ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have*, -have-

have ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
have (vt.) คลอด See also: ให้กำเนิด
have (vt.) จัด See also: เตรียมการ
have (vt.) ได้รับ See also: ได้ Syn. get, obtain, receive
have (vt.) เป็นโรค See also: ป่วยเป็นโรค
have (vt.) มี See also: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ
have (vt.) มีแขก See also: ให้การต้อนรับแขก
have (vt.) รับประทาน See also: กิน, ทาน
have a ball (idm.) มีช่วงเวลาที่น่าสนุกสนาน
have a bash at (phrv.) พยายามทำบางสิ่ง (เช่น การแข่งขัน, การทำสิ่งที่ยาก)
have a big mouth (idm.) เป็นคนช่างนินทา (คำไม่เป็นทางการ) See also: เป็นคนชอบเปิดเผยความลับ
have a blow-out (idm.) มียางรถแตกหรือระเบิด
have a blow-out (idm.) จัดงานสังสรรค์ See also: จัดปาร์ตี้
have a bone to pick with someone (idm.) มีเรื่องโต้แย้งกับบางคน See also: มีเรื่องโกรธเคืองและต้องพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนั้นกับบางคน
have a conference with (vt.) ไปหา See also: เยี่ยม, เข้าไปพบ, ไปมาหาสู่, ไปสนทนา, ติดต่อ, ปรึกษา, ติดตาม, พูดคุย, สัมภาษณ์ Syn. attend, escort, speak to, consult, discuss, visit
have a crack at (idm.) พยายามทำบางสิ่ง
have a distaste for (idm.) ไม่ยอมรับ See also: ไม่ชอบ
have a familiar ring (idm.) ฟังดูคุ้นๆ
have a fit (idm.) โกรธมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: โมโหมาก
have a flair for (idm.) มีพรสวรรค์ See also: มีความสามารถที่ให้โดยธรรมชาติหรือตั้งแต่เกิด
have a foot in both camps (idm.) ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือทั้งสองฝ่าย
have a gift for (idm.) มีพรสวรรค์ See also: มีความสามารถที่ให้โดยธรรมชาติหรือตั้งแต่เกิด
have a go (at) (idm.) พยายามทำ See also: ลองทำ
have a good command of (idm.) เชี่ยวชาญในบางสิ่ง See also: มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับบางสิ่งเป็นอย่างดี
have a good thing going (idm.) มีสิ่งที่ได้เปรียบ See also: มีสิ่งที่เป็นประโยชน์
have a good time (idm.) รู้สึกสนุกสนาน See also: รู้สึกร่าเริงยินดี
have a grasp of (idm.) เข้าใจบางสิ่ง
have a grude against (idm.) ไม่ชอบ Syn. bear against
have a grudge against (idm.) ไม่ชอบ Syn. bear against
have a hand in (idm.) ช่วยวางแผนหรือทำบางสิ่ง
have a heart of gold (idm.) มีความเห็นอกเห็นใจ See also: มีความเมตตากรุณา
have a lot going for one (idm.) มีหลายสิ่งเป็นประโยชน์ต่อบางคน (คำไม่เป็นทางการ)
have a lot of promise (idm.) มีอนาคตต่อไป
have a low boiling-point (idm.) โกรธง่าย (คำไม่เป็นทางการ)
have a near miss (idm.) เกือบชนหรือกระแทก
have a pick-me-up (idm.) ชื่นชอบบางสิ่ง See also: ปรารถนาบางสิ่ง
have a right to do (idm.) มีสิทธิ์ในการกระทำบางสิ่ง See also: มีอิสระในการทำบางสิ่ง
have a screw loose (idm.) ทำบ้าๆ See also: ติ๊งต๊อง, ทำโง่ๆ
have a short fuse (sl.) โกรธง่าย See also: เคืองง่าย
