ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสนุกสนาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสนุกสนาน*, -ความสนุกสนาน-

ความสนุกสนาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสนุกสนาน (n.) merriment See also: amusement, mirth, hilarity, festivity, joviality, revelry Syn. ความบันเทิง
ความสนุกสนาน (n.) happiness See also: pleasurableness Syn. ความสุข, ความเบิกบาน
ความสนุกสนาน (n.) liveliness See also: vitality, activeness, animation, bustle, briskness, vivacity Syn. ความมีชีวิตชีวา
ความสนุกสนาน (n.) merriment See also: enjoyment, delight, joy, jubilation, hilarity Syn. ความเบิกบานใจ, ความรื่นเริงใจ
ความสนุกสนาน (n.) enjoyment See also: pleasure, gratification, joy Syn. ความรื่นรมย์, ความมันสะใจ
ความสนุกสนาน (n.) amusement See also: pleasure Syn. ความเพลิดเพลิน
ความสนุกสนาน (n.) pleasure See also: joy, delight, fun, happiness Syn. ความสำราญ, ความบันเทิง
ความสนุกสนาน (n.) recreation See also: amusement, avocation, diversion, entertainment Syn. ความสำราญ, การละเล่น, ความบันเทิง
ความสนุกสนาน (n.) enjoyment See also: alertness, cheer, joyousness, liveliness, merriment Syn. ความร่าเริง Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความสนุกสนานร่าเริง (n.) enjoyment See also: alertness, cheer, joyousness, liveliness, merriment Syn. ความสนุกสนาน, ความร่าเริง Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
enjoyment(เอนจอย'เมินทฺ) n. ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,แหล่งหรือสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินหรือสนุกสนาน, Syn. pleasure,
entertainingadj. ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน,ซึ่งให้ความสนุกสนาน.
fun(ฟัน) n. ความสนุกสนาน,ความขบขัน,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ -Phr. (make fun of,poke fun at หยอกล้อ,หัวเราะเยาะ) vt.,vi. เล่นตลก,ล้อเล่น. adj. เกี่ยวกับการหยอกล้อ,เกี่ยวกับการล้อเล่น,เพ้อฝัน,ร่าเริง, Syn. amusement
hilarity(ฮิแล'ริที) n. ความสนุกสนานเฮฮา,ความร่าเริง, Syn. merriment
jollity(จอล'ลิที) n. อารมณ์รื่นเริง,ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน,งานเฉลิม,ฉลองที่สนุกสนาน
jolly(จอล'ลี) {jollied,jollying,jollies} adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,เบิกบานใจ,มีความสุข,มีเสน่ห์,ใหญ่,ละเอียด,มึนเมานิดหน่อย vt. พูดดีกับ,พูดด้วยอารมณ์ดี adv. อย่างยิ่ง,มาก. n. ความสนุกสนาน,ความตื่นเต้นที่มีความสุข., See also: jollily adv. ดูjolly joll
joviality(โจวิแอล'ลิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน, Syn. merriment
lark(ลาร์คฺ) n. นกเล็กร้องเพราะชนิดหนึ่ง,การเล่นสนุก,ความสนุกสนาน,การกระโดดโลดเต้น vi. สนุกสนาน,เล่นซน
revelry(เรฟ'เวลรี) n.,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา, Syn. boisterous festivity
sport(สพอร์ท) n. กีฬา,กรีฑา,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,ความสนุกสนาน,การหยอกล้อ,เครื่องสนุก,เครื่องเล่น,นักกีฬา,งานกีฬา,นักพนัน,นักเลง,ผู้ที่กล้าได้กล้าเสีย adj. เหมาะสำหรับใส่นอกบ้าน,เกี่ยวกับการกีฬา. vi. สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,เล่นกีฬา,จู้จี้ในสิ่งเล็ก ๆ
spree(สพรี) n. ความสนุกสนาน,การเที่ยวสนุกสนาน,การดื่มอย่างสนุกสนานจนเมา,ระยะเวลาแห่งการหาความสุขอย่างเมามัน, Syn. bout
