ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bed*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bed, -bed-

*bed* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abed (adv.) บนเตียง
absorbed (adj.) ที่หมกมุ่นกับ Syn. engrossed, immersed
barbed (adj.) (ตะขอหรือลูกศร) ที่มีเงี่ยงโค้งออก See also: (ตะขอหรือลูกศร) ที่มีลวดโค้งออก Syn. spiked, hooked Ops. blunt
bed (n.) เตียงนอน See also: ที่สำหรับนอน, หมอน, ฟูก Syn. divan, cot
bed (n.) การนอนหลับ
bed (n.) การมีเพศสัมพันธ์
bed (n.) แปลงหรือร่อง (ปลูกผัก / ต้นไม้) See also: แปลงที่ดิน, ร่อง
bed (n.) พื้นดินก้นทะเล แม้น้ำหรือทะเลสาบ
bed (n.) พื้นที่ใต้ทะเลที่มีหอยฝังตัวอยู่
bed (n.) ฐานของถนนหรือรางรถไฟ See also: แท่น
bed (n.) ชั้นหิน See also: แนวหิน
bed (vt.) ฝังลงไป
bed (vt.) มีเพศสัมพันธ ์(คำไม่เป็นทางการ) Syn. sleep with
bed (vt.) ทำให้เป็นชั้น
bed and breakfast (n.) ห้องพักพร้อมบริการอาหาร
bed down (phrv.) นอน (ในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่นอน) Syn. bunk down
bed in (phrv.) ทำให้ยึดแน่นกับดิน (เช่น ปลูกพืช, ตั้งฐานปืน) See also: ทำให้แน่น
bed of roses (sl.) ชีวิตที่สุขสบาย
bed or table cover (n.) ผ้าปู (เตียง, โต๊ะ)
bed out (phrv.) ปลูกพืช (ต้นอ่อน) ลงดิน
bed sheet (n.) ผ้าปูที่นอน Syn. counterpane
bed sheet (n.) ผ้าปูที่นอน Syn. covering
bed sitting room (n.) ห้องที่ให้เช่าและพักอาศัย Syn. bedsitter
bed-wetting (n.) ปัญหาปัสสาวะรดที่นอน (มักเป็นในเด็กขณะนอนหลับ)
bedaub (vt.) ทาแป้ง See also: ผัดหน้า Syn. spatter, spray
bedaub with (phrv.) ทำให้เปื้อนด้วย See also: ทำให้สกปรกไปด้วย, ป้ายด้วย Syn. besmear with, smear with
bedazzling (adj.) น่าประหลาดใจ See also: น่าพิศวง, น่าอัศจรรย์ Syn. astonishing, stupefying
bedbug (n.) ตัวเรือด See also: ตัวไร Syn. chinch, parasite
bedchamber (n.) ห้องนอน Syn. bedroom
bedclothes (n.) ผ้าปูที่นอนหรือผ้าคลุมเตียง Syn. bedcovers
bedcover (n.) ผ้าคลุมเตียง Syn. spread
bedcovers (n.) ผ้าคลุมเตียง
beddy-bye (n.) การงีบหลับ See also: การเคลิ้มหลับ, การสัปหงก, การนอนหลับ Syn. sleep, sleepiness
bedeck (vt.) ประดับประดา See also: ตกแต่ง, ทำให้สะพรั่ง Syn. decorate
bedeck with (phrv.) ประดับด้วย See also: ตกแต่งไปด้วย Syn. deck with
bedevil (vt.) ทำให้เป็นปัญหามากและยาวนาน
bedew with (phrv.) ทำให้เปียกแฉะ (คำเก่า) See also: ทำให้เปียก
bedewed (adj.) ซึ่งชุ่มด้วยน้ำค้าง See also: ซึ่งชื้นด้วยน้ำค้าง
bedfellow (n.) คนหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
bedhead (n.) หัวเตียง
English-Thai: HOPE Dictionary
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ,ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal)
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น,ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed)
albedo(แอลบี' โด) n. สัดส่วนของแสงที่สะท้อนกลับจากดาวพรเคราะห์กับแสงที่ดาวนั้นได้รับ, อัตราสะท้อนกลับ
bed(เบด) n. เตียง,ที่นอน,ฐาน,แท่น,การนอนหลับ,ใต้ท้องแม่น้ำ,พื้นล่าง,ชั้นหิน,กองหนึ่ง,แปลง,ร่อง,พื้นถนนรถไฟ, Syn. bedstead
bed and boardn. ที่พักและอาหาร,พันธะการสมรส
bed linenผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
bed-wettingn. การปัสสาวะรดที่นอน, Syn. enuresis
bedaub(บิดอบ') {bedaubed,bedaubing,bedaubs} vt. ป้าย,ทำให้สกปรกด้วย,เปื้อน,ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub
bedazzle(บิแดซ'เซิล) {bedazzled,bedazzling,bedazzles} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย,ทำให้หลงเสน่ห์, See also: bedazzlement n. ดูbedazzle
bedbug(เบด'บัก) n. ตัวเรือด
bedchamber(เบด'เชมเบอะ) n. ห้องนอน
bedding(เบด'ดิง) n. ที่นอนและผ้าปูที่นอน
bedeck(บิเดค') {bedecked,bedecking,bedecks} vt. ประดับ,ตกแต่ง
bedevil(บิเดฟ'เวิล) {bedeviled,bedeviling,bedevils} vt. ทำให้ผีเข้า,สาป,แช่ง,ทำให้หลง,ทรมาน,กวน,ทำทารุณ,ทำให้สิ้นสุด,ทำให้เสียการ, See also: bedevilment n.
