ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

health

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *health*, -health-

health ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
health (n.) สภาพร่างกาย See also: สุขภาพ Syn. condition
health resort (n.) โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง See also: สถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วย Syn. sanatorium, hospital
health resort (n.) สถานีอนามัย See also: สถานพักฟื้น, สถานบริการสุขภาพ Syn. sanatorium, spa
health resort (n.) สถานบำรุงสุขภาพ See also: สปา, โรงแรมที่มีน้ำพุแร่
healthcar provider (n.) พยาบาล See also: นางพยาบาล, ผู้ช่วยแพทย์ Syn. attendant
healthful (adj.) ซึ่งกลับสู่สภาพปกติ See also: ซึ่งช่วยบำรุงร่างกาย Syn. corrective, medicinal, remedial Ops. detrimental
healthful (adj.) ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ Syn. healthy, good
healthful (adj.) ซึ่งเป็นประโยชน์ See also: ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ, เกี่ยวกับการมีสุขภาพดี, ส่งเสริมสุขภาพ Syn. healthy, salubrious Ops. unhealthy
healthfulness (n.) การส่งเสริมสุขภาพ Syn. healthiness, salubriousness Ops. unhealthiness
healthiness (n.) ความมีสุขภาพดี See also: พลานามัยสมบูรณ์ Syn. fitness, robustness, vigorousness Ops. illness, sickness
healthy (adj.) ซึ่งดีต่อสุขภาพ See also: ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ, ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
healthy (adj.) ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ See also: ซึ่งสมบูรณ์, ซึ่งแข็งแรง, ซึ่งมีพลานามัยดี, ซึ่งมีสุขภาพดี Syn. fit, robust, vigorous Ops. ill, sickly
healthy mind (n.) การมีสุขภาพจิตที่ดี Syn. sound mind, wholesome outlook
healthy-looking (adj.) มีผิวสีชมพูผ่องใส See also: มีผิวชมพูดูสุขภาพดี Syn. blooming, radiant
English-Thai: HOPE Dictionary
health(เฮลธฺ) n. สุขภาพ,การอวยพรให้สุขสบาย,ความแข็งแรง,กำลังวังชา
health educationสุขศึกษา
healthful(เฮลธ'ฟุล) adj. เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย,เจริญรุ่งเรือง., See also: healthfulness n., Syn. wholesome
healthy(เฮล'ธี) adj. มีสุขภาพดี,แข็งแรง, See also: healthily adv. healthiness n., Syn. salubrious,sound,robust ###A. sick,ill,weak
English-Thai: Nontri Dictionary
health(n) สุขภาพ,ร่างกาย,ความสมบูรณ์,ความแข็งแรง,กำลังวังชา
healthful(adj) บำรุงสุขภาพ,ถูกอนามัย,เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
healthiness(n) ความแข็งแรง,ความสมบูรณ์
healthy(adj) เปล่งปลั่ง,ผ่องใส,สดชื่น,แข็งแรง,สมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
health insuranceการประกันสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Healthสุขภาพ [TU Subject Heading]
Health educationสุขศึกษา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
M.H.S. (abbr.) วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาบัณฑิต (Master of Health Science)
NHS (n.) การบริการทางด้านสุขภาพในอังกฤษ (คำย่อ National Health Service)
WHO (abbr.) องค์การอนามัยโลก (คำย่อ World Health Organization)
คณะสหเวชศาสตร์ (n.) Faculty of Allied Health Science
จตุรพิธพร (n.) the Four Blessing; 1. Age (long life); 2. Skin (tender complexion); 3. Happiness (mental happiness); 4. Health ( good health)
