ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสริม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสริม*, -เสริม-

เสริม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสริม (v.) support See also: promote, back, encourage, boost, help Syn. ส่งเสริม, สนับสนุน
เสริม (v.) enhance See also: reinforce, strengthen, boost, improve, lift, increase, add to Syn. เพิ่ม, เพิ่มเติม, ต่อเติม, เพิ่มพูน
เสริมกำลัง (v.) reinforce See also: strengthen, supplement
เสริมสร้าง (v.) reinforce See also: strengthen, support, fortify Syn. สร้างเสริม Ops. ทำลาย
เสริมสร้าง (v.) reinforce See also: strengthen, support, fortify Syn. สร้างเสริม Ops. ทำลาย
เสริมสวย (v.) beautify See also: embellish, prettify Syn. ปรุงแต่ง, แต่ง, เสริมแต่ง
เสริมเติม (v.) add See also: increase, append, augment, mount, raise, supplement, attach Syn. เพิ่ม, เสริมเพิ่ม
เสริมเพิ่ม (v.) add See also: increase, append, augment, mount, raise, supplement, attach Syn. เพิ่ม, เสริมเติม
เสริมแต่ง (v.) elaborate See also: explicate, spell out Syn. แต่งเติม, ขยายความ, ต่อเติมเสริมแต่ง, ต่อเติม
English-Thai: HOPE Dictionary
front endเสริมหน้าหมายถึง โปรแกรมหนึ่งโปรแกรมใด หรือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเครื่องใดที่ซ่อนรายละเอียดของการเข้าถึงข้อมูลเอาไว้ สรุปง่าย ๆ ได้ว่า ตัวโปรแกรมนั้นเองที่มีตัวเสริมหน้า เป็นตัวกันมิให้ใครเข้าถึงข้อมูลได้ นอกจากจะรู้จักคำสั่งต่าง ๆ
abs-(คำเสริมหน้า) = ab-
accompaniment(อะคอม' พะนิเมินทฺ) n. สิ่งเสริม, สิ่งที่ตามมา, สิ่งประกอบ, ร้องตาม, ร้องร่วม, คลอเสียง, Syn. supplement)
add(แอด) vt.,vi. เติม,บวก,เพิ่ม,เสริม,พูดเติม.
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
adjunct(แอด' จังคฺ) n.,adj. สิ่งเสริม, สิ่งเพิ่มเติม, ผู้ช่วย, ส่วนประกอบ, บทเพิ่ม, Syn. appendage)
adjunctive(อะจังคฺ' ทิฟว) adj. เป็นสิ่งประกอบหรือส่งเสริม, คำเสริม,ส่วนสังกัด
adjutant(แอด' จูเทินทฺ) adj.,n. ผู้ช่วย, ยาเสริม, สิ่งช่วย, Syn. serving to help, auxiliary)
adjuvant(แอด' วันท) adj., n. ผู้ช่วย, ยาเสริม, สิ่งช่วย (serving to help)
adminicle(แอดมิน' นิเคิล) n. สิ่งช่วย, สิ่งเสริม. สิ่งค้ำจุน -adminicular adj. (auxiliary)
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
aileron(เอ' ละรอน) n. ผิวหน้าที่เคลื่อนไหวได้, ปีกเสริม, ปีกประกอบ (...airplane wing)
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
alpha privativeคำเสริมหน้า a- ที่ใช้ไวยากรณ์กรีกเพื่อแสดงการปฏิเสธหรือลบล้าง
ambi-(คำเสริมนหน้า) ที่หมายถึง "ทั้งสอง"
analeptic(แอนนะเลพ' ทิค) adj.,n. บำรุงกำลัง, เสริมกำลัง, ยาบำรุงกำลัง, Syn. restoring)
ancilla(แอนซิล' ละ) n. อุปกรณ์, ตัวเสริม, ส่วนประกอบ, สิ่งช่วยเหลือ, คนใช้
ancylo-(คำเสริมหน้า) หมายถึงข้อต่อหรือขอเกี่ยว ("joint")
andr-(คำเสริมหน้า) = andro
andro-(คำเสริมหน้า) หมายถึง "ชาย", "เพศชาย", "ตัวผู้" (male)
annex(อะเนคซฺ', แอน' เนคซฺ) vt. ผนวก, เพิ่มเติม, ประกอบ, แนบเข้า, ยึด. -n. สิ่งที่ผนวกเข้า, ส่วนของอาคารที่เสริม, ภาคผนวก, ส่วนผนวก, Syn. add, addition ###A. deduct, split)
archeo-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "แรกเริ่ม"
archi-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "หัวหน้า", "สำคัญ", "แรกเริ่ม" (arch-)
armature(อาร์'มะเชอะ) n. เกราะ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) , เหล็กอ่อนพันลวดในไดนาโม,มัดข้าวต้มของไดนาโม,ลูกล่อแม่เหล็ก,โครงร่างเสริมความแกร่ง
athenaeum(แอธธินี'อัม) n. สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้, ห้องสมุด., Syn. atheneum