bedfellown. ผู้ร่วมเตียงนอน,ผู้ร่วมงาน
bedim(บีดิม') {bedimmed,bedimming,bedims} vt. ทำให้มัว
bedlam(เบด'เลิม) n. โรงพยาบาลคนบ้า,เสียงวุ่นวาย,เสียงสับสน
bedlamite(เบด'ละไมทฺ) n. คนบ้า
bedlamp(เบด'แลมพฺ) n. ดวงประทีปข้างเตียง
bedouin(เบด'ดูอิน) n. อาหรับในทะเลทราย,อาหรับที่ร่อนเร่พเนจร,นักพเนจร adj. พเนจร, See also: bedouinism n. ดูBedouin, Syn. Arab,nomad
bedpann. ภาชนะสำหรับอุจจาระ หรือปัสสาวะบนเตียง
bedpostn. เสาเตียง
bedridden(เบด'ริดเดน) adj. ล้มหมอนนอนเสื่อ,ล้มป่วย, Syn. ailing
bedrockn. ชั้นหินที่ยังไม่แตก,ชั้นล่างสุด,ฐานที่แน่น, Syn. foundation
bedsiden.,adj. ข้างเตียง
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
bedspreadn. ผ้าคลุมเตียง
bedstandn. โต๊ะเล็ก ๆ ,ข้างเตียง
bedstead(เบด'สเทด) n. โครงเตียง
bedtimen. เวลานอน
beduin(เบด'ดูอิน) n. อาหรับในทะเลทราย,อาหรับที่ร่อนเร่พเนจร,นักพเนจร adj. พเนจร, See also: bedouinism n. ดูBedouin, Syn. Arab,nomad
bunkbedn. ที่นอนเดี่ยวสองที่ซ้อนกัน
chesterbedn. เก้าอี้นวมสำหรับนั่งหลายคนที่เป็นเตียงนอนได้
childbedn. การคลอดลูก
crabbed(แครบ'บิด) adj. มีอารมณ์ฉุนเฉียว,โกรธง่าย,ดื้อรั้น,เข้าใจยาก,อ่านยาก., See also: crabbedness n. ดูcrabbed
cross-bedding(ครอส'เบดดิง) n. ชั้นดินที่ตัดสลับกัน.
death bedn. เตียงนอนในขณะที่ตาย. adj. เกี่ยวกับหรือระหว่างชั่วโมงสุดท้ายก่อนตาย
disobedience(ดิสโอบี'เดียนซฺ) n. การไม่เชื่อฟัง, Syn. defiance
disobedient(ดิสโอบี'เดียนทฺ) adj. ไม่เชื่อฟัง
disturbed(ดิสเทิร์บดฺ') adj. ซึ่งมีอาการโรคประสาทหรือโรคจิต,ซึ่งถูกรบกวน,ยุ่งเหยิง
English-Thai: Nontri Dictionary
abed(adv) อยู่บนเตียง
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
bed(n) ที่นอน,เตียง,แท่น,พื้นล่าง,ฐาน
BED-bed-wetting(n) การปัสสาวะรดที่นอน
bedaub(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้สกปรก
bedazzle(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย
bedbug(n) ตัวเรือด
bedchamber(n) ห้องนอน
bedclothes(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
bedding(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
bedeck(vt) ประดับ,ตกแต่ง,ทำให้สะพรั่ง
bedevil(vt) รบกวน,กวน,ทรมาน,ทำทารุณ,ทำให้ยุ่งใจ
bedfellow(n) คู่นอน,เพื่อนนอน
bedim(vt) ทำให้มัว,ทำให้ทึบ,ทำให้เลือนลาง
bedlam(n) โรงพยาบาลบ้า
bedlamite(n) คนบ้า,คนวิกลจริต,คนเสียสติ
bedridden(adj) ล้มหมอนนอนเสื่อ,ล้มป่วย,เจ็บเรื้อรัง
bedrock(n) หินดาน,รากฐาน,มูลเดิม
bedroom(n) ห้องนอน
bedside(n) ข้างเตียง
bedspread(n) ผ้าปูที่นอน,ผ้าคลุมเตียง
bedstead(n) โครงเตียงนอน
bedtime(n) เวลานอน
childbed(n) การคลอดลูก,การออกลูก
crabbed(adj) ยุ่งเหยิง,เข้าใจยาก,อ่านยาก,ฉุนเฉียว,โกรธง่าย
disobedience(n) ความดื้อดึง,ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
bedraggle(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน
BEDTIME bedtime story(n) นิทานก่อนนอน,นิทานกล่อมเด็ก
embed(vt) ตรึง,ใส่ที่นอน,จมไว้,ฝัง
imbed(vt) ใส่ไว้,ฝังไว้,ตรึงไว้
obedience(n) การเชื่อฟัง,ความอ่อนน้อม,การยอมตาม
obedient(adj) เชื่อฟัง,อ่อนน้อม,ว่าง่าย,อยู่ในโอวาท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
albedoอัตราส่วนสะท้อน, แอลบีโด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
barbedมีขนรูปตะขอ, มีหนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bed๑. ชั้นหิน๒. ชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
separation from bed and boardการแยกกันอยู่กิน (ของสามีภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bedbugเรือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
beddingการวางชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bedsore; sore, pressure; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
childbedระยะหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil disobedienceการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา)[ดู passive resistance ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
angular cross-beddingการวางชั้นเฉียงระดับเชิงมุม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
disobedience, civilการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
drumstick; finger, clubbedนิ้วมือปุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dying declaration; death-bed declarationคำให้การขณะใกล้ตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
embedฝังตัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
featherbeddingการจ้างแรงงานมากเกินจำเป็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
flatbed plotterพล็อตเตอร์แบบระนาบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
inscribed circle; in-circleวงกลมแนบใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
leaky confining bedชั้นหินกันน้ำรั่วซึม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
marker bed; index bed; key bed; key horizonชั้นหินหลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bed moistureความชื้นในชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
obedience to order, defence ofข้อต่อสู้ว่าได้ทำตามคำสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
object linking and embedding (OLE)การฝังและเชื่อมอ็อบเจกต์ (โอเล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
OLE (object linking and embedding)โอเล (การฝังและเชื่อมอ็อบเจกต์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
proscribed organizationองค์การที่ต้องห้าม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puerperal fever; fever, childbedไข้กระดานไฟ, ไข้เหตุคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subscribed capitalจำนวนหุ้นที่มีผู้เข้าชื่อซื้อแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
topset bedsชั้นผิวบนดินดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
webbed neckคอปีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absorbedดูดซึม, ถูกดูดซึมไป [การแพทย์]
acoustic bedload measureacoustic bedload measure, วิธีการวัดตะกอนท้องน้ำด้วยคลื่นเสียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
albedoอัตราส่วนการสะท้อน ของพื้นผิว [อุตุนิยมวิทยา]
Barbed Broachedเครื่องมือขยายคลองรากฟัน [การแพทย์]
Bed Activitiesความสามารถในเตียง [การแพทย์]
Bed and breakfast accommodationsที่พักพร้อมอาหารเช้า [TU Subject Heading]
Bedbugsเรือด [การแพทย์]
Beddingเครื่องนอน [TU Subject Heading]
Bedouinsชาวเบดูอิน [TU Subject Heading]
Bedpansหม้อนอน [TU Subject Heading]
Bedroom furnitureเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องนอน [TU Subject Heading]
Bedsoresแผลกดทับแผลนอนทับ [การแพทย์]
Bedtime Dose, Singleได้รับยาเพียงครั้งเดียวตอนก่อนนอน [การแพทย์]
Civil disobedienceการดื้อแพ่ง [TU Subject Heading]
Disturbedแปรปรวน [การแพทย์]
Embedฝังลง [การแพทย์]
Ribbed smoked sheetยางแผ่นรมควันผลิตโดยเติมกรดลงในน้ำยางข้นเพื่อให้ยางจับตัวกัน และแยกตัวออกจากน้ำ นำยางที่ได้ไปรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง นำไปล้างน้ำ แล้วนำทำให้แห้ง โดยวิธีการรมควันที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อป้องกันเชื้อรา การจัดชั้นของยางแผ่นรมควันทำโดยการใช้สายตา (ตามปริมาณสิ่งสกปรกปนเปื้อนในยาง) แบ่งได้เป็น 5 ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 5 (ชั้นที่ 1 เป็นเกรดที่ดีที่สุด) [เทคโนโลยียาง]
