ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จิตใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จิตใจ*, -จิตใจ-

จิตใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิตใจ (n.) soul See also: spirit Syn. ใจ
จิตใจ (n.) temper See also: feeling, mood Syn. ความรู้สึก
จิตใจ (n.) spirit Syn. จิตวิญญาณ
จิตใจ (n.) mind See also: spirit, heart, disposition Syn. จิต
จิตใจ (n.) mind See also: heart, disposition Syn. ใจ, อัธยาศัย
จิตใจ (n.) mind See also: heart, thoughts Syn. ใจ, ความคิด
จิตใจ (n.) mind See also: soul Syn. ดวงใจ, ใจ
จิตใจงาม (v.) be high-minded See also: be nobleminded Syn. ใจดี, ใฝ่ดี Ops. ใจต่ำ
จิตใจงาม (adj.) high-minded See also: noble-minded, righteous Syn. ใจดี, ใฝ่ดี Ops. ใจต่ำ
จิตใจต่ำทราม (v.) have wicked intentions See also: harbour evil intentions, be wicked Syn. ใจชั่ว
จิตใจต่ำทราม (adj.) wicked See also: evil, immoral, ungodly, bad, depraved Syn. ใจชั่ว
English-Thai: HOPE Dictionary
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
anneal(อะนีล') vt. หลอมให้อ่อนตัว แล้วค่อยทำให้เย็นลง,หลอมหล่อจิตใจให้อดทน ใส่สีโดยวิธีใช้ความร้อน-annealer n., Syn. heat, toughen)
bobbish(บอบ'บิช) adj. มีจิตใจที่เร่าร้อน,ฮึกเหิม
casehardenvt. แข็งที่เปลือกนอก,ทำให้จิตใจแข็งกล้า
cliff-hangern. นวนิยายเป็นตอน ๆ ,ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู,
cogencyn. ความน่าเชื่อ,การโน้มน้าวจิตใจ, See also: cogent adj. ดูcogency
cogent(โค'เจินทฺ) adj. ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ,น่าเชื่อ,ถูกจุด,ตรงประเด็น
deeplaidadj. เกี่ยวกับจิตใจที่หวาดระแวง,เกี่ยวกับแผนการที่ลึกล้ำ
eloquent(เอล'ละเควินทฺ) adj. พูดคล่อง,มีคารมคมคาย,มีฝีปาก,ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, See also: eloquentness n. ดูeloquent
evil-mindedadj. ซึ่งมีจิตใจที่ชั่ว,ใจร้าย., See also: evil-mindedness n. ดูevil-minded
feeling(ฟีล'ลิง) n. ความรู้สึก,ความคิดเห็น,ความรู้สึกสัมผัส,อารมณ์,จิตใจ,ความเห็นใจ,ความสำนึก. adj. ไว (ความรู้สึก) ,เห็นใจ,มีอารมณ์., See also: feelingly adv. feelingness n., Syn. sensation
forbear(ฟอแบร์') v. อดีตกาลของforbid,อดทน,อดกลั้น,หักห้าม,บังคับจิตใจ,ข่มใจ,ละเว้น. -forbearer n.
