 หรือ 8086), See also: segmentary adj., Syn. part
segmentation(เซเมินเท'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นส่วน (ตอน,ท่อน,ข้อ,ปล้อง,ซีก,เสี้ยว,ชั้น,กลีบ) ,ส่วน,ตอน,การแบ่งเซลล์
semilunar(เซมมิลู'นะ) adj. ครึ่งรูปพระจันทร์,เสี้ยวพระจันทร์
shift(ชิฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) เลื่อน,เคลื่อน,ย้าย,เคลื่อนย้าย,ยัก,เปลี่ยน,สับ เปลี่ยน,หมุนเวียน,แกว่ง,เสี่ยง,บ่ายเบี่ยง,ผลัก,ปัด,ผลัด,เปลี่ยนเวร,เปลี่ยนเกียร์,โยกย้าย. n. วิธีเปลี่ยน,วิธ'เลี่ยง,วิธีการ,แผนเฉพาะการ,การเปลี่ยนเวร,เวร,ยาม,เล่ห์เพทุบาย,การเปลี่ยนเก
speculate(สเพค'คิวเลท) vi. พิจารณา,เก็ง,เดา,ครุ่นคิด,เสี่ยงโชค,คาดการณ์,ซื้อขายหากำไร,ค้าขาย., See also: speculation n. speculative adj. speculator n., Syn. conjecture,ponder,meditate
split secondn. พริบตาเดียว,ในฉับพลัน,เสี้ยววินาที, Syn. suddenly
stake(สเทด) n.,vt. (วาง) เสาหลัก,เสาเข็ม,เสาหมุด,เสาบ้าน,หลัก,หมุด,หลักปักเขต,ทั่งไม้,เงินเดิมพัน,เงินรางวัล หรือผลประโยชน์ที่จะได้,ส่วนได้เสีย,การเสี่ยง,การแข่งม้า,หุ้นผลประโยชน์,การเผาทั้งเป็น vi. เล่นการพนันขันต่อ,พนัน,, See also: stakes n. เงินเดิมพัน
touchy(ทัชฺ'ชี) adj. ขี้โมโห,เสี่ยง,ต้องระมัดระวังมาก,ไวต่อการสัมผัส,ติดไฟได้ง่าย., See also: touchily adv. touchiness n., Syn. sensitive,impressionable,delicate
English-Thai: Nontri Dictionary
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
adventurer(n) นักผจญภัย,นักเสี่ยงภัย,นักฉวยโอกาส,นักแสวงโชค
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย,ชองเสี่ยงภัย,กล้า
adventurous(adj) ชอบผจญภัย,ชอบเสี่ยงภัย
bur(n) หนาม,เสี้ยน,ขน,สิ่ว,เลื่อยวงเดือน
precarious(adj) ไม่คงทน,ล่อแหลม,ใกล้อันตราย,ำ่ากลัว,เสี่ย
crescent(adj) เสี้ยว,ซีก,เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก
crumble(vi) ร่วน,ละลาย,สลายตัว,แตกเป็นเสี่ย
fragment(n) เศษ,ชิ้น,เสี่ยง,ส่วน,สะเก็ด
fragmentary(adj) ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน,ไม่ครบถ้วน,กระท่อนกระแท่น,ขาดวิ่น,เป็นเสี่ยงๆ
gamble(vi,vt) พนัน,เล่นการพนัน,เสี่ยงโชค
gambler(n) นักการพนัน,นักเสี่ยงโชค
hazard(n) อันตราย,ความเสี่ยง,เครื่องกีดขวาง,เหตุบังเอิญ
hazardous(adj) มีอันตราย,เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย
jeopardize(vt) เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย,เป็นอันตรายต่อ
jeopardy(n) อันตราย,การเสี่ยงอันตราย,การเสี่ยงภัย
speculate(vi) เดา,คิด,เก็ง,เสี่ยงโชค,คาดการณ์,พิจารณา
peril(n) อันตราย,ภัย,การเสี่ยงภัย,ภัยพิบัติ
perilous(adj) เต็มไปด้วยอันตราย,น่ากลัว,เสี่ยงภัย
plunger(n) ผู้กระโดดน้ำ,ลูกสูบ,เครื่องดัน,คนเสี่ยงโชค,คนบ้าระห่ำ
profile(n) รูปด้านเสี้ยว,โครงร่าง,รูปภายนอก
quarter(n) 15 นาที,1 ใน 4,ฐานทัพ,เสี้ยวหนึ่ง,ภาค,ย่าน,ตำบล
reckless(adj) ชะล่าใจ,สุรุ่ยสุร่าย,เสี่ยง,ไม่ยั้งคิด,บุ่มบ่าม
risk(n) อันตราย,ภัย,การเสี่ยง,อัตราการเสี่ย
risky(adj) มีภัยพิบัติ,มีอันตราย,เสี่ยงภัย
shatter(vt) ทำให้ป่นปี้,ทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ,ทำให้แตกละเอียด
speculation(n) การหมุนเงิน,ความคิด,การเดา,การเสี่ยงโชค
speculative(adj) เกี่ยวกับการเสี่ยงโชค,เกี่ยวกับความคิด
speculator(n) ผู้หมุนเงิน,ผู้คิด,คนเสี่ยงโชค,ผู้เก็งกำไร
splinter(n) สะเก็ด,เสี้ยน,เศษ,ชิ้น,ซีกไม้
tare(n) ผักเสี้ยน,น้ำหนักภาชนะ
triple(adj) สามเท่า,สามหน,สามต่อ,สามเสี่ยง,ตรีคูณ
venture(n) ความกล้าเสี่ยง,การเสี่ยงภัย,การผจญภัย
venturesome(adj) กล้าเสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย
venturous(adj) กล้า,กล้าเสี่ยง,ชอบผจญภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quadrantเสี้ยวเดียว, จตุภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
slice of lifeเสี้ยวชีวิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
