back

แปลว่า


n หลัง (ส่วนของร่างกาย)
ความหมายเหมือนกับ: posterior , rear
คำที่เกี่ยวข้อง: แผ่นหลัง
คำตรงข้าม: front
n กระดูกสันหลัง
ความหมายเหมือนกับ: rear
n ส่วนหลัง
ความหมายเหมือนกับ: rear
คำที่เกี่ยวข้อง: ด้านหลัง , ส่วนท้าย , ด้านท้าย
คำตรงข้าม: front , fore
n พนักเก้าอี้
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่พิง , พนักพิง
n กองหลัง
ความหมายเหมือนกับ: fullback , halfback
คำตรงข้าม: forward
vt ถอยหลัง
ความหมายเหมือนกับ: reverse
คำที่เกี่ยวข้อง: ถอย (รถ)
คำตรงข้าม: forward
vt สนับสนุน
ความหมายเหมือนกับ: support
คำที่เกี่ยวข้อง: หนุนหลัง , ผลักดัน
vt เดินทางกลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: กลับมา
vt หันหลังพิงกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: หันหลังชิด
vt เขียนสลักหลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: สลักหลัง (เช็ค) , เขียนบันทึกกำกับ
vt วางเดิมพัน
ความหมายเหมือนกับ: bet
adj ซึ่งผ่านมาแล้ว
adj ค้างชำระ
คำที่เกี่ยวข้อง: ค้างจ่าย
adj ซึ่งอยู่ด้านหลัง
adv กลับคืนไปที่เดิม (หรือสภาพเดิม)
adv หันไปข้างหลัง
adv หวนกลับคืนมา
คำที่เกี่ยวข้อง: ย้อนกลับ
adv ตอบกลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: ตอบรับ , ตอบโต้
adv ผ่านมา
คำที่เกี่ยวข้อง: ผ่านมาแล้ว , ในอดีต

รูปภาพ


back หลัง (ส่วนของร่างกาย)หลัง (ส่วนของร่างกาย)

ตัวอย่างประโยค


I’ll be back in 5 days. ฉันจะกลับมาในอีก 5 วัน
I've got a pain in my back. ฉันปวดหลัง
Would you call back tomorrow? คุณช่วยโทรกลับพรุ่งนี้ได้ไหม
Call them back immediately. เรียกพวกเขากลับมาเดี๋ยวนี้
Could anyone please step back away from…? ทุกคนช่วยถอยออกจาก...หน่อยได้ไหม

หมวดคำ


คำที่มี "back" ในคำ


back and forth adv ไปๆ มาๆ
ความหมายเหมือนกับ: to and fro

back bench n ที่นั่งแถวหลังที่สำรองไว้ให้สมาชิกสามัญในสภาล่าง
คำตรงข้าม: front bench

back door n ประตูหลังบ้าน
คำตรงข้าม: postern

back door n วิธีการที่ผิดกฏหมาย
คำตรงข้าม: underhand

back formation n การสร้างคำจากคำอื่น (เช่น การตัด suffix จากคำอื่น)

back issue n สำเนาหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารจากอดีต
ความหมายเหมือนกับ: back copy , back member

back number n หนังสือพิมพ์/นิตยสารที่เคยตีพิมพแล้วแต่ยังมีค่าอยู่
ความหมายเหมือนกับ: back issue

back passage n ประตูหลัง (คำเลี่ยงพูดถึงรูทวารหนัก)
ความหมายเหมือนกับ: intestine , rectum

back seat n ที่นั่งด้านหลัง
ความหมายเหมือนกับ: rear

back street n ถนนที่อยู่ห่างจากถนนใหญ่ (โดยเฉพาะถนนในย่านคนจน)
ความหมายเหมือนกับ: alley , lane

back talk n คำพูดหยาบคาย
ความหมายเหมือนกับ: backchat , insolence , impudence

backache n อาการปวดหลัง
ความหมายเหมือนกับ: lumbago

backbeat n จังหวะดนตรีที่หนักแน่น โดยเฉพาะจังหวะร็อก

backbench n ที่นั่งของสมาชิกรัฐสภา (ที่ไม่ใช่รัฐมนตรีหรือตำแหน่งสำคัญ)
คำตรงข้าม: front bench

backbite vt นินทาลับหลัง
ความหมายเหมือนกับ: scandalize

backbiting n การนินทาลับหลัง
ความหมายเหมือนกับ: calumny , slander

backboard n แป้นบาสเก็ตบอล
ความหมายเหมือนกับ: board

backbone n กระดูกสันหลัง
ความหมายเหมือนกับ: spine

backbone n ความกล้า
ความหมายเหมือนกับ: firmness , fortitude

backbreaking adj เหนื่อยมาก
ความหมายเหมือนกับ: exhausting , onerous

backchat n คำพูดหยาบคาย
ความหมายเหมือนกับ: back talk

backcloth n ฉากหลัง
ความหมายเหมือนกับ: backdrop

backcomb vt หวีผมย้อนทาง (เพื่อช่วยให้ผมดูพองหนาขึ้น)
ความหมายเหมือนกับ: tease

backdate vt ลงวันที่หลังเช็คหรือเอกสารอื่น (ระบุวันก่อนวันจริง)
ความหมายเหมือนกับ: antedate

