ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

positively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *positively*, -positively-

positively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
positively (adv.) อย่างแน่ชัด See also: อย่างแน่นอน, อย่างเด็ดขาด, อย่างไม่ต้องสงสัย Syn. assertively, emphatically, undoubtedly, absolutely
English-Thai: HOPE Dictionary
positively(พอส'ซิทิฟวลี) adv. แน่ชัด,แน่นอน,เด็ดขาด,ไม่ต้องสงสัย interj. คำอุทานแสดงความมั่นใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
positively skewed curveเส้นโค้งเบ้ลาดทางขวา, เส้นโค้งของความถี่ที่มีความถี่สูงสุดค่อนมาทางด้านซ้าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The woman across the street swore positively she looked out of the window and saw the killing through the last two cars of a passing el train-the last two cars.ผู้หญิงข้ามถนน สาบานบวกเธอมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นการฆ่า ผ่านช่วงสองคันผ่านเอรถไฟสุดท้ายรถสองคัน
They positively glow glow Chilly downส่องประกายแสงดีแดง สบายๆ
"Lucky there's a man who'll positively tell youโชคดีที่เรามีคน ๆ หนึ่ง เล่าเรื่องราวต่างๆ ให้สนุก
He's positively vomititious, Giselle.เขาทำตัวน่าสะอิดสะเอียนที่สุด
Good grief, woman, your skills in the art of matchmaking are positively occult.ให้ตายเหอะแม่คุณ ฝีมือการเป็นแม่เสื่อของเธอ นี่ยังกะใช้เวทมนตร์เลย
She looked positively mediaeval.เธอเหมือนสาวดึกดำบรรพ์เลย
You're positively beaming, boss.คุณดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะ หัวหน้า
Please express it, your world the theme is little red riding hood the target is car navigation we'll do all we can to support your work we will all promise you please think positively about it thank you thank youได้โปรดช่วยแสดงมันออกมา ในโลกของคุณ ธีมคือ หนูน้อยหมวกแดง เป้าหมายคือ car navigation ,เราจะสนับสนุนผลงานของคุณเต็มที่
Didn't have an inkling. Positively eerie. You see, maam, why there is no meat pie...โดยไม่ต้องขอเลย น่าขนลุกจัง คูณผู้หญิง ทำไมไม่มีพายเนื้อ...
This shirt positively screams for a Windsor knot.เชิ้ตตัวนี้ต้องผูกไทด์ แบบวินเซอร์จ้ะ
First set positively IDed as Bob Lee Swagger.ชุดแรกตรงกับ บ๊อบ ลี สแว๊กเกอร์
I can't even positively say they're dead.ฉันบอกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาตายแล้วรึยัง

positively ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
质子[zhì zǐ, ㄓˋ ㄗˇ, 质子 / 質子] proton (positively charged nuclear particle)

positively ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
固辞[こじ, koji] (n,vs) decline positively
意気に感じる[いきにかんじる, ikinikanjiru] (exp,v1) to be positively affected by someone's strength of spirit
必ず[かならず, kanarazu] (adv) always; without exception; necessarily; certainly; without fail; positively; invariably; (P)
断じて[だんじて, danjite] (adv) absolutely; positively; decidedly; (P)

positively ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
คลี่คลาย[v.] (khlīkhlāi) EN: improve ; ease ; develop positively ; take a turn for the better FR: s'améliorer
มองโลกในแง่ดี[v. exp.] (møng lōk na) EN: think positively FR: positiver
แง่ดี[adv.] (ngāe dī) EN: positively ; optimistically ; on the good side FR:

positively ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beigefügt {adv}appositively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า positively
Back to top