ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าเกลียด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าเกลียด*, -น่าเกลียด-

น่าเกลียด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าเกลียด (adj.) ugly See also: unattractive, unpleasant, offensive, unlovely Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, น่าเกลียดน่าชัง Ops. สวย, น่ารัก
น่าเกลียด (adj.) disgusting See also: repulsive, detestable Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง Ops. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ
น่าเกลียด (v.) disgust See also: be sickening, disfavor, distaste Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง Ops. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ
น่าเกลียด (v.) be ugly See also: be unsightly, be unattractive, be unpleasing Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่ Ops. สวย, น่ารัก
น่าเกลียดน่ากลัว (v.) frighten See also: scare, terrify, alarm Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว Ops. น่ารัก, สวย
น่าเกลียดน่ากลัว (adj.) disgusting See also: repulsive, detestable Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว Ops. น่ารัก, สวย
น่าเกลียดน่าชัง (adj.) cute See also: lovable, charming, sweet, lovely Syn. น่ารัก, น่าเอ็นดู Ops. น่าเกลียด, ขี้เหร่
น่าเกลียดน่าชัง (v.) to be cute See also: to be lovely, to be exquisite Syn. น่ารัก, น่าเอ็นดู Ops. น่าเกลียด, ขี้เหร่
English-Thai: HOPE Dictionary
beastly(บีส'ทฺลี) adj. คล้ายสัตว์,ทารุณ,โหดเหี้ยม,น่าเกลียดน่าชัง,อย่างยิ่ง, Syn. bestial
crone(โครน) n. หญิงแก่ที่น่าเกลียดและเหี่ยวย่น
decorous(เดค'คะรัส) adj. มีมารยาท,มีการอบรมที่ดี,ไม่น่าเกลียด,งดงาม,decorousness n.
decorum(ดิคอ'รัม) n. มารยาท,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม,ความไม่น่าเกลียด
detestable(ดิเทส'ทะเบิล) adj. น่าชัง,น่าเกลียด, See also: detestableness n. ดูdetestable detestability n. ดูdetestable, Syn. hateful
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
displeasingadj. ซึ่งไม่พอใจ,กริ้ว,น่าเกลียด, Syn. disagreeable
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
gorilla(กะริล'ละ) n. ลิงกอริลลา,ผู้มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว,อันธพาล., See also: gorillian (e) adj. gorilloid adj.
grungy(กรัน'จี) adj. น่าเกลียด,ชำรุด
hag(แฮก) n. หญิงแก่ที่น่าเกลียด,แม่มด,หล่ม,หนอง,บึง,ส่วนที่เป็นเกาะในหนองหรือบึง,ดูhagfish., See also: haggish adj.
heinous(เฮ'นัส) adj. น่าเกลียด,น่าชัง,มีกลิ่นเหม็น,โหดเหี้ยมที่สุด., See also: heinously adv. heinousness n., Syn. atrocious
hideous(ฮิด'เดียส) adj. น่ากลัว,น่าตกใจ,น่าเกลียดมาก,สยดสยอง, ใหญ่โตอย่างน่ากลัว., See also: hideosity n., Syn. shocking,repulsive
ill-favored(อิล เฟ'เวอดฺ) adj. น่าเกลียด,ไม่น่าดู,เคราะห์ร้าย, Syn. ugly
ill-favoured(อิล เฟ'เวอดฺ) adj. น่าเกลียด,ไม่น่าดู,เคราะห์ร้าย, Syn. ugly
infamous(อิน'ฟะมัส) adj. ชื่อเหม็นที่สุด,เลวทราม,น่าเกลียดชัง,แย่มาก,ซึ่งสูญเสียสิทธิพลเมืองบางอย่าง, See also: infamousness n. infamous, Syn. heinous,wicked
monster(มอน'สเทอะ) n. อสุรกาย,สัตว์ประหลาด,สัตว์ประหลาดในนิยาย,สัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว,สัตว์หรือพืชที่มีรูปร่างผิดธรรมชาติมาก,ผู้ทำความทารุณโหดร้ายเป็นที่น่ากลัว. adj. ใหญ่โตมาก,มโหฬาร., Syn. monstrosity
monstrosity(มอนสทรอล'ซิที) n. ความเป็นอสูรกาย,ความมีลักษณะคล้ายสัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว, Syn. monster
monstrous(มอน'สเทริส) adj. น่าเกลียดน่ากลัว,น่าขนลุก,ร้ายแรง,ทารุณโหดร้าย,ใหญ่โต,มหึมา,ผิดปกติ,ผิดธรรมชาติ., See also: monstrousness n., Syn. groteque ###A. typical
odious(โอ'เดียส) adj. น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่าขยะแขยง., See also: odiousness n., Syn. abhorrent
opprobrious(อะโพร'เบียส) adj. น่าเกลียดชัง,น่าอัปยศอดสู,น่าตำหนิ,น่าสบประมาท,น่าละอายใจ., See also: opprobriousness n.
uglify(อัก'ลิไฟ) vt. ทำให้น่าเกลียด,ทำให้บาดตา., See also: uglification n. uglifier n.