ato rocketabbr. assisted takeoff rocket จรวดช่วยเสริมการบิน
augment(v. ออกเมินทฺ'; n. ออก'เมินทฺ) vt.,n. เพิ่ม, ขยาย, เสริม,เพิ่มทวี. --augmenter, augmentor n., Syn. intensify,enlarge)
auxetic(ออเซท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหรือส่งเสริม auxesis. -n. สารที่ส่งเสริมขบวนการ auxesis (pertaining to auxesis)
beautician(บิวทิช'เชียน) n. ผู้เสริมสวย,ผู้จัดการร้านเสริมสวย
beauty parlorn. ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon,beauty shop
beauty parlourn. ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย, Syn. beauty salon,beauty shop
bolster(โบล'สเทอะ) {bolstered,bolstering,bolsters} n. หมอนรองชั้นล่าง,หมอนรอง,หมอนยาว,เหล็กคานรถ,ลูกยางแท่นเครื่อง,ที่หนุนยาว vt. หนุนค้ำ,รอง,ทำให้สูงขึ้น,ออกแรงหมุน,สนับสนุน,ค้ำ,ค้ำจุน,เสริม, See also: bolsterer n. ดูbolster
boost(บูสทฺ) {boosted,boosting,boosts} vt.,n. (การ) ยกขึ้น,เลื่อนขึ้น,ส่งเสริม,พูดจาสนับสนุน,เผยแพร่,เลื่อนตำแหน่ง,เพิ่มขึ้น, Syn. lift,raise
booster(บูส'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผู้ยก,ผู้เลื่อน,สิ่งที่สนับสนุน,สิ่งกระตุ้น,ท่อนแรกของจรวดหลายท่อน,เครื่องเพิ่ม กำลัง -Phr. (booster dose,booster shot ขนาดยาหรือสารสร้างภูมิคุ้มกัน,ยาหรือสารเสริมฤทธิ์ยาตัวอื่น,เครื่องเสริมการขับดัน)
buckon. อ้ายหนุ่ม,อ้ายน้องชาย,อันธพาล.adj. ทารุณ,โหดเหี้ยม vt. ใช้ผ้าแข็งเสริมหรือหนุน -S.bully
buckram(บัค'เริม) n. ผ้าแข็งสำหรับเสริมหรือหนุน. vt. ใช้ผ้าแข็งเสริมหรือหนุน,หลอก
build-upn. การเสริมกำลัง,การพัฒนา
buildupn. การเสริมกำลัง,การพัฒนา
carpous(คำเสริมท้าย) ผลไม้
clout(เคลาทฺ) {clouted,clouting,clouts} n. การตี,การต่อย,การตบ,การตีลูกไกล,อิทธิพลของความคิด,ปาฏิหาริย์,เป้า,ลูกกระสุนที่ถูกเป้า,เศษผ้าปะ,เศษของที่ใช้ซ่อมแซม,เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า,ปะ,ซ่อมแซม,ตอกตะปูเสริม,ตี,ต่อย, Syn. blow,wal
English-Thai: Nontri Dictionary
abet(vt) ส่งเสริม,หนุนหลัง,ยุยง
accompaniment(n) การไปเป็นเพื่อน,การไปด้วยกัน,สิ่งเสริม
add(vt) เพิ่ม,บวก,รวม,เสริม,เติม,แถม
addendum(n) ภาคผนวก,บทเสริม,บทต่อท้าย
addition(n) การรวม,การบวก,การเพิ่ม,การเสริม
adjunct(adj) เพิ่มเติม,เสริม
auxiliary(adj) เป็นองค์ประกอบ,เป็นปัจจัยส่งเสริม
BEAUTY beauty parlor(n) ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย,สถานเสริมความงาม
BEAUTY beauty shop(n) ร้านเสริมสวย
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
boost(vt) ยก,ส่งเสริม,ดัน,เลื่อนตำแหน่ง
buildup(n) การเตรียมตัว,การสะสม,การรวมพล,การพัฒนา,การเสริม
coiffeur(n) ช่างเสริมสวย,ช่างทำผม
component(adj) ที่เป็นส่วนประกอบ,ที่เป็นส่วนเสริม
counterpart(n) สำเนา,ฉบับเทียบ,ของคู่กัน,สิ่งที่เสริมกัน,สิ่งที่คล้ายกัน
embellish(vt) ทำให้งาม,ประดับ,แต่งเติม,เสริมแต่ง,ตกแต่ง
embellishment(n) การทำให้งาม,การประดับ,การแต่งเติม,การเสริมแต่ง
encourage(vt) ส่งเสริม,ยุ,เร้าใจ,ให้กำลังใจ,สนับสนุน
encouragement(n) การให้กำลังใจ,ความเร้าใจ,การส่งเสริม,การสนับสนุน
enhance(vt) เพิ่มพูน,เสริม,ทำให้มากขึ้น,ยกระดับ
enlarge(vt) ขยายส่วน,ขยายตัว,ทำให้กว้างขวาง,เพิ่ม,เสริม
eugenics(n) สุพันธุศาสตร์,วิชาว่าด้วยการส่งเสริมมนุษยชาติให้ดีขึ้น
expletive(adj) ซึ่งทำให้ครบถ้วน,ที่เสริมเข้าไป,ที่เพิ่มเข้าไป,ที่ผนวกเข้าไป
facilitate(vt) ทำให้สะดวก,ทำให้ง่าย,สนับสนุน,ส่งเสริม
fortification(n) การเสริมกำลัง,ป้อมปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก
fortify(vt) ทำให้แข็งแรง,สร้างป้อมปราการ,เตรียมป้องกัน,เสริมกำลัง
foster(vt) เลี้ยง,อุปถัมภ์,ส่งเสริม,สนับสนุน