trabeculaเสี้ยน, สัน, สาย, ลาย, เส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adventureการเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aleatory contractสัญญาเสี่ยงโชค [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
amount at riskจำนวนเงินเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assumeรับเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brinkmanshipการดำเนินนโยบายที่เสี่ยงต่อสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crescent beachหาดรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hazardous contractสัญญาที่มีความเสี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lunate; crescent-shaped; luniform-รูปจันทร์เสี้ยว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
luneโค้งจันทร์เสี้ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
poolกลุ่มรับเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
riskความเสี่ยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
spallation; splinteringการแตกเป็นเสี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
speculative riskการเสี่ยงภัยเก็งกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
splinter๑. ชิ้นเศษ, เสี้ยน๒. แตกเป็นเสี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vulnerability๑. ความไวติดเชื้อ๒. ความบาดเจ็บง่าย๓. ภาวะเสี่ยงสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vulnerable groupกลุ่มเสี่ยงสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
group, vulnerableกลุ่มเสี่ยงสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hazardous เสี่ยงอันตราย คุณศัพท์ที่ใช้ขยายความที่มีโอกาสเสี่ยงภัย อันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น บริเวณเก็บแก๊สเชื้อเพลิง ถือว่าเป็น Hazardous Area [สิ่งแวดล้อม]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Bypassingโดยการเสี่ยง [การแพทย์]
Causationสาเหตุ,การอาศัยซึ่งกันและกัน,สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อโรค [การแพทย์]
Contaminant สารปนเปื้อน สิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือสารมลพิษที่ปรากฏอยู่ ในน้ำ อากาศหรือ ดินมักใช้กับมลพิษเสี่ยงอันตรายหรือสารกัมมันตรังสี [สิ่งแวดล้อม]
Country credit riskประเทศที่มีความเสี่ยงด้านสินเชื่อ [เศรษฐศาสตร์]
Crescentricรูปเสี้ยวพระจันทร์ [การแพทย์]
CSIเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยสำนักศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา ( US Bureau of Customs and Border Protection )ภายใต้กระทรวง Department of Homeland Security มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่สินค้าที่ขนส่งเข้าไปยังสหรัฐ อเมริกา ด้วยการติดตั้งระบบติดตามตู้บรรทุกสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย และมีระบบตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้าก่อนออกจากประเทศต้นทางไปสู่สหรัฐอเมริกา [การทูต]
Derivative instrumentตราสารอนุพันธ์ตราสารทางการเงินประเภทที่มูลค่าหรือราคาของตราสารนั้นเกี่ยวเนื่องอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ตราสารนั้นอิงอยู่ เช่น ตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น (Stock Options) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสาร ดังกล่าวจะเกี่ยวโยงกับราคา ของหุ้นที่จะใช้ตราสารสิทธินั้นไปซื้อหรือขายได้ สัญญาซื้อขายดัชนีราคาหุ้นล่วงหน้า (Stock Index Futures) เป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะราคาของตราสารนี้สืบเนื่องมาจากดัชนีราคาหุ้นที่ตราสารอิงอยู่ การจัดให้มีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง กับ ตลาดการเงินมีเครื่องมือไว้ปกป้องและบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ และเป็นการเพิ่มช่องทางลงทุนซื้อขายที่หลากหลายยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Fragmentationลักษณะเป็นเสี่ยงๆ,การกระจายของหน่วยต่างๆ [การแพทย์]
