ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*top*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น top, -top-

*top* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
at the top (adv.) บนยอด Syn. on the top
atop (prep.) บนยอด Syn. on the top of
atop (adv.) บนยอด Syn. on the top, at the top
autopsy (n.) การชันสูตรศพ See also: การตรวจสอบหาสาเหตุการตาย Syn. postmortem, autopsy, necroscopy, inquest
autopsy (n.) การตรวจสอบอย่างละเอียด Syn. examination
be at the top of (vt.) อยู่บนยอด (คำทางการ) See also: อยู่ข้างบน, อยู่เหนือ Syn. be above
be on the top of (idm.) ยังคงเป็นผู้นำ See also: ยังมีอำนาจ, ยังคงควบคุบ Syn. stay on
blacktop (n.) วัสดุราดผิวถนน
bus stop (n.) ที่หยุดรถโดยสาร
carrot top (sl.) คำเรียกคนที่มีผมสีแดงหรือสีทอง
carrottop (n.) คนที่มีผมแดง (คำไม่เป็นทางการ) Syn. redhead, redheader
desktop (n.) พื้นโต๊ะ Syn. plank, counter
desktop (n.) พื้นหลังของจอภาพคอมพิวเตอร์ Syn. desktop computer
desktop computer (n.) พื้นหลังของจอภาพคอมพิวเตอร์
estop (vt.) ขัดขวาง (ภาษาโบราณ) See also: กัน, หยุดยั้ง Syn. bar, prevent, stop
estop (vt.) ขัดขวางโดยใช้กฎหมาย
extending far down from the top or surface (adj.) ลึก (เช่น บ่อลึก) See also: ลึกจากผิวหน้า, ลึกจากด้านนอก Ops. shallow
flattop (n.) เรือบรรทุกเครื่องบินรบ Syn. aircraft carrier
flopper-stopper (sl.) เสื้อยกทรง See also: บราเซียร์
foretop (n.) ยกพื้นที่อยู่ส่วนบนสุดของเสาหน้ากระโดงเรือ
from top to bottom (idm.) ตลอด See also: ทั่วหมด, จากตำแหน่งสูงสุดถึงต่ำสุด
full stop (n.) มหัพภาค See also: จุด Syn. period
fullstop (n.) จุด See also: มหัพภาค, จุดฟุลสต๊อบ Syn. point
glottal stop (n.) เสียงจากช่องว่างระหว่างเส้นเสียง (ทางโฟเนติกส์)
go over the top (idm.) เสี่ยง (คำไม่เป็นทางการ) See also: กล้าเกินไป
gobstopper (n.) ขนมกรอบกลมอันใหญ่ Syn. jawbreaker
helistop (n.) ลานขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์ Syn. helipad
hilltop (n.) ยอดสุดของภูเขา See also: ยอดเขา Syn. crest
ice cream with topping (n.) ไอศรีมที่ประกอบด้วยกล้วยหอม ครีมและอื่นๆ Syn. parfait
isotope (n.) ไอโซโทป See also: ธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกัน โดยมีจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสเหมือนกันแต่จำนวนนิวตรอนต่างกัน
laptop (n.) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดที่เป็นแบบกระเป๋าหิ้วที่ใช้แบตเตอรี่
Mephistophelean (n.) หัวหน้าปีศาจ
Mephistopheles (adj.) เกี่ยวกับหัวหน้าปีศาจ
Mephistophelian (adj.) หัวหน้าปีศาจ
mountaintop (n.) ยอดเขา
nonstop (adj.) ซึ่งไม่หยุดพักระหว่างทาง Syn. around-the-clock, day-and-night, round-the-clock Ops. discontinuous, noncontinuous, unenduring
nonstop (adv.) อย่างไม่หยุดหย่อน Syn. continuously, steadily, tirelessly Ops. intermittently
octopus (n.) ปลาหมึกสาย หรือปลาหมึกยักษ์
on the top (adv.) บนยอด Syn. at the top
on the top of (prep.) บนยอด
English-Thai: HOPE Dictionary
acetophenetiden(แอสซิดทฟิเนท' ทิดิน) chem. ยาลดไข้และบรรเทาปวด., Syn. phenacetin
acetophenone(แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม., Syn. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone
apple desktop busตัวนำข้อมูลเข้า ใช้ตัวย่อว่า ADB หมายถึง ตัวประสาน (interface) ที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานของแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) ฯ และอุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่น ๆ ให้สามารถนำข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ (เฉพาะแมคอินทอช)
atop(อะทอพ') adj.,adv.,prep. บนยอด
autophyte(ออ'โทไฟท) n. พืชที่สร้างอาหารของมันเอง. -autophyitc adj.
autoplast(ออ'โทพลาสทฺ) n. = autograft
autoplasty(ออโทพลาส'ทิ) n. ศัลยกรรมย้ายเพาะเนื้อเยื่อจากส่วนหนึ่งของร่างกายไปยังอีก ส่วนหนึ่ง. -autoplastic adj.
autopsy(ออ'ทอพซี) n. การชันสูตรศพ,การผ่าศพ. -autopsic (al) adj. -autopsist n.
catoptricadj. เกี่ยวกับแสงสะท้อนหรือกระจก
cytoplasm(ไซ'ทะพลาสซึม) n. โปรโตปลาสซึมของเซลล์ (ไม่นับนิวเคลียส), See also: cytoplasmic adj.