furtherance(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน
help(n) ความช่วยเหลือ,ความสงเคราะห์,การส่งเสริม
improvement(n) การปรับปรุง,การพัฒนา,การส่งเสริม,การแก้ไข
incite(vt) เร้าใจ,ยุยง,ยั่วยุ,ส่งเสริม,หนุน,กระตุ้น,ปลุกปั่น
incitement(n) การยุยง,การส่งเสริม,การสนับสนุน
instigate(vt) เร้า,กระตุ้น,ยุยง,ส่งเสริม,ปลุกปั่น
instigation(n) การกระตุ้น,การยุยงส่งเสริม,การรบเร้า,การปลุกปั่น
invigorate(vt) ทำให้ชุ่มชื่น,ทำให้ร่าเริง,เสริมกำลัง,เติมพลัง
nourish(vt) หล่อเลี้ยง,บำรุงกำลัง,เสริมกำลัง,ถนอม,เลี้ยง
ornament(vt) ประดับ,ทำให้สวย,ตกแต่ง,เสริมแต่ง
ornamentation(n) การประดับ,การตกแต่ง,การเสริมแต่ง
postscript(n) ปัจฉิมลิขิต,ภาคผนวก,บทเสริมท้าย
promote(vt) สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อนชั้น,ก่อตั้ง,กระตุ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accessoryเสริม, ช่วย, สำรอง, เกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjuvantตัวเสริม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
afterburnerอุปกรณ์เผาไหม้เสริม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
augmentแต่งเติม, เสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
back-up dieดายเสริม, ดายสอด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
belted-bias tire; bais-balted tyre; belted-bias tyre; bias-belted tire; bias-belted tyreยางเสริมเข็มขัดรัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
boost pressure; manifold pressureความดันเสริมในท่อร่วมไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
booster fan; turbo fanพัดลมเสริมกำลัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
border mouldingการเสริมแต่งขอบ [มีความหมายเหมือนกับ muscle moulding; muscle trimming] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cordเส้นตีเกลียวเสริมยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cosmetic surgeryศัลยกรรมเสริมสวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diacriticเครื่องหมายเสริมสัทอักษร [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
fillerตัวเสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
glutชิ้นเสริม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hash๑. ตัวเสริมให้เต็ม๒. แฮช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mezzanine; entresolชั้นเสริม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling๑. การปั้น๒. การเสริมมิติ๓. การวางท่าหุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paddingการเสริมเต็ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parameter๑. พารามิเตอร์๒. ตัวแปรเสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plug inตัวเสริม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plug-in programโปรแกรมเสริม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
power brakeเบรกเสริมกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
promoterผู้ส่งเสริม, ผู้ก่อตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
promotion๑. การส่งเสริม๒. การเลื่อนตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rearmamentการสร้างเสริมอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reinforce; reinforcementการเสริมกำลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
