ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hag

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hag*, -hag-

hag ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hag (n.) ตม See also: เลน, ปลัก Syn. bog, quagmire
hag (n.) แม่มด See also: ยายแก่ที่น่าเกลียด
hag (adj.) หญิงแก่ที่น่าเกลียด See also: แม่มด
hag (n.) หญิงแก่ที่น่าเกลียด, แม่มด
haggard (adj.) ซูบผอม See also: ซูบซีด, ซูบ, แห้งเหี่ยว Syn. cadaverous, drawn, gaunt Ops. energetic, fresh, lively
haggard (adj.) ไม่เชื่อง
haggis (n.) อาหารเครื่องในที่ประกอบด้วยหัวใจ ตับและอื่นๆ ของแกะหรือลูกวัว
haggle (vi.) ต่อรองราคา Syn. bargain
haggle (vi.) ทะเลาะ See also: ต่อล้อต่อเถียง, เถียง
haggle about (phrv.) ต่อรองราคาเกี่ยวกับ Syn. bargain about
haggle for (phrv.) ต่อรองราคาเพื่อ Syn. bargain for
haggle over (phrv.) ต่อรองราคา Syn. haggle about, bargain about
haggle with (phrv.) พยายามต่อรองราคา See also: ตกลงกันเรื่องราคา Syn. dicker with
hagiography (n.) ประวัติชีวิตของนักบุญ Syn. hagiology
hagiology (n.) ประวัติชีวิตของนักบุญ Syn. hagiography
hagridden (adj.) ซึ่งมีความกลัวครอบงำ
English-Thai: HOPE Dictionary
hag(แฮก) n. หญิงแก่ที่น่าเกลียด,แม่มด,หล่ม,หนอง,บึง,ส่วนที่เป็นเกาะในหนองหรือบึง,ดูhagfish., See also: haggish adj.
hagbornadj. เกิดจากหญิงแก่ที่มีหน้าตาอัปลักษณ์
hagfish(แฮก'ฟิช) n. ปลายาวชนิดหนึ่งที่คล้ายปลาไหล มันมีฟันเป็นหนามยื่นออกมา
haggard(แฮก'การ์ด) adj. ซูบ,ซูบซีด,ซูบผอม,แห้งเหี่ยว,มีหน้าตาดุร้าย,ไม่เชื่อง. n. เหยี่ยวป่า,เหยี่ยวที่ไม่เชื่อง., See also: haggardness n., Syn. careworn,gaunt
haggish(แฮก'กิช) adj. เหมือนแม่มด,มีหน้าตาอัปลักษณ์
haggle(แฮก'เกิล) vi. ทะเลาะ,เถียง,ต่อล้อต่อเถียง. vi. ตัดหรือฟันอย่างอุตลุด,เสียงรบกวน. n. การเถียง,การต่อล้อต่อเถียง., See also: haggler n.
hagi(o) - Pref. "นักบุญ","ศักสิทธิ์"
hagiocracy(แฮกจิออค'ระซี) n. การปกครองโดยกลุ่มนักบวช,หล่ม,หนอง,บึง,ส่วนที่เป็นเกาะในหนองหรือบึง, Syn. hagiarchy
hagiology(แฮกจิออล'โลจี) n. สาขาวรรณคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและเรื่องราวของนักบุญ,ชีวประวัติของนักบุญ, See also: hagiologic,hagiological adj. hagioligist n.
