ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลง*, -หลง-

หลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลง (v.) be misled See also: be misguided, misunderstand, be mistaken Syn. เข้าใจผิด, หลงผิด
หลง (v.) remain See also: stay behind, be left, linger Syn. หลงเหลือ
หลง (v.) lose one´s way See also: get lost Syn. พลัดหลง
หลง (v.) be infatuated Syn. ลุ่มหลง, เมามัว, มัวเมา, คลั่งไคล้, เคลิบเคลิ้ม
หลงๆ ลืมๆ (adj.) forgetful See also: absent-minded Syn. ขี้ลืม
หลงๆ ลืมๆ (v.) be clumsy and stupid See also: be foolish, be muddle-headed Syn. กะป้ำกะเป๋อ, ป้ำเป๋อ
หลงๆ ลืมๆ (v.) unconscious See also: be unaware, be forgetful, be absent-minded Syn. เผลอ, หลงลืม Ops. รอบคอบ
หลงๆ ลืมๆ (v.) forget Syn. หลง, เลือน, ฟั่นเฟือน
หลงๆ ลืมๆ (v.) absent-minded See also: vacant, blank, stupid Syn. ป้ำๆ เป๋อๆ, เผลอ, เหม่อ, เซ่อ
หลงๆ ลืมๆ (v.) be forgetful See also: be easy to forget, have poor memory Syn. ขี้หลงขี้ลืม
หลงๆ ลืมๆ (v.) be clumsy and stupid See also: be foolish, be muddle-headed Syn. ป้ำๆ เป๋อๆ, เลอะเทอะ, หลงลืม
หลงกล (v.) be cheated See also: be tricked, be taken in, be fooled, be duped Syn. แพ้รู้, เสียรู้ Ops. รู้ทัน, รู้เท่าทัน
หลงคารม (v.) be beguiled See also: be fooled or taken in by what someone said Syn. หลงลม, หลงลิ้น
หลงคารม (v.) be taken in by compliment See also: be fooled by praise/compliment Syn. หลงลม, หลงลมปาก
หลงงงงวย (v.) be stunned See also: be bewildered, be perplexed, be puzzled, be astonished
หลงตัวเอง (v.) be proud of oneself See also: get swell-headed, be carried away by, forget oneself, swell with pride, lose one´s bearings in pride
หลงตา (v.) be unnoticed See also: be overlooked Syn. หลงหูหลงตา
หลงทาง (v.) be misguided See also: be misled, be mistaken Syn. หลงผิด
หลงทาง (v.) get lost See also: lose one´s way
หลงผิด (v.) be mistaken See also: be misled, be misguided Syn. หลงทาง
หลงผิด (v.) be misled See also: misunderstand, be mistaken
หลงผิด (v.) go astray See also: be misguided, be off the right track
หลงยศ (v.) be intoxicated with rank See also: be dopey with rank Syn. บ้ายศ, หลงอำนาจ, บ้าอำนาจ
หลงระเริง (v.) indulge in See also: wallow in
หลงระเลิง (v.) to be addicted (to) See also: be infatuated, be blinded by, be crazy about Syn. มัวเมา, ลุ่มหลง, หลง, หลงใหล
หลงรัก (v.) fall in love See also: be in love, be infatuated with, be enamoured with, be crazy over Syn. ตกหลุมรัก, หลงใหล, หลงเสน่ห์
หลงลม (v.) believe someone´s sweet words See also: be deceived, be beguiled Syn. เชื่อลมปาก, หลงลมปาก, หลงเชื่อ, หลงลิ้น
หลงลมปาก (v.) be beguiled See also: be fooled or taken in by what someone said Syn. หลงลม, หลงคารม, หลงลิ้น
หลงลิ้น (v.) be taken in by compliment See also: be fooled by praise/compliment Syn. หลงคารม, หลงลม, หลงลมปาก
หลงลืม (v.) forget See also: overlook, omit, neglect Syn. ลืม Ops. จำได้
หลงหูหลงตา (v.) be over-looked See also: be unnoticed Syn. ตกค้าง, หลงตา
หลงอำนาจ (v.) be drunk with power See also: be obsessed with power Syn. บ้าอำนาจ, เมาอำนาจ
หลงเชื่อ (v.) be naive See also: trust easily Syn. เชื่อ
หลงเพ้อ (v.) daydream See also: be deluded into thinking Syn. เพ้อหา, ละเมอเพ้อพก