forcible(ฟอร์ซฺ'ซิเบิล) adj. ใช้กำลัง,มีกำลัง,มีพลัง,ให้กำลัง,ได้ผล,จูงใจ,โน้มน้าวจิตใจ., See also: forcibility n., forcibly adv., Syn. compulsory
frail(เฟรล) adj. อ่อนแอ,บอบบาง,แตกง่าย,เปราะ,ชำรุดง่าย,จิตใจอ่อนแอ,ใจง่าย, See also: fraily adv. frailness n., Syn. delicate
frailty(เฟรล'ที) n. ความอ่อนแอ,ความบอบบาง,ความแตกง่าย,ความเปราะ,ความชำรุดง่าย,ความมีจิตใจอ่อนแอ,ความใจง่าย,ความผิดที่กระทำไปเพราะมีจิตใจที่อ่อนแอ, Syn. debility,infirmity,weakness
frame(เฟรม) n. กรอบ,โครง,ร่าง,ร่างกาย,โครงสร้าง,องค์ประกอบ,ระบบ,สภาพของจิตใจ,รอบหนึ่ง (การตีเบสบอล) ,ยกหนึ่ง ๆ (มวย) vt. ประกอบก่อ,สร้าง,ติดตั้ง,ร่าง,กำหนด,คิด,วางแผน,ประพันธ์,ใส่กรอบ,ใส่วงกบ,ใส่ความ,ใส่ร้าย vi. พยายาม,ให้ความหวัง,พาตัวไป. -framable,frameable ad
free-minded(ฟรีไม'ดิด) adj. ซึ่งมีจิตใจเป็นอิสระ
geist(ไกสฺทฺ) n. จิต,จิตใจ,วิญญาณ, Syn. mind
halfway houseสถานที่พักระหว่างทาง,กึ่งทาง,สถานที่พักฟื้นทางจิตใจสำหรับผู้ติดยาเสพติด
hardenvt. ทำให้แข็ง,ทำให้จิตใจด้าน,เสริมกำลัง,ทำให้แข็งแกร่งขึ้น vt. แข็งขึ้น, (จิตใจ) ด้านหรือเหี้ยมขึ้น,มั่งคงขึ้น, Syn. fortify,solidity
hardihood(ฮาร์'ดิฮูด) n. จิตใจที่แข็งกล้า,ความเด็ดเดี่ยว, กำลังวังชา,อำนาจ,ความกล้าหาญ, Syn. effrontery
harrow(แฮ'โร) n. คราด vt. คราด (ดิน) . รบกวนอย่างเจ็บปวด,ทรมานจิตใจ,ข่มขืนชำเรา,ทำให้เจ็บช้ำ,แย่ง,ย่ำยี,ปล้นสะดม, See also: harrower n.
heart(ฮาร์ท) n. หัวใจ,หน้าอก,แก่น,ไส้,จุดสำคัญ,ความกล้าหาญ,ความรู้สึก,ความรัก,ส่วนในสุด,จิตใจ,สุขภาพจิต,สิ่งที่เป็นรูปหัวใจ, (ไพ่) โพแดง vt. ติดที่หัวใจ,สนับสนุน, Syn. love,courage,core,center
heartsease(ฮาร์ทซฺ'อีซ) n. ความสงบของจิตใจ
heebie-jeebies(ฮี'บีจี'บซี) n. จิตใจหงุดหงิด
high-mindedadj. ซึ่งมีจิตใจสูง, See also: high-mindedness n., Syn. noble
humanise(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation,humanization n. humaniser,humanizer n., Syn. scholar
humanize(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation,humanization n. humaniser,humanizer n., Syn. scholar
impressible(อิมเพรส' ซะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจได้ง่าย., See also: impressibility n. impressibly adv., Syn. impressionable)
impressionable(อิมเพรช' เชินนะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจง่าย., See also: impressionably adv. impressionability,
inanimate(อินแอน' นะมิท) adj. ไม่มีชีวิต, ไม่มีชีวิตจิตใจ, เซื่องซึม, ไม่สดใส., See also: inanimately adv. inanimateness n.
incubus(อิน' คิวบัส) n., (pl. -bi, -buses) ผีที่เข้ามานอนทับคนที่กำลังหลับ (โดยเฉพาะผีผู้ชายที่เข้าร่วมประเวณีกับผู้หญิงที่กำลังหลับ) , สิ่งที่ครอบงำจิตใจ, ภาระที่หนัก
jazz(แจซ) n. ดนตรีแจ๊ซ,การเต้นรำหรือระบำแจ๊ซ,ความมีชีวิตชีวา,ชีวิตจิตใจ,การพูดเสแสร้ง, See also: jazzy adj.
