ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hero*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hero, -hero-

*hero* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Cherokee (n.) อินเดียแดงเผ่าเชอโรกี
hero (n.) วีรบุรุษ Syn. cavalier, gallant, paladin Ops. coward, dastard
hero (n.) อาหารชนิดหนึ่งประกอบด้วยเนื้อ เนยแข็ง มะเขือเทศ หัวหอม และกะหล่ำปลี บนขนมปัง
heroic (adj.) กล้าหาญ Syn. brave, courageous, valorous Ops. cowardly, fearful, spineless
heroic (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก
heroical (adj.) กล้าหาญ Syn. brave, courageous, valorousbrave, courageous, valorous Ops. cowardly, fearful, spineless
heroics (n.) ความกล้าหาญ
heroin (n.) เฮโรอีน See also: ยาเสพติดร้ายแรงชนิดหนึ่ง
heroine (n.) วีรสตรี Ops. coward, dastard
heroism (n.) วีรกรรม See also: ความกล้าหาญ Syn. bravery, valiance, valor Ops. cowardice, timidity
lecherous (adj.) ที่มีกิเลส See also: ที่มีตัณหา, ที่ลุ่มหลงในตัณหา Syn. lustful
nonhero (n.) คนที่ไม่มีลักษณะของวีรบุรุษ
scrape therough (phrv.) ลอกออก See also: ขูดออก Syn. squeak through, squeeze through
spheroid (n.) รูปกลมรี
superhero (n.) ฮีโร่ See also: ตัวเอกในภาพยนตร์หรือการ์ตูนที่มีกำลังเกินมนุษย์
treacherous (adj.) ทรยศ
treacherous (adj.) ไม่น่าไว้วางใจ
treacherous (adj.) ไม่มั่นคง
treacherously (adv.) อย่างอวดอ้าง See also: อย่างไม่ซื่อตรง, อย่างอวดอ้าง, อย่างทุจริต Syn. deceitfully Ops. justly, honorably
English-Thai: HOPE Dictionary
acheron(แอค' คิรอน) นรก
antihero(แอนทีฮี' โร) n., (pl. -heroes) พระเอกที่ขาดบุคลิกลักษณะที่จะเป็นพระเอกได้เพียงพอ. -antiheroic adj.
atheroma(แอธธีโร'มะ) n., (pl. -mas, -mata) ถุงไขมัน, ภาวะที่มีไขมันสะสมที่ผนังหลอดโลหิตแดง (a sebaceous cyst)
atherosclerosis(แอธธะโรสเคลอโร'ซิส) n. arteriosclerosis แบบหนึ่งที่มีการสะสมไขมันที่ผิวหน้าและหลอดโลหิต. -atherosclerotic adj. (a form of arteriosclerosis)
cheroot(ชะรูท') n. บุหรี่ซิการ์หัวสี่เหลี่ยม,บุหรี่พม่า
hero(ฮี'โร) n. วีรบุรุษ,คนเก่ง,พระเอก, Syn. champion
heroic(ฮีโร'อิค) adj. กล้าหาญ,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก,หรูหรา,โอ่อ่า,สง่างาม,
heroin(เฮ'โรอิน) n. เฮโรอีน
heroine(เฮ'โรอิน) n. วีรสตรี,นางเอก
heroism(เฮ'โรอิสซึม) n. ความเป็นผู้กล้าหาญ
heron(เฮอ'รัน) n. นกกระสา
heron'a-billn. ชื่อพืชไม้ดอก
heronry(เฮอ'รันรี) n. รังนกกระสา
lecherous(เลช'เชอรัส) adj. มักมากในกามตัณหา,กระตุ้นราคะ,เต็มไปด้วยราคะ., See also: lecherousness n. ดูlecherous
spheroid(สเฟีย'รอยดฺ) n. รูปตันเรขาคณิตที่เกิดจากการหมุนรูปไข่ (ellipse) รอบแกนใดแกนหนึ่งของมัน,รูปแบนกลม, Syn. spherical
treacherous(เทรช'เชอเริส) adj. ทรยศ,หักหลัง,อกตัญญู,ไร้สัตย์,หลอกลวง,ไม่น่าไว้ใจ,มีเล่ห์เพทุบาย,ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,อันตราย., See also: treacherously adv. treachery n., Syn. faithless,disloyal,misleading,sly
English-Thai: Nontri Dictionary
hero(n) วีรบุรุษ,ผู้กล้า,พระเอก,คนเก่ง,ตัวสำคัญ
heroic(adj) กล้าหาญ,เก่ง,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก
heroical(adj) กล้าหาญ,เก่ง,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก
heroin(n) ยาบรรเทาปวด,ยาเสพติด,เฮโรอีน
heroine(n) วีรสตรี,นางเอก
heroism(n) ความกล้าหาญ,ความเก่ง
heron(n) นกยาง,นกกระสา
lecherous(adj) มีตัณหาจัด,มักมากในกาม,หมกมุ่นในกาม
spheroid(n) ลูกกลม
treacherous(adj) ทรยศ,ขายชาติ,หักหลัง,อกตัญญู,ลวงตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
atheromaตะกรันท่อเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atherosclerosisโรคท่อเลือดแดงและหลอดเลือดแดงแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hero๑. วีรบุรุษ๒. พระเอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic coupletสัมผัสคู่วีรกรรม, สัมผัสคู่ฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroine๑. วีรสตรี๒. นางเอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
spheroidสเฟียรอยด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atheromaอเธอโรม่า, อเธอโรมา, หลอดเลือดแดงใหญ่ของไตตีบตัน, เส้นเลือดอุดตัน [การแพทย์]
Atherosclerosisหลอดเลือดแดงแข็ง, ไขมันเกาะจับเส้นโลหิต, อาเธอโรสเคลอโรซิส, โรคอะเธอโรสเคลอโรซิส, เส้นเลือดแข็ง, หลอดเลือดแข็ง, โรคไขมันในเลือดสูง, การแข็งตัวของหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดตีบแข็ง, หลอดเลือดแดงตีบ, ผนังของหลอดเลือดหนาและตีบ [การแพทย์]
Heroesวีรบุรุษ [TU Subject Heading]
Heroinเฮโรอีน [TU Subject Heading]
Heroines in literatureวีรสตรีในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Superhero filmsภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นกอีร้า (n.) a species of bird of the heron family
ร้า (n.) a species of bird of the heron family Syn. นกอีร้า
bittern (n.) นกยุโรปชนิดหนึ่งตระกูล Heron
กระยาง (n.) heron See also: egret Syn. ยาง, นกยาง, นกกระยาง
กระสา (n.) heron Syn. นกกระสา
ขี้ตด (n.) Pherosophus Syn. แมลงตด
ขี้โย (n.) cheroot See also: cigarette
ตด (n.) Pherosophus Syn. แมลงตด, ขี้ตด
ตัวนาง (n.) heroine See also: actress, leading lady, dancing girl Syn. นางเอก Ops. ตัวพระ, ตัวพระเอก
ตัวนาง (n.) heroine See also: actress, leading lady, dancing girl Syn. นางเอก Ops. ตัวพระ, ตัวพระเอก
ตัวละครเอก (n.) hero See also: important character, leading actor Syn. ตัวสำคัญ, ตัวเอก Ops. ตัวรอง
ตัวสำคัญ (n.) hero See also: important character, leading actor Syn. ตัวเอก Ops. ตัวรอง
นกกระสา (n.) heron See also: stork
บ้ากาม (adj.) lecherous See also: lustful, satyric, nymphomaniacal Syn. บ้าตัณหา, ตัณหาจัด
บ้าตัณหา (adj.) lecherous See also: lustful, satyric, nymphomaniacal Syn. ตัณหาจัด
ผงขาว (n.) heroin Syn. เฮโรอีน
วีรชน (n.) hero See also: heroic person
วีรบุรุษ (n.) hero Ops. วีรสตรี
ฮีโร่ (n.) hero Syn. วีรบุรุษ
เฮโรอิน (n.) heroin
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes because soon you can Join the gallant heroes of Branston Bridge.ใช่ เพราะไม่นานพวกแกจะกลายเป็น วีรบุรุษคนกล้าของสะพานแบรนสตัน
It is impossible to tell all the touching and heroic stories of courage and patience...มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกทุก สัมผัส และเรื่องราวของความกล้าหาญ ที่กล้าหาญและความอดทน
You know, Mike, we were all proud of you. Being a hero and all.คุณจะรู้ว่าไมค์เราก็ภูมิใจในตัวคุณทั้งหมด เป็นฮีโร่และทุก
