ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thunder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thunder*, -thunder-

thunder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thunder (n.) ฟ้าร้อง
thunder (n.) เสียงฟ้าร้อง See also: เสียงฟ้าผ่า
thunder (n.) เสียงดังคล้ายเสียงฟ้าร้อง See also: เสียงดังตูมตาม, เสียงดังเปรี้ยง, เสียงเกรียวกราว
thunder (n.) คำพูดที่รุนแรงเกรี้ยวกราด
thunder (vi.) ฟ้าร้อง
thunder (vi.) ส่งเสียงดังคล้ายเสียงฟ้าร้อง See also: ส่งเสียงดังเกรียวกราว, ส่งเสียงดังเปรี้ยง, ส่งเสียงดังลั่น
thunder (vi.) ตะโกนเกรี้ยวกราด See also: พูดอย่างดุดัน
thunder (vt.) ตะโกนเกรี้ยวกราด See also: พูดอย่างดุดัน
thunder against (phrv.) พูดคัดค้านหรือโต้ตอบ (บางคนหรือบางสิ่ง) ด้วยถ้อยคำรุนแรง
thunder out (phrv.) โห่ร้อง See also: แผดเสียง, ส่งเสียงเฮ, ส่งเสียงดังลั่น
thunderbolt (n.) ฟ้าผ่า See also: อสุนีบาต, สายฟ้าแลบ
thunderbolt (n.) เหตุการณ์ที่เกิดอย่างไม่คาดคิด
thunderbox (sl.) วิทยุที่หิ้วไปได้ See also: เครื่องเสียงที่หิ้วไปได้
thunderbox (sl.) ห้องส้วม
thunderclap (n.) ฟ้าผ่า See also: เสียงฟ้าผ่า
thundercloud (n.) พายุเมฆ
thunderhead (n.) พายุฝน
thunderous (adj.) ราวกับเสียงฟ้าร้อง
thunderstorm (n.) พายุเมฆ
thunderstruck (adj.) งงงวย
thunderthighs (sl.) คนที่มีขาอ้วนและใหญ่มาก (มักใช้กับผู้หญิง)
English-Thai: HOPE Dictionary
thunder(ธัน'เดอะ) n. ฟ้าร้อง,เสียงฟ้าร้อง,เสียงดังสนั่น,เสียงขู่คำราม,การขู่คำราม,vi.,vt. (ทำให้เกิด) ส่งเสียงดังสนั่น,ส่งเสียงดังกังวานขู่คำราม,เคลื่อนที่ด้วยเสียงดังสนั่น -Phr. (steal someone's thunder ชิงพูดถึงก่อน,ขโมยใช้สิ่งที่คนอื่นพบก่อน)
thunderbolt(-โบลทฺ) n. สายฟ้า,อัสนี,เรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน,เรื่องที่เกิดขึ้นกลางวันแสก ๆ
thunderclapn. ฟ้าผ่า,เสียงฟ้าผ่า,เรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน,เรื่องที่เกิดขึ้นกลางวันแสก ๆ
thundercloudn. พายุเมฆ., Syn. thunderclouds
thunderheadn. พายุเมฆ
thundering(ธัน'เดอริง) adj. มีฟ้าร้อง,ทำให้เกิดเสียงดังสนั่น,ใหญ่ยิ่ง,ยอดเยี่ยม,ร้ายกาจ n. ฟ้าร้อง,เสียงฟ้าร้อง, Syn. extraordinary
thunderstormn. พายุฝน,ฝนตกหนักที่มีพายุและฟ้าแลบ.
