ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หยาบคาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หยาบคาย*, -หยาบคาย-

หยาบคาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยาบคาย (adv.) rudely See also: impolitely Syn. กักขฬะ Ops. สุภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
baboon(บาบูน') n. ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีปากคล้ายสุนัขกระพุ้งแก้มใหญ่,หางสั้น,คนที่หยาบคาย, See also: baboonish adj. ดูbaboon
barbarian(บาร์บาร์'เรียน) adj.,n. (คน) เถื่อน,หยาบคาย,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: barbarianism n. ดูbarbarian, Syn. savage
barbaric(บาร์บาร์'ริค) adj. เถื่อน,อนารยะ,ป่าเถื่อน,ทารุณ,หยาบคาย, Syn. barbarous
bawd(บอด) n. แม่เล้า,โสเภณี,คำพูดหยาบคาย,ผู้ล่อลวงหญิงมาให้ทำประเวณี ', Syn. parapet
bawdry(บอ'ดรี) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความลามก,ภาษาลามก,การผิดประเวณี
bawdy(บอ'ดี) adj. หยาบคาย,ลามก n. คำพูดหยาบคาย,คำเขียนที่หยาบคาย, Syn. indecent
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
blasphemous(แบลส'ฟิมัส) adj. adj. ซึ่งดูหมิ่น,ซึ่งสบประมาทหรือดูหมิ่นศาสนา,หยาบคาย,อัปมงคล
blue(บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน, See also: bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด
boor(บัวร์) n. คนบ้านนอก,คนหยาบคาย,ชาวนา,ตาสีตาสา
boorish(บัว'ริช) adj. หยาบคาย,คล้ายคนบ้านนอก, See also: boorishness n. ดูboorish, Syn. lumpish
brutal(บรู'เทิล) adj. โหดร้าย,คล้ายสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ,หยาบคาย,หยาบ,ไร้เหตุผล, Syn. cruel
cheap(ชีพ) adj.,adv. ถูก,ขั้นต่ำ,หยาบคาย,ไร้ศีลธรรม,ขวยใจ,ขี้เหนียว,ซึ่งได้มาง่าย, See also: cheapness n., Syn. inexpensive
churl(เชิร์ล) n. ชาวชนบท,คนหยาบคาย,คนอารมณ์ร้าย,คนขี้เหนียว,เสรีชนชั้นต่ำในสมัยศักดินา,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
churlish(เชิล'ลิช) adj. คล้ายคนบ้านนอก,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย,ขี้เหนียว,เอาใจยาก,จัดการยาก,ติดต่อด้วยได้ยาก, See also: churlishness n. ดูchurlish
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
clown(เคลานฺ) {clowned,clowning,clowns} n. ตัวตลก,คนหยาบคาย,ชาวบ้านนอก vi. แสดงเป็นตัวละครตลก, See also: clownish adj. clownishness n., Syn. buffoon
coarse(คอร์ส) adj. หยาบ,หยาบคาย,มีคุณภาพที่เลว,ธรรมดา ๆ ,ขาดรสนิยม., See also: coarseness n., Syn. rough ###A. smooth
uncultivated(อันคัล'ทิเวททิด) adj. ไม่ได้เพราะปลูก,ไม่ได้รับการอบรม,ป่าเถื่อน,หยาบคาย
discourteous(ดิสเคอร์'เทียส) adj. ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย., See also: discourteously adv. discourteousness n., Syn. impolite ###A. polite,civil
discourtesy(ดิสเคอร์'ทิซี) n. ความไม่สุภาพ,การไร้มารยาท,ความหยาบคาย, Syn. incivility
expletiven. คำอุทานที่หยาบคาย,คำเฉย,สิ่งผนวก.
fescennine(เฟส' ซะนิน) adj. หยาบคาย,สามหาว,ลามก
filthy(ฟิล'ธี) adj. สกปรก,โสมม,ลามก,หยาบคาย,ชั่วช้า,เลว,ทุจริต,น่ารังเกียจ., See also: filthily adv. -filthiness n., Syn. unclean
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
foulmouthedadj. ซึ่งใช้ภาษาหยาบคาย,ปากเสีย,ปากร้าย.