salubrious; sanatory-ส่งเสริมอนามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salutary-ส่งเสริมสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanatorium; sanitariumสถานอนามัย, สถานรักษาโรค, สถานพักฟื้น, สถานบำรุงสุขภาพ, สถานส่งเสริมสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanitarium; sanatoriumสถานอนามัย, สถานรักษาโรค, สถานพักฟื้น, สถานบำรุงสุขภาพ, สถานส่งเสริมสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplemental-เพิ่มเติม, -เสริม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surtaxภาษีเสริม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
synergismการร่วมพลัง, การร่วมฤทธิ์, การเสริมฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synergist๑. ยาเสริม๒. อวัยวะช่วยงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synergisticมีฤทธิ์ร่วม, มีฤทธิ์ช่วย, มีฤทธิ์เสริม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
turbo fan; booster fanพัดลมเสริมกำลัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjunctสิ่งเสริม [การแพทย์]
Adjuvant Activityส่งเสริมการทำงานของระบบ [การแพทย์]
Anabolismการสร้างเสริม, ขบวนการสร้าง, ตัวสังเคราะห์, การสร้างสรร, กระบวนการสร้าง [การแพทย์]
Antagonism ปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย สถานการณ์ซึ่งเมื่อมีปัจจัย 2 ปัจจัยหรือมากกว่าก่อให้เกิดผลกระทบ น้อยกว่าปัจจัยเดียวโดดๆ ในการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าชีววิเคราะห์ (bioassay) นั้นคำว่า antagonism อาจหมายถึงสถานการณ์ซึ่งการตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นจากการได้รับ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน 2 ปัจจัย แต่ไม่ได้รับพร้อมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Appliancesอุปกรณ์เสริม [การแพทย์]
auxiliary spillwayauxiliary spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นเสริม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Beauty shop supplies industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ร้านเสริมสวย [TU Subject Heading]
Carbon blackผงเขม่าดำได้จากการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มีสีดำ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคปฐมภูมิอยู่ในช่วง 1-10 นาโนเมตร นิยมใช้เป็นสารเสริมแรงในอุตสาหกรรมยาง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความทนต่อการสึกหรอให้แก่ผลิตภัณฑ์ยาง [เทคโนโลยียาง]
Commentการช่วยเสริมคำพูด [การแพทย์]
Confirmยืนยัน,การส่งเสริม [การแพทย์]
Contributoryเหตุเสริม [การแพทย์]
Data structure (Computer science)โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก [คอมพิวเตอร์]
Dikeพนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Dysgenic Factorsองค์ประกอบที่ไม่เหมาะในการเสริมสร้าง [การแพทย์]
Empowerment evaluationการประเมินเพื่อส่งเสริมความสำเร็จ [การจัดการความรู้]
Enriched foods ; Foods, Fortifiedอาหารเสริมสุขภาพ [TU Subject Heading]
Eugenic Factorsองค์ประกอบที่เหมาะในการเสริมสร้าง [การแพทย์]
Flangeเหงือกเสริม [การแพทย์]
Groomingการเสริมสวย [TU Subject Heading]
Lash Lureสารเสริมสวย [การแพทย์]
mainboardเมนบอร์ด, แผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ อาจเรียกกว่า มาเธอร์บอร์ด หรือโมโบ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยช่องสำหรับติดตั้งซีพียูไบออส ชิปเซ็ต ช่องสำหรับติดตั้งหน่วยความจำ สายสัญญาณ และบัสต่างๆ ขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมภายใน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Probioticsสารเสริมชีวนะ [TU Subject Heading]
Reclamation การปรับมาใช้ ,การสกัดแยกมาใช้ 1) การปรับปรุงพื้นที่ (ที่ไม่ใช้ประโยชน์) หรือการเสริมที่ดินในทะเล หรือหนองน้ำ 2) กระบวนการรวบรวมหรือแยกแยะของเสียเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ เป็นการแยกสกัดทรัพยากรคืนมา (Resource Recovery) เช่น แยกแร่เงินจากน้ำยาล้างรูป ดู recycling [สิ่งแวดล้อม]
