ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bed*, -bed-

bed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bed (n.) เตียงนอน See also: ที่สำหรับนอน, หมอน, ฟูก Syn. divan, cot
bed (n.) การนอนหลับ
bed (n.) การมีเพศสัมพันธ์
bed (n.) แปลงหรือร่อง (ปลูกผัก / ต้นไม้) See also: แปลงที่ดิน, ร่อง
bed (n.) พื้นดินก้นทะเล แม้น้ำหรือทะเลสาบ
bed (n.) พื้นที่ใต้ทะเลที่มีหอยฝังตัวอยู่
bed (n.) ฐานของถนนหรือรางรถไฟ See also: แท่น
bed (n.) ชั้นหิน See also: แนวหิน
bed (vt.) ฝังลงไป
bed (vt.) มีเพศสัมพันธ ์(คำไม่เป็นทางการ) Syn. sleep with
bed (vt.) ทำให้เป็นชั้น
bed and breakfast (n.) ห้องพักพร้อมบริการอาหาร
bed down (phrv.) นอน (ในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่นอน) Syn. bunk down
bed in (phrv.) ทำให้ยึดแน่นกับดิน (เช่น ปลูกพืช, ตั้งฐานปืน) See also: ทำให้แน่น
bed of roses (sl.) ชีวิตที่สุขสบาย
bed or table cover (n.) ผ้าปู (เตียง, โต๊ะ)
bed out (phrv.) ปลูกพืช (ต้นอ่อน) ลงดิน
bed sheet (n.) ผ้าปูที่นอน Syn. counterpane
bed sheet (n.) ผ้าปูที่นอน Syn. covering
bed sitting room (n.) ห้องที่ให้เช่าและพักอาศัย Syn. bedsitter
bed-wetting (n.) ปัญหาปัสสาวะรดที่นอน (มักเป็นในเด็กขณะนอนหลับ)
bedaub (vt.) ทาแป้ง See also: ผัดหน้า Syn. spatter, spray
bedaub with (phrv.) ทำให้เปื้อนด้วย See also: ทำให้สกปรกไปด้วย, ป้ายด้วย Syn. besmear with, smear with
bedazzling (adj.) น่าประหลาดใจ See also: น่าพิศวง, น่าอัศจรรย์ Syn. astonishing, stupefying
bedbug (n.) ตัวเรือด See also: ตัวไร Syn. chinch, parasite
bedchamber (n.) ห้องนอน Syn. bedroom
bedclothes (n.) ผ้าปูที่นอนหรือผ้าคลุมเตียง Syn. bedcovers
bedcover (n.) ผ้าคลุมเตียง Syn. spread
bedcovers (n.) ผ้าคลุมเตียง
beddy-bye (n.) การงีบหลับ See also: การเคลิ้มหลับ, การสัปหงก, การนอนหลับ Syn. sleep, sleepiness
bedeck (vt.) ประดับประดา See also: ตกแต่ง, ทำให้สะพรั่ง Syn. decorate
bedeck with (phrv.) ประดับด้วย See also: ตกแต่งไปด้วย Syn. deck with
bedevil (vt.) ทำให้เป็นปัญหามากและยาวนาน
bedew with (phrv.) ทำให้เปียกแฉะ (คำเก่า) See also: ทำให้เปียก
bedewed (adj.) ซึ่งชุ่มด้วยน้ำค้าง See also: ซึ่งชื้นด้วยน้ำค้าง
bedfellow (n.) คนหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
bedhead (n.) หัวเตียง
bedim (vt.) ทำให้สลัว See also: ทำให้มัว, ทำให้เลือนลาง
bedim (vi.) สลัว See also: มัว, หรี่ลง
bedim with (phrv.) ทำให้มัว (คำเก่า) See also: ทำให้สว่างลดลง
English-Thai: HOPE Dictionary
bed(เบด) n. เตียง,ที่นอน,ฐาน,แท่น,การนอนหลับ,ใต้ท้องแม่น้ำ,พื้นล่าง,ชั้นหิน,กองหนึ่ง,แปลง,ร่อง,พื้นถนนรถไฟ, Syn. bedstead
