ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แสดง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แสดง*, -แสดง-

แสดง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แสดง (v.) show See also: display, exhibit Syn. เล่น, สำแดง
แสดง (v.) play See also: perform, act Syn. เล่น
แสดง (v.) indicate See also: mark, show, direct Syn. บ่งบอก
แสดงกริยา (v.) conduct See also: behave
แสดงกริยา (v.) appear (e.g. friendly) See also: show/exhibit (behaviour)
แสดงกำพืด (v.) reveal one´s bad behavior Syn. ลายออก
แสดงความกตัญญู (v.) be grateful See also: oblige Syn. รู้คุณ
แสดงความคิดเห็น (v.) voice/give one´s opinion See also: show/express one´s opinion Syn. ให้ความคิดเห็น
แสดงความจำนง (v.) express (one´s) desire See also: state (one´s) aim/purpose/intention
แสดงความจำนง (v.) express (one´s) desire See also: state (one´s) aim/purpose/intention
แสดงความประสงค์ (v.) disclose one´s intention See also: show one´s hand / cards, tip one´s hand, declare one´s intention Syn. แสดงเจตจำนง
แสดงความยินดี (v.) congratulate See also: felicitate Syn. ยินดี Ops. แสดงความเสียใจ
แสดงความสามารถ (v.) show one´s capability Syn. โชว์, แสดง
แสดงความเห็น (v.) express an opinion See also: make a suggestion, give an opinion Syn. เสนอความเห็น, ออกความคิดเห็น
แสดงความเห็น (v.) express an opinion See also: make a suggestion, give an opinion Syn. เสนอความเห็น, ออกความคิดเห็น
แสดงค่า (v.) show the value (math)
แสดงค่า (v.) show the value (math)
แสดงชื่อ (v.) name See also: mention one by name, call someone by name Syn. บอกชื่อ, ขานชื่อ, ระบุชื่อ, เอ่ยชื่อ
แสดงตน (v.) appear See also: show up Syn. แสดงตัว, ปรากฏตัว Ops. ปิดบังตน
แสดงตัว (v.) appear See also: show oneself, emerge, turn up, be visible Syn. ปรากฏตัว, ปรากฏกาย
แสดงตัว (v.) disclose See also: reveal, divulge, expose, open up, unmask Syn. บอกกล่าว, แสดงตน, เผย Ops. ปกปิด, หลบๆ ซ่อนๆ, ลับ, ซ่อนเร้น, เก็บตัว, ซ่อน, ปิดบัง
แสดงตัว (v.) appear See also: show up Syn. ปรากฏตัว Ops. ปิดบังตน
แสดงตัว (v.) appear See also: emerge, turn up, show Syn. เผยตัว
แสดงท่าทาง (v.) appear (e.g. friendly) See also: show/exhibit (behaviour) Syn. แสดงกริยา
แสดงท่าที (v.) act See also: behave, do, conduct, perform, appear Syn. แสดงทีท่า
แสดงทีท่า (v.) act See also: behave, do, conduct, perform, appear
แสดงธรรม (v.) give a sermon See also: preach, sermonise, sermonize, teach Syn. เทศน์
แสดงธรรม (v.) give a sermon See also: preach, deliver a sermon, Syn. เทศนา
แสดงนัย (v.) imply See also: intimate, hint
แสดงนำ (v.) play the leading role See also: be the leading (actor, actress) Syn. นำแสดง
แสดงน้ำใจ (v.) show one´s spirit See also: reveal one´s sincerity to help each other
แสดงบท (v.) perform one´s duty See also: play one´s role Syn. เล่นบทบาท
แสดงบทบาท (v.) perform one´s duty See also: play one´s role Syn. แสดงบท, เล่นบทบาท
แสดงปฏิกิริยา (v.) react See also: respond, reply, answer
แสดงปัญหา (v.) reflect on See also: to be an echo of
แสดงผล (v.) show See also: display Syn. ปรากฏผล, บอกผล
แสดงผล (v.) show the result See also: demonstrate the result
แสดงผล (v.) show the result See also: demonstrate the result
แสดงผลลัพธ์ (v.) show the result Syn. บอกผลลัพธ์
แสดงพฤติกรรม (v.) conduct See also: behave Syn. แสดงกริยา
English-Thai: HOPE Dictionary
facing pagesแสดงพร้อมกัน 2 หน้าหมายถึง การสั่งให้จอภาพแสดงสองหน้าพร้อมกัน โดย ปกติ จะแสดงหน้าที่เป็นเลขคี่ทางขวา หน้าที่เป็นเลขคู่ทาง ซ้าย เช่น จะแสดงหน้า 2 ทางซ้าย หน้า 3ทางขวาพร้อม ๆ กัน หน้า 4 ทางซ้าย หน้า 5 ทางขวาพร้อม ๆ กัน เป็นต้น (จะสั่งให้แสดงหน้า 1 ทางซ้ายและหน้า 2 ทางขวาพร้อมกัน ไม่ได้) โปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) หรือโปรแกรมการจัดพิมพ์ (desktop publishing) จะมีคำสั่ง facing pages นี้ไว้ให้เลือก เพราะจะทำให้ดูการจัดหน้า ซ้ายและหน้าขวาพร้อม ๆ กันได้
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
actable(แอค' ทะเบิล) adj. สามารถขึ้นแสดงได้
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy ###A. permanent)
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
actor(แอค' เทอะ) n. นักแสดงชาย, ผู้กระทำ, ผู้ดำเนินการ, Syn. agent, doer, participator)
actress(แอค' เทรส) n. นักแสดงหญิง
ad lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) การแสดงสด, การพูดกลอนสด
ad-lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) vt., vi. แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน. -ad-libber n.