backdoor adj ผิดกฏหมาย (ใช้นำหน้าคำนามเท่านั้น)
ความหมายเหมือนกับ: underhand , secret

backdown n การยกเลิกข้อเรียกร้อง
ความหมายเหมือนกับ: retraction

backdrop n ฉากหลัง
ความหมายเหมือนกับ: blackcloth

backer n พรรคพวก
ความหมายเหมือนกับ: sponsor , benefactor

backfire vi ส่งผลตรงกันข้ามกับที่ตั้งใจเอาไว้
ความหมายเหมือนกับ: boomerang

backgammon n เกมในร่มแบบหนึ่ง (ผู้เล่น 2 คน)
ความหมายเหมือนกับ: board game

background n ภูมิหลัง
ความหมายเหมือนกับ: upbringing

background n ฉากหลัง

backhand vt กลับหลังมือตี

backhand n ท่าตีโดยหันหลังมือออกนอกตัว
คำตรงข้าม: forehand

backhand n การเขียนคัดลายมือที่เอนไปทางซ้าย

backhanded adj พลิกมือกลับ

backhanded adj อ้อมค้อม
ความหมายเหมือนกับ: ambiguous

backhoe n รถขุดหรือรถเจาะ

backing n ความช่วยเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: encouragement , subsidy

backing n ผู้ช่วยเหลือ

backing n ของที่บุหรือรองสิ่งของอื่น

backlash n การสะท้อนกลับอย่างรุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: backfire

backlash n ปฏิกิริยาที่รุนแรงและไม่เอื้อประโยชน์ (ทางด้านการพัฒนาของสังคมและการเมือง)
ความหมายเหมือนกับ: revolt

backless adj (ชุด) ที่ไม่มีผ้าด้านหลัง (ของสตรี)

backlight n แสงที่ส่องจากด้านหลังในการถ่ายภาพ

backlight vt ทำให้สว่างจากด้านหลัง

backlog vt เก็บรวบรวมไว้
ความหมายเหมือนกับ: reserve

backlog n งานคั่งค้าง
ความหมายเหมือนกับ: accumulation , reserve

backlog n ท่อนไม้ใหญ่สำหรับเล่นแคมป์ไฟ

backpack n กระเป๋าสะพายหลัง
ความหมายเหมือนกับ: rucksack

backpacker n ผู้ใส่กระเป๋าสะพายหลัง

backpedal vt ถีบจักรยานให้ช้าลง
ความหมายเหมือนกับ: pedal

backpedal vi กลับคำสัญญา
ความหมายเหมือนกับ: backtrack

backrest n พนักพิง
ความหมายเหมือนกับ: rest

backroom n ห้องประชุมผู้มีอำนาจเบื้องหลัง

backsaw n เลื่อยขนาดเล็ก
ความหมายเหมือนกับ: saw

backscratching n การให้ความช่วยเหลือกลับ (มักไปในทางผิดกฎหมาย)

back-seat driver n ผู้นั่งหลังรถและสอนการขับรถที่ไร้ประโยชน์กับคนขับ

backside n ก้น (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: bottom , buttocks

backside n ด้านหลัง
ความหมายเหมือนกับ: behind
คำตรงข้าม: front

backslap vi ส่งเสียงพึงพอใจมาก
ความหมายเหมือนกับ: be jovial

backslap vt ส่งเสียงพึงพอใจมาก

backslapping adj อย่างความพึงพอใจมาก
ความหมายเหมือนกับ: hearty

backslash n เครื่องหมาย (มักใช้ทางคอมพิวเตอร์)

backslide vt ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลังพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความหมายเหมือนกับ: relapse

backsliding n การเสื่อมถอย

backspace n เคาะกลับหรือไปข้างหน้า (เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ดีด)

backspin n การหมุนกลับ

backstage adv อยู่ (หรือไป) หลังเวที
ความหมายเหมือนกับ: offstage

backstage adv เกี่ยวกับชิวิตส่วนตัว

backstage adj ซึ่งอยู่หลังเวที
ความหมายเหมือนกับ: behind-the-scenes

backstage adj ซึ่งเป็นความลับ
ความหมายเหมือนกับ: covert

backstairs n บันไดส่วนตัว (มักอยู่ด้านหลังสำหรับคนรับใช้)

backstairs adj ที่เป็นความลับ

backstitch n การเย็บด้นถอยหลัง
ความหมายเหมือนกับ: chain stitch

backstreet n ถนนที่อยู่ห่างจากถนนใหญ่ (โดยเฉพาะถนนย่านคนจน)
ความหมายเหมือนกับ: side street

backstreet n ถนนที่แยกจากถนนหลัก
ความหมายเหมือนกับ: lane

backstreet adj (การทำผิดกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นในที่ลับ
ความหมายเหมือนกับ: squalid

backstretch n ลู่วิ่งทางตรง

backstroke n ท่าว่ายน้ำแบบตีกรรเชียง

backstroke vi ว่ายน้ำท่ากรรเชียง

backswing n การหมุนแขนกลับก่อนตีลูก (กีฬา)