hagriddenadj. เศร้าสลด,ทนทุกข์ทรมาน
English-Thai: Nontri Dictionary
hag(n) หญิงชรา,ยายแก่,ยายเฒ่า,แม่มด,หนอง,บึง,หล่ม
haggard(adj) หน้าเศร้า,ซีดเซียว,โหลเหล,แห้งเหี่ยว,ซูบผอม
haggle(vi) ต่อราคา,ต่อล้อต่อเถียง,มีปากเสียง,ทุ่มเถียง,ทะเลาะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hagiographyชีวประวัตินักบุญ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hagiologyวิทยานักบุญ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hageman Factorsเฮกแมนแฝคเตอร์ [การแพทย์]
Hagfishปลาไหล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซีดเซียว (adj.) haggard See also: gaunt, pale, wan, pallid Syn. อิดโรย, จาง, เผือด Ops. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล
ซีดเซียว (adv.) haggardly See also: gauntly, palely, pallidly, wanly Syn. อิดโรย, จาง, เผือด Ops. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล
การเกี่ยง (n.) haggle See also: dispute
ต่อตาม (v.) haggle See also: bargain Syn. ต่อรองราคา
ต่อนัดต่อแนง (v.) haggle See also: bargain Syn. ต่อนิดต่อหน่อย, ต่อราคา, ต่อรอง
ต่อนิดต่อหน่อย (v.) haggle See also: bargain Syn. ต่อราคา, ต่อรอง
ต่อล้อต่อเถียง (v.) haggle See also: debate, controvert, argue against, keep arguing, argue back and forth, argue, talk back, dispute, inclined to be contentious Syn. โต้เถียง, ทุ่มเถียง, เถียง Ops. สงบปากสงบคำ
เกี่ยง (v.) haggle See also: be too mindful, dispute, counterpurpose, take advantage, be incompatible Syn. เกี่ยงงอน
ซีดเซียว (v.) be haggard See also: be gaunt, pale, be pallid Syn. อิดโรย, จาง, เผือด Ops. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล
ตะกรับ (n.) Scatophagus argus See also: fasciatus, fresh water perch-leke fish Syn. ปลาตะกรับ, ปลาหมอช้างเหยียบ, ปลากระทะ, ปลาเสือดาว
ปลากระทะ (n.) Scatophagus argus See also: fasciatus, fresh water perch-leke fish Syn. ปลาตะกรับ, ปลาหมอช้างเหยียบ, ปลาเสือดาว
ปลาตะกรับ (n.) Scatophagus argus See also: fasciatus, fresh water perch-leke fish Syn. ปลาหมอช้างเหยียบ, ปลากระทะ, ปลาเสือดาว
ปลาหมอช้างเหยียบ (n.) Scatophagus argus See also: fasciatus, fresh water perch-leke fish Syn. ปลาตะกรับ, ปลากระทะ, ปลาเสือดาว
ปลาเสือดาว (n.) Scatophagus argus See also: fasciatus, fresh water perch-leke fish Syn. ปลาตะกรับ, ปลาหมอช้างเหยียบ, ปลากระทะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As opposed to a bitter, self-righteous hag who has no friends?ตรงข้ามกับ ยายทึนทึก หัวดื้อ ที่ไม่มีเพื่อนงั้นสิ?
The old hag wants grandchildren.ยายแก่ต้องการหลานเยอะๆ
That Vindicte Hag Told Victor Everything.-นังนั่นเอาเรื่องฉันไปฟ้องวิคเตอร์หมดแล้ว
And then the old hag told me to...แล้ว ขณะที่ข้ากำลังอธิษฐานอยู่นั้น
Are you in league with the wicked old hag who sent my poor Giselle to this foul place, Arty?เจ้าเป็นพวกเดียวกับ นางแม่มดใจร้ายที่ส่ง จีเซล ผู้น่าสงสารมายังที่แย่ๆแห่งนี้ใช่ไหม อาร์ตี้
¶I'm a hag and I'm fat and rude... ¶ฉันมันน่าเกลียด และ ฉันอ้วน และ เถื่อน
Future center square Kurt Hummel there... and his brassy hag Mercedes just tore that Madonna song...กับเมอร์เซดีส เพิ่งโชว์เพลงมาดอนน่า - พวกเธออยู่ทีมเชียร์?