have a smoke (idm.) สูบบุหรี่ ซิการ์หรือไปป์ (ใช้ need หรือ want แทน have ได้)
have a soft spot for (idm.) ชอบมาก See also: รักมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
have(แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ), Syn. possess,own,suffer
have come out of the arkเป็นคนหัวโบราณเอามาก ๆ ทีเดียว
havelockn. หมวกแก๊ปกันแดดกันฝนชนิดหนึ่ง
haven(เฮ'เวิน) n. ท่าเรือ,ที่พำนักอาศัย,ที่หลบภัย. vt. พักอาศัย, Syn. refuge,asylum
haven't(แฮฟ'เวินทฺ) have not
haver(แฮฟ'เวอะ) n. ดูoats vi. พูดโง่ ๆ
haversackn. กระเป๋าสะพาย ผ้าใบบนไหล่เดียว
haversian canalร่องจิ๋วในกระดูก เป็นทางเดินของเส้นโลหิต
English-Thai: Nontri Dictionary
have(vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้
haven(n) ท่าเรือ,ร่มไม้ชายคา,ที่พัก,ที่กำบัง,ที่หลบภัย
haversack(n) เป้ทหาร,กระเป๋าสะพาย,เครื่องหลัง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Haversian systemระบบฮาเวอร์เซียน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gotta (vi.) คำที่มาจากวลี have got to หรือ have got a (คำไม่เป็นทางการ)
hast (aux.) กริยาช่องที่ 1 เอกพจน์ บุรุษที่ 2 ของ have (คำโบราณ)
hast (vt.) กริยาช่องที่ 1 เอกพจน์ บุรุษที่ 2 ของ have (คำโบราณ)
hath (aux.) กริยาช่องที่ 1 เอกพจน์ บุรุษที่ 3 ของ have (คำโบราณ)
have a smoke (idm.) สูบบุหรี่ ซิการ์หรือไปป์ (ใช้ need หรือ want แทน have ได้)
take a spill (idm.) ล้ม (มักใช้กับ have และคำคุณศัพท์ bad, nasty, quite)
สูงค่า (v.) have immeasurable; have value Ops. ด้อยค่า, ต่ำค่า
เถรภูมิ (n.) class of Buddhist monks who have attained ten or more years in the monkhood See also: Buddhist hierarchy
เปิดทาง (v.) let someone have a chance Syn. เปิดช่อง, เปิดโอกาส
กอปร (v.) have See also: possess Syn. ประกอบ
ทรง (v.) have See also: possess, uphold Syn. มี
มี (v.) have See also: own, possess
ขายดี (v.) have (find) a good sale See also: find a good market Syn. ขายคล่อง
ปวดหลัง (v.) have a backache
ขาดดุลการค้า (v.) have a balance of trade deficit See also: suffer a loss, be worse off, be out of pocket Syn. ขาดดุล, เสียดุลการค้า Ops. เกินดุล, ได้ดุลการค้า
เสียดุลการค้า (v.) have a balance of trade deficit See also: suffer a loss, be worse off, be out of pocket Syn. ขาดดุล Ops. เกินดุล, ได้ดุลการค้า
ปากขม (v.) have a bitter taste in one´s mouth
ปากขม (v.) have a bitter taste in one´s mouth
ตาฝ้า (v.) have a blurred vision See also: have a poor vision or eyesight, be partially blind Syn. ตาพร่า, ตามัว
ตาฟาง (v.) have a blurred vision See also: have a poor vision or eyesight, be partially blind Syn. ตาพร่า, ตามัว, ตาฝ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have known from a long time what to doคุณทราบมาตั้งนานแล้วว่าควรจะทำอะไร
You have done a great dealคุณได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่
I have no objectionฉันไม่คัดค้านอะไร