Hazard อันตราย, การเสี่ยงอันตราย อันตรายหรือแหล่งของอันตราย สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัยหรืออันตราย เป็นคำบ่งบอกด้านคุณภาพซึ่งแสดงถึงศักยภาพของปัจจัยแวดล้อมที่สามารถก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Lunateกระดูกข้อมือรูปพระจันทร์เสี้ยว, กระดูกลูเนท [การแพทย์]
Dislocations, Lunateกระดูกข้อมือรูปพระจันทร์เสี้ยวหลุด [การแพทย์]
Occupational Disease โรคที่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มอาชีพ โรคที่ทำให้เกิดภาวะการตายจากอันตราย จากการเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นกับคนแต่ละอาชีพ [สิ่งแวดล้อม]
Portfolioหลักทรัพย์ในครอบครองหลักทรัพย์ทั้งหมดในความครอบครองของผู้ลงทุนรายใดรายหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องประกอบด้วยหลักทรัพย์จำนวนตั้งแต่ 2 ชนิด หรือ 2 บริษัทขึ้นไป จุดประสงค์ของการสร้าง portfolio ก็เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการกระจายลงทุนในหลักทรัพย์หลายบริษัทหรือหลายประเภท [ตลาดทุน]
Disaster early Warning systemระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีความสามารถในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยพิบัติที่ชัดเจนและทันเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชนและองค์กรที่ถูกคุกคามจากภัยพิบัติอันตราย สามารถเตรียมพร้อมและดำเนินการอย่างเหมาะสมในเวลาที่เพียงพอที่จะลดความอันตรายหรือความสูญเสีย ซึ่งระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และการพยากรณ์อันตราย ความสามารถในการสื่อสารหรือแพร่กระจายข้อมูลเตือนภัยและความสามารถของท้องถิ่นในการตอบสนองต่อข้อมูลเตือนภัย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Marginหลักประกันของลูกค้าจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการซื้อหุ้นโดยใช้สินเชื่อหรือเพื่อการขายชอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์นั้น ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดอัตราขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางหลักประกันไว้เรียกว่า Initial Margin Rate เช่น ร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นที่ซื้อหรือขายชอร์ต เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดเปลี่ยนแปลงอัตรา Margin ได้หากภาวะความเสี่ยงใน ตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง เงิน Margin ที่ลูกค้าต้องวางเริ่มแรกนี้ เรียกว่า Initial Margin [ตลาดทุน]
Mutual fundกองทุนรวมกองทรัพย์สินที่จัดตั้งและบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมหรือเรียกย่อ ๆ ว่า " บลจ." มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยงในการลงทุนแตกต่างกันไป อาทิเช่น ลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหรือกำไรจากการขายหน่วยลงทุน โดยกองทุนรวมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กองทุนเปิด (Open-End Fund) และกองทุนปิด (Closed-End Fund)
Provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสะสมสำหรับลูกจ้างเมื่อออกจากงาน กองทุนนี้จะสะสมเงินเข้ากองทุนเป็นรายเดือน โดยส่วนหนึ่งเป็นการหัก สะสมมาจากเงินเดือนของลูกจ้างและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบของฝ่ายนายจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยแก่กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และจำกัดความเสี่ยง ทางการได้กำหนดขอบเขตการลงทุนของกองทุน และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไว้ การลงทุนของกองทุน จะต้องอยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคล [ตลาดทุน]
Riskความเสี่ยง [TU Subject Heading]
Risk-taking (Psychology)การเสี่ยง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Venture capitalเงินลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]
