ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลน*, -เลน-

เล็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เล็น (n.) flea See also: lice, nit
เล่นๆ (adv.) falsely See also: not for real Syn. หลอก, ไม่จริงจัง
เล่นกล (v.) play tricks See also: juggle, conjure, play magic
เล่นกล (n.) tricks See also: magic
เล่นขายของ (v.) be childish
เล่นคำ (v.) play on words See also: pun, juggle with words, go in for rhetoric
เล่นงาน (v.) tackle See also: maltreat, persecute, oppress, harass Syn. โจมตี, ทำร้าย, กลั่นแกล้ง, แกล้ง
เล่นงาน (v.) attack See also: assault, get even with, reprimand, scold, blame, reproach, criticize, tackle
เล่นชู้ (v.) commit adultery See also: have an affair with Syn. คบชู้, มีชู้, เป็นชู้
เล่นดนตรี (v.) play a prelude See also: play (music), strike up a fanfare, sing the praise of, play an overture Syn. โหมโรง, บรรเลง
เล่นตลก (v.) joke See also: play a joke, jest
เล่นตลก (v.) trick See also: play the fool with someone, deceive Syn. หลอก, หลอกลวง
เล่นตัว (v.) hold out for something See also: be independent, be difficult, be stand-offish
เล่นตา (v.) glance See also: glimpse Syn. ชำเลือง, เล่นหูเล่นตา, ชะม้ายตา, มอง, ลอบมอง
เล่นตีผึ้ง (v.) kind of game in the northeast of Thailand
เล่นบท (v.) act as See also: take the part of, play the part of Syn. รับบทบาท, สวมบท, สวมบทบาท
เล่นบทบาท (v.) perform one´s duty See also: play one´s role Syn. แสดงบท
เล่นบ้าๆ (v.) fool around with Syn. เล่นแผลงๆ, เล่นพิเรนทร์
เล่นพรรคเล่นพวก (v.) play favoritism See also: favour one´s friends Syn. เล่นพวก, เล่นพวกเล่นพ้อง
เล่นพระ (v.) collect Buddha images
เล่นพวก (v.) favour one´s friend See also: give to favoritism Syn. เล่นพวกเล่นพ้อง, เล่นพรรคเล่นพวก
เล่นพวกเล่นพ้อง (v.) play favoritism See also: favour one´s friends Syn. เล่นพวก, เล่นพรรคเล่นพวก
เล่นพิเรนทร์ (v.) do odd things
เล่นละคร (v.) pretend to deceive others
เล่นละคร (v.) perform a play See also: act in a play
เล่นลิ้น (v.) quibble See also: equivocate Syn. เล่นสำนวน
เล่นว่าว (v.) fly a kite
เล่นสวาท (v.) commit a homosexuality with a man See also: practice sodomy Syn. เริงโลกีย์
เล่นสำนวน (v.) make a pun See also: quibble, quip, equivocate Syn. เล่นลิ้น, ตีฝีปาก, ตีสำนวน, ลับคารม
เล่นสำบัดสำนวน (v.) equivocate See also: wisecrack, quibble, bicker Syn. ตีโวหาร, ตีสำนวน, เล่นสำนวน
เล่นสำบัดสำนวน (v.) speak eloquently See also: play with words, use idiomatic expression, wisecrack Syn. เล่นสำนวน, ตีโวหาร, ตีฝีปาก
เล่นหัว (v.) play See also: sport, banter Syn. หยอกล้อ, หยอกเย้า, หยอกเอิน
เล่นหาง (adj.) cursive
เล่นหุ้น (v.) play the (stock) market
เล่นหูเล่นตา (v.) give the glad eye See also: flirt with the eyes, make eyes at someone, wink at someone
เล่นเบี้ย (v.) gamble
เล่นเพื่อน (v.) commit lesbianism
เล่นแง่ (v.) hold off See also: hold out, stand off Syn. เล่นตัว
เล่นแผลงๆ (v.) fool around with Syn. เล่นพิเรนทร์
เล่นแร่แปรธาตุ (v.) perform alchemy
English-Thai: HOPE Dictionary
a. a. u.abbr. Amateur Athletic Union (สหภาพกีฬาสมัครเล่น)
aaaabbr. Amateur Athletic Association (สมาคมกีฬาสมัคเล่น) American Automobile Association (สมาคมรถยนต์แห่งอเมริกา) abbr. acute anxiety attack,avbdominal aortic aneurysm
aaaaabbr. amateur Athletic Association of America (สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งอเมริกา)
access armก้านเข้าถึง หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
aggie 1(แอก' กี) n. ลูกหินสำหรับเด็กเล่นที่ทำด้วยหินโบราณหรือแก้วที่มีลวดลายคล้ายกับหินโมรา
agnomen(แอกโน' เมน) n., (pl. -nomina) ฐานันดรศักดิ์ของชาวโรมัน, ชื่อเล่น -agnominal adj. (nickname)
alameda(แอลละมี' ดะ) n. ทางเดินสาธารณะที่มีร่มเงาต้นไม้, ทางเดินเล่น
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.
