ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

light

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *light*, -light-

light ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
light (n.) ความสว่าง Syn. brightness
light (vt.) จุดไฟ See also: จุด, ติดไฟ, ก่อไฟ Syn. ignite, kindle
light (vt.) ทำให้สว่าง See also: ให้ความสว่าง, ให้แสงสว่าง Syn. illuminate
light (n.) ไฟฉาย Syn. torch
light (n.) ไฟแช็ค See also: ไม้ขีดไฟ Syn. lighter
light (n.) ไฟหน้ารถ See also: ไฟรถยนต์
light (vi.) สว่าง
light (adj.) สว่าง See also: เต็มไปด้วยแสงสว่าง, สุกใส Syn. bright
light (n.) สัญญาณไฟ (จราจร) See also: ไฟจราจร Syn. traffic light, traffic signal
light (n.) แสงสว่าง
light (n.) แหล่งกำเนิดแสง
light (adj.) ง่าย See also: ไม่ยากเย็น, ไม่หนักหนา Syn. easy Ops. difficult
light (adj.) ที่ขึ้นฟู (อาหาร)
light (adj.) ที่มีน้ำหนักเบา See also: ที่มีน้ำหนักน้อย Ops. heavy
light (adj.) ที่ย่อยง่าย See also: ที่ไม่หนักท้อง
light (adj.) ที่ให้พลังงานต่ำ (อาหาร)
light (adj.) บางเบา Ops. heavy
light (adj.) เบาๆ อ่อนๆ (ลม, ฝน) Syn. soft, gentle Ops. heavy
light (adj.) ไม่เคร่งเครียด See also: ผ่อนคลาย Syn. amusing
light (adj.) อ่อน (สี) See also: ซีด, จาง Syn. pale Ops. dark
light air (n.) ลมที่มีความเร็ว 1-3 ไมล์ต่อชั่วโมง
light brown (adj.) ที่มีสีน้ำตาลอ่อน
light brown (n.) สีน้ำตาลแกมเหลือง
light bulb (n.) หลอดไฟฟ้า See also: หลอดไฟ Syn. electric light, incandescent lamp
light bulb (sl.) หญิงท้อง See also: คนตั้งครรภ์
light gray (n.) สีเทาอ่อน Syn. beige
light heavyweight (n.) นักมวยรุ่นไลท์เฮฟวี่เวท (มีน้ำหนักไม่เกิน 79.39 กิโลกรัม)
light into (phrv.) โจมตีอย่างรุนแรง (ด้วยกำลังหรือคำพูด) Syn. lay into
light meal (n.) อาหารว่าง See also: อาหารกินเล่น Syn. snack
light of truth (n.) การเปิดเผยของพระเจ้า See also: การแสดงให้เห็นความจริง
light on (phrv.) เกาะบน See also: วางลงบน Syn. alight on
light on (phrv.) มองไปทาง
light on (phrv.) ค้นพบโดยบังเอิญ Syn. happen on
light out (phrv.) รีบออกไป (คำไม่เป็นทางการ) See also: จากไปอย่างเร็ว Syn. clear out, cut out, dig out
light spear (n.) แหลน See also: ทวน, หอก, หลาว
light to (phrv.) ปล่อยเชือกให้พอที่จะผูก
light up (phrv.) ทำให้สว่างขึ้น
light up (phrv.) จุดบุหรี่ See also: ติดบุหรี่
light up (phrv.) เปิดไฟ
light up (phrv.) ทำให้ร่าเริงขึ้น See also: ยินดีขึ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
light 1(ไลทฺ) {lit/lighted,lit/lighted,lighting,lights} n. แสง,แสงสว่าง,ความสว่าง,ไฟ,ดวงไฟ,ตะเกียง,โคม,โคมไฟ,ประทีป,ประภาคาร,ไฟสัญญาณ,อรุณ,กลางวัน,การรู้ adj. สว่าง,มีแสงสว่าง,ซีด,ขาว,จาง,มีครีมหรือนมมาก,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,เปิดไฟ,ติดไฟ,ส่องสว่าง,ทำให้สว่าง,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,กลายเป็นแสงสวาง,มีชีวิตชีวา,ถูกเปิดเผยถูกค้นพบ