ugly(อัก'ลี) adj. น่าเกลียด,อัปลักษณ์,ไม่น่าดู,ไม่เป็นที่ถูกใจ,ผิดศีลธรรม,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,ไม่เป็นมงคล. adj. มีอารมณ์เดือดดาล,ฉุนเฉียว., See also: uglily adv. ugliness n., Syn. unsightly,shocking
ungraceful(อันเกรส'ฟูล) adj. ไม่งดงาม,ไม่น่าดู,น่าเกลียด,หยาบ.
unlovely(อันเลิฟว'ลี) adj. ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สวย,น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่าขยะแขยง., See also: unloveliness adv. -S.,unbecoming
English-Thai: Nontri Dictionary
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
detestable(adj) น่าชิงชัง,น่าเกลียดชัง,น่าชัง
dreadful(adj) น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,น่าเกลียดน่ากลัว,เลวมาก
execrable(adj) น่าเกลียดชัง,น่าชัง,เลวทรามมาก
ghastly(adj) น่าเกลียด,น่ากลัว,เหมือนภูติผีปีศาจ
hateful(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียดชัง
heinous(adj) ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่าเกลียด,น่าชัง
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
horrid(adj) น่าเกลียดน่ากลัว,น่าขยะแขยง,น่าสยดสยอง
horror(n) ความกลัว,ความน่าเกลียด,ความเกลียดชัง
loathsome(adj) น่าเกลียด,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
odious(adj) น่าเกลียดชัง,น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
odium(n) ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความอัปลักษณ์
toad(n) คางคก,คนน่าเกลียด,คนน่ารังเกียจ
ugliness(n) ความน่าเกลียด,ความอัปลักษณ์,ความน่ากลัว
ugly(adj) น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่ากลัว
unsightly(adj) น่าเกลียด,ไม่น่าดู
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
face like the back end of a bus (sl.) น่าเกลียด
goppin (sl.) น่าเกลียด
ill-favored (adj.) น่าเกลียด See also: ไม่สวยงาย, ไม่น่ามอง Syn. ugly, unattractive Ops. attractive, beautiful
ill-favoured (adj.) น่าเกลียด See also: ไม่สวยงาย, ไม่น่ามอง Syn. ugly, unattractive Ops. attractive, beautiful
rank (sl.) น่าเกลียด
ugly (adj.) น่าเกลียด See also: ขี้เหร่, อัปลักษณ์, ไม่สวย Ops. beautiful
uncomely (adj.) น่าเกลียด Syn. ugly
unsightly (adj.) น่าเกลียด See also: ไม่น่าดู Syn. ugly, unpleasant Ops. pleasant
frightening (adj.) น่าเกลียดน่ากลัว See also: โหดร้าย Syn. ugly, unpleasant
ghoulish (adj.) น่าเกลียดน่ากลัว See also: โหดร้าย Syn. ugly, unpleasant, frightening
gorgon (adj.) น่าเกลียดน่ากลัว See also: ซึ่งกลายเป็นหิน (ด้วยความกลัว) Syn. terrible, petrifying
horrible (adj.) น่าเกลียดน่ากลัว See also: น่าขนลุก, น่ากลัว, สยองขวัญ Syn. frightful, ghastly, horrific Ops. lovely, pleasant
petrifying (adj.) น่าเกลียดน่ากลัว See also: ซึ่งกลายเป็นหิน (ด้วยความกลัว) Syn. terrible
coyote-ugly (sl.) น่าเกลียดมาก
fugly (sl.) น่าเกลียดมาก
abomination (n.) สิ่งที่น่าเกลียดชัง See also: สิ่งที่เลวทราม
beast (sl.) ผู้หญิงที่น่าเกลียด
crone (n.) หญิงแก่ที่น่าเกลียด Syn. hag, witch
dog (sl.) ผู้หญิงที่น่าเกลียด
excrescence (n.) ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอย่างน่าเกลียด เช่น ส่วนของตึก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What an ugly picture!ภาพอะไรน่าเกลียดอย่างนี้
What an ugly picture!รูปอะไรน่าเกลียดอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Law school is for people... who are boring and ugly and serious.โรงเรียนกฎหมายมีไว้สำหรับคนที่... น่าเบื่อ น่าเกลียด เเล้วก็จริงจัง
Ugly like Country Chick. Ugly as Country Chick.น่าเกลียดเหมือนไก่บ้าน น่าเกลียด ยังกับไก่บ้าน
Err... excuse me.ฉันกำลังมองหา น้องสาวคนที่ น่าเกลียด ๆ น่ะ...
Good mood, bad mood, ugly, pretty,อารมณ์ดี อารมณ์ร้าย น่าเกลียด น่ารัก
But the truth is ... it's one fucking ugly tie.แต่ทว่า ความจริงก็คือ.. มันก็แค่ เน็คไทน์ น่าเกลียด อันนึง
Live as you are, deformed, but free to roam the world,เป็นอย่างที่คุณเป็น น่าเกลียด แต่จะไปที่ไหนก็ได้ในโลก
Old, ugly, minimal monetary value.ดูเก่า น่าเกลียด แล้วก็ไม่ได้มีราคาค่างวดอะไร
You know, we could always use another lean, mean typing machine. Shit, I ain't built like you, John.ฉันถึงไม่ชอบนายไง จอห์น น่าเกลียด ชักช้า นุ่มนวล
No, no, no. You're disgusting. Go home.ไม่ๆ น่าเกลียด กลับบ้านไป ฉันไม่อยากให้คนอื่นสะอิดสะเอียน
Ugly, rich and scabby?น่าเกลียด รวย ขี้เรื้อน?