Undisturbed Soil ดินตามสภาพธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
B and B (abbr.) คำย่อของ bed and breakfast Syn. guesthouse
ก่น (v.) be absorbed in See also: be deep in, be engrossed in Syn. ตั้งหน้า, มุ่ง
กะตรุด (n.) tiny rolled metal amulet inscribed with magic words See also: magic jewely, a charm or amulets of rolled brass
ขันลงหิน (n.) alloy bowl rubbed with stone See also: stone-set bowl
ขึ้นสมอง (v.) be embedded in one´s memory See also: firmly bear in mind, keep firmly in mind
ง่วนอยู่กับ (v.) be absorbed in See also: be busy with Syn. ยุ่งอยู่กับ, จดจ่ออยู่กับ
จดจ่ออยู่กับ (v.) be absorbed in See also: be busy with Syn. ยุ่งอยู่กับ
ตะกรุด (n.) tiny rolled metal amulet inscribed with magic words See also: magic jewely, a charm or amulets of rolled brass Syn. กะตรุด
ยุ่งอยู่กับ (v.) be absorbed in See also: be busy with Syn. จดจ่ออยู่กับ
กระปมกระเปา (adj.) knobbed See also: knotty, gnarled, knobby, warty, pimpled Syn. กระปุ่มกระป่ำ, ขรุขระ, ปุ่มป่ำ Ops. เรียบ
การขัด (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การละเมิด, การฝ่าฝืน
การขัดขืน (n.) disobedience See also: resistance Ops. การยินยอม
การผิดคำสั่ง (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การละเมิด, การฝืน, การฝืนกฎ, การขัดขืน
การฝ่าฝืน (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การละเมิด, การฝืน, การผิดคำสั่ง, การฝืนกฎ, การขัดขืน
การฝืน (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การขัด, การละเมิด, การฝ่าฝืน
การฝืนกฎ (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การละเมิด, การฝืน, การผิดคำสั่ง, การขัดขืน
การละเมิด (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การฝืน, การผิดคำสั่ง, การฝืนกฎ, การขัดขืน
การละเมิด (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การขัด, การฝ่าฝืน
ขรุขระ (adj.) knobbed See also: knotty, gnarled, knobby, warty, pimpled Syn. กระปุ่มกระป่ำ, ปุ่มป่ำ Ops. เรียบ
ซึมลึก (v.) embed one´s fame See also: deeply penetrate
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
So I went to bed very earlyดังนั้นฉันจึงเข้านอนแต่หัวค่ำ
You stayed in bed all day?คุณนอนอยู่บนเตียงทั้งวันเลยหรือ?
What time do you go to bed?คุณเข้านอนกี่โมง?
I really wanted to disappear into my bedroomฉันอยากจะจมหายลงไปบนเตียงของฉันจริงๆ
Time to go to bedได้เวลาไปนอนแล้ว
He doesn't like to be disturbedเขาไม่ชอบให้ใครรบกวน
He has such a bad headache that he has to go to bedเขาปวดหัวมากจนต้องไปนอน
The hotel has a rule against keeping animals in bedroomsโรงแรมนี้มีกฎไม่ให้เลี้ยงสัตว์ในห้องนอน
It's you who should be in bedเป็นคุณต่างหากที่ควรไปนอนได้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Princess will sleep in our beds upstairs.เจ้าหญิงจะนอนหลับอยู่ใน ห้องนอนชั้นบนของเรา
That was close. Maybe we'd better go to bed... before something else happens.ที่อยู่ใกล้ บางทีเราควรที่จะไป นอน
When she finished her bath, she'd go into the bedroom and go over to the dressing table.เมื่อท่านอาบนํ้าเสร็จเเล้ว ก็จะเข้ามาที่ห้องนอนและตรงมาที่โต๊ะเครื่องแป้ง
I climbed over into the dinghy and pulled away.ผมปีนขึ้นไปบนเรือบดเเละพายออกไป
I say, marriage with Max is not exactly a bed of roses, is it?ชีวิตสมรสกับเเม็กซ์ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบใช่มั้ยล่ะ