light 3(ไลทฺ) {lighted,lighting,lights} vi. ลง,ลงจากรถ,ลงจากม้า,ลงมาเกาะ,ลงเดิน,ปรากฎขึ้นอย่างบังเอิญ. -Phr. (light into โจมตีกล่าวโจมตี) -Phr. (light out จากไปอย่างรวดเร็ว)
light air n .ลมที่มีความเร็ว1-3ไมล์ต่อชั่วโมง
light heavyweightนักมวยรุ่นที่มีน้ำหนัก161-174ปอนด์อยู่ระหว่างรุ่นมิดเดิลเวทกับเฮฟวีเวท
light machine gunn. ปืนกลเบา มีขนาดลำกล้องไม่มากกว่า.30 นิ้ว
light show n .การแสดงแสงไฟ
light-hearted(ไลทฺ'ฮาร์'ทิด) adj. เบิกบานใจ,ร่าเริง,ไม่มีอะไรเป็นห่วง., See also: light-heartedness n. ดูlight-hearted, Syn. lighthearted
light-minded(ไลทฺ'ไมดิด) adj. เหลาะแหละ,ไม่เอาจริงเอาจัง,สะเพร่า,เลินเล่อ., See also: light-mindedness n. ดูlight-minded
light-year(ไลทฺ'เยียร์) n. ปีแสง,ระยะทางที่แสงเดินทางในเวลาหนึ่งปี (lt-yr)
lighten(ไล'เทิน) vi.,vt. (ทำให้) เบาขึ้น,จางขึ้น,สว่างขึ้น,โล่งอก,เบิกบาน,ลดลง,ลดหย่อน,เบาขึ้น,ง่ายขึ้น,แวววับ,สว่าง,รู้,แวววับ, See also: lightener n. ดูlighten, Syn. brighten
lighter(ไล'เทอะ) n. ผู้จุดไฟ,เครื่องจุดไฟ,ไฟแช็ก ,เรือขนส่งสินค้าขึ้นลงจากเรือใหญ่ในระยะสั้น. vt.ขนส่ง ด้วยเรือดังกล่าว
lighthouse(ไลทฺ'เฮาซฺ) n. ประภาคาร
lighting(ไล'ทิง) n. การจุดไฟ,การส่องแสงสว่าง,การจัดไฟ,อุปกรณ์ติดตั้งการส่องแสงสว่าง
lightly(ไลทฺ'ลี) adv. เบา,เบาบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,อย่างง่าย ๆ ,ไม่ลำบาก,ร่าเริง,เบิกบานใจ,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ,ว่องไว,คล่องแคล่ว,ไม่สนใจ,ล่องลอย, Syn. slightly
lightness(ไลทฺ'นิส) n. ความสว่าง,การมีสีอ่อน,การมีสีซีด,ความเบา,ความแคล่วคล่อง,การไม่มีภาระ,ความเบิกบานใจ,ความอ่อนช้อย,ความเก๋,ความเลินเล่อ,
lightning(ไลทฺ'นิง) n. ฟ้าแลบ. vi. ปล่อยไฟแลบ, (ฟ้า) แลบ.adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายฟ้าแลบ
lightning arrestern. สายล่อฟ้า,อุปกรณ์ล่อฟ้า
lightning bugn. =firefly (ดู) ,แมลงหิ่งห้อย
lightning rodn. สายล่อฟ้า
lightship(ไลทฺ'ชิพ) n. เรือทอดสมอที่ให้สัญญาณไฟเพื่อช่วยการเรือของเรืออื่น ๆ
lightsome(ไลทฺ'เซิม) adj. เบา,คล่องแคล่ว,ว่องไว,เบิกบาน,ร่าเริง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เปลี่ยนแปลงง่าย,ปล่อยแสง,สะท้อนแสง,สว่างไสว
lightweight(ไลทฺ'เวท) adj. เบา,มีน้ำหนักเบา,ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เกี่ยวกับนักมวยรุ่นไลท์เวท. n. บุคคลที่มีน้ำหนักเบากว่าปกติ,นักมวยที่มีน้ำหนัก126-134 ปอนด์ อยู่ระหว่างรุ่นเฟทเธอเวทกับรุ่นเวลเทอเวท
lightwood(ไลทฺ'วูด) n. ไม้สำหรับติดไฟ,ไม้สน
English-Thai: Nontri Dictionary
light(adj) สว่าง,อ่อนๆ,ง่าย,เบา,เล่นๆ,คล่องแคล่ว,นิดหน่อย
LIGHT-light-minded(adj) ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า
lighten(vi) สว่างขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,เบาขึ้น