thunderstruckadj. งงงวย,ตกใจเหมือนถูกสายฟ้า,อกสั่นขวัญหาย., Syn. thunderstricken
English-Thai: Nontri Dictionary
thunder(n) เสียงฟ้าร้อง,การแผดเสียง,เสียงระเบิด
thunderbolt(n) ฟ้าผ่า,สายฟ้า,อสนีบาต
thunderous(adj) มีเสียงฟ้าร้อง,ดังสนั่น,มีเสียงกังวาน
thunderstorm(n) พายุฝนฟ้าคะนอง
thunderstruck(adj) พิศวง,ตกใจ,งงงวย,อกสั่นขวัญหาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thunder squallลมสควอลล์ฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Thunderstormพายุฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปรี้ยงปร้าง (adv.) onomatopoeia from the sound of thunder or an explosion
คะนอง (v.) thunder See also: rumble, roll, boom
ฟ้าคะนอง (n.) thunder
ฟ้าคำราม (n.) thunder
ฟ้าคำราม (v.) thunder
ฟ้าคำราม (v.) thunder Syn. ฟ้าลั่น, ฟ้าร้อง
ฟ้าคำราม (n.) thunder Syn. ฟ้าลั่น, ฟ้าร้อง
ฟ้าร้อง (n.) thunder Syn. ฟ้าคำราม
ฟ้าร้อง (v.) thunder Syn. ฟ้าคำราม
ฟ้าลั่น (v.) thunder Syn. ฟ้าลั่น, ฟ้าร้อง, ฟ้าคำราม
ฟ้าลั่น (n.) thunder Syn. ฟ้าลั่น, ฟ้าร้อง, ฟ้าคำราม
รามสูร (n.) thunder giant
ฟ้าผ่า (n.) thunderbolt
สายฟ้า (n.) thunderbolt See also: bolt
อสนี (n.) thunderbolt Syn. สายฟ้า, อัสนี
อัสนี (n.) thunderbolt See also: bolt Syn. อสนี
อสนี (n.) thunderbolt of Indra See also: sharp-pointed weapon Syn. อาวุธแหลม, อาวุธพระอินทร์, อัสนี
อาวุธพระอินทร์ (n.) thunderbolt of Indra See also: sharp-pointed weapon Syn. อาวุธแหลม, อัสนี
อาวุธแหลม (n.) thunderbolt of Indra See also: sharp-pointed weapon Syn. อาวุธพระอินทร์, อัสนี
ครืน (adv.) thunderingly See also: noisily
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My cat is easily spooked before a thunderstormแมวฉันมักตื่นตกใจง่ายๆ ก่อนพายุฝนจะมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then there was a rumble of thunder and a crash of lightning.แล้วมีเสียงฟ้าร้อง และมีเสียงฟ้าผ่า
We need a man with thunder in his fist, a hero to boom that pill out past those golfing' gods !เราต้องการกำปั้นฟ้าผ่า วีรบุรุษที่ตีไกลกว่า 2 คนนั่น
"Love appears like thunder and disappears like fog.""ความรักปรากฎดุงเหมือนสายฟ้า และจางหายไปดุจสายหมอก"
The shifting of one's thoughts being like thunder or like a thief.ความคิดของคนน่ะ เปลี่ยนแปลงเหมือนสายฟ้า... ไม่ก็เหมือนขโมย
Clark, are you sure you're not just upset that someone was stealing your hero thunder ?Clark นายไม่เสียคงามรู้สึกน่ะที่คนนั้นมาแย่งการเป็นฮีโร่นายไป?
You know, 'cause thunder always comes after lightning.คุณจะรู้ว่า 'ทำให้ฟ้าร้องเสมอมาหลังจากฟ้าผ่า
Then the wind went whoosh And thunder cracked# แล้วลมก็เกิดกรรโชก ฟ้าก็ผ่าลงมา
The Dynamite Rolling Thunder Punch!"ไดนาไมท์โรริ่งทันเดอร์ พันซ์"
Does thunder scare you, mister?กลัวฟ้าร้องใช่ไม๊ นาย
Glow-in-the-dark thunder beads? These are terrific.สร้อยคอเรืองแสงยามราตรี
Strangely enough, the image... of my grand mom, pearl drape... and glow-in-the-dark thunder beads... wasn't part of it.พิลึกมาก ภาพยายของฉัน\ สวมสร้อยคอนั่น และเรืองแสงตอนกลางคืนได้ \ ไม่เข้าท่าเลย
[ THUNDER RUMBLING ][ THUNDER RUMBLING ]

thunder ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hōng, ㄏㄨㄥ, 轰 / 轟] explosion; bang; boom; rumble; strike (by thunder or a bomb)
列缺霹雳[liè quē pī lì, ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄝ ㄆㄧ ㄌㄧˋ, 列缺霹雳 / 列缺霹靂] thunder and lightning
