ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fill*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fill, -fill-

*fill* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dental filling (n.) การอุดฟัน
filfillment (n.) การบรรลุผล See also: การบังเกิดผล Syn. accomplishment, completion
fill (vt.) เติม See also: เพิ่ม, ถม, กลบ, ใส่, บรรจุ, กรอก, บันทึกลง, ทำให้เต็ม, กรอก, เติมในช่องว่าง Syn. fulfill, pack, stuff, load Ops. empty, drain
fill (vt.) แต่งตั้ง See also: บรรจุ, ว่าจ้าง, เลือกให้ดำรงตำแหน่ง Syn. appoint, elect
fill away (phrv.) ลอยไปตามลม See also: แล่นไปตามลม
fill away (phrv.) เติมให้เต็ม See also: อัด, บรรจุให้เต็ม Syn. fill up
fill in (phrv.) กรอก (โดยเฉพาะคำ) See also: เขียนลงใน, เติมคำ
fill in (phrv.) ผ่าน (เวลา)
fill in (phrv.) ให้ข้อมูลกับ (บางคน)
fill in (phrv.) ทำแทน See also: ทำหน้าที่แทน Syn. stand in for
fill in (phrv.) เป็นตัวแทน See also: แทน Syn. stand in for
fill in for (phrv.) ทำงานเพื่อรอบางสิ่ง See also: ทำงานไม่จริงจัง
fill in time (phrv.) กรอก See also: เขียนลงใน Syn. fill in, fill up, make out, write out
fill one in (idm.) บอก See also: ให้ข้อมูล
fill out (phrv.) ผสมตามคำแนะนำของแพทย์
fill out (phrv.) กางออก See also: พองออก
fill out (phrv.) อ้วนขึ้น Syn. fatten out, flesh out, plump out
fill out (phrv.) เขียนตัวใหญ่ขึ้น Syn. fatten out, flesh out, pad out
fill out (phrv.) กรอก See also: เขียนลงใน Syn. fill in, fill out, make out, write out
fill up (phrv.) ทำให้เต็มไปด้วย (สิ่งของหรือคน)
fill with (phrv.) เติมความรู้สึก (บางอย่าง) ให้กับ
filled food (n.) ก้อนขนมปัง See also: อาหารที่อยู่ในห่อ Syn. individual loaf
fillem (sl.) หนัง See also: ภาพยนตร์
filler (n.) ผู้บรรจุ See also: ผู้ใส่, สิ่งที่บรรจุ, เครื่องบรรจุ, เครื่องอัดกระป๋อง
fillet (n.) สายรัดผม See also: สายคาดผม, เชือกผูกผม, ริบบิ้น, รัดเกล้า, มงคลสวมศรีษะ, ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม Syn. band, ribbon
fillet (n.) ชิ้นปลาหรือเนื้อที่ไม่มีกระดูก
fillet (vt.) ผูกด้วยริบบิ้น See also: รัดผม, ผูกผม
fillet (vt.) ตัดชิ้นเนื้อที่ไม่มีกระดูก
filling (n.) การเติมตำแหน่งว่าง See also: การเติมช่องว่าง Syn. fill
filling (n.) สารอุดฟัน See also: สิ่งที่ใช้อุดฟัน, สิ่งที่ใช้เติม Syn. filler, refill, pad, pack, shim
filling station (n.) สถานีเติมน้ำมัน See also: ปั้มน้ำมัน
fillip (n.) การเคาะนิ้ว See also: การดีดนิ้ว Syn. tap, stroke
fillip (n.) สิ่งกระตุ้น See also: ตัวกระตุ้น Syn. goad, incentive, spur
fillip (vt.) เคาะนิ้ว See also: ดีดนิ้ว, เคาะค่อยๆ, กระตุ้น Syn. tap
filly (n.) ลูกม้าตัวเมีย Syn. young mare
filly (n.) เด็กผู้หญิง See also: เด็กสาว Syn. female
fulfill (vt.) สมหวัง See also: สำเร็จ, สมดังตั้งใจ, สมประสงค์
fulfill (vt.) กระทำการ (ตามคำสั่ง) Syn. carry out, execute, implement Ops. disregard, ignore, neglect
fulfilling (adj.) ซึ่งให้รางวัล See also: ซึ่งให้ผลตอบแทน Syn. gratifying, satisfying
fulfillment (n.) การบรรลุเป้าหมาย See also: ความสมหวัง, ความสมประสงค์ Syn. contentment, gratification, satisfaction
English-Thai: HOPE Dictionary
fill(ฟิล) {filled,filling,fills} vt. ทำให้เต็ม,เติมเต็ม,บรรจุ,บรรจุเต็ม,เพิ่มให้ครบ,เต็มไปด้วย,อัดเต็ม,อัด,จุก,ถม,จดจ่อ,เลี้ยงให้อิ่ม, (ลม) พัดเต็มใบเรือ. vi. เต็ม, (ลม) พัดเต็มใบเรือ., See also: fill out ทำให้ใหญ่หรืออ้วน -Phr. (fill in กรอก,บันทึกลง)