fuck(ฟัค) {fucked,fucking,fucks} v. เย็ด (ภาษาหยาบ) ,เอาเปรียบ,กระทำอย่างหยาบคาย,มั่ว. interj. คำอุทานที่แช่งด่า (อ้ายห่า,อ้ายระยำ,บ้า) n. การสังวาส,ผู้ร่วมสังวาส, Syn. damn
gross(โกรส) adj. โดยไม่มีการลด,ไม่เหมาะสม,หยาบ,หยาบคาย,ใหญ่,จำนวนมาก ๆ ,ทั้งหมด,เหมา,อ้วนมาก,หนา,แน่น,หนัก. n. 12 โหล,หนึ่งกุรุส,จำนวนมาก,จำนวนส่วนใหญ่,รายได้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้หัก,ร่างกาย. vt. ได้กำไรทั้งหมด
groundling(เกราดฺ'ลิง) n. พืชหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน,ปลาที่อาศัยอยู่ใต้น้ำ,คนที่หยาบคาย,คนป่า,คนชั้นต่ำ
gruff(กรัฟ) adj. เสียงแหบ,เสียงห้าว,หยาบคาย,กระด้าง., See also: grufffish adj. gruffness n., Syn. blunt,abrupt,
hombred(โฮม'เบรด) adj. ท้องถิ่น,เจริญเติบโตที่บ้าน,เลี้ยงที่บ้าน,ผลิตในประเทศ,หยาบคาย,ไม่ได้รับการอบรมที่ดี
ill-bred(อิล'เบรด) adj. อบรมไม่ดี,ขาดการอบรม,หยาบคาย, Syn. rude
ill-mannered(อิล'แมน'เนอร์ดฺ) adj. ซึ่งมีมารยาทเลว,ไม่สุภาพ,หยาบคาย, Syn. impolite
impertinent(อิมเพอ' ทิเนินทฺ) adj. ทะลึ่ง, โอหัง, เสือก, ไม่เข้าเรื่อง, ไม่เหมาะสม, หยาบคาย. impertinently adv., See also: impertinent-ness n., Syn. impudent, rude
impolite(อิมพะไลทฺ') adj. ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท., See also: impolitely adv. impoliteness n., Syn. uncivil, rude)
incivility(อินซะวิล' ลิที) n. ความหยาบคาย, ความไม่มีมารยาท, ความไม่สุภาพ., See also: incivil adj.
indecency(อินดี' เซินซี) n. ความหยาบคาย, ความอนาจาร, ความไม่เหมาะสม, การกระทำที่หยาบคายหรืออนาจาร, คำพูดหรือข้อเขียนที่หยาบคายหรืออนาจาร, Syn. indecorum, impropriety, rudeness, incivility
indecent(อินดี' เซินทฺ) adj. หยาบคาย, อนาจาร, ไม่เหมาะสม., See also: indecently adv.
inurbane(อินเออเบน') adj. ไม่มีมารยาท,หยาบคาย,ไม่ได้รับการอบรม., See also: inurbanity n.
English-Thai: Nontri Dictionary
bawdy(n) ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,การผิดประเวณี
bearish(adj) คล้ายหมี,งุ่มง่าม,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย
boor(n) คนหยาบคาย,คนกักขฬะ,คนบ้านนอก
boorish(adj) หยาบคาย,กักขฬะ,บ้านนอก
cad(n) คนหยาบคาย,คนถ่อย,ไพร่,คนต่ำช้า
churl(n) คนอารมณ์ร้าย,คนหยาบคาย,คนชั้นต่ำ,คนบ้านนอก
churlish(adj) หน้างอ,อารมณ์ร้าย,หยาบคาย,คล้ายคนบ้านนอก
coarse(adj) เลว,หยาบ,หยาบคาย
discourteous(adj) ไม่สุภาพ,ไม่เรียบร้อย,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
discourtesy(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท
disrespectful(adj) หยาบคาย,ไม่สุภาพ,ไม่เคารพนับถือ,ดูหมิ่น
filthiness(n) ความโสโครก,ความลามก,ความสกปรก,ความหยาบคาย
gruff(adj) มีเสียงแหบ,ห้าว,หยาบคาย,กระด้าง
impolite(adj) ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
incivility(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท
indecency(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่เหมาะ,ความหยาบโลน
insolence(n) ความทะลึ่ง,ความโอหัง,ความหยาบคาย,ความอวดดี
unmannerly(adj) เลว,หยาบคาย,ไม่มีมารยาท,ไม่สุภาพ
naughty(adj) ซน,ดื้อรั้น,ไม่เชื่อฟัง,หยาบคาย
obscene(adj) ลามก,ต่ำช้า,หยาบคาย,หยาบโลน
obscenity(n) ความลามก,ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,ความหยาบโลน
profane(adj) หยาบคาย,ดูหมิ่น
profanity(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น,การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ribald(adj) พูดสามหาว,พูดหยาบคาย,ไม่เคารพ
ribaldry(n) การพูดสามหาว,การพูดหยาบคาย,การไม่เคารพ
savage(adj) ป่าเถื่อน,ดุร้าย,โหดร้าย,ทารุณ,หยาบคาย
scurrilous(adj) สามหาว,หยาบคาย,ต่ำช้า,สถุล
swine(n) คนสารเลว,หมู,คนหยาบคาย,คนเห็นแก่ตัว,คนตะกละ
swinish(adj) สารเลว,เหมือนหมู,หยาบคาย,เห็นแก่ตัว,ตะกละ
uncivil(adj) ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไร้มารยาท,ป่าเถื่อน