lacerate(แลส'เซอเรท) vt. ฉีกขาด,ทำให้เสียรูปร่าง,ทรมานจิตใจ,ทำให้ทุกข์ใจ., See also: lacerability n. ดูlacerate lacerable adj. ดูlacerate lacerative adj. ดูlacerate, Syn. mangled
laceration(แลสเซอเร'เชิน) n. การฉีกขาด,การบุบสลาย,การเสียรูปร่าง,การทรมานจิตใจ,การทุกข์ใจ,บาดแผลที่ฉีกขาด,บาดแผลที่บุบบู้บี้
lively(ไลว'ลี) adj. มีชีวิตชีวา,มีพลัง,มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,ฮึกเหิม,เร้าอารมณ์,ชัดเจน,แข็งแรง,สดใส,ได้ผล,เป็นฟอง,กระดอน,เด้ง,กระฉับกระเฉง adv. คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: livelily adv. ดูlively liveliness n. ดูlively -S...
magnanimity(แมกนะนิม'มิที) n. ความมีใจกว้าง,ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความสูงส่ง,ความไม่เห็นแก่ตัว,ความมีจิตใจสูงส่ง,การกระทำที่มีใจสูงส่ง
magnanimous(แมกแนน'นิมัส) adj. ใจกว้าง,มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,มีจิตใจสูงส่ง,สูงส่ง., See also: magnanimousness n., Syn. noble,generous
mechanical(มะแคน'นิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เครื่องจักรเครื่องกล,เกิดจากการเสียดสี,ไม่มีจิตใจ,ไม่เป็นตัวของตัวเอง,อัตโนมัติ,เป็นนิสัย,เป็นกิจวัตร,ซึ่งยึดถือวัตถุนิยม. n. แผ่นกระดาษแข็ง สำหรับปิดงานศิลป์ต่าง ๆ
megrim(มี'กริม) n. จิตใจที่เศร้า,ความหดหู่ใจ,การเอาแต่ใจ,การตามอำเภอใจ,อาการปวดศีรษะ ข้างเดียว
English-Thai: Nontri Dictionary
cogency(n) การโน้มน้าวจิตใจ,ความน่าเชื่อ
enliven(vt) ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ทำให้สนุกสนาน,ทำให้ร่าเริง,ทำให้คึกคัก
esprit(n) จิตใจ,สติปัญญา,ปฏิภาณ,ความเฉลียวฉลาด
feeling(n) ความรู้สึก,อารมณ์,จิตใจ,ความสำนึก,ความคิดเห็น
heart(n) หัวใจ,จิตใจ,ความรัก,ความรู้สึก,ส่วนสำคัญ,แก่น,ความกล้าหาญ
liveliness(n) ความมีชีวิตจิตใจ,ความร่าเริง,ความสดใส,ความสนุกสนาน
lively(adj) มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,สนุกสนาน,สดใส,กระฉับกระเฉง
mental(adj) ทางใจ,ในใจ,เกี่ยวกับจิตใจ
mentality(n) จิตใจ,ความคิด,เชาวน์,ปัญญา
mentally(adv) ทางจิตใจ,ทางความคิด,ทางใจ,ทางปัญญา
mind(n) จิตใจ,เชาวน์,ความตั้งใจ,ความคิด,สติปัญญา,ความทรงจำ
psychic(adj) เกี่ยวกับจิตใจ,เกี่ยวกับผีสาง,เกี่ยวกับวิญญาณ,กายสิทธิ์
psychical(adj) เกี่ยวกับจิตใจ,เกี่ยวกับผีสาง,เกี่ยวกับวิญญาณ,กายสิทธิ์
reanimate(vt) ทำให้กระปรี้กระเปร่า,ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ทำให้คืนชีพ,ฟื้นฟู
sanity(n) การมีสุขภาพจิตดี,ความปกติทางจิตใจ
soul(n) จิตใจ,วิญญาณ,คน,บุคคล,แก่นสาร,แบบฉบับ
spirit(n) ผี,จิตใจ,กำลังใจ,ความกล้า,วิญญาณ,อารมณ์,ความมุ่งมั่น
temperament(n) นิสัย,ภาวะจิตใจ,อารมณ์,ความหุนหันพลันแล่น
vivify(vt) ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ให้ชีวิตแก่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cruelty๑. การกระทำทารุณโหดร้าย (ก. อาญา)๒. การทารุณจิตใจ (ของคู่สมรสอันเป็นเหตุหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heirloomsทรัพย์มรดกที่มีค่าทางจิตใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nervous breakdownความเจ็บป่วยทางอารมณ์และจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychalgiaอาการปวดเหตุจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psycheจิต, ใจ, จิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychical; psychic-จิต, -ใจ, -จิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychogenic๑. -เกิดจากจิตใจ๒. -ทางจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