fill-inn. ผู้ทำการแทน
filled goldn. ทองเหลืองหุ้มทอง
fillern. ผู้บรรจุ,ผู้ใส่,ผู้อัด,เครื่องอัด,เครื่องบรรจุ,สิ่งที่ใช้อัด
fillet(ฟิล'ลิท,ฟิเล') n. สายรึดผม,สายคาดผม,มงคลสวมศีรษะ,ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม,ชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก,สายประดับบนปกหนังสือ,สัน,สันหนังสือ vt.ตัดเอาชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก
filling(ฟิล'ลิง) n. สิ่งที่ใส่เข้าไป,สิ่งอุด,ไส้ในขนม,สิ่งที่ใช้อุดฟัน,การเข้าเสริมตำแหน่งว่าง,การเข้าทำงานแทน, See also: fillingly adj.
filling stationn. ปั๊มน้ำมัน,สถานที่เติมน้ำมันรถ
fillipvt.,vi. เคาะนิ้ว,ดีดนิ้ว,เคาะเบา ๆ ,กระตุ้น
fillister(ฟิล' ลิสเทอะ) n. รางเว้า,กบเว้า
filly(ฟิล' ลี) n. ลูกม้าตัวเมีย,เด็กผู้หญิง
fulfill(ฟลู'ฟิล') {fulfilled,fulfilling,fulfills} vt. ทำให้บรรลุผล,กระทำหน้าที่,ปฏิบัติตามหน้าที่,ทำให้พอใจ,ทำให้สมบูรณ์,บรรจุ., See also: fulfiler,fulfiller n., Syn. effect
fulfillmentn. การทำให้บรรลุผล,การบรรลุผล,การปฏิบัติภารกิจ,การทำให้พอใจ,การทำให้สมบูรณ์.
refill(รีฟิล') vt. ใส่อีก,เติมอีก,บรรจุอีก n. (รี'ฟิล) ,สิ่งที่เติมเข้าไปใหม่ (เช่นไส้ดินสอ), See also: refillable adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
fill(vt) ทำให้เต็ม,บรรจุ,เติม,เพิ่ม,ทำให้แน่น,ทำให้อิ่มแปล้
filler(n) สิ่งที่ทำให้เต็ม,เครื่องบรรจุ,เครื่องวัด,ไส้
fillet(n) สันหนังสือ,ปลาแผ่น,มงคลสวมหัว,ริบบิ้น,โบผูกผม
FILLING filling station(n) ปั๊มน้ำมัน
fillip(n) เครื่องกระตุ้น,การเตือนความจำ
filly(n) ม้าตัวเมีย,ผู้หญิงคะนอง,สาวเปรี้ยว
fulfill(vt) ทำให้สำเร็จ,ทำให้บรรลุผล,ทำให้สมปรารถนา,ปฏิบัติตาม,สนอง
fulfillment(n) การทำให้สำเร็จ,การบรรลุผล,ความสมปรารถนา,การปฏิบัติภารกิจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fillเติมเต็ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fill insulationฉนวนใช้กรุ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fillerตัวเสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
filletรอยเชื่อมวงแหวน [มีความหมายเหมือนกับ collar ๑] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fulfillmentความสมปรารถนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incompletely filled grooveร่องไม่เต็ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
mitre fillet weldรอยเชื่อมมุมด้านเท่า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
overfilled-อุดเกิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cut and fillcut and fill, ดินตัดดินถม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Fill factorอัตราส่วนปริมาตรของยางคอมพาวด์ต่อปริมาตรของห้องผสม [เทคโนโลยียาง]
Fillerสารตัวเติมเป็นวัสดุที่อยู่ในรูปของแข็ง มีขนาดอนุภาคเล็ก ซึ่งอาจจะเติมลงไปในยางหรือน้ำยางได้ในปริมาณมากเพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆ หรือเพื่อลดต้นทุนการผลิต [เทคโนโลยียาง]
filletfillet, พอกมุม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Fillingการบรรจุ [การแพทย์]
Rolled-earthfill damRolled-earthfill dam, เขื่อนดินถมบดอัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Root canal filling materialsวัสดุอุดคลองรากฟัน [TU Subject Heading]