bed and boardn. ที่พักและอาหาร,พันธะการสมรส
bed linenผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
bed-wettingn. การปัสสาวะรดที่นอน, Syn. enuresis
bedaub(บิดอบ') {bedaubed,bedaubing,bedaubs} vt. ป้าย,ทำให้สกปรกด้วย,เปื้อน,ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub
bedazzle(บิแดซ'เซิล) {bedazzled,bedazzling,bedazzles} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย,ทำให้หลงเสน่ห์, See also: bedazzlement n. ดูbedazzle
bedbug(เบด'บัก) n. ตัวเรือด
bedchamber(เบด'เชมเบอะ) n. ห้องนอน
bedding(เบด'ดิง) n. ที่นอนและผ้าปูที่นอน
bedeck(บิเดค') {bedecked,bedecking,bedecks} vt. ประดับ,ตกแต่ง
bedevil(บิเดฟ'เวิล) {bedeviled,bedeviling,bedevils} vt. ทำให้ผีเข้า,สาป,แช่ง,ทำให้หลง,ทรมาน,กวน,ทำทารุณ,ทำให้สิ้นสุด,ทำให้เสียการ, See also: bedevilment n.
bedfellown. ผู้ร่วมเตียงนอน,ผู้ร่วมงาน
bedim(บีดิม') {bedimmed,bedimming,bedims} vt. ทำให้มัว
bedlam(เบด'เลิม) n. โรงพยาบาลคนบ้า,เสียงวุ่นวาย,เสียงสับสน
bedlamite(เบด'ละไมทฺ) n. คนบ้า
bedlamp(เบด'แลมพฺ) n. ดวงประทีปข้างเตียง
bedouin(เบด'ดูอิน) n. อาหรับในทะเลทราย,อาหรับที่ร่อนเร่พเนจร,นักพเนจร adj. พเนจร, See also: bedouinism n. ดูBedouin, Syn. Arab,nomad
bedpann. ภาชนะสำหรับอุจจาระ หรือปัสสาวะบนเตียง
bedpostn. เสาเตียง
bedridden(เบด'ริดเดน) adj. ล้มหมอนนอนเสื่อ,ล้มป่วย, Syn. ailing
bedrockn. ชั้นหินที่ยังไม่แตก,ชั้นล่างสุด,ฐานที่แน่น, Syn. foundation
bedsiden.,adj. ข้างเตียง
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
bedspreadn. ผ้าคลุมเตียง
bedstandn. โต๊ะเล็ก ๆ ,ข้างเตียง
bedstead(เบด'สเทด) n. โครงเตียง
bedtimen. เวลานอน
beduin(เบด'ดูอิน) n. อาหรับในทะเลทราย,อาหรับที่ร่อนเร่พเนจร,นักพเนจร adj. พเนจร, See also: bedouinism n. ดูBedouin, Syn. Arab,nomad
English-Thai: Nontri Dictionary
bed(n) ที่นอน,เตียง,แท่น,พื้นล่าง,ฐาน
BED-bed-wetting(n) การปัสสาวะรดที่นอน
bedaub(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้สกปรก
bedazzle(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย
bedbug(n) ตัวเรือด
bedchamber(n) ห้องนอน
bedclothes(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
bedding(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
bedeck(vt) ประดับ,ตกแต่ง,ทำให้สะพรั่ง
bedevil(vt) รบกวน,กวน,ทรมาน,ทำทารุณ,ทำให้ยุ่งใจ
bedfellow(n) คู่นอน,เพื่อนนอน
bedim(vt) ทำให้มัว,ทำให้ทึบ,ทำให้เลือนลาง
bedlam(n) โรงพยาบาลบ้า
bedlamite(n) คนบ้า,คนวิกลจริต,คนเสียสติ
bedraggle(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน
bedridden(adj) ล้มหมอนนอนเสื่อ,ล้มป่วย,เจ็บเรื้อรัง
bedrock(n) หินดาน,รากฐาน,มูลเดิม