lighter(n) ไฟแช็ค,ไม้ขีดไฟ,เรือลำเลียง,เรือโป๊ะจ้าย
lighthouse(n) กระโจมไฟ,ประภาคาร
lightness(n) ความสว่าง,ความร่าเริง,ความคล่องแคล่ว,ความเบา,ความเบิกบาน
lightning(n) ฟ้าแลบ
lightship(n) เรือบอกสัญญาณเขตอันตราย
lightsome(adj) สดชื่น,เบิกบาน,คล่องแคล่ว,เบา,สะเพร่า,เลินเล่อ
lightweight(n) นักมวยที่เบากว่า 135 ปอนด์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
light emitting diode (LED)ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lighting heatความร้อนจากไฟส่องสว่าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
lightning pain; pain, fulgurant; pain, shootingอาการปวดแปลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lightแสง [TU Subject Heading]
Lighteningฟ้าแลบ [การแพทย์]
Lighthousesประภาคาร [TU Subject Heading]
Lightingการส่องสว่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lightningฟ้าผ่า [TU Subject Heading]
Lightweight concreteคอนกรีตน้ำหนักเบา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุม (v.) set on a light fire
เปิดไฟ (v.) turn the light on See also: switch the light on
ก่อไฟ (v.) light See also: start a fire, kindle a fire, ignite Syn. จุดไฟ
จุด (v.) light See also: kindle, ignite, set on fire Syn. จุดไฟ, ติดไฟ, ก่อไฟ Ops. ดับ
จุดไฟ (v.) light See also: kindle, ignite, set on fire Syn. ติดไฟ, ก่อไฟ Ops. ดับไฟ
ติด (v.) light See also: kindle, ignite, set fire to Syn. จุด, ก่อ Ops. ดับ
ธุมเพลิง (n.) light See also: phenomenal light in the sky
ประภาส (n.) light See also: illumination Syn. แสงสว่าง Ops. ความมืด
ภัสสร (n.) light See also: rays of sunshine Syn. แสงสว่าง, รัศมี, ภา
ภา (n.) light See also: ray Syn. แสงสว่าง, รัศมี, ภัสสร
ภาณุ (n.) light See also: brightness, rays of light Syn. แสงสว่าง, แสง
ภาส (n.) light See also: brightness Syn. แสง, ความสว่าง
รุจี (n.) light See also: ray Syn. แสง
รุม (adj.) light Syn. อ่อนๆ, รุมๆ
รุมๆ (adj.) light Syn. อ่อนๆ
รูจี (n.) light See also: ray Syn. รุจี, แสง
ลหุ (adj.) light Syn. เบา
อ่อนๆ (adj.) light Syn. รุมๆ
อาภา (n.) light See also: brightness, ray Syn. อาภาส, แสง, รัศมี, ความสว่าง
อาภาส (n.) light See also: ray, brightness Syn. อาภา, รัศมี, แสงสว่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There is not enough light to readไฟไม่สว่างพอที่จะอ่านหนังสือ
The flight is delayedเที่ยวบินนั่นเลื่อนเวลาออกไป
Eat a little bit lighterทานให้น้อยขึ้นหน่อย
Not at all, we are delighted to have youไม่เลย พวกเราต่างหากดีใจที่คุณมา
We're delighted to have youพวกเราดีใจที่คุณมา
We need more lightพวกเราต้องการแสงสว่างมากกว่านี้
It's lighter and stronger at the same timeมันทั้งเบากว่าและแข็งแรงกว่าในเวลาเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A bulletproof uniform. The material is as light as silk.ชุดกันกระสุน ทำจากผ้าไหมครับ