Secure Landfill บริเวณที่เลือกหรือเตรียมไว้เพื่อการฝังกลบขยะ การฝังกลบกากของเสีย อันตรายตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีความปลอดภัยจากการรั่วไหลออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การปูด้วยชั้นดินเหนียว แผ่นพลาสติกโพลีเอทีลีน ความหนาแน่นสูงเพื่อกันการรั่วซึม โดยมีอายุใช้งานหรือมีอัตราการถมขยะที่ยาวนาน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่อม่วง (n.) kind of sweet-flour cake filled with sugar and coconut-meat
บัตรเติมเงิน (n.) calltime refill card See also: pre-paid card
พุ่มข้าวบิณฑ์ (n.) funnel - like float filled with rice used as offerings
ลูกกัลปพฤกษ์ (n.) a lime filled with money See also: limes containing coins thrown as alms to a crowd after a cremation
เต็ม (v.) be filled with See also: be filled Ops. ว่าง, พร่อง
กบ (v.) overfill See also: full of, fill full, become too full Syn. เต็ม, เต็มมาก, แน่น
กรอก (v.) fill in See also: fill with, complete, fill up Syn. เติม, เขียนเติม
การกรอก (n.) filling
การกลบ (n.) filling up See also: covering up Syn. การถม
การถม (n.) filling See also: covering, Syn. การกลบ, การพอก, การทับ
การทับ (n.) filling See also: covering, Syn. การกลบ, การพอก
การพอก (n.) filling See also: covering, Syn. การกลบ, การทับ
ขนมไส้ไก่ (n.) a coil-shaped pastry with a chicken filling
ความสมปรารถนา (n.) fulfillment See also: gratification, satisfaction Syn. ความสมใจ Ops. ความผิดหวัง
ความสมหวัง (n.) fulfillment See also: gratification, satisfaction Syn. ความสมปรารถนา, ความสมใจ Ops. ความผิดหวัง
ความสมใจ (n.) fulfillment See also: gratification, satisfaction Syn. ความสมปรารถนา Ops. ความผิดหวัง
ถม (v.) fill See also: cover up, reclaim Syn. กลบ, ใส่
บรรจุตำแหน่ง (v.) fill the post See also: put in a position, assign someone to a post, settle someone in a place
บำเพ็ญ (v.) fulfill
สมหมาย (v.) have one´s wish fulfilled/gratified See also: fulfill one´s desire Syn. สมปรารถนา, สมหวัง, สมใจคิด, สมใจนึก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You filled out an application for me?เธอกรอกใบสมัครให้ฉันงั้นหรือ
I think I've filled in everything correctlyฉันคิดว่าฉันได้เติมทุกสิ่งถูกต้องหมดแล้ว
It is hard to fill a cup which is already fullมันยากที่จะเติมเต็มถ้วยที่เต็มอยู่แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who сan fill the world with sunshineที่สามารถเติมเต็มโลกที่มี แสงแดด
But they lie! They do not fulfill that promise. They never will!แต่พวกเขาโกหก พวกเขาไม่รู้สึก ขอสัญญา ว่าจะไม่มีคนเหล่านั้น
Now let us fight to fulfill that promise!ตอนนี้ให้เราสู้ เพื่อได้มาซึ้งคำมั่นของผม
Would you, like a good fellow, have my car filled with petrol?ช่วยไปเติมนํ้ามันให้รถของฉันได้มั้ย มันใกล้จะหมดเเล้ว
They fill hundreds of ledgers, thousands of files.ทำให้มีบันทึกเป็นร้อย เป็นพัน แฟ้ม
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา
I've played in back yards that were filled with garbage.ผมเคยเล่นในหลาหลังที่เต็มไปด้วยขยะ
Let him jump so that he will fill the sacs along his backbone with air... ... and then he cannot go deep to die. "ปล่อยให้เขากระโดดเพื่อที่เขา จะเติมถุง พร้อมแกนนำของเขากับอากาศ และแล้วเขาก็ไม่สามารถไปลึก ที่จะตาย
"Now he has jumped and filled the sacs along his back with air.ตอนนี้เขาได้เพิ่มขึ้น และเต็มไปด้วยถุงพร้อมหลัง ของเขากับอากาศ
The record's blank until you fill it in.{\cHFFFFFF}ของว่างเปล่าบันทึก จนกว่าคุณจะเติมเต็มใน
I'll fill you in at the embassy.{\cHFFFFFF}ฉันจะเติมคุณในที่สถานทูต