cytoplastn. ส่วนประกอบของไซโตปลาสซึมของเซลล์
dermatoplastyn. การปลูกผิวหนัง
desktop(เดส'ทอพ) adj. เล็กพอสำหรับตั้งบนโต๊ะ -n. ภาพหลังฉากบนจอระบบพีซี พื้นหลังจอภาพหมายถึง พื้นหลังของจอภาพ ศัพท์นี้ใช้ทั้งกับแมคอินทอชและพีซี เมื่อใช้ระบบวินโดว์ หรือ โอเอส/ทู เราอาจกำหนดเลือกให้พื้นหลังของจอภาพมีสีใด ๆ หรือมีภาพใด ๆ ก็ได้ เช่น เราอาจกำหนดลวดลาย (pattern) ภาพเคลื่อนไหว (screen saver) ภาพ (wallpaper) ฯ ส่วนของแมคอินทอช ก็อาจกำหนดเลือกเองได้เช่นเดียวกันใน Control Panel ซึ่งอยู่ใน System Folder ดู pattern, wallpaper และ screen saver ประกอบ
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้สบาย ๆ ในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกที โดยปกติ เราจะถือว่า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระเป๋าหิ้ว (portable) ซึ่งก็ยังใหญ่กว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook)
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
ectopicadj. ซึ่งเกิดขึ้นในตำแหน่งหรือสถานที่ที่ผิดปกติ
f-stop(เอฟ'สทอพ') n. ความกว้างของม่านปิดเลนส์กล้องถ่ายรูป
haematopoiesisn. การเกิดโลหิต,การสร้างโลหิต., See also: hematopoietic adj.
hardtopn. แบบหลังคาแข็งที่ไม่มีเสายึดค้ำระหว่างหน้าต่างรถ
hematopoiesisn. การเกิดโลหิต,การสร้างโลหิต., See also: hematopoietic adj.
hilltop(ฮิล'ทอพ) n. ยอดเขา
isotope(ไอ'โซโทพฺ) n. ธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันแต่ต่างกันที่น้ำหนักอะตอมและประจุไฟฟ้าisotopeหลายชนิดที่มีกัมมันตภาพรังสี
laptopขนาดวางตัก แล็ปทอป ใช้บอกขนาดของคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่มีขนาดเล็กจนวางบนตักได้ในขณะใช้ ปัจจุบัน นิยมเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนี้ว่า ขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) เพราะสามารถนำติดตัวไปไหนมาไหนได้เหมือนสมุดบันทึก มีน้ำหนักน้อย และทำได้บางลงมาก
nonstop(นอน'สทอพ') adj.,adv. ไม่หยุดระหว่างทาง
octopus(ออค'ทะพัส) n. ปลาหมึก pl. octopuses,octopi
onomatopoeia(ออนนะแมท'ทะพี'อะ) n. การสร้างคำ,การประกอบเป็นคำ,การเลียนเสียงในการใช้สำนวน,ศัพท์ที่เหมือนเสียง, See also: onomatopoetic,onomatopotic adj.
palmtop computerคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์หมายถึง คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพียงเท่าฝ่ามือ เล็กกว่าขนาดวางตัก (laptop) หรือ ขนาดสมุดโน้ต (notebook) แต่ก็มีลักษณะของคอมพิวเตอร์ครบถ้วนกล่าวคือ มีทั้งหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ และหน่วยแสดงผล
pancytopeniaภาวะขาดเม็ดเลือดทุกชนิด
photophobia(โฟโทโฟ'เบีย) n. ความกลัวแสง
protoplasm(โพร'ทะแพลส'ซึม) n. โปรโตปลาสซึม,ส่วนข้นที่เป็นส่วนสำคัญของเซลล์รวมทั้งcytoplasmและ neuroplasm., See also: protoplasmic adj.
stop(สทอพ) vt.,vi.,n. (การ) หยุด,ห้าม,ยับยั้ง,ยุติ,จอด,เลิก,ขัดขวาง,ป้องกัน,ตัดขาด,อุด,จุก,ปิด,พัก, (มวย) ชนะน็อคเอ๊าท์,หรี่แสง,หยุดชำระ,ใส่จุด,ใส่เครื่องหมาย '.',จุก,ที่อุด,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,อุปกรณ์หยุดการเคลื่อนที่,การยุติการชำระ,สลักเสียงหีบเพลง,เครื่องอุด,
stop bitบิตหยุดหมายถึง บิตสัญญาณสั่งบอกว่าให้หยุด เพราะการถ่ายโอนข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
stopcockn. ก๊อกปิดเปิดน้ำ,สลักท่อ,ลูกสูบ
stopover(สทอพ'โอเวอะ) n. การหยุดพักระหว่างทาง
stoppage(สทอพ'พิจฺ) n. การหยุด,การยุติ,การเลิก,การห้าม,การอุด,การกีดขวาง,สิ่งกีดขวาง,การถูกหยุด,การถูกห้าม, Syn. impediment
stopper(สทอพ'เพอะ) n. ผู้หยุด,ผู้ห้าม,สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่ทำให้อุดตัน,จุก. vt. ปิด,อุด,จุก., Syn. plug
stopwatch(สทอพ'วอทชฺ) n. นาฬิกาจับเวลา
thrombocytopeniaภาวะเกล็ดเลือดน้อย
tiptop(ทิพ'ทอพ) n.,adj.,adv. สุดยอด,สุดขีด,จุดสูงสุด,ชั้นยอด., Syn. summit
top(ทอพ) n. ส่วนบน,ยอด,บน,มุมบน,ข้างบน,ด้านบน,หลังคา,ฝา,ประทุน,หัว,ส่วนแรกสุด adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า vi. ขึ้นเหนือ,เพิ่ม,ติดตาม,ควบคุมได้สมบูรณ์ adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า on top ประสบความสำเร็จ,มีชัยชนะ
English-Thai: Nontri Dictionary
atop(adv,pre) บนยอด
autopsy(n) การชันสูตรศพ,การผ่าศพ
hilltop(n) ยอดเขา
octopus(n) ปลาหมึกยักษ์
overtop(vt) อยู่สูงกว่า,เอาชนะ,ทำได้ดีกว่า
protoplasm(n) สิ่งมีชีวิตอยู่ในเซลล์ของสัตว์และพืช
stop(n) เครื่องกั้น,การหยุด,การยุติ,การเลิก,อุปสรรค,การยับยั้ง,การจอด
stopgap(n) สิ่งขาดแคลน,สิ่งชดเชย
stoppage(n) เครื่องกีดขวาง,การหยุด,การยุติ,การห้าม,การเลิก,การอุด
stopper(n) สิ่งกีดขวาง,จุก,ผู้หยุด,ผู้ห้าม
stopwatch(n) นาฬิกาจับเวลา
tiptop(adj) เลิศ,ดีเยี่ยม,ชั้นยอด,สุดยอด,สูงสุด
top(adj) สูงสุด,ข้างบน,เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม
TOP top boot(n) รองเท้าหุ้มแข้ง
topaz(n) พลอยสีเหลือง,บุษราคัม
topcoat(n) เสื้อคลุม
topic(n) หัวข้อเรื่อง,ญัตติ,กฎเกณฑ์
topical(adj) เกี่ยวกับหัวข้อ,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่
topknot(n) ผมจุก,มวยผม
topmost(adj) สูงสุด,ยอดสุด
topographical(adj) เกี่ยวกับภูมิประเทศ,ว่าด้วยภูมิประเทศ
topography(n) สภาพของท้องที่,ภูมิประเทศ
topple(vi) ล้มลง,คะมำ,หกคะเมน,คว่ำ
TOPSY-topsy-turvy(adj) สับสน,อลหม่าน,ยุ่งเหยิง,หัวหกก้นขวิด
utopia(n) แดนสุขารมณ์,โลกพระศรีอาริย์,โลกในอุดมคติ
