หมวดคำภาษาอังกฤษ > ธรรมชาติ (Natural)

หมวด ธรรมชาติ (Natural)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป
คำศัพท์
ประเภท
ความหมาย

beach
n
ชายหาด

blizzard
n
พายุหิมะ

cave
n
ถ้ำ

channel
n
ช่องแคบ, หุบเขา

chasm
n
ปากเหว

n
พายุหมุนไซโคลน

n
พายุดีเพรสชั่น

desert
n
ทะเลทราย

dew
dew
n
น้ำค้าง

drought
n
ความแห้งแล้ง

earthquake
n
แผ่นดินไหว

n
น้ำลง

flood
n
น้ำท่วม

n
น้ำขึ้น

forest
n
ป่าไม้

forest fire
n
ไฟป่า

frost
n
น้ำค้างแข็ง

hailstone
n
ลูกเห็บ

hill
n
เนิน, เนินเขา

island
n
เกาะ

jungle
n
ป่าทึบ

lake
n
ทะเลสาบ

lightning
n
สายฟ้า

meadow
n
ทุ่งหญ้า

mist
n
หมอก

mountain
n
ภูเขา

mudslide
n
โคลนถล่ม

n
ทุ่งโล่ง

plain
n
ที่ราบ

n
ที่ราบสูง

pond
n
สระน้ำ, บึง

rain
vi
ฝนตก

rainbow
n
รุ้ง

rainstorm
n
พายุฝน

river
n
แม่น้ำ

n
บริเวณลุ่มน้ำ

sea
sea
n
ทะเล

shore
n
ชายฝั่ง, บริเวณที่พื้นดินติดกับทะเล

snow
n
หิมะ

snowslide
n
หิมะถล่ม

n
ฟ้าร้อง

n
พายุทอร์นาโด

tsunami
n
สึนามิ

n
พายุไต้ฝุ่น

valley
n
หุบเขา

volcanic eruption
n
ภูเขาไฟระเบิด

waterfall
n
น้ำตก

wave
n
คลื่นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top