You have completely misunderstoodคุณเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง
I hope I have not awakened youฉันหวังว่าฉันไม่ได้ปลุกคุณนะ
I have other business to attend toฉันมีธุระอื่นๆ ต้องไปทำ
You have no idea what your meeting was about?คุณไม่ทราบหรือว่าการประชุมของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไร
I have an urgent message for youฉันมีข้อความด่วนสำหรับคุณ
We don't have much timeพวกเรามีเวลาไม่มากนัก
They have another purpose?พวกเขามีวัตถุประสงค์อื่นหรือ
He may have left me a messageเขาอาจทิ้งข้อความไว้ให้ฉัน
I have to go seeฉันต้องไปดู
I have no idea what that isฉันไม่ทราบว่านั่นคืออะไร
I really have no choiceฉันไม่มีทางเลือกจริงๆ
I have a little problemฉันมีปัญหานิดหน่อย
You have not been honest with meคุณไม่ซื่อสัตย์กับฉัน
I realize you have been given no choiceฉันเข้าใจว่าคุณไม่มีทางเลือกเลย
There's much I have to tell youมีเรื่องมายมายที่ฉันต้องบอกกับคุณ
You have done wellคุณทำได้ดี
There's so much I have to tell you bothมีเรื่องมากมายเหลือเกินที่ฉันต้องบอกกับเธอทั้งสองคน
I have no idea how to open thisฉันไม่ทราบวิธีเปิดสิ่งนี้
I have something you need to seeฉันมีบางสิ่งที่คุณต้องดู
I have no idea about itฉันไม่ทราบเกี่ยวกับมัน
May I have your name?ขอชื่อคุณหน่อยได้ไหม
Do you have any brothers or sisters?คุณมีพี่ชาย/น้องชาย หรือพี่สาว/น้องสาวไหม
Do you have an appointment?คุณนัดไว้หรือเปล่า
How have you been these years?คุณเป็นอย่างไรบ้างหลายปีมานี้
How long have you studied English?คุณเรียนภาษาอังกฤษมานานแค่ไหนแล้ว
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
They'll have a party for their 10th wedding anniversaryพวกเขาจะจัดปาร์ตี้ครบรอบวันแต่งงานปีที่ 10
Where do you have your lunch?คุณไปทานอาหารเที่ยงที่ไหน
I have my lunch in a snack bar nearbyฉันทานอาหารเที่ยงที่ห้องทานอาหารว่างใกล้ๆ
What did you have for lunch?คุณทานอะไรเป็นข้าวเที่ยง
How have you been these day?คุณสบายดีไหม
No, I have no contact with herไม่ ฉันไม่ได้ติดต่อกับเธอเลย
I have three childrenฉันมีลูก 3 คน
We have a very clean houseพวกเรามีบ้านที่สะอาดมากๆ
We have known each other for 6 yearsพวกเรารู้จักกันมา 6 ปีแล้ว
I have heard its name for many timesฉันได้ยินชื่อมันมาหลายครั้งแล้ว
You have a sense of humorคุณมีอารมณ์ขัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's all уou have to doนั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องทำ
Нear what I have to sayได้ยินสิ่งที่ฉันต้องบอกว่า
One song I have but one songเพลงหนึ่ง ฉันมี แต่เพลงหนึ่ง
One song, I have but one songเพลงหนึ่งที่ฉันมี แต่เพลงหนึ่ง
And look, they have their names carved on them.และมองไปที่พวกเขามีชื่อของ พวกเขา แกะสลักเกี่ยวกับมัน
You'll just have time to wash.คุณเพียงแค่จะมีเวลาในการล้าง
Oh, perhaps you have washed.โอ้บางทีคุณอาจได้ล้าง
Do ya have to wash where it doesn't show?อย่า ya ต้องล้างที่จะไม่แสดง?