Dyke พนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Federation of Thai Capital Market Organizationsสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2547 โดยความร่วมมือของ 6 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทยภายใต้เป้าหมายหลัก 3 ประการคือ เสริมสร้าง พัฒนาตลาดทุนให้มีเสถียรภาพ มั่นคง ผลักดันบรรษัทภิบาล [ตลาดทุน]
Gaseous diffusion plantโรงงานแบบแพร่แก๊ส, โรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแบบหนึ่ง โดยการแยกไอโซโทปยูเรเนียม-238 และยูเรเนียม-235 ในรูปแก๊สเฮกซะฟลูออไรด์ออกจากกัน ภายในเครื่องแพร่แก๊สที่มีตัวกั้นเป็นรูพรุน ยูเรเนียม – 235 ซึ่งเบากว่าจะแพร่ผ่านเข้าสู่เครื่องแพร่แก๊สถัดๆ ไปในอัตราที่เร็วกว่า จนกว่าจะได้ยูเรเนียม-235 ที่มีสมรรถนะตามต้องการ โรงงานชนิดนี้มีขนาดใหญ่และใช้กำลังไฟฟ้ามาก จึงไม่นิยมใช้ในปัจจุบัน
Reinforced concreteคอนกรีตเสริมเหล็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reinforcementการเสริมแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Remedial teachingการสอนซ่อมเสริม [TU Subject Heading]
Stoker-Fired Incinerator เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ เป็นเตาเผาชนิดที่ใช้มากในปัจจุบัน แผงตะกรับจะทำหน้าที่ในการป้อนมูลฝอยในเตาเผา วิธีการเผาจะใช้อากาศมากเกินพอ และอาจใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงเสริมด้วย อุณหภูมิในการเผาประมาณ 850-1,200 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
Supplementary employmentการจ้างงานเสริม [TU Subject Heading]
Surtaxภาษีเสริม [TU Subject Heading]
Synergistic Effect ปัจจัยเสริมผลกระทบมาก ผลของสารเคมี 2 ชนิด ที่เมื่อรวมกันก่อให้เกิดผลกระทบมากกว่าที่เกิดขึ้นจากสารเคมีแต่ละชนิด สารเคมีดังกล่าวเรียกว่า มีคุณสมบัติเป็น synergism [สิ่งแวดล้อม]
Text alternativeทางเลือกที่เป็นข้อความการใช้ข้อความแทนเนื้อหาสาระที่อยู่ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้อความ เป็นการกำหนดด้วยโปรแกรม หรือการใช้ข้อความเพื่อเสริมสร้างเนื้อหาสาระอื่นที่ไม่ใช้ข้อความ [Assistive Technology]
Improvement Cutting การตัดไม้บำรุงป่า การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
LAN cardการ์ดแลน, อุปกรณ์ที่เชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์กับสายตัวนำสัญญาณ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับและส่งข้อมูลกับระบบเครือข่ายได้ ในอดีตเป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ต่อเพิ่มเข้ากับเมนบอร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ในปัจจุบันมักจะถูกประกอบรวมไปในเมนบอร์ด เนื่องจากความต้องการเชื่อมต่อเ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Annual general meetingการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการยกระดับการมีบรรษัทภิบาลที่ดีของตลาดทุนไทยต่อไป [ตลาดทุน]
Overseas Economic Corporation Fund กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล กองทุนที่ก่อตั้งโดยประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2504 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ กองทุนนี้จะให้กู้ยืมแก่รัฐบาลและบริษัทใน ประเทศกำลังพัฒนา และให้กู้หรือร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น [สิ่งแวดล้อม]