Die like a hero, boy. That's the way to live. Company, halt!ตายเยี่ยงวีรบุรุษ นั่นและวิถีชีวิต ทหาร หยุด
I don't need this. I don't need this working-class-hero crap.ผมไม่ฟังเเล้ว ผมไม่ต้องการพ่อวีรบุรุษคนจนนี่
Our hero is familiar not only with Nietzsche, but Huysmans as wellวีรบุรุษของเราคุ้นเคยไม่กับมัน, แต่ Huysmans ซึ่งดีกว่า
When all the girls are in the cellar, our hero is highly aroused, having so many contacts without once ejaculatingเมื่อเด็กผู้หญิงทั้งหมดคือ in the หลุมใต้ดิน, วีรบุรุษของเรา... ...ที่ถูกกระตุ้นอย่างมาก, มี many contacts เกินไป โดยปราศจากที่พูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆครั้งหนึ่ง
People don't believe in heroes anymore.คนไม่เชื่อในวีรบุรุษอีกต่อไป
They say people don't believe in heroes anymore.พวกเขากล่าว ว่าคน ไม่เชื่อในวีรบุรุษอีกต่อไป
Colonel, but we're expected to do our duty just like our heroes in the Special Forces.พันเอก แต่เราคาดว่าจะทำหน้าที่ของเรา เช่นเดียวกับฮีโร่ของเราในกองพิเศษ
Gentlemen, the hero of Champaran.ท่านทั้งหลาย วีรบุรุษแห่งชัมปาราน
Miss is a heroine of our time, don't feel embarrassed or shy.แม่นางเป็นวีรสตรีแห่งยุค อย่าได้เขินอายไปเลย.

*hero* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿克伦[Ā kè lún, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ, 阿克伦 / 阿克倫] Acheron river in Epirus, northwest Greece
阿克伦河[Ā kè lún hé, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ ㄏㄜˊ, 阿克伦河 / 阿克倫河] Acheron river in Epirus, northwest Greece
埃涅阿斯[Āi niè ā sī, ㄞ ㄋㄧㄝˋ ㄚ ㄙ, 埃涅阿斯] Aeneas, hero of Virgil's Aeneid
血管粥样硬化[xuè guǎn zhōu yàng yìng huà, ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄓㄡ ㄧㄤˋ ˋ ㄏㄨㄚˋ, 血管粥样硬化 / 血管粥樣硬化] atherosclerosis; hardening of the arteries
穷山恶水[qióng shān è shuǐ, ㄑㄩㄥˊ ㄕㄢ ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 穷山恶水 / 窮山惡水] barren hills and treacherous rapids (成语 saw); inhospitable natural environment
绿林豪客[lǜ lín háo kè, ㄌㄩˋ ㄌㄧㄣˊ ㄏㄠˊ ㄎㄜˋ, 绿林豪客 / 綠林豪客] bold hero of Greenwood (refers to popular hero in Robin Hood style)
好色[hào sè, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ, 好色] to want sex; given to lust; lecherous; lascivious; horny
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 三国演义 / 三國演義] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao
奸邪[jiān xié, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, 奸邪] crafty and evil; a treacherous villain
色色迷迷[sè sè mí mí, ㄙㄜˋ ㄙㄜˋ ㄇㄧˊ ㄇㄧˊ, 色色迷迷] crazy about sex; lecherous; horny
色迷[sè mí, ㄙㄜˋ ㄇㄧˊ, 色迷] crazy about sex; lecherous; horny
恶水[è shuǐ, ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 恶水 / 惡水] dirty water; water that is unfit to drink; slops; treacherous rapids
阿凡提[Ā fán tí, ㄚ ㄈㄢˊ ㄊㄧˊ, 阿凡提] Effendi, wily and fearless hero of Uighur folk tales; smart guy
奇能异士[qí néng yì shì, ㄑㄧˊ ㄋㄥˊ ㄧˋ ㄕˋ, 奇能异士 / 奇能異士] extraordinary hero with special abilities; martial arts super-hero
壮举[zhuàng jǔ, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄩˇ, 壮举] magnificent feat; impressive feat; heroic undertaking; heroic attempt