A sentiment expressed by many a hag about many a gay.นั่นเป็นความเชื่อมั่นของคนที่จะกลายเป็นเพื่อนสาวเกย์
She's a lambchop compared to the hag in the mirror.เขาน่ะเด็กๆ ถ้าเทียบกับ
Yeah, and I, for one, am psyched that my very first hag was someone as kick-ass as...เพราะ ยัยเฒ่าปลาร้าคนแรกของฉัน \ คือบางคนที่โคตรเจ๋งโคตรแสบ อย่าง
And that, ladies, gays, and in-betweeners, and hag for life, is how it's done.เอาละสุภาพสตรี เกย์ และพวกระบุเพศไม่ถูกทั้งหลาย และพวกแร้งถึ้งรกโลก
And if you ever imply again that I'm an old hag I'm gonna tip you over.และถ้าลูกเรียกแม่ว่า แม่มดแก่อีกละก็ ...แม่จะทำให้ลูกคว่ำไปเลยย

hag ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出血[chū xuè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ, 出血] bleeding; hemorrhage; fig. spending money
脑出血[nǎo chū xuè, ㄋㄠˇ ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ, 脑出血 / 腦出血] cerebral hemorrhage
哥本哈根[gē běn hā gēn, ㄍㄜ ㄅㄣˇ ㄏㄚ ㄍㄣ, 哥本哈根] Copenhagen (capital of Denmark)
出血性登革热[chū xuè xìng dēng gé rè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, 出血性登革热 / 出血性登革熱] dengue hemorrhagic fever (DHF)
登革热[dēng gé rè, ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, 登革热 / 登革熱] dengue fever; Singapore hemorrhagic fever
食管[shí guǎn, ㄕˊ ㄍㄨㄢˇ, 食管] esophagus
食道[shí dào, ㄕˊ ㄉㄠˋ, 食道] esophagus
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 悴] haggard; sad; downcast; distressed
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, 憔] haggard
盲鳗[máng mán, ㄇㄤˊ ㄇㄢˊ, 盲鳗 / 盲鰻] hagfish (jawless proto-fish of class Myxini)
圣索非亚[Shèng Suǒ fēi yà, ㄕㄥˋ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄟ ㄧㄚˋ, 圣索非亚 / 聖索非亞] Hagia Sophia (Greek: Holy wisdom)
圣索非亚大教堂[Shèng Suǒ fēi yà dà jiào táng, ㄕㄥˋ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄟ ㄧㄚˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, 圣索非亚大教堂 / 聖索非亞大教堂] Hagia Sophia (the main cathedral of Constantinople, subsequently the major mosque of Istanbul)
讨价还价[tǎo jià huán jià, ㄊㄠˇ ㄐㄧㄚˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, 讨价还价 / 討價還價] haggle over price
毛茸茸[máo rǒng rǒng, ㄇㄠˊ ㄖㄨㄥˇ ㄖㄨㄥˇ, 毛茸茸] hairy; shaggy
哈米尔卡[Hā mǐ ěr kǎ, ㄏㄚ ㄇㄧˇ ㄦˇ ㄎㄚˇ, 哈米尔卡 / 哈米爾卡] Hamilcar (c. 270-228 BC), Carthaginian statesman and general
汉尼拔[Hàn ní bá, ㄏㄢˋ ㄋㄧˊ ㄅㄚˊ, 汉尼拔 / 漢尼拔] Hannibal (name); Hannibal Barca (247-183 BC), Carthaginian general
出血性[chū xuè xìng, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˋ, 出血性] hemorrhagic
出血热[chū xuè rè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ ㄖㄜˋ, 出血热 / 出血熱] hemorrhage fever
内出血[nèi chū xiě, ㄋㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄝˇ, 内出血 / 內出血] internal bleeding; internal hemorrhage
大吞噬细胞[dà tūn shì xì bāo, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄣ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 大吞噬细胞 / 大吞噬細胞] macrophage
巨噬细胞[jù shì xì bāo, ㄐㄩˋ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 巨噬细胞 / 巨噬細胞] macrophage