vivacity(วิแวส'ซิที) n. ความมีชีวิตชีวา,ความร่าเริง,ความคล่องแคล่ว,ความสนุกสนาน
whoopee(วูพ'พี) n. make whoopee สนุกสนาน interj. คำอุทานแสดงความสนุกสนาน
English-Thai: Nontri Dictionary
gaiety(n) ความงาม,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน
convocation(n) การชุมนุมทางศาสนา,การเรียกประชุม,ที่ประชุม,ความสนุกสนาน
delectation(n) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,ความรื่นเริง,ความสำราญใจ
enjoyment(n) ความเพลิดเพลิน,ความสนุกสนาน,ความพอใจ
entertain(vt) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,มหรสพ,การรับรองแขก
frolic(n) ความสนุกสนาน,การเล่นสนุก,การกระโดดโลดเต้น,การหยอกเย้า
fun(n) ความสนุกสนาน,ความขบขัน,ความตลก,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ
gayety(n) ความสนุกสนาน,ความร่าเริง,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง
glee(n) ความร่าเริง,ความยินดี,ความสนุกสนาน
hilarity(n) ความเฮฮา,ความร่าเริง,ความสุขสันต์,ความสนุกสนาน
jollity(n) ความรื่นเริง,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน,ความครึกครื้น
joy(n) ความยินดี,ความปีติ,ความสนุกสนาน,ความรื่นเริง
lark(n) นกล้าค,ความสนุกสนาน,การเล่นสนุก,การกระโดดโลดเต้น
liveliness(n) ความมีชีวิตจิตใจ,ความร่าเริง,ความสดใส,ความสนุกสนาน
merriment(n) ความรื่นเริง,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน,ความครึกครื้น
mirth(n) ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน
pleasantness(n) ความสนุกสนาน,ความพอใจ,ความสบายใจ,ความร่าเริง
racket(n) ความสนุกสนาน,เสียงดัง,เสียงอึกทึกครึกโครม
revelry(n) ความครึกครื้น,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา
spree(n) การกระโดดโลดเต้น,ความสนุกสนานเฮฮา,อาการเมา
vivacity(n) ความร่าเริง,ความมีชีวิตชีวา,ความสนุกสนาน,ความเบิกบาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Videoวีดิทัศน์, คำว่า วีดิทัศน์ เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า video (อ่านว่า วิ-ดี-โอ). ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นผู้คิดคำนี้ขึ้น โดยเห็นว่า คำว่า “วีติ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “ความสนุกสนานรื่นเริง” มีเสียงใกล้เคียงกับคำว่า video ในภาษาอังกฤษ เมื่อเติมคำว่า “ทัศน์” ลงไปข้างท้าย ก็อาจจะแปลได้ว่า “เครื่องที่แสดงภาพเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง”
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
conviviality (n.) ความสนุกสนาน See also: ความรื่นเริง Syn. gaiety, festivity, jollity
gaiety (n.) ความสนุกสนาน See also: ความสำราญใจ, ความรื่นเริง Syn. gayness, cheerfulness, glee Ops. glom, sadness
gameness (n.) ความสนุกสนาน See also: การเล่นสนุกสนาน
gayety (n.) ความสนุกสนาน See also: ความรื่นเริง Syn. gaiety, conviviality, festivity, jollity
gayness (n.) ความสนุกสนาน See also: ความสำราญใจ, ความรื่นเริง Syn. cheerfulness, glee Ops. glom, sadness
gust (n.) ความสนุกสนาน See also: ความพึงพอใจ, ความพึงพอใจ Syn. enjoyment, happiness
jollity (n.) ความสนุกสนาน See also: ความรื่นเริง Syn. gaiety, conviviality, festivity
joyfulness (n.) ความสนุกสนาน See also: ความรื่นเริง, ความครึกครื้น, ความเฮฮา Syn. gaiety Ops. gloom, sadness
merriment (n.) ความสนุกสนาน See also: ความรื่นเริง, ความครึกครื้น, ความเฮฮา Syn. gaiety, joyfulness Ops. gloom, sadness
