ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cordially

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cordially*, -cordially-

cordially ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cordially (adv.) อย่างจริงใจ
cordially (adv.) อย่างอบอุ่น Syn. warmly, genially
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้อนรับขับสู้ (v.) receive cordially See also: welcome heartily, entertain warmly Syn. ต้อนรับ, รับรอง, รับแขก Ops. ขับไล่, ไล่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Peter Griffin, you and your family are cordially invited to a gala dinner in your honor at Rocky Point Manor.""ปีเตอร์ กริฟฟิน คุณและครอบครัว ได้รับเชิญให้ มางานกาล่าดินเนอร์เชิดชูเกียรติให้คุณ ที่คฤหาสน์ร็อคกี้พอยท์"
I would like to cordially invite you to join this summer's group of artists in residence at the Italian Arts and Letters Institute in Rome.ฉันอยากจะเชิญเธอมาร่วม กับกลุ่มนักเขียนที่อยู่ที่นั่น ที่องค์กรศิลปะแห่งโรม
I would like to cordially invite you to join this summer's group of artists at the Italian Arts and Letters Institute in Rome.ฉันต้องการเชิญคุณอย่างจริงใจ ในการเข้ารวมกลุ่มนักเขียนในช่วงหน้าร้อน ที่สถาบันศิลปะและงานเขียนของอิตาลีในกรุงโรม
But you are cordially invited to prevent a disaster.แต่ฉันอยากเชิญพวกคุณ ไปช่วยป้องกันหายนะที่กำลังเกิดขึ้น
Just your average, low-key diploma signing, to which you're all cordially invited, tomorrow afternoon.ก็แค่งานมอบปริญญาบัตรธรรมดาๆ ซึ่งทุกคนได้รับเชิญให้มาร่วมงาน ในตอนบ่ายวันพรุ่งนี้
"Stanford's Honors Program cordially...""โครงการเข้าค่ายเกียรตินิยมของม.แสตนฟอร์ด..."

cordially ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
親身になって[しんみになって, shinmininatte] (exp,adv) warmly; cordially; with tender care

cordially ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นกันเอง[adv.] (penkan-ēng) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly FR: cordialement
สนิทสนม[adv.] (sanitsanom) EN: nformally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly FR:
ต้อนรับขับสู้[v.] (tønrapkhaps) EN: receive cordially ; welcome heartily ; entertain warmly FR: recevoir chaleureusement
อย่างจริงใจ[adv.] (yāng jingja) EN: sincerely ; truly ; cordially FR: sincèrement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cordially
Back to top