ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tsunami

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tsunami*, -tsunami-

tsunami ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tsunami (n.) สึนามิ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tsunamiคลื่นสึนามิ [ประกันภัย ๑๐ ม.ค. ๒๕๔๘]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
TsunamiTsunami, คลื่นสึนามิ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is a tsunami. a Tsunami is hereซึนามิ ซึนามิมาแล้ว!
A Tsunami is here, tsunami...ซึนามิมาแล้ว ซึนามิ...
You drop a pebble in the ocean, creating a tiny wave, eventually it turns into a tsunami ripping through Indonesia, killing thousands.คือคุณโยนก้อนหินลงในทะเล เพื่อสร้างคลื่นน้ำเล็กๆ และในที่สุดมันก็กลับกลายเป็นคลื่นซึนามิ เข้าซัดอินโดนีเซียกวาดชีวิตผู้คนนับพัน
I just learned that he was killed with his family in a tsunami in eastern India.ผมเพิ่งจะได้รู้ว่า เขาและครอบครัว ตายในสึนามิทางใต้ของอินเดีย
It was called Tsunami Park.พวกเขาก็บอกว่า "เราจะไม่ให้พวกคุณดำเนินการ"
The only safe time to go in Tsunami Park is when there are no dolphins in the lagoon.ชี้ไปตรงเครื่องหมาย X สีแดงบนนั้น แล้วก็บอกว่า "ห้ามไปที่นั่น ห้ามไป
It's the Tsunami 3000 anniversary edition.โว้ว ไปได้รุ่นนั้นมาจากไหนน่ะ?
Like, a butterfly floats its wings and Tokyo explodes, or there's a tsunami in, like, somewhere.Like, a butterfly floats its wings and Tokyo explodes, or there's a tsunami in, like, somewhere.
The whole east/west Tsunami chain?ไอ้พวกห่วงโซ่ตะวันตก-ออก สึนามิน่ะ
A tsunami has hit Vietnam.เกิดสึนามิในเวียดนาม
On December 26th, 2004, the deadliest tsunami on record hit the South East Coast of Asia.26 ธันวาคม 2004 คลื่นยักษ์ซึนามิที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ ถล่มชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย
A pebble tossed from a beach can becomes a Tsunami on the other side of the world.กรวดที่เคลื่อนที่ไปมาจากชายหาดสามารถกลายเป็นซินามิได้ ในอีกด้านนึงของโลก

tsunami ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
津浪[jīn làng, ㄐㄧㄣ ㄌㄤˋ, 津浪] tsunami; same as 海嘯|海啸
海啸[hǎi xiào, ㄏㄞˇ ㄒㄧㄠˋ, 海啸 / 海嘯] tsunami

tsunami ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami
スマトラ沖地震[スマトラおきじしん, sumatora okijishin] (n) Sumatra-Andaman earthquake (2004, resulting in the Indian Ocean tsunami)
山津波[やまつなみ, yamatsunami] (n) landslide
引き波;引波[ひきなみ, hikinami] (n) (1) (See 寄せ波) backwash; rip current; undertow; (2) stern wave; (3) (See 押し波) drawback (of a tsunami, i.e. when a wave trough reaches land before a crest)
押し波;押波[おしなみ, oshinami] (n) (See 引き波・3) leading wave (of a tsunami, i.e. when a wave crest reaches land before a trough)
海嘯[かいしょう, kaishou] (n) (1) (See 感潮河川) tidal bore; eagre; (2) (obs) (See 津波) tsunami; tidal wave
立浪草[たつなみそう;タツナミソウ, tatsunamisou ; tatsunamisou] (n) (uk) Scutellaria indica (species of skullcap)
警戒区域[けいかいくいき, keikaikuiki] (n) hazard area (flood, tsunami, etc.); danger zone; no man's land

tsunami ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเตือนภัยสึนามิ[n. exp.] (kān teūoen ) EN: tsunami warning FR: alerte au tsunami [f]
คลื่นอ่าวจอดเรือ[n. exp.] (khleūn āo j) EN: harbour wave ; tsunami FR:
คลื่นสึนามิ[n. exp.] (khleūn seun) EN: tsunami FR: tsunami [m]
คลื่นยักษ์[n. exp.] (khleūn yak) EN: tsunami FR: raz-de-marée [m] ; tsunami [m] ; vague géante [f] ; vague scélérate [f]
คลื่นยักษ์สึนามิ[n. exp.] (khleūn yak ) EN: tsunami FR: tsunami [m]
สึนามิ[n.] (seunāmi) EN: tsunami FR: tsunami [m]
เตือนภัยสึนามิ[n. exp.] (teūoen phai) EN: tsunami alert FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tsunami
Back to top