ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heavy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heavy*, -heavy-

heavy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heavy (adj.) (คน) ซึ่งตัวใหญ่ ช้า และซุ่มซ่าม
heavy (adj.) (งาน) ยาก See also: (งาน) ลำบาก
heavy (adj.) ซึ่งมีจำนวนมาก
heavy (n.) นักแสดงที่เล่นบทร้าย See also: ตัวโกง Syn. villain
heavy (adj.) เศร้า See also: เซื่องซึม, หงอย
heavy (adj.) หนัก See also: ซึ่งมีน้ำหนักมาก Syn. weighty
heavy date (sl.) การนัดพบคนสำคัญ See also: การนัดหมายสำคัญกับบางคน
heavy drinker (n.) ผู้ที่ติดเหล้า See also: ผู้ที่ติดสุรา Syn. addict
heavy drinking (n.) การติดสุรา See also: การติดเหล้า Syn. problem drinking
heavy food (n.) อาหารหนัก
heavy going (idm.) ยากที่จะกระทำหรือเข้าใจ (คำไม่เป็นทางการ)
heavy hydrogen (n.) ไอโซโทปของไฮโดรเจนที่มีน้ำหนักอะตอมมากกว่าปกติ
heavy metal (n.) ดนตรีร็อกที่มีลักษณะเฉพาะคือเสียงดังและมีเนื้อหาที่รุนแรง
heavy water (n.) น้ำที่ไฮโดรเจนถูกแทนด้วย deuterium Syn. deuterium oxide
heavy-duty (adj.) ทนทาน Syn. durable, tough
heavy-eyed (adj.) ซึ่งมีอาการตาปรือ See also: ซึ่งง่วงนอน Syn. drowsy, sleepy, slumberous
heavy-footed (adj.) ซึ่งเดินงุ่มง่าม Syn. lumbering, ponderous
heavy-handed (adj.) ซึ่งเข้มงวด See also: ซึ่งกดขี่, ซึ่งบังคับ Syn. harsh, oppressive
heavy-handed (adj.) ซึ่งงุ่มง่าม Syn. awkward, clumsy
heavy-hearted (adj.) เศร้า See also: เสียใจ, หดหู่ใจ, สลดใจ Syn. depressed, melancholy, sad Ops. cheerful, happy, joy
heavyweight (n.) นักมวยอาชีพที่มีน้ำหนักมากกว่า 79.5 กิโลกรัม หรือ 175 ปอนส์
English-Thai: HOPE Dictionary
heavy(เฮฟ'วี) adj. หนัก,ขนาดหนัก,ใหญ่มาก,เพียบ,หนา,ดก,อุ้ยอ้าย,จำนวนมาก,มาก,สำคัญมาก,ลึกซึ้ง,รุนแรง (พายุ) ,เป็นภาระมาก,ดีมาก
heavy- footedadj. งุ่มง่าม,อุ้ยอ้าย, Syn. clumsy,ponderous
heavy-dutyadj. ทนทาน
heavy-laden(เฮฟ'วีเลเดิน) adj. บรรทุกหนัก,เพียบ,เหนื่อยมาก,มีภาระมาก,ทุกข์มาก
heavyset(เฮฟ'วีเซท) adj. มีร่างใหญ่,อ้วนเตี้ย
heavyweight(เฮฟ'วิเวท) adj. หนัก,หนักเป็นพิเศษ,เกี่ยวกับนักมวยหรือนักมวยปล้ำรุ่นหนัก (เกิน175 ปอนด์) n. นักมวยหรือมวยปล้ำรุ่นดังกล่าว,คนที่มีอิทธิพลมาก,คนที่ฉลาดมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
heavy(adj) หนัก,รุนแรง,ทึบ,สงัด,หนา,มืดมัว,ดก,คับคั่ง,เพียบ
heavyweight(n) นักมวยหนักไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
heavy mineralแร่หนัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heavy Fraction ส่วน(ขยะ)หนัก ส่วนของขยะที่มีความหนาแน่นสูง โลหะ แก้ว ก้อนหิน เซรามิกส์ ดู Light Fraction [สิ่งแวดล้อม]
Heavy hydrogenไฮโดรเจนมวลหนัก, ไอโซโทปของไฮโดรเจนที่มีเลขมวลเท่ากับ 2 นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอน 1 อนุภาคและนิวตรอน 1 อนุภาค มีชื่อเฉพาะเรียกว่า ดิวเทอเรียม
Heavy metal (Music)ดนตรีเฮฟวี่ เมทัล [TU Subject Heading]
