ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

binge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *binge*, -binge-

binge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
binge (n.) ช่วงที่ทำกิจกรรมบางอย่างมากไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So we got a lake monster on a binge ?เจอจะเจอสัตว์ประหลาดทะเลสาปเหรอ
Yeah, let's binge tomorrow.ใช่ มาเริ่มต้นกันพรุ่งนี้เลย
It should be super fun. Lots of red capes, blood and binge drinking!มันคงเริ่ดสุดๆไปเลย เสื้อคลุมสีแดง การแข่งขันดื่มเลือด
Pop music now glorifies binge drinking.ทุกวันนี้เพลงป็อบค่อนข้างเน้น เกี่ยวกับการดื่มมากไป แค่ฟังพวกเพลงที่ฮิตๆดู
Honey, you're binge cleaning.เธอกลายเป็นแม่บ้านใจเปลี่ยวแล้ว
Where he's binge drinking on the country folk.ที่ที่เขากำลังออกอาละวาด ดูดเลือดคนอยู่ ตอนนี้
Speaking of sleep, I can't. I don't. I binge eat.ผมกินไม่ได้ นอนไม่หลับ
The occasional bout of depression, which then led to low self-esteem, which led to binge eating, uh...ซึ่งทำให้มีความมั่นใจต่ำ ซึ่งทำให้กินได้น้อยลง
He's nothing but a binge eater with a comb-over.เขาเป็นอะไร แต่การดื่มสุรา กินด้วยหวีมากกว่า.
For he is the harbinger of death."มันคือยมทูตเเห่งความตาย
Binge, crash.กินมากเกินไป, หมดสติ
Anyway, Mr. NBE One here, AKA Megatron, that's what they call him, who's pretty much the harbinger of death, wants to use the Cube to transform human technology to take over the universe.เจ้า NBE - 1 เนี่ย หรือชื่อจริง "เมกะทรอน" ชื่อที่พวกเขาเรียก ซึ่งดูท่าว่าจะเป็นตัวร้าย ต้องการใช้เดอะคิวบ์

binge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バカ食い[バカぐい;バカくい, baka gui ; baka kui] (n,vs) binge eating
やけ食い;自棄食い[やけぐい, yakegui] (n,vs) binge eating; stress eating
過食症[かしょくしょう, kashokushou] (n) binge eating; bulimarexia
酒浸し[さけびたし;さかびたし, sakebitashi ; sakabitashi] (adj-no) (1) (See 酒浸り・さけびたり・1) liquor-soaked; (n) (2) (See 酒浸り・さけびたり・2) continuous drinking; daily drinking; binge drinking
酒浸り[さけびたり;さかびたり, sakebitari ; sakabitari] (adj-no) (1) liquor-soaked; (n) (2) continuous drinking; daily drinking; binge drinking
先駆け(P);魁[さきがけ, sakigake] (n,vs) charging ahead of others; the first to charge; pioneer; forerunner; harbinger; (P)
前兆(P);前徴[ぜんちょう, zenchou] (n,adj-no) omen; portent; sign; premonition; harbinger; (P)
前表[ぜんぴょう, zenpyou] (n) omen; portent; sign; premonition; harbinger
前触れ[まえぶれ, maebure] (n,vs) previous notice; herald; harbinger; portent; (P)
前駆[ぜんく;せんぐ(ok);ぜんぐ(ok), zenku ; sengu (ok); zengu (ok)] (n,vs,adj-no) (1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); outriding; (2) harbinger; herald; precursor; forerunner; foretoken; (3) anticipation
微候[びこう, bikou] (n) (1) sign or symptom of a disease (usu. more subtle than a symptom); (2) augury; foretoken; harbinger
梅暦[うめごよみ, umegoyomi] (n) plum blossoms (as a harbinger of spring)

binge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาเพศ[n.] (āphēt) EN: portent ; harbinger FR:

binge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ess-Sucht {f} [med.]binge eating

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า binge
Back to top