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
ahem(อะเฮม') interj. อือฮื้อ (แสดงความสงสัย,ความสนใจและอื่น) (an utterance)
alas(อะลาส', อะแลส') interj. อนิจจา, โถ, (คำอุทานแสดงความเสียใจ,ความสงสาร,ความเป็นห่วง) (too bad lamentation)
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
all hailการคำนับแสดงการต้อนรับ
all-star(ออล' สทาร์) adj. ประกอบด้วยดาราแสดงทั้งหมด. -n. คนเล่นที่เลือกให้เป็นตัวแทนของดาราทั้งหมด (entirely of star performers)
allocution(แอลโลคิว' เชิน) n. การแสดงสุนทรพจน์ (formal speech)
alpha privativeคำเสริมหน้า a- ที่ใช้ไวยากรณ์กรีกเพื่อแสดงการปฏิเสธหรือลบล้าง
amatory(แอม' มะโทรี) adj. เกี่ยวกับคนรักหรือความรักหรือแสดงความรัก., Syn. amatorial
amorous(แอม' มะเริส) adj. ชอบรัก, เจ้าชู้, อยู่ความรัก, แสดงความรัก, เกี่ยวกับความรัก. -amorousness, amorosity n., Syn. concupiscent, erotic, adoring)
animalise(แอน' นิมะไลซ) vt. ทำให้มีลักษณะอารมณ์ของสัตว์, ใช้ลักษณะสัตว์แสดงออกมา -animalis (z) ation n.
announce(อะเนาซฺ') vt.,vi. ประกาศ, แจ้ง, แสดง, ทำให้รู้, ทำหน้าที่เป็นโฆษก, โฆษณา
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
answer modeภาวะตอบรับหมายถึง ภาวะที่โมเด็ม (modem) หรืออุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์ส่งเสียงแสดงว่าพร้อมที่จะรับคำสั่ง (แปลว่าให้เริ่มส่งข้อมูลได้)
antimasque(แอน' ทิมาสคฺ) n. การแสดงที่ตลกหรือแปลกประหลาด (ก่อนหรือระหว่างฉากละครระหว่างฉากละครปลอมหน้า. -antimasquer, antimasker n.
apathetic(แอพพะเธท'ทิค) adj. มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อยหรือไม่มีอารมณ์,สนใจหรือมีความเป็นห่วงน้อย., Syn. unfeeling,indifferent ###A. concerned, caring, moving)
apparition(แอพพะริช'เชิน) n. ผี,สิ่งที่ดูน่ากลัว,การปรากฎของจินตภาพ,การแสดงออก
appear(อะเพียร์') vi. ปรากฎ,ดูเหมือน,แสดงตัว, ประจักษ์, มาถึง, เกิดขึ้น, Syn. arise, emerge)
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge
approval(อะพรู'เวิล) n. การเห็นด้วย,การอนุญาต,การแสดงความพอใจ, Syn. approbation, acceptance, favour ###A. disapproval)
aquacade(แอด'วะเคด) n. การแสดงทางน้ำ (ว่ายน้ำ ดำน้ำและมักมีดนตรี) (aquatic exhibition)
archaise(อาร์'คีไอซฺ) vt. ทำให้มีลักษณะโบราณ, ใช้ศัพท์หรือคำโบราณ, แสดง
archaize(อาร์'คีไอซฺ) vt. ทำให้มีลักษณะโบราณ, ใช้ศัพท์หรือคำโบราณ, แสดง
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
artist(อาร์'ทิสทฺ) n. นักศิลปะ, จิตรกร,นักแสดง,ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ (artificer, adept)
artiste(อาร์ทีสทฺ') n. นักศิลปะ (โดยเฉพาะนักแสดง), Syn. artist)
assert(อะเซิร์ทฺ') vt. ยืนยัน,ถือ (สิทธิ์) ,อ้าง, แสดงสิทธิ์,วินิจฉัย,พิทักษ์,รักษา. -asserter, assertor n. -assertory adj. (declare)
assume(อะซูม') vt.,vi. สันนิษฐาน,นึกเอา,สมมุติ, รับ,ครอง,ยึดเอาดื้อ ๆ ,ประจำ, เข้ารับตำแหน่ง,แสดง,ปรากฎ,เสแสร้ง, Syn. embrace, adapt, don ###A. renounce,abjure)
at 1(แอท) prep. ที่,บน,ใกล้, ณ,เมื่อ,ไปยัง,พอ,กำลัง (ทำงาน,เล่น) ,ในภาวะ,ยุ่งอยู่กับ,ด้วย (แสดงความเร็ว)
attaboy(แอท'ทะบอย) interj. ย่อมาจาก that's the boy ดีทีเดียว, แจ๋ว (แสดงความชื่นชมหรือให้กำลังใจ) (an expression)
English-Thai: Nontri Dictionary
salaam(n) การโค้งคำนับ,การแสดงความเคารพ
acrobat(n) นักแสดงผาดโผน
acrobatic(adj) เกี่ยวกับการแสดงผาดโผน
acrobatics(n) การแสดงปาหี่,การแสดงผาดโผน
action(n) การกระทำ,การปฏิบัติ,พฤติกรรม,กิริยา,การแสดง
actor(n) นักแสดงชาย,ตัวละครชาย,ผู้กระทำ
actress(n) ตัวละครหญิง,นักแสดงหญิง
affectation(n) การเสแสร้ง,การออกท่าออกทาง,การแสดงท่า
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
amour(n) ความรัก,การแสดงความรัก,เรื่องรักๆใคร่ๆ