backsword n ดาบไม้

back-to-back adj ที่หันหลังพิงกัน

backtrack vi ย้อนรอย
ความหมายเหมือนกับ: regress , retrace

backtrack vi กลับคำ
ความหมายเหมือนกับ: recant , back-pedal

backup n สนับสนุน
ความหมายเหมือนกับ: reinforcement , support

backup adj สำรอง

back-up adj โดยสำรอง

backward adv อยู่ทางข้างหลัง
ความหมายเหมือนกับ: rearward

backward adv ย้อนกลับทางเดิม

backward adj ล่าช้า
ความหมายเหมือนกับ: slow

backward adj กลับสู่อดีต
ความหมายเหมือนกับ: retrograde , regressive
คำตรงข้าม: forward

backward adj ซึ่งอยู่ทางข้างหลัง

backward adv ถอยกลับ
คำตรงข้าม: forward

backwardness n การกลับไปกลับมา

backwards adv ถอยหลัง

backwash adj คลื่นที่ไหลกลับมากระทบฝั่ง (หลังจากกระแทกฝั่งแล้ว)
ความหมายเหมือนกับ: swash , wave

backwater n สาขาของแม่น้ำที่แยกออกมา

backwater n น้ำนิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: stagnant water

backwater n บรรยากาศที่ซึมเซา
ความหมายเหมือนกับ: rus in urbe , seclusion

backwoods n สถานที่ห่างไกล
ความหมายเหมือนกับ: hinterland , bush

backwoodsman n คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณห่างไกล
ความหมายเหมือนกับ: countryman

backyard n สวนหลังบ้าน
ความหมายเหมือนกับ: yard , courtyard

back away phrv หลีกหนี
ความหมายเหมือนกับ: back off , retreat from

back away phrv ถอยกลับ
ความหมายเหมือนกับ: back off , retreat from

back down phrv ยอมตาม
ความหมายเหมือนกับ: back off , climb down

back in circulation idm เข้าสู่สังคมอีกครั้ง

back into phrv ถอยไปชน

back of the beyond idm สถานที่ไกลที่สุด

back off phrv หลีกหนี
ความหมายเหมือนกับ: back away , retreat from

back onto phrv หันหลังให้กับ

back out phrv กลับคำ

back up phrv สนับสนุน

back up phrv กั้นขวาง

back-ender sl อุบัติเหตุ (รถชนท้ายอีกคันหนึ่ง)
ความหมายเหมือนกับ: rear-ender

backhander sl เงินสินบน

back copy n สำเนาหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารจากอดีต
ความหมายเหมือนกับ: back member

back member n สำเนาหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารจากอดีต
ความหมายเหมือนกับ: back copy

back-pedal vi กลับคำ
ความหมายเหมือนกับ: recant

back to phrv ย้อนกลับ (การสนทนา) ไป ยัง
ความหมายเหมือนกับ: get back to

backguard n คนเลว (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: scoundrel , villain
คำตรงข้าม: gentleman

back country n เขตด้อยความเจริญของประเทศ

backtalk n การพูดโอ้อวด
ความหมายเหมือนกับ: sass

backward-looking adj ระลึกถึงความหลัง

backstitching n การเย็บ
ความหมายเหมือนกับ: stitching , tailoring

backward and forward adv ไปๆ มาๆ

back-and-forth adj ซึ่งกลับไปๆ มาๆ

aback adv งงงวย

aback adv ถอยหลัง
ความหมายเหมือนกับ: back , backward

answer back v สวนตอบ
ความหมายเหมือนกับ: talk back

answer back phrv เถียงกลับ

argue back phrv เถียงกลับ (อย่างไม่พอใจหรือหยาบคาย)

ask back phrv เชิญให้กลับไป
ความหมายเหมือนกับ: have back

bareback adv หลังม้าที่ไม่มีอาน

bareback adv หลังม้าที่ไม่มีอาน

be back phrv กลับ
ความหมายเหมือนกับ: go back

be back phrv กลับมานิยมอีก
ความหมายเหมือนกับ: put back

be back phrv กลับมาอยู่ที่

beat back phrv ไล่ต้อนให้กลับไป

beat back phrv แล่นเรืออย่างยากลำบาก

bend back phrv พลิกกลับ
ความหมายเหมือนกับ: fold back

bend over backwards phrv พยายามอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: lean over backwards

bite back phrv กัดตอบ

blink back phrv กระพริบตาถี่เพื่อไล่น้ำตาออกไป
ความหมายเหมือนกับ: wink away , wink back

blow back phrv พัดกลับมา

bounce back phrv กระเด้งกลับ

bounce back phrv กลับสู่สภาพปกติ

bounce back phrv มีผลต่อ

break back phrv (ลูกคริกเก็ต) ลอยละลิ่ว (กีฬาคริกเก็ต)

break back phrv เปลี่ยนทิศทางกะทันหัน (กีฬารักบี้)

break back phrv ชนะคู่ต่อสู้ (ที่เป็นฝ่ายเริ่มเกม) (กีฬาเทนนิส)

bring back phrv เอากลับไปคืน
ความหมายเหมือนกับ: put back

bring back phrv ทำให้หวนนึกถึง
ความหมายเหมือนกับ: call up , come back , come back to summon up

bring back phrv ช่วยให้ได้รับ (บางสิ่ง)
ความหมายเหมือนกับ: pull back

bring back phrv กลับไปใช้วิธี ความคิดหรือการกระทำเแบบเดิม
ความหมายเหมือนกับ: come back

