ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ghastly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ghastly*, -ghastly-

ghastly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ghastly (adj.) น่ากลัวมาก See also: น่าสยอง, น่าเขย่าขวัญ Syn. frightening, terrible
English-Thai: HOPE Dictionary
ghastly(กาสทฺ'ลี) adj.,adv. น่ากลัว,คล้ายภูตผี,น่ากลัวมาก ., See also: ghastiliness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
ghastly(adj) น่าเกลียด,น่ากลัว,เหมือนภูติผีปีศาจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who is this ghastly man?ชายผู้หยาบช้านี้คือใคร
If not, the consequences are too ghastly to discuss.ถ้าไม่ล่ะก็ ผลที่ตามมา มันร้ายแรงเกินกว่าที่จะมาพูดกัน
Two treasure hunters made a ghastly discovery today, when they stumbled on what appears to be an underwater graveyard, in a crevasse, off the coast of Miami.นักล่าสมบัติสองคน ค้นพบสิ่งน่าตกตะลึง เมื่อเขาบังเอิญพบสุสานใต้น้ำ ในรอยแยกใต้น้ำ นอกชายฝั่งไมอามี่
Two treasure hunters made a ghastly discovery today, when they stumbled on what appears to be an underwater graveyard, in a crevasse, off the coast of Miami.นักล่าสมบัติสองคน พบสิ่งที่น่าสยดสยองในวันนี้ เมื่อพวกเขาค้นพบสุสานใต้น้ำเข้าโดยบังเอิญ บริเวณรอยแยกใต้น้ำ นอกชายฝั่งไมอามี่
Two treasure hunters made a ghastly discovery todayนักล่าสมบัติสองคนพบเรื่องน่าสยดสยองวันนี้
Previously on "dexter"... two treasure hunters made a ghastly discovery todayตอนที่แล้วใน เด็กซ์เตอร์... นักล่าสมบัติสองคนพบเรื่องน่าสยดสยองวันนี้
The sooner I can finish up with this ghastly angel businessฉันก็ยิ่งจัดการธุระเรื่องเทวฑูตนี่ ได้เร็วขึ้นเท่านั้น
Iki is a tourist destination for Japanese which became infamous for this... most ghastly slaughters of dolphins.เขานั่นแหละ เขามาแล้ว ไปกันเลย นี่ไง
Dae-woong might have a ghastly perm after what happened.แดวุงทิ้งผมที่ดัดไว้นานเกินไป ตอนนี้หัวเค้าคงหยิกสุดๆไปแล้วละ
To attend a ghastly peace summit in Richtenburg.Gas gives the rations.
When "The Ghastly Ordeal of Timothy Cavendish" is turned into a film,โ€“ Gั–vะต ั–t tะพ mะต! โ€“ Gะตt yะพur fuัkั–ng hะฐndั• ะพff my ั€uddั–ng!
Of course I have, but the lake is guarded by a ghastly creature that drowns its victims.แน่นอน ข้าลองแล้ว แต่ทะเลสาบถูกปกป้องโดยสัตว์ร้าย ที่จะจมเหยื่อของมัน

ghastly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悽絶[せいぜつ, seizetsu] (adj-na,n) extremely weird; gruesome; lurid; ghastly
真っ青(P);真青[まっさお(P);まさお(真青), massao (P); masao ( makoto ao )] (adj-na,n) deep blue; ghastly pale; (P)
鬼気迫る[ききせまる, kikisemaru] (exp,v5r) (usu. modifying a noun) to be bloodcurdling; to be ghastly
不気味(P);無気味[ぶきみ, bukimi] (adj-na,n) weird; ominous; eerie; uncanny; ghastly; (P)
凄惨;悽惨[せいさん, seisan] (adj-na,n) ghastly; gruesome; appalling; lurid
鬼気[きき, kiki] (n) ghastly; dreadful

ghastly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grauenvoll; grässlich; verheerend {adj} | grauenvoller; grässlicher; verheerender | am grauenvollsten; am grässlicchsten; am verheerendstenghastly | ghastlier | ghastliest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ghastly
Back to top