ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

head

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *head*, -head-

head ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
head (vt.) ควบคุม See also: ดูแล, จัดการ
head (n.) จุดวิกฤต
head (vi.) มุ่งหน้าไป See also: มุ่งไปทาง
head (n.) ศีรษะ See also: หัว
head (n.) สมอง See also: ความคิด
head (n.) ส่วนบน See also: ส่วนยอด
head (adj.) สำคัญที่สุด See also: ชั้นหนึ่ง, ชั้นนำ, ที่หนึ่ง
head (n.) หัวหน้า See also: ผู้นำ Syn. boss, chief, leader Ops. subordinate, underling
head after (phrv.) ไล่ตามทัน See also: ตามทัน
head away from (phrv.) ย้ายไปทิศตรงกันข้าม
head back (phrv.) หันกลับไป See also: มุ่งหน้ากลับ
head boy (n.) ตัวแทนโรงเรียน See also: นักเรียนที่โรงเรียนส่งให้เป็นตัวแทนในนามโรงเรียน
head cook (n.) หัวหน้าพ่อครัว
head drug (sl.) ยาที่มีผลต่อจิตใจ
head for (phrv.) มุ่งหน้าไปทาง
head gate (n.) ประตูน้ำ Syn. floodgate, sluice
head gate (n.) ประตูน้ำ Syn. floodgate
head hunt (sl.) รับสมัครพนักงานใหม่
head in (phrv.) โหม่งลูกเข้าประตู (กีฬาฟุตบอล)
head off (phrv.) ดักหน้า
head out (phrv.) ออกรวง (ต้นไม้) See also: งอก, ขึ้น Syn. head up
head south (sl.) ตกฮวบ See also: ตกลงมา
head start (n.) การเริ่มต้นก่อนทำให้ได้เปรียบคนอื่น Syn. advantage, edge, vantage Ops. disadvantage, drawback
head towards (phrv.) มุ่งหน้าไปทาง
head towards (phrv.) ใกล้เข้ามา
head up (phrv.) ออกรวง (ต้นไม้) See also: งอก, ขึ้น Syn. head out
head-on (adj.) ซึ่งต่อต้านกันโดยตรง See also: ซึ่งปะทะโดยตรง, ซึ่งหน้า
head-on (adv.) โดยส่วนหน้า See also: โดยข้างหน้า, โดยเข้าหาส่วนหน้าก่อน
headache (n.) อาการปวดศีรษะ See also: อาการปวดหัว
headboard (n.) หัวเตียง
headcase (sl.) คนบ้า See also: คนที่มีจิตใจไม่ปกติ
headdress (n.) เครื่องประดับศีรษะ See also: รัดเกล้า
headed (adj.) ซึ่งกลายเป็นหัว เช่น กะหล่ำปลี
headed (adj.) ซึ่งมีหัวเรื่อง See also: ซึ่งมีหัวข้อ, ซึ่งมีส่วนหัว
header (n.) การใช้ศีรษะโหม่งลูกบอล
headfirst (adv.) อย่างผลีผลาม See also: อย่างหุนหันพลันแล่น Syn. brashly, impetuously, rashly
headfirst (adv.) เอาหัวลงก่อน See also: เอาหัวนำ
headhunt (n.) การล่าหัวมนุษย์
headhunt (vt.) สรรหาผู้เชี่ยวชาญ นักบริหารหรือผู้มีความสามารถพิเศษจากบริษัทอื่นๆ
headhunt (vi.) สะสมหัวข้าศึกประหนึ่งเป็นถ้วยรางวัล (ทางมานุษยวิทยา)
English-Thai: HOPE Dictionary
head(เฮด) n. ศีรษะ,ส่วนหัว,สมอง,ตำแหน่งผู้นำ,ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one's head อารมณ์เสีย,ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ,ที่หนึ่ง,สำคัญ,เกี่ยวกับหัว,ข้างหน้า vt. นำหน้า,เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,หันหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปทาง,ต่อหัว,จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า,ออกเดิ
head crashหัวพังหมายถึง การที่หัวอ่านและบันทึกข้อมูลไม่อาจทำงานได้อย่างปกติ มักจะเกิดขึ้น เมื่อมีฝุ่นละอองจับเกาะ หรือจานบันทึกเป็นรอย ซึ่งอาจจะทำให้หัวอ่านพังไปด้วย
head gateประตูน้ำ
head shrinkerจิตแพทย์., Syn. shrink
head-onadj. ประสานงากัน,ส่วนหน้า,ซึ่งหน้า. adv. ตรงดิ่งไปยัง,เข้าหา
headchairn. เก้าอี้ที่มีพนักพิงศีรษะ
headdressn. ผ้าโพกหัว สิ่งที่ประดับบนหัว
headern. ผู้ตัดหัวของสิ่งอื่น,เครื่องตัดหัว,ผู้กระโดดหัวลง
headfirstadv. เอาหัวลงก่อน,เอาหัวนำ,เร่งรีบหุนหันพลันแล่น
headgearn. ส่วนที่ปกคลุมหัว,หมวก,บังเหียนดึงหัวม้า,สิ่งประดับบนหัว
headhuntn. การล่าหัวมนุษย์. vi. ไปตัดหัวข้าศึก., See also: headhunter n.
