ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เบาๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เบาๆ*, -เบาๆ-

เบาๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบาๆ (adj.) soft See also: quiet, not loud, gentle, mild Syn. ค่อยๆ
เบาๆ (adv.) softly See also: lightly, gently, slightly Syn. ค่อยๆ
เบาๆ (adv.) softly See also: lightly, faintly, gently, slightly Syn. เบา, ตื้นๆ, ผิวๆ, แผ่วๆ Ops. แรง, หนัก
เบาๆ (adv.) gently See also: lightly, slightly Syn. แผ่วๆ, รื่นๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
chuck(n) การตบเบาๆ,การเชยคาง
dab(n) รอยแต้ม,รอยป้าย,การตบเบาๆ
flick(n) การกระเดาะ,การตีเบาๆ,เสียงดีดนิ้ว,เสียงเปาะ
gentle(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,เป็นผู้ดี,มีตระกูลดี,เบาๆ,ค่อยๆ,นุ่มนวล
gently(adv) อย่างสุภาพ,อย่างอ่อนโยน,อย่างผู้ดี,อย่างเบาๆ,อย่างนุ่มนวล
gravy(n) น้ำมันที่ไหลออกจากเนื้อย่าง,ลาภลอย,งานเบาๆ
lap(n) ตัก,เสียงกระทบเบาๆ,การซัดสาด,การชะล้าง
pat(n) การลูบ,การตบเบาๆ,เสียงดังแปะ,แผ่นแบนๆ
snack(n) อาหารว่าง,อาหารอ่อน,อาหารเบาๆ
tap(n) การตบเบาๆ,การเคาะเบาๆ,การแตะเบาๆ,การใส่ส้นสูงให้หนาขึ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
light (adj.) เบาๆ อ่อนๆ (ลม, ฝน) Syn. soft, gentle Ops. heavy
bleat (n.) เสียงพูดหรือบ่นเบาๆ
bleat (vi.) พูดหรือบ่นเบาๆ Syn. whine
bob (vi.) เคาะเบาๆ เร็วๆ
breeze (n.) สายลมที่พัดเบาๆ Syn. zephyr
breezy (adj.) ที่พัดอย่างเบาๆ Syn. windy
brush (n.) การสัมผัสเบาๆ Syn. touch
brush past (phrv.) สัมผัส (บางสิ่ง) เบาๆ See also: แตะ(บางสิ่ง)เบาๆ
chuck (n.) การตบที่คางเบาๆ
chuck (vt.) ตบเบาๆ (ด้วยความเอ็นดู) Syn. pat, tap
chuck under (phrv.) แตะหรือสัมผัสเบาๆ
chuckle (n.) การหัวเราะเบาๆ Syn. chortle, giggle
chuckle (vi.) หัวเราะเบาๆ Syn. laugh, giggle
clap on (phrv.) ตีเบาๆ (เพื่อทักทาย) See also: ตบเบาๆ Syn. slam on
confer a knighthood (vt.) แตะไหล่เบาๆ (เพื่อแต่งตั้งให้เป็นอัศวิน) Syn. knight, title
dab at (phrv.) แตะเบาๆ See also: สัมผัสเบาๆ
dab off (phrv.) เช็ดออกเบาๆ
dandle (vt.) โยกเด็กเล็กๆ ขึ้นลงอย่างเบาๆ Syn. caress
dap (vi.) ตกปลาโดยปล่อยเหยื่อลงน้ำเบาๆ See also: จุ่มลงน้ำเบาๆ
dub (vt.) แตะไหล่เบาๆ (เพื่อแต่งตั้งให้เป็นอัศวิน) Syn. confer a knighthood, knight, title
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hold your fingers lightly between the thumb and the forefinger.กุมนิ้ว เบาๆ ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้
All right,guys,chill. What?เอาล่ะ พวก เบาๆ อะไร?
Oh, oh, gentle.โอ๊ย โอ๊ย เบาๆ หน่อย
Sully, careful, mate!ซัลลี่ เบาๆ หน่อยพวก
Whoa, easy, don't touch the bobblehead!อู๊ยย เบาๆ อย่าไปแตะต้อง เจ้าบ๊อบเบิ้ลเฮด!
