ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

windy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *windy*, -windy-

windy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
windy (adj.) ซึ่งมีลมแรง
windy (adj.) พูดเยิ่นเย้อ (คำไม่เป็นทางการ) See also: พูดน้ำท่วมทุ่ง Syn. garrulous
English-Thai: HOPE Dictionary
windy(วิน'ดี) adj. มีลมแรง,มีลม,ตากลม,ถูกลม,คล้ายลม,คุยโว,คุยโม้,พูดไร้สาระ, See also: windily adv. windiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
windy(adj) ลมจัด,ลมแรง,คุยโว,คุยโขมง,โม้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลมแรง (n.) windy Ops. ลมโชย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Delay your windy departure until this evening so that I may match this formidable feast with a modest meal of my own; the victor be determined by the eminent culinary critic Alexis Chandler Weinberg whose impeccable taste has only grown more precise and uเลื่อนเวลาที่เธอคิดจะไปซะ ข้างนอกลมแรง อย่างน้อยก็คืนนี้ แข่งกันด้วยอาหาร ว่าจะเป็นมื้อยุ่งยากของเธอ กับอาหารง่ายๆของฉัน ผู้ชนะจะถูกตัดสินโดย
On this windy lonely dayในวันที่เหงา ๆ มีลมแรงอย่างนี้
Inside the studio is quite warm. But it seems windy outside.ในสถานีอุ่นดีทีเดียวค่ะ แต่ดูเหมือนข้างนอกลมแรงนะคะ
It is so windy today...thank you.วันนี้ลมแรงจริงๆ... ขอบใจ
Plus, he had the windy problem.อีกอย่างนะ เขามีปัญหาเรื่องการพูด
# I wrote the lyric poetry for you # in the windy day's afternoon.ฉันเขียนกลอนสั้นๆนี่ให้เธอ ในตอนบ่ายของวันที่มีพายุ
It's just... remember how windy it was that day?แต่ จำได้ไหมว่าลมแรงขนาดไหน
INCLUDING THE MOVIE THEATER. WINDY KENNEDY WAS KILLED AT THE MOVIE THEATER.เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกคนเดียว ทำงาน 2 กะรวดในร้านค้าท้องถิ่น
It must've been a windy day when the apple fell from that tree.ต้องเป็นวันที่ลมแรงทีเดียวล่ะ ถ้าแอปเปิ้ลจะตกจากต้นไม้ต้นนั้น
That place is a windy shit hole.ที่ตรงนั้น ลมโคตรแรง
It's really windy on Jeju Island.ที่เจจูนี่ลมแรงจังเลยน้า
Pretty aerodynamic, lot of windy up there?- ฮัลโหลข้างบนเป็นไงบ้าง ข้างล่างอากาศเย็นดี

windy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有风[yǒu fēng, ㄧㄡˇ ㄈㄥ, 有风 / 有風] windy

windy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลมจัด[X] (lom jat) EN: windy FR: un vent à décorner les bœufs
มีลม[adj.] (mī lom) EN: windy FR: venteux
มีลมแรง [adj.] (mī lom raēn) EN: windy FR: venteux
โรคกลัวลม[n. exp.] (rōk klūa lo) EN: ancraophobia ; anemophobia ; fear from wind and windy air FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า windy
Back to top