Now passing, Tomainia's light artillery.ที่กำลังจะได้ชม คือ ปืนใหญ่กระสุนเพลิง
He is flying into the rainbow, into the light of hope, into the future, the glorious future that belongs to you, to me and to all of us.เขาจะบินเข้าไปในสายรุ้ง เป็นแสงแห่งความหวัง ในอนาคต อนาคตที่รุ่งโรจน์ ที่เป็นของคุณ
Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and suddenly it seemed to me that light came from the windows.เเสงจันทร์อาจทําให้เกิดภาพลวงตา ทําให้ฉันเห็นว่ามีเเสงไฟ ลอดออกมาจากหน้าต่าง
That quick light step. I couldn't mistake it anywhere.ฉันจําเสียงฝีเท้าเเผ่วเบานั่นได้เเม่นยํา
They had eaten with no light on the table, and it was dark now.พวกเขาได้กินกับไม่มีแสงไฟ บนโต๊ะ และมันก็มืดในขณะนี้
He saw the reflected glare of the light of the city at around 10:00 at night.เขาเห็นแสงจ้าสะท้อนของแสง ของเมืองที่ประมาณ 10: 00 ใน เวลากลางคืน
You're light again, George.คุณจะรู้ว่ามันไม่คุณว่าแสง
Let us go into the ring in this, our first round, with the light of battle in our eyes and the strength of the righteous in our hearts.ให้เราไปเป็นแหวนในเรื่องนี้ รอบแรกของเราด้วยแสงของ การต่อสู้ ในสายตาและความแข็งแรง ของเรา
If we can get our very small cricket pitch by first light tomorrow morning.ถ้าเราได้รับสนามคริกเก็ตขนาด เล็กมากของเรา โดยแสงแรกเช้าวันพรุ่งนี้
His sound has gone out unto all the lands and His light unto the end of the world.พระองค์ทรงล้มล้างโลกเเห่งบาปใบเก่า สร้างโลกขึ้นใหม่ จวบจนวาระสุดท้ายของโลก
She was the light of my life.เธอเป็นความสว่างของชีวิตของฉัน

light ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
依照[yī zhào, ㄧ ㄓㄠˋ, 依照] according to; in light of
按照[àn zhào, ㄢˋ ㄓㄠˋ, 按照] according to; in accordance with; in the light of; on the basis of
轻机关枪[qīng jī guān qiāng, ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ, 轻机关枪 / 輕機關槍] also written 輕機槍|轻机枪; light machine gun
博尔德[bó ěr dé, ㄅㄛˊ ㄦˇ ㄉㄜˊ, 博尔德 / 博爾德] Baldr or Baldur, god of light in Norse mythology
微风[wēi fēng, ㄨㄟ ㄈㄥ, 微风 / 微風] breeze; light wind
轻风[qīng fēng, ㄑㄧㄥ ㄈㄥ, 轻风 / 輕風] breeze; light wind
不避艰险[bù bì jiān xiǎn, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, 不避艰险 / 不避艱險] shrink or flinch from no difficulty or danger; make light of difficulties and dangers
暗星云[àn xīng yún, ㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, 暗星云 / 暗星雲] dark nebula (visible as a shadow, absorbing light from behind); absorption nebula
灵光[líng guāng, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄨㄤ, 灵光 / 靈光] divine light (around the Buddha); a halo; a miraculous column of light; (slang) jolly good!