หลงเลือน (v.) become dim See also: be unclear, be indistinct Syn. ลางเลือน
หลงเสน่ห์ (v.) be enchanted by See also: be fascinated with Syn. หลงใหล, ติดใจ
หลงเหลือ (v.) be left over See also: remain
หลงเหลืออยู่ (v.) be left over See also: be left behind, remain Syn. เหลืออยู่, คงอยู่, ค้างอยู่ Ops. หมดแล้ว
หลงใหล (adv.) fascinatingly See also: enticingly, alluringly Syn. เผลอไผล, สติเฟือน
หลงใหลได้ปลื้ม (v.) be enchanted See also: be mad about, be infatuated with, dote on Syn. หลงใหล, ลุ่มหลง, หลงเสน่ห์, คลั่งไคล้
English-Thai: HOPE Dictionary
allure(อะเลียว') vt. ล่อ, ชักชวน, จูงใจ, ทำให้หลงเสน่ห์. -n. เสน่ห์. -alluring n., Syn. seduce, charm, sex appeal
astray(แอสเทร') adv.,adj. หลงทาง,หลงผิด, ในทางที่ผิด, Syn. wandering,lost,amiss)
bedazzle(บิแดซ'เซิล) {bedazzled,bedazzling,bedazzles} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย,ทำให้หลงเสน่ห์, See also: bedazzlement n. ดูbedazzle
bedevil(บิเดฟ'เวิล) {bedeviled,bedeviling,bedevils} vt. ทำให้ผีเข้า,สาป,แช่ง,ทำให้หลง,ทรมาน,กวน,ทำทารุณ,ทำให้สิ้นสุด,ทำให้เสียการ, See also: bedevilment n.
besot(บิซอท') {besotted,besotting,besots} vt. ทำให้มึนงง,ทำให้งงงวย,ทำให้หลงใหล, See also: besotedly adj. ดูbesot besotedness n. ดูbesot, Syn. stupefy
bewitch(บิวิทชฺ') {bewitched,bewitching,bewitches} vt. ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม,ใช้อำนาจเวทมนตร์สะกด,ทำให้ต้องมนต์สะกด, See also: bewitcher n. ดูbewitch bewitchery n. ดูbewitch bewitchment n. ดูbewitch, Syn. charm
captive(แคพ'ทิฟว) n. นักโทษ,เชลย,ผู้ถูกครอบงำ adj. เป็นเชลย,ถูกคุมขัง,หลงไหล, Syn. prisoner
captivity(แคพทิฟ'วิที) n. ภาวะที่เป็นเชลย,ภาวะที่หลงไหล,การคุมขัง,การผูกมัด
capture(แคพ'เชอะ) n. การจับได้,การยืดได้,สิ่งที่ถูกยึด,คนที่ถูกจับ,เชลย vt. จับได้,ยืดได้,เข้ายึดได้,ตีได้,ทำให้สนใจ,ทำให้หลงไหล, See also: capturer n. ดูcapture, Syn. take เก็บภาพจับภาพ (ข้อมูล) หมายถึง การสั่งเก็บภาพที่แสดงอยู่บนจอภาพทั้งหมด หรือ เฉพาะบางส่วนเอาไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช ใช้วิธีกดแป้น (Command) + Shift + 3 ภาพที่เกิดจะถูกนำไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลชื่อ Picture 1, Picture 2.... เรียงไปตามลำดับ ส่วนพีซี ใช้วิธีกดแป้น Print Screen ภาพที่อยู่บนจอจะถูกนำไปเก็บไว้ในคลิปบอร์ด (clipboard) เราอาจสั่งเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้โดยกำหนดชื่อให้เป็น ภาพ ๆ ไป แฟ้มเหล่านี้จะเรียกมาดูได้ในหลายโปรแกรม เป็นต้นว่า PageMaker, Microsoft Word อย่างไรก็ตาม หากจะเลือกเก็บเฉพาะบางส่วนของภาพที่ปรากฏบนจอ จะต้องใช้โปรแกรมพิเศษ
changeling(เชนจ'ลิง) n. เด็กถูกสับเปลี่ยน,คนทรยศ,คนโง่,เด็กหลงจากพ่อแม่
charm(ชาร์ม) {charmed,charming,charms} n. เสน่ห์,เครื่องราง,เวทมนตร์คาถา,สิ่งประดับกระจุ๋มกระจิ๋ม,การท่องคาถาอาคม -vt.ดึงดูดใจ,ใช้เวทมนตร์คาถา,ทำเสน่ห์ -vi. ประทับใจ,หลงเสน่ห์,ใช้เวทมนตร์คาถา., See also: charmedly adv. charmer n. คำที่มีความหมาย
charming(ชาร์ม'มิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล,ซึ่งใช้อำนาจเวทมนตร์., See also: charmingly adv., Syn. enchanting,
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
debauchee(เดบ'บอชี) n. ผู้ลุ่มหลงในสุรายาเมา,ผู้ลุ่มหลงในโลกียวิสัย,การล่อลวงไปในทางเสีย
divagate(ดี'วะเกท) vt. ท่องเที่ยวทั่วไป,เถลไถล,หลงทาง,พูดนอกเรื่อง., See also: divagation n.