"I don't want soft words and a bedside manner."ฉันไม่ต้องการคําพูดอ้อมค้อมและการปลอบใจ"
I asked her to go to bed, but she wouldn't hear of it.ฉันบอกให้หล่อนเข้านอนแต่หล่อนไม่ยอมฟัง
A poorly made bed means twenty baton blows.ถ้าไม่เก็บที่นอน อาจโดนเฆี่ยน 20 ครั้ง
The building gave the illusion of a real hospital and hope of finding a real bed, but delivered the real risk of death by syringe.ไปยังตึกที่ดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาล เพื่อหวังจะได้นอนเตียงจริง แต่ต้องเสี่ยงกับความตาย ด้วยการถูกฉีดยา
The convoys lose their way, stop, then start again, are bombed, and finally arrive.รถที่ใช้ขนส่ง บ้างก็ไปผิดที่ หยุดวิ่งบ้าง แล้วก็วิ่งใหม่ โดนระเบิดบ้าง และในที่สุดก็มาถึง
He stabbed his own father four inches into the chest.เขาแทงพ่อของเขาเองสี่นิ้วเข้าไปในอก
Here's a woman who's lying in bed. She can't sleep. She's dyin' with the heat.นี่คือผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังนอนอยู่บนเตียงเป็น เธอไม่สามารถนอนหลับได้ เธอเชื้อง 'กับความร้อน

*bed* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
匾额[biǎn é, ㄅㄧㄢˇ ㄜˊ, 匾额 / 匾額] a horizontal inscribed board
吸收剂量[xī shōu jì liàng, ㄒㄧ ㄕㄡ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 吸收剂量 / 吸收劑量] absorbed dose
倒刺[dào cì, ㄉㄠˋ ㄘˋ, 倒刺] barb; barbed tip (e.g. of fishhook)
便壶[biàn hú, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˊ, 便壶 / 便壺] bed urinal; chamber pot
便盆[biàn pén, ㄅㄧㄢˋ ㄆㄣˊ, 便盆] bed pan
寝室[qǐn shì, ㄑㄧㄣˇ ㄕˋ, 寝室 / 寢室] bedroom; dormitory
[chuáng, ㄔㄨㄤˊ, 床] bed; couch; classifier for beds
床位[chuáng wèi, ㄔㄨㄤˊ ㄨㄟˋ, 床位] bed (in hospital, hotel, train etc); berth; bunk
臭虫[chòu chóng, ㄔㄡˋ ㄔㄨㄥˊ, 臭虫] bedbug (Cimex lectularius)
铺垫[pū diàn, ㄆㄨ ㄉㄧㄢˋ, 铺垫 / 鋪墊] bedcover; fig. to foreshadow
被褥[bèi rù, ㄅㄟˋ ㄖㄨˋ, 被褥] bedding; bedclothes
铺盖[pū gài, ㄆㄨ ㄍㄞˋ, 铺盖 / 鋪蓋] bedding; bedclothes
床头[chuáng tóu, ㄔㄨㄤˊ ㄊㄡˊ, 床头 / 床頭] bedhead; bedside; headboard
卧房[wò fáng, ㄨㄛˋ ㄈㄤˊ, 卧房 / 臥房] bedroom; a sleeping compartment (on a train)
底栖有孔虫[dǐ qī yǒu kǒng chóng, ㄉㄧˇ ㄑㄧ ㄧㄡˇ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨㄥˊ, 底栖有孔虫 / 底栖有孔蟲] benthic foramanifera; seabed plankton
黑名单[hēi míng dān, ㄏㄟ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄢ, 黑名单 / 黑名單] blacklist; list of proscribed people (books etc)
俯首帖耳[fǔ shǒu tiē ěr, ㄈㄨˇ ㄕㄡˇ ㄊㄧㄝ ㄦˇ, 俯首帖耳] bowed head and ears glued (成语 saw); docile and obedient; at sb's beck and call
凹凸[āo tū, ㄠ ㄊㄨ, 凹凸] bumpy; uneven; slotted and tabbed joint
镇定[zhèn dìng, ㄓㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, 镇定 / 鎮定] calm; unperturbed; cool
中心埋置关系从句[zhōng xīn mái zhì guān xì cóng jù, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄇㄞˊ ㄓˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄘㄨㄥˊ ㄐㄩˋ, 中心埋置关系从句 / 中心埋置關係從句] center-embedded relative clauses
[guāi, ㄍㄨㄞ, 乖] (of a child) obedient, well-behaved; clever
煤层气[méi céng qì, ㄇㄟˊ ㄘㄥˊ ㄑㄧˋ, 煤层气 / 煤層氣] coalbed methane
旬始[xún shǐ, ㄒㄩㄣˊ ㄕˇ, 旬始] comet from Saturn, traditionally described as yellow; evil omen
不敢越雷池一步[bù gǎn yuè léi chí yī bù, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ ㄧ ㄅㄨˋ, 不敢越雷池一步] dare not go one step beyond the prescribed limit
恭敬不如从命[gōng jìng bù rú cōng mìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, 恭敬不如从命 / 恭敬不如從命] deference is no substitute for obedience (成语 saw); to follow sb's precepts is the sincerest form of respect
