ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลำบาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลำบาก*, -ลำบาก-

ลำบาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลำบาก (v.) be troubled by See also: suffer, become weary, be troublesome Syn. ยากลำเค็ญ, เหนื่อยยาก, ทุกข์ยาก
ลำบาก (v.) suffer severe hardships See also: be poor, live in poverty, be impoverished, be destitute Syn. ยากแค้น, ลำบากยากเข็ญ Ops. สุขสบาย
ลำบาก (adj.) critical See also: trouble, urgent, emergent, tight, crisis, imperative Syn. ฉุกเฉิน, เดือดร้อน
ลำบาก (adv.) distressfully See also: troubledly, miserably, needily Syn. ขาดแคลน, ยากจน, ยากไร้, ขัดสน, ฝืดเคือง
ลำบาก (v.) become poverty-stricken See also: be badly off, live in poverty, be impoverished, be poor, undergo trouble Syn. ยากแค้น, ลำบากยากเย็น, ทุกข์ยาก, ลำเค็ญ
ลำบาก (v.) become poverty-stricken See also: be badly off
ลำบาก (v.) undergo trouble See also: be inconvenient, have difficulty Syn. ยุ่งยาก, ยาก
ลำบาก (v.) be poor See also: be trouble, be difficult, be strenuous, be laborious, be hard, be arduous, be troublesome, be onerous Syn. ลำเค็ญ
ลำบาก (v.) miserable See also: wander about in destitution, causing unhappiness, discomfort Syn. ขัดสน, แกร่วอยู่
ลำบาก (v.) distress See also: be in low circumstances Syn. ประสบทุกข์, ได้ทุกข์
ลำบาก (pref.) bad See also: evil, wicked, immoral, wrong Syn. ชั่ว, เลว, ทราม, ยาก
ลำบาก (v.) become impoverished See also: be in difficult position, be very poor Syn. ตกทุกข์ได้ยาก, ยากจน, ขัดสน Ops. สบาย
ลำบาก (v.) be in dire strait See also: be very poor Syn. ทุกข์ยาก, ตกยาก, ตกทุกข์ได้ยาก Ops. สบาย
ลำบากยากเข็ญ (v.) suffer severe hardships See also: be poor, live in poverty, be impoverished, be destitute Syn. ลำบาก, ยากแค้น Ops. สุขสบาย
ลำบากยากเข็ญ (v.) be impoverished See also: be poor Syn. ยากแค้น, ยากจน Ops. มั่งมี, อยู่ดีกินดี
ลำบากยากเย็น (v.) become poverty-stricken See also: be badly off Syn. ลำบาก
ลำบากยากแค้น (v.) become poverty-stricken See also: be badly off, live in poverty, be impoverished, be poor, undergo trouble Syn. ลำบาก, ยากแค้น, ลำบากยากเย็น, ทุกข์ยาก, ลำเค็ญ
ลำบากลำบน (v.) undergo trouble See also: be inconvenient, have difficulty Syn. ลำบาก, ยุ่งยาก, ยาก
ลำบากใจ (v.) worry See also: be depressed, distress Ops. สบายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
afflict(อะฟลิคทฺ') vt. ทำให้เจ็บปวด, ลำบาก, เสียใจ รำคาญหรือทรมาน, ถ่อมตัว -affliction n., -afflictive adj., Syn. trouble, plague)
arduous(อาร์'ดิวเอิส) adj. ยากลำบาก,ตรากตรำ,อย่างแรง,ขัน. -arduous- ness n., Syn. difficult,laborious)
asperity(อัสเพอ'ริที) n. ความหยาบ,ความไม่ละมุนละม่อม,ความรุนแรง (อากาศ) ,ความลำบาก, Syn. crossness ###A. smoothness)
augean(ออจี'อัน) adj. สกปรก, ลำบาก
bail(เบล) {bailed,bailing,bails} n. เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,การประกันตัว vt. ประกันตัวให้แก่,อนุญาตให้ประกันตัว,เอาทรัพย์สินมอบให้,ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะที่ลำบาก, Syn. bond,security
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass,annoy,vex
bewilder(บิวิล'เดอะ) {bewildered,bewildering,bewilders} vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้งง,ทำให้ลำบากใจ, See also: bewilderment n. ดูbewilder, Syn. confuse ###A. enlighten