狐狸[hú li, ㄏㄨˊ ㄌㄧ˙, 狐狸] fox; fig. sly and treacherous person
主人公[zhǔ rén gōng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ, 主人公] hero (of a novel or film); main protagonist
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 杰 / 傑] hero; heroic
儿女英雄传[ér nǚ yīng xióng zhuàn, ㄦˊ ㄋㄩˇ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, 儿女英雄传 / 兒女英雄傳] Heroic women, novel by Manchu born Qing dynasty writer 文康
壮士[zhuàng shì, ㄓㄨㄤˋ ㄕˋ, 壮士 / 壯士] hero; fighter; brave strong guy; warrior (in armor)
好汉[hǎo hàn, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, 好汉 / 好漢] hero; strong and courageous person
孟姜女[Mèng jiāng nǚ, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄤ ㄋㄩˇ, 孟姜女] heroine of Qin dynasty 秦朝 folk tale, who searched for her husband, and whose tears broke down a stretch of the Great Wall to reveal his body
希罗底[Xī luó dǐ, ㄒㄧ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˇ, 希罗底 / 希羅底] Herodium (town in biblical Judea)
[hàn, ㄏㄢˋ, 悍] heroic; intrepid; valiant; dauntless; fierce; ferocious; violent
[xióng, ㄒㄩㄥˊ, 雄] heroic; male
海洛英[hǎi luò yīng, ㄏㄞˇ ㄌㄨㄛˋ , 海洛英] heroin, a white narcotic powder derived from morphine
人杰地灵[rén jié dì líng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄥˊ, 人杰地灵 / 人傑地靈] illustrious hero, spirit of the place (成语 saw); a place derives reflected glory from an illustrious son
圣女贞德[Shèng nǚ Zhēn dé, ㄕㄥˋ ㄋㄩˇ ㄓㄣ ㄉㄜˊ, 圣女贞德 / 聖女貞德] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan
贞德[Zhēn dé, ㄓㄣ ㄉㄜˊ, 贞德 / 貞德] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, 侠 / 俠] knight-errant; brave and chivalrous; hero; heroic
淫鬼[yín guǐ, ˊ ㄍㄨㄟˇ, 淫鬼] lecherous devil
射雕英雄传[shè diāo yīng xióng zhuàn, ㄕㄜˋ ㄉㄧㄠ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, 射雕英雄传 / 射鵰英雄傳] Legend of the Condor Heroes, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations
奸险[jiān xiǎn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, 奸险 / 奸險] malicious; treacherous; wicked and crafty
大勇若怯[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, 大勇若怯] a great hero may appear timid (成语 saw); the really brave person remains level-headed
大勇若怯,大智若愚[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, da4 zhi4 ruo4 yu2, 大勇若怯,大智若愚] a great hero may appear timid, the wise may appear stupid (成语 saw); the general public may not recognize great talent
烈士陵[liè shì líng, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ ㄌㄧㄥˊ, 烈士陵] memorial mound; heroes' memorial
人民英雄纪念碑[rén mín yīng xióng jì niàn bēi, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄟ, 人民英雄纪念碑 / 人民英雄紀念碑] Monument to the People's Heroes, at Tiananmen Square
奥迪修斯[Ào dí xiū sī, ㄠˋ ㄉㄧˊ ㄒㄧㄡ ㄙ, 奥迪修斯 / 奧迪修斯] Odysseus, hero of Homer's Odyssey
黄克强[Huáng Kè jiàng, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜˋ ㄐㄧㄤˋ, 黄克强 / 黃克強] pseudonym of Huang Xing 黃興|黄兴, one of the heroes of the 1911 Xinhai revolution 辛亥革命
庆功[qìng gōng, ㄑㄧㄥˋ ㄍㄨㄥ, 庆功 / 慶功] to celebrate a heroic deed