heading(เฮด'ดิง) n. ส่วนหน้า,หัวข้อ,หัวเรื่อง,หัวจดหมาย,หัวข่าว,ทิศทางการเดินเรือหรือการบิน, Syn. caption,title
headlandn. แหลม,หัวแหลม
headlessadj. ไร้หัว,ซึ่งถูกตัดหัวทิ้ง,ขาดผู้นำ,โง่., See also: headlessness n.
headlightn. โคมไฟสว่างหน้ารถยนต์,โคมเสาเรือ, Syn. headlamp
headline(เฮด'ไลนฺ) n. หัวเรื่อง,หัวข่าว. vt. ใส่หัวข่าว,ใส่หัวเรื่อง. vi. เป็นตัวแสดงนำ
headliner(เฮด'ไลเนอะ) n. ดารา,ผู้แสดงนำ
headlong(เฮด'ลอง) adv. ซึ่งมีส่วนหัวยื่นไปข้างหน้า,ไม่รีรอ,เร่งรีบ,สะเพร่า,ประมาท. adj. อย่างรวดเร็ว,อย่างเร่งรีบ. (ผา) ชัน
headman(เฮด'เมิน) n.หัวหน้า,ผู้นำ,ผู้คุมงาน,มือเพชฌาตตัดคอ -pl. headmen
headmastern. ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่ -headmastership n., Syn. principal
headmistress(-'มิสทริส) n. ครูใหญ่ผู้หญิง, See also: headmistressship n.
headmostadj. ก้าวหน้าที่สุด,เจริญที่สุด
headpage(เฮด'เพจฺ) n. ใบปะหน้า
headphonen. หูโทรศัพท์
headpiece(เฮด'พีซ) n. ชิ้นเสื้อเกราะที่หัว,หมวกเกราะ,ส่วนที่คลุมหัวหมวก,เครื่องหูฟัง,หัวสวมเครื่องฟัง,สติปัญญา,หัวสมอง, Syn. helmet,headset
headpinn. ตัวตั้งที่อยู่หน้าสุดของกลุ่มตัวโบว์ลิ่ง
headquartervt.,vi. ประจำหรือตั้งอยู่ที่สำนักงาน
headquarters(เฮด'ควอร์เทอซ) n. สำนักงานใหญ่,กองบัญชาการ
headrestn. ที่พิงศีรษะ
headroomn. ที่ว่างโค้งส่วนบน,ที่ว่างเหนือศีรษะ., Syn. headway
heads(เฮดซ) adj. (เหรียญ) หัวขึ้น
heads-upadj. ตื่นตัว,ว่องไว,ฉวยโอกาสได้อย่างรวดเร็ว
headsetn. เครื่องหูฟังเป็นหัวสวม
headsheetn. ใบเรือของเสากระโดงหน้า
headshipn. ตำแหน่งผู้นำ,ความสำคัญยิ่งยวด
headsman(เฮดซ'เมิน) n. เพชฌาตตัดหัวนักโทษ., Syn. headman
headspringn. ต้นน้ำ,แหล่งน้ำ,แหล่งกำเนิด, Syn. fountainhead,source
headstalln. ส่วนของบังเหียนม้าที่หุ้มศีรษะม้า
headstandn. ที่พิงศีรษะ
headstonen. แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ,ศิลาฤกษ์
English-Thai: Nontri Dictionary
head(adj) สำคัญ,เป็นหัวหน้า,อยู่ต้นๆ,เป็นยอด,ชั้นนำ,ข้างหน้า
headache(n) อาการปวดหัว
headdress(n) เครื่องแต่งผม,เครื่องสวมศีรษะ,ผ้าโพกศีรษะ
heading(n) หัวเรื่อง,หัวข้อ,หัวข้อข่าว,หัวจดหมาย,ส่วนหัว
headland(n) แหลม,หัวแหลม
headless(adj) ไม่มีหัว,โง่,ไม่มีสมอง,ไม่มีความคิด,ไม่มีหัวหน้า
headlight(n) ไฟหน้ารถยนต์,โคมเสาเรือ
headline(n) บรรทัดพาดหน้า,หัวข้อข่าว,หัวเรื่อง
headlong(adv) หัวทิ่ม,หัวปักหัวปำ,อย่างเร่งรีบ
headmaster(n) ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
headmost(adj) ทีแรก,ก่อนเพื่อน,นำหน้า,อยู่หน้า,เป็นที่หนึ่ง
headquarters(n) กองบัญชาการ,สำนักงานใหญ่,ค่ายแม่ทัพ
headship(n) ตำแหน่งหัวหน้า,ความเป็นผู้นำ,ตำแหน่งผู้นำ
headsman(n) เพชฌฆาต
headstone(n) ศิลาฤกษ์
headstrong(adj) ดื้อดึง,มุทะลุ,เอาแต่ใจ,ดื้อรั้น
headwaters(n) ต้นแม่น้ำ,ต้นน้ำ
headway(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,ความเจริญก้าวหน้า
heady(adj) มึนเมา,มุทะลุ,ผลุนผลัน,รุนแรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
headลำความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
headerตัวนำหน้า, หัวเรื่อง, ส่วนหัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
headingหัวเรื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
headlandหัวแหลมผาชัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