ถามทุกข์สุข (v.) ask after someone´s health with deep concern See also: be solicitous for someone´s welfare, inquire after someone´s needs Syn. ถามสารทุกข์สุขดิบ
ถามสารทุกข์สุขดิบ (v.) ask after someone´s health with deep concern See also: be solicitous for someone´s welfare, inquire after someone´s needs
องค์การอนามัยโลก (n.) World Health Organization See also: WHO
ฮู (n.) World Health Organization See also: WHO Syn. องค์การอนามัยโลก
สุขภาพ (n.) health
สุขภาพ (n.) health See also: wellbeing, good condition
สุขภาพอนามัย (n.) health and sanitation Syn. พลานามัย
พลานามัย (n.) health education Syn. วิชาพลานามัย
วิชาพลานามัย (n.) health education
สวนสุขภาพ (n.) health park
สถานีอนามัย (n.) health station See also: public health center Syn. สุขศาลา
เลือดฝาด (n.) healthy complexion See also: rosy complexion, ruddy health Syn. เลือด, โลหิต
กรมสุขภาพจิต (n.) Department of Mental Health
กรมอนามัย (n.) Department of Health See also: Public Health Department
กระทรวงสาธารณสุข (n.) Ministry of Public Health
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm feeling healthy nowตอนนี้ฉันรู้สึกแข็งแรงดีแล้ว
Living in Bangkok affects my healthการอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯมีผลต่อสุขภาพของฉัน
It has an effect on my healthฉันได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพ
Please take good care of your health!โปรดดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I raise my glass to the health of the newlyweds.ฉันยกแก้วขึ้นเพื่- อสุขภาพของคู่บ่าวสาว
No health foods. The last one we didn't lunch, we grazed.คนสุดท้ายที่เราไม่ได้ รับประทานอาหารกลางวันเรากินหญ้า
No, I work for a branch of UNO. WHO, the World Health Organization.ไม่ครับ ผมทำงานให้กับสาขาของยูเอ็นโอ ดับบิลเฮชโอ องค์การอนามัยโลก
We're gonna have the sweat world health club jingle first thing tomorrow morning, just let me promiseเราต้องนั่งมันด้วยเหรอ? ก็ต้องนั่งสิ มันไกลนะ
I wonder if insanity is covered in the employee health plan?ผมสงสัยว่า ไอ้ความวิกลจริตเนี่ย! มันอยู่ในประกันสังคมด้วยหรือเปล่า?
It's my father's failing health that's upsetting her.เป็นเพราะสุขภาพที่ย่ำแย่ของท่านพ่อต่างหากที่ทำให้เธอเศร้า
I'm going to be drinking my own health when he's gone the way of the dodo.ฉันจะดื่ม เพื่อสุขภาพของฉันเอง เมื่อเขา ไปตามทางของคนโง่ (เมื่อเขาตาย)
They're very health conscious in Los Angeles.ในลอสเองเจลลิส เค้ารักษาสุขภาพกัน.
After the riot, my father's health deteriorated badly.หลังจากการจลาจล, พ่อของฉัน สุขภาพที่เสื่อมสภาพไม่ดี
I had a walk and then the most wonderful massage in a health club.ฉันได้ไปเดินเล่นและนวดคลายเส้นที่เฮลท์คลับ
I think of Casitas Madres as a health resort for expectant mothers.ฉันว่าคาซิต้า มาเดรเป็นรีสอร์ทสำหรับคุณแม่ตั้งท้อง
State health officials are asking anyone experiencing symptoms... to dial 9-1-1.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำ ให้ผู้ที่มีอาการดังกล่าวโทรแจ้ง 911

health ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公益[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, 公益] public welfare; public good; volunteer health or relief work; civic-minded; commonwealth
保健[bǎo jiàn, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 保健] health protection; health care