Get a tube, siphon petrol from the gin palace and fill up the half-track.วังจินและเติมครึ่งติดตาม นั่นคือคุณออกจากความชั่วร้าย

*fill* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代理[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, 代理] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate
补阙[bǔ quē, ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝ, 补阙 / 補闕] archaic variant of 補缺|补缺, to fill a vacancy; to make up for a shortage; to supply a deficiency
满登登[mǎn dēng dēng, ㄇㄢˇ ㄉㄥ ㄉㄥ, 满登登 / 滿登登] brim full; filled to overflowing
补足[bǔ zú, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ, 补足 / 補足] bring up to full strength; make up a deficiency; fill (a vacancy, gap etc)
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, 充塞] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space
[chōng, ㄔㄨㄥ, 充] fill; satisfy; fulfill; to act in place of; substitute; sufficient; full
充填物[chōng tián wù, ㄔㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ˋ, 充填物] filling material; stuffing; lining; filling
内装[nèi zhuāng, ㄋㄟˋ ㄓㄨㄤ, 内装 / 內裝] filled with; internal decoration; installed inside
填表[tián biǎo, ㄊㄧㄢˊ ㄅㄧㄠˇ, 填表] fill a form
弥天[mí tiān, ㄇㄧˊ ㄊㄧㄢ, 弥天 / 彌天] filling the entire sky; covering everything (of fog, crime, disaster etc)
挤满[jǐ mǎn, ㄐㄧˇ ㄇㄢˇ, 挤满 / 擠滿] fill to overflowing
添补[tiān bu, ㄊㄧㄢ ㄅㄨ˙, 添补 / 添補] fill (up); replenish
满坑满谷[mǎn kēng mǎn gǔ, ㄇㄢˇ ㄎㄥ ㄇㄢˇ ㄍㄨˇ, 满坑满谷 / 滿坑滿谷] filling every nook and cranny
满目[mǎn mù, ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, 满目 / 滿目] fills the eyes (of a beautiful view, scene of desolation etc)
满眼[mǎn yǎn, ㄇㄢˇ ㄧㄢˇ, 满眼 / 滿眼] filling the eyes; to get an eyeful
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 窴] fill in
读写[dú xiě, ㄉㄨˊ ㄒㄧㄝˇ, 读写 / 讀寫] fill out or in (information on a form)
[rèn, ㄖㄣˋ, 牣] fill up; to stuff
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 阗 / 闐] fill up; rumbling sound
补白[bǔ bái, ㄅㄨˇ ㄅㄞˊ, 补白 / 補白] filler (in a newspaper or magazine)
菲力[fēi lì, ㄈㄟ ㄌㄧˋ, 菲力] fillet (loan word)
菲力牛排[fēi lì niú pái, ㄈㄟ ㄌㄧˋ ㄋㄧㄡˊ ㄆㄞˊ, 菲力牛排] fillet steak
铁板牛柳[tiě bǎn niú liǔ, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˇ, 铁板牛柳 / 鐵板牛柳] fillet beef teppanyaki (fast grilled on hot iron plate)
洪福齐天[hóng fú qí tiān, ㄏㄨㄥˊ ㄈㄨˊ ㄑㄧˊ ㄊㄧㄢ, 洪福齐天 / 洪福齊天] flood of good fortune fills the heavens (成语 saw); a lucky sign
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 践 / 踐] fulfill (a promise); tread; walk
悲声载道[bēi shēng zài dào, ㄅㄟ ㄕㄥ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 悲声载道 / 悲聲載道] lamentations fill the roads (成语 saw); severe suffering all around
[mǎn, ㄇㄢˇ, 满 / 滿] Manchurian; to fill; to fulfill; filled; packed
满孝[mǎn xiào, ㄇㄢˇ ㄒㄧㄠˋ, 满孝 / 滿孝] at the end of the mourning period; to fulfill one's filial duties of mourning
满服[mǎn fú, ㄇㄢˇ ㄈㄨˊ, 满服 / 滿服] at the end of the mourning period; to fulfill one's filial duties of mourning
精卫填海[Jīng wèi tián hǎi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄊㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, 精卫填海 / 精衛填海] lit. mythical bird Jingwei tries to fill the ocean with stones (成语 saw); futile ambition; task of Sisyphus; determination in the face of impossible odds