Heavy waterน้ำมวลหนัก, น้ำที่มีองค์ประกอบของอะตอมไฮโดรเจนมวลหนัก ต่ออะตอมไฮโดรเจนธรรมดาสูงกว่าสัดส่วนตามธรรมชาติ (1 ส่วนต่อ 6,500 ส่วน) อย่างมีนัยสำคัญ ใช้เป็นตัวลดความเร็วนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์บางชนิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครืด (adv.) onomatopoeia from the sound of dragging heavy thing
ครืดคราด (adj.) sound of dragging heavy things
ตึง (adv.) sound of a heavy thing falling on the floor or ground
ฝ่ามรสุม (v.) go through heavy obstacles See also: struggle, surmount one´s difficulties Syn. ต่อสู้, ฟันฝ่า
มหันตโทษ (adj.) with heavy penalty Syn. โทษร้ายแรง, โทษหนัก Ops. ลหุโทษ
แพ่น (v.) strike with a heavy blow See also: hit, beat (especially with something flat) Syn. หวด, ฟาด, ตี
โทษร้ายแรง (adj.) with heavy penalty Syn. โทษหนัก Ops. ลหุโทษ
ภาร (adj.) heavy See also: loaded Syn. หนัก Ops. เบา
อุ้ย (adj.) heavy and firm See also: ponderous, lumpish Syn. อ้วน, ตุ้ยนุ้ย Ops. ผอม
ฝนซู่ (n.) heavy brief and abrupt rain Syn. ฝนไล่ช้าง
ฝนไล่ช้าง (n.) heavy brief and abrupt rain Syn. ฝนซู่
ไล่ช้าง (n.) heavy brief and abrupt rain Syn. ฝนไล่ช้าง, ฝนซู่
คนคอแข็ง (n.) heavy drinker
นักดื่ม (n.) heavy drinker Syn. คนคอแข็ง
ตะลุมพุก (n.) heavy fist Syn. หมัดตะลุมพุก
หมัดตะลุมพุก (n.) heavy fist
มือหนัก (adj.) heavy handed See also: tough, rough, sever, ungentle Syn. แรง, รุนแรง Ops. มือเบา
อุตสาหกรรมหนัก (n.) heavy industry Ops. อุตสาหกรรมเบา
อาหารหนัก (n.) heavy meal See also: heavy food
มหันตโทษ (n.) heavy penalty See also: severe punishment Syn. โทษร้ายแรง, โทษหนัก Ops. ลหุโทษ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's heavy workมันเป็นงานที่หนักหนามาก
He used to be a heavy smokerเขาเคยเป็นคนที่สูบบุหรี่หนัก
He used to be a heavy smokerเขาเคยเป็นคนที่สูบบุหรี่หนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now passing, Tomainia's heavy artillery.ที่กำลังจะผ่าน คือปืนใหญ่ของ โทไมเนีย
She had struck her head on a heavy piece of ship's tackle.ศีรษะของหล่อนฟาดเข้ากับลูกรอกของเรือ
An abandoned village, still heavy with peril.หมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้าง แต่ยังดูต้องห้าม
The old man was gray and wrinkled, with deep furrows in the back of his neck... ... and his hands had the deep, creased scars from handling heavy fish on the cords.ชายชราเป็นสีเทาและรอยย่น ร่องลึกในด้านหลังของคอของ เขา และมือของเขามีความลึกรอย แผลเป็นรอยพับ
His line was strong and made for heavy fish... ... and he held it until it was so taut that beads of water were jumping from it.สายของเขาเป็นคนเข้มแข็งและ ทำให้ปลาหนัก และเขาถือมันไว้จนกระทั่งมัน ตึงดังนั้น ว่าลูกปัดน้ำกระโดดจากมัน
How many days of heavy wind have we?กี่วันของลมหนักเราได้?