World Bank ธนาคารโลก มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา (International Bank for Reconstruction and Development หรือ IBRD) เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จากข้อตกลงแห่งเมืองเบรตตันวูดส์ (ดู Bretton Wood) สหรัฐอเมริกา เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2499 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริการ โดยทำหน้าที่ระดมเงินทุนระหว่างประเทศ เพื่อใช้ในการบูรณะและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และเสริมสร้างสันติสุขระหว่างประเทศสมาชิก จุดมุ่งหมายหลักในปัจจุบันของธนาคารโลก คือ การจัดหาเงินทุน และความช่วยเหลือทางวิชาการ แก่ประเทศผู้กู้ยืมที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา ความช่วยเหลือของธนาคารโลกที่ผ่านมาร้อยละ 90 ของปริมาณเงินกู้ยืมทั้งหมดจะใช้ในโครงการสาธารณุปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข การชลประทาน การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น มีสมาชิก 179 ประเทศ (ปี 2538) รวมทั้งประเทศไทย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
auxiliary (adj.) เสริม See also: ซึ่งเป็นองค์ประกอบ, ซึ่งช่วยเหลือ Syn. additional, supplementary
reenforce (vt.) เสริม See also: ทำให้แข็งแรง Syn. bolster, augment
petentiate (vt.) เสริมกำลัง See also: ทำให้มีอำนาจ
enlarge (vi.) เสริมความ See also: พูดหรือเขียนให้ละเอียด
fortify (vt.) เสริมความแข็งแกร่ง See also: ทำให้แข็งแรง, เสริมกำลัง
reinforce with (phrv.) เสริมด้วย See also: ทำให้แข็งแรง
superimpose on (phrv.) เสริมบน See also: เติมแต่งบน, เพิ่มใน
potentiate (vt.) เสริมบารมี See also: เพิ่มอำนาจ
top (vt.) เสริมยอด See also: เพิ่มข้างหน้า
subserve (vt.) เสริมส่ง See also: สนับสนุน, ช่วยเหลือ Syn. aid, support
lard (vt.) เสริมแต่ง See also: เสริม, ขัดเกลา Syn. add, embellish
embroider (vt.) เสริมแต่งเรื่องราวให้น่าสนใจ Syn. embellish, exaggerate
subsidiary (adj.) เสริมให้สมบูรณ์ See also: เป็นตัวเสริม, เป็นตัวช่วย Syn. auxiliary, supplementary
academy (n.) สมาคมส่งเสริมความรู้หรือวัฒนธรรม
agnomen (n.) ชื่อเสริม See also: ชื่อเล่น Syn. nick name
append (vt.) เพิ่มข้อมูลเสริม Syn. affix, supplement, annex, add
appurtenance (n.) ส่วนเสริม Syn. addition, adjunct
beautician (n.) ช่างเสริมสวย Syn. make-up artist
beautification (n.) การเสริมสวย See also: การเสริมความงาม
beauty parlour (n.) ร้านเสริมสวย Syn. beauty salon
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Heft up security, including the riot police, and interrogate the guys we picked up.เสริมกำลังรักษาความปลอดภัย รวมทั้งตำรวจปราบจลาจลด้วย แล้วสอบปากคำคนที่รวบตัวมาได้
Harden up around the V.P. now.เสริมกำลังห้องท่านรองฯ เดี๋ยวนี้
Reinforced steel core, titanium kick plate.เสริมความแข็งแรงด้วยแกนเหล็ก คิกเพลททำจากไทเทเนียม
Well played, Frank. It's great.เสริมทักษะได้ดี เข้าใจเลือก แฟร้งค์
Reinforce the wall, because it almost got me that one time,เสริมสร้างผนัง เพราะมัน เกือบจะพังอยู่แล้ว
Fine. Be a plankton muncher all your life.เสริมสวย, กินแพลงก์ตอน ส่วนที่เหลือของชีวิตของคุณ
I am all for boob jobs, But when I see those, I want to "moo."เสริมหน้าอก ฉันก็ไม่ว่านะ แต่พอเห็นนั่น ฉันอยากจะโห่
Add that to a calcified pineal gland.เสริมเข้ากับ ต่อมไพเนียลที่มีหินปูนเกาะ
Learn new skills and adapt old ones.เสริมเขี้ยวเล็บใหม่ ล้างเขี้ยวเล็บเก่า
Not with violence that will inflame their will but with a firmness that will open their eyes.ไม่ใช่ด้วยความรุนแรงที่จะ ส่งเสริมความต้องการของเขา แต่ด้วยความแน่วแน่ ที่จะเปิดตาของเขา
Senior Zhao, there are reinforcements at the foot of the mountain!ศิษย์พี่เตีย, พวกมันมีกำลังเสริมอยู่ที่ตีนเขา!
Reinforcements again!กำลังเสริมมาอีกแล้วรึ!