all-star(ออล' สทาร์) adj. ประกอบด้วยดาราแสดงทั้งหมด. -n. คนเล่นที่เลือกให้เป็นตัวแทนของดาราทั้งหมด (entirely of star performers)
amateur(แอม' มะเทอะ) n.,adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
amateurish(แอมมะเทอ' ริช) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของนักสมัคเล่น -amateurishness, amateurism n. (unskilled)
ambulatory(แอมบิวละโท' รี) adj. เกี่ยวกับการเดิน, เหมาะสำหรับเดิน, เดินไปมา, แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว (ลงจากเตียง) , เปลี่ยนแปลงได้. -n. ระเบียง, ที่เดินเล่นที่มีหลังคา, Syn. walking)
antic(แอน' ทิค) n.,adj. การเล่นตลก, พฤติการตลกหรือวิตถาร,ตัวตลก,วิตถาร,เหมือนตัว ตลก, แปลกประหลาด. -anticly adv., Syn. practical joke, ridiculous ###A. serious)
apres-ski(เอ'พริสดี') n. ระยะผ่อนคลายหลังการเล่นสกี
at 1(แอท) prep. ที่,บน,ใกล้, ณ,เมื่อ,ไปยัง,พอ,กำลัง (ทำงาน,เล่น) ,ในภาวะ,ยุ่งอยู่กับ,ด้วย (แสดงความเร็ว)
attack(อะแทค') vt.,vi.,n. โจมตี,เข้าตี,ทำร้าย,เล่นงาน,ลงมือทำ, (โรค) เป็น, (ไข้) จับ,ลงมือทำ,เริ่มขึ้น,เริ่มต้น,ข่มขืน, พยายามข่มขืน
bandsman(แบนซ'เมิน) n. นักดนตรีที่เล่นในวงดนตรี
banter(แบน'เทอะ) {bantered,bantering,banters} n.,vt.,vi. ล้อเล่น,กระเซ้าหยอกเล่น, See also: banterer n., Syn. raillery
bauble(บอ'เบิล) n. การประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ของฉาบฉวย,สิ่งที่ไม่มีค่า,ของเด็กเล่น, Syn. trifle
beanshooter(บีน' ชุทเทอะ) n. หลอดเป่าเมล็ดถั่วเป็นของเด็กเล่น
boating(โบท'ทิง) n.,adj. การพายเรือแล่น,การแล่นเรือเล่น
booby(บู'บี) n. คนโง่,คนเซ่อ,คนที่เล่นเลวที่สุดในทีม,คนที่ได้คะแนนน้อยที่สุด, Syn. dunce
booby prizen. รางวัลสำหรับคนที่เล่นได้เลวที่สุด
bop(บอพ) {bopped,bopping,bops} n. ดนตรีแจ๊ชแบบหนึ่ง vt.,n. (การ) ต่อย,ตี, See also: bopper n. ผู้เล่นดนตรี
bowl(โบล) n. ชาม,ชามกลม,กระเปาะ,กระปุก,สนาม,ลูกโบว์ลิ่ง,การเล่นโบว์ลิ่ง vi. โยนโบว์ลิ่ง,เล่นโบว์ลิ่ง vt. กลิ้ง,เล่น,เล่นโบว์ลิ่ง
bowler(โบ'เลอะ) n. ค คนเล่นโบว์ลิ่ง,คนขว้างลูก,
by-namen. ชื่อรอง,ฉายานาม,นามสกุล,ชื่อเล่น
bye(บาย) n. การผ่านข้ามไปเล่นในรอบต่อไป,สิ่งที่เป็นรอง,สิ่งสำรอง -Id. (bye the bye อย่างไรก็ตาม)
scamper(สแคม'เพอะ) vi.,n. (การ) วิ่งอย่างรีบเร่ง,ไปอย่างรีบเร่ง,วิ่งเล่น,กระโดดโลดเต้น., Syn. scurry,scuttle,rush
caper(เค'เพอะ) {capered,capering,capers} vi. กระโดดโลดเต้น n. การกระโดดโลดเต้น,การยั่วเย้า,อาชญากรรม -Id. (cut a caper การเล่นกล,การกระโดดโลดเต้น), Syn. skip,prank,frolic
cardsharpn. คนเล่นไพ่โกง.