bedroom(n) ห้องนอน
bedside(n) ข้างเตียง
bedspread(n) ผ้าปูที่นอน,ผ้าคลุมเตียง
bedstead(n) โครงเตียงนอน
bedtime(n) เวลานอน
BEDTIME bedtime story(n) นิทานก่อนนอน,นิทานกล่อมเด็ก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bed๑. ชั้นหิน๒. ชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bed moistureความชื้นในชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bedbugเรือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
beddingการวางชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bedsore; sore, pressure; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bed Activitiesความสามารถในเตียง [การแพทย์]
Bed and breakfast accommodationsที่พักพร้อมอาหารเช้า [TU Subject Heading]
Bedbugsเรือด [การแพทย์]
Beddingเครื่องนอน [TU Subject Heading]
Bedouinsชาวเบดูอิน [TU Subject Heading]
Bedpansหม้อนอน [TU Subject Heading]
Bedroom furnitureเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องนอน [TU Subject Heading]
Bedsoresแผลกดทับแผลนอนทับ [การแพทย์]
Bedtime Dose, Singleได้รับยาเพียงครั้งเดียวตอนก่อนนอน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
B and B (abbr.) คำย่อของ bed and breakfast Syn. guesthouse
พระแท่นบรรทม (n.) bed Syn. เตียง, ที่นอน, มัญจก, มัญจกะ
พระแท่นบรรทม (n.) bed Syn. เตียง, ที่นอน, มัญจก, มัญจกะ
มัญจก (n.) bed Syn. เตียง, ที่นอน, มัญจกะ, พระแท่นบรรทม
มัญจก (n.) bed Syn. เตียง, ที่นอน, มัญจกะ, พระแท่นบรรทม
มัญจกะ (n.) bed Syn. เตียง, ที่นอน, มัญจก, พระแท่นบรรทม
มัญจกะ (n.) bed Syn. เตียง, ที่นอน, มัญจก, พระแท่นบรรทม
มัญจา (n.) bed Syn. เตียง, ที่นอน, มัญจก, มัญจกะ, พระแท่นบรรทม
มัญจา (n.) bed Syn. เตียง, ที่นอน, มัญจก, มัญจกะ, พระแท่นบรรทม
ร่องสวน (n.) bed See also: vegetable patch, garden plot
เตียง (n.) bed Syn. เตียงนอน
เตียงนอน (n.) bed Syn. เตียง
เรือด (n.) bedbug
ห้องนอน (n.) bedroom
ผ้าคลุมเตียง (n.) bedspread
เวลานอน (n.) bedtime Syn. เวลาเข้านอน Ops. เวลาตื่น
เวลาเข้านอน (n.) bedtime Ops. เวลาตื่น
ก่น (v.) be absorbed in See also: be deep in, be engrossed in Syn. ตั้งหน้า, มุ่ง
กระปมกระเปา (adj.) knobbed See also: knotty, gnarled, knobby, warty, pimpled Syn. กระปุ่มกระป่ำ, ขรุขระ, ปุ่มป่ำ Ops. เรียบ
กะตรุด (n.) tiny rolled metal amulet inscribed with magic words See also: magic jewely, a charm or amulets of rolled brass
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
So I went to bed very earlyดังนั้นฉันจึงเข้านอนแต่หัวค่ำ
You stayed in bed all day?คุณนอนอยู่บนเตียงทั้งวันเลยหรือ?
What time do you go to bed?คุณเข้านอนกี่โมง?
