ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hero-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hero, *hero*,

-hero- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, Mike, we were all proud of you. Being a hero and all.คุณจะรู้ว่าไมค์เราก็ภูมิใจในตัวคุณทั้งหมด เป็นฮีโร่และทุก
Our hero is familiar not only with Nietzsche, but Huysmans as wellวีรบุรุษของเราคุ้นเคยไม่กับมัน, แต่ Huysmans ซึ่งดีกว่า
When all the girls are in the cellar, our hero is highly aroused, having so many contacts without once ejaculatingเมื่อเด็กผู้หญิงทั้งหมดคือ in the หลุมใต้ดิน, วีรบุรุษของเรา... ...ที่ถูกกระตุ้นอย่างมาก, มี many contacts เกินไป โดยปราศจากที่พูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆครั้งหนึ่ง
Gentlemen, the hero of Champaran.ท่านทั้งหลาย วีรบุรุษแห่งชัมปาราน
It's not his best work, but the story's hero ... is named John Kinsella, my father.มันไม่ใช่งานที่ดีที่สุดของเขา แต่วีรบุรุษในเรื่อง... ตัวละครที่แมนน์สร้างขึ้น 26 ปีที่แล้ว ชื่อจอห์น คินเซลล่า - พ่อของผม
I said I could never respect a man whose hero was a criminal.ผมพูดว่า ผมไม่มีวันนับถือผู้ชาย ที่มีวีรบุรุษเป็นอาชญากร
Listen, nowadays you have to think like a hero just to behave like a merely decent human being.ฟังในปัจจุบันคุณต้องคิดเหมือนพระเอก เพียงเพื่อให้มีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์เพียงที่ดี
You're the hero of the hour.- ที่ดีที่สุด คุณพระเอกของชั่วโมง
We'll feature Gale's cast. My cast is only interesting until the hero shows up.ชายหนุ่มคนนี้ได้คบหากับลูกสาวผมอยู่
The warden of a Montana prison insists the unknown hero is a child molester who escaped from the institution in April.เค้าดูแลทุกคนที่ไม่มีทางไป ดังนั้นไม่มีอะไรที่จะให้ตั้งข้อสงสัย คนที่ทิ้งหลานๆไว้แล้วเที่ยวไปไหนต่อไหนนี่นะ
In Scotland, the leader of a religious sect claims the mysterious hero is, in fact, an angel anticipated in scripture.แล้วก้อเพื่อที่จะไปดูแลคนที่ไม่รุจักหัวนอนปลายเท้า มันไม่แปลกไปหน่อยเหรอ มันเป็นเรื่องจริงที่ว่า โจยังด๊อก เป็นอาวุธที่มีชีวิต เราไม่รุว่าเค้าจะทำอะไรต่อไป
The survivors were shocked to learn that the hero who appeared and pulled them to safety was indigent and hadn't slept in a bed in more than three years.วันนี้ชั้นสนใจหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์มากเลยล่ะ เรื่องคนที่มีเรื่องกับนักข่าว แฃ้วก้อคนที่เขียนข่าวมั่วๆ จะมาเปิดหนังสือพิมพ์ด้วยกัน

-hero- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃涅阿斯[Āi niè ā sī, ㄞ ㄋㄧㄝˋ ㄚ ㄙ, 埃涅阿斯] Aeneas, hero of Virgil's Aeneid
绿林豪客[lǜ lín háo kè, ㄌㄩˋ ㄌㄧㄣˊ ㄏㄠˊ ㄎㄜˋ, 绿林豪客 / 綠林豪客] bold hero of Greenwood (refers to popular hero in Robin Hood style)
阿凡提[Ā fán tí, ㄚ ㄈㄢˊ ㄊㄧˊ, 阿凡提] Effendi, wily and fearless hero of Uighur folk tales; smart guy
奇能异士[qí néng yì shì, ㄑㄧˊ ㄋㄥˊ ㄧˋ ㄕˋ, 奇能异士 / 奇能異士] extraordinary hero with special abilities; martial arts super-hero
主人公[zhǔ rén gōng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ, 主人公] hero (of a novel or film); main protagonist
大勇若怯[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, 大勇若怯] a great hero may appear timid (成语 saw); the really brave person remains level-headed
大勇若怯,大智若愚[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, da4 zhi4 ruo4 yu2, 大勇若怯,大智若愚] a great hero may appear timid, the wise may appear stupid (成语 saw); the general public may not recognize great talent
奥迪修斯[Ào dí xiū sī, ㄠˋ ㄉㄧˊ ㄒㄧㄡ ㄙ, 奥迪修斯 / 奧迪修斯] Odysseus, hero of Homer's Odyssey
参孙[Cān sūn, ㄘㄢ ㄙㄨㄣ, 参孙 / 參孫] Samson (name); biblical hero around 1100 BC
晏婴[Yàn Yīng, ㄧㄢˋ , 晏婴 / 晏嬰] Yanzi (-c 500 BC), famous statesman from Qi of the Warring States, also known as 晏子, hero of book 晏子春秋
晏子[Yàn zǐ, ㄧㄢˋ ㄗˇ, 晏子] Yanzi (-c 500 BC), famous statesman from Qi of the Warring States, also known as 晏婴, hero of book 晏子春秋

-hero- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパーヒーロー[, su-pa-hi-ro-] (n) super hero
ヒーロパケージ[, hi-ropake-ji] (n) hero package (commercial in which the product is the hero of the segment)
一世の雄[いっせいのゆう, isseinoyuu] (n) greatest hero (mastermind) of the age
燕雀鴻鵠[えんじゃくこうこく, enjakukoukoku] (exp) How can a small bird (a sparrow, a petty person) understand the aspirations of a great bird (a phoenix); Only a hero can understand a hero
英雄崇拝[えいゆうすうはい, eiyuusuuhai] (n) hero worship
軍神[ぐんしん, gunshin] (n) god of war; war hero

-hero- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮีไร่[n.] (hīrai) EN: hero FR: héros [m]
ฮีโร่[n.] (hīrō) EN: hero FR: héros [m]
พระ[n.] (phra) EN: leading actor ; hero FR:
พระเอก[n.] (phra-ēk) EN: hero ; eading actor ; actor in a leading rôle ; male star FR: héros [m] ; acteur principal [m]
ผู้ยิ่งใหญ่[n. exp.] (phū yingyai) EN: big man ; powerful person ; person of consequence ; great man ; hero FR: personnage illustre [m] ; célébrité [f] ; sommité [f] ; personne éminente [f] ; grand homme [m]
ตัวละครเอก[n. exp.] (tūalakhøn ē) EN: hero FR: personnage principal [m] ; premier rôle [m]
วีรบุรุษ[n.] (wīraburut) EN: hero FR: héros [m]
วีรชน[n.] (wīrachon) EN: hero ; heroic person ; heroes ; courageous people ; brave people FR: héros [mpl]

-hero- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nationalheld {m}national hero
Seeheld {m}naval hero

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hero-
Back to top