拱肩[gǒng jiān, ㄍㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ, 拱肩] a spandrel (wall filling the shoulder between two neighoring arches)
充数[chōng shù, ㄔㄨㄥ ㄕㄨˋ, 充数 / 充數] to make up the number (i.e. to fill places up to a given number); to serve as stopgap
笔心[bǐ xīn, ㄅㄧˇ ㄒㄧㄣ, 笔心 / 筆心] pencil lead; refill (for a ball-point pen)
把酒[bǎ jiǔ, ㄅㄚˇ ㄐㄧㄡˇ, 把酒] raise one's wine cup; fill a wine cup for sb
饿殍载道[è piǎo zài dào, ㄜˋ ㄆㄧㄠˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 饿殍载道 / 餓殍載道] starved corpses fill the roads (成语 saw); state of famine
饿莩载道[è piǎo zài dào, ㄜˋ ㄆㄧㄠˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 饿莩载道 / 餓莩載道] starved corpses fill the roads (成语 saw); state of famine
填塞物[tián sè wù, ㄊㄧㄢˊ ㄙㄜˋ ˋ, 填塞物] stuffing; filling material
馂馅[jùn xiàn, ㄐㄩㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, 馂馅 / 餕餡] stuffing; force-meat; filling, e.g. in 包子
空额[kòng é, ㄎㄨㄥˋ ㄜˊ, 空额 / 空額] vacancy; unfilled work place
落实[luò shí, ㄌㄨㄛˋ ㄕˊ, 落实 / 落實] to implement; to carry out; fulfill; realize; ensure; make sure; practical; workable

*fill* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour
うんちゃらかんちゃら[, uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase)
オムライス[, omuraisu] (n) (abbr) omelet with a filling of ketchup-seasoned fried rice (omelette) (wasei
お握り(P);御握り[おにぎり, onigiri] (n) (uk) rice ball (often triangular, sometimes with a filling and wrapped in nori); (P)
カラーボール[, kara-bo-ru] (n) (1) colored ball; (2) anti-thief colored ball (filled with a colored dye); paintball
クリームパン[, kuri-mupan] (n) cream-filled roll
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated
しばしば目[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes
タコライス[, takoraisu] (n) taco filling and rice
データ付き領域集合[データつきりょういきしゅうごう, de-ta tsukiryouikishuugou] (n) {comp} fill area set with data
はち切れる[はちきれる, hachikireru] (v1,vi) to be filled to bursting; to burst
ぱんぱん;パンパン[, panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII)
ヒレ(P);フィレ[, hire (P); fire] (n) fillet (fre
フィラー[, fira-] (n) filler
フィリップ[, firippu] (n) fillip; Philip
フィリング[, firingu] (n) filling
フィルイン[, firuin] (n) fill-in
フィレット[, firetto] (n) fillet
ほにゃらら[, honyarara] (exp) something something (used to indicate a blank to be filled in)
もんじゃ焼き[もんじゃやき, monjayaki] (n) (See お好み焼き) savoury pancake with various fillings, thinner than okonomiyaki
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P)
三枚(P);3枚[さんまい, sanmai] (n) (1) three flat objects (e.g. tickets, pieces of cloth, etc.); (2) filleting (a fish); (P)
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P)
不足を補う[ふそくをおぎなう, fusokuwooginau] (exp,v5u) to make up a shortfall; to cover a shortage; to compensate for a shortage; to fill a gap
仕遂げる;為遂げる[しとげる, shitogeru] (v1,vt) to accomplish; to finish; to fulfill
任を果たす[にんをはたす, ninwohatasu] (exp,v5s) to fulfill one's duty; to discharge one's duties
充塞[じゅうそく, juusoku] (n,vs) plug; full up; being filled; stopped up
充填[じゅうてん, juuten] (n,vs) fill (up); plug; replenish; filling (in tooth); loading (gun with ammunition, camera with film)
充填剤[じゅうてんざい, juutenzai] (n) filler (for making plastic, rubber, etc.)
