ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

corrective

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *corrective*, -corrective-

corrective ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
corrective (adj.) ที่เป็นการทำให้ถูกต้อง Syn. remedial, restorative
English-Thai: HOPE Dictionary
corrective(คะเรค'ทิฟว) adj. เป็นการแก้ไข,เป็นการรักษา n. วิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง,สิ่งที่ใช้แก้ไขให้ถูกต้อง, Syn. improving
English-Thai: Nontri Dictionary
corrective(adj) ซึ่งทำให้ถูก,เป็นการแก้ไข
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
corrective exercise; exercise, therapeuticกายบริหารบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Correctiveตัวแต่ง,แก้ไขความผิดปกติ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is there a second operation you can give him, some corrective surgery?จะมีการดำเนินการที่สอง ที่คุณสามารถให้เขาผ่าตัดแก้ไขบางส่วน
It was corrective rhinoplasty for a deviated...ฉันแค่ผ่าตัดตกแต่งจมูกเพราะว่ามันเบี้ยว...
"A way to deceive the corrective power of history is..."หนทางแก้ไขประวัติศาสตร์คือ
"However, I wonder if the corrective power of history allow this dream?"อย่างไรก็ดี ผมสงสัยว่าพลังแห่งครรลองประวัติศาสตร์จะยอมให้ฝันนี้เป็นจริงรึไม่ ?
That by delivering it directly yourself the corrective power of history will do its work on Nokaze-san and the child?ที่จะทำคลอดโดยตัวท่านเอง พลังแห่งครรลองประวัติศาสตร์ จะเข้าถึงโนคาเสะกับลูก ?
Her driver's license specifies she had to wear corrective lenses while operating a vehicle.เธอต้องใส่เลนส์ที่เหมาะสม เวลาขับยานพาหนะ

corrective ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 感化] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 矫味剂 / 矯味劑] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
整治[zhěng zhì, ㄓㄥˇ ㄓˋ, 整治] to renovate; to restore; to repair; to restore a waterway by dredging; corrective punishment; to get sth ready

corrective ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事後保全[じごほぜん, jigohozen] (n) {comp} corrective maintenance
事後保守[じごほしゅ, jigohoshu] (n) {comp} corrective maintenance
是正措置[ぜせいそち, zeseisochi] (n) corrective action (measure); rectification
近眼鏡[きんがんきょう, kingankyou] (n) corrective lenses for myopia
Japanese-English: COMDICT Dictionary
事後保全[じごほぜん, jigohozen] corrective maintenance
事後保守[じごほしゅ, jigohoshu] corrective maintenance

corrective ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบำรุงรักษาแบบแก้ไข[n. exp.] (kān bamrung) EN: corrective maintenance (CM) FR:
การควบคุมแบบแก้ไข[n. exp.] (kān khūapkh) EN: corrective control FR:

corrective ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erziehungsmaßregel {f}corrective method
Fürsorgeerziehung {f}corrective training
Korrekturmaßnahme {f}corrective action
vorbeugende Wartung {f}corrective maintenance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า corrective
Back to top