casuistic(แคซซูอิส'ทิค,-คัล) adj. เจ้าคารม,เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา,ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ
casuistical(แคซซูอิส'ทิค,-คัล) adj. เจ้าคารม,เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา,ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ
casuistry(แคซ'ซูอิสทรี) n. การใช้หลักศีลธรรมจรรยาในการตัดสินปัญหา,การใช้หลักศีลธรรมจรรยาที่ผิด,การเล่นสำนวนโวหาร,การเล่นลิ้น
cellistn. ผู้เล่นไวโอลินใหญ่, Syn. violoncellist,
celluloid(เซล'ลูลอยดฺ) n. วัตถุใสที่ใช้ทำฟิล์มภาพยนตร์ ฟิล์มเอกซเรย์ ของเด็กเล่นและอื่น ๆ
charades(ช?ะเรซ') n. การเล่นทายคำปริศนาที่มีเงื่อนไขให้ไว้ทุกพยางค์
chat(แชท) vi.,n. (การ) คุยกันเล่น, Syn. converse
chattyadj. ชอบคุยเล่น,ช่างพูด,, See also: chattiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
alchemy(n) การเล่นแร่แปรธาตุ
alliteration(n) การเล่นอักษร,การสัมผัสอักษร
amateur(n) มือสมัครเล่น,ผู้ขาดความชำนาญ
attack(vt) ต่อสู้,โจมตี,จู่โจม,ทำร้าย,เล่นงาน
banter(n) การล้อ,การล้อเล่น,การหยอกเย้า
bauble(n) ของฉาบฉวย,ของเด็กเล่น,ของไม่มีค่า
billiards(n) การเล่นบิลเลียด
bridge(n) สะพาน,สะพานเรือ,หอบังคับการเรือ,ดั้งจมูก,การเล่นไพ่ชนิดหนึ่ง
bumptious(adj) ทะลึ่ง,ทะเล้น,อวดดี,หยิ่ง
caper(n) การกระโดดโลดเต้น,การกระโดดเล่น
chat(vi) พูดคุย,คุยเล่น
cheek(n) แก้ม,ความทะลึ่ง,ความทะเล้น
clannish(adj) ถือพวก,ถือพี่ถือน้อง,เล่นพรรคเล่นพวก
clownery(n) การเล่นตลก,นิสัยตลก
conditional(adj) โดยมีข้อแม้,เล่นแง่,เกี่ยงงอน,ขึ้นอยู่กับ
conjure(vi) ร่ายเวทมนตร์,เรียกผี,ปลุกผี,เล่นกล
conjurer(n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล
conjuror(n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล
crossbar(n) รูป x,คานประตู,บาร์เล่นยิมนาสติก
dally(vt) เล่นสนุก,ล้อเล่น,ฆ่าเวลา,พูดเล่นลิ้น,เกี้ยวเล่นๆ
dandle(vt) โยกเยก,ยกขึ้นลง,หยอกล้อ,เล่นหัว
draughts(n) การเล่นหมากฮอส,การเล่นหมากรุก
emblazon(vt) พรรณนา,เล่นสัมผัส,ตบแต่ง,สรรเสริญ,เยินยอ
extemporaneous(adj) ทำโดยฉับพลัน,ไม่ได้เตรียมมาก่อน,เล่นกลอนสด
facetious(adj) ชอบคุยสนุก,ทะเล้น,ตลก,ขบขัน,ชอบเล่นตลก
factious(adj) ชอบขัดแย้ง,เป็นก๊กเป็นเหล่า,เล่นพรรคเล่นพวก
fancier(n) นักเล่น
fiction(n) นวนิยาย,นิทาน,เรื่องเริงรมย์,เรื่องอ่านเล่น,เรื่องโกหก
flea(n) ตัวหมัด,เล็น,เหลือบ,เห็บ,ตัวดูดเลือด
flighty(adj) เร็ว,ทำเป็นเล่น,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน
flippant(adj) ห้วน,ตลกคะนอง,หน้าเป็น,เย้าหยอก,ทะเล้น,ทะลึ่ง
flirt(n) การเกี้ยวเล่น,การจีบ,การรักเล่นๆ
flirtation(n) การเกี้ยวเล่น,การจีบ,การทำเจ้าชู้,การเกี้ยวพาราสี
flirtatious(adj) เกี้ยวเล่น,เจ้าชู้ไก่แจ้,ชอบเกี้ยวพาราสี