Vitrification การทำก้อน กระบวนการซึ่งเอาของเสียมาผสมกับผงแก้วหรือดิน ปั้นและเผาที่อุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียล เมื่อเย็นลงจะจับตัวเป็นก้อน ใช้เพื่อกำจัดของเสียเสี่ยงอันตรายหรือที่มีกัมมันตภาพรังสี : ดู Solidification [สิ่งแวดล้อม]
Rotterdam Conventionอนุสัญญารอตเตอร์ดัมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้ หรือจำกัดการใช้ในระบบการค้าโลก (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้าและการส่งออกสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้หรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสมของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ที่มีการซื้อขายระหว่างชาติ โดยประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออกสารเคมีอันตรายตามขอบเขตของอนุสัญญาดังกล่าว จะต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าไปยังประเทศผู้นำเข้าเพื่อตอบรับก่อนจึงจะสามารถส่งออกสารเคมีอันตรายเหล่านั้นได้ จึงเป็นอนุสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในอันที่จะประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีก่อนการนำสารเคมีเข้ามาใช้ภายในประเทศ และยังเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายที่อยู่ในระบบการค้าระดับสากล ทั้งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร ในฐานะเป็น Designated National Authority (DNA) ด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเป็น DNA ของสารเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และเป็นเครือข่ายของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP / IRPTC) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adventure (vt.) เสี่ยSee also: เสี่ยงอันตราย Syn. risk, venture
at stake (idm.) เสี่ยSee also: เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย
chancy (adj.) เสี่ยSyn. risky
court (vt.) เสี่ย
go out on a limb (idm.) เสี่ย
hazard (vt.) เสี่ย
out on a limb (idm.) เสี่ยSee also: เป็นอันตราย
play with fire (idm.) เสี่ยSee also: เป็นอันตราย
take a chance (idm.) เสี่ย
chance it (idm.) เสี่ยง (คำไม่เป็นทางการ)
go over the top (idm.) เสี่ยง (คำไม่เป็นทางการ) See also: กล้าเกินไป
take a risk (idm.) เสี่ยงดู See also: ลองดู
risk (vt.) เสี่ยงทำ See also: เสี่ยง, ลอง Syn. gamble, venture
put on (phrv.) เสี่ยงพนัน (เงิน) See also: เสี่ยงกับการเสียเงินจำนวนมาก Syn. bet on
speculate in (phrv.) เสี่ยงพนันกับ
risk (vt.) เสี่ยงภัย See also: เสี่ยงอันตราย Syn. endanger, hazard
venture (vt.) เสี่ยงภัย See also: ผจญภัย Syn. risk, stake
in the tube (sl.) เสี่ยงมาก See also: อันตราย
dicey (adj.) เสี่ยงอันตราย Syn. risky
risk on (phrv.) เสี่ยงเดิมพัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't take that riskฉันเสี่ยงอย่างนั้นไม่ได้หรอก
I warned you not to risk your life for something trivial like thisฉันเตือนนายแล้วว่าอย่าเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Risky but not impossible.เสี่ยง แต่ก้ใช่จะเป็นไปไม่ได้
Than waiting for a giant to fall asleep when we need him to?เสี่ยงกว่าการรอคอยจนกว่ายักษ์จะหลับน่ะเหรอ
The honor of the House was at stake.เสี่ยงกับศักดิ์ศรีของตระกูล
That's a hell of a risk to take in a place like Jackson, Mississippi.เสี่ยงจะตายไป ในเมืองอย่างแจ็คสัน มิสซิสซิปปี้
Risk my life so that I can have it back.เสี่ยงชีวิต เพื่อที่ฉันจะได้ เอามันกลับมา
Shot of steel and silver to the face.เสี่ยงชีวิตจริงๆ เลย
You risked your life to save a complete stranger.เสี่ยงชีวิตตัวเอง ช่วยคนแปลกหน้า
Risking your life to prove you're clever.เสี่ยงชีวิตตัวเอง เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองฉลาด
Risking your life to save mine?เสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อช่วยฉัน?