I really wanted to disappear into my bedroomฉันอยากจะจมหายลงไปบนเตียงของฉันจริงๆ
Time to go to bedได้เวลาไปนอนแล้ว
He doesn't like to be disturbedเขาไม่ชอบให้ใครรบกวน
He has such a bad headache that he has to go to bedเขาปวดหัวมากจนต้องไปนอน
The hotel has a rule against keeping animals in bedroomsโรงแรมนี้มีกฎไม่ให้เลี้ยงสัตว์ในห้องนอน
It's you who should be in bedเป็นคุณต่างหากที่ควรไปนอนได้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I say, marriage with Max is not exactly a bed of roses, is it?ชีวิตสมรสกับเเม็กซ์ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบใช่มั้ยล่ะ
A poorly made bed means twenty baton blows.ถ้าไม่เก็บที่นอน อาจโดนเฆี่ยน 20 ครั้ง
It's 12 feet from the bed to the door. The hall is 43 feet.มันเป็น 12 ฟุตจากเตียงไปที่ประตู ฮอลล์เป็น 43 ฟุต
She said she went to bed about eleven o'clock that night.She said she went to bed about eleven o'clock that night.
Her bed was next to the window, and she could look out and see directly into the boy's room across the street.Her bed was next to the window, and she could look out and see directly into the boy's room across the street.
You ought to go to bed so that you'll be fresh in the morning.คุณควรจะไปนอน เพื่อที่คุณจะจะสดในตอนเช้า
Can you come to bed now?{\cHFFFFFF}คุณสามารถมาที่เตียงตอนนี้หรือไม่
Get the code clerk out of bed and ask him to stand by.{\cHFFFFFF}รับพนักงานรหัสออกจากเตียง และขอให้เขายืนตาม
When they bed down the equipment every evening, they go right to work on the hospital.{\cHFFFFFF}เมื่อพวกเขานอนลง อุปกรณ์ทุกเย็น {\cHFFFFFF}พวกเขาไปทางขวาไปทำงานในโรงพยาบาล
I saw a man lying on the bed and a coffin in the middle of the roomฉันเห็นการพูดเท็จผู้ชายบนเตียง... ...และโลงศพใน middle of ห้อง
Getting into bed in the room next to mine.เข้าไปนอนห้องที่ติดกับฉัน.
Michael, when you get sleepy, I've got a bed made up for you in back.ไมเคิล ง่วงรึยัง ฉันจะได้เตรียมที่นอนไว้ให้

bed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便壶[biàn hú, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˊ, 便壶 / 便壺] bed urinal; chamber pot
便盆[biàn pén, ㄅㄧㄢˋ ㄆㄣˊ, 便盆] bed pan
床位[chuáng wèi, ㄔㄨㄤˊ ㄨㄟˋ, 床位] bed (in hospital, hotel, train etc); berth; bunk
寿终正寝[shòu zhōng zhèng qǐn, ㄕㄡˋ ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄑㄧㄣˇ, 寿终正寝 / 壽終正寢] to die of old age; to die in one's bed at a ripe old age
行房[xíng fáng, ㄒㄧㄥˊ ㄈㄤˊ, 行房] euphemism for sexual intercourse; to go to bed with sb
床笠[chuáng lì, ㄔㄨㄤˊ ㄌㄧˋ, 床笠] fitted bed sheet
基床[jī chuáng, ㄐㄧ ㄔㄨㄤˊ, 基床] foundation (of building); bed (e.g. bedrock); substrate
匾额[biǎn é, ㄅㄧㄢˇ ㄜˊ, 匾额 / 匾額] a horizontal inscribed board
吸收剂量[xī shōu jì liàng, ㄒㄧ ㄕㄡ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 吸收剂量 / 吸收劑量] absorbed dose