buy back phrv ซื้อคืน

come back phrv กลับมาโด่งดังอีกครั้ง

come back phrv สวนกลับทันควัน (ด้วยคำพูด)
ความหมายเหมือนกับ: retort , rejoin , answer

come back phrv หวนกลับมาสู่ (ความทรงจำ, ความนิยม, ตำแหน่ง)
ความหมายเหมือนกับ: recover , reenter , reappear

comeback n การกลับสู่ความสำเร็จอีกครั้ง
ความหมายเหมือนกับ: recovery , renewal , return

comeback n การโต้ตอบทันควัน
ความหมายเหมือนกับ: riposte , answer , retortion

cutback n การลดจำนวนลง
ความหมายเหมือนกับ: reduction

call back phrv เรียกกลับมา

call back phrv โทรศัพท์กลับมา

call back phrv ตะโกนกลับ

call back phrv ทำให้ (บางสิ่ง) กลับคืนมา

call back phrv บอกให้กลับไปทำงาน

call back phrv จำ

call back phrv ถอนคำพูด

carry back phrv คืน

carry back phrv ทำให้หวนนึกถึง
ความหมายเหมือนกับ: go back , go back to , take back

cast back phrv หันกลับไปยัง
ความหมายเหมือนกับ: throw back

cast back phrv ประพฤติตัวเหมือน (ญาติหรือบรรพบุรุษ)
ความหมายเหมือนกับ: throw back

change back phrv ทำให้เปลี่ยนกลับมา

chech back phrv พูดถึง

check back phrv ตรวจสอบ

choke back phrv ควบคุม
ความหมายเหมือนกับ: choke down

chop back phrv ตัดออก

claim back phrv เรียกร้องเงินคืน

claw back phrv เรียกคืน

cower back phrv ตื่นกลัว

cut back phrv ตัดให้สั้น

cut back phrv ย้อนเวลากลับ
ความหมายเหมือนกับ: flash back , flash forward

cut back phrv เปลี่ยนทิศทางทันทีขณะวิ่ง

cut back phrv ประหยัดเงิน
ความหมายเหมือนกับ: cut down , cut down on

cut back phrv ตัดทอนคำพูด

date back from phrv มีขึ้นเมื่อ
ความหมายเหมือนกับ: go back , go back to , reckon from

date back to phrv มีขึ้นเมื่อ
ความหมายเหมือนกับ: go back , go back to , reckon from

die back phrv เหี่ยวเฉา
ความหมายเหมือนกับ: die down

double back phrv กลับไปทางเดิม

draw back phrv รูดกลับ
ความหมายเหมือนกับ: pull back

draw back phrv ถอยกลับ
ความหมายเหมือนกับ: pull back

draw back phrv อยู่ห่างจาก

draw back phrv ถอนตัวจาก (ข้อตกลง, สัญญา)
ความหมายเหมือนกับ: pull back

drive back phrv ขับรถกลับ

drive back phrv ขับไล่ให้กลับไป

drive back on phrv บังคับให้ใช้หรือกลับไปทำ (สิ่งเดิมหรือสิ่งที่หยุดทำไปแล้ว)
ความหมายเหมือนกับ: fall back on

drop back phrv ตกลงบน

drop back phrv ตกลง
ความหมายเหมือนกับ: lag behind

echo back phrv สะท้อนกลับ (ความคิด)

fade back phrv ถอยกลับ (กีฬาอเมริกันฟุตบอล)

fall back phrv หงายหลัง (อย่างไม่ตั้งใจ)

fall back phrv ถอยหลัง

fall back phrv ถอยกลับไป (เพราะพ่ายแพ้)

fall back on phrv หงายหลังลงไปบน

fall back on phrv จำเป็นต้องใช้

fall off the back of a lorry idm ถูกขโมย

fall over backwards idm กระตือรือร้นที่จะทำอย่างมาก
ความหมายเหมือนกับ: bend over

feed back phrv ส่งกลับไปยัง

fight back phrv ต่อสู้กลับ

fight back phrv พยายามกลั้น (น้ำตา, หัวเราะ ฯลฯ)
ความหมายเหมือนกับ: fight down

fire back phrv ยิงกลับ

fire back phrv ระเบิดเสียงดัง

flare back phrv (แก๊ส) พัดย้อนมา
ความหมายเหมือนกับ: blow back

flash back phrv ย้อนกลับไป
ความหมายเหมือนกับ: cut back , flash forward

fling back phrv เหวี่ยงกลับไปทันที
ความหมายเหมือนกับ: throw back , toss back

fling back phrv โยนกลับ
ความหมายเหมือนกับ: throw back

fold back phrv พับกลับ
ความหมายเหมือนกับ: bend back , double back , double over , double up , turn back