Risking their lives and their families,เสี่ยงชีวิตตัวเองและครอบครัว,
Risking my life to save people I hate... for reasons I don't quite understand.เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยคนที่ผมเกลียด ด้วยเหตุผลที่ผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
Risked my life for you because i believed we were friends. Partners.เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยนายเพราะคิดว่าเราเป็นเพื่อน เป็นคู่หูกัน
I'll come find you later for our game.เสี่ยงดวงกันหน่อยไหม
A radish lottery, huh? How fun-เสี่ยงดวงด้วยหัวไชเท้างั้นเหรอ?
So, have you figured out what our 4-year-old is going to do with her life?เสี่ยงด้านไหนล่ะ กายภาพหรือสมอง ตอนนี้ยังบอกไม่ได้
Wagering eternity on it.เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตนิรันดร์
To risk everything. Why?เสี่ยงต่อการสูญเสียทุกอย่าง ทำไม
As most vulnerable to an attack.เสี่ยงต่อการโจมตีที่สุดสุด
Risking her marriage, her job, and her cat's well-being, she has signed on for a deranged assignment.เสี่ยงต่อคู่สมรส งาน และความเป็นอยู่ที่ดีของแมวเธอ สมัครเข้ารับภาระกิจยุ่งขิงนี้
Fraught with peril.เสี่ยงต่ออันตราย ได้อย่างปลอดภัยที่สุด
So dangerous. What if that is an undercover cop?เสี่ยงตายห่า เกิดเขาเป็น ตร.นอกเครื่องแบบล่ะ
Die trying to save her or... save yourself and live with the pain.เสี่ยงตายเพื่อช่วยเธอหรือ... เอาตัวรอดแล้วอยู่กับความปวดร้าว
Risk, reward. We got it.เสี่ยงตายเพื่อรางวัล เราเข้าใจแล้ว
Risk my life for 190 bucks.เสี่ยงตายเพื่อเงิน 190 เนี่ยนะ
The risk being seen like that?เสี่ยงถูกจับได้ขนาดนั้น
You risk life and limb to save the free world... and what do they give you?เสี่ยงทั้งร่างทั้งชีวิต ปกป้องโลกเสรี..
Of failing another test. Okay, gaby, go change. You made your point.เสี่ยงที่จะต้องสอบตกอีกครั้งนึง / โอเค แกบี้ ไปเปลี่ยนซะ / เข้าประเด็นเลย
The risks of having a scrambled infant are too great.เสี่ยงที่จะบาดเจ็บ ในการฟักสูงมาก
All you got to do is leave out the details about our association.เสี่ยงที่เธอต้องหลีกเลี่ยง คือข้อมูลความสัมพันธ์กับพวกเรา
A little dicey doing a background on an FBI agent.เสี่ยงนิดๆ นะ ถ้าจะหาประวัติของเจ้าหน้าที่เอฟบีไอ
No. Have a taken a few risks, made a few sacrifices? You're damn right I had.เสี่ยงนิดนึง เสียสละนิดหน่อย นั่นล่ะที่ผมทำ
A little bit of danger is what makes life worth living, and you had your very first taste today, Queen Jenny.เสี่ยงนิดหน่อยทำให้อยากมีชีวิตอยู่ วันนี้คุณก็ได้ลองลิ้มรสเป็นครั้งแรกแล้วนี่ ราชินีเจนนี่
"Take a risk, asshole. Stop playing it so safe."เสี่ยงบ้าง อย่าเอาแต่อยู่ในที่ปลอดภัย
Very risky move by Candy.เสี่ยงมาก ๆ กับการขยับตัวของแคนดี้
High risk and high return. You gain a lot or lose a lot.เสี่ยงมาก กำไรมาก ได้มามาก ก็เสียมากเช่นกัน
DAYLIGHT ON A CROWDED FREEWAY.เสี่ยงมาก แต่เขาโชคดี
High-risk but possible.เสี่ยงมากแต่ก็เป็นไปได้
Small gamble Jane had to make to keep everyone's hands clean.เสี่ยงสักนิด ที่เจนต้องทำ เพื่อกันให้ทุกๆคน มือสะอาด(ดูเป็นคนสุจริต)
Bit risky, wasn't it?เสี่ยงหน่อยนะ... ใช่มะ
Can't risk staying much longer.เสี่ยงอยู่นานๆไม่ได้

เสี่ย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
挑む[いどむ, idomu] Thai: เสี่ยง English: to challenge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสี่ย
Back to top