ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lovely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lovely*, -lovely-

lovely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lovely (n.) คนที่น่ารัก
lovely (adj.) น่ารัก See also: น่าเอ็นดู, สวยงาม Syn. charming, attractive, pretty
lovely (adj.) เป็นที่เบิกบานใจ Syn. delightful, plesant
English-Thai: HOPE Dictionary
lovely(ลัฟว'ลี) adj. สวยงาม,น่ารัก,ดีงาม,เป็นที่น่าเบิกบานใจ. adv. ดีมาก,ดีเยี่ยม., See also: loveliness n. ดูlovely, Syn. attractive ###A. ugly
English-Thai: Nontri Dictionary
lovely(adj) งาม,น่ารัก,สวยงาม,สวย,ดีงาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าชื่นชอบ (adj.) lovely See also: pretty, cute, charming Syn. อ่อนโยน, มีอัธยาศัย Ops. น่าเกลียด, น่าชัง, น่ารังเกียจ
น่ารัก (adj.) lovely See also: pretty, cute, charming Syn. น่าชื่นชอบ, อ่อนโยน, มีอัธยาศัย Ops. น่าเกลียด, น่าชัง, น่ารังเกียจ
น่าเอ็นดู (adj.) lovely See also: charming, exquisite Syn. น่ารัก Ops. น่าเกลียด
เจริญตา (adv.) lovely See also: pretty, pleasingly
แฉล้ม (adj.) lovely See also: attractive, beautiful, charming, graceful, pretty Ops. น่าเกลียด, ขี้เหร่
ขวัญตา (n.) lovely sight Syn. แก้วตาดวงใจ
แก้วตาดวงใจ (n.) lovely sight
จิ้มลิ้ม (v.) be lovely See also: be good-looking, be beautiful, be pleasing Ops. น่าเกลียด, น่าชัง
น่าชื่นชอบ (v.) be lovely See also: be nice, be friendly, be charming, be exquisite Syn. น่าสมาคม, น่าคบหา, อ่อนโยน, มีอัธยาศัย Ops. น่ารังเกียจ
น่ารัก (v.) be lovely See also: be nice, be friendly, be charming, be exquisite Syn. น่าสมาคม, น่าคบหา, น่าชื่นชอบ, อ่อนโยน, มีอัธยาศัย Ops. น่ารังเกียจ
น่าสมาคม (v.) be lovely See also: be nice, be friendly, be charming, be exquisite Syn. น่าคบหา, น่าชื่นชอบ, อ่อนโยน, มีอัธยาศัย Ops. น่ารังเกียจ
น่าเอ็นดู (v.) be lovely See also: be charming, be exquisite Syn. น่ารัก Ops. น่าเกลียด, ไม่น่ารัก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What a lovely home you have!คุณช่างมีบ้านที่น่ารักอะไรอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But hold, a lovely maid I see.แต่ถือเป็นแม่บ้านที่น่ารักที่ฉัน เห็น
This is a lovely place.นี่เป็นที่ที่หลงไหลมาก
Garbitsch, this is a lovely country. Very nice-a people.การ์บริทซ นี่เป็นประเทศที่สวยงาม ผู้คนน่ารัก
Ivory and gold. A lovely combination.งาช้างและทองคำ เป็นการผสมผสานที่สุดยอด
He was a lovely person, very unusual.- ค่ะท่านเป็นคนน่ารักไม่เหมือนใคร
Won't our grandchildren be delighted when they see how lovely you were?ลูกหลานเราคงจะยินดีนะ เมื่อได้เห็นว่าคุณเคยสวยแค่ไหน
It's a lovely room, isn't it? Loveliest room you've ever seen.ห้องสวยใช่มั้ยล่ะคะ สวยที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นมา
It's a lovely name that rolls off the tongue so easily.ชื่อของฆาตกรไง เป็นชื่อไพเราะชวนเอ่ยนามว่า
Dreadful. Young and lovely woman like that. No wonder...ผู้หญิงสาวเเละสวยอย่างหล่อนไม่น่าเลย--
Oh, lovely pub.โอ้ผับที่น่ารัก สองเบียร์หลืองและมะนาว
It is indeed a lovely sight.มันย่อมเป็นสายตาที่น่ารัก
It is indeed a lovely sight.เป็นภาพที่น่ารัก สิบโทของปืนคาบศิลามองไปที่ มัน

lovely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
春光明媚[chūn guāng míng mèi, ㄔㄨㄣ ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄟˋ, 春光明媚] lovely spring sunshine
瑞色[ruì sè, ㄖㄨㄟˋ ㄙㄜˋ, 瑞色] lovely color
可爱[kě ài, ㄎㄜˇ ㄞˋ, 可爱 / 可愛] amiable; cute; lovely
妩媚[wǔ mèi, ˇ ㄇㄟˋ, 妩媚 / 嫵媚] lovely; charming
嬿[yàn, ㄧㄢˋ, 嬿] lovely
[liú, ㄌㄧㄡˊ, 懰] lovely; beautiful