merriness (n.) ความสนุกสนาน
pleasure (n.) ความสนุกสนาน See also: ความรื่นเริง, ความหรรษา, ความบันเทิง
zest (n.) ความสนุกสนาน See also: ความเข้มข้น, ความอร่อย Syn. gusto, enjoyment
fun (n.) ความสนุกสนานครื้นเครง See also: ความสนุกสนาน, ความครึกครื้น, ความรื่นเริง Syn. amusement, enjoyment, merriment
jollification (n.) ความสนุกสนานรื่นเริง See also: การรื่นเริง Syn. fun, revel, festivity
carol (n.) เพลงสวดหรือเพลงที่ร้องเพื่อความสนุกสนาน Syn. Christmas song
Christmas song (n.) เพลงสวดหรือเพลงที่ร้องเพื่อความสนุกสนาน
fling (n.) ช่วงเวลาสั้นๆ แห่งความสนุกสนาน Syn. good time, binge, bash Ops. bad time
good time (n.) ช่วงเวลาสั้นๆ แห่งความสนุกสนาน Syn. binge, bash Ops. bad time
having it large (sl.) ไปหาความสนุกสนาน See also: ออกไปมีช่วงเวลาที่สนุกสนาน
larging it (sl.) ไปหาความสนุกสนาน See also: ออกไปมีช่วงเวลาที่สนุกสนาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's gone forever, that funny, young, lost look I loved.มันจากไปเเล้วชั่วนิรันดร์ ความสนุกสนาน ความเยาว์วัยที่ผมเคยรัก
We sacrifice many modern pleasures and conveniences to feel truly connected.เราละทิ้ง ความสนุกสนาน สะดวกสบาย เพื่อเ้ข้าถึงอย่างแท้จิง
Enjoying the eavesdropping afforded me by the Swiss-timepiece regularity and utter silence of my 2:00 p. m. ninja poops.ความสนุกสนานจากการแอบฟัง เกิดจาก ความสม่ำเสมอของนาฬิกาสวิส และความเงียบงัน
The evenins festivities conclude with Rory, dressed as the Christmas elf Itchy, reciting "Frosty the Snowman."ความสนุกสนานตอนเย็นยังต้องรวมรอลี่ด้วย ที่ต้องแต่งตัวเป็นเอลฟ์ กำลังท่อง ฟรอสตี้สโนแมน
Fun is importantความสนุกสนานเป็นสิ่งที่สำคัญ
I got no strings so I can have funฉันได้สตริงไม่ดังนั้นฉัน สามารถมีความสนุกสนาน
Right here direct from the lamp, right here for your enjoyment wish fulfillment.Thank youuuuu!ที่นี่ของแท้ส่งตรงจากในตะเกียง อยู่ที่นี่เพื่อความสนุกสนานของท่าน บรรลุคำอธิษฐาน ขอบคุณณณ
We've been far too merry to miss any of you!พวกเราก็ห่างไกลจากความสนุกสนาน ก็เพราะคิดถึงทุกๆ คน
What do you do for fun?คุณจะทำอย่างไรเพื่อความสนุกสนาน?
A place of joy not of sorrowดินแดนของความสนุกสนาน ไม่มีความเศร้าใจ
You kicking it with him, have some fun.คุณเตะมันกับเขามีความสนุกสนานบาง
If we have impacted negatively on your enjoyment of the third hole, I apologise!ถ้าเราไปกระทบกระแทกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต่อความสนุกสนานของคุณที่หลุมที่ 3 นี่ ผมก็ขออภัยด้วย
My hysterical ex-fiancée here is just on her way to the airport, so your enjoyment of the rest of the course will be just as it should be!คู่หมั้นเก่าที่ตีโพยตีพายของผม กำลังจะเดินทางไปที่สนามบินแล้ว ดังนั้นความสนุกสนานที่เหลือของคุณที่สนามนี่ ก็จะกลับคืนมาเองแหละ
Say I'm entertaining the baron. Like so many clients he's trapped in an arranged marriage.อย่างที่บอก ฉันสร้างความสนุกสนานให้กับท่านบารอน เช่นเดียวกับ ลูกค้าคนอื่นๆที่ถูกผูกติดกับงานแต่งงานที่ถูกวางเอาไว้
Three months of ocean, Three months of summer, ...of swimming and pleasure!สามเดือนในมหาสมุทร สามเดือนในฤดูร้อน -ของการว่ายน้ำ และ ความสนุกสนาน
We have fun working together... but you have to understand that between...เรามีความสนุกสนานในการทำงานร่วมกัน แต่คุณต้องเข้าใจว่าระหว่าง
