ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confidant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confidant*, -confidant-

confidant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confidant (n.) เพื่อนที่ไว้วางใจ See also: คนที่เชื่อใจได้ Syn. confidante, intimate
confidante (n.) เพื่อนที่ไว้วางใจ See also: คนที่เชื่อใจได้ Syn. intimate
English-Thai: HOPE Dictionary
confidant(คอนฟิแดนทฺ') n. คนที่ไว้วางใจ,คู่คิด,คนสนิท, Syn. intimate -Conf. confident
confidante(คอนฟิแดนทฺ') n. confidant (ดู) ที่เป็นผู้หญิง, Syn. female confidant
English-Thai: Nontri Dictionary
confidant(n) คู่คิด,คู่หู,คนสนิท,คนที่ไว้ใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
confidantเพื่อนคู่ใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนสนิท (n.) confidant See also: preferred person, preferred friend, personal attendant, henchmen Syn. คนโปรด
คนโปรด (n.) confidant See also: preferred person, preferred friend, personal attendant, henchmen Syn. คนสนิท
พัลลภ (n.) confidant See also: preferred person, preferred friend, personal attendant, henchmen Syn. คนสนิท, คนโปรด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But now I'm in with Serena, and I can become her confidant and find something even bigger to take her down with.แต่ตอนนี้ฉันอยู่กับเซรีน่า และฉันสามารถเป็นเพื่อนที่รู้ใจของเธอได้ แล้วก็หาทางทำลายเธอให้เจ็บปวดยิ่งกว่า
Now the divine is held as confidant and council.แต่ตอนนี้กลับเคารพบูชาพวกเขา เพราะเหตุได
A confidant of mine has told me that when he goes, Sansa Stark goes with him.ข้ามั่นใจอย่างนั้น เมื่อเขาไป ซานซ่า สตาร์กจะไปกับเขาด้วย
But I am your confidant.แต่ว่ากระหม่อมเป็นคนสนิทของพระองค์
No, just your friendly neighborhood confidant.ไม่หรอกครับ แค่เพื่อนบ้าน ที่ไว้วางใจกัน
And being my close personal confidant, He is only interested if i am in the group.เราเลยกลายเป็นเพื่อนสนิทกัน เขาจะสนใจ ถ้าฉันอยู่ในวงด้วย
Julie is my most trusted confidant.จูลี่เป็นผู้ที่ข้าไว้ใจที่สุด
I was her little confidant, her plaything.ข้าเป็นเพื่อนคู่ใจของนาง ของเล่น
You know, I'm expecting to fall in love once I see the specimens at Candyland, so before that moment, it would be good if I could have a confidential strategy meeting with my confidant.ผมตื่นเต้นจริงๆที่จะได้เจอคนพิเศษที่แคนดี้แลนด์ เพราะก่อนถึงที่นั้น มันคงจะดี ถ้าผมจะมี แผนการประชุมกับเพื่อนร่วมทีมของผม
But your confidant, the one who fed you information about my plans, the one you swore to protect... you didn't bring her any enjoyment.แต่สายของท่านนี่สิ คนที่เอาแผนข้าไปบอกท่าน คนที่ท่านสาบานจะคุ้มครอง...
With 50 of your closest confidants.กับเพื่อนที่แม่สนิทอีก 50 คนนู่นไง
Your mother has a confidant... someone few know about.แม่ของท่านมีเพื่อนที่ไว้ใจได้ มีน้อยคนนักที่จะรู้

confidant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心を許せる人[こころをゆるせるひと, kokorowoyuruseruhito] (exp) one's trusted friend; confidant
相談相手[そうだんあいて, soudan'aite] (n) adviser; someone to consult with; someone to turn to about one's concerns; confidant
懐刀[ふところがたな, futokorogatana] (n) confidant; right-hand man; dagger
腹心[ふくしん, fukushin] (n,adj-no) one's confidant; trusted friend; trusted retainer; (P)

confidant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนโปรด[n. exp.] (khon prōt) EN: confidant ; favorite ; pet FR:
คู่หู[n.] (khūhū) EN: buddy (inf.) ; pal ; intimate friend ; close friend ; bosom friend ; confidant FR: pote [m] (fam.)
พัลลภ[n.] (phanlop) EN: confidant FR:
เพื่อนคู่หู[n.] (pheūoenkhūh) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend FR: pote [m] (fam.)
ผู้ที่ไว้ใจ[n. exp.] (phū thī wai) EN: someone who can be trusted ; confidant ; confidante FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confidant
Back to top