draw back phrv ถอนคืน
ความหมายเหมือนกับ: withdraw , retract

drawback n ข้อเสียเปรียบ
ความหมายเหมือนกับ: fault , foible , hindrance

fastback n ส่วนท้ายของรถที่ลาดลงมา

fatback n เนื้อหมูติดมันจากด้านข้างลำตัว

feedback n การป้อนข้อมูลให้กับอุปกรณ์ควบคุมแบบอัตโนมัติ

feedback n เสียงหอนจากเครื่องขยายเสียงหรือลำโพง

feedback n ผลสะท้อนกลับ
ความหมายเหมือนกับ: reaction

flashback n การเล่าเรื่องย้อนอดีต

flyback n การกลับทิศทางมาที่จุดเริ่มต้นของลำแสงอิเล็กตรอน

get back phrv ถอยไป
ความหมายเหมือนกับ: move back

get back phrv กลับบ้าน

get back phrv กลับสู่ (หัวข้อเดิม, สภาพเดิม ฯลฯ)
ความหมายเหมือนกับ: come back to , get back to

get back phrv ได้คืน
ความหมายเหมือนกับ: give back , hand back

get back phrv เอาไปคืน
ความหมายเหมือนกับ: put back

get back phrv กลับคืนไปสู่อำนาจ

get back phrv หวนกลับไปสู่ (ชีวิตเดิม, งาน ฯลฯ)

get back phrv เริ่มทำงานได้
ความหมายเหมือนกับ: get back to

get back phrv แก้แค้น
ความหมายเหมือนกับ: get even

get back to phrv กลับไปยัง (สถานที่)
ความหมายเหมือนกับ: go back

get back to phrv กลับสู่ (หัวข้อหรือสภาพเดิม)
ความหมายเหมือนกับ: come back to , get back

get back to phrv หวนกลับไปทำ (กิจกรรมบางอย่าง)

get back to phrv โทรศัพท์กลับไปหา

get back to phrv กลับไปทำงาน (อย่างไม่เต็มใจ)
ความหมายเหมือนกับ: get back , keep to

give back phrv คืน
ความหมายเหมือนกับ: get back , hand back , have back

give back phrv สะท้อนกลับ

give back phrv ชดใช้

glance back phrv ชำเลืองกลับไปยัง

go back phrv ถอยไป
ความหมายเหมือนกับ: move back

go back phrv กลับไปยัง (สถานที่)
ความหมายเหมือนกับ: be back , come again

go back phrv เข้ามาแทน
ความหมายเหมือนกับ: go back , go down

go back phrv ย้อนกลับ (การสนทนา) ไปยัง
ความหมายเหมือนกับ: come back , get back

go back phrv ย้อน (เวลา) กลับ
ความหมายเหมือนกับ: carry back , got back

go back phrv ดำรงอยู่
ความหมายเหมือนกับ: date back to , go back to

go back phrv (นาฬิกา) ถูกตั้งเวลาเร็วขึ้น โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วง)
ความหมายเหมือนกับ: go forward , put on

go back phrv กลับไปทำงาน
ความหมายเหมือนกับ: bring out

go back to phrv ย้อน (เวลา) กลับ
ความหมายเหมือนกับ: carry back , go back

go back to phrv กินเวลานาน
ความหมายเหมือนกับ: date back to , go back

go back to phrv กลับไปเริ่มต้นใหม่

go back on phrv กลับไปขึ้น

go back on phrv ผิดสัญญาหรือข้อตกลง

go back on phrv ทรยศต่อ
ความหมายเหมือนกับ: let down

go back to phrv กลับไปยัง
ความหมายเหมือนกับ: go back

go back to phrv แทนที่
ความหมายเหมือนกับ: go back , go down to

go back to phrv ย้อนกลับ (การสนทนา) ไป ยัง
ความหมายเหมือนกับ: back to , get back to

grow back phrv ปลูกคืน
ความหมายเหมือนกับ: grow in

gulp back phrv กินอย่างมูมมาม
ความหมายเหมือนกับ: gulp down

hand back phrv คืนด้วยมือ
ความหมายเหมือนกับ: get back , have back

hand back phrv ทำให้ (บางคน) ได้ (บางอย่าง) คืนมา

hang back phrv ลังเล
ความหมายเหมือนกับ: hang off , hold aloof , keep at , keep off , stand aloof , stand apart , stand off

hark back phrv หวนกลับไปจุดเดิม

hark back phrv พูดถึงความทรงจำ (ที่มีความสุข) ในอดีต

have back phrv ได้กลับคืน
ความหมายเหมือนกับ: get back , give back , hand back

have back phrv ยอมกลับมาคืนดีกับ
ความหมายเหมือนกับ: send back , take back

have back phrv เชิญให้กลับมา
ความหมายเหมือนกับ: ask back

head back phrv หันกลับไป

heel back phrv เตะลูกบอลด้วยส้นเท้า

help back phrv ช่วยพากลับไป

hit back phrv ตีกลับ
ความหมายเหมือนกับ: strike back

hold back phrv สกัดกั้น
ความหมายเหมือนกับ: keep back

hold back phrv ควบคุมความรู้สึก
ความหมายเหมือนกับ: hold in , keep back , keep down , keep in

hold back phrv ทำให้ถดถอย
ความหมายเหมือนกับ: keep back

hold back phrv ทำให้ล่าช้า
ความหมายเหมือนกับ: hang up , hold off

hold back phrv ปิดบัง
ความหมายเหมือนกับ: keep back , keep from

hold back phrv ไม่เต็มใจทำ
ความหมายเหมือนกับ: hang back

hurry back phrv รีบกลับ

greenback n ธนบัตรของสหรัฐอเมริกา

halfback n ผู้เล่นกองหลัง (กีฬา)
ความหมายเหมือนกับ: half

hardback adj ที่เป็นปกแข็ง

hardback n หนังสือปกแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: hardcover