垫圈[diàn juàn, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, 垫圈 / 墊圈] litter (animal bedding)
垫脚[diàn jiao, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄠ˙, 垫脚 / 墊腳] litter (animal bedding)
倒刺[dào cì, ㄉㄠˋ ㄘˋ, 倒刺] barb; barbed tip (e.g. of fishhook)
基岩[jī yán, ㄐㄧ ㄧㄢˊ, 基岩] base rock; bedrock
寝室[qǐn shì, ㄑㄧㄣˇ ㄕˋ, 寝室 / 寢室] bedroom; dormitory
就寝时间[jiù qǐn shí jiān, ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄣˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 就寝时间 / 就寢時間] bedtime
尿床[niào chuáng, ㄋㄧㄠˋ ㄔㄨㄤˊ, 尿床] bed-wetting
岩床[yán chuáng, ㄧㄢˊ ㄔㄨㄤˊ, 岩床 / 巖床] bedrock
[chuáng, ㄔㄨㄤˊ, 床] bed; couch; classifier for beds
床侧[chuáng cè, ㄔㄨㄤˊ ㄘㄜˋ, 床侧 / 床側] bedside
床铺[chuáng pù, ㄔㄨㄤˊ ㄆㄨˋ, 床铺 / 床鋪] bed
遗尿[yí niào, ㄧˊ ㄋㄧㄠˋ, 遗尿 / 遺尿] bed-wetting
臭虫[chòu chóng, ㄔㄡˋ ㄔㄨㄥˊ, 臭虫] bedbug (Cimex lectularius)
[chūn, ㄔㄨㄣ, 蝽] bedbug
铺垫[pū diàn, ㄆㄨ ㄉㄧㄢˋ, 铺垫 / 鋪墊] bedcover; fig. to foreshadow
卧具[wò jù, ㄨㄛˋ ㄐㄩˋ, 卧具 / 臥具] bedding
被褥[bèi rù, ㄅㄟˋ ㄖㄨˋ, 被褥] bedding; bedclothes
铺盖[pū gài, ㄆㄨ ㄍㄞˋ, 铺盖 / 鋪蓋] bedding; bedclothes
床头[chuáng tóu, ㄔㄨㄤˊ ㄊㄡˊ, 床头 / 床頭] bedhead; bedside; headboard
卧内[wò nèi, ㄨㄛˋ ㄋㄟˋ, 卧内 / 臥內] bedroom
卧室[wò shì, ㄨㄛˋ ㄕˋ, 卧室 / 臥室] bedroom
卧房[wò fáng, ㄨㄛˋ ㄈㄤˊ, 卧房 / 臥房] bedroom; a sleeping compartment (on a train)
床沿[chuáng yán, ㄔㄨㄤˊ ㄧㄢˊ, 床沿 / 牀沿] bedside
褥疮[rù chuāng, ㄖㄨˋ ㄔㄨㄤ, 褥疮 / 褥瘡] bedsore
底栖有孔虫[dǐ qī yǒu kǒng chóng, ㄉㄧˇ ㄑㄧ ㄧㄡˇ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨㄥˊ, 底栖有孔虫 / 底栖有孔蟲] benthic foramanifera; seabed plankton
黑名单[hēi míng dān, ㄏㄟ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄢ, 黑名单 / 黑名單] blacklist; list of proscribed people (books etc)
俯首帖耳[fǔ shǒu tiē ěr, ㄈㄨˇ ㄕㄡˇ ㄊㄧㄝ ㄦˇ, 俯首帖耳] bowed head and ears glued (成语 saw); docile and obedient; at sb's beck and call
凹凸[āo tū, ㄠ ㄊㄨ, 凹凸] bumpy; uneven; slotted and tabbed joint
坦然[tǎn rán, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ, 坦然] calm; undisturbed
镇定[zhèn dìng, ㄓㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, 镇定 / 鎮定] calm; unperturbed; cool
中心埋置关系从句[zhōng xīn mái zhì guān xì cóng jù, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄇㄞˊ ㄓˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄘㄨㄥˊ ㄐㄩˋ, 中心埋置关系从句 / 中心埋置關係從句] center-embedded relative clauses

bed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキストラベッド[, ekisutorabeddo] (n) extra bed
タオルケット;タウルケット(ik)[, taoruketto ; tauruketto (ik)] (n) type of bed linen resembling a large beach towel and used to cover oneself in hot weather (wasei
ダブルベッド[, daburubeddo] (n) double bed
バナナ等価線量[バナナとうかせんりょう, banana toukasenryou] (n) banana equivalent dose (of radiation); BED
万年床[まんねんどこ, mannendoko] (n) leaving a bed unmade
不貞寝;ふて寝[ふてね, futene] (n,vs) staying in bed out of spite