如来[rú lái, ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, 如来 / 如來] tathagata (Buddha's name for himself, having many layers of meaning - Sanskrit: thus gone, having been Brahman, gone to the absolute etc)
[péng, ㄆㄥˊ, 痭] menorrhagia
崩症[bēng zhèng, ㄅㄥ ㄓㄥˋ, 崩症] metrorrhagia (vaginal bleeding outside the expected menstrual period)
血崩[xuè bēng, ㄒㄩㄝˋ ㄅㄥ, 血崩] metrorrhagia (vaginal bleeding outside the expected menstrual period)
小吞噬细胞[xiǎo tūn shì xì bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄨㄣ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 小吞噬细胞 / 小吞噬細胞] microphage (a type of white blood cell)
[páng, ㄆㄤˊ, 尨] shaggy dog; striped
布匿战争[Bù nì zhàn zhēng, ㄅㄨˋ ㄋㄧˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, 布匿战争 / 布匿戰爭] the three Punic wars (264-146 BC) between Rome and Carthage
勾股定理[gōu gǔ dìng lǐ, ㄍㄡ ㄍㄨˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 勾股定理] Pythagorean theorem
[máng, ㄇㄤˊ, 尨] shaggy dog; striped
查戈斯群岛[Chá gē sī qún dǎo, ㄔㄚˊ ㄍㄜ ㄙ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, 查戈斯群岛 / 查戈斯群島] Chagos Archipelago, coral archipelago in tropical Indian Ocean, with Diego Garcia 迪戈·加西亞島|迪戈·加西亚岛 as largest island
迪戈・加西亚岛[Dí gē, ㄉㄧˊ ㄍㄜ· Jia1 xi1 ya4 dao3, 迪戈・加西亚岛 / 迪戈・加西亞島] Diego Garcia tropical island and US military base in the Indian Ocean, main island of Chago archipelago 查戈斯群島|查戈斯群岛
吞噬作用[tūn shì zuò yòng, ㄊㄨㄣ ㄕˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 吞噬作用] phagocytosis (ingesting and destroying foreign matter)
吞噬细胞[tūn shì xì bāo, ㄊㄨㄣ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 吞噬细胞 / 吞噬細胞] phagocyte (cell that ingests and destroys foreign matter)

hag ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
火車[かしゃ, kasha] (n) (1) {Buddh} fiery chariot; (2) kasha (mythical beast said to devour dead bodies); (3) (in China) train (i.e. steam locomotive); (4) (abbr) (arch) (See 火車婆) vile old hag
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific)
アパーチャグリル[, apa-chaguriru] (n) {comp} aperture grille
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille
アルゼンチン出血熱[アルゼンチンしゅっけつねつ, aruzenchin shukketsunetsu] (n) Argentine hemorrhagic fever
インボリュート歯車[インボリュートはぐるま, inboryu-to haguruma] (n) involute gear
ウイルス性出血熱[ウイルスせいしゅっけつねつ, uirusu seishukketsunetsu] (n) viral hemorrhagic fever
ウォーム歯車[ウォームはぐるま, uo-mu haguruma] (n) worm gear
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards
エボラ出血熱[エボラしゅっけつねつ, ebora shukketsunetsu] (n) Ebola hemorrhagic fever
オキナメクラ[, okinamekura] (n) Myxine paucidens (species of hagfish from the Sagaminada Sea in Japan)
オスジクロハギ;ダークサージャン;ダークサージョン;リングテールサージャンフィッシュ;リングテールサージョンフィッシュ[, osujikurohagi ; da-kusa-jan ; da-kusa-jon ; ringute-rusa-janfisshu ; ringute-rusa-j] (n) ringtail surgeonfish (Acanthurus blochii, species of tang from the Indo-Pacific); blue-banded pualu; dark surgeon; tailring surgeonfish
オニテングハギ[, onitenguhagi] (n) humpback unicornfish (Naso brachycentron, species of Indo-Pacific tang)