Bless the seven little men who have been so kind to me.อวยพรชายน้อยเจ็ด ที่ได้รับชนิดเพื่อให้ฉัน
What do you think you're doing? Have you gone crazy?แกคิดว่านี้ม้าหมุนรึยังไง แกมันบ้าสิ้นดี
Sir, the enemy have broken through. Every man to the front.ท่านครับ เราโดนโจมตีแล้วครับ มันตีฝ่าถึงแนวหน้าแล้ว
I can't make it alone. You'll have to stay with me.ฉันบินคนเดียวไม่ไหว นายต้องไปกับฉัน

have ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不得已[bù dé yǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, 不得已] act against one's will; have no alternative but to; have to; to have no choice; must
针灸[zhēn jiǔ, ㄓㄣ ㄐㄧㄡˇ, 针灸 / 針灸] acupuncture and moxibustion; to give or have acupuncture and moxibustion
有利[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, 有利] advantageous; to have advantages; favorable
双独[shuāng dú, ㄕㄨㄤ ㄉㄨˊ, 双独 / 雙獨] double and single; allowed dispensation to have second child
双独夫妇[shuāng dú fū fù, ㄕㄨㄤ ㄉㄨˊ ㄈㄨ ㄈㄨˋ, 双独夫妇 / 雙獨夫婦] a married couple allowed dispensation to have second child
[bàng, ㄅㄤˋ, 傍] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4
倒霉[dǎo méi, ㄉㄠˇ ㄇㄟˊ, 倒霉] have bad luck; be out of luck
背负[bēi fù, ㄅㄟ ㄈㄨˋ, 背负 / 揹負] bear; carry on the back; have on one's shoulder
宁缺毋滥[nìng quē wú làn, ㄋㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ˊ ㄌㄢˋ, 宁缺毋滥 / 寧缺毋濫] better to have nothing (than substandard choice) (成语 saw); would prefer to go without than accept shoddy option
拨乱反正[bō luàn fǎn zhèng, ㄅㄛ ㄌㄨㄢˋ ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 拨乱反正 / 撥亂反正] bring order out of chaos; set to rights things which have been thrown into disorder
迫不得已[pò bù dé yǐ, ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, 迫不得已] to have no alternative (成语 saw); compelled by circumstances; forced into sth
开化[kāi huà, ㄎㄞ ㄏㄨㄚˋ, 开化 / 開化] civilized; to have laws and culture; to civilize; the process of becoming civilized
打交道[dǎ jiāo dào, ㄉㄚˇ ㄐㄧㄠ ㄉㄠˋ, 打交道] come into contact with; have dealing with
放纵[fàng zòng, ㄈㄤˋ ㄗㄨㄥˋ, 放纵 / 放縱] to let sb have their own way; to connive at; to indulge; unrestrained; undisciplined; uncultured; boorish
[mǎo, ㄇㄠˇ, 冇] contraction of 没有, there is not, not have etc (Cantonese)
十字花科[shí zì huā kē, ㄕˊ ㄗˋ ㄏㄨㄚ ㄎㄜ, 十字花科] Cruciferae (taxonomic family including Brassica etc whose flowers have a cross of 4 petals)
定制[dìng zhì, ㄉㄧㄥˋ ㄓˋ, 定制 / 定製] custom made; made to order; to have something custom made
扫兴[sǎo xìng, ㄙㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, 扫兴 / 掃興] to have one's spirits dampened; to feel disappointed
敢于[gǎn yú, ㄍㄢˇ ㄩˊ, 敢于 / 敢於] dare to; be bold in; have the courage to
削职[xuē zhí, ㄒㄩㄝ ㄓˊ, 削职 / 削職] demotion; to have one's job cut
浓厚[nóng hòu, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄡˋ, 浓厚 / 濃厚] dense; thick (fog, clouds etc); to have a strong interest in; deep; fully saturated (color)
腹泻[fù xiè, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄝˋ, 腹泻 / 腹瀉] diarrhea; to have the runs
掉价[diào jià, ㄉㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, 掉价 / 掉價] drop in price; devalued; to have one's status lowered
失迎[shī yíng, ㄕ ˊ, 失迎] failure to meet; (humble language) I'm sorry not to have come to meet you personally
生育能力[shēng yù néng lì, ㄕㄥ ㄩˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 生育能力] fertility; ability to have children
反顾[fǎn gù, ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, 反顾 / 反顧] to glance back; fig. to regret; to have second thoughts about sth
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, 三人行,必有我师 / 三人行,必有我師] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher.