*hero* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテローム[, atero-mu] (n) atheroma (ger
アテローム性動脈硬化症[アテロームせいどうみゃくこうかしょう, atero-mu seidoumyakukoukashou] (n) atherosclerosis
アンチヒーロー[, anchihi-ro-] (n) antihero
スーパーヒーロー[, su-pa-hi-ro-] (n) super hero
スフェロメーター[, suferome-ta-] (n) spherometer
チェロキー[, chieroki-] (n) Cherokee
トコフェロール[, tokofero-ru] (n) (See ビタミンE) tocopherol
ヒーロー[, hi-ro-] (n) hero; (P)
ヒーロパケージ[, hi-ropake-ji] (n) hero package (commercial in which the product is the hero of the segment)
ヒロイズム[, hiroizumu] (n) heroism; (P)
ヒロイック[, hiroikku] (adj-na,n) heroic
ヒロイン[, hiroin] (n) (See ヒーロー) heroine; (P)
ペルシュロン種[ペルシュロンしゅ, perushuron shu] (n) Percheron
ヘロイン[, heroin] (n) heroin; (P)
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy
ヘロンの公式[ヘロンのこうしき, heron nokoushiki] (n) Heron's formula; Hero's formula
一世の雄[いっせいのゆう, isseinoyuu] (n) greatest hero (mastermind) of the age
丈夫;益荒男[じょうふ(丈夫);ますらお, joufu ( joubu ); masurao] (n,adj-na) (sometimes じょうぶ) hero; manly person; warrior
三井寺歩行虫;三井寺芥虫[みいでらごみむし;ミイデラゴミムシ, miideragomimushi ; miideragomimushi] (n) (uk) Pheropsophus jessoensis (species of bombardier beetle)
中鷺[ちゅうさぎ, chuusagi] (n) intermediate heron (Mesophoyx intermedia)
主人公[しゅじんこう, shujinkou] (n) (1) protagonist; main character; hero(ine) (of a story); (2) head of household; (P)
五位鷺[ごいさぎ;ゴイサギ, goisagi ; goisagi] (n) (uk) black-crowned night heron (Nycticorax nycticorax); night heron
仕手(P);為手[して, shite] (n) (1) doer; performer; (2) (uk) protagonist (in noh or kyogen); hero; leading part; main character; (3) (仕手 only) speculator (in trading); (P)
任侠;仁侠[にんきょう;じんきょう, ninkyou ; jinkyou] (adj-na,n,adj-no) (See 任侠団体,男伊達・1) chivalry; generosity; heroism; chivalrous spirit; helping the weak and fighting the strong
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P)
傑物[けつぶつ, ketsubutsu] (n) great man; heroic figure; remarkable character
勇婦[ゆうふ, yuufu] (n) heroine; brave woman
勇敢さ[ゆうかんさ, yuukansa] (n) bravery; heroism; gallantry
勇邁[ゆうまい, yuumai] (adj-na) heroic; courageous
反英雄[はんえいゆう, han'eiyuu] (n) antihero; anti-hero
回転楕円体[かいてんだえんたい, kaitendaentai] (n) spheroid
壮挙[そうきょ, soukyo] (n) ambitious (heroic) undertaking; daring enterprise; grand scheme
壮言大語[そうげんたいご, sougentaigo] (n,vs) (See 大言壮語) heroic words; big talk; boasting; bragging; grandiloquence; rodomontade
大逆無道[たいぎゃくむどう, taigyakumudou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman
大逆非道[たいぎゃくひどう, taigyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman
女傑[じょけつ, joketsu] (n) brave woman; heroine; lady of character; Amazon
奸臣;姦臣[かんしん, kanshin] (n) disloyal retainer; treacherous subject
屁っ放り虫[へっぴりむし;ヘッピリムシ, heppirimushi ; heppirimushi] (n) (1) (uk) (See 三井寺歩行虫) bombardier beetle (esp. species Pheropsophus jessoensis); (2) (See 椿象) stink bug
幼児虐殺[ようじぎゃくさつ, youjigyakusatsu] (n) Massacre of the Innocents; episode of infanticide by Herod that appears in the New Testament
悪逆無道;悪虐無道[あくぎゃくむどう;あくぎゃくぶどう, akugyakumudou ; akugyakubudou] (adj-na,adj-no) treacherous; heinous; treasonous; atrocious