vulgar(adj) หยาบคาย,ต่ำช้า,สามหาว,สามานย์
vulgarity(n) ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,คำหยาบ
vulgarize(vt) ทำให้ต่ำช้า,ทำให้หยาบคาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
boorish (adj.) หยาบคาย Syn. rude, coarse
caddish (adj.) หยาบคาย See also: ไม่สุภาพ Ops. ungentlemanly
churlish (adj.) หยาบคาย Syn. rude, vulgar
crude (adj.) หยาบคาย
defamatory (adj.) หยาบคาย See also: สามหาว, ต่ำช้า Syn. abusive, foul-mouthed, scornful
disagreeable (adj.) หยาบคาย See also: ไม่เป็นมิตร Syn. unpleasant
filthy (adj.) หยาบคาย See also: ลามก, เลวทราม Syn. dirty, lewd, smutty
ill-bred (adj.) หยาบคาย See also: ที่ไร้มารยาท, ซึ่งไร้การอบรม Syn. impolite, rude, uncivil Ops. polite, well-bred
indecency (n.) หยาบคาย See also: หยาบโลน, อนาจาร Syn. lawdness, vulgarity
indecent (adj.) หยาบคาย See also: หยาบโลน, อนาจาร, สัปดน Syn. lewd, obscene, vulgar
lawdness (n.) หยาบคาย See also: หยาบโลน, อนาจาร Syn. vulgarity
mucky (adj.) หยาบคาย See also: ทะลึ่ง Syn. nasty
neanderthal (adj.) หยาบคาย See also: ซึ่งทำสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ Syn. Neanderthal
Neanderthal (adj.) หยาบคาย See also: ซึ่งทำสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ Syn. neanderthal
ribald (adj.) หยาบคาย See also: ลามก, หยาบโลน Syn. bawdy, indecent, rude Ops. refined, decent
robustious (adj.) หยาบคาย
rough (adj.) หยาบคาย See also: เกเร, รุนแรง Syn. impolite, rude, unmannerly Ops. gentle
rude (adj.) หยาบคาย See also: หยาบ Syn. coarse, rough, uncouth Ops. cultured, suave
scurrilous (adj.) หยาบคาย See also: สามหาว, ต่ำช้า Syn. abusive, foul-mouthed, scornful, defamatory
smutty (adj.) หยาบคาย See also: ลามก, เลวทราม Syn. dirty, lewd
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't want to be rude or anythingฉันไม่อยากหยาบคายแต่อย่างใด
How can you tolerate that rude fellow?เธออดทนต่อคนหยาบคายอย่างนั้นได้อย่างไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's uncooperative, abusive, confrontational--เธอไม่ร่วมมือ หยาบคาย ชอบหักหาญ
You lack ambition.เธองกสุดๆ หยาบคาย ไร้ความทะเยอทะยาน
#And we can act real rude and totally removed ## เราจะทำตัวไม่สุภาพ หยาบคาย #
I should also thank you for ridding me of the most incompetent, rude and lazy servant Camelot has ever known.คนรับใช้ที่แสนจะไร้ความสามารถมากที่สุด หยาบคาย และขี้เกียจ อย่างที่คาร์แมล็อตไม่เคยรู้จักมาก่อน
A well known, but madly ill-mannered sculptor and a curator who needs his work.รู้กันดีอยู่, ว่าเป็นประติมากรที่ฟั่นเฟือน หยาบคาย และผู้ดูแล ก็ต้องการงานของเขา
I eat and play, have an attitude, and I'm hysterical.ผมมันเอาแต่เล่นไปวันๆ หยาบคาย ขี้โวยวาย
Do you want me to show you? This ruthless, unlucky and nauseating guy... Why there are so many people chasing after him?อยากให้ฉันบอกมั๊ยล่ะ? -= ตอนที่ 2 โลกของฉัน =- ว่าคนนิสัยแย่ๆ หยาบคาย น่าขยะแขยง
You're loud and you're rude, and you think that attitude equals talent.เธอมันจุ้นจ้าน หยาบคาย และเธอคิดว่าไอ้ทัศนคติเห่ยนั่นเป็นความสามารถพิเศษ
The point I'm trying to make is that I am the most unpleasant, rude, ignorant and all-round obnoxious arsehole that anyone could possibly have the misfortune to meet.ถึงได้สร้างให้สร้างงานสร้างโอกาสให้กับครอบครัวโง่ๆ สิ่งที่ผมจะสื่อก็คือ ผมเป็นคนที่ นิสัยไม่ดี หยาบคาย หยิ่งยโส และน่ารังเกียจ
Malcontents, complainers, stubborn as mules in the morning.หยาบคาย วุ่นวาย หัวแข็งเหมือนลา ในตอนเช้า
Rude! Hannibal shockingly rude!หยาบคาย ฮันนิบาล นั่นหยาบคายมาก
Leave the lady alone!หยาบคายกับสุภาพสตรีหรอ!