How tacky. No, we have time. The plane doesn't leave till 6.น่าเกลียด เรายังมีเวลา เครื่องบินออก 6 โมง
So disgusting and annoying.น่าเกลียด และก็น่ารำคาญด้วย
Yeah, also definitely not werewolf behavior.น่าเกลียดชะมัด ใช่ ไม่ใช่นิสัยของมนุษย์หมา่ป่า
I'm disgusting, I just fucked a cake for Christ's sake.น่าเกลียดน่า ฉันเพิ่งไปบี้กับเค้กมา
More monstrous than the act of the sodomite is the act of the executionerน่าเกลียดน่ากลัวมากกว่า act of sodomite ... ...คือกฎหมายของเพชฌฆาต
Horribly attractive. I'll be shutting up now.น่าเกลียดน่าชังมาก ฉันไม่พูดล่ะ
Ugly is something that goes up inside you.น่าเกลียดเป็นอะไร ที่เกิดขึ้นภายในตัวหนู
Ugly as that sounds.น่าเกลียดเหมือนอย่างนั้น
When she walked into a room all the mice jumped on chairs.น่าเกลียดแค่ไหนหรือ เวลาเธอเดินเข้ามาในห้อง... ...หนูกระโดดขึ้นบนเก้าอี้
"He was the biggest dentuso I have ever seen.เขาเป็นน่าเกลียดที่ใหญ่ที่สุดที่ ฉันเคยเห็น
As to his power, that's a fact. That's an odious fact.{\cHFFFFFF}ในฐานะที่เป็นอำนาจของเขาว่าเป็นความจริง นั่นคือความจริงที่น่าเกลียดชัง
He's so ugly.เขาคือคนที่น่าเกลียด
That's some bad hat, Harry.หมวกน่าเกลียดมากเลย เเฮร์รี่
Jimmy the Goose, larger than life and twice as ugly!จิมมี่ กูส ขนาดใหญ่กว่าชีวิต และครั้งที่สองเป็นที่น่าเกลียด!
But the war had left ugly scars.แต่สงครามได้ทิ้งรอย- แผลเป็นน่าเกลียดเอาไว้
I come from a good family background, am not ugly, and would be a good match for you.ข้ามีพื้นเพที่ดี, หน้าตาไม่น่าเกลียด, และจะเป็นคู่ที่เหมาะสมสำหรับแม่นาง.
She, too, was being blackmailed by this odious man who now lies dead before us.เธอเองก็ถูกแบล็กเมล์จากคนที่น่าเกลียดชัง ที่ตอนนี้ชิงตายไปก่อนเรา
You know that big ugly house...คุณก็รู้ว่าบ้านหลังใหญ่น่าเกลียด...
I thought vampire girls looked like monsters.ฉันนึกว่า แวมไพร์ผู้หญิงจะ หน้าตาน่าเกลียดซะอีก
You don't think a young girl could ever like... a repulsive little scab like you, do you?เจ้าไม่คิดเหรอว่า สาวน้อยนั่น จะมาสนใจ กับตัวประหลาดน่าเกลียด อย่างเจ้าน่ะ
Make it an ugly woman and a pizza.ลองผู้หญิงน่าเกลียดก็ได้
You know how ugly she was? These are so old.- เธอน่าเกลียดแค่ไหน
Especially bald ones with green makeup who wear masks over ugly faces.คนหัวล้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแต่งหน้าสีเขียว ... ... ที่สวมหน้ากากใบหน้าที่น่าเกลียดกว่า
Yeah, come on, you ugly muggers.ใช่มาคุณมิจฉาชีพน่าเกลียด
There is nothing ugly."ไม่มีสิ่งใดในโลกที่น่าเกลียด"
I never saw an ugly thing in my life;"ในชีวิตนี้ ฉันไม่เคยเห็นสิ่งใดน่าเกลียดเลย"
You're the ugliest thing that's ever lived, and you know it!แกมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดที่ฉันเคยเห็นมา, เข้าใจไว้ซะด้วย!
This'll teach ya to call people ugly!ฉันจะสั่งสอนแกที่แกเรียกฉันว่าน่าเกลียด!
I have prayed to the gods many days for you, so that you were not too ugly, or too old.ฉันได้สวดภาวนากับพระเจ้ามาหลายวันเรื่องคุณ... ไม่ให้คุณหน้าตาน่าเกลียดหรือแก่เกินไป
A bow - But why - How uglyโบว์ / แต่ทำไม / น่าเกลียดจัง อะไรอยู่ข้างในนั้น อะไรอยู่ข้างในนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าเกลียด
Back to top