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P)
分娩臥床[ぶんべんがしょう, bunbengashou] (n) lying-in bed
化石層[かせきそう, kasekisou] (n) fossil bed
叩き起す;叩き起こす;たたき起こす[たたきおこす, tatakiokosu] (v5s,vt) to wake up; to rouse out of bed
地層[ちそう, chisou] (n) stratum; geological formation; layer; bed (coal, gravel, etc.); (P)
契る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (arch) to pledge; to promise; to swear; (2) to have sexual intercourse (esp. between husband and wife); to share a bed
寝たきり[ねたきり, netakiri] (adj-no) bedridden; confined to bed
寝に就く[しんにつく, shinnitsuku] (exp,v5k) to go to bed
寝癖;寝ぐせ;寝グセ[ねぐせ(寝癖;寝ぐせ);ねグセ(寝グセ), neguse ( ne kuse ; ne guse ); ne guse ( ne guse )] (n) (1) bed hair; hair disarranged during sleep; (2) habit of moving around in one's sleep; sleeping habit
寝直す;寝なおす[ねなおす, nenaosu] (v5s) to go back to bed
寝装品[しんそうひん, shinsouhin] (n) bed and bedding
寝込み[ねこみ;ねごみ, nekomi ; negomi] (n) asleep (in bed); sick in bed
底質[ていしつ, teishitsu] (n) bottom material; bed material; sludge; sediment; substratum
悪人は畳の上では死ねない[あくにんはたたみのうえではしねない, akuninhatataminouedehashinenai] (exp) (id) A bad person does not deserve to die in his own bed
掛け布団;掛布団;掛け蒲団;掛蒲団[かけぶとん, kakebuton] (n) bed cover; coverlet; quilt; comforter; eiderdown
掛け襟[かけえり, kakeeri] (n) protective collar on kimono or bed clothes
新枕[にいまくら, niimakura] (n) bridal bed
早寝[はやね, hayane] (n,vs) go to bed early; (P)
畳の上で死ぬ[たたみのうえでしぬ, tataminouedeshinu] (exp,v5n) (sens) to die a natural death; to die in one's own bed
臥す[ふす, fusu] (v5s,vi) (obsc) (See 臥する) to lie down (in bed); to take to one's bed
臥する[がする, gasuru] (vs-s,vi) (obsc) to lie down (in bed); to take to one's bed
臥せる[ふせる, fuseru] (v5r,vt) to lie down; to retire; to go to bed
臥床[がしょう, gashou] (n,vs) confined to bed
行火[あんか, anka] (n) bed warmer; foot warmer
アルベド[, arubedo] (n) albedo
ウォーターベッド[, uo-ta-beddo] (n) waterbed
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] (n) {comp} Object Linking and Embedding; OLE
お寝小;御寝小[おねしょ, onesho] (n,vs) (uk) (fem) (chn) bed-wetting
カクテキ[, kakuteki] (n) cubed daikon kimchi (kor
カツレツ[, katsuretsu] (n) cutlet (usu. crumbed and fried)
ガン寝[ガンね, gan ne] (n) (See 爆睡) fast asleep; bombed; crashed
グレー(P);グレイ(P)[, gure-(P); gurei (P)] (adj-na,n) (1) grey (gray); (2) (グレイ only) gray (SI unit of absorbed dose of radiation); (P)
ソファーベッド[, sofa-beddo] (n) sofa bed; sofa-bed; sofabed
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE
フラットベットスキャナ[ふらっとべっとすきゃな, furattobettosukyana] flatbed scanner
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] flatbed plotter
内蔵テンキーパッド[ないぞうテンキーパッド, naizou tenki-paddo] embedded numeric keypad
単層埋込み試験[たんそううめこみしけん, tansouumekomishiken] embedded testing
平面プロッタ[へいめんぷろった, heimenpurotta] flatbed plotter
