ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ironically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ironically*, -ironically-

ironically ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียดสี (adv.) ironically See also: satirically, sarcastically Syn. ประชด, เจ็บแสบ, รุนแรง, เสียดแทง, กระแนะกระแหน, กระทบกระเทียบ, บาดใจ, ถากถาง
แดกดัน (adv.) ironically See also: satirically, sarcastically Syn. ประชด, เสียดสี, เจ็บแสบ, รุนแรง, เสียดแทง, กระแนะกระแหน, กระทบกระเทียบ, บาดใจ, ถากถาง
พูดถากถาง (v.) say ironically See also: say satirically, say sarcastically Syn. พูดเหน็บแนม
พูดเหน็บแนม (v.) say ironically See also: say satirically, say sarcastically

ironically ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor
小憎らしい[こにくらしい, konikurashii] (adj-i) (1) provoking; rather annoying; (2) (speaking ironically) darling
憎たらしい[にくたらしい;にくったらしい, nikutarashii ; nikuttarashii] (adj-i) (1) (See 憎らしい) odious; hateful; (2) (speaking ironically) darling
斜に構える[しゃにかまえる;はすにかまえる;ななめにかまえる(ik), shanikamaeru ; hasunikamaeru ; nanamenikamaeru (ik)] (exp,v1) (1) to couch (a sword); (2) to look at cynically or ironically; (3) (arch) to stand ready (to do); to adopt a formal attitude

ironically ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดกดัน[adv.] (daēkdan) EN: ironically ; satirically ; sarcastically FR: ironiquement ; satiriquement ; sarcastiquement
กระแทกแดกดัน[adv.] (krathaēkdaē) EN: sarcastically ; ironically FR:
พูดถากถาง[v. exp.] (phūt thākth) EN: say ironically ; say satirically ; say sarcastically FR: parler avec ironie
พูดทิ่มแทง[v. exp.] (phūt thimth) EN: say sarcastically ; say satirically ; say ironically FR:
ที่ไหนได้[adv.] (thīnaidāi) EN: ironically ; unfortunaly ; on the contrary FR: Vous n'y pensez pas !

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ironically
Back to top