headless line; acephalousบาทไร้หัว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
headlight; headlampไฟหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
headphone; headset๑. โทรศัพท์สวมศีรษะ๒. หูฟังสวมศีรษะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
headset; headphone๑. โทรศัพท์สวมศีรษะ๒. หูฟังสวมศีรษะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
headship ratioอัตราส่วนหัวหน้าครัวเรือน (จำแนกตามลักษณะ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Headศีรษะ [TU Subject Heading]
Headacheปวดศีรษะ [TU Subject Heading]
Headlinesพาดหัวข่าว [TU Subject Heading]
Heads of ASEAN Power Utilities/Authoritiesการประชุมหัวหน้าองค์การ/หน่วยงานสาธารณูปโภคด้านพลังงานอาเซียน [การทูต]
headworksheadworks, หัวงาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุมขมับ (v.) hold the head with hand
จับต้นชนปลายไม่ถูก (v.) cannot make head or tail of Syn. วุ่นวาย, ไร้ระเบียบ
ฉกจวัก (v.) raise the head with hood spread and attack See also: strike Syn. กัด, ฉก
ช้างน้ำ (n.) a mythological animal with an elephant- like head and a fish-like tail Syn. ฮิปโป
ทรงมหาดไทย (n.) circular head with parted hair Syn. ผมหลักแจว, ผมทรงมหาดไทย
ผกผงก (v.) raise the head and look a round
ผมทรงมหาดไทย (n.) circular head with parted hair Syn. ผมหลักแจว, ทรงมหาดไทย
ผมมหาดไทย (n.) circular head with parted hair Syn. ผมหลักแจว, ผมทรงมหาดไทย, ทรงมหาดไทย
ลอยหน้าลอยตา (v.) move the head from side to side while talking Syn. ลอยหน้า Ops. ก้มหน้าก้มตา
วุ่นวาย (v.) cannot make head or tail of Syn. ไร้ระเบียบ
สนญ. (n.) principal business office; head office Syn. สำนักงานใหญ่
หกคะเมน (v.) fall head over heels See also: summersault
หัวปักหัวปำ (adv.) unable to turn one´s head up Syn. โงหัวไม่ขึ้น
เผาหัว (v.) warm up the piston head of a diesel engine before ignition See also: heating the sparking plug
แม่แปรก (n.) cow elephant that is a head leader
ไข่เหา (n.) the egg of head lice See also: the egg of a louse or a nit
ไข่เหา (n.) the egg of head lice See also: the egg of a louse or a nit
ไร้ระเบียบ (v.) cannot make head or tail of Syn. วุ่นวาย
กบาล (n.) head See also: skull Syn. หัว, ศีรษะ
กระบาล (n.) head See also: skull, pate Syn. หัว, กะโหลก, ศีรษะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He has no room in his head to worry aboutเขาไม่มีช่องว่างในหัวให้วิตกกังวลอะไร
As the head of this family, I labor for the future of my childrenในฐานะหัวหน้าครอบครัว ฉันตราตรำเพื่ออนาคตของลูกๆ
Everybody! Head down to the basementทุกคนมุ่งหน้าลงไปที่ใต้ถุนตึก
Can you finish your work ahead of time?คุณสามารถทำงานเสร็จก่อนเวลาได้ไหม
He's got a bad headacheเขาปวดศีรษะมาก
The road ahead was full of sheepถนนข้างหน้าเต็มไปด้วยแกะ
He has such a bad headache that he has to go to bedเขาปวดหัวมากจนต้องไปนอน
Jim wants to shave his headจิมอยากโกนศีรษะ
My head's begun to acheฉันเริ่มปวดหัวแล้ว
Go ahead and do whatever you were doingก้าวต่อไปและทำในสิ่งที่ได้ทำมา
It's time for us to be heading homeถึงเวลาที่เราต้องบ่ายหน้ากลับบ้านแล้ว
Why don't you go ahead and do whatever it is that you doทำไมคุณไม่เดินหน้าต่อไปและทำสิ่งใดก็ตามที่คุณทำอยู่?