Please. Oh, thank you. Oh, God, thank you so much.ได้โปรด โอ ขอบคุณ ขอบคุณพระเจ้า เบาๆ หน่อย
Yeah, yeah. Chill out. Hold on.เย้ เย้ เบาๆ หน่อย ออกมาแล้ว
Couldn't you have just put the mirror down nice and gentle?คุณจะยกกระจกลงดีๆ เบาๆ ไม่ได้เหรอ
Gently, gently, my two eyes close.เบาๆ เบาๆ สองตาของฉันกำลังจะปิด
I used wolfsbane. Use more. No, no, easy.ฉันใช้วูลฟ์เบนแล้วนะ ใช้เพิ่มอีก ไม่ ไม่ เบาๆ หน่อย
Carry him inside. Gently.แบกเขาเข้าไป เบาๆ นะ
Whoa, whoa. Hey, hey, hey. Be careful with him!โว้ว โว้ว เฮ้ เฮ้ เฮ้ เบาๆ กับเขาหน่อย!
You have to be quiet.- เบาๆ สิ ชาวบ้านเขา...
Not so loud! Keep it down.อย่าเสียงดัง เบาๆ หน่อย
Easy. That's my daughter's guitar, man. Come on.เบาๆ นั่นกีตาร์ของลูกสาวฉัน
Tender-- ♪ Come here--เบาๆ มานี่ สู้ใต้ดิน เฟโด้ปมนุษย์
Gently. Gently, Watson. Be gentle with me.เบาๆ วัตสัน\ ค่อยพูดค่อยจากันก็ได้ โอ้ย
Slow down, Wuzzlelumplebum.เบาๆ สิวัซเซิ่ลลัมเปิลบัม
Stand down, parkman. She cried uncle.เบาๆ หน่อย พาร์แมน เธอร้องไห้แล้ว
Oh, lighten up. It's not like I got her the matching wallet.เบาๆ หน่อย ไม่ใช่อย่างนั้น ฉันให้กระเป๋าสตางค์ที่เข้ากับเธอต่างหาก
Could you keep it down? We're not supposed to be here.เบาๆ หน่อยสิ อยากให้คนจับเราได้หรือไง
Just, you know, pull it out.เบาๆ,แบบว่า... ค่อยๆ ดึง
A little more gentle with babies.เบาๆมือกับเด็กหน่อยค่ะ
Easy. That glass beaker's made of... glass.เบาๆหน่อย บีกเกอร์ทำจากแก้วนะ
Relax, dude.เบาๆหน่อย พวก ฉันต้องเอนเตอร์เทนพี่น้องฉัน
Easy over the threshold! You're not transporting meat.เบาๆหน่อย แกไม่ได้กำลังขนเนื้อนะ
Keep your voice down and let go of the door.เบาๆหน่อย แล้วก็ไปห่างๆประตูซะ
Be more gentle, wait a moment. Ah, really...เบาๆหน่อยซี่ รอเดี๋ยว อ่า จริงๆเลย...
Silent running, Moz. Kramer's after the Raphael.เบาๆหน่อยมอส เครเมอร์ตามหาภาพเขียนราฟาเอล
Take it easy. Your jawbone will drop.เบาๆหน่อยสิ เดี๋ยวกรามเคลื่อนนะ
Take it easy, will you? It's got to look real, hasn't it?เบาๆหน่อยสิพวก มันต้องดูสมจริงไม่ใช่หรือ?
Lower your voice.เบาๆเสียงของเธอหน่อยได้ไหม
Do you have anything light?มีอะไรเบาๆ มั้ยล่ะคะ
Westley, why won't you hold me?เวสต์ลีย์ ทำไมไม่กอดข้าล่ะ เบาๆหน่อย
That's all you can think to say? "Gently"?ท่านพูดได้แต่คำว่า "เบาๆหน่อย" เนี่ยนะ?
You got all day. Just make it last, all right? Take it easy.เธอเล่นได้ทั้งวัน แต่พอได้แล้ว เข้าใจไหม เบาๆหน่อย
We gotta get-- I gotta start packing, your highness. Only essentials.We gotta travel at light!เอาเฉพาะที่จำเป็น เราต้องเดินทางเบาๆ เอาปืนไปด้วยมั้ย อาวุธล่ะ มีดล่ะ
Do you want to beat me up just a little?คุณอยากจะตีฉัน... ...เบาๆไหม?
A mild puff of wind forces your head low."'แม้เพียงลมพัดเบาๆ เจ้าก็ยังโอนเอนตาม
It was a grasshopper, and it grazed your foot.มันแค่ตั๊กแตน แล้วมันก็ข่วนเท้าคุณเบาๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เบาๆ
Back to top