bog(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. ห้วย,บึง,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ติดตม,ติดปลัก,ทำให้จมอยู่ในปลัก -Phr. (bog down ทำให้อยู่ในภาวะที่ลำบาก,ทำให้หยุดชะงัก), See also: bogginess n. ดูbog boggish adj. boggish adj. ดูbog คำที่มีความหมายเหมือนกั
bothersome(บอธ'เธอเซิม) adj. ลำบาก,ยุ่ง,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ, Syn. annoying
bottleneck(บอท'เทิลเนค) n. ทางเข้าที่แคบสถานที่หรือระยะเวลาที่อยู่ในภาวะลำบาก vt. ขัดขวาง vt. อุดตัน,อยู่ในภาวะที่ลำบาก
burdensome(เบอ'เดินเซิม) adj. ยากลำบาก,ยุ่งยาก,เป็นภาระ, Syn. arduous
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
chevy(เชฟ' วี) vt. ทำให้ลำบากใจ,ตามล่า,ไล่ตาม . vi. วิ่งแข่ง,รีบ,วิ่ง
collar workn. งานที่ยากลำบาก
complicate(คอม'พลิเคท) {complicated,complicating,complicates} vt. ทำให้ซับซ้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้ยุ่งเหยิง adj. ยุ่งเหยิง,ยุ่งยาก,ซับซ้อน,พับหรือซ้อนตัวเอง,พับหรือซ้อนตัวเองตามยาว, Syn. confuse,confound
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon ###A. daredevil
creek(ครีค) n. ลำคลอง,ลำธาร,อ่าวเล็ก ๆ ,ทางแคบระหว่างช่องเขา -Phr. (up the creek อยู่ในภาวะที่ลำบาก), Syn. streamlet,stream
cross(ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไม้กางเขน,-Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) ,สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์,ศาสนาคริสต์,แกงไต,รูปไขว้,ตรา,การตัดสลับกัน,การประสบอุปสรรค,ความลำบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) ,พันธุ์ผสม,หมัดเหว
croup(ครูพ) n. อาการหดเกร็งของกล่องเสียง (larynx) ทำให้หายใจลำบาก,ส่วนสูงสุดของตะโพกสัตว์ (โดยเฉพาะของม้า), See also: croupous adj. ดูcroup
crux(ครัคซฺ) n. จุดสำคัญ,ประเด็นสำคัญ,กากบาท,กางเขน,จุดยุ่งยาก,ปัญหายุ่งยาก,ความลำบากของปัญหา, Syn. body,heart,essence,root,key -pl. cruxes,cruces
cul-de-sac(คัล'ดะแซค) n. ทางตัน,ตรอกตัน,การจนตรอก,ความลำบาก,โพรงหรือท่อที่ปลายต้น,สถานการณ์ที่ไม่ดีขึ้น, Syn. alley -pl. culs-de-sac
cumbersome(คัม'เบอเซิม) adj. ยุ่งยาก,ทำให้ลำบาก,เป็นภาระ,อุ้ยอ้าย,หนัก,ไม่สะดวก, Syn. clumsy
cumbrance(คัม'บรันซ) n. ความลำบาก,ความยุ่งยาก,การรบกวน,ภาระ
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก., Syn. modesty
delicate(เดล'ละคิท) adj. ละเอียดอ่อน,ประณีต,อ่อนช้อย,บรรจงแตกง่าย,อ่อนแอ,แคล่วคล่อง,ยากที่จะจัดการ,ลำบาก, See also: delicateness n. ดูdelicate, Syn. precise
difficile(ดิฟ'ฟิซีล') adj. ลำบาก,ซึ่งจัดการได้ยาก,หัวดื้อ
difficult(ดิฟ'ฟะคัลทฺ) adj. ยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน,ดื้อรั้น, Syn. hard ###A. easy
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel
dilemma(ดิเลม'มะ) n. สภาวะหนีเสือปะจรเข้,สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก,สถานการณ์ที่ลำบาก,ปัญหาที่ลำบาก., See also: dilemmatic adj. ดูdilemma dilemmatical adj. ดูdilemma dilemmic adj. ดูdilemma
discomfiture(ดิสคัม'ฟิเชอะ) n. ความพ่ายแพ้สงคราม,ความลำบากใจ,ความกระอักกระอวน,ความสับสน
discomfort(ดิสคัม'เฟิร์ท) n. ความลำบาก,ความไม่สบาย,ความไม่สะดวก vt. ทำให้ลำบาก,ทำให้ไม่สะดวก, Syn. annoyance
discomfortable(ดิสคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ซึ่ง ไม่สะดวกสบาย,ซึ่งทำให้ลำบากหรือไม่สะดวก
discommode(ดิสคะโมด') vt. ทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่,ก่อกวน,ทำให้ลำบาก., See also: discommodious adj.