平面作図装置[へいめんさくずそうち, heimensakuzusouchi] flatbed plotter
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
寝る[ねる, neru] Thai: เข้านอน English: to go to bed

bed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรจถรณ์[n.] (banjathøn) EN: bed ; couch FR:
ฉี่ราด[v. exp.] (chī rāt) EN: wet the bed ; wet one's pants FR:
ดินดาน[n.] (dindān) EN: hard soil ; subsoil ; compact soil ; subsoil along a river bed ; hard and compact soil FR:
หัวนอน[n.] (hūanøn) EN: head of the bed ; headboard FR: tête de lit [f]
เก็บที่นอน[v. exp.] (kep thīnøn) EN: make the bed FR: faire le lit
เข้านอน[v. exp.] (khao nøn) EN: go to bed ; go to sleep ; hit the sack ; retire FR: aller dormir ; aller se coucher ; aller au lit ; aller pieuter (pop.) ; aller se pieuter (pop.) ; se retirer
ขึ้นแท่น[v.] (kheunthaen) EN: sent to press ; put into print ; put to bed FR:
ขึ้นเตียง[v. exp.] (kheun tīeng) EN: go to bed (with) FR:
แคร่[n.] (khraē) EN: sling bed made of rattan ; bamboo bed FR: lit en bambou [m]
ครึ่งผีครึ่งคน[v.] (khreung phī) EN: be on the threshold of death ; be at death's door ; be on one's death bed ; be in one's last gasps ; be dying FR:
ก้น[n.] (kon) EN: bottom ; bed FR: fond [m] ; cul [m] ; lit [m]
กระโดดลงจากเตียง[v. exp.] (kradōt long) EN: spring out of bed FR: sauter du lit
หลับใหล[v.] (laplai) EN: sleep ; be asleep ; go to bed FR:
หลับไหล[v.] (laplai) EN: sleep ; be asleep ; slumber ; go to bed ; snooze FR:
หลับนอน[v.] (lapnøn) EN: sleep ; take a nap ; go to bed FR: dormir
ลองจากเตียงนอน[v. exp.] (løng jāk tī) EN: get out of bed FR: sortir du lit
ลุก[v.] (luk) EN: get up ; rise ; stand up ; get to one's feet ; arise ; get up ; get out of bed FR: se lever ; se relever
มัญจก ; มัญจา[n.] (manjaka ; m) EN: bed ; dais FR:
นอน[v.] (nøn) EN: sleep ; go to bed FR: dormir ; se coucher ; faire dodo (enf.) ; pieuter (fam.)
นอนดึก[v. exp.] (nøn deuk) EN: go to bed late FR: aller se coucher tard ; se coucher tard
นอนหัวค่ำ[v. exp.] (nøn hūakham) EN: go to bed early FR: se coucher tôt
นอนหลับ[v. exp.] (nøn lap) EN: sleep ; go to bed : slumber FR: dormir ; être endormi ; roupiller (fam.) ; s'endormir
นอนพักฟื้น[v. exp.] (nøn phakfeū) EN: get bed rest FR:
นอนแต่หัวค่ำ[v. exp.] (nøn tāe hūa) EN: early to bed FR: se coucher tôt
ปัจจัตถรณ์[n.] (patjattathø) EN: bed ; couch FR:
ปัสสาวะรดที่นอน[v. exp.] (patsāwa rot) EN: wet the bed FR: faire pipi au lit ; uriner au lit
ผ้าปูที่นอน[n. exp.] (phā pū thīn) EN: sheet ; bed sheet ; bed linen FR: drap [m] ; drap de lit [m]
ผืน[n.] (pheūn) EN: [classif.: cloth items (towels, bed sheets, blankets, carpets, rugs, sarongs ...)] FR: [classif. : pièces textiles (serviettes, draps, couvertures, carpettes, tapis ...)]