solatiumค่าสินไหมทดแทน (ความเสียหายทางจิตใจ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sound๑. เสียง๒. เครื่องแยงตรวจ๓. หยั่ง๔. แข็งแรง (ร่างกาย), ปรกติ (จิตใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vegetative๑. -เติบโตคล้ายผัก๒. -ทำงานนอกบังคับจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Amentiaไม่มีจิตใจ [การแพทย์]
Egoสภาพจิตใจ,ตน,อีโก [การแพทย์]
Euphoriaครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจ,อารมณ์เปลี่ยนแปลง,ความเคลิบเคลิ้มสุข,ความรู้สึกสบาย,การเคลิบเคลิ้มเป็นสุข,อาการเป็นสุข,เบิกบานใจมากผิดธรรมดา,อารมณ์ครื้นเครง,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,ครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจมาก,เคลิบเคลิ้ม,จิตใจสบาย,รู้สึกสบายยิ้มแย้มตลอดเวลา,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,รู้สึกเคลิ้มๆพอสบาย [การแพทย์]
Functionalการทำหน้าที่,ทางสมรรถภาพ,เกิดจากจิตใจ [การแพทย์]
Involuntaryไม่ตั้งใจ, ประเภทที่อยู่นอกเหนืออำนาจจิตบังคับ, นอกอำนาจจิตใจ, นอกบังคับจิตใจ [การแพทย์]
Maturityวุฒิภาวะการบรรลุความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยความเจริญสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของบุคคล ที่พัฒนาอย่างเต็มที่จนบรรลุถึงขั้นภาวะนั้น ๆ ตามศักยภาพของบุคคลแต่ละคน เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน [สุขภาพจิต]
Mentalเกล็ดปลายปากล่างของงู, ด้านจิตใจ, จิตใจ [การแพทย์]
Mindจิต, จิตใจ [การแพทย์]
myxedemaมิกซีดีมา, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดฮอร์โมนไทรอกซินในระยะโตเต็มวัยแล้วอาการสำคัญของโรคคือ อ่อนแอ จิตใจหดหู่ ความคิดเชื่องช้า อ้วนง่ายแม้กินอาหารน้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Play Intelligence/Quotientความฉลาดทางการละเล่นผลการพัฒนาตนเองจากการเล่น และความสามารถการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ระหว่างที่เล่นด้วยตนเอง ทั้งที่อาศัยอุปกรณ์การเล่นและไม่ใช้ ซึ่งการเล่นนี้ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เล่นได้หลายด้าน ทั้งสติปัญญา (การคิด) ภาษา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะเด็ก ๆ [สุขภาพจิต]
smooth muscleกล้ามเนื้อเรียบ, กล้ามเนื้อ ที่ประกอบด้วยเซลล์รูปร่างเรียวยาวคล้ายกระสวย เรียงตัวกันเป็นชั้น พบที่อวัยวะภายในของสัตว์ ทำงานนอกอำนาจจิตใจ เช่น ผนังของเส้นเลือด ผนังของทางเดินอาหาร  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
striated muscleกล้ามเนื้อลาย, เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่ประกอบด้วยเซลล์รูปทรงกระบอก  มีลายตามขวางอยู่รวมกันเป็นมัดที่บริเวณแขนขาและลำตัว ทำหน้าที่เคลื่อนไหวอวัยวะที่อยู่ภายใต้อำนาจจิตใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
heart (n.) จิตใจ See also: ส่วนลึกของจิตใจ, ความรู้สึก
inner man (n.) จิตใจ See also: วิญญาณ, กระเพาะ Syn. spirit, soul, heart
mind (n.) จิตใจ See also: ใจ, ความเห็น, ความรู้สึกนึกคิด, ความคิด Syn. soul, spirit, intellect, thought
good-hearted (adj.) จิตใจดี See also: ซึ่งมีเมตตา
equanimity (n.) จิตใจที่สงบแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ความตึงเครียด (คำทางการ) Syn. unexcitability
unexcitability (n.) จิตใจที่สงบแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ความตึงเครียด (คำทางการ)
audacity (n.) จิตใจที่แข็งกล้า See also: ความเด็ดเดี่ยว, ความแข็งแกร่ง Syn. boldness, daring