disconcerted(ดิสคันเซิร์ท'ทิด) adj. ยุ่งเหยิง,ลำบากใจ,ไม่สบายใจ, Syn. upset
discontented(ดิสคันเทน'ทิด) adj. ลำบากใจ,ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ., Syn. dissatisfied,frustrated ###A. contented
disembarrassvt. ทำให้ไม่ลำบากใจ,บรรเทา,ขจัด
distraint(ดิสเทรนท') n. การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ,ความยากลำบาก
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
distressed(ดิสเทรสทฺ') adj. เศร้าโศก,ทุกข์ยาก,ลำบาก, Syn. distraught
disturb(ดิสเทิร์บ') vt. รบกวน,กวน, ทำให้ยุ่ง,ทำให้ลำบาก, See also: disturber n. ดูdisturb
English-Thai: Nontri Dictionary
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
ail(vi,vt) เจ็บป่วย,ปวด,ทุกข์ทรมาน,ลำบาก
arduous(adj) ยาก,ลำบาก,ตรากตรำ
burdensome(adj) ยุ่งยาก,ลำบาก,เป็นภาระ,หนักมาก
complicate(vt) ทำให้ซับซ้อน,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ลำบาก
cumber(vt) กีดกั้น,หนัก,อุ้ยอ้าย,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ลำบาก
difficult(adj) ยาก,ยุ่งยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม
discomfort(n) ความไม่สบายใจ,ความกระอักกระอ่วน,ความลำบากใจ,ความไม่สะดวก
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
easily(adv) โดยง่าย,อย่างสะดวกสบาย,อย่างง่ายดาย,โดยไม่ลำบาก
easy(adj) ง่าย,สบาย,สะดวก,ไม่ลำบาก,ไม่เร่งรีบ
embarrass(vt) ทำให้ลำบากใจ,ทำให้อึดอัดใจ,ทำให้กระดาก
embarrassment(n) ความยุ่งใจ,ความกระดาก,ความลำบากใจ,ความอึดอัดใจ
harass(vt) คอยรังควาน,ทำให้ลำบากใจ,ราวี,กวนใจ
hard(adj) หนัก,ยาก,ลำบาก,รุนแรง,แข็ง,ทรหด,แน่น
hardship(n) ความยากลำบาก,ความทุกข์ทรมาน
heaviness(n) ความหนัก,ความทึบ,ความดก,ความลำบาก,ภาระ,น้ำหนัก
inconvenience(n) ความลำบาก,ความไม่สะดวก
inconvenient(adj) ลำบาก,ไม่สะดวก
laborious(adj) ตรากตรำ,ขยันขันแข็ง,อุตสาหะ,เพียรพยายาม,ลำบาก
messy(adj) ยุ่ง,สกปรก,ไม่เป็นระเบียบ,ลำบากใจ
onerous(adj) เป็นภาระ,หนัก,ลำบาก,ยากยิ่ง
oppressive(adj) กดขี่,เป็นภาระ,หนักใจ,อึดอัดใจ,ลำบากใจ
pinch(n) การบีบ,การหยิก,หยิบมือหนึ่ง,การเหน็บแนม,ความลำบาก
suffering(n) ความทุกข์,ความลำบาก,ความเจ็บปวด,ความอดทน
thorny(adj) มีหนาม,ยุ่งยาก,มีอุปสรรคมาก,ลำบากมาก
tribulation(n) ความทุกข์ทรมาน,ความลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ
troublesome(adj) รบกวน,ซึ่งทำให้ลำบาก,น่ารำคาญ
trying(adj) ยาก,ลำบากลำบน,รำคาญ
weighty(adj) หนัก,สำคัญ,เป็นภาระ,ลำบาก,มีอิทธิพล
wheeze(n) การหายใจลำบาก,การหายใจหอบ
worry(n) ความกลุ้มใจ,ความกังวล,ความเดือดร้อน,ความลำบาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dysphagia; dysphagyการกลืนลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dyspnea respiration; respiration, dyspnoea; respiration, labored; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dyspnoea respiration; respiration, dyspnea; respiration, labored; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysuriaการถ่ายปัสสาวะลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labored respiration; respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laboured respiration; respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, laboredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alexiaอ่านไม่ออก, ความลำบากในการอ่าน, อาการอ่านไม่ได้, การไม่สามารถเข้าใจความหมายของภาษาเขียน [การแพทย์]