enamor(เอนแนม'เมอะ) vt. ทำให้หลงรัก,ทำให้ลุ่มหลง, Syn. entice
enamour(เอนแนม'เมอะ) vt. ทำให้หลงรัก,ทำให้ลุ่มหลง, Syn. entice
enchantvt. ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้หลงใหล,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้ปลื้มปิติ,มีเสน่ห์, Syn. bind
enchantingadj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล
enchantmentn. การทำให้หลงใหล,เสน่ห์,สิ่งที่ทำให้หลงใหล, Syn. spell,magic
enchantressn. ผู้หญิงทำให้คนลุ่มหลง,หญิงที่มีเสน่ห์,แม่มด
enmesh(เอนเมช') vt. ทำให้พัวพัน,จับ,ทำให้หลงติด., See also: enmeshment n.ดูenmesh, Syn. entangle
enrapturevt. ทำให้ปีติยินดีมาก,ทำให้หลงใหล., See also: enrapturedly adv.
enthral(เอนธรอล') vt. ทำให้ติดใจ,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เป็นทาส., See also: enthraler n. ดูenthral enthraller n. ดูenthral enthralingly adv. ดูenthral enthrallingly adv. ดูenthral enthralment n. ดูenthral enthrallment n. ดูenthral คำที่มีค
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา,ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา,ภาวะสติเลอะเลือน,ความหลงรักอย่างโง่ ๆ ,การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
enthrall(เอนธรอล') vt. ทำให้ติดใจ,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เป็นทาส., See also: enthraler n. ดูenthral enthraller n. ดูenthral enthralingly adv. ดูenthral enthrallingly adv. ดูenthral enthralment n. ดูenthral enthrallment n. ดูenthral คำที่มีค
entice(เอนไทสฺ') vt. ล่อลวง,ชักนำไปในทางผิด,ทำให้หลงเข้าใจผิด., Syn. lure
enticement(เอนไทสฺ'เมินทฺ) n. การล่อลวง,ทางผิด,การล่อใจ,การทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งที่ทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งล่อใจ
entrancingadj. ซึ่งทำให้ปีติยินดี,ซึ่งทำให้หลงใหล
errant(เออ'เรินทฺ) adj. พเนจร,ท่องเที่ยว,เดินทาง,จารึก,หลงทาง,ออกนอกทาง,เดินผิดทาง, See also: errantry n. ดูerrant
fancier(แฟน'ซีเออะ) n. ผู้คลั่งไคล้,ผู้หลง,ผู้ติด,นักผสมพันธุ์พืชหรือสัตว์, Syn. expert
fascinatingadj. ซึ่งทำให้หลงเสน่ห์,ตรึงใจ, See also: fascinatingly adv., Syn. captivating
fascination(แฟสซะเน'เชิน) n. การทำให้หลงเสน่ห์,ความตรึงใจ,เสน่ห์,อำนาจดึงดูดใจ, Syn. charm
fascinatorn. บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้หลงเสน่ห์
fiend(ฟีนดฺ) คนที่ทารุณโหดร้าย,ภูตผีปีศาจ,มาร,ซาตาน,คนซุกซน,ขี้ยา,คนหลงใหลในบางสิ่งบางอย่าง, Syn. devil
groupie(กรูพ'พี) n. หญิงวัยรุ่นผู้หลงใหลดารา
idolatry(ไอดอล'ละทรี) n. การเคารพบูชาทางศาสนา,การบูชารูปปั้น,การหลงใหลอย่างหลับหูหลับตา
idolise(ไอ'ดะไลซ) vt.,vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,บูชา,เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis (z) ation n. isolis (a) er n., Syn. adore
idolize(ไอ'ดะไลซ) vt.,vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,บูชา,เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis (z) ation n. isolis (a) er n., Syn. adore
indulgence(อินดัล'เจินซฺ) n. การหมกมุ่น,การทำตามความรู้สึก,การปล่อยตัว,การทำตามใจตัว,ความหลงระเริง,การยึดเวลาการชำระหนี้ vt. ทำให้หมกมุ่น,ทำให้ตามใจตัว, Syn. gratification