utopian(adj) เหมือนแดนสุขารมณ์,เหมือนโลกพระศรีอาริย,เหมือนกับโลกในอุดมคติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acritochromacy; achromatism; achromatopsia; blindness, complete color; blindness, complete colour; blindness, total color; blindness, total colour; monochromatism; vision, achromaticการเห็นไร้สี, การบอดทุกสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracyesis; eccyesis; exfetation; pregnancy, ectopic; pregnancy, extrauterineการตั้งครรภ์นอกมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atopenสารก่อภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autotroph; autophyte; holophyteพืชสร้างอาหารเองได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
autoplast; autograft; graft, autochthonous; graft, autologousเนื้อเยื่อปลูกถ่ายให้ตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autopsyการตรวจศพ [มีความหมายเหมือนกับ necropsy; thanatopsia; thanatopsy ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blood pressure; haematopiesis; hematopiesisความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breathing root; aerating root; pneumatophoreรากหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
BTDC (before top dead center)บีทีดีซี (ก่อนศูนย์ตายบน) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bump stopตัวกันกระแทก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chaetopteroidมีขนไร้เกล็ด [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
couching; cataractopiesisการกดต้อแก้วตา, การกดต้อกระจก [มีความหมายเหมือนกับ abaissement ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cytoplasmไซโทพลาซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
desktop๑. -ตั้งโต๊ะ๒. เดสก์ท็อป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ectopicผิดที่, นอกตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
estoppelการถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
haematopoiesis; haemacytopoiesis; haemocytogenesis; haemocytopoiesis; haemogenesis; haemopoiesis; sanguificationการสร้างเม็ดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isotopeไอโซโทป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laptop-วางตัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
self-curing resin; autopolymerising resinเรซินชนิดบ่มเอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
onomatopoeiaการเลียนเสียงธรรมชาติ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
palmtop computerคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ, พาล์มท็อปคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
panhaematopenia; pancytopenia; panhematopeniaภาวะพร่องเม็ดเลือดทุกชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parachromatism; dichromasy; parachromatopsiaตาบอดเอกรงค์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patatopharyngeal arch; palatopharyngeal arch; posterior pillarรอยนูนโค้งหลังทอนซิล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
photophobiaอาการกลัวแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postoperative-หลังผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protoplasmโพรโทพลาซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
radioisotope; radioactive isotopeไอโซโทปกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rooftop air conditionerเครื่องปรับอากาศติดบนหลังคา [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
set-top boxกล่องรับสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stopหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stop bitบิตหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stoppage๑. การทดแทน, การชดเชย๒. การหักกลบลบกัน, การหักกลบลบหนี้ [ดู set-off] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testis, ectopicอัณฑะผิดที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrombocytopenia; thrombopenia; thrombopenyภาวะเกล็ดเลือดน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
top dead center (TDC)ศูนย์ตายบน (ทีดีซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
topiary workไม้แต่งทรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acetophenonesอะซีโตฟีโนนส์; อะซีโตฟีโนน, สาร [การแพทย์]
Autopsyการตรวจศพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cytoplasmซัยโตพลาสซึม,น้ำหล่อเลี้ยงเซลล์,ไซโตพลาส์ม,ไซโตปลาสซึม,ไซโตปลาสซึม,ไซโตพลาสซึม,ไซโตพลาสม,ไซโตปลาสซึม,ไซโตปลาสม์,ซัยโตพลาสม์,ไซโตปลาส์ม [การแพทย์]
Desktopโปรแกรมเดสก์ทอปโปรแกรมใดๆ ที่จัดแสดงเนื้อที่บนจอไว้ให้ทำงานเหมือนเนื้อที่บนโต๊ะ [คอมพิวเตอร์]
Desktop publishing การจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์]
Ectopicผิดที่ [การแพทย์]
Estoppelกฎหมายปิดปาก [TU Subject Heading]
Hematopoiesis, Extramedullaryการสร้างเลือดนอกไขกระดูก [TU Subject Heading]
Isotope ไอโซโทป, อะตอมของธาตุเดียวกัน ซึ่งในนิวเคลียสมีจำนวนโปรตอนเท่ากัน แต่จำนวนนิวตรอนต่างกัน เช่น ธาตุไฮโดรเจนมี 3 ไอโซโทป ได้แก่
Laptop computer คอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก [คอมพิวเตอร์]