健康保险[jiàn kāng bǎo xiǎn, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, 健康保险 / 健康保險] health insurance
健康受损[jiàn kāng shòu sǔn, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ ㄕㄡˋ ㄙㄨㄣˇ, 健康受损 / 健康受損] health damage
健康状况[jiàn kāng zhuàng kuàng, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 健康状况 / 健康狀況] health status
精神疗法[jīng shén liáo fǎ, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, 精神疗法 / 精神療法] psychotherapy; mental health treatment
世界卫生组织[Shì jiè Wèi shēng Zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄗㄨˇ ㄓ, 世界卫生组织 / 世界衛生組織] World Health Organization (WHO)
世卫[shì wèi, ㄕˋ ㄨㄟˋ, 世卫 / 世衛] World Health Organization (WHO); abbr. for 世界衛生組織|世界卫生组织
不良[bù liáng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, 不良] bad; harmful; unhealthy
身板[shēn bǎn, ㄕㄣ ㄅㄢˇ, 身板] bodily health; one's physical state
身板儿[shēn bǎn r, ㄕㄣ ㄅㄢˇ ㄖ˙, 身板儿 / 身板兒] bodily health; one's physical state
体格[tǐ gé, ㄊㄧˇ ㄍㄜˊ, 体格 / 體格] bodily health; one's physical state
健诊[jiàn zhěn, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄣˇ, 健诊 / 健診] check-up (health, car safety, environment etc)
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 邪] demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine)
保养[bǎo yǎng, ㄅㄠˇ ㄧㄤˇ, 保养 / 保養] to take good care of (or conserve) one's health; to keep in good repair; to maintain; maintenance
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 健] healthy; to invigorate; to strengthen; to be good at; to be strong in
习气[xí qì, ㄒㄧˊ ㄑㄧˋ, 习气 / 習氣] habit (often unhealthy); mannerism
健康[jiàn kāng, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ, 健康] health; healthy
健美[jiàn měi, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄟˇ, 健美] healthy and beautiful
[kāng, ㄎㄤ, 康] healthy; peaceful; abundant; surname Kang; see also 糠
康健[kāng jiàn, ㄎㄤ ㄐㄧㄢˋ, 康健] healthy; fit
正气[zhèng qì, ㄓㄥˋ ㄑㄧˋ, 正气 / 正氣] healthy environment; healthy atmosphere; righteousness; vital energy (in Chinese medicine)
茁壮[zhuó zhuàng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤˋ, 茁壮 / 茁壯] healthy and strong; sturdy
不正之风[bù zhèng zhī fēng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄓ ㄈㄥ, 不正之风 / 不正之風] unhealthy tendency
精神健康[jīng shén jiàn kāng, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ, 精神健康] mental health
歪风[wāi fēng, ㄨㄞ ㄈㄥ, 歪风 / 歪風] unhealthy trend; noxious influence
调理[tiáo lǐ, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˇ, 调理 / 調理] nurse one's health; recuperate; take care of; look after
公共卫生[gōng gòng wèi shēng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄨㄟˋ ㄕㄥ, 公共卫生 / 公共衛生] public health
复苏[fù sū, ㄈㄨˋ ㄙㄨ, 复苏 / 復甦] recovery (health, economic)
健壮[jiàn zhuàng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨㄤˋ, 健壮 / 健壯] robust; healthy; sturdy
硬朗[yìng lǎng, ˋ ㄌㄤˇ, 硬朗] robust; healthy
性健康[xìng jiàn kāng, ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ, 性健康] sexual health
少间[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 少间 / 少間] soon; a short while; a narrow gap; slightly better (state of health)
弱不禁风[ruò bù jīn fēng, ㄖㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣ ㄈㄥ, 弱不禁风 / 弱不禁風] too weak to stand up to the wind (成语 saw); extremely delicate; fragile state of health