眼高手低[yǎn gāo shǒu dī, ㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄕㄡˇ ㄉㄧ, 眼高手低] grandiose aims but modest ability (成语 saw); to have high standards while unable to live up to them; ambitious but incompetent
稳操胜券[wěn cāo shèng quàn, ㄨㄣˇ ㄘㄠ ㄕㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, 稳操胜券 / 穩操勝券] grasp it and victory is assured (成语 saw); to have success within one's grasp; to beat comfortably
一路顺风[yī lù shùn fēng, ㄧ ㄌㄨˋ ㄕㄨㄣˋ ㄈㄥ, 一路顺风 / 一路順風] have a pleasant journey
不得不[bù dé bù, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ, 不得不] have no choice or option but to; cannot but; have to; can't help it; can't avoid
不暇[bù xiá, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˊ, 不暇] have no time (for sth); be too busy (to do sth)
不能不[bù néng bù, ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄅㄨˋ, 不能不] have to; cannot but
不要脸[bù yào liǎn, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, 不要脸 / 不要臉] have no sense of shame; shameless
备而不用[bèi ér bù yòng, ㄅㄟˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, 备而不用 / 備而不用] have sth ready just in case; keep sth for possible future use
出事[chū shì, ㄔㄨ ㄕˋ, 出事] have an accident; meet with a mishap
别无[bié wú, ㄅㄧㄝˊ ˊ, 别无 / 別無] have no other (choice, alternative etc)
胡思乱想[hú sī luàn xiǎng, ㄏㄨˊ ㄙ ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, 胡思乱想 / 胡思亂想] to indulge in flights of fancy (成语 saw); to let one's imagination run wild; to have a bee in one's bonnet; unrealistic utopian fantasy
心猿意马[xīn yuán yì mǎ, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄧˋ ㄇㄚˇ, 心猿意马 / 心猿意馬] lit. heart a monkey, mind a horse (成语 saw); fig. capricious (derog.); to have ants in one's pants; hyperactive; adventurous and uncontrollable
束手[shù shǒu, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ, 束手] to have one's hands tied; helpless; unable to do anything about it

have ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P)
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark
いく[, iku] (v5k-s,vi) (X) (col) (See 行く) to have an orgasm; to come; to cum
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being)
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P)
おなかを壊す;お腹を壊す;お腹をこわす[おなかをこわす, onakawokowasu] (exp,v5s) to get an upset stomach; to have a stomach ache
お代わり(P);お替り;お替わり;御代わり;お代り;御代り[おかわり, okawari] (n,vs) (1) (See 代わり・かわり・4) second helping; another cup; seconds; (int) (2) (See お手・おて・3) command to have dog place its second paw in one's hand; (P)
お変わりありませんか[おかわりありませんか, okawariarimasenka] (exp) (pol) how have (you) been? (gen. used after some time apart); lit
お待たせしました[おまたせしました, omataseshimashita] (exp) Thank you for waiting; Have I kept you waiting?
お待ち遠様;御待ち遠様;お待ち遠さま[おまちどおさま, omachidoosama] (exp) I'm sorry to have kept you waiting
お手;御手[おて, ote] (n) (1) (pol) (See 手・1) hand; arm; (2) (hon) handwriting; penmanship; (int) (3) (See お代わり・2) 'shake' (command to have a dog place its paw in your hand)
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat
お腹いっぱい[おなかいっぱい, onakaippai] (exp) (1) (col) full up; (2) to have had enough of something (both good and bad nuance)
お見舞い申し上げる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy
お預けを食う;御預けを食う[おあずけをくう, oazukewokuu] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone
お預けを食らう;御預けを食らう[おあずけをくらう, oazukewokurau] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone
がつんと言う[がつんという, gatsuntoiu] (exp,v5u) to tell a person (something) emphatically; to let a person have it
クロハギ属[クロハギぞく, kurohagi zoku] (n) Acanthurus (type genus of surgeonfishes and tangs in the family Acanthuridae which have a pair of sharp spines on either side of the base of the tail)
こます[, komasu] (v5s,vi) (1) to do; to have sexual intercourse; (2) to give; to present; to award
させて頂く[させていただく, saseteitadaku] (exp,v5k) (hum) to have the privilege of doing
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to
ざる得ない[ざるえない, zaruenai] (exp) (See ざるを得ない) cannot help (doing); have no choice but to
されなければならない[, sarenakerebanaranai] (exp) (See なければならない) must have been done; has to have been done