hardihood (n.) จิตใจที่แข็งกล้า See also: ความเด็ดเดี่ยว, ความแข็งแกร่ง Syn. audacity, boldness, daring
one-track mind (idm.) จิตใจหมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (มักเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์)
affect (vt.) ทำให้กระทบจิตใจ See also: ทำให้กระทบความรู้สึก, กินใจ
amentia (n.) ความบกพร่องทางจิตใจ
bad-hearted (adj.) ซึ่งมีจิตใจชั่วร้าย See also: ใจทมิฬ, ใจร้าย Syn. malevolent, wicked
be beneath contempt (idm.) (จิตใจ) ต่ำมาก See also: (จิตใจ)แย่มาก, ต่ำทราม
blank (n.) ความว่างเปล่าของจิตใจ Syn. emptiness, nothingness
cabin fever (n.) สภาพกดดันทางจิตใจที่เกิดจากการอยู่โดดเดี่ยว
capacity (n.) ความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจ Syn. ability, aptitude, capability
check (n.) สิ่งที่เหนี่ยวรั้งจิตใจ
climacteric (n.) ช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจ Syn. crucial period
cogent (adj.) ที่โน้มน้าวจิตใจ See also: ที่ชักชวน, ที่ชักจูง Syn. convincing, persuasive
combat fatigue (n.) ความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดหลังจากไปสงครามมาเป็นเวลานาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your mind is an incredible powerจิตใจของคุณคือพลังอำนาจที่เหลือเชื่อ
It will help to focus your inner mind on what you really wantมันจะช่วยเพิ่งจิตใจภายในของคุณไปยังสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ
Young men with a mind for revenge need little encouragementคนหนุ่มที่มีจิตใจอยากแก้แค้นต้องการกำลังใจสักนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If there is one lesson my life can teach, it is that the spirit is stronger than the body.มีบทเรียนหนึ่งที่ชีวิตฉันสอนไว้ ว่า จิตใจ อยู่เหนือ ร่างกาย
You are not emotionally, mentally, and spiritually prepared to throw these d-bags a party.นายไม่ได้มีอารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณ ที่จะเตรียมพร้อมจัดปาร์ตี้คนบ้าเหล่านี้
I do not know. Loki's mind is far afield.ไม่อาจจะตอบได้ จิตใจ โลกิ ยากจะหยั่งถึง
Sooner or later... darker minds will turn towards Erebor.ไม่ช้าก็เร็ว ... จิตใจ ... เข้มจะหันไปทางเอเรบอร์
A man has to be in a certain state of... mind before he can do such a thing.ผู้ชายคนหนึ่งที่จะต้องมีในสภาวะทั่วๆไปของ... จิตใจ ก่อนที่เขาจะทำสิ่งนั้น
Uh, says he preys on the- the spiritually and emotionally weak.เอ่อ มันล่าเหยื่อที่ จิตใจ และอารมณ์กำลังอ่อนแออยู่
You... evil... soul.จิตใจ... ชั่วร้ายนัก
There's a mind-body connection.จิตใจกับร่างกายนั้นเชื่อมต่อถึงกัน
The mind is just a reflex organ.จิตใจก็แค่ตอบสนองได้
Your mind was poisoned.จิตใจของคุณถูกวางยาพิษ
Your mind is spinning along with that uniquely American moral compass you're all so proud of.จิตใจของคุณสับสน กับอเมริกันนั่น เข็มทิศด้านศีลธรรม ที่คุณภูมิใจนักหนา
You used to have a moral psychology. You used to have ideals.จิตใจของคุณเคยเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม เคยอุดมการณ์สวยงาม
Your soul is part of the air and light, Aaron, the unknowable greatness that is the universe.จิตใจของคุณเป็นส่วนหนึ่งของอากาศและแสงสว่าง, แอรอน ความมโหฬารของสิ่งที่เราไม่มีทางรู้ คือจักรวาล
Turn me into something I'm not.จิตใจของฉันอาจจะเปลี่ยนไป
My mind has such a great impact and ...จิตใจของฉันเลยมีผลกระทบและ... ..