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
勇士[ゆうし, yuushi] Thai: วีรบุรุษ English: hero

*hero* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฌโรม[n. prop.] (Chērōm ) EN: FR: Jérôme
เอื้องกลีบเกลียว[n. exp.] (eūang klīp ) EN: Cephalantheropsis longipes FR: Cephalantheropsis longipes
ฟีโรโมน[n.] (fīrōmōn) EN: pheromon FR: phéromone [f] ; phérormone [f] ; phéro-hormone [f]
เฮโรโดตัส[n. exp.] (Hērōdōtat) EN: Herodotus FR: Hérodote
เฮโรอีน[n.] (hērō-īn) EN: heroine ; diacetylmorphine (INN) FR: héroïne [f] ; diacétylmorphine [f] ; diamorphine [f]
เฮโรอีนบริสุทธิ์[n. exp.] (hērō-īn bør) EN: FR: héroïne pure [f]
ฮีไร่[n.] (hīrai) EN: hero FR: héros [m]
ฮีโร่[n.] (hīrō) EN: hero FR: héros [m]
ค่าคงตัวออยเลอร์[n. exp.] (khā khongtū) EN: Euler's constant ; Euler–Mascheroni constant FR: constante d'Euler [f] ; constante d'Euler-Mascheroni [f]
คันไถ[n.] (khanthai) EN: plow handle ; beam of plough FR: mancheron [m] ; manche de charrue [m]
เคโรซีน[n.] (khērōsīn) EN: Kerosene FR: kérosène [m]
คิดคด[v.] (khitkhot) EN: betray ; be a traitor ; be treacherous FR: trahir ; faire main basse dessus
คิดคด[adj.] (khitkhot) EN: perfidious ; treacherous FR: perfide
กลมแป้น[adj.] (klom paen) EN: spheroidal ; like a flattened ball FR:
โกง[adj.] (kōng) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked FR: frauduleux
กระสา[n.] (krasā) EN: stork ; heron ; Ciconiidae FR: cigogne [f] ; héron [m] ; Ciconiidae
กระยาง[n.] (krayāng) EN: heron ; egret FR: héron [m]
กุเรา[n.] (kurao) EN: threadfin ; Eleutheronema ; Polynemus FR:
มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย[org.] (Mūnlanithi ) EN: Heroes of Democracy Foundation FR:
นางเอก[n.] (nāng-ēk) EN: heroin ; star ; leading actress FR: héroïne [f] ; actrice principale [f] ; star [f] ; tête d'affiche [f]
นกแขวก[n. exp.] (nok khwaēk) EN: Black-crowned Night Heron ; Night Heron FR: Bihoreau gris [m] ; Bihoreau à couronne noire [m] ; Héron bihoreau [m] ; Héron bihoreau à calotte noire [m] ; Bihoreau à manteau noir [m]
นกกระสาแดง[n. exp.] (nok krasā d) EN: Purple Heron FR: Héron pourpré [m]
นกกระสานวล[n. exp.] (nok krasā n) EN: Grey Heron FR: Héron cendré [m] ; Héron gris [m] ; Héron commun [m]
นกกระสาใหญ่[n. exp.] (nok krasā y) EN: Great-billed Heron FR: Héron typhon [m] ; Héron de Sumatra [m]
นกแซวสวรรค์[n. exp.] (nok saēo sa) EN: Asian Paradise-Flycatcher FR: Tchitrec de paradis [m] ; Moucherolle des Indes ; Gobemouche de paradis indien [m] ; Gobemouche du paradis [m] ; Gobemouche du paradis asiatique [m] ; Tersiphone asiatique [m]
นกแซวสวรรค์หางดำ[n. exp.] (nok saēo sa) EN: Japanese Paradise-Flycatcher FR: Tchitrec du Japon [m] ; Moucherolle du Japon ; Gobemouche de paradis japonais [m] ; Gobemouche du paradis du Japon [m] ; Tersiphone du Japon
นกยาง[n. exp.] (nok yāng) EN: heron ; egret FR: héron [m] ; aigrette [f]
นกยางเขียว[n. exp.] (nok yāng kh) EN: Little Heron ; Striated Heron FR: Héron strié [m]