English-Thai: Nontri Dictionary
aftermath(n) ผลตามหลัง,ควันหลง
allure(vt) ล่อ,ยั่วยวน,ทำให้หลงเสน่ห์
amnesia(n) ความจำเสื่อม,การหลงลืม
fascinate(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล,ตรึงใจ,ทำให้ตะลึงงัน
astray(adj) ผิดทาง,หลงผิด,เหลวไหล,ออกนอกลู่นอกทาง,หลงทางไป
besot(vt) ทำให้งง,ทำให้มึนงง,ทำให้หลงใหล
besotted(adj) โง่,งมงาย,หลงใหล
bewitch(vt) ทำให้งงงวย,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
captivate(vt) จับใจ,ยั่วยวน,ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์
corollary(n) บทเทียบ,บทแทรก,ควันหลง,ข้อพิสูจน์
dotard(n) คนแก่ขี้หลงขี้ลืม,ผู้มีสติเลอะเลือน
dotty(adj) มีสติฟั่นเฟือน,ไม่เต็มบาท,ขี้หลงขี้ลืม,เลอะเลือน,บ้าๆบอๆ
enchant(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้หลงใหล,ทำให้เบิกบาน,ทำให้ปลื้มปีติ
enchantment(n) การสาป,เสน่ห์,ความลุ่มหลง,ความหลงเสน่ห์
enthrall(vt) ทำให้เป็นทาส,ขังไว้,ทำให้ติดใจ,ทำให้หลงเสน่ห์
errant(vi) ท่องเที่ยว,จาริก,เดินทางผิด,หลงทาง,กระทำผิด
fascination(n) ความหลงใหล,ความมีเสน่ห์,เสน่ห์,ความตรึงใจ,ความงดงาม
fond(adj) ที่รัก,ชอบ,ติดอกติดใจ,หลงงมงาย
forget(vi,vt) ลืม,หลงลืม,เผลอ,เผอเรอ,ไม่สนใจ
forgetful(adj) หลงลืม,ขี้ลืม,เผอเรอ,ไม่สนใจ,สะเพร่า
offshoot(n) หน่อ,แขนง,สาขา,กิ่งก้าน,ผลปลีกย่อย,ควันหลง
idolize(vt) รักมาก,เคารพบูชา,หลงใหล,เลื่อมใสมาก
indulgent(adj) ยอมตาม,ตามใจ,ผ่อนปรน,อภัย,หลงผิด,หมกมุ่น
infatuate(vt) ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล
infatuation(n) ความหลงรัก,การหลงเสน่ห์,ความหลงใหล
intemperate(adj) มากเกินควร,หลงระเริง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ
libertine(adj) ไร้ศีลธรรม,ปล่อยตัว,หลงระเริง
lose(vi,vt) เสียไป,พลาดไป,สูญสิ้น,ทำหาย,แพ้,หลง,ขาดทุน
magical(adj) ขลัง,วิเศษ,น่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์
mesmerism(n) การสะกดจิต,การทำให้หลงเสน่ห์,การทำให้จับใจ
mesmerize(vt) สะกดจิต,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้จับใจ
miscarry(vi) ผิดพลาด,ล้มเหลว,แท้งลูก,หลงทาง
oblivion(n) ความหลงลืม,ความลืมเลือน
oblivious(adj) หลงลืม,ลืมเลือน,ลบเลือน,ไม่นึกถึง
obsess(vt) หลงใหล,ใฝ่ฝัน,สิงสู่,หลอกหลอน
obsession(n) ความพะวงถึง,ความหลงใหล,ความใฝ่ฝันถึง,ความหลอกหลอน
passionate(adj) รุ่มร้อน,หลงใหล,หลงรัก
profligacy(n) ความเสเพล,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความหลงระเริง
profligate(adj) เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย,หลงระเริง
ravishing(adj) สวยบาดใจ,น่าชื่นชม,มีเสน่ห์,น่าหลงใหล,ดึงดูดใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
beheaded stream; piracy; stream captureธารหลงแม่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
delusion(จิตเวช.) อาการหลงผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erroneous assumptionการหลงสันนิษฐานพลาดไป, การสันนิษฐานผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grandiose delusion; delusion of grandeur(จิตเวช.) อาการหลงผิดคิดตนเขื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delusion of grandeur; delusion, grandiose(จิตเวช.) อาการหลงผิดคิดตนเขื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