毛毛雨[máo máo yǔ, ㄇㄠˊ ㄇㄠˊ ㄩˇ, 毛毛雨] drizzle; light rain
飘飘然[piāo piāo rán, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ ㄖㄢˊ, 飘飘然 / 飄飄然] elated; light and airy feeling (after a few drinks); smug and conceited; complacent
喜形于色[xǐ xíng yú sè, ㄒㄧˇ ㄒㄧㄥˊ ㄩˊ ㄙㄜˋ, 喜形于色 / 喜形於色] face light up with delight (成语 saw); to beam with joy
亮光[liàng guāng, ㄌㄧㄤˋ ㄍㄨㄤ, 亮光] light; beam of light; gleam of light; light reflected from an object
荧光棒[yíng guāng bàng, ˊ ㄍㄨㄤ ㄅㄤˋ, 荧光棒 / 熒光棒] glow stick; glowstick; light stick; lightstick
轻盈[qīng yíng, ㄑㄧㄥ ˊ, 轻盈 / 輕盈] graceful; lithe; light and graceful; lighthearted; relaxed
光二极管[guāng èr jí guǎn, ㄍㄨㄤ ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, 光二极管 / 光二極管] light emitting diode; LED
日月晕[rì yuè yùn, ㄖˋ ㄩㄝˋ ㄩㄣˋ, 日月晕 / 日月暈] halo; ring of light around the sun or moon
[dàn, ㄉㄢˋ, 淡] insipid; diluted; weak; light in color; tasteless; fresh; indifferent; nitrogen
引柴[yǐn chái, ˇ ㄔㄞˊ, 引柴] kindling (to light a fire)
光射线[guāng shè xiàn, ㄍㄨㄤ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 光射线 / 光射線] light ray
光波[guāng bō, ㄍㄨㄤ ㄅㄛ, 光波] light wave
光源[guāng yuán, ㄍㄨㄤ ㄩㄢˊ, 光源] light source
光笔[guāng bǐ, ㄍㄨㄤ ㄅㄧˇ, 光笔 / 光筆] light pen
灯泡[dēng pào, ㄉㄥ ㄆㄠˋ, 灯泡 / 燈泡] light bulb; same as 電燈泡|电灯泡
电灯泡[diàn dēng pào, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄠˋ, 电灯泡 / 電燈泡] light bulb; (slang) unwanted third guest
电珠[diàn zhū, ㄉㄧㄢˋ ㄓㄨ, 电珠 / 電珠] light bulb
轻机枪[qīng jī qiāng, ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄑㄧㄤ, 轻机枪 / 輕機槍] light machine gun
轻捷[qīng jié, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ, 轻捷 / 輕捷] light on one's feet; nimble; agile; same as 輕快敏捷|轻快敏捷
轻便[qīng biàn, ㄑㄧㄥ ㄅㄧㄢˋ, 轻便 / 輕便] lightweight and portable; light and convenient
流明[liú míng, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄧㄥˊ, 流明] lumen (unit of light flux)
不远千里[bù yuǎn qiān lǐ, ㄅㄨˋ ㄩㄢˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, 不远千里 / 不遠千里] make light of traveling a thousand li; go to the trouble of traveling a long distance
十六烷值[shí liù wán zhí, ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄨㄢˊ ㄓˊ, 十六烷值] cetane number (quality of light diesel fuel, measured by its ignition delay)
光感应[guāng gǎn yìng, ㄍㄨㄤ ㄍㄢˇ ˋ, 光感应] optical response; reaction to light; light sensitive; photoinduction
纸煤儿[zhǐ méi r, ㄓˇ ㄇㄟˊ ㄖ˙, 纸煤儿 / 紙煤兒] paper taper used to light cigarette etc
秒差距[miǎo chā jù, ㄇㄧㄠˇ ㄔㄚ ㄐㄩˋ, 秒差距] parallax second or parsec or pc, astronomic unit of distance, approx 3.26 light years
品红[pǐn hóng, ㄆㄧㄣˇ ㄏㄨㄥˊ, 品红 / 品紅] pink; light red
轻声[qīng shēng, ㄑㄧㄥ ㄕㄥ, 轻声 / 輕聲] quietly; softly; neutral tone; light stress
红灯区[hóng dēng qū, ㄏㄨㄥˊ ㄉㄥ ㄑㄩ, 红灯区 / 紅燈區] red light district
浓淡[nóng dàn, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄢˋ, 浓淡 / 濃淡] shade (of a color, i.e. light or dark)
亮相[liàng xiàng, ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄤˋ, 亮相] a still pose on stage; to appear in public; to reveal one's position; to see the light of day

light ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アークライト[, a-kuraito] (n) arc light
アークランプ[, a-kuranpu] (n) arc lamp; arc light
アーク灯;アーク燈[アークとう, a-ku tou] (n) arc light
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light
アプローチライト[, apuro-chiraito] (n) approach light