Overtopped or Suppressed Tree ต้นถูกเบียดบัง ต้นที่มีเรือนยอดอยู่ภายใต้เรือนยอดของไม้ต้น อื่นๆ ในหมู่ไม้นั้น ไม่ได้รับแสงโดยตรงจากทางด้นบนหรือด้านข้าง เป็นต้นไม้ขนาดเล็ก ไม่สมบูรณ์ และไม่แข็งแรง [สิ่งแวดล้อม]
Ectoparasiticidesยาฆ่าปาราสิตที่ผิวหนัง [การแพทย์]
Postoperative careการดูแลภายหลังศัลยกรรม [TU Subject Heading]
protoplasmโพรโทพลาสซึม, สารประกอบเชิงซ้อนพวกคอลลอยด์ในเซลล์ ประกอบด้วยไซโทพลาสซึมและนิวเคลียส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Radioisotopeไอโซโทปกัมมันตรังสี, ไอโซโทปของธาตุที่ไม่เสถียร มีการสลายเพื่อลดระดับพลังงานโดยการปลดปล่อยรังสีออกมา มักใช้แทนคำว่า นิวไคลด์กัมมันตรังสี
ring topologyเครือข่ายแบบวงแหวน, เครือข่ายที่มีการเชื่อมแต่ละสถานีเข้าด้วยกันแบบวงแหวน สัญญาณข้อมูลจะส่งอยู่ในวงแหวนไปในทิศทางเดียวกันจนถึงผู้รับ หากข้อมูลที่ส่งเป็นของสถานีใด สถานีนั้นก็รับไว้ ถ้าไม่ใช่ก็ส่งต่อไป ซึ่งระบบเครือข่ายแบบวงแหวนนี้ สามารถรองรับจำนวนสถานีได้เป็นจำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stop plankstop plank, แผงกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thrombocytopeniaภาวะเกล็ดเลือดต่ำ [TU Subject Heading]
Top Slicing อุโมงค์เพดานเลื่อน เป็นการทำเหมืองใต้ดินที่มีชั้นแร่อยู่ในแนว ราบ ค่อนข้างแบน มีขนาดกว้าง ชั้นดินหินพังลงมาได้ง่าย โดยการใช้เครื่องขุดตักต่อเนื่อง แล้วใช้เครื่องค้ำยันไฮดรอลิคค้ำยันชั่วคราว แล้วขยับตามการเดินหน้าเหมือง ปล่อยให้ดินทรายแร่พังลงมาตามหลัง [สิ่งแวดล้อม]
Topographic mapsแผนที่แสดงภูมิประเทศ [TU Subject Heading]
Topographical surveyingการรังวัดภูมิประเทศ [TU Subject Heading]
Topography ลักษณะภูมิประเทศ สภาพทั่ว ๆ ไป ของผิวโลก ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์ดัดแปลงขึ้น อันได้แก่ความสูงต่ำของผิวโลก ทางน้ำและแหล่งน้ำ ถนน เมือง เป็นต้น สิ่งที่อยู่บนผิวโลกแต่ละอย่าง เป็นต้นว่า ภูเขา หรือหุบเขา ก็เรียกว่า ลักษณะภูมิประเทศ [สิ่งแวดล้อม]
Topologyโทโพโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Topsoil ดินชั้นบน ดินที่อยู่เหนือระดับของเศษหินผุพังขึ้นมาจน ถึงผิวบนสุด เป็นดินที่มีประโยชน์ต่อการเจริญของพืช จัดอยู่ในชั้นเอ (A-horizon) ของการจำแนกประเภทดินในทางปฐพีวิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Utopiasยูโทเปีย [TU Subject Heading]
Topaz โทแพซ แหล่ง - พบทั่ว ๆ ไปในแหล่งดีบุกที่เกิดจากสายเปกมาไทต์ สีขาวใส เคยพบจากเหมืองดีบุกที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบบ่อย ๆ ในหินไรเซ่น ที่หาดส้มแป้น จังหวัดระนอง นอกจากนี้ยังได้พบที่ตำบลคลองจัง และร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประโยชน์ - เป็นแร่รัตนชาติ พลอยโทแพซสีดอกจำปานั้นนิยมมาก เรียกว่า บุษราคัม [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
edelweiss (n.) ดอกไม้สีขาวใบขาวจำพวก Leontopodium alpinum พบบนภูเขาแอลป์
slug (n.) ทากจำพวก Stylommatophora ไม่มีกระดองและกินใบไม้ Syn. snail
turtledove (n.) นกเขาจำพวก Streptopelia turtur
ขุนน้ำ (n.) stream from a top of mountain
ตัวตั้ง (n.) number standing on the top line See also: top line, summand, minuend, dividend, multiplicand, responsible one
ตัวตั้ง (n.) number standing on the top line See also: top line, summand, minuend, dividend, multiplicand, responsible one
นพศูล (n.) nine tops pagoda See also: nine tops of tall stupa Syn. แง่งขิง, ฝักเพกา, ลำภุขัน, สลัดได, นภศูล
ฝักเพกา (n.) nine tops pagoda See also: nine tops of tall stupa Syn. แง่งขิง, ลำภุขัน, สลัดได, นภศูล
ยกยอด (v.) raise up the top of a castle See also: lift, elevate
ยับยั้งศึก (v.) try to stop people from quarreling Syn. ห้ามศึก
ลำภุขัน (n.) nine tops pagoda See also: nine tops of tall stupa Syn. แง่งขิง, ฝักเพกา, สลัดได, นภศูล
สลัดได (n.) nine tops pagoda See also: nine tops of tall stupa Syn. แง่งขิง, ฝักเพกา, ลำภุขัน, นภศูล
ห้ามทัพ (v.) try to stop people from quarreling Syn. ยับยั้งศึก, ห้ามศึก
ห้ามศึก (v.) try to stop people from quarreling Syn. ยับยั้งศึก
แง่งขิง (n.) nine tops pagoda See also: nine tops of tall stupa Syn. ฝักเพกา, ลำภุขัน, สลัดได, นภศูล
OTT (abbr.) คำย่อของ over the top
กระหม่อม (n.) top of the head See also: head Syn. กบาล, หัว, ขม่อม
การหยุดอยู่ (n.) stop See also: being immovable, enduring forever
การหยุดอยู่ (n.) stop See also: being immovable, enduring forever
ขนมตะโก้ (n.) Thai pudding with coconut topping
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'd better stop asking questionsฉันควรจะหยุดถามคำถามได้แล้ว
You can't stop smilingคุณหยุดยิ้มไม่ได้เลย
Nothing can stop us nowไม่มีอะไรหยุดยั้งพวกเราได้ตอนนี้
I'm gonna stop him from doing somethingฉันจะหยุดเขาไม่ให้ทำบางสิ่ง
I never stopped thinking about youฉันไม่เคยหยุดคิดเกี่ยวกับคุณเลย
You've got to stop worryingคุณต้องหยุดกังวลได้แล้ว
We're on the top floorพวกเราอยู่บนชั้นบนสุด
I cannot stop thinking about itฉันไม่สามารถหยุดคิดเกี่ยวกับมันได้
A lot of top people went to prep schoolsคนระดับสูงจำนวนมากเคยเข้าโรงเรียนเตรียม
So many of their alumni get into the top Universityศิษย์เก่าจำนวนมากของพวกเขาสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้
How do we stop him?พวกเราจะหยุดเขาได้อย่างร?