You're heading in the wrong direction!คุณกำลังมุ่งหน้าไปผิดทางแล้วล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Quick, we'll head him off.ด่วนเราจะมุ่งหน้าเขาออก
Probably the head gardener wishing instructions.หัวหน้าคนสวนคงต้องการโทรมารับคําสั่ง
She had struck her head on a heavy piece of ship's tackle.ศีรษะของหล่อนฟาดเข้ากับลูกรอกของเรือ
Since you're old friends, I assume you also know he's head of the police here.ในเมื่อเป็นเพื่อนเก่ากัน ผมว่าคุณคงรู้แล้ว ว่าท่านเป็นสารวัตรตำรวจของที่นี่
An orchestra plays a march from some operetta as inmates head off to the quarry or the factory.วงออเคสตร้าเล่นเพลงมาร์ช จากละครสักเรื่องหนึ่ง ขณะที่เหล่านักโทษแยกย้าย ออกไปทำงานตามที่กำหนด
That's like being hit in the head with a crowbar once a day.ที่เหมือนถูกตีในหัวด้วยชะแลงวันละครั้ง
Cos he's been hit on the head by somebody once a day, every day.เพราะเขาถูกตีที่ศีรษะโดยคนวันละครั้งทุกวัน
Or did somebody bump you on the head once and you haven't gotten over it?หรือไม่คนที่คุณชนบนหัวครั้งเดียวและคุณยังไม่ได้อากาศมากกว่ามันได้หรือไม่
I forgot to tell you. I'm the assistant head coach at Andrew J McCorkle High School.ฉันลืมที่จะบอกคุณ ฉันผู้ช่วยหัวหน้าโค้ชที่แอนดรูเจ McCorkle โรงเรียนมัธยม
His head was very old, though.ศีรษะของเขาอายุมาก แต่ และพระปิดตา
And his arm was asleep because his head had rested on it instead of a pillow.และแขนของเขากำลังนอน หลับเพราะศีรษะของเขา ได้วางอยู่บนมันแทนหมอน
Then his head started to become unclear, and he asked himself:แล้วหัวของเขาเริ่มที่จะ กลายเป็นไม่มีความชัดเจน และเขาถามตัวเอง:

head ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈里发[Hā lǐ fā, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ, 哈里发 / 哈里發] Khalīfah or Caliph (Arabic: successor), head of state in Caliphate
浑身[hún shēn, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄣ, 浑身 / 渾身] all over; from head to foot
陈方安生[Chén fāng Ān shēng, ㄔㄣˊ ㄈㄤ ㄢ ㄕㄥ, 陈方安生 / 陳方安生] Anson Chan or Fang On Sang (1940-) head of Hong Kong's civil service before and after the handover to PRC rule in 1997
坎特伯雷大主教[Kǎn tè bó léi dà zhǔ jiào, ㄎㄢˇ ㄊㄜˋ ㄅㄛˊ ㄌㄟˊ ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, 坎特伯雷大主教] Archbishop of Canterbury, head of Church of England
俯首帖耳[fǔ shǒu tiē ěr, ㄈㄨˇ ㄕㄡˇ ㄊㄧㄝ ㄦˇ, 俯首帖耳] bowed head and ears glued (成语 saw); docile and obedient; at sb's beck and call
一身[yī shēn, ㄧ ㄕㄣ, 一身] whole body; from head to toe; single person; a suit of clothes
任凭风浪起,稳坐钓鱼台[rèn píng fēng làng qǐ, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, wen3 zuo4 diao4 yu2 tai2, 任凭风浪起,稳坐钓鱼台 / 任憑風浪起,穩坐釣魚臺] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis
县长[xiàn zhǎng, ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤˇ, 县长 / 縣長] county's head commisioner
头昏[tóu hūn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ, 头昏 / 頭昏] dizzy; giddy; one's head spins
头昏脑眩[tóu hūn nǎo xuàn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄋㄠˇ ㄒㄩㄢˋ, 头昏脑眩 / 頭昏腦眩] dizzying; it makes one's head spin
厨师长[chú shī zhǎng, ㄔㄨˊ ㄕ ㄓㄤˇ, 厨师长 / 廚師長] executive chef; head chef
党魁[dǎng kuí, ㄉㄤˇ ㄎㄨㄟˊ, 党魁 / 黨魁] faction leader; head of political party
头昏脑闷[tóu hūn nǎo mèn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄋㄠˇ ㄇㄣˋ, 头昏脑闷 / 頭昏腦悶] fainting and giddy; one's head spins
神魂颠倒[shén hún diān dǎo, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ ㄉㄧㄢ ㄉㄠˇ, 神魂颠倒 / 神魂顛倒] lit. spirit and soul upside-down (成语 saw); infatuated and head over heels in love; fascinated; captivated
剃光头[tì guāng tóu, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, 剃光头 / 剃光頭] to shave the whole head clean; crushing defeat
教主[jiào zhǔ, ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˇ, 教主] founder or head of a religion (possibly legendary); figure (man or God) worshipped by a religious sect; modern pop or film star worshipped by fans
佛朗哥[Fó lǎng gē, ㄈㄛˊ ㄌㄤˇ ㄍㄜ, 佛朗哥] Franco (name); Generalissimo Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), Spanish dictator and head of state 1939-1975