amphitheatre(n) อัฒจันทร์,ที่แสดงกลางแจ้ง
antics(n) การแสดงกล,การแสดงตลก
appear(vi) ปรากฏ,ประจักษ์,แสดงตัว,เห็น
application(n) ใบสมัครงาน,การสมัครงาน,คำร้องขอ,การแสดงความจำนง
assert(vt) ยืนยัน,ถือสิทธิ์,แสดงสิทธิ์,อ้างสิทธิ์
assertion(n) การยืนยัน,การอ้างสิทธิ์,การถือสิทธิ์,การแสดงสิทธิ์
bespeak(vt) สั่งล่วงหน้า,บอกล่วงหน้า,แสดงว่าเป็น,ถามหา
betoken(vt) เป็นลาง,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนิมิต,ส่อแสดง
casting(n) การโยน,การทอดแห,การขว้าง,การหล่อ,การเลือกนักแสดง
characterize(vt) บรรยายอุปนิสัย,วางนิสัย(ตัวละคร),แสดงลักษณะ
concert(n) การแสดงดนตรี,มโหรี,สังคีต,คอนเสิร์ต,การเห็นพ้องต้องกัน,ความร่วมมือ
condole(vi) ปลอบขวัญ,แสดงความเสียใจ
condolence(n) การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจ
congratulate(vt) แสดงความยินดี,อวยพร,ถวายพระพรชัยมงคล
congratulation(n) การแสดงความยินดี,การอวยพร,การถวายพระพร
conjurer(n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล
conjuror(n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล
connotation(n) การอธิบาย,การแสดงความหมาย
connote(vt) อธิบาย,แสดงความหมาย,มีความหมายว่า
convey(vt) นำไป,ขน,พา,บรรทุก,แสดง,รับสั่ง,ถ่ายทอด,โอน
debut(n) การเปิดตัว,การปรากฏตัวครั้งแรก,การแสดงตัว,การออกโรงครั้งแรก
declaim(vi) พูดในที่ชุมนุมชน,แสดงปาฐกถา,แสดงสุนทรพจน์
declamation(n) การพูดในที่ชุมนุมชน,ปาฐกถา,การแสดงสุนทรพจน์
demonstrable(adj) สามารถพิสูจน์ได้,ซึ่งแสดงให้เห็นได้,ซึ่งสาธิตได้
demonstrate(vt) สาธิต,แสดงให้เห็นจริง,พิสูจน์,ทดลอง,เดินขบวน
demonstrative(adj) ชี้เฉพาะ,ซึ่งแสดงได้,เป็นการสาธิต,ซึ่งทดลองได้
demonstrator(n) ผู้แสดง,ผู้สาธิต,ผู้พิสูจน์,ผู้ทดลอง,ผู้เดินขบวน
denote(vt) แสดง,ชี้แนะ,บ่งชี้,หมายความว่า
determine(vi,vt) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตั้งใจ,กำหนด,แสดงผล
diacritic(n) เครื่องแสดง,เครื่องหมายการออกเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
action๑. การกระทำ, การปฏิบัติ, การทำงาน๒. กิริยา๓. การแสดงฤทธิ์ (ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affect๑. อารมณ์แสดงออก๒. มีอิทธิพลเหนือ๓. ชอบ๔. แสร้งทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bodily exhibitionการแสดงอนาจาร (โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย) [ดู exhibitionism] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cadastre (Fr.)แผนที่แสดงเขตที่ดินที่มีผู้ครอบครอง (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
declaration๑. ปฏิญญา (ก. ปกครอง และ ก. ระหว่างประเทศ)๒. การประกาศ, การแสดง (ก. แพ่ง)๓. การสำแดง (ศุลกากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demonstration๑. การเดินขบวน๒. การสาธิต๓. การแสดงลวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demonstrative evidenceพยานหลักฐานที่แสดงชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
display๑. แสดงผล๒. หน่วยแสดงผล๓. ผลแสดง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ensign๑. ธงชาติ๒. ธงแสดงสัญชาติ๓. ธงประจำตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exhibit๑. เอกสารหรือสิ่งที่แสดงในศาล๒. ของกลาง (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhibitionการแสดง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exposition๑. การแถลงชี้แจง๒. นิทรรศการ๓. การแสดงสินค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expressชัดแจ้ง, แสดงออกชัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair๑. งานแสดง (สินค้า)๒. โดยชอบธรรม, ด้วยความเป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