There are a lot of reasons why I'd stop seeing someoneมีเหตุผลตั้งมากมายที่ทำไมฉันถึงได้เลิกคบใครบางคน
Some topics of conversation can lead to argumentsบางหัวข้อสนทนาสามารถนำไปสู่การโต้แย้งได้
Yes, I wish it would stop rainingใช่ ฉันอยากให้ฝนหยุดตก
It's time to stop working so hardถึงเวลาต้องหยุดทำงานอย่างหนักซะที
But right now I stopped going thereแต่ตอนนี้ฉันเลิกไปที่นั่นแล้ว
There is nothing gonna stop me nowไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งฉันได้ในตอนนี้
We gotta stop meeting like this, you knowรู้ไหม เราคงต้องเลิกพบกันลักษณะนี้ได้แล้ว
There'll be no one to stop us this timeจะไม่มีใครมาหยุดเราได้ในเวลานี้
Could you please stop letting other people wake me up?ช่วยกรุณาอย่าให้คนอื่นมาปลุกผมได้ไหม
Go back home! Stop making your family worriedกลับไปบ้านไปซะ เลิกทำให้ครอบครัวนายเป็นห่วงเสียที
To be honest, I wish you'd stop caring about meพูดตามตรงนะฉันอยากให้เธอเลิกกังวลเกี่ยวกับฉันเสียที
You can take the bus and get off the 2nd stopคุณสามารถขึ้นรถบัสและลงที่ป้ายที่สอง
That's always one of the most controversial topicsนั่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดเสมอ
Stop telling me how to talk to my fatherหยุดบอกฉันถึงวิธีที่จะพูดกับพ่อของฉันได้แล้ว
I really think you should stopฉันคิดว่าจริงๆ แล้วคุณควรเลิกทำมันไปเลย
Going back to the topicกลับมาสู่หัวข้อได้แล้ว
I've written several books on the topicฉันเขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับเรื่องนั้น
Stop it! You're embarrassing me!หยุดเลย เธอกำลังจะทำให้ฉันเขินอายนะ
Stop messing around with me!เลิกทำอะไรโง่ๆ กับฉันเสียที
Stop fooling around!เลิกเล่นบ้าๆ ซะที
Stop meddling in my affairs and take care of your own first!เลิกจุ้นจ้านกับธุระของฉัน แล้วใส่ใจกับเรื่องของตัวก่อน
Stop playing around and study for once!เลิกเล่นสนุกซะที แล้วหันมาเรียนสักที
Stop staring at me!เลิกจ้องมองฉันได้แล้ว
Stop teasing me!เลิกแซวฉันได้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How wonderful if they stopped hating us, if they let us go about our business like we used to.มันเยี่ยมมากเลย ถ้าพวกเขาดีกับเรา ถ้าพวกเขาให้เราทำการค้าเสรี เหมือนที่เคยเป็นมา
Oh, well, it stopped raining anyway.โอ้ก็ก็หยุดฝนตกล่ะค่ะ
No, sir, nothing can stop me now.ไม่มีครับไม่มีอะไรสามารถ หยุดฉันตอนนี้
There's nobody here to stop you.ไม่มีใครที่นี่ที่จะหยุดคุณ
Oh, you mean those at the top of the stairs?คุณหมายถึงที่อยู่ตรงชั้นบนสุด ของบันไดใช่มั้ยคะ งั้นฉันจะลองไปดู
At the top, the Kapo, almost always a common criminal.ตำแหน่งสูงสุดคือ คาโปว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักโทษทั่วไป
At the top, the Commandant, who oversees the camp routine.สุดยอดแล้วก็คือ ผู้บัญชาการ ผู้ควบคุมกิจกรรมทุกอย่างในแคมป์
The convoys lose their way, stop, then start again, are bombed, and finally arrive.รถที่ใช้ขนส่ง บ้างก็ไปผิดที่ หยุดวิ่งบ้าง แล้วก็วิ่งใหม่ โดนระเบิดบ้าง และในที่สุดก็มาถึง
OK, look. Let's stop the arguing. We're only wasting time.ตกลงดู ขอหยุดการโต้เถียง เรากำลังเสียเวลาเพียง
Oh, stop being a kid, will ya?โอ้หยุดเป็นเด็กจะยา?
It's as plain as the nose on your face. So why don't we stop wastin' our time here?ก็เป็นธรรมดาที่จมูกบนใบหน้าของคุณ ดังนั้นทำไมเราไม่หยุดมาเสียเวลาของเราที่นี่?
The kid yelled it at the top of his lungs.เด็กตะโกนใส่ไว้ที่ด้านบนของปอดของเขา

*top* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上头[shàng tou, ㄕㄤˋ ㄊㄡ˙, 上头 / 上頭] above; on top of; on the surface of
幕僚[mù liáo, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˊ, 幕僚] aids and advisors of top official
代数拓扑[dài shù tuò pū, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄊㄨㄛˋ ㄆㄨ, 代数拓扑 / 代數拓撲] algebraic topology (math.)