只可意会,不可言传[zhǐ kě yì huì, ㄓˇ ㄎㄜˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bu4 ke3 yan2 chuan2, 只可意会,不可言传 / 只可意會,不可言傳] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle
可以意会,不可言传[kě yǐ yì huì, ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bu4 ke3 yan2 chuan2, 可以意会,不可言传 / 可以意會,不可言傳] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle
正仓院[Zhēng cāng yuàn, ㄓㄥ ㄘㄤ ㄩㄢˋ, 正仓院 / 正倉院] Shōsō-in, treasure house belonging to Tōdai-ji 東大寺, Nara 奈良, Japan, an extensive repository of imperial treasures from Tang times; described as the east-most end of the Silk road
寿终正寝[shòu zhōng zhèng qǐn, ㄕㄡˋ ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄑㄧㄣˇ, 寿终正寝 / 壽終正寢] to die of old age; to die in one's bed at a ripe old age
[wǔ, ˇ, 忤] disobedient; unfilial
忤逆[wǔ nì, ˇ ㄋㄧˋ, 忤逆] disobedient to parents
[wǔ, ˇ, 啎] obstinate, disobedient, intractable
温驯[wēn xùn, ㄨㄣ ㄒㄩㄣˋ, 温驯 / 溫馴] docile; meek; harmless; moderate and obedient; tame
百依百顺[bǎi yī bǎi shùn, ㄅㄞˇ ㄧ ㄅㄞˇ ㄕㄨㄣˋ, 百依百顺 / 百依百順] docile and obedient; all obedience
剂量[jì liàng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 剂量 / 劑量] dosage; prescribed dose of medicine
落汤鸡[luò tāng jī, ㄌㄨㄛˋ ㄊㄤ ㄐㄧ, 落汤鸡 / 落湯雞] a person who looks drenched and bedraggled; deep distress
行房[xíng fáng, ㄒㄧㄥˊ ㄈㄤˊ, 行房] euphemism for sexual intercourse; to go to bed with sb
安顿[ān dùn, ㄢ ㄉㄨㄣˋ, 安顿 / 安頓] find a place for; help settle down; arrange for; undisturbed; peaceful
床笠[chuáng lì, ㄔㄨㄤˊ ㄌㄧˋ, 床笠] fitted bed sheet
按步就班[àn bù jiù bān, ㄢˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄅㄢ, 按步就班] follow the prescribed order; keep to conventional ways

*bed* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルベド[, arubedo] (n) albedo
ウォーターベッド[, uo-ta-beddo] (n) waterbed
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly
エキストラベッド[, ekisutorabeddo] (n) extra bed
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] (n) {comp} Object Linking and Embedding; OLE
お寝小;御寝小[おねしょ, onesho] (n,vs) (uk) (fem) (chn) bed-wetting
カクテキ[, kakuteki] (n) cubed daikon kimchi (kor
カツレツ[, katsuretsu] (n) cutlet (usu. crumbed and fried)
ガン寝[ガンね, gan ne] (n) (See 爆睡) fast asleep; bombed; crashed
グレー(P);グレイ(P)[, gure-(P); gurei (P)] (adj-na,n) (1) grey (gray); (2) (グレイ only) gray (SI unit of absorbed dose of radiation); (P)
ソファーベッド[, sofa-beddo] (n) sofa bed; sofa-bed; sofabed
タオルケット;タウルケット(ik)[, taoruketto ; tauruketto (ik)] (n) type of bed linen resembling a large beach towel and used to cover oneself in hot weather (wasei
タケノコ継手;タケノコ継ぎ手;竹の子継手;竹の子継ぎ手[タケノコつぎて(タケノコ継手);たけのこつぎて(竹の子継手;竹の子継ぎ手), takenoko tsugite ( takenoko kei te ); takenokotsugite ( takenoko kei te ; takenoko ] (n) barb fitting; barbed tubing connection
タブブラウズ[, tabuburauzu] (n) {comp} tabbed browsing
ダブルベッド[, daburubeddo] (n) double bed
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named
ねんね;おねんね[, nenne ; onenne] (n,vs) bed-time (for a baby); going bye-byes
のめり込む[のめりこむ, nomerikomu] (v5m,vi) to be completely absorbed in; to fall for (something)
バーコード頭[バーコードあたま, ba-ko-do atama] (n) someone with hair combed in stripes across their bald spot (from barcode head)
バナナ等価線量[バナナとうかせんりょう, banana toukasenryou] (n) banana equivalent dose (of radiation); BED
びくともしない[, bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch
フラットベッド[, furattobeddo] (adj-f) flatbed (plotter, scanner, truck, etc.)