充実感[じゅうじつかん, juujitsukan] (n) sense of fulfillment; sense of completeness; sense of accomplishment
充満[じゅうまん, juuman] (n,vs,adj-no) being filled with; teeming with; pregnant with; (P)
六号記事[ろくごうきじ, rokugoukiji] (n) (space) filler; fill-in (in magazines, newspapers, etc.)
切り身;切身[きりみ, kirimi] (n) cut; slice (meat, fish); fillet
力が入る[ちからがはいる, chikaragahairu] (exp,v5r) (1) (See 力を入れる) to be filled with strength; to be filled with effort; to be under strain; to be under pressure; (2) to be enthusiastic about; (3) be tired (in sumo, ironic)
半田フィレット[はんだフィレット, handa firetto] (n) solder fillet
叉焼[チャーシュー, cha-shu-] (n) (uk) roasted pork fillet (often used in ramen) (chi
叶える(P);適える[かなえる, kanaeru] (v1,vt) (1) (esp. 叶える) to grant (request, wish); to answer (prayer); (2) (esp. 適える) to fulfill (conditions); to meet (requirements); (P)
噛ます[かます, kamasu] (v5s) (1) to force something into someone's mouth (i.e. a gag); (2) to wedge something into a space, filling it; (3) to feed someone (something)
噛ませる[かませる, kamaseru] (v1) (1) (uk) to force something into someone's mouth (i.e. a gag); (2) to wedge something into a space, filling it; (3) to feed someone (something)
埋める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ゼロ充てん[ゼロあてん, zero aten] zerofill (vs)
データ付き領域集合[データつきりょういきしゅうごう, de-ta tsukiryouikishuugou] fill area set with data
データ付き領域集合群[データつきりょういきしゅうごうぐん, de-ta tsukiryouikishuugougun] set of fill area sets with data
フィラー文字[フィラーもじ, fira-moji] fill character
フィル[ふぃる, firu] fill
フレーム間タイルフィル[フレームかんたいるふいる, fure-mu kantairufuiru] information time fill
充填文字[じゅうてんもじ, juutenmoji] fill character
埋め字[うめじ, umeji] fill character
満たす[みたす, mitasu] to fill
詰める[つめる, tsumeru] to fill
領域[りょういき, ryouiki] domain, fill area, region
領域塗りつぶし[りょういきぬりつぶし, ryouikinuritsubushi] area filling
領域束表[りょういきたばひょう, ryouikitabahyou] fill area bundle table
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
埋める[うめる, umeru] Thai: กลบ English: to fill up
盛る[もる, moru] Thai: วางกองให้พูน English: to fill up

*fill* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; fulfill ; accomplish ; carry out ; act FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุขวด[v. exp.] (banju khūat) EN: bottle ; fill a bottle FR: embouteiller
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamna) EN: fill a post ; fill a position ; put in a position ; appoint to a post ; assign someone to a post ; settle someone in a place FR: nommer à un poste ; occuper une position
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; arriver à ; conclure ; aboutir ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomā) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill FR: réussir ; atteindre un objectif ; atteindre le but ; parvenir à ses fins
บัตรเติมเงิน[n. exp.] (bat toēm ng) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card FR: carte prépayée [f] ; carte rechargeable [f] ; carte de recharge [f]
บุตร[n.] (but) EN: child ; son ; daughter ; offspring FR: enfant [m, f] ; fils [m] ; fille [f] ; progéniture [f]
บุตรสาว[n. exp.] (but sāo) EN: daughter FR: fille [f]
บุตรี[n.] (buttrī) EN: daughter FR: fille [f]
บุตรหญิง[n. exp.] (but ying) EN: daughter FR: fille [f]
ใช้บน[v.] (chaibon) EN: fulfill one's vow ; make a votive offering ; redeem a vow to a god FR:
ด้ายมงคล[n. exp.] (dāi mongkho) EN: auspicious fillets FR:
ดนยา[n.] (danayā = do) EN: daughter FR: fille [f]
ดรุณี[n.] (darunī) EN: young girl ; girl ; lass ; teenage girl FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl ; kiddy (inf.) ; kiddie (Am., inf.) FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; gosse (fam.) [m] ; moutard [m] (fam.) ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambi
เด็ก[n.] (dek) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
เด็กดี[n. exp.] (dek dī) EN: good kid ; good boy ; good girl FR: gentil garçon [m] ; gentille fille [f]
เด็กผู้หญิง[n.] (dek phūying) EN: girl ; little girl ; lass FR: fille [f] ; jeune fille [f] ; petite fille [f]
เด็กสาว[n. exp.] (dek sāo) EN: FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็กหญิง ; ด.ญ[n.] (dekying) EN: girl ; young girl ; teenager ; miss FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f] ; petite fille [f]
เด็กหญิงเล็ก ๆ[n. exp.] (dekying lek) EN: little girl FR: petite fille [f]
เด็กหญิงน้อย[n. exp.] (dekying nøi) EN: little girl FR: petite fille [f]
ดินสอพอง[n.] (dinsøphøng) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler ; body powder FR: craie [f]
ดีด[v.] (dīt) EN: flick ; flip ; fillip ; tap with the fingers FR: donner un petit coup ; faire une pichenette
ดีดนิ้ว[v. exp.] (dīt niu) EN: snap one' s fingers ; fillip ; flick with a finger FR: claquer des doigts
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
หิ้วผู้หญิง[v. exp.] (hiu phūying) EN: take a woman out for sexual gratification ; pick up a girl FR: embarquer une fille (fam.)