Here you are. It's not heavy now.อยู่นี่ไง มันไม่ได้หนักในขณะนี้
We got some heavy stuff ahead of us. We've got to climb on top.มีอากาศเลวร้ายอยู่ข้างหน้าเรา เราต้องไต่ระดับขึ้นสูงสุด
The controls will feel very heavy compared to a fighter.การควบคุมจะรู้สึกหนักมาก เมื่อเทียบกับเครื่องบินต่อสู้
And his death is heavy on your heartและความตายของเขามันหนักใจนาย
I'm not going to kid around with you people. This is a heavy night.ผมไม่ได้พูดเล่น คืนนี้หนักน่าดู
This is a real heavy night. I thought I was going to get discovered tonight.ผมนึกว่าจะได้แจ้งเกิดคืนนี้

heavy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梁木[liáng mù, ㄌㄧㄤˊ ㄇㄨˋ, 梁木] beam; rafter; lintel; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state)
车水马龙[chē shuǐ mǎ lóng, ㄔㄜ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄚˇ ㄌㄨㄥˊ, 车水马龙 / 車水馬龍] endless stream of horse and carriages (成语 saw); heavy traffic
[lǎo, ㄌㄠˇ, 潦] flooded; heavy rain
任重道远[rèn zhòng dào yuǎn, ㄖㄣˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄠˋ ㄩㄢˇ, 任重道远 / 任重道遠] a heavy load and a long road; fig. to bear heavy responsibilities through a long struggle (cf Confucian Analects, 8.7)
大块头[dà kuài tóu, ㄉㄚˋ ㄎㄨㄞˋ ㄊㄡˊ, 大块头 / 大塊頭] heavy man; fat man; lunkhead; lummox; lug
大雨[dà yǔ, ㄉㄚˋ ㄩˇ, 大雨] heavy rain
[yūn, ㄩㄣ, 氲 / 氳] heavy atmosphere
[tuán, ㄊㄨㄢˊ, 漙] heavy dew
烟鬼[yān guǐ, ㄧㄢ ㄍㄨㄟˇ, 烟鬼 / 煙鬼] heavy smoker; chain smoker
[fú, ㄈㄨˊ, 绋 / 紼] heavy rope; rope of a bier
[fú, ㄈㄨˊ, 綍] heavy rope; ropes of a bier
重氢[zhòng qīng, ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄥ, 重氢 / 重氫] heavy hydrogen (isotope); deuterium
重金属[zhòng jīn shǔ, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 重金属 / 重金屬] heavy metal
重水[zhòng shuǐ, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨㄟˇ, 重水] heavy water (with deuterium or heavy hydrogen isotope)
重水反应堆[zhòng shuǐ fǎn yìng duī, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ, 重水反应堆 / 重水反應堆] heavy water reactor (HWR)
重水生产[zhòng shuǐ shēng chǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨㄟˇ ㄕㄥ ㄔㄢˇ, 重水生产 / 重水生產] heavy water production
栋梁[dòng liáng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˊ, 栋梁 / 棟樑] ridgepole; ridgepole and beams; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state)
问鼎轻重[wèn dǐng qīng zhòng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, 问鼎轻重 / 問鼎輕重] lit. to inquire whether the tripods are light or heavy (成语 saw); a laughable attempt to seize power
粗笨[cū bèn, ㄘㄨ ㄅㄣˋ, 粗笨] awkward; clumsy; unwieldy; heavy-handed
强子[qiáng zǐ, ㄑㄧㄤˊ ㄗˇ, 强子 / 強子] hadron (heavy particle in physics)