アラビアンライト[, arabianraito] (n) Arabian light
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period
ありんすことば[, arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period
アンビエント光[アンビエントこう, anbiento kou] (n) {comp} ambient light
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants
きつね色;狐色[きつねいろ, kitsuneiro] (n) light brown
きび砂糖;黍砂糖[きびざとう, kibizatou] (n) light brown sugar
キャラバンシューズ[, kyarabanshu-zu] (n) light mountain-climbing shoes (wasei
きらり[, kirari] (adv,adv-to) (on-mim) with a momentary flash of light
グロースティック[, guro-suteikku] (n) (See 光る棒) glowstick; neon light stick
ゴーサイン[, go-sain] (n) green light (wasei
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling)
サイリューム[, sairyu-mu] (n) light stick (from Cyalume (tradename)); glow stick
さくい[, sakui] (adj-i) (1) friendly; sociable; (2) brittle; fragile; light
シーリング照明器具[シーリングしょうめいきぐ, shi-ringu shoumeikigu] (n) ceiling light
スモールライト[, sumo-ruraito] (n) parking light (wasei
[, ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative
[, da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P)
ディスケットドライブランプ[, deisukettodoraiburanpu] (n) {comp} diskette light
ニュートン式望遠鏡[ニュートンしきぼうえんきょう, nyu-ton shikibouenkyou] (n) Newtonian telescope (having a secondary mirror at 45 degrees, reflecting light into the eyepiece)
に照らして[にてらして, niterashite] (exp) in comparison with; when compared with; according to; in light of; in view of
はたはた[, hatahata] (n) flutter; flap (sound representing something light such as cloth or feathers moving in the wind)
ぱたぱた[, patapata] (adv,vs) (1) (on-mim) flap (sound of something light and thin such as a fan moving through the air); (2) pitter-patter (sound of light footsteps); (3) dealing with a situation quickly
バックライト[, bakkuraito] (n) back light; backlight; backlite; backup light
パトライト[, patoraito] (n) (abbr) (See パトカー) rotating warning light similar to the one on a patrol car (wasei
ぱらり[, parari] (adv-to,adv) sprinkling; dropping in small light bits
ハレーション[, hare-shon] (n) halation (i.e. in photography, a halo-effect when additional light leaks out around the subject)
ハロゲンライト[, harogenraito] (n) halogen light
フォッグライト[, fogguraito] (n) fog light
ブラックライト[, burakkuraito] (n) black light; ultraviolet light; UV light
メタルハイドライト[, metaruhaidoraito] (n) metal halide; MH; type of high intensity discharge (HID) light bulb
ゆかた地;浴衣地[ゆかたじ, yukataji] (n) yukata cloth material; special light woven material 36-40cm wide for making yukata
ライトウエルター級[ライトウエルターきゅう, raitoueruta-kyuu] (n) light welterweight
ライトツナ[, raitotsuna] (n) light canned tuna (wasei
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インジケータランプ[いんじけーたらんぷ, injike-taranpu] indicator light
スポット光源[すぽっとこうげん, supottokougen] spot light source
ディスケットドライブランプ[でいすけっとどらいぶらんぷ, deisukettodoraiburanpu] diskette light
ペンに似た[ペンににた, pen ninita] light pen
ライトボタン[らいとぼたん, raitobotan] virtual push button, light button
ワークステーション光源[ワークステーションこうげん, wa-kusute-shon kougen] workstation light source
仮想押しボタン[かそうおしぼたん, kasouoshibotan] virtual push button, light button
平行光源[へいこうこうげん, heikoukougen] directional light source
照射方向[しょうしゃほうこう, shoushahoukou] light source direction
環境光源[かんきょうこうげん, kankyoukougen] ambient light source
発光ダイオード[はっこうダイオード, hakkou daio-do] light emitting diode, LED