อิ่มเอม[adj.] (im-ēm) EN: fulfilled ; blissful ; delighted FR:
อิ่ม ๆ = อิ่มๆ[v. exp.] (im-im) EN: be satiated ; be filled FR: être tout à fait rassasié
อีสาว[n. exp.] (ī sāo) EN: girl FR: fille [f]
จะปิ้ง[n.] (japing) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
จับปิ้ง[n.] (japping) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
จีบสาว[v. exp.] (jīp sāo) EN: go after a girl ; make up to a girl ; go courting FR: courtiser une jeune fille ; draguer
จุก[v.] (juk) EN: stop ; block ; fill FR: boucher
แก้บน[v.] (kaēbon) EN: fulfill one's vow ; make a votive offering ; redeem a vow to a god FR:
แกงฉู่ฉี่ปลา[n. exp.] (kaēng chūch) EN: fish fillet in dried red curry FR:
กะไหล่[adj.] (kalai) EN: gold-filled FR:
กันย์[n.] (kan) EN: young girl FR: jeune fille [f]
การถม[n.] (kān thom) EN: filling FR:

*fill* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffüllung {f}back filling
Besetzung {f} (einer Stelle)filling
Tafelspitz {n} [cook.]cap of rump; boiled fillet of beef
Kapselfüllmaschine {f}capsule filling machine
Speicherauffüllung {f}character fill
Ausführungsbestätigung {f}confirmation of execution; fill report
Filet {n} [cook.]fillet
Filetbraten {m} [cook.]roast fillet
Kernreiter {m} (Wulst)filler (bead)
Rinderfilet {n} [cook.]fillet of beef; fillet steak
Linsenschraube {f} [techn.]oval-head screw; lenshead screw; fillister head screw
Grubenverfüllung {f}pit filling
Laborabfüllanlage {f}laborartory-scale filling system
Lachsschinken {m} [cook.]smoked, rolled fillet of ham
Schleifenfüllung {f}loop filling
Leiste {f}; Profilleiste
Öldeckel {m}oil filler cap
Öleinfüllschraube {f} [techn.]oil filling screw
Ausbrennmasse {f}organic filler
Schweineschnitzel {n} [cook.]pork fillet
Slick {m}; profilloser Reifenslick
Estrich {m} (Bodenbelag)stone floor; screed; floor fill; floor finish; floor pavement
Auslastung {f}usage rate; fill rate
Deponie {f}landfill
Füllstand {m}fill level; level; liquid level
Füllzeichen {n}fill character
Schweißzusatzwerkstoff {m}filler metal
Schweißzusatz {m}filler metal
Wulstfahne {f}filler strip (bead); flipper [Am.]; flipper strip [Am.]
Auftragslötung {f}fillet brazed
Kehlnahtschweißung {f}fillet welding
Fülltrichter {m}filling funnel
Füllvolumen {n}filling volume
Tankstelle {f}filling station; fuelling station [Am.]
Tankwart {m}filling station attendant
Vollziehung {f}fulfillment [Am.]; fulfilment [Br.]
Nullauffüllung {f}zerofill
Spachtelmasse {f}filler; priming material
Spachteln {n}filling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fill*
Back to top