オハグロハギ[, ohagurohagi] (n) Thompson's surgeonfish (Acanthurus thompsoni, species of Indo-Pacific tang whose Indian Ocean population lacks the white caudal fin of the Pacific variety)
お婆ん[おばん, oban] (n) (See おばあさん・2) old maid; frump; hag; old woman
お歯黒[おはぐろ, ohaguro] (n) tooth blackening
お萩;御萩[おはぎ, ohagi] (n) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame
がちゃがちゃ[, gachagacha] (adj-na,n,vs,adv,adv-to) (on-mim) clatter
キイロハギ;イエロー・タン;イエロータン[, kiirohagi ; iero-. tan ; iero-tan] (n) yellow tang (Zebrasoma flavescens, species of Pacific tang)
キビレボウズハギ[, kibirebouzuhagi] (n) slender unicorn (Naso minor, species of Indo-West Pacific tang found from Mozambique to the Philippines); blackspine unicornfish; little unicorn
キングコブラ[, kingukobura] (n) king cobra; hamadryad (Ophiophagus hannah)
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[, kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[, gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled
ぐちゃぐちゃ[, guchagucha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) pulpy; soppy; sloppy
くも膜下出血;蜘蛛膜下出血[くもまくかしゅっけつ, kumomakukashukketsu] (n) subarachnoid hemorrhage; subarachnoid haemorrhage
グリーン・スキャット;グリーンスキャット[, guri-n . sukyatto ; guri-nsukyatto] (n) (See 黒星饅頭鯛) green scat (green morph of the spotted scat, Scatophagus argus)
クレー射撃[クレーしゃげき, kure-shageki] (n) clay pigeon shooting
クロハギ;イエローフィンサージャンフィッシュ;イエローフィンサージョンフィッシュ[, kurohagi ; iero-finsa-janfisshu ; iero-finsa-jonfisshu] (n) yellowfin surgeonfish (Acanthurus xanthopterus, Indo-Pacific species of tang)
クロハギ属[クロハギぞく, kurohagi zoku] (n) Acanthurus (type genus of surgeonfishes and tangs in the family Acanthuridae which have a pair of sharp spines on either side of the base of the tail)
クロホシマンジュウダイ属[クロホシマンジュウダイぞく, kurohoshimanjuudai zoku] (n) Scatophagus (genus of two species in the scats family Scatophagidae)
クロホシマンジュウダイ科[クロホシマンジュウダイか, kurohoshimanjuudai ka] (n) Scatophagidae (family containing 4 species in 2 genera of small Indo-Pacific fish commonly called scats which are known for eating feces)
クロメクラウナギ[, kuromekuraunagi] (n) brown hagfish (Eptatretus atami, species found in Japan)
コクテンサザナミハギ[, kokutensazanamihagi] (n) twospot surgeonfish (Ctenochaetus binotatus, species of bristletooth tang native to the Indo-Pacific)
ごしゃごしゃ[, goshagosha] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) jumbled; disarrayed; messy
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[, gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things
ゴマテングハギモドキ[, gomatenguhagimodoki] (n) spotted unicornfish (Naso maculatus, species of Pacific tang found from Japan and Lord Howe Island to Hawaii)
ゴマハギ[, gomahagi] (n) twotone tang (Zebrasoma scopas, species of Indo-Pacific tang)
サイクロイド歯車[サイクロイドはぐるま, saikuroido haguruma] (n) cycloidal gear teeth
サザナミトサカハギ;ホースフェイスユニコーンフィッシュ[, sazanamitosakahagi ; ho-sufeisuyuniko-nfisshu] (n) bignose unicornfish (Naso vlamingii, species of Indo-pan-Pacific tang)