甲形球蛋白[jiǎ xíng qiú dàn bái, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, 甲形球蛋白] alpha globulin; alpha fetoprotein (AFP)
[yǐ, ㄧˇ, 已] already; to stop; then; afterwards
单源多倍体[dān yuán duō bèi tǐ, ㄉㄢ ㄩㄢˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄟˋ ㄊㄧˇ, 单源多倍体 / 單源多倍體] autopolyploid (polyploid with chromosomes of single species)
尸体解剖[shī tǐ jiě pōu, ㄕ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡ, 尸体解剖 / 尸體解剖] autopsy; postmortem
备用二级头呼吸器[bèi yòng èr jí tóu hū xī qì, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, 备用二级头呼吸器 / 備用二級頭呼吸器] backup regulator; octopus (diving)
[shà, ㄕㄚˋ, 煞] baleful; bring to a stop; very
琼浆玉液[qióng jiāng yù yè, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄩˋ ㄧㄝˋ, 琼浆玉液 / 瓊漿玉液] bejewelled nectar (成语 saw); ambrosia of the immortals; superb liquor; top quality wine
[dù, ㄉㄨˋ, 杜] birchleaf pear (tree); to stop; to prevent; to restrict; fabricate; surname Du
[shuān, ㄕㄨㄢ, 栓] bottle stopper; wooden pin; plug
刹把[shā bǎ, ㄕㄚ ㄅㄚˇ, 刹把 / 剎把] brake lever; crank handle for stopping or turning off machinery
公共汽车站[gōng gòng qì chē zhàn, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄢˋ, 公共汽车站 / 公共汽車站] bus stop; bus station
汽车站[qì chē zhàn, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄢˋ, 汽车站 / 汽車站] bus stop; bus station
停靠[tíng kào, ㄊㄧㄥˊ ㄎㄠˋ, 停靠] call at; stop at; berth
乱糟糟[luàn zāo zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄗㄠ ㄗㄠ, 乱糟糟 / 亂糟糟] chaotic; topsy turvy; a complete mess
克利斯朵夫[Kè lì sī duǒ fū, ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ ㄙ ㄉㄨㄛˇ ㄈㄨ, 克利斯朵夫] Christopher (name)
[shàng, ㄕㄤˋ, 上] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua
世外桃源[shì wài táo yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 世外桃源] the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
世外桃花源[shì wài táo huā yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 世外桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃源[táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 桃源] same as 世外桃源; the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃花源[táo huā yuán, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
总司令[zǒng sī lìng, ㄗㄨㄥˇ ㄙ ㄌㄧㄥˋ, 总司令 / 總司令] commander-in-chief; top military commander for a country or theater of operations
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
隐位[yǐn wèi, ˇ ㄨㄟˋ, 隐位 / 隱位] cryptic epitope (immunology, a protein component that becomes effective when activated by antigen)
[dǎo, ㄉㄠˇ, 倒] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer
尖端[jiān duān, ㄐㄧㄢ ㄉㄨㄢ, 尖端] sharp pointed end; the tip; the cusp; tip-top; most advanced and sophisticated; highest peak; the best
[è, ㄜˋ, 堨] dam; to stop; check
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, hao3 han4 dang1, 好汉做事,好汉当 / 好漢做事,好漢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
敢做敢当[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, 敢做敢当 / 敢做敢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
蹿房越脊[cuān fáng yuè jǐ, ㄘㄨㄢ ㄈㄤˊ ㄩㄝˋ ㄐㄧˇ, 蹿房越脊 / 躥房越脊] lit. to leap the house and cross the roofridge (成语 saw); dashing over rooftops (of robbers and pursuing knight-errant 俠客|侠客 in fiction)
桌上型电脑[zhuō shàng xíng diàn nǎo, ㄓㄨㄛ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, 桌上型电脑 / 桌上型電腦] desktop computer
桌面[zhuō miàn, ㄓㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ, 桌面] desktop; tabletop
桌面系统[zhuō miàn xì tǒng, ㄓㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 桌面系统 / 桌面系統] desktop system
止血垫[zhǐ xuè diàn, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ ㄉㄧㄢˋ, 止血垫 / 止血墊] dressing; pad to stop bleeding
[zēng, ㄗㄥ, 橧] dwelling on top of wooden stakes
八级工[bā jí gōng, ㄅㄚ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄥ, 八级工 / 八級工] eight grade worker; top-grade worker
上边儿[shàng bian r, ㄕㄤˋ ㄅㄧㄢ˙ ㄖ˙, 上边儿 / 上邊兒] erhua variant of 上邊|上边, the top; above; overhead; upwards; the top margin; above-mentioned; those higher up
特急[tè jí, ㄊㄜˋ ㄐㄧˊ, 特急] especially urgent; top priority

*top* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc.