沉甸甸[chén diàn diàn, ㄔㄣˊ ㄉㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ, 沉甸甸] heavy
沉重[chén zhòng, ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ, 沉重] heavy; hard; serious; critical
笨重[bèn zhòng, ㄅㄣˋ ㄓㄨㄥˋ, 笨重] heavy; cumbersome; unwieldy
重量级[zhòng liàng jí, ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧˊ, 重量级 / 重量級] heavyweight
繁重[fán zhòng, ㄈㄢˊ ㄓㄨㄥˋ, 繁重] heavy; burdensome; heavy-duty; arduous; onerous
沉闷[chén mèn, ㄔㄣˊ ㄇㄣˋ, 沉闷 / 沉悶] oppressive (of weather); heavy; depressed; not happy

heavy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エッサッサ;えっさっさ[, essassa ; essassa] (int) heave-ho (chant when doing heavy work)
えんさかほい[, ensakahoi] (n) heave! (sound made while pulling a heavy vehicle)
カキパン[, kakipan] (n) heavy petting
ガツン[, gatsun] (n) (1) klop; klunk; whonk; (adv,adv-to) (2) (See がつんと言う) with a heavy impact; forcibly
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P)
どうと;どうど(ok)[, douto ; doudo (ok)] (adv) (on-mim) crash; smash; bang; sound of a large, heavy object falling
どかっと;どかと[, dokatto ; dokato] (adv) (on-mim) thuddingly; plumping down (like a heavy weight)
ドカ雪[ドカゆき, doka yuki] (n) heavy snowfall; blizzard
どしり[, doshiri] (adv-to,adv) (See どしん) sound of an heavy object falling
ドシンドシン;どしんどしん[, doshindoshin ; doshindoshin] (adv-to) (on-mim) walking (with heavy steps); tramping; lumbering; clumping
どたどた;ドタドタ[, dotadota ; dotadota] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily (esp. the noise of heavy feet)
どたばた(P);ドタバタ[, dotabata (P); dotabata] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) noisily (esp. the noise of heavy feet); (n) (2) (abbr) (See ドタバタ喜劇・ドタバタきげき) slapstick; (P)
ハードスケジュール[, ha-dosukeju-ru] (n) heavy schedule; tight schedule; hard schedule
ふうふう;ふーふー[, fuufuu ; fu-fu-] (adv) (1) (on-mim) sound of heavy breathing; (n,vs) (2) blowing on something (e.g. to cool it down)
ペッティング[, petteingu] (n) heavy petting; sexual petting
ヘビースモーカー(P);ヘビースモカー[, hebi-sumo-ka-(P); hebi-sumoka-] (n) heavy smoker; (P)
ヘビードリンカー[, hebi-dorinka-] (n) alcoholic (from heavy drinker)
ヘビーメタル[, hebi-metaru] (n) heavy metal
ヘビーローテーション;ヘビー・ローテーション[, hebi-ro-te-shon ; hebi-. ro-te-shon] (n) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit
ヘビメタ[, hebimeta] (n) (abbr) (See ヘビーメタル) heavy metal
ヘビロテ;ヘビーローテ[, hebirote ; hebi-ro-te] (n) (abbr) (See ヘビーローテーション) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit
凭れる(P);靠れる[もたれる, motareru] (v1,vi) (1) (uk) to lean against; to lean on; to recline on; (2) (uk) to lie heavy (on the stomach); to be uneasily digested; (P)
厚化粧[あつげしょう, atsugeshou] (n,vs) thick or heavy make-up