晴天霹雳[qíng tiān pī lì, ㄑㄧㄥˊ ㄊㄧㄢ ㄆㄧ ㄌㄧˋ, 晴天霹雳 / 晴天霹靂] thunder from a clear sky (成语 saw); a bolt from the blue
雷阵雨[léi zhèn yǔ, ㄌㄟˊ ㄓㄣˋ ㄩˇ, 雷阵雨 / 雷陣雨] thunder shower
雷电[léi diàn, ㄌㄟˊ ㄉㄧㄢˋ, 雷电 / 雷電] thunder and lightning
雷鸟[léi niǎo, ㄌㄟˊ ㄋㄧㄠˇ, 雷鸟 / 雷鳥] capercaillie (Lagopus, several species); thunderbird (in native American mythology)
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, 霆] clap of thunder
[pī, ㄆㄧ, 霹] clap of thunder
霹雳[pī lì, ㄆㄧ ㄌㄧˋ, 霹雳 / 霹靂] clap of thunder; thunderbolt
[lì, ㄌㄧˋ, 雳 / 靂] clap of thunder
雷击[léi jī, ㄌㄟˊ ㄐㄧ, 雷击 / 雷擊] lightning strike; thunderbolt
星流电击[xīng liú diàn jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, 星流电击 / 星流電擊] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs
星流霆击[xīng liú tíng jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ, 星流霆击 / 星流霆擊] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs
[yǐn, ˇ, 殷] roll of thunder
打雷[dǎ léi, ㄉㄚˇ ㄌㄟˊ, 打雷] thunder
迅雷[xùn léi, ㄒㄩㄣˋ ㄌㄟˊ, 迅雷] thunderbolt
雷暴[léi bào, ㄌㄟˊ ㄅㄠˋ, 雷暴] thunderstorm
雷声[léi shēng, ㄌㄟˊ ㄕㄥ, 雷声 / 雷聲] thunder
雷雨[léi yǔ, ㄌㄟˊ ㄩˇ, 雷雨] thunderstorm
雷鸣[léi míng, ㄌㄟˊ ㄇㄧㄥˊ, 雷鸣 / 雷鳴] thunder; very loud sounds
霹雷[pī léi, ㄆㄧ ㄌㄟˊ, 霹雷] thunderbolt
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 駴] thunderous beating of drums

thunder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カミナリ族[カミナリぞく, kaminari zoku] (n) hot rodders; thunder tribe; vrooming motorcycle gangs
雪起こし;雪起し[ゆきおこし, yukiokoshi] (n) thunder before a snowstorm
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P)
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter
サンダーバード[, sanda-ba-do] (n) thunderbird (North-American indigenous mythical spirit bird); thunderbird (Australian bird, Pachycephala gutturalis); (P)
はたたく[, hatataku] (v5k,vi) (arch) to resound loudly (of thunder, etc.)
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment
入道雲[にゅうどうぐも, nyuudougumo] (n) (See 積乱雲) cumulonimbus; gigantic columns of clouds (in summer); thunderhead
割れ鐘のような声;破れ鐘のような声;われ鐘のような声[われがねのようなこえ, wareganenoyounakoe] (n) resounding voice; thunderous voice
大喝一声[だいかついっせい, daikatsuissei] (n,vs) shouting in a thunderous voice; blustering out
寒雷[かんらい, kanrai] (n) winter thunder; thunderstorm accompanying a cold front
渦雷[からい, karai] (n) cyclonic thunder-storm
界雷[かいらい, kairai] (n) frontal thunderstorm
金剛[こんごう, kongou] (n) (1) vajra (indestructible substance); diamond; adamantine; (2) thunderbolt; Indra's weapon; Buddhist symbol of the indestructible truth

thunder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟ้าคะนอง[n.] (fākhanøng) EN: thunder ; thunderstorm FR: orage [m]
ฟ้าลั่น[n.] (fālan) EN: thunder FR:
ฟ้าลั่น[v.] (fālan) EN: thunder FR:
ฟ้าลั่นครืน[X] (fālan khreū) EN: thunder rolls ; grumbles FR:
ฟ้าร้อง[n.] (fārøng) EN: thunder FR: tonnerre [m]
ฟ้าร้อง[v.] (fārøng) EN: thunder FR: tonner ; il y a du tonnerre
คำรน[v.] (khamron) EN: roar ; thunder ; peal FR:
คะนอง[v.] (khanøng) EN: thunder ; rumble FR:
ครืน ; ครืน ๆ = ครืนๆ[n.] (khreūn ; kh) EN: rumbling ; sound of thunder FR:
กระหึ่ม[v.] (kraheum) EN: reverberate ; reecho ; resound ; roar ; thunder ; roll ; boom FR:
เมฆดำ[n. exp.] (mēk dam) EN: thunder clouds FR: nuages d'orage [mpl]
แผด[v.] (phaēt) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident ; beugler ; gueuler (fam.)