アイソトープ[, aisoto-pu] (n) isotope
アイソトープ検査[アイソトープけんさ, aisoto-pu kensa] (n) isotope examination
アイソトープ治療[アイソトープちりょう, aisoto-pu chiryou] (n) isotope therapy
アイドリングストップ[, aidoringusutoppu] (n) turning off a vehicle engine when stopped (wasei
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei
アウトプット;アウトゥプット[, autoputto ; autouputto] (n) output
アウトプットポート[, autoputtopo-to] (n) {comp} output port
アウトプレースメント[, autopure-sumento] (n) outplacement
アウトポケット[, autopoketto] (n) outpocket
アウロノカラフエセリ[, auronokarafueseri] (n) night aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara hueseri); Aulonocara white top
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen
アカウントプランナー[, akauntopuranna-] (n) account planner
アカウントポリシー[, akauntoporishi-] (n) {comp} account policy
アカネキンチャクダイ[, akanekinchakudai] (n) orangeface angelfish (Chaetodontoplus chrysocephalus)
アクティブデスクトップ[, akuteibudesukutoppu] (n) {comp} Active Desktop
アクトパス[, akutopasu] (n) octopus
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that
アシスタントパーサー[, ashisutantopa-sa-] (n) assistant purser
アスファルト道路[アスファルトどうろ, asufaruto douro] (n) asphalt road; blacktop; tarmac road
アップライトピアノ[, appuraitopiano] (n) upright piano
アップルデスクトップバス[, appurudesukutoppubasu] (n) {comp} Apple Desktop Bus
アデヤッコ[, adeyakko] (n) yellowface angelfish (Pomacanthus xanthometopon); blueface angelfish
アドバンストプログラム間通信[アドバンストプログラムかんつうしん, adobansutopuroguramu kantsuushin] (n) {comp} Advanced Program-to-Program Communication; APPC
アトピー[, atopi-] (n,adj-no) atopic; predisposition toward allergies; (P)
アトピー性皮膚炎[アトピーせいひふえん, atopi-seihifuen] (n) atopic dermatitis
アピーズメントポリシー[, api-zumentoporishi-] (n) appeasement policy
アフィリエートプログラム;アフィリエイトプログラム[, afirie-topuroguramu ; afirieitopuroguramu] (n) {comp} affiliate program (of Internet advertising)
アミューズメント・パーク;アミューズメントパーク[, amyu-zumento . pa-ku ; amyu-zumentopa-ku] (n) amusement park
イーストパシフィックバタフライフィッシュ;スリーバンディッドバタフライフィッシュ[, i-sutopashifikkubatafuraifisshu ; suri-bandeiddobatafuraifisshu] (n) threebanded butterflyfish (Chaetodon humeralis)
イクスクイジット・ピグミー・ゴビー;イクスクイジットピグミーゴビー[, ikusukuijitto . pigumi-. gobi-; ikusukuijittopigumi-gobi-] (n) exquisite pygmy goby (Trimma preclarum)
イコクエイラクブカ[, ikokueirakubuka] (n) (See スープフィンシャーク) tope shark (Galeorhinus galeus); soupfin shark
いなくなる[, inakunaru] (exp) (from いる and なる) (See 居る・いる・1,成る・1) to disappear; to stop being; to leave
イベントプロバイダ[, ibentopurobaida] (n) {comp} event provider
イベントプロパティ[, ibentopuropatei] (n) {comp} event property
いりがしら[, irigashira] (n) (See いりやね) kanji "enter" radical at top (radical 11)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port
アクティブデスクトップ[あくていぶですくとっぷ, akuteibudesukutoppu] Active Desktop
インクジェットプリンタ[いんくじえっとぷりんた, inkujiettopurinta] ink jet printer
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP)
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider
インパクトプリンタ[いんぱくとぷりんた, inpakutopurinta] impact printer
インプットポート[いんぷっとぽーと, inputtopo-to] input port
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player
コンパクトプロ[こんぱくとぷろ, konpakutopuro] Compact Pro
コンピュートピア[こんぴゅーとぴあ, konpyu-topia] computopia (from
コンピュートポルス[こんぴゅーとぽるす, konpyu-toporusu] computopolis
ストップビット[すとっぷびっと, sutoppubitto] stop bit
ストップ信号[すとっぷしんごう, sutoppushingou] stop signal
スプレッドシートプログラム[すぷれっどしーとぷろぐらむ, supureddoshi-topuroguramu] spreadsheet program
セットトップ[せっととっぷ, settotoppu] set-top (box, device)
セットトップボックス[せっととっぷぼっくす, settotoppubokkusu] set-top box
ソフトパッチ[そふとぱっち, sofutopacchi] soft patch (vs)
ソフトページブレーク[そふとぺーじぶれーく, sofutope-jibure-ku] soft page break
タブストップ[たぶすとっぷ, tabusutoppu] tabulation stop, tab stop
タブ停止位置[たぶていしいち, tabuteishiichi] tabulation stop
ツイストペア[ついすとぺあ, tsuisutopea] twisted pair
デスクトップ[ですくとっぷ, desukutoppu] desktop
デスクトップコンピュータ[ですくとっぷこんぴゅーた, desukutoppukonpyu-ta] desktop computer
デスクトップパブリッシング[ですくとっぷぱぶりっしんぐ, desukutoppupaburisshingu] desktop publishing (DTP)
デスクトップ会議[デスクトップかいぎ, desukutoppu kaigi] desktop conferencing
デスクトップ出版[デスクトップしゅっぱん, desukutoppu shuppan] desktop publishing
デスクトップ環境[デスクトップかんきょう, desukutoppu kankyou] desktop environment
ドットプリンタ[どっとぷりんた, dottopurinta] dot (matrix) printer, matrix printer
トップダウン[とっぷだうん, toppudaun] top-down
トップダウン設計[トップダウンせっけい, toppudaun sekkei] top-down design
トピック[とぴっく, topikku] topic
トポロジー[とぽろじー, toporoji-] topology
ネットワークトポロジー[ねっとわーくとぽろじー, nettowa-kutoporoji-] network topology
ネットワーク接続形態[ネットワークせつぞくけいたい, nettowa-ku setsuzokukeitai] network topology
ノンインパクトプリンタ[のん'いんぱくとぷりんた, non ' inpakutopurinta] nonimpact printer
バーストページ[ばーすとぺーじ, ba-sutope-ji] burst page
パームトップ[ぱーむとっぷ, pa-mutoppu] palm top
パームトップコンピュータ[ぱーむとっぷこんぴゅーた, pa-mutoppukonpyu-ta] palmtop computer
パイロットプログラム[ぱいろっとぷろぐらむ, pairottopuroguramu] pilot program
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
止む[やむ, yamu] Thai: หยุด เลิก English: to stop

*top* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอโซโทป [= ไอโซโถป][n.] (aisōthōp) EN: isotope FR: isotope [m]
ไอโซโทปกัมมันตรังสี[n. exp.] (aisōthōp ka) EN: radioisotope ; radioactive isotope FR: isotope radioactif [m]
ไอโซโทปเสถียร[n. exp.] (aisōthōp sa) EN: stable isotope FR: isotope stable
อันดับ 1 = อันดับหนึ่ง[n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันดับสูงสุด[n. exp.] (andap sūngs) EN: top ranking FR:
อะราง [n.] (arāng) EN: Peltophorum dasyrachis FR: Peltophorum dasyrachis
ใบนาก[n.] (baināk) EN: Graptophyllum pictum FR: Graptophyllum pictum
ใบเงิน[n.] (bai-ngoen) EN: Gratophyllum pictum FR: Gratophyllum pictum
ใบเงินใบทอง[n. exp.] (bai-ngoen b) EN: Graptophyllum pictum FR: Graptophyllum pictum
บัตรเติมเงิน[n. exp.] (bat toēm ng) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card FR: carte prépayée [f] ; carte rechargeable [f] ; carte de recharge [f]
บินตรงไปยัง ...[v. exp.] (bin trong p) EN: fly nonstop to ... FR: voler sans escale à destination de ...