厚板[あついた, atsuita] (n) plank; thick board; plate glass; heavy metal sheet (esp. welding); heavy brocaded obi
土砂降り(P);どしゃ降り[どしゃぶり, doshaburi] (n) downpour; pouring rain; cloudburst; pelting rain; heavy rain; (P)
多用[たよう, tayou] (adj-na,n,vs) (1) busyness; a lot of things to do; (2) frequent use; heavy use (of); many uses
大穴[おおあな, ooana] (n) (1) large hole; (2) great deficit; heavy losses; (3) big and unexpected winnings; a killing (e.g. on a race); (4) dark horse (horse racing)
小店;小見世[しょうてん(小店);こみせ, shouten ( shou mise ); komise] (n) (1) little shop; small shop; small store; (2) (しょうてん only) (hum) my shop; (3) (こみせ only) low class whorehouse in Fujiwara (Edo period); low class brothel; (4) (こみせ only) passage formed under the eaves of houses after heavy snowfalls (Tohoku region)
建屋[たてや, tateya] (n) structure for housing heavy machinery
強打者[きょうだしゃ, kyoudasha] (n) slugger (baseball); heavy hitter
弾丸飛雨[だんがんひう, danganhiu] (n) hail of bullets; heavy bombardment
悪戦苦闘[あくせんくとう, akusenkutou] (n,vs) hard fighting; hard struggle; fighting against heavy odds
惨害[さんがい, sangai] (n) heavy damage; havoc; ravages
愛煙家[あいえんか, aienka] (n) heavy smoker; habitual smoker
搬入[はんにゅう, hannyuu] (n,vs) taking in; bringing in (esp. heavy objects, artwork, furniture); carrying in; (P)
正覚坊[しょうがくぼう, shougakubou] (n) large sea turtle; heavy drinker
牛飲馬食[ぎゅういんばしょく, gyuuinbashoku] (n,vs) heavy eating and drinking; gorging and swilling; drinking like a cow and eating like a horse
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn
猛打者[もうだしゃ, moudasha] (n) slugger (baseball); heavy hitter
猩々;猩猩[しょうじょう, shoujou] (n) (1) orangutan; (2) heavy drinker

heavy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารหนัก[n. exp.] (āhān nak) EN: heavy meal ; heavy food FR: repas lourd [m]
อารมณ์ขุ่นมัว[adj.] (ārom khunmū) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart ; moody FR: maussade
เบา[adj.] (bao) EN: light ; not heavy FR: léger ; peu pesant ; allégé
บอบช้ำ[adj.] (bøpcham) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy FR: contusionné ; douloureux ; grave
เดินขย่มธรณี[v. exp.] (doēn khayom) EN: bounce heavily along ; have a heavy bouncing gait FR:
ดอกดก[n. exp.] (døk dok) EN: heavy flowering FR:
ฝนไล่ช้าง[n.] (fonlaichāng) EN: heavy brief and abrupt rain FR: drache [f] (Belg.)
ฝนหนัก[n. exp.] (fon nak) EN: heavy rain FR: pluie abondante [f] ; pluies abondantes [fpl]
ฝนหนักมาก[n. exp.] (fon nak māk) EN: very heavy rain FR: pluie très abondante [f]
ฝนพันปี[n. exp.] (fon phan pī) EN: endless heavy rain FR:
ฝนซู่[n.] (fonsū) EN: heavy brief and abrupt rain FR: pluie battante [f] ; drache [f] (Belg.)