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Chokesการหายใจลำบาก [การแพทย์]
Dysarthriaพูดไม่ชัด,ลิ้นแข็ง,อาการพูดลำบาก,พูดลำบาก,ความผิดปกติเกี่ยวกับการพูด,การพูดตะกุกตะกัก [การแพทย์]
Dysphagiaกลืนอาหารลำบาก,กลืนลำบาก,การกลืนอาหารลำบาก [การแพทย์]
Dyspneaการหายใจลำบาก [TU Subject Heading]
Dysuriaถ่ายปัสสาวะขัด,ปัสสาวะลำบาก,ปัสสาวะเจ็บ,ปัสสาวะขัด,ปัสสาวะแสบ,ปวดขณะถ่ายปัสสาวะ,ปวดและแสบ,ถ่ายปัสสาวะลำบาก,การถ่ายปัสสาวะลำบาก [การแพทย์]
Rheumatoid arthritisโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ (rheumatoid arthritis) เป็นโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกาย เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ข้อ เยื่อบุข้อ และเส้นเอ็นรอบๆ ข้อของผู้ป่วยเกิดอาการอักเสบ เจ็บปวด จนเคลื่อนไหวลำบาก และอาจถึงขั้นพิการได้ และยังพบความผิดปกตินอกข้อที่เป็นได้กับอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย เช่น การอักเสบของเยื่อหุ้มปอด เยื่อหุ้มหัวใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
anguished (adj.) ซึ่งประสบกับความยากลำบาก See also: ซึ่งถูกกดขี่, ซึ่งถูกบังคับ Syn. wretched
arduous (adj.) ยากลำบาก See also: ยากเข็ญ, หนักหน่วง, เหน็ดเหนื่อย Syn. laborious, hard
arduousness (n.) ความยากลำบาก See also: ความยากเข็บ Syn. difficulty,
beat back (phrv.) แล่นเรืออย่างยากลำบาก
beleaguered (adj.) ซึ่งเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบาก
bovver (sl.) ความยากลำบาก See also: ปัญหา, อุปสรรค
breathless (adj.) หายใจลำบาก
case history (n.) ประวัติบันทึก (ของผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับความลำบากในสังคม) Syn. record
choke down (phrv.) กลืนด้วยความยากลำบาก
clamber (vt.) ปีนด้วยความลำบาก
clamber (vi.) ปีนด้วยความลำบาก Syn. mount, scramble
coil (n.) ความลำบาก See also: ความยุ่งยาก Syn. trouble, bustle, ado, turmoil
corner (vt.) ทำให้ตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก See also: ทำให้จนตรอก
corner (n.) สถานการณ์ที่ยากลำบาก Syn. difficulty, tight spot
cornered (adj.) ซึ่งตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก See also: จนตรอก Syn. trapped
croup (n.) อาการไอและหายใจลำบาก
devil of a job (idm.) งานลำบากที่สุด (คำไม่เป็นทางการ) See also: งานยากที่สุด, งานหิน
difficulty (n.) ความยากลำบาก See also: ความยุ่งยาก, ความเดือดร้อน, อุปสรรค Syn. annoyance, disavantage, problem, trouble
dilemma (n.) สภาวะลำบาก See also: สถานการณ์ลำบาก, ภาวะวิกฤติ Syn. problem, crisis, mess
disavantage (n.) ความยากลำบาก See also: ความยุ่งยาก, ความเดือดร้อน, อุปสรรค Syn. annoyance, problem, trouble
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
It will be a little bit difficult for youมันจะลำบากสำหรับคุณบ้างเล็กน้อย
Are you aware of difficulty?คุณรู้ถึงความยากลำบากหรือเปล่า?