头昏脑胀[tóu hūn nǎo zhàng, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄋㄠˇ ㄓㄤˋ, 头昏脑胀 / 頭昏腦脹] giddy; one's head spins
龟头[guī tóu, ㄍㄨㄟ ㄊㄡˊ, 龟头 / 龜頭] glans; head of a turtle
元首[yuán shǒu, ㄩㄢˊ ㄕㄡˇ, 元首] head of state
国家元首[guó jiā yuán shǒu, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄩㄢˊ ㄕㄡˇ, 国家元首 / 國家元首] head of state
大捕头[dà bǔ tóu, ㄉㄚˋ ㄅㄨˇ ㄊㄡˊ, 大捕头 / 大捕頭] head constable
委员长[wěi yuán zhǎng, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄓㄤˇ, 委员长 / 委員長] head of a committee
户主[hù zhǔ, ㄏㄨˋ ㄓㄨˇ, 户主 / 戶主] head of the household
猎头[liè tóu, ㄌㄧㄝˋ ㄊㄡˊ, 猎头 / 獵頭] head hunting (for job placement, a loan word)
总局[zǒng jú, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, 总局 / 總局] head office; general office; central office
头兜[tóu dōu, ㄊㄡˊ ㄉㄡ, 头兜 / 頭兜] helmet; chain mail hung from head to protect neck
独出一时[dú chū yī shí, ㄉㄨˊ ㄔㄨ ㄧ ㄕˊ, 独出一时 / 獨出一時] incomparable; head and shoulders above the competition
钻牛角[zuān niú jiǎo, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, 钻牛角 / 鑽牛角] lit. honing a bull's horn; fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs; same as 成语 saw 鑽牛角尖|钻牛角尖
钻牛角尖[zuān niú jiǎo jiān, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄢ, 钻牛角尖 / 鑽牛角尖] lit. to hone a bull's horn (成语 saw); fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs
首饰[shǒu shì, ㄕㄡˇ ㄕˋ, 首饰 / 首飾] jewelry; head ornament
[shà, ㄕㄚˋ, 帹] kerchief covering head (arch.)
帹暆[shà yí, ㄕㄚˋ ㄧˊ, 帹暆] kerchief covering head (arch.)
饰巾[shì jīn, ㄕˋ ㄐㄧㄣ, 饰巾 / 飾巾] kerchief as head ornament
独占鳌头[dú zhàn áo tóu, ㄉㄨˊ ㄓㄢˋ ㄠˊ ㄊㄡˊ, 独占鳌头 / 獨佔鰲頭] to monopolize the turtle head (成语 saw, refers to carved marble steps of the palace); to come first in triennial palace examinations; the champion; the very best in any field
独占鼇头[dú zhàn áo tóu, ㄉㄨˊ ㄓㄢˋ ㄠˊ ㄊㄡˊ, 独占鼇头 / 獨佔鼇頭] variant of 獨佔鰲頭|独占鳌头, to monopolize the turtle head (成语 saw, refers to carved marble steps of the palace); to come first in triennial palace examinations; the champion; the very best in any field
刘云山[Liú Yún shān, ㄌㄧㄡˊ ㄩㄣˊ ㄕㄢ, 刘云山 / 劉雲山] Liu Yunshan (1947-), PRC career politician, background in journalism in inner Mongolia, from 2002 head of party Central Propaganda Section 中央宣传部
貔貅[pí xiū, ㄆㄧˊ ㄒㄧㄡ, 貔貅] mythical animal that brings luck and wards off evil, having head of a dragon and lion's body, often with hoofs, wings and tail; also written 辟邪; fig. valiant soldier
枪打出头鸟[qiāng dǎ chū tóu niǎo, ㄑㄧㄤ ㄉㄚˇ ㄔㄨ ㄊㄡˊ ㄋㄧㄠˇ, 枪打出头鸟 / 槍打出頭鳥] the shot hits the bird that pokes its head out (成语 saw); nonconformity gets punished
咨文[zī wén, ㄗ ㄨㄣˊ, 咨文] official communication (between gov. offices of equal rank); report delivered by the head of gov. on affairs of state

head ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P)
コック長[コックちょう, kokku chou] (n) head chef; head cook
シュルント[, shurunto] (n) (See ベルクシュルント) schrund (crevasse, esp. a bergschrund, a crevasse near the head of a glacier) (ger
スキンヘッド[, sukinheddo] (n) (1) shaved head (from skinhead); person with a shaved head; (2) skinhead (shaved-headed member of a subculture often associated with Neo-nazism)
すだれ頭;簾頭[すだれあたま, sudareatama] (n) (See すだれ・1,バーコードヘア) combover; comb-over; bamboo screen head (due to looking like the slats of a bamboo screen)
チパタマ[, chipatama] (n) head of the penis
でんぐり返る[でんぐりがえる, dengurigaeru] (v5r,vi) to turn a somersault; to turn over (topsy-turvy); to turn head over heels
ぴょこんと;ぴょこん[, pyokonto ; pyokon] (adv) quickly, in a bouncing way (e.g. for a bow); action of quickly bowing or lowering one's head
プラスドライバー;プラスドライバ[, purasudoraiba-; purasudoraiba] (n) Phillips head screwdriver (wasei
ぺこん;ぺこり;ぺこりん[, pekon ; pekori ; pekorin] (adv,adv-to) (1) sound of thin metal or plastic surface caving in and springing back; (2) action of quickly bowing or lowering one's head; (with a) bob of the head