フラットベットスキャナ[, furattobettosukyana] (n) {comp} flatbed scanner
フラットベッドスキャナ[, furattobeddosukyana] (n) {comp} flatbed scanner
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] (n) {comp} flatbed plotter
ベッドサイド[, beddosaido] (n) bedside
ベッドシーン[, beddoshi-n] (n) (abbr) bedroom scene
ベッドタウン;ベットタウン[, beddotaun ; bettotaun] (n) bedroom community (wasei
ベッドルーム[, beddoru-mu] (n) bedroom
ベテラン(P);ベデラン;ヴェテラン[, beteran (P); bederan ; veteran] (n,adj-no) person with a lot of experience; old hand; veteran (in a particular field); (P)
ベドウィン[, bedouin] (n) Bedouin; (P)
もっこり[, mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets
わやく[, wayaku] (n) (1) (arch) (See 枉惑) trickery; (2) fiasco; (3) disobedience
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n,adj-no,vs,adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P)
万年床[まんねんどこ, mannendoko] (n) leaving a bed unmade
下の世話[しものせわ, shimonosewa] (n) care for people (patients) with bedpans, urinary bottles, etc.
不従順[ふじゅうじゅん, fujuujun] (n) disobedience
不服従[ふふくじゅう, fufukujuu] (n) insubordination; disobedience
不貞寝;ふて寝[ふてね, futene] (n,vs) staying in bed out of spite
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE
フラットベットスキャナ[ふらっとべっとすきゃな, furattobettosukyana] flatbed scanner
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] flatbed plotter
内蔵テンキーパッド[ないぞうテンキーパッド, naizou tenki-paddo] embedded numeric keypad
単層埋込み試験[たんそううめこみしけん, tansouumekomishiken] embedded testing
平面プロッタ[へいめんぷろった, heimenpurotta] flatbed plotter
平面作図装置[へいめんさくずそうち, heimensakuzusouchi] flatbed plotter
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
寝る[ねる, neru] Thai: เข้านอน English: to go to bed

*bed* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารยะขัดขืน[n. exp.] (āraya khatk) EN: civil disobedience FR: désobéissance civile [f]
บาร์เบโดส[n. prop.] (Bābēdōt = B) EN: Barbados FR: Barbade [f]
บรรจถรณ์[n.] (banjathøn) EN: bed ; couch FR:
เบดูอิน[n.] (bēdūin) EN: Bedouin FR: bédouin [m]
เบ็ด[n.] (bet) EN: fishhook ; fishing rod ; hook ; barbed hook FR: hameçon [m]
บดละเอียด[adj.] (bot la-īet) EN: crumbed ; fine ground FR:
บุคคลวิกลจริต[n. exp.] (bukkhon wik) EN: mentally disturbed person ; person of unsound mind FR:
เชื่อฟัง[v.] (cheūafang) EN: obey ; comply with ; be obedient FR: obéir ; écouter
เชื่อฟัง[adj.] (cheūafang) EN: obedient FR:
ชี[n.] (chī) EN: Buddhist nun ; white-robed female lay follower ; nun ; sister ; religious FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
ชีปะขาว[n.] (chīpakhāo) EN: white-robed ascetic FR: ascète [m]
ชีผะขาว = ชีผ้าขาว[n.] (chīphakhāo ) EN: white-robed ascetic FR: ascète [m]
ฉี่ราด[v. exp.] (chī rāt) EN: wet the bed ; wet one's pants FR:
ชุดที่นอน[n. exp.] (chut thīnøn) EN: bedding set FR: ensemble de literie [m]
ดาวทะเลปุ่มแดง[n. exp.] (dāothalē pu) EN: Red-knobbed starfish ; Red spine star ; African sea star ; African red knob sea star ; Linck's starfish ; Protoreaster lincki FR: Protoreaster lincki
เดือดร้อน[adj.] (deūatrøn) EN: in trouble ; in a fix ; distressed ; vexed ; disturbed ; worried ; agitated ; complaining FR: ennuyé
ดื้อแพ่ง[adj.] (deūphaeng) EN: disobedient ; intransigent ; obstinate ; obdurate ; cantakerous ; contumacious FR:
ดินดาน[n.] (dindān) EN: hard soil ; subsoil ; compact soil ; subsoil along a river bed ; hard and compact soil FR:
ดูดซึม[v.] (dūtseum) EN: absorb ; suck up ; soak up/into ; be absorbed by/into FR: absorber ; assimiler
ฝังใน[v. exp.] (fang nai) EN: be embedded ; be lodged internally ; be buried in FR:
ฝังอยู่ใน[adj.] (fang yū nai) EN: be embedded in FR:
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: be present at a deathbed FR: garder un mort ; veiller (un mort)
ห้อมล้อม[adj.] (hømløm) EN: besieged ; thronged ; throng ; mobbed ; surrounded FR:
ห้องแฝด[n. exp.] (hǿng faēt) EN: twin room ; room with two single beds FR:
ห้องนอน[n. exp.] (hǿng nøn) EN: bedroom FR: chambre à coucher [f]
ห้องนอนเด็ก[n. exp.] (hǿng nøn de) EN: children's bedroom FR: chambre d'enfants [m]
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate ; headstrong FR: têtu ; entêté ; obstiné
ห่วง[adj.] (huang) EN: anxious ; perturbed ; concerned ; worried FR: anxieux ; inquiet