None of us is afraid of difficultiesพวกเราไม่มีใครกลัวความยากลำบาก
You continue doing it, even if it is difficultคุณยังคงทำมันต่อไป แม้ว่ามันจะยากลำบาก
If you get into a jam, you can call meถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากก็โทรหาฉันได้
I know it's a big inconvenience for everyoneฉันทราบว่ามันลำบากมากสำหรับทุกคน
That shouldn't be hard for youนั่นคงไม่ลำบากสำหรับคุณ
I am not giving you a hard timeฉันจะไม่สร้างความลำบากให้กับคุณ
This is going to be toughนี่คงจะลำบาก/อึด นะ
I have no idea why you are making your life harderฉันไม่รู้ว่าทำไมนายถึงทำให้ชีวิตมันยากลำบากนัก
Have you ever felt how hard it is to survive?เธอเคยรู้สึกไหมว่าการอยู่ให้รอดนั้นมันยากลำบากแค่ไหน
From now on, you won't be in tough time anymoreจากนี้เป็นต้นไป เธอจะไม่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากอีกต่อไปแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please, don't apologize.ถูกแล้ว ลำบาก แต่ก็จำเป็น
I'm so sorry, I'm having a hard... time understanding your accent.โทษที คือฉัน ลำบาก กับสำเนียงของคุณจริง ๆ
Well, uh, all right, did Hermione run when Sirius Black was in trouble or when Voldemort attacked Hogwarts?เอาล่ะ เฮอร์ไมโอนี่วิ่งหนี ตอนที่ซีเรียสแบล็ค ลำบาก หรือเมื่อตอนที่โวลเดอมอร์ท บุกฮอกวอร์ตมั้ย?
Sure, but it's not like I'm a kid anymore.ลำบาก แต่ผมก็ไม่ใช่เด็กแล้ว
Well,then i guess your job's gonna be a little bit harder.ลำบากกับงานคุณมากกว่า
Must be tough.ลำบากตายเลย (พูดแดกดัน)
It's rough. Lots of dead-end streets, allies.ลำบากนะ ทางตันเยอะแยะ, คนเยอะ
Must be hard, being needed.ลำบากนะ ใครๆ ก็เรียกหา
Is it too hard for you to just tell me?ลำบากมากใช่มั้ย ที่จะเอ่ยปากบอกฉัน
What hardship a few more days?ลำบากหน่อยจะเป็นอะไรไป?
What? To be this handsome?ลำบากอะไร ที่หน้าตาดีเหรอ (หัวเราะ)
Now start preparing for the July festival with Lady Han Sure.ลำบากเจ้าแล้ว งั้นแต่นี้ไป เจ้าก็ช่วย ฮันซังกุงเตรียมของเซ่นไหว้ ที่จะใช้ในเทศกาลเดือนเจ็ด
Bother. Aah! No, papa.ลำบากเลย ไม่ ท่านพ่อ ไม่
That might be tough.ลำบากเอาเรื่องอยู่นะ
Oh, anything for you.ลำบากแน่เลยกว่าจะได้มันมา โอ้...