I don't know. The auxiliary power's out, so the gauges don't work.ฉันไม่รู้ ออกมาเสริมพลังของ
Emmy, if I thought we women could any way change anything, don't you think I'd encourage you?ลูกรัก, ถ้าแม่คิดว่าพวกเราผู้หญิง... ...สามารถเปลี่ยนอะไร ๆ ได้, ลูกไม่คิดว่าแม่จะไม่ส่งเสริมลูกหรือ?
It adds a certain mystique to one's reputation.เพราะมันจะช่วยเสริมเรื่องให้ดูลึกลับ... สำหรับนักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงเช่นนี้
Request immediate assistance!ขอกำลังเสริมโดยด่วน!
Have encountered intruders and am engaging! Request backup!มีผู้บุกรุกอยู่ที่นี่และ เราถูกโจมตี ร้องขอกำลังเสริม!
Clark says: "What's this, some new addition to Lurp rations?"คลาร์คบอกว่า "อาหารเสริมหรือไงจ่า"
Diaz, get Big Brother. I want support.ดิแอชติดต่อหน่วยเหนือขอกำลังเสริม
We'll reinforce them later. If you find any keys, hang on to them.แล้วค่อยมาตอกเสริมทีหลัง ถ้าใครเจอกุญแจ ก็เก็บเอาไว้ด้วย
From this equation comes the idea for the drug, Expectane... which acts to neutralize the interfering antibodies... and promote successful embryo attachment.จากแนวความคิดนั้น จึงมีการสร้างยาเอ็กซ์เพกเทน ซึ่งทำให้แอนติบอดี้มีสถานะเป็นกลาง และช่วยส่งเสริมให้ไข่มีการฝังตัว
2:45 a.m. Subject takes 15 cc's Expectane... supplemented with 100 milligrams of progesterone... two milligrams of estrogen.เวลา 2: 45 ตัวอย่างทานเอ็กซ์เพกเทน 15 ซีซ๊ เสริมกับโพรเจสเตอโรน 100 มิลลิกรัม
Soldiers must now ensure all departures, in addition to their other duties.ทหารต้องสร้างความมั่นใจ ว่าทุกคนออกไปได้ เป็นหน้าที่เสริมอีกด้วย
I'll have you know it's an important part of the war effort.ส่วนเสริมสำคัญในสงคราม
Call the Chief to get some backup for the Major. Pronto!บอกหัวหน้าให้ส่งกำลังเสริมตามผู้พันไป...
Tough chick needs backup?คนหัวรั้นนั่นต้องการกำลังเสริมรึ?
Don't you think you ought to wait for backup?ไม่คิดว่าควรจะรอกำลังเสริมบ้างรึ?
Look, it comes with accessories.ดูจะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริม
Initiating auxiliary booster sequence.เริ่มลำดับสนับสนุนเสริม
A phenomenon known in psychiatric circles as a self-reinforcing delusion.ปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีในจิตเวช วงการเป็นความเข้าใจ ผิดในตัวเองเสริม
I will have this handsome tweed jacket.เอาแจ็คเก็ตขนสัตว์เสริมหล่อ ชุดนี้ละกัน
A little push-up in the padding.รุ่นแผ่นดันเสริมหน้าอกหน่อยด้วย
My father wish to give sir this to put on path of good teaching.พ่อของฉัน อยากจะมอบสิ่งนี้ให้กับท่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสอนให้ดีขึ้น
But did you have to buy breast implants for Chris?แต่ถ้าคุณยังจะเสริมนมให้คริสอีกเนี่ยนะ
Some of us provide information... others give their support.พวกเราบางคนให้ข้อมูล... คนอื่น ๆ ให้การส่งเสริมพวกเขา
Well, thanks for the backup, g2, although everything was under control.ขอบคุณสำหรับกำลังเสริม จี2... แม้ว่าทุกอย่างจะคุมได้อยู่ก็ตาม
Looks like g2 could use some backup.ดูเหมือนจี2จะต้องการ กำลังเสริมซะแล้ว
Well, you gave me backup at the bar.คุณให้ผมเป็นกำลังเสริมที่บาร์ได้
I thought I'd give you backup at the warehouse.ผมคิดว่าจะเป็นกำลังเสริมที่โกดัง ได้เช่นกัน
I never need backup.ฉันไม่เคยต้องการกำลังเสริม

เสริม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
添える[そえる, soeru] Thai: เสริม English: to add
栄進[えいしん, eishin] Thai: การส่งเสริมให้เจริญก้าวหน English: promotion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสริม
Back to top