补法[bǔ fǎ, ㄅㄨˇ ㄈㄚˇ, 补法 / 補法] treatment involving the use of tonics to restore the patient's health; reinforcing method (in acupuncture)
盛妆[shèng zhuāng, ㄕㄥˋ ㄓㄨㄤ, 盛妆 / 盛妝] vigorous; strong and healthy
周一岳[Zhōu Yī yuè, ㄓㄡ ㄧ ㄩㄝˋ, 周一岳 / 周一嶽] York Chow or Chow Yat-ngok (1947-), Hong Kong doctor and politician, Secretary for Health, Welfare and Food since 2004

health ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クアハウス[, kuahausu] (n) multi-purpose health facility (ger
ヒットポイント[, hittopointo] (n) hit point (videogame); health point; life bar; HP
フィットネスクラブ[, fittonesukurabu] (n) fitness club; health spa
プライマリーヘルスケア[, puraimari-herusukea] (n) primary health care
ヘルスクラブ[, herusukurabu] (n) health club; (P)
ヘルスケア[, herusukea] (n) health care
ヘルスセンター[, herususenta-] (n) health center; health centre; health club
ホリスティックヘルス[, horisuteikkuherusu] (n) holistic health
ロハス;ロハース[, rohasu ; roha-su] (n) Lifestyles Of Health And Sustainability (market segment made up of ecologically conscious consumers); LOHAS
一病息災[いちびょうそくさい, ichibyousokusai] (exp) one who experiences a chronic ailment takes better care of his health and lives longer
不正請求[ふせいせいきゅう, fuseiseikyuu] (n) improper billing; illegal charge; false claims (e.g. for health insurance reimbursement)
世界保健機関[せかいほけんきかん, sekaihokenkikan] (n) World Health Organization (Organisation); WHO
保体[ほたい, hotai] (n) (abbr) (See 保健体育) health and physical education
保健[ほけん, hoken] (n,adj-no) health preservation; hygiene; sanitation; (P)
保健体育[ほけんたいいく, hokentaiiku] (n) health and physical education
健康を損なう[けんこうをそこなう, kenkouwosokonau] (exp,v5u) to harm one's health; to injure one's health; to be harmful to one's health
健康福祉[けんこうふくし, kenkoufukushi] (exp,n) health and welfare
健康維持[けんこういじ, kenkouiji] (n,vs,adj-no) health maintenance; health preservation
健康補助品[けんこうほじょひん, kenkouhojohin] (n) health supplement; dietary supplement
健康診断書[けんこうしんだんしょ, kenkoushindansho] (n) (See 健康診断) health certificate
健康診査[けんこうしんさ, kenkoushinsa] (n) physical examination; health checkup
健康証明書[けんこうしょうめいしょ, kenkoushoumeisho] (n) health certificate
元気一杯;元気いっぱい[げんきいっぱい, genkiippai] (adj-na,adv,n) brimming with health (vigor); full of vitality; full of health
加餐[かさん, kasan] (n) caring for one's health
医療制度[いりょうせいど, iryouseido] (n) health care system
医者の不養生[いしゃのふようじょう, ishanofuyoujou] (exp) failing to practice what one preaches; physician, heal thyself; doctors often neglect their own health
厚生[こうせい, kousei] (n) (1) welfare; public welfare; social welfare; (2) (abbr) (See 厚生省) (former) Ministry of Health and Welfare; (P)
寒中見舞;寒中見舞い[かんちゅうみまい, kanchuumimai] (n) winter greeting card; inquiring after someone's health in the cold season
延命息災[えんめいそくさい, enmeisokusai] (n) (obsc) (See 息災延命) health and longevity; enjoying a long and healthy life being untouched by disaster
暑中お見舞い;暑中お見舞[しょちゅうおみまい, shochuuomimai] (n) (See 暑中見舞い) summer greeting card; inquiry after someone's health in the hot season
暑中お見舞い申し上げます[しょちゅうおみまいもうしあげます, shochuuomimaimoushiagemasu] (exp) (hum) (See 暑中お見舞い) midsummer greetings; to inquiry after someone's health in the hot season