Now, back to what we were discussing before we were so rudely interrupted.เฮ้อ! เราควรเริ่มต้นการเรียนด้วยความสนุกสนาน
Okay, you're not here to have fun.เอาล่ะคุณไม่ได้ที่นี่ จะมีความสนุกสนาน
He punched me right there in the ribs just for fun.เขาชกฉันตรงนี้ ตรงซี่โครงนี่ด้วยความสนุกสนาน
And finally, for the evening's entertainment, your favorite all-time movie.และสุดท้าย ความสนุกสนานของคืนนี้ หนังสุดโปรด
"It's a merry-go-round."ล้อมรอบด้วยความสนุกสนาน
I don't understand how Arthur can have taken pleasure from killing the unicorn.ข้าไม่เข้าใจว่าอาเธอร์ ได้ความสนุกสนานจาการฆ่ายูนิคอนได้อย่างไร
And just for fun, your close friend Jack Kennedy.และเืพื่อความสนุกสนาน เพื่อนที่ใกล้แจ็ค แคนาดี้
# Can you believe all the fun we've had # Oh, yeah # Just getting ready for the other halfเธอเชื่อความสนุกสนานที่เรามีมั๊ย เตรียมพร้อมกับอีกครึ่ง
For a few minutes of pleasure.เพือความสนุกสนานแค่ไม่กี่นาที
Six hours of pleasure.ุ6 ชั่วโมงของความสนุกสนาน
Now i'll have both of you here to keep me entertained.ตอนนี้ฉันมีนายทั้งคู่ มาสร้างความสนุกสนานให้ฉัน
Hold on. The Blue Key is sweetness and gaiety, huh?เดี๋ยวก่อน กุญแจน้ำเงินคือความหวานและความสนุกสนาน ?
I've seen your works and you don't ... yeah but just for fun it's not something professional well what if the pirates and the rivalry didn't exist?ฉันได้เห็นผลงานของคุณและคุณไม่ ... ใช่ แต่เพื่อความสนุกสนาน สิ่งที่ไม่เป็นระดับมืออาชีพ สิ่งที่ดีถ้า ไพเรต และการแข่งขันไม่อยู่?
Where else are you gonna find a cash-only business that's this much fun?นายจะไปหาที่ไหนได้อีก ธุรกิจเงินสดอย่างเดียวเท่านั้น ที่มีความสนุกสนานเช่นนี้ได้
And as satisfying as it is to have been gifted enough rotisserie ovens... to roast an entire hobo... for me the real joy of Christmas... was breaking the collective heart of the Glee Club.มีห่อเนื้อย่างพอสำหรับที่จะย่างให้พวกจรจัดทั้งหมด สำหรับฉันแล้ว ความสนุกสนานที่แท้จริงของวันคริสต์มาส คือการทำลายหัวใจของพวกกลี
I'm not sure I grasp the full entertainment value, but all right.ฉันไม่เข้าใจถึง ความสนุกสนานของมันเต็มที่ แต่โอเค
You were the guy who would rip someone apart just for the fun of it?เธอเคยเป็นผู้ชายที่ จะกินเลือดใคร ก็เพื่อความสนุกสนาน?
Nope. Not a big fan of killing for fun.ไม่ล่ะ ผมไม่ชอบการฆ่าเพื่อความสนุกสนาน
It seems we were entertaining royalty.ดูเหมือนพวกเราสร้างความสนุกสนานให้กับเชื้อพระวงศ์
"In the hope that she find it entertaining and instructive "..ด้วยหวังว่าเธอจะได้รับความสนุกสนานและความรู้จากมัน..
You shouldn't make fun of someone just because they're different.คุณไม่ควรให้ความสนุกสนานของใครสักคน เพียงเพราะมันแตกต่างกัน
Way back when some blokes got together and told King John that he couldn't go around getting his jollies however he wanted... and uh...ย้อนกลับไปตอนที่คนพวกนั้นมารวมกัน ร้องทุกข์กับคิงจอห์น ว่าพวกเขาไม่สามารถไปไหนต่อไหน -เพื่อหาความสนุกสนานตามต้องการ
But I was just having fun.แต่ฉันก็มีความสนุกสนาน
Look... as your friend I support your strange aversion to fun.ฟังนะ ในฐานะเพื่อน ฉันสนับสนุนที่พวกนาย\ ไม่คิดลองแค่เพื่อความสนุกสนาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสนุกสนาน
Back to top