นกยางควาย[n. exp.] (nok yāng kh) EN: Cattle Egret FR: Héron garde-boeufs [m] ; Héron gardebœufs [m] ; Gardebœuf aigrette [f] ; Garde-bœufs ibis [m] ; Garde-bœuf Vérany [m] ; Héron vérany [m]
นกยางกรอกพันธุ์ชวา[n. exp.] (nok yāng kr) EN: Javan Pond Heron FR: Crabier malais [m]
นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย[n. exp.] (nok yāng kr) EN: Indian Pond Heron ; Paddybird FR:
นกยางกรอกพันธุ์จีน[n. exp.] (nok yāng kr) EN: Chinese Pond Heron FR: Crabier chinois [m]
นกยางลายเสือ[n. exp.] (nok yāng lā) EN: Malayan Night Heron ; Malaysian Night Heron FR: Bihoreau malais [m] ; Butor malais [m]
นกยางเปีย[n. exp.] (nok yāng pī) EN: Little Egret FR: Aigrette garzette [f] ; Aigrette blanche [f] ; Garzette blanche [f] ; Héron garzette [m] ; Petite Aigrette [f] ; Crosse [f]
นกยางทะเล[n. exp.] (nok yāng th) EN: Pacific Reef Egret ; Eastern Reef-Egret ; Eastern Reef Heron ; Pacific Reef Heron FR: Aigrette sacrée [f] ; Aigrette des récifs (de l’est) [f] ; Héron des palétuviers [m]
นกยางโทนน้อย[n. exp.] (nok yāngthø) EN: Intermediate Egret ; Plumed Egret ; Median Egret ; Yellow-billed Egret FR: Héron intermédiaire [m] ; Aigrette intermédiaire [f] ; Aigrette à bec jaune [f]
นกยางโทนใหญ่[n. exp.] (nok yāngthø) EN: Great Egret ; Great White Egret ; Common Egret ; White Heron ; Great White Heron FR: Grande Aigrette [f] ; Aigrette blanche [f] ; Héron huppé [m]
ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอ[X] (pāk prāsai ) EN: smooth-tongued and treacherous FR:
แพง[adj.] (phaēng) EN: expensive ; dear FR: cher ; onéreux ; coûteux ; chérot (fam.)
ผีเสื้อหัวกะโหลก[n.] (phīseūahūak) EN: death's head moth ; Acherontia styx FR:

*hero* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bacchusreiher {m} [ornith.]Chinese Pond Heron
Cocoireiher {m} [ornith.]Cocoi Heron
Riffreiher {m} [ornith.]Eastern Reef Heron
Goliathreiher {m} [ornith.]Goliath Heron
Graureiher {m} [ornith.]Grey Heron (Ardea cinerea)
Hainanreiher {m} [ornith.]Magnificent Night Heron
Heldentum {n}; Heroismus
heldenhaft {adj} | heldenhafter | am heldenhaftestenheroic | more heroic | most heroic
Herold {m}; Wappenherold
Kaiserreiher {m} [ornith.]Imperial Heron
Paddyreiher {m} [ornith.]Indian Pond Heron
Rotscheitelreiher {m} [ornith.]Japanese Night Heron
Prachtreiher {m} [ornith.]Javanese Pond Heron
Madagaskarreiher {m} [ornith.]Malagasy Heron
Wellenreiher {m} [ornith.]Malaysian Night Heron
Mangrovereiher {m} [ornith.]Green-backed Heron
Rotrückenreiher {m} [ornith.]Nankeen Night Heron
Nationalheld {m}national hero
Nationalheldin {f}national heroine
Seeheld {m}naval hero
Elsterreiher {m} [ornith.]Pied Heron
Purpurreiher {m} [ornith.]Purple Heron (Ardea purpurea)
trügerisch; verräterisch {adj} | trügerischer | am trügerischstentreacherous | more treacherous | most treacherous
Antiheld {m}antihero
Cherokee {n}cherokee
heldenhaft {adv}heroically
Heroin {n}heroin
heroisch {adj}heroical

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hero*
Back to top