hark back vi กล่าวถึงเรื่องในอดีต

hark back vi เตือนให้นึกถึง

hatchback n รถยนต์ที่มีประตูหลังซึ่งเปิดให้กางขึ้นข้างบนได้ ทำให้ด้านหลังมีที่ว่างเก็บของได้มากขึ้น

hit back vi โต้กลับ
ความหมายเหมือนกับ: retaliate

humpback n หลังโกง

humpbacked adj หลังค่อม

hunchback n คนหลังค่อม

get a pat on the back idm แสดงความยินดี

in the back idm ส่วนหรือด้านหลังของ (สถานที่)

make a come-back idm หันกลับมาทำอาชีพ (ที่ประสบความสำเร็จ) ที่เคยทำอีกครั้ง (คำไม่เป็นทางการ)

taken aback idm อึ้ง

keep back phrv ถอยไป
ความหมายเหมือนกับ: move back

keep back phrv ป้องกัน
ความหมายเหมือนกับ: hold back

keep back phrv ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึก
ความหมายเหมือนกับ: hold back

keep back phrv กั้นขวาง
ความหมายเหมือนกับ: hold back

keep back phrv ทำให้ล่าช้า
ความหมายเหมือนกับ: hang up , hold back , hold off

keep back phrv เก็บเป็นความลับ
ความหมายเหมือนกับ: hold back , keep from

kick back phrv เตะ (คนหรือสิ่งของ) กลับไป

kick back phrv กลับมาเป็นใหม่ (โรคหรือความเจ็บป่วย)

kick back phrv จ่ายคืน (อย่างลับๆ หรือไม่ถูกกฏหมาย)
ความหมายเหมือนกับ: pay off , rake off

kick back at phrv โจมตีกลับ

knock back phrv เคาะบอก

know backwards phrv จำได้อย่างละเอียด

lay back phrv วางไว้ที่เดิม
ความหมายเหมือนกับ: put back , put forward , set back , set forward

lead back phrv นำกลับไป

lead back phrv นำกลับ

lead back to phrv นำกลับไปสู่

lead back to phrv นำกลับ

lead back to phrv ทำให้หวนกลับมา (ยังสิ่งที่พูดถึงหรือนำความภักดีกลับมา)

lean back phrv เอนกลับ

lean backwards phrv เอนกลับ

lease back phrv ให้เช่ากลับ

lie back phrv พิงศีรษะพักให้สบาย

loll back phrv เอนตัวพิง

look back phrv มองกลับไป

look back phrv นึกย้อนกลับไป

kickback n เงินสินบน (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: bribe , backhander

kickback n ผลสะท้อนกลับอย่างรวดเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: reaction

ladder-back chair n เก้าอี้ที่มีพนักพิงเป็นเสาสองเสาในแนวตั้งและมีไม้ขวางในแนวนอน

look back phrv หวนคิด
ความหมายเหมือนกับ: recall , recollect

move back phrv ถอยกลับ
ความหมายเหมือนกับ: get back , go back

move back phrv กลับไปอยู่ที่เดิม
ความหมายเหมือนกับ: move away

nail back phrv ตอกตะปูกลับ

mossback n ผู้ยึดติดค่านิยมเก่าๆ
ความหมายเหมือนกับ: right-winger , reactionary , die-hard

outback n ชนบท (โดยเฉพาะในออสเตรเลีย)

paperback n หนังสือปกอ่อน
ความหมายเหมือนกับ: softcover , pocketbook

payback n การคืนทุน

payback n ระยะเวลาในการคืนเงินต้น

pickaback adj ที่อยู่บนไหล่
ความหมายเหมือนกับ: pickapack , pickpack

pickaback vi อยู่บนไหล่
ความหมายเหมือนกับ: pickapack , pickpack

pickaback vt อยู่บนไหล่
ความหมายเหมือนกับ: pickapack , pickpack

piggyback adj บนหลัง
ความหมายเหมือนกับ: pickaback

piggyback adv บนหลัง
ความหมายเหมือนกับ: pickaback

piggyback vt แบกบนหลัง
ความหมายเหมือนกับ: pickaback

playback n การเปิดฟัง (แผ่นเสียง)

pullback n การดึงกลับ

pass back phrv ส่งกลับ

pass back phrv ส่งลูกบอลกลับ
ความหมายเหมือนกับ: pass forward

pass back phrv ส่ง (ข้อมูล) กลับไป

pay back phrv จ่ายเงินคืน

pay back phrv ลงโทษ
ความหมายเหมือนกับ: get even.