ヘジャブ;ヒジャーブ[, hejabu ; hija-bu] (n) hijab (Muslim head covering for women) (ara
ヘッドアップ[, heddoappu] (n) head up
ヘッドクラッシュ[, heddokurasshu] (n) {comp} head crash
ヘッドクリーニングキット[, heddokuri-ningukitto] (n) {comp} head cleaning kit
ヘッドコーチ[, heddoko-chi] (n) head coach; (P)
ヘッドバンギング[, heddobangingu] (n) head banging (esp. in popular music)
ヘッドローディング域[ヘッドローディングいき, heddoro-deingu iki] (n) {comp} head loading zone
ヘッド衝突[ヘッドしょうとつ, heddo shoutotsu] (n) {comp} head crash
ベルクシュルント[, berukushurunto] (n) bergschrund (crevasse near the head of a glacier) (ger
ぽうっと[, poutto] (adv,vs) (1) (on-mim) shrill whistling sound; (2) reddening or brightening slightly; (3) rush of blood to the head
一人天狗;独り天狗[ひとりてんぐ, hitoritengu] (n) self-conceited person; ego-tripper; swelled head
一国一城の主[いっこくいちじょうのあるじ, ikkokuichijounoaruji] (n) feudal lord; head of a household; proudly independent person
一般管理費[いっぱんかんりひ, ippankanrihi] (n) administrative cost; head office expenses; general management expenses
一軍を率いて[いちぐんをひきいて, ichigunwohikiite] (exp) at the head of an army
一頭[いっとう, ittou] (n) one large animal (horses, cattle, etc.); head (of cattle)
上気[じょうき, jouki] (n,vs) dizziness; rush of blood to the head
上駒[かみごま;かみこま, kamigoma ; kamikoma] (n) nut (on the head of a shamisen, supporting the second and third strings)
不動心[ふどうしん, fudoushin] (n) (1) imperturbability; steadfastness; (2) {MA} cool head in an emergency; keeping one's calm (e.g. during a fight)
両鬢[りょうびん, ryoubin] (n) (See 双鬢) sideburns; hair at the sides of the head
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P)
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest
主人(P);主(P)[しゅじん, shujin] (n,adj-no) (1) (See ご主人) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; (2) one's husband; (3) (one's) employer; (one's) master; (4) host; hostess; (P)
主人公[しゅじんこう, shujinkou] (n) (1) protagonist; main character; hero(ine) (of a story); (2) head of household; (P)
主席(P);首席(P)[しゅせき, shuseki] (n,adj-no) (1) head; chief; (n) (2) (主席 only) chairman; governor; president; (3) (首席 only) top student; head of the class; (4) top seat; first desk (in orchestra); (P)
事務局長[じむきょくちょう, jimukyokuchou] (n) head of the secretariat
亭主の好きな赤烏帽子[ていしゅのすきなあかえぼし, teishunosukinaakaeboshi] (exp) (arch) (See 烏帽子) Family members should fall into line with the head of the family even if his taste is a little odd, like wearing a red eboshi, which is ordinarily black
人の頭に立つ[ひとのかしらにたつ, hitonokashiranitatsu] (exp,v5t) to stand at the head of others
修道院長[しゅうどういんちょう, shuudouinchou] (n) head of a monastic institution; abbot; prior; abbess; prioress; mother superior
俯く(P);俯向く;うつ向く[うつむく, utsumuku] (v5k) to hang one's head in shame; to look downward; to cast one's eyes down; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プロッティングヘッド[ぷろっていんぐへっど, purotteinguheddo] plotting head
ヘッドクラッシュ[へっどくらっしゅ, heddokurasshu] head crash
ヘッドクリーニングキット[へっどくりーにんぐきっと, heddokuri-ningukitto] head cleaning kit
ヘッドローディング域[ヘッドローディングいき, heddoro-deingu iki] head loading zone
ヘッド衝突[ヘッドしょうとつ, heddo shoutotsu] head crash
ヘッド高[ヘッドこう, heddo kou] flying height, head gap
固定ヘッド[こていヘッド, kotei heddo] fixed head
書込みヘッド[かきこみヘッド, kakikomi heddo] write head
浮上高[ふじょうこう, fujoukou] flying height, head gap
浮動ヘッド[ふどうヘッド, fudou heddo] floating head
消去ヘッド[しょうきょヘッド, shoukyo heddo] erase head
読取り書込みヘッド[よみとりかきこみヘッド, yomitorikakikomi heddo] read-write head
[こう, kou] term, item, clause, paragraph, head (pref), main
オーバーヘッド[おーばーへっど, o-ba-heddo] overhead
オーバヘッド[おーばへっど, o-baheddo] overhead
オーバヘッドタイム[おーばへっどたいむ, o-baheddotaimu] overhead time
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector
ジャグヘッド[じゃぐへっど, jaguheddo] Jughead
セルヘッダー[せるへっだー, seruhedda-] cell header
パスオーバーヘッド[ぱすおーばーへっど, pasuo-ba-heddo] path overhead
パスオーバーヘッド部[パスオーバーヘッドぶ, pasuo-ba-heddo bu] path overhead section
バッチ見出し文書[ばっちみだしぶんしょ, bacchimidashibunsho] batch-header document
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.)