lovely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラブリー[, raburi-] (adj-no) lovely
可憐[かれん, karen] (adj-na,n) poor; pitiful; cute; sweet; lovely
花の顔;花のかんばせ[はなのかんばせ;はなのかお(花の顔), hananokanbase ; hananokao ( hana no kao )] (n) (arch) lovely face
花の顔ばせ[はなのかおばせ, hananokaobase] (n) (arch) (obsc) (See 花の顔) lovely face
可愛い(ateji)(P);可愛ゆい(ateji)[かわいい(可愛い)(P);かわゆい(ok), kawaii ( kawaii )(P); kawayui (ok)] (adj-i) (1) cute; adorable; charming; lovely; pretty; (2) dear; precious; darling; pet; (3) cute little; tiny; (P)
可愛らしい[かわいらしい, kawairashii] (adj-i) lovely; sweet; (P)
愛おしい[いとおしい, itooshii] (adj-i) lovely; sweet; precious; adorable
愛くるしい[あいくるしい, aikurushii] (adj-i) lovely; cute; charming; sweet
愛しい[いとしい, itoshii] (adj-i) lovely; dear; beloved; darling; (P)
愛らしい[あいらしい, airashii] (adj-i) pretty; charming; lovely; adorable
憎い(P);悪い[にくい, nikui] (adj-i) (1) hateful; abominable; poor-looking; detestable; (2) (often with irony) amazing; fantastic; admirable; lovely; wonderful; (P)
素敵(ateji)(P);素的(ateji);素適(ateji)[すてき, suteki] (adj-na) lovely; dreamy; beautiful; great; fantastic; superb; cool; capital; (P)

lovely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่มช้อย[adj.] (chaemchøi) EN: captivating ; charming ; cute ; lovely ; dainty ; pretty ; merry and graceful FR:
ไฉไล[adj.] (chailai) EN: pretty ; lovely ; tender and beautiful FR: beau
แชล่ม[adj.] (chalaem) EN: healthy ; happy ; glowing ; beautiful ; lovely FR:
แฉล้ม[adj.] (chalaēm) EN: attractive ; lovely ; pretty ; glowing ; beautiful FR:
ชด[adv.] (chot) EN: gently ; lovely ; gracefully ; gently and lovely FR: gracieusement
ชดช้อย[adv.] (chotchōi) EN: gently ; lovely ; gracefully FR: gracieusement
ดูน่ารัก[adj.] (dū nārak) EN: lovely FR: adorable
หฤทย์[adj.] (hareut) EN: lovely FR:
หฤทัยปรีย์[adj.] (hareuthaipr) EN: lovely ; refreshing FR:
หัช[adj.] (hat) EN: lovely FR: adorable
อิษฏ์[adj.] (it) EN: lovely FR: adorable
เจริญตาเจริญใจ[adv.] (jaroēntājar) EN: pleasingly ; lovely ; pleasurably ; delightfully FR: adorablement
จิ้มลิ้ม[adj.] (jimlim) EN: dainty ; delicate ; lovely ; delicately formed FR: délicat
จุ๋มจิ๋ม[adj.] (jumjim) EN: cute ; tiny ; amiable ; delicate ; lovely ; dainty FR:
ขวัญตา[n.] (khwantā) EN: beauty ; something nice to look at ; lovely sight FR:
น่าเอ็นดู[adj.] (nā endū) EN: lovely ; charming ; cute ; exquisite FR: charmant ; attachant
น่าเกลียดน่าชัง[v.] (nāklīet-nāc) EN: to be cute ? ; to be lovely ? ; to be exquisite ? FR:
น่าเกลียดน่าชัง[adj.] (nāklīet-nāc) EN: cute ?; lovable ?; charming ?; sweet ?; lovely ? FR: haïssable ; détestable
น่าพิสมัย[adj.] (nāphitsamai) EN: appealing ; lovely ; attractive FR:
น่ารัก[adj.] (nā rak) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten FR: adorable ; charmant ; ravissant ; mignon
น่าร้าก = น่าร๊ากกก[adj.] (nārāk) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; attractive ; appealing ; as gentle as a kitten FR: adorable ; charmant ; ravissant
งาม[adj.] (ngām) EN: beautiful ; handsome ; graceful ; fine ; lovely ; pretty ; delightful ; charming ; nice ; attractive ; fair FR: beau ; magnifique ; ravissant ; charmant ; attrayant ; gracieux
ปาสาทิกะ[adj.] (pāsāthika) EN: lovely ; attractive FR: adorable
พริ้มเพรา[v.] (phrimphrao) EN: be pretty ; be graceful ; be good-looking ; be lovely ; be handsome ; be elegant ; be nice-looking FR:
ผุดผาด[X] (phutphāt) EN: lovely FR:
สวาท[adj.] (sawāt) EN: lovely ; loveable ; beloved FR:
สวย[adj.] (sūay [= sua) EN: beautiful ; lovely FR: beau ; joli
สวยงาม[adj.] (sūay-ngām [) EN: beautiful ; attractive ; charming ; exquisite ; fair ; fine ; gorgeous ; handsome ; lovely ; elegant FR: magnifique ; superbe ; splendide ; merveilleux ; beau ; bel ; belle [f] ; pimpant ; élégant
สวยหยาดเยิ้ม[v.] (sūay yāt yo) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring FR:
ถนิมกาม[adj.] (thanimkām) EN: lovely FR:
เยาวเรศ[n.] (yaowarēt) EN: young lady ; sweetheart ; lovely woman ; beauty FR:
น่าเกลียด[adj.] (nā klīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; difforme ; déplaisant

lovely ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hold {adj}lovely; meek
lieblich; wonnig {adj} | lieblicher; wonniger | am lieblichsten; am wonnigstenlovely | lovelier | loveliest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lovely
Back to top