ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hilarity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hilarity*, -hilarity-

hilarity ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
hilarity(ฮิแล'ริที) n. ความสนุกสนานเฮฮา,ความร่าเริง, Syn. merriment
English-Thai: Nontri Dictionary
hilarity(n) ความเฮฮา,ความร่าเริง,ความสุขสันต์,ความสนุกสนาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, elena. I find hilarity in the lengths that I have to go toใช่ เอเลน่า ผมสนุกมากที่ได้
Yeah, hilarity, my man, hilarity.ช่าย ฮามาก เพื่อน ฮามาก
I'm sorry, I'm trying to see the hilarity, but all I see is a man who was beaten in the face until he died.ขอโทษนะ ฉันพยายาม มองให้เป็นเรื่องตลก แต่สิ่งที่เห็น ก็คือชายคนนี้ถูกตีเข้าที่ใบหน้าจนตาย
Hilarity. Rosemary's Baby... that's obviously Lady Hummel's.Rosemary\'s Baby แจ่งแจ้มมาก ท่านหญิงฮัมเมล

hilarity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂欢[kuáng huān, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄢ, 狂欢 / 狂歡] party; carousal; hilarity; merriment; whoopee; to carouse

hilarity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnr) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m] ; allégresse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hilarity
Back to top