It's so rude to talk on the phone...หยาบคายที่จะคุยโทรศัพท์
That's a bit rude. I just proposed to her.หยาบคายนะเนี่ย ฉันเพิ่งขอเธอแต่งงานนะ
To be a little rude. ah! oh.หยาบคายนิดหน่อยแล้วล่ะ เหวอ! โอ้
You're being very rude. You shouldn't be asking me this.หยาบคายมาก ไม่สมควรถามฉันยังงี้
Naughty of her to take it though. Very naughty indeed.หยาบคายมากที่เธอจะได้อ่าน หยาบคายจริงๆ
They'll consider it common and vulgar, and it cost you Nationals. Hi, Rachel.หยาบคายและขายหน้า ระดับชาติ.
No. It was rude, hateful.ไม่ มันหยาบคาย เต็มไปด้วยความเกลียดชัง
You're very rude, Stanley.คุณ หยาบคายมาก , สแตนลี่ย์
"You're very rude, Stanley."คุณ หยาบคายมาก , สแตนลี่ย์
It would be uncivil for us to let you make such a long trip for nothing.คงจะเป็นการหยาบคายถ้าให้คุณเดินทาง ไกลขนาดนี้โดยเปล่าประโยชน์
That's indecent. Do you understand?นั่นคือความหยาบคาย คุณเข้าใจไหม?
It's very rude to stare!จ้องแบบนั้นหยาบคายนะ
Look, I don't mean to be rude, but this is not as easy as it looks, so I'd appreciate it if you wouldn't distract me.ข้าก็ไม่อยากจะหยาบคายนะ แต่นี่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นหรอก ข้าจะขอบใจมากถ้าเจ้าจะไม่ทำลายสมาธิข้า
That may be the first time in my life a man has dared insult me.นั่นเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่มีคนกล้าพูดจาหยาบคายแบบนั้นกับข้า
When a guy is mean to us or if he cheats on us we can't tell him, "You're a bastard."คนที่หยาบคาย เราบอกเขาว่า "แกมันสารเลว"ไม่ได้
Nothing is impossible. "Lmpossible" is a dirty, dirty word.ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ "เป็นไปไม่ได้" เป็นคำอะไรที่หยาบคายมากนะ
You don't even wash properly and you're rude to your sisters and to me.น้ำก็ไม่ยอมอาบ ลูกหยาบคายกับพี่สาว แล้วก็แม่ด้วย
Don't be rude. Drink your drink, but do it quickly.อย่าหยาบคาย ดื่มเครื่องดื่มของคุณ แต่ทำมันได้อย่างรวดเร็ว
After abusing you so to your face, I could have no scruple in abusing you to all your relations.หลังจากที่หยาบคายกับคุณแล้ว ฉันไม่สามารถที่จะ ลดความตะขิดตะขวงใจที่ได้ว่าร้ายคุณไป
Cole d'man in Greece where Armand's work is... and finally, the vulgar Coleman in Florida, where Armand's home is.โคล d'คนในกรีซที่ทำงานของอาร์มันด์เป็น ... และในที่สุดหยาบคายโคลแมนในฟลอริดาที่บ้านอาร์มันด์คือ
Well, they were being very rude. I can't abide rudeness.พวกเขาหยาบคายมาก ฉันไม่สามารถทนต่อความหยาบคายนั้น
You are rude and uncouth and presumptuous... and I am leaving now.คุณหยาบคายและเร่อร่า ชอบทึกทักโง้นงี้ ฉันไปดีกว่า
Well, well, well! Now who's being rude?แหมๆ ใครหยาบคายกันแน่
You're being rude, Max.เธอหยาบคายมาก แม็กซ์
Now the rudeness makes sense.คนหยาบคายก็ทำอะไรดีๆ เป็น
But never met anyone so uncivilized.ยังไม่เคยเจอคนหยาบคายอย่างนี้เลย
Hey, Jung-tae You became rude.เฮ้ จุง-แต แกเป็นคนหยาบคายตั้งแต่เมื่อไหร่
It is never rude or selfish.ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หยาบคาย
Back to top