暑中見舞(P);暑中見舞い(P)[しょちゅうみまい, shochuumimai] (n) (See 暑中お見舞い) summer greeting card; inquiry after someone's health in the hot season; (P)
検診(P);健診(P)[けんしん, kenshin] (n,vs) (abbr) (See 健康診査,健康診断) physical examination; medical examination; health checkup; health screening; (P)
正丁[せいてい;しょうてい, seitei ; shoutei] (n) under the ritsuryo system, a man in good health between 21 and 60 years of age to whom applied various corvee and taxes
母子手帳[ぼしてちょう, boshitechou] (n) maternal and child health handbook
清穆[せいぼく, seiboku] (n,adj-no) gentle and pure (used in letters to celebrate the health and happiness of the addressee)
特保[とくほ;トクホ, tokuho ; tokuho] (n) (See 特定保健用食品) food for specified health uses (e.g. cholesterol reduction); designated health food
特定保健用食品[とくていほけんようしょくひん, tokuteihokenyoushokuhin] (n) (See 特保) food for specified health uses (e.g. cholesterol reduction); designated health food
病は気から[やまいはきから, yamaihakikara] (exp) sickness and health start with the mind
自重[じちょう, jichou] (n,vs) (1) self-respect; (2) prudence; not acting rashly; restraining oneself; (3) taking care of oneself; being careful with one's health
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
健康[けんこう, kenkou] Thai: สุขภาพ English: health
見舞う[みまう, mimau] Thai: เยี่ยมไข้ English: to ask after (health)

health ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารสุขภาพ[n. exp.] (āhān sukkha) EN: health food FR: nourriture saine [f]
อนามัย[n.] (anāmai) EN: hygiene ; sanitation ; health FR: hygiène [f] ; santé [f]
อนามัยสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (anāmai sing) EN: environmental health FR:
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)[n. exp.] (āsāsamak sā) EN: village health volunteer (VHV) FR:
ใบรับรองอนามัย[n. exp.] (bairaprøng ) EN: health certificate FR:
ใบตรวจโรค[n. exp.] (bai trūat r) EN: certificate of health FR:
บั่นทอนสุขภาพ[v. exp.] (banthøn suk) EN: ruin one's health FR: détruire la santé
เจ้าหน้าที่อนามัย[n. exp.] (jaonāthī an) EN: health worker FR: personnel de santé [m]
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข[n. exp.] (jaonāthī sā) EN: public health official FR: responsable de la santé publique [m]
เจ้าพนักงานสาธารณสุข[n. exp.] (jaophanakng) EN: public health officer FR:
จิตวิทยาสุขภาพ[n. exp.] (jittawittha) EN: health psychology FR:
การนวดเพื่อสุขภาพ[n. exp.] (kān nūat ph) EN: health massage FR:
การประกันสุขภาพ[n. exp.] (kān prakan ) EN: health insurance FR: assurance maladie [f]
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ[n. exp.] (kān pramoēn) EN: Health Impact Assessment (HIA) FR:
การสาธารณสุข[n. exp.] (kān sāthāra) EN: public health FR:
การส่งเสริมสุขภาพ[n. exp.] (kān songsoē) EN: health promotion FR: promotion de la santé [f]
การส่งเสริมสุขภาพเด็ก[n. exp.] (kān songsoē) EN: child health promotion FR:
การส่งเสริมสุขภาพจิต[n. exp.] (kān songsoē) EN: mental health promotion FR:
การตรวจคัดกรองสุขภาพ[n. exp.] (kān trūat k) EN: check up ; checkup ; health screening FR: check-up [m] (anglic.)
การตรวจสุขภาพ[n. exp.] (kān trūat s) EN: health inspection ; health examination ; medical examination ; medical exam ; check-up FR: examen médical [m] ; visite médicale [f] ; bilan de santé [m] ; check-up [m] (anglic.)