file labelป้ายแสดงชื่อแฟ้ม [มีความหมายเหมือนกับ file identification] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gogglesแว่นแสดงผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
graphic displayหน่วยแสดงผลกราฟิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
helmetหมวกแสดงผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
HMD (head-mounted display)เอชเอ็มดี (หน่วยแสดงผลสวมศีรษะ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
intent to marryการแสดงเจตนาจะสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
interludeละครสลับฉาก, การแสดงสลับฉาก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
layวาง, ยื่น, แสดง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
list๑. รายการ๒. แสดงรายการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
listingสิ่งพิมพ์รายการแสดง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
manifest๑. ประกาศเป็นทางการ (ก. ปกครอง)๒. คำแสดง (ก. ศุลกากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifestation๑. การแสดง (ก. แพ่ง)๒. การเดินขบวน (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
semeiotic๑. -อาการโรค, -แสดงโรค๒. -อาการบ่งโรค [มีความหมายเหมือนกับ pathognomonic; pathognostic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
operating theatre; theater, operatingห้องสอนแสดงผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preparation๑. การเตรียม๒. ยาปรุงสำเร็จ๓. สิ่งจัดสอนแสดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presenceการแสดงตน, การอวดธง (ว่าพร้อมที่จะใช้พลานุภาพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
projection๑. การฉาย๒. การแสดงส่วนไม่ซ้ำ [ใช้เฉพาะงานฐานข้อมูล] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reactโต้, แสดงปฏิกิริยา, ร่วมปฏิกิริยา, ทำปฏิกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
representation๑. การเป็นผู้แทน๒. หนังสือแสดงความไม่พอใจ (เบากว่าประท้วง)๓. การแถลงในนามของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representational artศิลปะแสดงลักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sign๑. อาการแสดง [มีความหมายเหมือนกับ sign, physical]๒. สัญญาณ๓. เครื่องแสดง, สิ่งแสดง, ลาง, นิมิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
specimen๑. สิ่งส่งตรวจ๒. สิ่งแสดง๓. ตัวอย่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
theater, operating; theatre, operatingห้องสอนแสดงผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
till; unstratified driftตะกอนธารน้ำแข็งไม่แสดงชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
transcript๑. บทสำเนา, ใบสำเนา, ใบแสดงผลการศึกษา๒. คำให้การของพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vaudevilleการแสดงโวเดอวีล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demonstratesแสดงให้เห็น [การแพทย์]
Displayแสดงข้อความข่าวสารทางจอภาพ [คอมพิวเตอร์]
Dramatizeแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางมากเกินไป [การแพทย์]
Manifestationแสดงลักษณะ [การแพทย์]
Possessivesแสดงความเป็นเจ้าของ [TU Subject Heading]
Actingการแสดงบทบาท [TU Subject Heading]
Active windowวินโดว์ใช้งานในขณะใช้โปรแกรมบางโปรแกรม เราสามารถนำวินโดว์ขึ้นมาแสดงบนจอภาพได้หลายวินโดว์ แต่มีเพียงวินโดว์เดียวเท่านั้นที่เราทำงานด้วยได้และเรียกว่า วินโดว์ใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Actorsนักแสดง [TU Subject Heading]
Actressesนักแสดงสตรี [TU Subject Heading]
alleleแอลลีล, ยีนที่เป็นคู่กันหรือแสดงลักษณะเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Applauseการแสดงการสรรเสริญ [TU Subject Heading]
