ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lovable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lovable*, -lovable-

lovable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lovable (adj.) น่ารัก See also: น่าชื่นชม Syn. pleasant
English-Thai: HOPE Dictionary
lovable(ลัฟ'วะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: lovability n. ดูlovable lovableness n. ดูlovable lovably adv., Syn. amiable
English-Thai: Nontri Dictionary
lovable(adj) น่ารัก,น่าชื่นชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gusteau's already has a face, and it's fat and lovable and familiar.กุสโตว์มีหน้าอยู่แล้ว หน้าอ้วนๆ น่ารัก ที่คุ้นเคย
Wolowitz is the funny one, and Koothrappali is the lovable foreigner who struggles to understand our ways and fails.วูโลวิซเป็นพวกตลก ส่วนคุทธาพาลีเป็น พวกต่างชาติที่น่ารัก ที่พยายามจะเข้าใจวิถีของเรา แต่ก็ทำไม่ได้
And on your left, the lovable lug that showed us you don't have to change your undies to change the world!และทางซ้ายมือของท่าน เจ้ายักษ์น่ารักน่าชังที่แสดงให้เราเห็นว่า เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกางเกงใน เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลก!
This lovable lug taught us you don't have to change your undies to change the world!เจ้ายักษ์น่ารักน่าชังสอนเราว่า เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกางเกงใน เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลก!
If I actually win Prom King with Lauren I'll never be able to rebuild my reputation as a lovable but dangerous miscreant.ถ้าฉันจะไ้ด้เป็นพรอมคิงจริง ๆ กับลอเรนฉันคงไม่มีทางได้ตำแหน่ง เพื่อจะกอบกู้ชื่อเสียงของฉัน ด้วยท่าทางสุดน่ารัก แต่แฝงไปด้วยอันตรายและชั่วร้าย
It's cool. If it's mine, I'll be a lovable uncle.ถ้าเป็นลูกฉัน ฉันจะเป็นคุณลุงใจดีให้เอง
Well, he's a lovable person, isn't he?อืม ข้าเป็นคนที่รักได้ ใช่ไหม?
Yeah, because he's such a lovable guy.ใช่ เพราะพวกเขาน่ารักสุดๆ
If we poison the critical thinking faculties of children by telling them that rabbits come out of hats, then we create adults who believe in astrology and homeopathy and that Ryan Reynolds was a better choice for Green Lantern than lovable rogue Nathan Fiถ้าเราทำลายกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลของเด็ก ๆ โดยบอกว่ากระต่ายออกมาจากหมวก เราก็จะสร้างผู้ใหญ่
They're not exactly the lovable type.พวกมันไม่ใช่แบบที่เรียกว่าน่ารักเลย
And while, for a latchkey kid with no jewish friends, it was a bit desensitizing, it still taught me that the lovable misfits always win.แล้วสำหรับเด็กไม่มีเพื่อนคนยิว ที่ต้องกลับบ้านคนเดียว มันดูแล้วคลายเครียด แล้วก็ยังสอนผมว่า
You're happy to sit in a room full of sex offenders taking tit pics of a teenager but lovable old ET gives you the creeps?นายยินดีที่นั่งในห้อง เต็มไปด้วยพวกล่วงละเมิดทางเพศ ที่ถ่ายภาพนมของเด็กวัยรุ่น แต่อีทีที่น่ารักทำให้นายขนลุกเหรอ

lovable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臭豆腐[chòu dòu fu, ㄔㄡˋ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, 臭豆腐] stinky tofu (Japanese natto 納豆|纳豆); strong-smelling fermented soybeans; fig. rough exterior but lovable person
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 娇 / 嬌] lovable; pampered; tender; delicate; frail

lovable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
可愛げ;可愛気[かわいげ, kawaige] (n,adj-na) (uk) charm (e.g. of an innocent child); lovable nature
愛すべき[あいすべき, aisubeki] (exp) lovable
いじらしい[, ijirashii] (adj-i) innocent; lovable; sweet; pitiful; pathetic
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P)
撫子;瞿麦[なでしこ;ナデシコ, nadeshiko ; nadeshiko] (n) (1) (uk) pink (any flower of genus Dianthus, esp. the fringed pink, Dianthus superbus); (2) (arch) lovable, caressable girl

lovable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มโนชญ์[adj.] (manōt) EN: attractive ; beautiful ; charming ; pretty ; lovable ; pleasing FR:
น่าเกลียดน่าชัง[adj.] (nāklīet-nāc) EN: cute ?; lovable ?; charming ?; sweet ?; lovely ? FR: haïssable ; détestable
น่ารัก[adj.] (nā rak) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten FR: adorable ; charmant ; ravissant ; mignon
น่าร้าก = น่าร๊ากกก[adj.] (nārāk) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; attractive ; appealing ; as gentle as a kitten FR: adorable ; charmant ; ravissant

lovable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liebenswürdigkeit {f}lovableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lovable
Back to top