peel back phrv ปอก

pin back phrv ตอกหมุดไว้

place back phrv วางไว้ที่เดิม
ความหมายเหมือนกับ: put back

play back phrv ส่งกลับ (ลูกบอล)

play back phrv ก้าวกลับหนึ่งก้าวก่อนการตีลูก
ความหมายเหมือนกับ: play forward

play back phrv กรอเทปกลับ
ความหมายเหมือนกับ: playback

pop back phrv หันกลับอย่างเร็ว

pour back phrv เทคืน

pour back phrv หวนคืนอย่างรวดเร็ว

pull back phrv ดึงกลับ
ความหมายเหมือนกับ: draw back

pull back phrv ถอยกลับ
ความหมายเหมือนกับ: draw back

pull back phrv หยุดชั่วขณะ
ความหมายเหมือนกับ: draw back

pull back phrv ถอนทหารกลับ
ความหมายเหมือนกับ: pull out

pull back phrv ใช้เงินน้อยลง

pull back phrv (เพลง) ช้าลง

pull back phrv ช่วยให้คืนสู่สภาพ
ความหมายเหมือนกับ: bring back

push back phrv ผลัก/ดันกลับ

push back phrv ถอยกลับ (ทางทหาร)
ความหมายเหมือนกับ: thrust back

put back phrv วางกลับ
ความหมายเหมือนกับ: lay back , put forward

put back phrv ส่งคืน
ความหมายเหมือนกับ: be back , bring back

put back phrv ได้รับกลับคืนมาอีก
ความหมายเหมือนกับ: put on , take off

put back phrv (เรือ) แล่นกลับ
ความหมายเหมือนกับ: turn back

put back phrv ทำให้ได้เงิน (จำนวน) คืน
ความหมายเหมือนกับ: knock back , set back

put back phrv ทำให้ก้าวหน้าช้า
ความหมายเหมือนกับ: bring on

put back phrv เลื่อน
ความหมายเหมือนกับ: put off

put back phrv หมุนเข็มนาฬิกาเร็วขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: go back , put ahead

put back phrv ย้ายไปห้องเรียนต่ำกว่าระดับที่คาด

put the clock back idm หวนกลับไปสู่อดีต
ความหมายเหมือนกับ: set back , turn back

quarterback n ผู้เล่นตำแหน่งกองหลัง (กีฬาฟุตบอล)
ความหมายเหมือนกับ: field general , signal caller

quarterback n ตำแหน่งกองหลัง

quarterback n ผู้นำกลุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: chief , leader

quarterback vt สั่ง
ความหมายเหมือนกับ: direct , lead

quarterback vt นำทีมรุก

quarterback vi เล่นในตำแหน่งกองหลัง

rollback n การลดราคาหรือค่าจ้างสู่ระดับเดิม

reach back phrv พิงไปด้านหลัง (เพื่อเอื้อมมือแตะบางสิ่ง)

reach back phrv กลับจำได้

read back phrv อ่านให้ฟัง

receive back phrv ต้อนรับกลับ

reel back phrv โซเซ

refer back phrv ส่งกลับ (ให้พิจารณา)

refer back to phrv ส่งให้พิจารณาอีก

refer back to phrv เอ่ยถึงอีก

reflect back phrv สะท้อนกลับ

reflect back phrv ทำให้เห็น

report back phrv รายงานกลับ

ring back phrv โทรศัพท์กลับ
ความหมายเหมือนกับ: call back

roll back phrv กลิ้งกลับ

roll back phrv (เวลา) หายไป

roll back phrv บังคับ

roll back phrv ลดลง

run back phrv วิ่งกลับ

run back phrv ไหลกลับ

run back phrv พากลับ

run back phrv ฉายกลับ
ความหมายเหมือนกับ: run to , wind back

run back over phrv พิจารณาอีก

comeback sl การหวนคืน

greenback sl แบงค์ดอลลาร์

kickback sl เงินสินบน

face like the back end of a bus sl น่าเกลียด

wacky backy sl กัญชา

setback n การเสื่อมถอย
ความหมายเหมือนกับ: relapse

shellback n ผู้แล่นเรือข้ามเส้นศูนย์สูตรของโลก

shellback n ทหารเรือเก่า

swayback n หลังที่โค้งแอ่น
ความหมายเหมือนกับ: lordosis

sweepback n ปีกเครื่องบินที่ลู่ไปทางท้าย

switchback n ทางคดเคี้ยว
ความหมายเหมือนกับ: twisty road

switchback n รถรางเด็กเล่นที่คดเคี้ยวไปมา
ความหมายเหมือนกับ: roller coaster

see back phrv ส่งกลับบ้าน
ความหมายเหมือนกับ: see home

send back phrv ส่งกลับ
ความหมายเหมือนกับ: go back

send back for phrv ส่งกลับเพื่อ

set back phrv วางถอยหลัง
ความหมายเหมือนกับ: lay back , put back , put forward

shove back phrv ผลักกลับ
ความหมายเหมือนกับ: push back

shove back phrv ถอยกลับ (ทางทหาร)
ความหมายเหมือนกับ: thrust back

shrink back phrv หดกลับ

sink back phrv ปล่อยให้จมลง

sit back phrv นั่งถอยหลังไป

slip back phrv ไถลกลับ

smooth back phrv ทำให้เรียบ

snap back phrv งับกลับ

spring back phrv กระโดดกลับ

stand back phrv ถอยไป
ความหมายเหมือนกับ: move back

stand back phrv ปฏิเสธเข้าร่วม
ความหมายเหมือนกับ: sit back

start back phrv กระโดดกลับ (ด้วยความตกใจ)