Artistic performanceงานศิลปะการแสดง [TU Subject Heading]
Aspect ratioอัตรากว้างยาวเป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Assertiveness (Psychology)การกล้าแสดงออก (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Asymptomaticไม่มีอาการ, ไม่แสดงอาการ, ไม่พบอาการ, ไร้อาการ [การแพทย์]
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Bidราคาเสนอซื้อสูงสุดราคาเสนอซื้อสูงสุดของหลักทรัพย์หนึ่ง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งเวลานั้นอาจมีราคาเสนอซื้อเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอซื้อที่สูงสุดไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า ผู้เสนอซื้อที่ให้ราคาสูงกว่าควรได้สิทธิซื้อก่อนรายอื่น ๆ [ตลาดทุน]
Castingการคัดเลือกตัวแสดง [TU Subject Heading]
chemical formulaสูตรเคมี, หมู่สัญลักษณ์ของธาตุที่เขียนรวมกันเพื่อแทนสารใด ๆ และแสดงให้เห็นว่า สารนั้นประกอบด้วยอะตอมของธาตุใดบ้าง อย่างละกี่อะตอม  เช่น สูตรเคมีของมีเทน คือ CH4 ประกอบด้วยคาร์บอน 1 อะตอมและไฮโดรเจน 4 อะตอม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bookplateบรรณสิทธิ์ (หมายถึง ป้ายหรือตราประจำตัวของเจ้าของหนังสือ)Bookplates เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์บอกประวัติการครอบครองหนังสือ คำว่า Bookplates นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ส่วนประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะเรียกว่า เอ็กซ์ ลิบรีส์ (ex libris) ในภาษาละติน แปลว่า "จากห้องสมุดของ..." แล้วต่อด้วยอักษรย่อชื่อ ตราประจำตัว หรือตราประจำตระกูลของผู้เป็นเจ้าของหนังสือ
Boycott การคว่ำบาตร การกระทำร่วมกันเพื่อปฏิเสธการให้ความร่วมมือ กับองค์กรหนึ่ง ๆหรือประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย หรือเป็นการขู่ให้องค์การหรือประเทศนั้น ๆ ปฏิบัติตามที่ตนต้องการ การคว่ำบาตรนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ประเทศหนึ่ง ใช้ต่อต้านอีกประเทศหนึ่งด้วยการปฏิเสธการขนส่งสินค้าที่นำผ่านแดนของตน การไม่ซื้อหรือขายสินค้าบางอย่าง รวมทั้งการชักชวนให้ประเทศอื่นๆ เข้าร่วมการต่อต้านด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Broker นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Cartoonการ์ตูนการ์ตูน (Cartoon) หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
Catch lettersอักษรนำทางอักษรนำทาง (Catch letters) คือ ตัวอักษรซึ่งปรากฏอยู่ส่วนบนสุดของหน้ากระดาษในหนังสือพจนานุกรม อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นมีใจความเริ่มต้นด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใดและสิ้นสุดด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใด อักษรนำทางนี้นิยมพิมพ์เป็นกลุ่มละ 3 ตัวอักษร ในหนังสือบางเล่ม จัดทำอักษรนำทางเป็น 2 กลุ่ม คั่นด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ หรือ hyphen ( - ) ซึ่งจะแสดงคำแรกและคำสุดท้ายในหน้านั้น การใช้อักษรนำทางเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้หนังสือเล่มนั้น เพราะผู้ใช้สามารถทราบได้ทันทีว่าคำที่ต้องการค้น อยู่ที่หน้าใดของหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Clowningการแสดงตลก [TU Subject Heading]
Comediansนักแสดงชวนหัว [TU Subject Heading]
component bar chartแผนภูมิแท่งส่วนประกอบ, แผนภูมิแท่งที่ใช้แสดงรายละเอียดส่วนย่อยของข้อมูลที่นำเสนอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Condolence notesจดหมายแสดงความเสียใจ [TU Subject Heading]
Counterเครื่องนับรังสี, อุปกรณ์ตรวจหาการแผ่รังสี หรือเครื่องสำรวจรังสี ซึ่งตรวจหาและวัดการแผ่รังสี จากการแตกตัวเป็นไอออน โดยแสดงเป็นผลรวมสะสม หรืออัตราการแผ่รังสี [นิวเคลียร์]
Creepการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (deformation) ของยางเป็นฟังก์ชันของเวลาภายใต้แรงกระทำคงที่ ยางที่มี creep ต่ำ แสดงถึงความยืดหยุ่น (elastic) ที่ค่อนข้างมากของยางนั้น [เทคโนโลยียาง]
Chromosomeโครโมโซมดีเอ็นเอของคนซึ่งประกอบด้วยยีนจำนวนมากซึ่งกำหนดลักษณะที่แสดงออก มีความยาวมากถ้าเอามาทำเป็นเส้นตรงจะมีความยาวมากกว่าเซลล์ ดังนั้นจะต้องมีวิธีบรรจุดีเอ็นเอทั้งหมดเข้าไปในเซลล์ วิธีที่ใช้คือให้เดีเอ็นเอซึ่งมีประจุลบเนื่องจากมีหมู่ฟอสเฟตยื่นออกมาโดยรอบทบกันไปมา แต่เนื่องจากประจุลบนั้นผลักกันเอง ทำให้เซลล์ต้องใช้โปรตีนที่มีประจุบวกเรียกว่า histone มาเป็นแกนกลางในการพันทบกัน ซึ่งดีเอ็นเอจะพันทบกันไปมาหลายชั้นอย่างแน่นมากจนได้เป็นแท่งของดีเอ็นเอที่มีขนาดพอที่จะบรรจุในเซลล์เรียกว่า โครโมโซม
Covered warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่สำรองไว้ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้หนึ่งผู้ใดที่มิใช่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ออกตราสารได้มีการกันสำรองหลักทรัพย์ไว้หรือวางหลักประกันไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกนั้น หากผู้ถือ covered warrant เรียกใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ผู้ออก covered warrant [ตลาดทุน]
Cyanosisซัยอะโนซิส;ตัวเขียว,ภาวะ;อาการเขียว;ผิวเขียวคล้ำ;ไซยาโนซีส;เขียวคล้ำ;ผิวหนังซีดเขียว;ภาวะเขียว;เขียวจากการขาดเลือด;อาการแสดงของการขาดออกซิเจน;ตัวเขียวคล้ำ;การขาดอ๊อกซิเจน;เขียวที่ริมฝีปากและปลายมือปลายเท้า;ผิวหนังเขียว;ผิวหนังมีสีคล้ำ;ตัวเขียวจากการขาดออกซิเจน [การแพทย์]
Decibelหน่วยของระดับเสียงหน่วยของระดับเสียงโดยแสดงค่าเป็น 10 เท่าของพลังงานเสียงในรูปแบบของการคำนวณ โดยใช้ logarithmic ฐาน 10 เช่น 20 dB จะดังเป็น 100 (10*10) เท่าของ 0 dB [สิ่งแวดล้อม]
Deficient Levelค่าที่แสดงอาการขาด [การแพทย์]
Desktopโปรแกรมเดสก์ทอปโปรแกรมใดๆ ที่จัดแสดงเนื้อที่บนจอไว้ให้ทำงานเหมือนเนื้อที่บนโต๊ะ [คอมพิวเตอร์]
Disconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่มีระนาบชั้นหินที่อยู่ เหนือและใต้ รอยต่อมีแนวขนานกัน ซึ่งแสดงถึงการขาดช่วงในลำดับชั้น ของหินชั้น โดยทั่วไปช่วงที่ขาดตอนไปนั้น เกิดเนื่องจากการกร่อน หรือบางครั้งไม่มีการทับถม ปกติจะสังเกตเห็นได้จากรอยขรุขระ ของผิวของการกร่อน ซึ่งมีมากพอที่จะทำให้เห็นเป็นลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ เช่น รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่หินชุดเก่ายังอยู่ในแนวนอนในช่วงที่มีการกร่อน หรือช่วงที่เปลือกโลกมีการแยกตัวและจมตัวลงโดยไม่เกิดการเอียงเทหรือเลื่อน เหลื่อม [สิ่งแวดล้อม]
DOS promptตัวพร้อม เมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS หากเครื่องของเรามีฮาร์ดิสก์ ข้อความสุดท้ายที่จะเห็นบนจอก็คือ C> ข้อความนี้ก็คือตัวพร้อม ซึ่งแสดงว่า DOS พร้อมรับคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
Drawingรูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์, รูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์ มักประกอบในเอกสารการยื่นขอรับสิทธิบัตรของแต่ละฉบับ ส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า สูตรทางเคมี [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
act (vt.) แสดง See also: รับบท, แสดงเป็น Syn. perform, play, playact
act (vi.) แสดง See also: รับบท, แสดงเป็น
display (vt.) แสดง See also: นำเสนอ, สาธิต, โชว์ Syn. exhibit, have, show, demonstrate Ops. hide, conceal
give (vt.) แสดง Syn. present
indicate (vt.) แสดง See also: ให้สัญญาณของ, บ่งบอกถึง, ระบุ Syn. show
perform on (phrv.) แสดง See also: เล่น
play upon (phrv.) แสดง See also: เล่น (ดนตรี, การแสดง)
portray (vt.) แสดง Syn. impersonate, act, imitate, characterize
register (vi.) แสดง Syn. indicate, express, display, show