[Any problems] to kill a woman?ลำบากใจมั้ยที่จะฆ่าผู้หญิง
He will have the embarrassment of walking the entire floor.เขาจะต้องลำบากแน่ๆ เวลาเดิน
It's the system, but... if you ask me, I'd slap those tough kids down before they start any trouble.ถ้าคุณถามฉันฉันตบเด็กที่ยากลำบากเหล่านั้นลงก่อนที่พวกเขาเริ่มต้นปัญหาใด ๆ
The setting of the sun is a difficult time for all fish. "เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก สำหรับปลาทั้งหมด
I've been trying to sleep, but it's a little difficult with all those lizards all over the ceiling.{\cHFFFFFF}ฉันได้พยายามที่จะนอนหลับ {\cHFFFFFF}แต่มันเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ยากลำบากกับ จิ้งจกทุกคนทั่วทุกมุมเพดาน
I seem to be having a slight difficulty.ฉันดูเหมือนจะมีความยากลำบาก เล็กน้อย
Mine was harder.ทางของฉันลำบากกว่าอีก
Was it hard crossing the desert?ข้ามทะเลทรายลำบากไหม?
By doing so, you will add enormously to the enemy's difficulties.โดยทำเช่นนี้คุณจะเพิ่มมหาศาล ความยากลำบากของศัตรู
You see, one day, after a not particularly arduous or expensive skirmish, they were all gathered round me...คุณจะเห็นวันหนึ่งหลังจากที่ ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลำบากหรือมีราคาแพงการต่อสู้ กัน พวกเขาทุกคนรวมตัวกันรอบ ฉัน
I don't want you to suffer.ผมไม่อยากให้คุณลำบาก
Suddenly, my bowels rebelled and he ordered me to relieve myself which I did without embarrassmentอย่างทันที, ที่กบฎลำไส้ของฉันและ he ordered ฉันที่จะบรรเทาตัวเอง... ...สิ่งที่ฉันทำโดยปราศจากลำบากใจ
Her mother died trying to protect herแม่ของเธอ .ยากลำบากที่ตายที่จะปกป้องของเธอ .
Went to a lot of trouble to make it a comfortable interview.ผมลำบากมาก กว่าจะได้นัดสัมภาษณ์สบาย ๆ ได้
Oh, you didn't have to bring these over here.โถ่, ไม่ต้องลำบากเอามาให้ถึงนี่หรอก.
It would've been easy for her to find out one of us was in a jam.คงไม่ยากสำหรับหล่อน ที่จะรู้ว่าพวกเราคนนึงกำลังลำบาก.
Everyone is in a desperate situation.ทุกคนตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก
You think Rambo was the only guy who had a tough time in Vietnam?คุณคิดว่า แรมโบ้ เป็นคนเดียวที่มีช่วงเวลาที่ยากลำบากในเวียดนาม
Nothing. I'm having difficulty gauging distance.ฉันมีความยากลำบากในการวัด ระยะทาง
Aunt Em, my friends are in trouble.ป้าคะ เพื่อนๆหนูกำลังลำบาก
#When the going's rough, just get tough #เมื่อพบกับความลำบาก จงแข็งแกร่ง
Through dangers untold and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายเหลือพรรณนา และความยากลำบากนับไม่ถ้วน
Through dangers untold... and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายมากมาย และความยากลำบากเหนือคณา
Through dangers untold and hardships unnumbered...ข้าผ่านอันตรายเหลือพรรณนา และความยากลำบากนับไม่ถ้วน
No no, No Horse, No Horsey honey, sit at the table, the table, the tableมีอะไรเหรอ (อีทึกดูท่าทางลำบากใจ) เห็นหน้าพวกนายแล้ว เรารู้ว่ามันเป็นข่าวร้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลำบาก
Back to top