ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blooming

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blooming*, -blooming-

blooming ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blooming (adj.) ซึ่งกำลังบาน
English-Thai: HOPE Dictionary
blooming(บลูม'มิง) adj. ดอกไม้บาน,กำลังบาน,ในวัยหนุ่มสาว,ในวัยแตกเนื้อสาว,เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง,สุดขีด,ระยำ,อัปรีย์, Syn. fresh ###A. declining
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bloomingการกวน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราตรี (n.) Night blooming jusmine See also: Queen of the night, Cestrum nocturnum
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not do his blooming laundry.- ไม่ต้องซักผ้าให้มัน
"Over the edge. " Ah, it's driving me over the blooming edge.บนคือล่าง ใบ้มาไม่ได้ช่วยอะไรเลยซักนิด
They got that Blooming Onion.พวกเขามีหัวหอมทอดเม็กซิกัน
♫ of the blooming dogwood in the garden ♫Niwa no hanamizuki ปลูกลงในสวนด้วยต้นด๊อกวูด
They were growing in front of the apartments over there. They're blooming so well!ก็เอามาจากข้างหน้านี้ไง กำลังบานสวยเชียว!
But why would anyone dump water in the blooming desert?ใครที่ไหนกันจะบ้าบอเอาน้ำไปทิ้งในทะเลทราย?
He never leaves without taking a blooming soul. Do it!เรียกมาแล้วก็ต้องเอาวิญญาณกลับไปด้วย
Get cracking, ye blooming cockroaches!ทำงานเข้า เจ้าพวกแมลงสาป
There's no blooming grip on these things.มันไม่เกาะพี้น เดินลำบาก
I'm not fool enough to think there's any flowers blooming for my brother.ผมไม่ได้โง่ขนาดนั้น ที่คิดว่าจะมีดอกไม้ดอกไหน บานขึ้นมาเพื่อพี่ชายของผม
I'm not fool enough to think there's any flowers blooming for my brother.แต่ผมคงไม่โง่พอ ที่จะคิดว่าดอกไม้พวกนี้จะผลิบานเพื่อพี่ชายผม
Red flowers, yellow flowers, the whole garden full of blooming flower.ดอกไม้สีแดง ดอกไม้สีเหลือง ดอกไม้เบ่งบานในสวน

blooming ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盛开[shèng kāi, ㄕㄥˋ ㄎㄞ, 盛开 / 盛開] blooming; in full flower

blooming ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
咲き始める[さきはじめる, sakihajimeru] (v1) to begin blooming
四季咲き[しきざき, shikizaki] (n) blooming in each season
撩乱[りょうらん, ryouran] (n) profuse blooming
死に花[しにばな, shinibana] (n) a blooming cut flower; glorious death
百花繚乱;百花撩乱(iK)[ひゃっかりょうらん, hyakkaryouran] (n,vs,adj-no,adj-t,adv-to) many flowers blooming in profusion; a gathering of many beautiful women (talented people); simultaneous emergence of many talents and achievements
花(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け花・1) ikebana; (4) (abbr) (See 花札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が花) (See 言わぬが花) (the) best; (P)
花天月地[かてんげっち, katengecchi] (n) flowers blooming in moonlight
大人じみた[おとなじみた, otonajimita] (adj-f) precocious; unchildlike; early-blooming
散り残る[ちりのこる, chirinokoru] (v5r,vi) to be left blooming; to remain on the stem
早稲田[わせだ;わさだ, waseda ; wasada] (n) field of early-blooming (or ripening) rice
月下美人[げっかびじん, gekkabijin] (n) Dutchman's pipe cactus (Epiphyllum oxypetalum); night-blooming cereus; queen of the night
桜散る;サクラ散る[さくらちる(桜散る);サクラちる(サクラ散る), sakurachiru ( sakura chiru ); sakura chiru ( sakura chiru )] (exp) (1) (id) (See 桜咲く) exam failure; (2) cherry blossom blooming; cherry blossom falling
開花[かいか, kaika] (n,vs) (1) flowers budding; blooming; flowering; (2) showing results; becoming popular; blooming; (P)

blooming ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ่งบาน[adj.] (beng bān) EN: blooming ; in full bloom FR:
ราตรี [n. exp.] (rātrī) EN: Lady of the night ; Night jessamine ; Night blooming jasmine ; Queen of the night FR:
กรรณิการ์[n.] (kannikā) EN: night-flowering jasmine ; night-blooming jasmine ; night jasmine ; coral jasmine ; sad tree ; parijat ; Nyctanthes arbor-tristis FR: Nyctanthes arbor-tristis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blooming
Back to top