サザナミハギ[, sazanamihagi] (n) striated surgeonfish (Ctenochaetus striatus, species of bristletooth tang native to the Indo- Pacific)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
作成者語[さくせいしゃご, sakuseishago] implementor-name
利用者語[りようしゃご, riyoushago] user-defined word
四捨五入[ししゃごにゅう, shishagonyuu] round off (vs)
四捨五入機能[ししゃごにゅうきのう, shishagonyuukinou] round-off function, rounding
電磁波互換性[でんじはごかんせい, denjihagokansei] electromagnetic compatibility
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
励ます[はげます, hagemasu] Thai: ปลอบใจ English: to encourage
励ます[はげます, hagemasu] Thai: เชียร์ English: to cheer
社外[しゃがい, shagai] Thai: นอกบริษัท

hag ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีแก่แร้งทึ้ง[n. exp.] (īkaē raēng ) EN: old hag FR:
แบคทีรีโอฟาจ[n.] (baēkthīrī-ō) EN: bacteriophage FR:
บองหลา[n.] (bønglā) EN: king cobra ; Ophiophagus hannah FR: Ophiophagus hannah
บอร์ดประกาศ[n. exp.] (bøt prakāt) EN: bulletin board FR: tableau d'affichage [m] ; valves [fpl] (Belg.)
ใช้เวลานาน[adj.] (chai wēlā n) EN: FR: chronophage
ด้านสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก[n. exp.] (dān sām dān) EN: Pythagorean triple ; Pythagorean triad FR:
เอื้องคำหิน[n. exp.] (eūang kham ) EN: Eria lasiopetala ; Shaggy Petaled Eria FR: Eria lasiopetala
ฟาโกไซต์[n.] (fākōsai) EN: phagocyte FR: phagocyte [m]
ฟาโกไซโทซิส[n.] (fākōsaithōs) EN: phagocytosis FR:
ฮากาตญา[n. prop.] (Hākātyā ) EN: Hagåtña FR:
หัวอกหัก[v. exp.] (hūa-ǿk hak) EN: be heartbroken FR: avoir le coeur brisé ; avoir un gros chagrin
จงอาง[n.] (jong-āng) EN: king cobra ; Ophiophagus hannah FR: Ophiophagus hannah
การกินแมลง[n. exp.] (kān kin mal) EN: FR: entomophagie [f]
การลอกท่อ[n. exp.] (kān løk thø) EN: drain clearance FR: débouchage d'une canalisation [m]
การปะทะกันเล็กน้อย[n. exp.] (kān patha k) EN: skirmish FR: escarmouche [f] ; accrochage [m]
การปิดประกาศ[n. exp.] (kān pit pra) EN: FR: affichage [m]
การต่อรองราคา[n. exp.] (kān tørøng ) EN: haggling FR:
แขม[n.] (khaēm) EN: tall reed ; Khagra reed FR:
ไข้เลือดออก[n.] (khai leūat ) EN: dengue fever ; hemorrhagic fever FR: dengue [f] ; dengue hémorragique [f]
คาร์เธจ[n. prop.] (Khāthēt ) EN: Carthage FR: Carthage
ขนพอง[n.] (khonphøng) EN: shaggy hair FR:
โคเปนเฮเกน[n. prop.] (Khōpenheken) EN: Copenhagen FR: Copenhague
ความเศร้า[n.] (khwām sao) EN: sorrow FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; abattement [m]
ความเศร้าโศก[n.] (khwām saosō) EN: distress ; melancholy ; grief FR: tristesse [f] ; chagrin [m]
เกี่ยง[v.] (kīeng) EN: haggle ; contend ; argue over ; dispute ; quarrel ; be too mindful ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; discuter ; débattre ; lésiner
เกี่ยงงอน[v.] (kīeng-ngøn) EN: be unwilling ; contend ; dispute ; bargain ; counterpurpose ; haggle ; argue FR: rechigner ; renâcler
เกี่ยงราคา[v. exp.] (kīeng rākhā) EN: haggle over the price ; bargain ; dicker FR:
กินเหล้าแก้กลุ้ม[v. exp.] (kin lao kaē) EN: drown one's sorrows FR: noyer son chagrin ; noyer son ennui
กินเวลามาก[adj.] (kinwēlā māk) EN: time-consuming FR: chronophage
กระดุมทองเลื้อย[n. exp.] (kradum thøn) EN: climbing wedelia ; creeping daisy ; Singapore daisy ; Sphagneticola trilobata FR: Sphagneticola trilobata
กระทะ[n.] (kratha) EN: Scatophagus argus FR: Scatophagus argus
กรุงโคเปนเฮเกน[n. prop.] (Krung Khōpe) EN: Copenhagen FR: Copenhague
กุดจี่[n.] (kutjī) EN: dung beetle ; Onitis subopacus ; Onthophagus seniculus ; Heliocopris dominus ; Scarabaeidae FR: Onitis subopacus ; Onthophagus seniculus ; Heliocopris dominus
เลือดคั่ง[n. exp.] (leūat khang) EN: internal hemorrhage ; congestion of the blood FR: hémorragie interne [f]
เลือดออกในก้านสมอง[n. exp.] (leūat øk na) EN: brainstem hemorrhage ; brains tem hemorrhage FR:
เลือดตกใน[v. exp.] (leūat tokna) EN: bleed internally ; have internal bleeding ; have an internal hemorrhage FR: avoir une hémorragie interne
หลอดอาหาร[n.] (løt āhān) EN: esophagus FR: oesophage [m]
แมคโครฟาจ [n.] (maēkkhrōfāt) EN: macrophage FR: macrophage [m]
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt ; be on the outs (with sb) ; feel enmity towards (sb) FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
หน้าจ๋อย[v.] (nājǿi) EN: pale ; turn pale ; feel let down ; be chagrined FR:

hag ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Afghanenschneefink {m} [ornith.]Meinertzhagen's Snow Finch
Argusfisch {m} (Scatophagus argus) [zool.]spotted scat
Ballaststoffe {pl}roughage
Annehmlichkeit {f}; Behaglichkeit
Speiseröhre {f} [anat.]esophagus [Am.]; oesophagus [Br.]
Hagebutte {f} (Frucht) [bot.] | Hagebutten
Hagedorn {m} [bot.] | Hagedornen
Hagelkorn {n} | Hagelkörner
Hagelschauer {m} | Hagelschauer
Haggis {m}; gefüllter Schafsmagen [cook.]haggis
hager {adj} | hagerer | am hagerstenlean | leaner | leanest
Blutung {f} [med.]hemorrhage [Am.]; haemorrhage [Br.]
Menorrhagie {f}; lange, heftige Menstruationsblutung [med.]menorrhagia
Metrorrhagie {f}; Blutung außerhalb des Menstruationszyklusses [med.]metrorrhagia
Papuahonigfresser {m} [ornith.]Mimic Meliphaga
Sarkophag {m} | Sarkophage
dürr; hager; schlank {adj} | dürrer; hagerer; schlanker | am dürrsten; am hagersten; am schlankestenscrawny | scrawnier | scrawniest
zottig {adj} | zottiger | am zottigstenshaggy | shaggier | shaggiest
behaglich; gemütlich {adj} | behaglicher; molliger | am behaglichsten; am molligstensnug | snugger | snuggest
Torfmull {n}sphagnum
unbehaglich; unbequem; mulmig {adj} | unbehaglicher; unbequemer; mulmiger | am unbehaglichsten; am unbequemsten; am mulmigstenuncomfortable | more uncomfortable | most uncomfortable
unbehaglich; unwohl; mulmig {adj} | unbehaglicher | am unbehaglichstenuneasy | more uneasy | most uneasy
zottelig; zottlig {adj}shaggy; villous; hairy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hag
Back to top