ห่วง[v.] (hūang = hua) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious (about) ; worry (about) ; be worried ; be perturbed about ; think about ; be engrossed with ; be solicitous about ; be absorbed about FR: être concerné par ; s'en faire ; s'inquiéter
หัวนอน[n.] (hūanøn) EN: head of the bed ; headboard FR: tête de lit [f]
หัวอ่อน[adj.] (hūa-øn) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive FR: docile ; complaisant
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; make one's head spin ; be snowed under with work ; be overwhelmed with work ; be confused ; be disturbed FR: ne plus savoir où donner de la tête
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient ; intractable FR: obstiné ; buté
อิ่มเอิบ[v.] (im-oēp) EN: be absorbed (into) FR:
จม[v.] (jom) EN: sink ; submerge ; be imbedded ; be immersed FR: couler ; s'enfoncer ; être submergé ; sombrer
จดจ่อ[v.] (jotjø) EN: concentrate ; pay particular attention to ; be absorbed in FR:
การเชื่อฟัง [n.] (kān cheūafa) EN: compliance ; obedience FR:
การดื้อแพ่ง[n.] (kān deūphae) EN: disobedience FR: désobéissance [f]
การดื้อแพ่งต่อกฎหมาย[n. exp.] (kān deūphae) EN: civil disobedience FR: désobéissance civile [f]
การฝ่าฝืน[n.] (kān fāfeūn) EN: breach ; disobedience ; contravention ; violation ; infringement ; infraction FR: infraction [f] ; violation [f]

*bed* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckung {f}; Bedeckung
Abnahmebedingung {f} | Abnahmebedingungen
Grundbedingung {f} | Grundbedingungen
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
Bedarf {m} | voraussichtlicher Bedarfrequirement; requirements | anticipated requirement
Bedauern {n} | sehr zu meinem Bedauernregret | much to my regret
Bedeckung {f} | Bedeckungen
wundgelegene Stelle {f} | wundgelegene Stellenbedsore | bedsores
Beduine {m}; Beduinin
Begehbarkeit {f} | bedingte Begehbarkeit | Begehbarkeit der Deckeaccessibility | limited accessibility | ceiling accessibility
Profil {n} (Reifen) | asymmetrisches Profil | feingegliedertes Profil | lamelliertes Profil | nicht richtungsgebundenes Profil | offenes Profil | Profil mit Längsrippen | unterbrochenes Profiltread | asymmetric tread | ribbed tread | siped tread | non-directional tread | open tread | tread pattern with circumferential tread ribs | broken pattern
Geschäftsbedingungen {pl} | allgemeine Geschäftsbedingungen
Feldbett {n}camp bed; cot
Händler {m} für Keramikbedarf; Keramikbedarfshändler
Rahmenbedingung {f} | Rahmenbedingungen
Kohleflöz {n}coal bed
Anstellungsbedingung {f} | Anstellungsbedingungen
Teilnahmebedingung {f} | Teilnahmebedingungen
Übernahmebedingung {f} | Übernahmebedingungen
Anschlussbedingung {f} | Anschlussbedingungen
Erfüllung {f} von Lösungsbedingungenconstraint satisfaction
Nebenbedingung {f} | Nebenbedingungen
Bettzipfel {m} | nach dem Bettzipfel schielen [ugs.]corner of the bed cover | to be longing for one's bed
Deckbett {n}feather bed
definit {adj} [math.] | positiv definit [math.] | negativ definit [math.] | negativ semidefinit [math.] | bedingt positiv definit [math.]definite | positive definite | negative definite | negative semidefinite | conditionally positive definite
Nachfrage {f}; Bedarf
ungehorsam {adj} | ungehorsamer | am ungehorsamstendisobedient | more disobedient | most disobedient
Geltungsbedürfnis {n} | Geltungsbedürnisse
eminent; außerordentlich; hervorragend {adj} | von eminenter Bedeutungeminent | of the utmost significance
Energiebedarf {m} | niedriger Energiebedarfenergy requirement; power requirement | low power requirements
Motorenprüfstand {m}engine test bed
Verfalldatum {n}; Freigabedatum
Aufbettung {f}extra bed; extra beds
Nichteinhaltung {f} einer Bedingungfailure to comply with a condition
Festbett {n}packed bed
Schlauch {m} | mit Schlauch versehenflexible tube | tubed
Schrankbett {n}foldaway bed; cupbed
bedürfnislos; genügsam; frugal {adj} | bedürfnisloser | am bedürfnislosestenfrugal | more frugal | most frugal
Gitterbett {n}latticed bedsted
Kiesbett {n}gravel bed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bed*
Back to top