megalomania; grandiosity(จิตเวช.) ภาวะหลงผิดตนเขื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
misleading๑. การทำให้เขว, การทำให้หลงผิด๒. ที่ทำให้เขว, ที่ทำให้หลงผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
missed abortionการแท้งหลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcissismความหลงตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcissistic-หลงตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forgotfulnessหลงลืมง่าย [การแพทย์]
Delusional Jealousyอาการหลงผิดเกี่ยวกับความอิจฉาริษยา [การแพทย์]
Delusions, Grandioseอาการหลงผิดเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ [การแพทย์]
Narcissismความหลงตนเอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
drift (vi.) หลง See also: หลงทาง, พลัดหลง Syn. digress, depart Ops. advance
get lost (phrv.) หลงทาง Syn. drop dead
go astray (phrv.) หลงทาง
lose (vt.) หลงทาง See also: หลง
lose oneself (phrv.) หลงทาง
straggle (vi.) หลงทาง See also: พลัดหลง Syn. stray
stray from (phrv.) หลงทาง See also: เดินเตร็ดเตร่ Syn. wander from, wander off
lose in (phrv.) หลงทางใน See also: หายไปใน
delusive (adj.) หลงผิด See also: เข้าใจผิด Syn. imaginary, false
pervert (vt.) หลงผิด See also: ทำผิด
wallow (vi.) หลงมัวเมา Syn. indulge, luxuriate, revel
enthralled (adj.) หลงระเริง (อำนาจ, ความสำเร็จ) See also: มัวเมา Syn. rapt
intoxicated (adj.) หลงระเริง (อำนาจ, ความสำเร็จ) See also: มัวเมา Syn. rapt, enthralled
love (vt.) หลงรัก See also: รัก, คลั่งรัก, บูชา Syn. adore, adulate, worship Ops. detest, hate
charmed (adj.) หลงใหล See also: ต้องมนตร์, ต้องเสน่ห์ Syn. amazed, bewildered, fascinated
drool over (phrv.) หลงใหล See also: ชื่นชอบอย่างยิ่ง Syn. slobber over, slop over
spellbound (adj.) หลงใหล See also: ต้องมนตร์, ต้องเสน่ห์ Syn. amazed, charmed, bewildered, fascinated
abandoned (adj.) ซึ่งพลัดหลง See also: หลงทาง Syn. lost
astray (adv.) อย่างหลงผิด See also: อย่างใจแตก
attached to (adj.) ซึ่งลุ่มหลงภรรยาหรือเมีย See also: ซึ่งยินยอมตามภรรยามากเกินไป Syn. loving, fond of
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What have you done to fascinate him?คุณทำอะไรให้เขาหลงใหลหรือ?
He's obsessed with youเขาหลงใหลในตัวคุณมั้ง
I fell in love with her the moment I saw herฉันหลงรักเธอในทันทีที่เห็นเธอ
Sometimes you have to lose yourself before you can find anythingบางครั้งนายก็ต้องหลงทางบ้างก่อนที่จะค้นพบสิ่งใด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is Young Long there?หยง หลง อยู่นี่หรือเปล่า?
Calling A-Hungกำลังโทรหา อาหง หยง หลง โทรมา
You have to cook them for an hour and ten minutes. Listen to meฟังให้ดีนะ หยง หลง เขาชอบกิน
Have you heard about Young Long's father?นี่! รู้เรื่องพ่อของ หยง หลง มั๊ย?
Yep, and he taught him how to stew chicken feet.แถมเขายังสอนวิธี ทำซุปตีนไก่ ของชอบของ หยง หลง อีกด้วย ใครจะไปรู้เคล็ดลับ ขนาดนั้นล่ะ
Who is Young Long talking to?หยง หลง กำลังคุยกับใครอยู่?