show (vt.) แสดง See also: ทำให้เห็น, ชี้ให้เห็น, แสดงให้เห็น Syn. display, exhibit, manifest, present
show for (phrv.) แสดง
signalize (vt.) แสดง
graph out (phrv.) แสดง (ข้อมูล) ด้วยกราฟ
act out (phrv.) แสดง (ความคิด, ความกลัวที่ซ่อนใต้จิตสำนึก, ความเพ้อฝัน) ออกมา Syn. play out
compress into (phrv.) แสดง (ความคิดเห็นหรือความคิด) ด้วยการใช้คำพูดน้อย
fling at (phrv.) แสดง (ความคิดเห็นในแง่ลบ) อย่างรุนแรงกับ
play for (phrv.) แสดง (ดนตรี / ละคร) ให้กับ / เพื่อ
perform (vt.) แสดง (ดนตรี) See also: เล่นดนตรี Syn. render
express to (phrv.) แสดง (บางสิ่ง) กับ See also: แสดง (บางสิ่ง) ต่อ, เผยต่อ
express in (phrv.) แสดง (บางสิ่ง) ในรูปของ See also: ทำให ้(บางสิ่ง) ออกมาใน, ทำให้ (บางสิ่ง) อยู่ในลักษณะของ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll be glad to show youฉันจะดีใจที่ได้แสดงให้คุณเห็น
Don't act like you haven't done it beforeอย่าแสดงเหมือนกับว่าคุณไม่เคยทำมันมาก่อน
He expressed concerns about…เขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับ
I would like to express my grateful thank to youฉันอยากจะแสดงความขอบคุณต่อคุณเป็นอย่างยิ่ง
You are entitled to your own opinionคุณมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของคุณ
Show your tickets, pleaseได้โปรดแสดงตั๋วด้วย
I don't know how to express my gratitudeฉันไม่ทราบว่าจะแสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจได้อย่างไร
I've come to see the showฉันมาเพื่อดูการแสดง
I would like to express my sincere thank to themฉันอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อพวกเขา
Who are the leading actors? (Who's in it?)ใครเป็นนักแสดงนำ?
It would be my honor to show youเป็นเกียรติอย่ายิ่งที่ได้แสดงให้คุณดู
I can honestly say I have never seen this showกล่าวโดยความสัตย์ฉันไม่เคยเห็นการแสดงนี่มาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nothing you can know that isn't known, Nothing you can see that isn't shownอะไรที่คุณสามารถรู้ว่าไม่คือที่รู้จัก อะไรที่คุณสามารถเห็นได้ว่าจะไม่ แสดง มีที่ไหนเลยคือคุณสามารถคือ
I'm booked. Tonight, tomorrow, five shows.ฉันจองคิวไว้ คืนนี้ พรุ่งนี้ แสดง 5 รอบ
You heard me, pretty little show horse.คุณ ได้ยิน ฉัน ม้า แสดง น้อย สวย
Tell the sheriff the truth, show horse.นายอำเภอ บอกความจริง แสดง ม้า
Come on. On your feet, show horse.มาใน ที่เท้าของคุณ แสดง ม้า
What I saw opened me up to the idea that everyone's purpose is to give and receive love, simple as that.สิ่งที่ผมเห็น เปิดเผย ให้เห็นถึง ความจำนงของความคิดของทุกคน คือ แสดง และ รับความรัก ง่ายๆแค่นั้น
Look, just seeing your kids do the rocky horror thing really reminded me of how much talent you've got in Glee club.นึกถึงตอนนี้เด็กๆ แสดง rocky horror ทำให้ฉันนึกถึงความสามารถ ของเด็กในชมรมจริงๆ
Sheldon, abandoning you is leaving you in a basket on a church doorstep.พอแม่ไปถึง เชื่อหรือไม่ ของริปลี่ ถ้าเค้ามี แสดง แม่ที่ทิ้งโอกาส
Okay, Selena has a pretty good hand here, showing 18.เอาล่ะ เซลีนะ มีมือที่ดีงามที่นี่ แสดง 18 ดีลเลอร์แสดงเจ็ด
But I plan to dance, perform, dance with snakes and play, until I feel that my heart tells me to do something different.แต่ฉันวางแผนว่าจะเต้น แสดง เต้นและเล่นกับงู จนกระทั่งฉันรู้สึกว่า ใจฉันบอกให้ทำสิ่งที่ต่างไป
Let's do "Run Joey Run."แสดง "Run Joey Run" กันเถอะ
Paws and claws. Took longer than I thought.แสดง paws claws เนี่ยนะ เล่นแรงกว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
The show will begin in a few minutes.แสดง จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่นาที.