発光ダイオド[はっこうダイオド, hakkou daiodo] LED, light emitting diode
発光素子[かっこうそし, kakkousoshi] light emitter (fiber optics)
フライトデータレコーダー[ふらいとでーたれこーだー, furaitode-tareko-da-] flight data recorder
ライトペン[らいとぺん, raitopen] light-pen
ライトペンヒット[らいとぺんひっと, raitopenhitto] light-pen detection, light-pen hit
ライトペン検出[らいとぺんけんしゅつ, raitopenkenshutsu] light-pen detection, light-pen hit
ランプ点灯[ランプてんとう, ranpu tentou] lighting of a lamp (LED)
光源モデル[こうげんモデル, kougen moderu] lighting model
光通信[ひかりつうしん, hikaritsuushin] light-wave communication
強調[きょうちょう, kyouchou] highlight
強調表示[きょうちょうひょうじ, kyouchouhyouji] highlighting (vs)
強調表示フィルタ[きょうちょうひょうじフィルタ, kyouchouhyouji firuta] highlighting filter
照射処理[しょうしゃしょり, shoushashori] lighting
顕示性[けんじせい, kenjisei] highlighting
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
日射し[ひざし, hizashi] Thai: แดดส่อง English: sunlight
明り[あかり, akari] Thai: แสงสว่าง English: light

light ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารเบา[n. exp.] (āhān bao) EN: light meal ; light food FR: repas léger [m]
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment ; hors d'oeuvres ; appetizers FR: collation [f] ; repas léger [m]
บันเทิงคดี[n.] (banthoēngkh) EN: fiction ; light entertainment FR:
เบา[adj.] (bao) EN: soft ; gentle ; light ; slow ; low ; lightweight FR: faible ; léger
เบา[adj.] (bao) EN: light ; not heavy FR: léger ; peu pesant ; allégé
เบามาก[adj.] (bao māk) EN: as light as a feather (loc.) FR: léger comme une plume (fig.)
เบาหวิว[v. exp.] (bao wiū) EN: feel weightless ; feel light ; be light FR: être léger comme l'air
ฉาย[v.] (chāi) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up FR: éclairer ; rayonner
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask FR:
ดับไฟ[v. exp.] (dap fai) EN: extinguish ; turn out the light ; turn off the light FR: éteindre la lumière
ดินซุย[n. exp.] (din sui) EN: friable soil ; loose soil ; light soil FR: terre friable [f] ; sol friable [m]
ดวงไฟ[n. exp.] (dūang fai) EN: lamp ; light FR: lampe [f]
ดวงประทีป[n.] (dūang prath) EN: lamp ; light ; torch ; flame ; flamelight ; torchlight ; lantern light FR: lampe [f] ; torche [f]
เอื่อย[adj.] (eūay) EN: sluggish ; indolent ; slouchy ; slow ; soft ; light FR: indolent
ฟ้า[adj.] (fā) EN: blue ; light blue FR: bleu ; bleu ciel
ฝ่าไฟแดง[v. exp.] (fā fai daēn) EN: run a red light ; jump the lights FR: brûler un feu rouge ; griller un feu rouge (fig.)
ไฟ[n.] (fai) EN: electric lamp ; light FR: feu [f] ; lampe [f] ; lumière [f]
ไฟเบรค[n. exp.] (fai brēk) EN: brake light FR: feux stop [mpl]
ไฟฉุกเฉิน[n. exp.] (fai chukcho) EN: emergency light FR: éclairage de sécurité [m] ; éclairage de secours [m]
ไฟแดง[n. exp.] (fai daēng) EN: red light ; travel light FR: feu rouge [m]
ไฟจราจร[n. exp.] (fai jarājøn) EN: traffic light FR: feux de circulation [mpl] ; feux de signalisation [mpl]
ไฟกะพริบเตือน[n. exp.] (fai kaphrip) EN: flashing warning light FR:
ไฟเขียว[n. exp.] (fai khīo) EN: green light FR: feu vert [m]
ไฟเขียวขึ้น[v. exp.] (fai khīo kh) EN: the traffic light turns green FR: le feu est passé au vert
ไฟเหลือง[n. exp.] (fai leūang) EN: yellow light FR: feu orange [m] ; feu jaune [m]
ไฟเลี้ยว[n.] (fai līo) EN: turn signal light FR: clignotant [m] ; clignoteur [m] (Belg.)