しかない[, shikanai] (exp) have no choice; (P)
せり出す;迫り出す;迫出す[せりだす, seridasu] (v5s,vt) (1) to push (a thing) out; to jut out (can have a negative nuance); to protrude; (2) to rise out the trap door (on stage)
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp,v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value
ゾンビ会社[ゾンビかいしゃ, zonbi kaisha] (exp) zombie businesses (firms that would have failed but for government intervention)
だぶつく[, dabutsuku] (v5k,vi) (1) (See たぶたぶ・2,ぶかぶか,たぷたぷ,ぶよぶよ) to be too large; to be baggy; to be flabby; (2) (See たぶたぶ・1) to have a glut
ダブる[, dabu ru] (v5r,vi) to coincide (fall on the same day); to have two of something; to overlap; to duplicate; to appear doubled; to repeat a school year after failing
たろう[, tarou] (aux) (1) (equivalent to ただろう) ought to have been; was ... right?; (2) (ksb
ちょっと一杯[ちょっといっぱい, chottoippai] (exp) let's have a quick drink
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P)
どうかと思う[どうかとおもう, doukatoomou] (exp,v5u) to doubt; to have a problem with; to think badly of
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
と公言してはばからない[とこうげんしてはばからない, tokougenshitehabakaranai] (exp,adj-i) have no hesitation in stating (declaring)
ないと行けない(P);無いといけない;無いと行けない[ないといけない, naitoikenai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 無きゃいけない) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけない) is indispensable; absolutely necessary; (P)
ないと行けません;無いといけません;無いと行けません[ないといけません, naitoikemasen] (exp) (1) (uk) (See ないと行けない・ないといけない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけません) (See ないと行けない・ないといけない・2) is indispensable; absolutely necessary
なくても良い;無くても良い[なくてもよい;なくてもいい, nakutemoyoi ; nakutemoii] (exp) (1) (after neg. stem of verb) need not (verb); (not) have to; expressing absence of obligation or necessity; (2) (See 無い) need not have; need not exist
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
剃る[そる, soru] Thai: โกน English: to shave
帯びる[おびる, obiru] Thai: มีติดตัว English: to have
持てる[もてる, moteru] Thai: มีเป็นของตน English: to be able to have

have ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ[v.] (ai) EN: cough ; have a cough FR: tousser ; toussoter
ไอ้ด่วน[X] (ai dūan) EN: have a leg disability FR:
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmātrāi) EN: have a great malice ; be vengeful ; intend evil FR:
เอากัน[v. exp.] (ao kan) EN: make love ; have sex FR: faire l'amour
เอาล่อเอาเถิด[v. exp.] (ao lø ao th) EN: have a tug-of-war (with) FR:
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath ; take a sunbath FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อาบหน้า[v. exp.] (āp nā) EN: have a tearful face FR:
อาบน้ำร้อนมาก่อน[v. exp.] (āp nām røn ) EN: have been through this before FR: ne pas être né d'hier ; ne pas être tombé de la dernière pluie
อารมณ์ดี[v. exp.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์เสีย[v. exp.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper FR: être d'humeur massacrante
อาจเอื้อม[v.] (āt-eūam) EN: have the effrontery to FR: avoir le culot (de)
แบกน้ำหนัก[v. exp.] (baēk nāmnak) EN: carry a weight (of) ; have a weight handicap FR:
แบ่งภาค[v.] (baengphāk) EN: have only two hands ; cannot be two people at the same time FR: n'avoir que deux mains
ใบหน้ามีราศี[n. exp.] (bainā mī rā) EN: have an inward radiance ; have a glow radiance ; have presence FR:
บำรุงครรภ์[v. exp.] (bamrung kha) EN: get prenatal care ; have prenatal care FR:
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt ph) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful FR: porter ses fruits
บาดหมาง[v.] (bātmāng) EN: have dissension ; have a rift ; be on bad terms ; disagree ; be at odds (with) ; become estranged FR:
เบื่ออาหาร[v. exp.] (beūa āhān) EN: have a poor appetite FR: avoir peu d'appétit ; manquer d'appétit ; cesser de s'alimenter
เบี้ยน[v.] (bīen) EN: be in a lesbian relationship ; engage in a lesbian sex ; have sex in a lesbian way FR:
เบี่ยงเบนทางเพศ[v. exp.] (bīengbēn th) EN: be sexually misoriented ; be a sexual deviant ; have a sexual deviation FR:
บริบาล[v.] (børibān) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after ; keep ; maintain ; attend to ; bring up FR: avoir la charge de ; prendre soin de ; s'occuper de
บุกป่าฝ่าดง[v. (loc.)] (bukpāfādong) EN: have a difficult time ; face troubles ; proceed with difficulty ; make an arduous journey ; encounter difficulties FR:
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions FR:
ชักดิ้นชักงอ[v.] (chakdinchak) EN: wriggle ; have convulsions ; jerk around ; have a temper tantrum FR:
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
เฉลียวใจ[v.] (chalīojai) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling FR: jaillir à l'esprit
ชะลูด[v.] (chalūt) EN: have diarrhea FR: avoir la diarrhée
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนิ[v.] (chamni) EN: be experienced ; be a master of ; have great skill in FR:
ชำระ[v.] (chamra) EN: wash ; clean ; have an ablution FR: nettoyer ; laver ; épurer
ชำรุดบกพร่อง[v.] (chamrut bok) EN: have a defect FR:
ช่าง[v.] (chāng = cha) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ชวระ[v.] (chawara) EN: have a fever FR: avoir de la fièvre
เชื่อ[v.] (cheūa) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อใจ[v. exp.] (cheūa jai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in ; rely on FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūa jai d) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on FR: compter sur
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in FR: être confiant ; être convaincu ; être persuadé

have ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
heftiges Verlangen; Begierde {f} | ein dringendes Verlangen nach etw. habencraving | to have a craving for sth.
Kurzhaarschnitt {m} | sich das Haar kurz schneiden lassencrop | to have one's hair cropped
Verfügung {f} | jdm. etw. zur Verfügung stellen | etw. zur Verfügung habendisposal | to put sth. at sb.'s disposal | to have sth. at one's disposal
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project)
griffbereit; greifbar {adj} | etw. griffbereit haben; etw. griffbereit haltenhandy | to have sth. handy; to keep sth. handy
Bluthochdruck {m} | an Bluthochdruck leidenhigh blood pressure; hypertension | to have high blood pressure
Trick {m} | toller Trick | gemeiner Trick | jdm. einen Trick verraten | den Trick raushabentrick | fancy trick | dirty trick | to give sb. a tip | to have got the knack of ...
Halbpension {f} | in Halbpension wohnenhalf-board | to have half-board
Majorität {f} | die Majorität haben; die Mehrheit habenmajority | to have a majority
Karussell {n} | Karussell fahrenmerry-go-round | to have a ride on the merry-go-round
Nervenzusammenbruch {m} [med.] | einen Nervenzusammenbruch erleidennervous breakdown | to have a nervous breakdown
Riecher {m} [ugs.] (Gespür) | einen guten (für etw.) Rieser habennose | to have a sixth sense (for sth.)
Picknick {n} | ein Picknick machenpicnic | to have a picnic
Mitleid {n} | mit jdm. Mitleid haben | mit jdm. Mitleid habenpity | to have pity on someone; to take pity on someone | to pity someone; to feel sorry for someone
Ehrenplatz {m} | den Ehrenplatz einnehmenpride of place | to have pride of place; to take pride of place
Respekt {m} (vor) | Respekt haben vor | großen Respekt haben vor | bei allem Respekt | sich bei jdm. Respekt verschaffenrespect (for) | to respect | to have great respect for | with all due respect | to teach someone to respect one
schizoid {adj} | schizoid veranlagt seinschizoid | to have schizoid tendencies
Tee {m} | Tee trinkentea | to have tea
unkundig {adj} | unkundig sein | des Lesens unkundigunacquainted | to have no knowledge | unable to read
Arbeitsaufwand {m} (für) | etw. mit großem Arbeitsaufwand erreichenamount of work (involved in); work input | to (have to) put a lot of work into sth.
Glattrasur {f}close shave
sittsam {adj}well-behaved; decorous
Habenichts {m}have not

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have
Back to top