บน[prep.] (bon) EN: on ; upper ; above ; on top of ; aboard FR: sur ; dessus ; au-dessus ; à bord de ; supérieur
บุษย์น้ำทอง[n.] (butnāmthøng) EN: topaz FR:
บุษราคัม[n.] (butsarākham) EN: topaz ; yellow sapphire FR: topaze [m] ; béryl jaune [m] ; chrysobéril [m] (vx)
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt FR:
ใช้ทุกวิถีทาง[v. exp.] (chai thuk w) EN: pull out the stops FR: utiliser tous les moyens
ฉลาด[n.] (chalāt) EN: Notopterus notopterus FR:
ช่าง[v.] (chāng = cha) EN: leave alone ; stop minding FR: oublier ; laisser tomber
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; stop abruptly ; baulk ; balk (Am.) ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ชั้นนำ[adj.] (chan nam) EN: leading ; outstanding ; first-class ; top-ranked FR: de prestige ; de référence
ชันสูตรพลิกศพ[v.] (channasūtph) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
ชั้นหนึ่ง [adj.] (chan neung) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch FR: de première classe
ชั้นเยี่ยม[adj.] (chan yīem) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb FR: de première qualité ; excellent
เชิงทอพอโลยี[adj.] (choēng thøp) EN: topological FR: topologique
ฉ่อง[adj.] (chøng) EN: narrow at the bottom and wide at the top FR: rétréci
ด้านบน[n. exp.] (dān bon) EN: top ; apex ; top part ; upper part FR: sommet [m] ; face supérieure [f] ; dessus [m]
ดาวซัลโวสูงสุด[n. exp.] (dāo sanwō s) EN: top scorer FR: meilleur buteur [m]
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
ดาดฟ้า[n.] (dātfā) EN: terrace ; topmost floor ; flat roof FR: terrasse [f]
โด่ไม่รู้ล้ม[n. exp.] (dōmairūlom) EN: Elephantopus scaber FR: Elephantopus scaber
เอ้[adj.] (ē) EN: important ; significant ; top ; leading FR: important
เอก-[pref. (adj.)] (ēka- = ēkka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
เอก-[pref. (adj.)] (ēkka- = ēka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
เอ็กโทพลาซึม[n.] (ekthōphalās) EN: ectoplasm FR: ectoplasme [m]
ไฟเบรค[n. exp.] (fai brēk) EN: brake light FR: feux stop [mpl]
ฝักเพกา[n.] (fakphēkā) EN: nine tops pagoda FR:
ฟิน[adj.] (fin) EN: topmost ; max ; awesome ; great ; final FR:
ฝนขาดเม็ด[v. exp.] (fon khātmet) EN: stop raining FR:
ฝนเซา[X] (fon sao) EN: stop raining FR:
แห่ง[n.] (haeng) EN: place ; location ; spot ; stop ; point FR: place [f] ; endroit [m] ; lieu [m] ; site [m]

*top* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftbildvermessung {f}aerial photogrammetry; phototopography
Duldungsvollmacht {f}agency by estoppel
Argusfisch {m} (Scatophagus argus) [zool.]spotted scat
Direktionsassistent {m}assistant to top management
Dampfkochtopf {m} | Dampfkochtöpfe
Bedarfshaltestelle {f}request stop [Br.]
Boxenstopp {m}pit stop
Bramsegel {n} [naut.]topgallant sail
Prellbock {m}buffer stop; buffer
Pufferanschlag {m}buffer stop
Kabelanschlag {m}cable stop
Autogepäckträger {n} [auto]car top carrier
Vorstopper {m}; vorstopperin
Stopper {m}; Stopperin
Kettenanschlagnuss {f} [techn.]chain stopper
Verstopfung {f}; Darmverstopfung
Topaskolibri {m} [ornith.]Crimson Topaz
Stopfnadel {f} | Stopfnadeln
Dermatophytie {f} [med.]dermatophytosis
Desktop-Publishing {n}; computergestütztes PublizierenDTP : Desktop Publishing
Direktion {f}; oberste Leitungtop management
Dirk {f} [naut.]topping lift
Domkappe {f} (Ventil)dome top cap (valve)
Ventilkappe {f} ohne Schlüsseldome cap (valve); dome top cap (valve)
Blindstopfen {m} | Blindstopfen
Endanschlag {m}end stop; limit stop
Ersteintrag {m}first entry; top entry; top-level entry
Erythropoese {f}; Erythrozytopoese
fantastisch; erstklassig; prima {adj} [ugs.]top-notch [coll.]
Eilzug {m}fast train; fast stopping train
Flammenkolibri {m} [ornith.]Fiery Topaz
Flock- und Kammzugfärbung {f} [textil.]tops and stock dyeing
Geländekunde {f}; Topografie
Griff {m} [mus.]stop; fingering
Taschencomputer {m}; Palmtop-Computer
Hardtop {m,n}; abnehmbares Verdeck von Sportwagen [auto]hardtop
Bergkuppe {f}hill top
Höhensiedlung {f} [hist.]hilltop site
Humus {m}humus; top soil
Humusschicht {f}humus layer; topsoil

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *top*
Back to top