You got separated? Hope they haven't been hitหลงกันเหรอ หวังว่าพวกนั้นคงไม่โดนระเบิดนะ
Lost your family?หลงกับครอบครัวงั้นเหรอ
I thought he'd be easy. But he's a stickler.หลงคิดว่า เขาเรื่อยๆเฉื่อยๆ ทีไ่หนได้ เขี้ยวชะมัดเลย
To think for once in my life,หลงคิดวําซีวิตคงมึลั้กคริ้ง
Self absorbed, easily flattered.หลงตัวเอง ยุขึ้นได้ง่ายๆ
Who's a self-absorbed, lothario punk who knows nothing about fashion!หลงตัวเองก็ที่หนึ่ง รสนิยมก็ต่ำ แล้วจะเอาอะไรมารู้เรื่องแฟชั่น
Narcissism masking deep-seated insecurity.หลงตัวเองฝังลึกจากความรู้สึกไม่มั่นคง
You arrogant shit!หลงตัวเองมากไปแล้ว ชั้นถึงไม่ไปร่วม พบปะสังสรรค์ด้วยไง
Lost and driven mad by my rage.หลงทาง ความโกรธ พลักดันให้บ้าคลั่ง
Kind of lost. Carl was gonna send him to the pound tomorrow and I thought...หลงทาง คาร์ล จะส่งมัน ให้หน่วยกำจัดสุนัขพรุ่งนี้ แล้วผมคิดว่า...
Oh. No, I was just going for a walk.หลงทาง เปล่าคะ ฉันแค่มาเดินเล่น
Lost and alone. Hunted by Uther's men.หลงทาง และโดดเดียว โดนล่าโดยคนของอูเธอร์
Lost, scared, so, so handsome.หลงทาง, หวาดกลัว แล้วก็หน้าตาดี
Take a wrong turn at Cairo?หลงทางมาจากไคโรเหรอ? ขอโทษที่ขัดจังหวะ
"Is it just me, or are circles pointless?"หลงทางยังหาเจอ หลงเธอซิเหลือทน
Is it just me, or are circles pointless?หลงทางยังหาเจอ หลงเธอซิเหลือทน
Okay, fine, is it just me or are circle pointless?หลงทางยังหาเจอ หลงเธอซิเหลือทน
Are you lost already,teodoro?หลงทางรึไง ธีโอโดโร่?
Lost where?หลงทางหรอคะ ? ที่ไหน ?
Get lost trying to find the house?หลงทางหาบ้านไม่เจอรึไง?
Are you lost, sweetie? What's your name?หลงทางเหรอจ๊ะ ชื่ออะไรจ๊ะ?
Got lost in his own museum, huh?หลงทางในพิพิธภัณฑ์ของตัวเอง, ฮ๋า?
An incredibly detailed delusion.หลงผิดอย่างเก็บทุกรายละเอียด
After all the lectures you gave me about Catherine.หลงฟังนายเลกเชอร์เรื่องแคทเธอลีนมาซะมากมาย
Dream on, lady.หลงระเริงกับความคิดจินตนาการที่เห็นแก่ตัว
Let's go make some omelets!หลงรักคลอเรสเตอรอล - ไข่ใช่เลย - มาเจียวกันให้กระจาย
Got obsessed with karate 'cause my instructor's such a hottie.หลงรักคาราเต้ เพราะครูที่สอนน่ะ หล่อมาก
You know what?หลงรักมันแล้วใช่มั้ย?
This is how we save everybody's job!หลงรักวัฒนธรรมเรา เขาจะอยากร่วมงานกับเราเอง
Truly, madly, deeply in love.หลงรักอย่างแท้จริง บ้าคลั่ง ลึกซึ้ง
What trouble we take to make them like us when we like them.หลงรักเขา แล้วอยากให้เขารักเราก็เป็นแบบนี้แหละ
In love? No, I don't think so.หลงรักเหรอ ฉันว่าไม่นะ ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก
"bizzako"... and is... severely delusional.... and believes he's somebody else.หลงละเมอเอามากๆ เชื่อว่าเขาคือคนอื่น
He's lost more often than not now.หลงลืมมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

หลง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
迷う[まよう, mayou] Thai: หลงทาง English: to lose one's way

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลง
Back to top