ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

joyfulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *joyfulness*, -joyfulness-

joyfulness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
joyfulness (n.) การมีความสุขอย่างมาก See also: ความปลื้มปิติ, ความรู้สึกยินดี Syn. happiness, ecstasy Ops. unhappiness, misery
joyfulness (n.) ความปิติยินดี See also: ความร่าเริง, ความเบิกบานใจ Ops. gloom, sadness
joyfulness (n.) ความสนุกสนาน See also: ความรื่นเริง, ความครึกครื้น, ความเฮฮา Syn. gaiety Ops. gloom, sadness
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความซาบซึ้ง (n.) joyfulness See also: gratefulness, impressiveness, gratification Syn. ความตื้นตันใจ
ความตื้นตัน (n.) joyfulness See also: gratefulness, impressiveness, gratification Syn. ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้ง
ความตื้นตันใจ (n.) joyfulness See also: gratefulness, impressiveness, gratification Syn. ความซาบซึ้ง
ความสดใส (n.) joyfulness See also: bliss, cheer Syn. ความชื่นบาน Ops. ความเศร้า, ความทุกข์
ความเบิกบาน (n.) joyfulness See also: bliss, cheer Syn. ความชื่นบาน, ความสดใส Ops. ความเศร้า, ความทุกข์

joyfulness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเบิกบาน[n.] (khwām boēkb) EN: joyfulness FR: gaieté [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า joyfulness
Back to top