formal

แปลว่า


adj ตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ความหมายเหมือนกับ: ceremonious , conventional
คำที่เกี่ยวข้อง: ตามประเพณีนิยม
adj เป็นกิจจะลักษณะ
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นทางการ
adj ซึ่งเป็นชุดที่เป็นทางการ
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นเครื่องแบบที่เป็นทางการ
adj เป็นรูปแบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: ตามรูปแบบ
adj ที่เป็นกฎเกณฑ์