Acting and directing at the same time. It's a lot to process..แสดง และกำกับไปด้วย ต้องใช้กระบวนการคิดเยอะ
With me probably 20 feet away.แสดงกับฉันห่างไม่ถึงยี่สิบฟุต
I couldn't declare you.แสดงกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้ด้วย
But Director I love it so ... this is the boy wonder?แสดงการดูด แต่กรรมการ \ ฉันรักมันอย่าง... เฮ้ นี่คือเด็กชายมัหัศจรรย์นะ / ใช่
Please give a warm welcome to Mrs. Jessica DeLaurentis.แสดงการต้อนรับอย่างอบอุ่นให้ Mrs. Jessica DeLaurentis.
Show her a good time. Make sure she don't get lonely.แสดงของเธอเป็นเวลาที่ดี ตรวจดูให้แน่ใจว่าเธอไม่ได้โดดเดี่ยว
Display NOAA data.แสดงข้อมูลการจัดการบรรยากาศทางทะเลแห่งชาติ
Starred up means you're a leader.แสดงขึ้นหมายความว่าคุณเป็นผู้นำ
A show of gratitude from the powers that be for a job well done.แสดงความกตัญญูจากอำนาจที่ได้รับ สำหรับงานที่ทำได้ดี
Show a little guts, for Christ's sakes.แสดงความกล้าบ้างสิ ให้ตายเถอะ
Show me your courage.แสดงความกล้าหาญของคุณ
Shown your courage and strength yet again you have.แสดงความกล้าหาญและแข็งแกร่งทุกครั้ง เจ้านะ
Give my regards to Nina.แสดงความคิดถึง นิน่าด้วยนะ
Make one more comment like that, Jimmy, and not only do we not get back into business, but I call McGee in Belfast and I pull all of the Sons support.แสดงความคิดเห็นนั่นให้มากขึ้นกว่านี้หน่อย จิมมี่ และไม่เพียงเเค่เราจะได้กลับมาทำธุรกิจกันใหม่ แต่ฉันจะโทรหาแม็คกีที่เบลฟาสต์ ฉันจะใช้อิธิพลสนับสนุนthe Sons
Please share your thoughts with everyoneแสดงความคิดเห็นให้พวกเค้าฟังหน่อย
Sworned..allegiance to me.แสดงความจงรักภักดีต่อข้า
How about a sign of good faith?แสดงความจริงใจหน่อยเป็นไงล่ะ
Displayed great aptitude in field exercises.แสดงความถนัดด้านภาคสนามได้ดี
Show some respect, huh?แสดงความนับถือกันบ้างซิ
Show some respect, please.แสดงความนับถือบ้างสิ, ได้โปรด
Show some initiative!แสดงความมุ่งมั่นออกมา!
Congratulate us? Whatever for?แสดงความยินดีกับเรา เพื่ออะไร
Congratulations, Charles.แสดงความยินดีด้วย ชาร์ล
Congratulations, Rose.แสดงความยินดีด้วย โรส
Congratulations~ I did it!แสดงความยินดีด้วยนะ~ ทำได้แล้ว!
Congratulations, soldier.แสดงความยินดีด้วยนายทหารใหม่
Congratulations,man.แสดงความยินดีด้วยเพื่อน

แสดง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends
出し物[だしもの, dashimono] Thai: รายการแสดง English: program (e.g. theatre)
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: ออกแสดงตัวในงานหรือสถานที่ English: appearance
戴く[いただく, itadaku] Thai: ได้รับ(ใช้แสดงความถ่อมตน) English: to receive (hon)
演じる[えんじる, enjiru] Thai: แสดงละคร English: to perform (a play)
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement
示す[しめす, shimesu] Thai: แสดง
表わす[あらわす, arawasu] Thai: แสดงออกมา(โดยคำพูดหรือท่าทาง) English: to express
見せる[みせる, miseru] Thai: แสดงให้เห็น
述べる[のべる, noberu] Thai: แสดงความเห็น English: to express

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แสดง
Back to top