ไฟนีออน[n. exp.] (fai nīøn) EN: neon light FR: néon [m] ; tube fluorescent [m]
ไฟสัญญาณ[n. exp.] (fai sanyān) EN: traffic light ; light signals FR: feu de circulation [m]
ไฟท้าย[n. exp.] (fai thāi) EN: rear light ; taillight FR: feu arrière [m]
ไฟถนน[X] (fai thanon) EN: street light ; streetlamp FR: lampadaire [m] ; réverbère [m] ; éclairage public [m]
ฝนเล็กน้อย[n. exp.] (fon leknøi) EN: light rain FR: pluie légère [f]
ฝนประปราย[n. exp.] (fon praprāi) EN: very light rain FR: pluie très légère [f]
ฝนปรอย[n. exp.] (fon prøi) EN: light rain ; drizzle FR:
ฝนโปรยปราย[n. exp.] (fon prōiprā) EN: light rain ; drizzle FR: bruine [f]
ฝนตกพรำ ๆ[n. exp.] (fon tok phr) EN: light rain ; steady rain FR:
ให้แสงสว่าง[v. exp.] (hai saēngsa) EN: light FR:
จลา[n.] (jalā) EN: bright light FR:
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
จืด[adj.] (jeūt) EN: light ; mild ; weak FR: doux
จุด[v.] (jut) EN: ignite ; set fire to ; set on fire ; kindle ; light FR: allumer

light ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streulicht {n}adventitious light
Kunstlicht {n}artificial light
Lichtstrahl {m}beam of light
Blinkfeuer {n}intermittent light
Blinklicht {n} [auto]indicator light; flashing light
Lichtkegel {m}cone of light; beam of light; light beam
Dauerlichtelement {n}continuous light element
Innenlampe {f} [auto]courtesy light
Lieferwagen {m}delivery van; light delivery truck [Am.]
Abblendlicht {n}dim light
Lichtechtheit {f}fastness to light
Feuer {n} | ein Feuer anzünden | ein Feuer machen | bengalisches Feuerfire | to light a fire | to start a fire | Bengal light
Leuchtstofflicht {n}fluorescent light
Gasbeleuchtung {f}gas light
Lichtschimmer {m}gleam of light
Lichteinfall {m}incidence of light
Auflicht {n}; einfallendes Lichtincident light
Hauptakteur {m}leading light
Abblendlicht {n}low beam light
Neonröhre {f}strip light [Br.]
Außenlicht {n}outside light
Parklicht {n}parking light
Streiflicht {n}ray of light
Rücklicht {n}rear lamp; rear light
Lichtermeer {n}sea of light
lichtempfindlich {adj}sensitive to light
Standlicht {n} [auto] | mit Standlicht fahrensidelights; parking light | to drive on sidelights
Lichtquelle {f}source of light
Schlussleuchte {f}tail light
Löschen {n} mit ultraviolettem Lichtultraviolet erasing; ultraviolet light erasing
Abenddämmerung {f}; Zwielichttwilight
Lichtermeer {n}blaze of lights
Blitz {m} | wie ein geölter Blitz [ugs.]lightning | like greased lightning; like a bat out of hell; like a blue streak [coll.]
Blitzableiter {m}lightning conductor; conductor; lightning rod
Kapitalflucht {f}flight of capital
Deckenbeleuchtung {f}ceiling lighting
Charterflug {m}charter flight
Feuerzeug {n}cigarette lighter; lighter
Anschlussflug {m}connecting flight
die Aufklärung {f} [hist.]the Enlightenment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า light
Back to top