ฝนตกหนัก[n. exp.] (fon tok nak) EN: heavy rain ; heavy rainfall ; showery rain ; downpour ; deluge FR: forte pluie [f] ; pluie abondante [f] ; drache [f]
จั้ก ๆ = จั้กๆ[onomat.] (jak-jak) EN: sound of heavy rain ; pattering sound FR: ploc
จราจรคับคั่ง[n. exp.] (jarājøn kha) EN: heavy traffic ; congested traffic FR:
การจราจรคับคั่ง[n. exp.] (kān jarājøn) EN: heavy traffic FR: trafic dense [m]
การแข่งขันอย่างยุติธรรม[n. exp.] (kān khaengk) EN: fair competition ; heavy competition FR:
คัก ; คั่ก ; คั่ก ๆ = คั่กๆ[interj.] (khak ; khak) EN: [sound of heavy rain] ; [sound of heavy laughter] FR:
เข้มข้น[adj.] (khemkhon) EN: rich ; strong ; thick ; intensive ; serious ; heavy ; concentrated ; at its height ; intense FR: concentré
ขึ้นเขียง[adj.] (kheunkhīeng) EN: flayed ; exposed to heavy criticism FR:
คอบุหรี่[n. exp.] (khø burī) EN: heavy smoker FR: grand fumeur [m]
คอเหล้า[n. exp.] (khø lao) EN: heavy drinker FR:
ของหนัก[n. exp.] (khøng nak) EN: heavy object FR:
ของที่น้ำหนักมาก[n. exp.] (khøng thī n) EN: heavy cargo FR:
คนคอแข็ง[n. exp.] (khon khøkha) EN: heavy drinker FR:
คอทองแดง[n.] (khø thøngda) EN: heavy drinker FR: buveur [m]
โครม[onomat.] (khrōm) EN: smashing sound ; [sound of something heavy falling] FR:
ความต้องการมาก[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: heavy demand ; huge demand FR: demande soutenue [f]
กินหน้า[adj.] (kinnā) EN: nose heavy FR:
ก้นย้อย[n.] (konyøi) EN: cheeks of the bottom ; heavy bottom ; fat bottom ; sagging buttocks FR:
กระทืบธรณี[n.] (kratheūpthø) EN: walking with a heavy tread FR:
โลหะหนัก[n. exp.] (lōha nak) EN: heavy metal FR: métal lourd [m] ; métaux lourds [mpl]
ลูกน้ำหนัก[n.] (lūknāmnak) EN: heavy metal ball FR: poids [m]
มหันตโทษ[n.] (mahantathōt) EN: heavy penalty ; heavy sentence ; severe punishment FR: sentence lourde [f] ; lourde sentence [f] ; lourde peine [f]
ไม้แข็ง[n.] (māikhaeng) EN: tough approach ; heavy pressure ; strong action FR:
มือหนัก[adj.] (meūnak) EN: heavy handed FR:
มื้อหนัก [n. exp.] (meū nak) EN: heavy meal FR:
หนัก[adj.] (nak) EN: heavy ; burdensome ; weighty FR: lourd ; pesant ; alourdi
นักดื่มสุรา[n. exp.] (nak deūm su) EN: heavy drinker ; alcohol fancier FR: buveur d'alcool [m]
หนักอึ้ง[adj.] (nak eung) EN: extremely heavy ; heavy as lead ; ponderous ; very weighty FR:
หนักใจ[v.] (nakjai) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut ; be heavy of heart FR: être embarrassé ; être tracassé

heavy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regen {m} | starker Regen | saurer Regen | wegen Regen nicht stattfindenrain | heavy rain | acid rain | to be rained out [Am.]; to be rained off [Br.]
Buntmetall {n}non-ferrous heavy metal
Schweröl {n}heavy oil; heavy petroleum; crude oil
Seegang {m} | hoher Seegang; rauer Seegang | schwerer Seegang; schwere Seeswell | rough seas; rough swell | heavy sea; heavy swell
Fettdruck {m}heavy print
Schwerathletik {f} [sport]heavy athletics
Schwergewicht {n} [sport]heavy weight; heavyweight
Schwermetall {n}heavy metal
Schwerwasserreaktor {m}heavy water reactor
Starkstrom {m}heavy current
Starkstromtechnik {f}heavy current engineering
Hochfeuerfeststein {m}heavy-duty brick
Leichtschwergewicht {n} [sport]light heavyweight

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heavy
Back to top