ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

headlong

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *headlong*, -headlong-

headlong ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
headlong (adv.) โดยเอาหัวมาก่อน
headlong (adv.) อย่างผลีผลาม See also: อย่างไม่ทันได้คิด Syn. impetuously, rashly Ops. unimpetuously, thoughtfully
English-Thai: HOPE Dictionary
headlong(เฮด'ลอง) adv. ซึ่งมีส่วนหัวยื่นไปข้างหน้า,ไม่รีรอ,เร่งรีบ,สะเพร่า,ประมาท. adj. อย่างรวดเร็ว,อย่างเร่งรีบ. (ผา) ชัน
English-Thai: Nontri Dictionary
headlong(adv) หัวทิ่ม,หัวปักหัวปำ,อย่างเร่งรีบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวซุกหัวซุน (adv.) in a headlong rush See also: in a hurry Syn. หัวซุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One time when our little boy bled a little from running headlong into a roadside tree, his daddy pulled the tree straight from its roots.ครั้งหนึ่งที่ลูกเราบาดเจ็บ วิ่งไปชนต้นไม้ข้างทาง พ่อของเค้านะ ถึงไปกับไปถอนมันเลยล่ะ
And I always felt like I was robbed of that headlong voyage through the uterine canal.รู้สึกเหมือนโดนแย่ง ประสบการณ์ในท้องแม่
Headlong to his death ♪Headlong to his death

headlong ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
头向前[tóu xiàng qián, ㄊㄡˊ ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ, 头向前 / 頭向前] headlong

headlong ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無二無三[むにむさん;むにむざん, munimusan ; munimuzan] (n,adj-no) (1) in earnest; single-minded; with intense concentration; rushing headlong into; (2) one and only; unique
真っ逆様[まっさかさま, massakasama] (adj-na,n) (uk) head over heels; headlong
逆飛び込み[さかとびこみ, sakatobikomi] (n,vs) headlong dive; header; plunge
遮二無二[しゃにむに, shanimuni] (adv) desperately; recklessly; rush headlong
九天直下[きゅうてんちょっか, kyuutenchokka] (n) falling headlong; plummeting; sudden crash
猪突猛進[ちょとつもうしん, chototsumoushin] (n,vs,adj-no) headlong; foolhardy; reckless
直に[じきに, jikini] (adv) (uk) directly; in person; headlong; (P)
真逆様に[まさかさまに, masakasamani] (adv) headlong; head over heels

headlong ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวซุกหัวซุน[adv.] (hūasukhūasu) EN: in a headlong rush ; in a hurry ; headlong ; frantically FR: tête baissée
กึก[adv.] (keuk) EN: suddenly ; abruptly ; precipitately ; headlong ; impetuously FR: soudain ; soudainement
ผลีผลาม[v.] (phlīphlām) EN: be hasty ; rush ; go headlong FR:
พรวด ๆ = พรวดๆ[X] (phrūat-phrū) EN: at full tilt ; headlong FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า headlong
Back to top