แปลง[n.] (plaēng) EN: plot of land ; plot ; parcel ; garden ; piece ; lot ; nursery ; bed FR: lopin [m] ; parcelle [f] ; parterre [m] ; plate-bande [f]
ปลายตีนเตียง[n. exp.] (plāitīn tīe) EN: foot of the bed FR:
ปูที่นอน[v. exp.] (pū thīnøn) EN: make a bed FR: faire le lit
โรคกลัวการนอนหลับ[n. exp.] (rōk klūa kā) EN: clinophobia ; fear of going to bed FR:
ร่องสวน[n. exp.] (rǿng sūan) EN: bed FR: fossé [m]
ศยนะ[n.] (sayana) EN: bed : mattress ; cushion FR:
ที่นอน[n.] (thīnøn) EN: bed ; berth ; mattress FR: lit [m] ; matelas [m] ; couchette [f] ; couche [f] (vx, litt.) ; pieu [m] (fam.)
ท้องคลอง[n. exp.] (thøng khløn) EN: canal bed FR:
เตียง[n.] (tīeng) EN: bed ; bedstead FR: lit [m] ; couche [f] (vx – litt.) ; pieu [m] (fam.) ; plumard [m] (fam.)
เตียงคู่[n. exp.] (tīeng khū) EN: double bed FR:
เตียงคนไข้[n. exp.] (tīeng khon ) EN: patient bed FR: lit d'hôpital [m]
เตียงไม้[n. exp.] (tīeng māi) EN: wooden bed frame FR: lit en bois [m]

bed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kohleflöz {n}coal bed
Bettzipfel {m} | nach dem Bettzipfel schielen [ugs.]corner of the bed cover | to be longing for one's bed
Deckbett {n}feather bed
Motorenprüfstand {m}engine test bed
Festbett {n}packed bed
Kiesbett {n}gravel bed
Himmelbett {n}four-poster bed
Nagelbett {n}nail bed
Füllkörperschüttung {f}packed bed
bettreif {adj}ready for bed
Sohlenerosion {f}river bed erosion
Auskofferung {f} (Straßenbau)road bed excavation
Rosenbeet {n}rose bed
Abdeckung {f}; Bedeckung
Vollkostenbasis {f}absorbed cost basis
Abnahmebedingung {f} | Abnahmebedingungen
Widerhaken {m}barbed hook
Grundbedingung {f} | Grundbedingungen
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
Bedarf {m} | voraussichtlicher Bedarfrequirement; requirements | anticipated requirement
Bedauern {n} | sehr zu meinem Bedauernregret | much to my regret
Bedeckung {f} | Bedeckungen
Schlafzimmereinrichtung {f}bedroom suite
Nachttisch {m}bedside locker; nightstand [Am.]
Nachttischlampe {f}bedside lamp
wundgelegene Stelle {f} | wundgelegene Stellenbedsore | bedsores
Beduine {m}; Beduinin
Begehbarkeit {f} | bedingte Begehbarkeit | Begehbarkeit der Deckeaccessibility | limited accessibility | ceiling accessibility
Profil {n} (Reifen) | asymmetrisches Profil | feingegliedertes Profil | lamelliertes Profil | nicht richtungsgebundenes Profil | offenes Profil | Profil mit Längsrippen | unterbrochenes Profiltread | asymmetric tread | ribbed tread | siped tread | non-directional tread | open tread | tread pattern with circumferential tread ribs | broken pattern
Geschäftsbedingungen {pl} | allgemeine Geschäftsbedingungen
Campingbett {n}campbed
Campingliege {f}campbed
Feldbett {n}camp bed; cot
Händler {m} für Keramikbedarf; Keramikbedarfshändler
Kindbettfieber {n}childbed fever
Rahmenbedingung {f} | Rahmenbedingungen
Anstellungsbedingung {f} | Anstellungsbedingungen
Teilnahmebedingung {f} | Teilnahmebedingungen
Übernahmebedingung {f} | Übernahmebedingungen
Anschlussbedingung {f} | Anschlussbedingungen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bed
Back to top