start back phrv เริ่มเดินทางกลับ

start back phrv เริ่มเดินทางกลับ

stay back phrv อยู่ให้ห่างจาก

step back phrv ถอยกลับไป
ความหมายเหมือนกับ: move back

strike back phrv ชกกลับ
ความหมายเหมือนกับ: hit back

strike back phrv โต้กลับ
ความหมายเหมือนกับ: hit back

sweep back phrv รวบไว้ด้วยกัน

switch back phrv เปลี่ยนกลับไปใช้ (บางสิ่ง)

talk back phrv พูดแย้ง

tail back phrv ต่อท้ายไปไกล

take aback phrv ทำให้ตกใจและสับสนมาก

take back phrv นำไปคืน
ความหมายเหมือนกับ: put back

take back phrv พา (คน) กลับ
ความหมายเหมือนกับ: go back

take back phrv ยอมรับคืน

take back phrv ยอมกลับไปแต่งงาน
ความหมายเหมือนกับ: have back

talk back phrv โต้กลับ

think back phrv หวนคิดถึง

throttle back phrv ทำให้ (เครื่องยนต์) ช้าลงเพราะเปลี่ยนคันบังคับ

throw back phrv ขว้างกลับ
ความหมายเหมือนกับ: fling back

throw back phrv หันกลับ
ความหมายเหมือนกับ: fling back , toss back

throw back phrv พับกลับ (ผ้า)

throw back phrv ทำให้ล่าช้า
ความหมายเหมือนกับ: bring on

throw back phrv ดูเหมือนกับ (ญาติในอดีต)
ความหมายเหมือนกับ: cast back

throw back on phrv บังคับให้ยึดติดกับ

thrust back phrv ทำให้ถอยกลับ
ความหมายเหมือนกับ: push back

tie back phrv ผูกหรือมัดกลับ

wetback n กรรมกรชาวเม็กซิโกที่เข้าอเมริกาโดยผิดกฏหมาย

whaleback n สิ่งของที่มีรูปร่างคล้ายหลังปลาวาฬ

wingback n ปีกหลังกีฬารักบี้หรืออเมริกันฟุตบอล

walk back phrv เดินกลับ

walk back phrv พา (บางคน) กลับบ้าน (ด้วยการเดิน)

want back phrv อยากได้คืน

welcome back phrv ต้อนรับกลับ

win back phrv ได้รับชัยชนะคืน

wind back phrv กรอกลับ
ความหมายเหมือนกับ: run back , wind on

wink back phrv กระพริบตาตอบกลับ

write back phrv เขียนตอบกลับ

fullback n กองหลัง
ความหมายเหมือนกับ: halfback
คำตรงข้าม: forward

lean over backwards phrv พยายามอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ)

come back to summon up phrv ทำให้หวนนึกถึง
ความหมายเหมือนกับ: call up , come back

lampback n เขม่า
ความหมายเหมือนกับ: carbon black , smut

come back to phrv ทำให้หวนนึกถึง
ความหมายเหมือนกับ: bring back , come back

toss back phrv เหวี่ยงกลับไปทันที
ความหมายเหมือนกับ: throw back

turn back phrv พับกลับ
ความหมายเหมือนกับ: bend back , double back , double over , double up

far in or back adj ลึก (เช่น บ่อลึก)
ความหมายเหมือนกับ: far
คำตรงข้าม: shallow

flow back vi ลดลง (น้ำทะเล)
ความหมายเหมือนกับ: recede

come back to phrv กลับสู่ (หัวข้อเดิม, สภาพเดิม ฯลฯ)
ความหมายเหมือนกับ: get back to

come back to phrv กลับสู่ (หัวข้อหรือสภาพเดิม)
ความหมายเหมือนกับ: get back

get back at phrv แก้แค้น
ความหมายเหมือนกับ: get back , have back , pay back , revenge on

got back phrv ย้อน (เวลา) กลับ
ความหมายเหมือนกับ: carry back

in back of adj ด้านหลัง
ความหมายเหมือนกับ: dorsal , at the rear

plough back phrv ไถฝังในดิน

turn back phrv (เรือ) แล่นกลับ

turn back idm หวนกลับไปสู่อดีต
ความหมายเหมือนกับ: set back

turn back vi ถอยหลัง
ความหมายเหมือนกับ: recoil

flow back vi ไหลกลับ
ความหมายเหมือนกับ: regress

turn back vt ส่งคนกลับประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: return

stepping back n การล่าถอย
ความหมายเหมือนกับ: recession

looking back n การระลึกถึงความหลัง
ความหมายเหมือนกับ: remembrance

going back n การกลับคืน
ความหมายเหมือนกับ: arrival

go backwards vt ถอยกลับ
ความหมายเหมือนกับ: retreat

summon back vt เรียกตัวกลับ
ความหมายเหมือนกับ: countermand

horseback riding n การขี่ม้า
ความหมายเหมือนกับ: horse riding

dare back to phrv นับจากวันเริ่มต้นของ
ความหมายเหมือนกับ: go back

come back to phrv ทำให้ระลึกถึง
ความหมายเหมือนกับ: bring back , call up , come back

toss back phrv หันกลับ
ความหมายเหมือนกับ: fling back

laid-back adj ไม่สะทกสะท้าน
ความหมายเหมือนกับ: composed , equable , imperturbable , level-headedค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top