เปรี้ยง[interj.] (prīeng) EN: sound of thunder ; thud ; clap FR: boum !
เปรี้ยงปร้าง[X] (prīengprāng) EN: boom ; bang ; [sound of thunder or an explosion] FR:
โรคกลัวฟ้าร้องฟ้าผ่า[n. exp.] (rōk klūa fā) EN: astraphobia ; fear of thunder and lightning FR:
สายฟ้า[n.] (sāifā) EN: thunderbolt ; thunder ; bolt FR: coup de foudre [m] ; éclair [m]
เสียงฟ้าร้อง[n. exp.] (sīeng fārøn) EN: thunder FR: coup de tonnerre [m] ; fracas de tonnerre [m] ; tonnerre [m]
อสนี ; อัสนี[n.] (asanī ; ats) EN: thunderbolt ; thunderbolt of Indra FR:
อสนีบาต[n.] (asanībāt) EN: thunderbolt ; lightning FR: tonnerre [m] ; coup de foudre [m] ; coup de tonnerre [m]
ฟ้าผ่า[n.] (fāphā) EN: thunderbolt ; stroke of lightning ; lightning discharge ; lightning FR: foudre [f] ; coup de foudre [m] ; éclair [m]
ฝนฟ้าคะนอง[n. exp.] (fon fā khan) EN: thunderstorm FR:
ฝนฟ้าคะนอง[n. exp.] (fon fākhanø) EN: thundershower FR: pluie orageuse [f] ; averse orageuse [f] ; orage [m]
กัมปนาท[n.] (kampanāt) EN: loud ; roaring ; thundering ; the sounds of tremor ; the sounds of earthquake FR:
กำทวน[adj.] (kamthūan) EN: resounding ; thunderous FR:
เครน[adv.] (khrēn) EN: thunderingly FR:
เกรียว[adj.] (krīo) EN: loud ; thundering ; noisy FR:
กรนครอก ๆ[v. exp.] (kron khrøk-) EN: snore thunderously FR:
ลั่น[v.] (lan) EN: clap loudly ; rumble ; be loud ; be thunderous ; crack FR: claquer
มะม่วงฟ้าลั่น[n. exp.] (mamūang fāl) EN: thundering mango FR:
พายุฟ้าร้อง[n. exp.] (phāyu fārøn) EN: thunderstorm FR: tempête orageuse [f]
พายุฤดูร้อน[n. exp.] (phāyu reudū) EN: heat storm ; thunderstorm ; summer storm FR: orage de chaleur [m]
สนั่น[adj.] (sanan) EN: loud ; reverberating ; resounding ; thunderous ; roaring FR: bruyant ; assourdissant
สนั่นหวั่นไหว[X] (sanan wanwa) EN: deafening ; with a thundering noise FR:
วชิระ[n.] (wachira) EN: lighting ; thunderbolt FR: éclair [m]
วชิระ[n.] (wachira) EN: Indra's Thunderbolt FR:
วชิร-[pref.] (wachira-) EN: lighting ; thunderbolt FR: éclair [m]
วิเชียร[n.] (wichīen) EN: lightning ; thunderbolt FR:

thunder ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Donnerschlag {m}peal of thunder
Donner {m}thunder
Donnervogel {m} (Mythologie)thunderbird
perplex; verblüfft {adj}dumbfounded; thunderstruck

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thunder
Back to top