ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

horrific

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *horrific*, -horrific-

horrific ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
horrific (adj.) น่ากลัว See also: น่าขนลุก Syn. frightful, hideous, lurid Ops. pleasant
English-Thai: HOPE Dictionary
horrific(ฮอริฟ'ฟิค) adj. น่ากลัว., Syn. horrifying
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These people have committed horrific crimes.คนเหล่านี้มีความมุ่งมั่น ความผิดที่น่ากลัว
Why suffer an horrific death when you can join me and live?อย่าต้องตายอย่างทรมาน ในเมื่อสามารถร่วมมือกับฉัน
First of all,I want to tell you what a great job you've all been doing on this horrific case.ก่อนอื่น ผมขอชื่นชม พวกคุณทำได้ดีมากในคดีสยองขวัญนี้
...the Myers family, and was described by police as Manson-like in its viciousness, and more horrific than anything Hollywood could imagine.และจากการชี้แจงของตำรวจ ถึงการกระทำอันเลวร้าย และน่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งใด ที่แม้แต่ฮอลลีวู๊ดก็ไม่อาจคิดได้
Of course we'll have much more on this horrific story as it develops.แน่นอนว่าเรามีเรื่องเลวร้าย แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้ง
Oh, that's not the horrific part.นั่นไม่ใช่ ส่วนที่น่ากลัวของเรื่องนี้หรอกนะ
I was now living in some kind of horrific perpetual dream state, yet somehow still able to interact without anyone knowing.ตอนนี้ผมติดอยู่ในสภาพอาการบางอย่าง ที่เหมือนฝันร้ายอยู่ตลอดเวลา ยังไงๆ จนตอนนี้มันก็สลับฉากไปมาอยู่ โดยที่ไม่มีใครรู้
Anyway, there I was... staring at the most horrific object the world has ever seen.ยังไงก็ตาม ฉัน... ยืนจ้องสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลก
I can only assume that you met some other Morgan at work, because the thought of you giving away a hunk of our nest egg is just too horrific to consider.ฉันขอแค่หวัง ว่าคุณเจอมอร์แกนอีกคนหนึ่ง ที่ทำงาน, เพราะแค่คิดว่า ที่คุณให้ไปนั้น
The record exploded into something they had never seen... which liberated the yellow horrific violenceThe record exploded into something they had never seen... . which liberated the yellow horrific violence.
Sheriff, do you ever worry that these horrific events... might repeat themselves?ฉันอยากมีรายการโชว์เองบ้างจัง ช่าย, รับรองมุกกระจาย
And then you had to go through the whole horrific deal again with jessica.แล้วนายก็ต้องเจอเรื่องนั้นซ้ำอีก กับคราวเจสสิก้า

horrific ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าขนลุก[adj.] (nākhonluk) EN: horrific ; fearful FR:
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible ; atrocious FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable ; abominable ; atroce

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า horrific
Back to top