คณะสาธารณสุขศาสตร์[n. prop.] (Khana Sāthā) EN: Faculty of Public Health FR:
เครื่องชี้วัดสุขภาพ[n. exp.] (khreūang ch) EN: health indicator FR: indicateur de santé [m]
กินลม[v.] (kinlom) EN: take fresh air ; take the air ; take an outing for rest health FR: prendre le frais ; prendre l'air
กฎหมายสาธารณสุข[n. exp.] (kotmāi sāth) EN: public health law FR:
กระเสาะกระแสะ[adj.] (krasǿkrasae) EN: sickly ; ailing ; in poor health FR:
กระทรวงการสาธารณสุข[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Public Health FR: ministère de la Santé publique [m]
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)[org.] (Krasūang Sā) EN: Ministry of Public Health FR: ministère de la Santé publique [m]
กระยาบวช[n.] (krayābūat) EN: food containing no fish or meat ; vegetarian health diet FR:
กรมอนามัย[org.] (Krom Anāmai) EN: Department of Health FR: département de la santé [m]
มูลนิธิสุขภาพไทย[org.] (Mūnlanithi ) EN: Thai Holistic Health Foundation FR:
นักวิชาการสาธารณสุข[n. exp.] (nakwichākān) EN: public health technical officer FR:
หนังสือรับรองสุขภาพ[n. exp.] (nangseū rap) EN: health certification FR:
องค์การอนามัยโลก[org.] (Ongkān Anām) EN: World Health Organization (WHO) FR: Organisation mondiale de la santé (OMS)
อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)[abv.] (øsømø. (āsā) EN: VHV (village health volunteer) FR:
ปัญหาสุขภาพ[n. exp.] (panhā sukkh) EN: health problems FR: problème de santé [m] ; ennui de santé [m] ; pépin de santé [m] (fam.)
ปัญหาสุขภาพจิต[n. exp.] (panhā sukkh) EN: mental health problems FR:
พลานามัย[n.] (phalānāmai) EN: good health ; health FR: bonne santé [f]
พลานามัย[n.] (phalānāmai) EN: health education FR:
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข[n. exp.] (phāwa chukc) EN: public health emergency FR:
ผลกระทบต่อสุขภาพ[n. exp.] (phon kratho) EN: health Impact FR: effets sur la santé [mpl]

health ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebskrankenkasse {f}company sickness insurance scheme; employer-based health insurance
Schädigung {f} | Schädigung der Umwelt | materielle Schädigung | gesundheitliche Schädigungdamage | damage to the environment | financial losses | damage to one's health
Gesundheit {f} | bei guter Gesundheit | meiner Gesundheit zuliebe; wegen meiner Gesundheit | sich an seiner Gesundheit versündigen | vor Gesundheit strotzenhealth | in good health | for the sake of my health | to abuse one's health | to be in the pink of health
Gesundheitsamt {n}public health department
gesundheitsschädlich; gesundheitsschädigend {adj}harmful to one's health; injurious to health
Krankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversicherung | private Krankenversicherung | soziale Krankenversicherunghealth insurance; medical insurance | statutory health insurance | private health insurance | national health insurance; state health insurance
Arbeitsschutzgesetzgebung {f}legislation concerning health and safety at work
Lebensversicherung {f} | eine Lebensversicherung abschließen | Lebens- und Krankenversicherunglife insurance; life assurance | to take out a life insurance policy | life and health insurance; L&H insurance
Arbeitsschutz {m}maintenance of industrial health and safety standards
Vorsorgeuntersuchung {f} [med.] | arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungmedical check-up; health examination | occupational-medical health examinations
Gesundheitswesen {n}public health
Kurort {m}spa; health resort; sanitarium
Gesundheitszustand {m}state of health
Krankenschein {m}health insurance certificate
Gesundheit {f}healthiness
Gesundheitsvorsorge {f}health care
Arbeitsschutzbestimmung {f}health and safety regulation
Arbeitsschutzvorschriften {pl}health and safety regulations
Krankenkasse {f}health insurance
gesund {adj} | gesünder | am gesündestenhealthy | healthier | healthiest
Ungesundheit {f}unhealthiness
gesundheitsschädlich; ungesund {adj} | gesundheitsschädlicher; ungesünder | am gesundheitsschädlichsten; am ungesündestenunhealthy | more unhealthy | most unhealthy
ungesund {adj} | ungesunder | am ungesundestenunhealthy | unhealthier | unhealthiest
ungesund {adv}unhealthily
ungesund {adv}unhealthfully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า health
Back to top