プログラム終わり見出し[プログラムおわりみだし, puroguramu owarimidashi] end program header
ページの頭書き[ページのあたまがき, pe-ji noatamagaki] page heading
ヘッダ[へっだ, hedda] header
ヘッダー[へっだー, hedda-] header
ヘッダーファイル[へっだーふぁいる, hedda-fairu] header file (.h)
ヘッダファイル[へっだふぁいる, heddafairu] header file
ヘッダレコード[へっだれこーど, heddareko-do] header record
ヘッディング開始[ヘッディングかいし, heddeingu kaishi] start of heading (SOH)
ヘッドエンド[へっどえんど, heddoendo] headend
ヘッドディスクアセンブリ[へっどでいすくあせんぶり, heddodeisukuasenburi] head, disk assembly, HDA (abbr.)
ヘッドマウンテッド[へっどまうんてっど, heddomaunteddo] head-mounted (display, for VR)
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
ルックアヘッド方式[ルックアヘッドほうしき, rukkuaheddo houshiki] look-ahead (technique)
先行[せんこう, senkou] leading (a-no), preceding (vs), going ahead of
制御頭書き[せいぎょあたまがき, seigyoatamagaki] control heading
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันกลับ English: to turn head
村長[そんちょう, sonchou] Thai: ผู้ใหญ่บ้าน English: village headman
頭脳[ずのう, zunou] Thai: หัวสมอง English: head

head ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัครชายา[n.] (akkhrachāyā) EN: one of the principal consorts of the king ; queen consort ; first wife ; head consort FR:
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration FR:
บาปติดตัว[X] (bāp tittūa) EN: sins on one's head FR:
เบือนหน้า[v. exp.] (beūoen nā) EN: turn round ; turn one's head FR: tourner la tête
ชะเง้อ[v.] (cha-ngoē) EN: crane one's head , crane one's neck FR:
ชะเง้อชะแง้[v.] (cha-ngoē ch) EN: crane one's neck ; poke one's head out FR:
ชันคอ[v.] (chankhø) EN: raise one's head FR:
ชันนะตุ[n.] (channatu) EN: scald head ; kerion FR:
ฉัพพรรณรังสี[n.] (chapphannar) EN: six rays emanating from the head of Lortd Buddha ; the ray of six colours ; halo FR:
โชดึก[n.] (chōdeuk) EN: head of the Chinese community FR:
ช่อฟ้า[n.] (chøfā) EN: carved apex of the gable of a Buddhist temple ; ornemental roof points shaped like the head of the Garuda ; ornamental roof finials shaped like a serpent ; curved finial of a gable ; gable finial FR:
เด็ดหัว[v. exp.] (det hūa) EN: cut off s.o.'s head ; bump s.o. off FR:
ฝักบัว[n.] (fakbūa) EN: shower ; shower head ; ceiling shower FR: pommeau de douche [m] ; douche [f]
ฟันคลื่น[v. exp.] (fan khleūn) EN: head into the waves ; sail through waves FR: fendre les flots
ฝาสูบ[n.] (fā sūp) EN: cylinder head FR:
หันหน้า[v. exp.] (han nā) EN: turn one's head ; turn to face FR: tourner le visage
หกคะเมน[v.] (hokkhamēn) EN: fall head over heels ; summersault FR:
หัว[n.] (hūa) EN: head ; pate (inf.) FR: tête [f] ; chef [m] ; caboche (fam.) [f] ; citron (fam.) [m] ; ciboulot (fam.) [m] ; boule [f] (fig. - fam.)