Your mind is a very dark and riveting place, Damon.จิตใจของนายมันเต็มไปด้วยความเลวร้ายที่ฝังแน่น เดม่อน
My soul rests and those guys were expressing it.จิตใจของผมสงบสุข และคนเหล่านี้พรรณนาถึงมัน
The employee morale is also rock bottom.จิตใจของพนักงานก็ตกต่ำมาก
The human mind, Bernard, is not some golden benchmark glimmering on some green and distant hill.จิตใจของมนุษย์ เบอร์นาร์ด ไม่ได้ดีเลิศเป็นทองคำ หรือสวยงามเหมือนอยู่ในเนินหญ้าสีเขียว
So, it's the human heart that throws the world into chaos?จิตใจของมนุษย์ทำให้โลกเข้าสู่ความไร้ระเบียบงั้นสินะ
Human beings form emotional attachments as they grow up.จิตใจของมนุษย์สะสมมาตอนโต
Artie's mind is at war with itself.จิตใจของอาร์ตี้ กำลังสู้กัน
His mind was able to grasp the concept of past and present.จิตใจของเขาก็สามารถที่จะ เข้าใจแนวคิดของอดีตและปัจจุบัน
His spirit and his mind are fighting for his family.จิตใจของเขากำลังต่อสู้ เพื่อครอบครัวของเขา
His mind was trying to find out the truth about what had happened.จิตใจของเขาพยายามจะค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
UNDER THE NAME THOMAS BOREN. THAT'S HIS DEAD MOTHER'S MAIDEN NAME.จิตใจของเขาพัฒนาขึ้นในขณะที่ความเป็อยู่ของเขาแย่สุด ๆ
His mind has turned against him and there's no one there to help.จิตใจของเขามันดันกับมาต่อต้านเขาซะเอง เเละไม่มีใครจะช่วยเค้าได้ซักคน
His mind was on the horses, I think, as much as it was on the baseball.จิตใจของเขาอยู่บนม้าฉันคิดว่า มากที่สุดเท่าที่มันเป็นเบสบอล
She's not in her right mind. She's not thinking clearly. Do you understand that?จิตใจของเขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เธอก็เข้าใจดีแล้วไม่ใช่เหรอ
Your mind won't want to believe it.จิตใจของเจ้าอาจจะไม่เชื่อมัน
You were young to be given this task...จิตใจของเจ้าโดนครอบงำด้วยความมืด
Velma's mind has weakened over the years, making her now an extremely user-friendly weapon.จิตใจของเวลม่าก็อ่อนลง จึงทำให้เขาเป็นอาวุธที่\ เป็นมิตรกับผู้ใช้
The hosts' minds, the storylines...จิตใจของโฮสต์ เส้นเรื่องนั้น
I can finally make a difference.จิตใจคนอื่นได้อีกด้วย
"The mind is its own place, and in itself can make a heaven of hell,จิตใจคือบทบาทของตัวเอง "และในตัวมันเองเป็นได้ทั้งสวรรค์แห่งนรก
Your mind, your heart, your soul.จิตใจคุณ หัวใจคุณ วิญญาณคุณ
What a devious mind you have. I had no idea.จิตใจคุณคิดในแง่ร้ายจัง ผมไม่รู้เลยนะ
When the wound heals your mind ripens.จิตใจคุณจะดีขึ้นเมื่อแผลหาย
You're not as tough-minded as you'd like to think you are.จิตใจคุณไม่ได้เข้มแข็ง เท่าที่คุณคิดหรอก
My mind, my personality were literally burned out of me.จิตใจฉัน กับ ความเป็นคนของฉัน ถูกเผาไปแล้วอย่างสิ้นเชิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จิตใจ
Back to top