หัวบันได[n. exp.] (hūa bandai) EN: head of the stairs ; top of the stairs FR:
หัวบันทึก[n. exp.] (hūa bantheu) EN: record head FR:
หัวจ่าย[n. exp.] (hūa jāi) EN: pump head FR:
หัวกบาล[n. exp.] (hūa kabān) EN: pate ; top of the head FR:
หัวคิด[n.] (hūakhit) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover FR:
หัวโค้ง[n. exp.] (hūa khōng) EN: bend ; curve ; head of the curve FR: virage [m] ; courbe [f]
หัวกระดูกโคนขา[n. exp.] (hūa kradūk ) EN: head of femur FR:
หัวละ[X] (hūa la) EN: per head ; per person ; each FR: par tête
หัวล้าน[adj.] (hūalān ) EN: bald ; bald head FR: chauve
หัวหลิม[n. exp.] (hūa lim) EN: pointed head FR:
หัวโล้น[n.] (hūalōn) EN: shaven head ; bald head FR: crâne rasé [m] ; tête d'oeuf (fam.) [f] ; boule à zéro [fam.)
หัวหมู[n. exp.] (hūa mū) EN: pork head FR: tête de porc [f]
หัวหมุดเกลียว[n. exp.] (hūa mut klī) EN: screw head FR:
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวหน้าครอบครัว[n. exp.] (hūanā khrøp) EN: head of the family ; head of the household FR: chef de famille [m]
หัวหน้ากลุ่ม[n. exp.] (hūanā klum) EN: head FR:
หัวหน้าพรรค[n.] (hūanā phak) EN: party head ; party leader FR: président de parti [m] ; présidente de parti [f] ; chef de parti [m, f]
หัวหน้าพ่อครัว[n. exp.] (hūanā phøkh) EN: chef ; chief cook ; head cook FR: chef [m]
หัวหน้าผู้ฝึกสอน[n. exp.] (hūanā phūfe) EN: head coach FR:
หัวหน้าส่วน[n. exp.] (hūanā suan ) EN: section chief ; head of department FR: chef de département [m]
หัวหน้าส่วนการคลัง[n. exp.] (hūanā suan ) EN: head of the finance department FR:
หัวหน้าทีม[n. exp.] (hūanā thīm) EN: team captain ; head FR: chef d'équipe [m] ; capitaine d'équipe [m]

head ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerkopf {m} | kugeliger Ankerkopfanchor head | shaped anchor head
Maßpfeil {m}arrow head
Bondkopf {m}bond head
Vorkammer {f} [techn.]channel head; stationary head
Zylinderkopfdeckel {m}cylinder head cover
Zylinderkopfdichtung {f} [auto]cylinder head gasket
Ankerkopfausbildung {f}design of anchor head
Kopfdurchmesser {m} (einer Schraube) [techn.]diameter of head
Maßpfeil {m}dimension arrow head
Förderhöhe {f}discharge head
Ankerkopfverschiebung {f}dislocation of anchor head
Docke {f} (einer Drehbank) [techn.]poppet head
Gefälle {n} (eines Flusses) | nutzbares Gefälle (eines Flusses)drop (of a river) | available head; potential head
Standgericht {n}drum head court martial
Löschkopf {m}erase head
Linsenschraube {f} [techn.]oval-head screw; lenshead screw; fillister head screw
Festkopf {m}fixed magnetic head
Schwimmkopfdeckel {m} [techn.]floating head cover
Schwimmkopfflansch {m} [techn.]floating head flange
Schwimmkopfgegenflansch {m} [techn.]floating head backing device
Schwimmkopfwärmetauscher {m} [techn.]floating head exchanger
Granit {m} | auf Granit beißengranite | to bang your head against a brick wall
Buhnenkopf {m}groyne head
Kopfhöhe {f} (einer Schraube) [techn.]height of head
Lesekopf {m}read head
Magnetkopf {m} | fliegender Magnetkopfmagnetic head | floating head; flying head
Wuschelkopf {m}mop of curly hair; frizzy hair; fuzz; fuzzy head
Wechselplatte {f}moving head disk
Schmiernippel {n}nipple head
Pistole {f} | mit vorgehaltener Pistole | jdm. die Pistole auf die Brust setzen | wie aus der Pistole geschossenpistol | at point-point | to hold a pistol on/to someone's head | quick like a shot
Kolbenboden {m}piston crown; piston head
Potentialdifferenz {f}driving head
Antriebskopf {m}power head
Ankerschuhhaube {f}protective hood of anchor head
Quelle {f}fountain; fountain head
RIBE-Schraube {f} [techn.]splined socket head screw
Halbrundkopf {m} (Schraube)round head
Schraubenkopf {m} [techn.]screw head
Scherkopf {m}shaving head
Duschkopf {m}shower head

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า head
Back to top