florist(n) คนปลูกดอกไม้,นักเล่นต้นไม้,คนขายดอกไม้
fondle(vt) กอด,ลูบไล้,เคล้าคลึง,เล่นหัว
foolery(n) การกระทำแบบโง่ๆ,การเล่นตลก
forensic(adj) ทางวาทศิลป์,ทางกฎหมาย,เกี่ยวกับการเล่นสำนวนโวหาร
frisky(adj) ร่าเริง,ว่องไว,มีชีวิตชีวา,ขี้เล่น,กระโดดโลดเต้น
frivolous(adj) เหลาะแหละ,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง,เล่นๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
louseแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculicide; lousicideสารฆ่าแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
punการเล่นคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bablingส่งเสียงอืออาเล่น [การแพทย์]
Amateur filmsภาพยนตร์สมัครเล่น [TU Subject Heading]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Board gamesการละเล่นบนกระดาน [TU Subject Heading]
Bodybuildingการเล่นกล้าม [TU Subject Heading]
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Cassette tape recordersเครื่องบันทึกและเล่นแถบเสียงตลับ [TU Subject Heading]
Equipmentอุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Gamesการละเล่น [TU Subject Heading]
i Pod (Digital music player)ไอพอด (เครื่องเล่นดนตรีระบบดิจิทัล) [TU Subject Heading]
Nicknamesชื่อเล่น [TU Subject Heading]
Playการเล่น [TU Subject Heading]
Playgroundsสนามเด็กเล่น [TU Subject Heading]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Money marketตลาดเงิน ตลาดเงินคือตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี การโอนเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วเงินคลัง เป็นต้น เป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้นเป็นไปด้วยดี อันได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่บุคคลและการจัดหาเงินทุนระยะสั้นให้แก่ภาครัฐบาล แบ่งเป็น 1. ตลาดเงินในระบบ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์และธนาคารกลาง กิจกรรมสำคัญในตลาดเงินในระบบ ได้แก่ การกู้ยืม ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง (Inter-bank loan หรือ Call loan) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป การกู้ โดยตรงหรือเบิกเกินบัญชี (Loan and overdraw) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้โดยขายตราสาร ทางการเงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารการค้า ตลอดจนตราสารที่ธนาคารรับรอง 2. ตลาดเงินนอกระบบ ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การให้กู้ การเล่นแชร์ 3. การขายฝาก ฯลฯ ตลาดเงินนอกระบบยังมีบทบาทมากในประเทศกำลังพัฒนา [ตลาดทุน]
Stocksหุ้นและการเล่นหุ้น [TU Subject Heading]
Wooden toy making การประดิษฐ์ของเล่นด้วยไม้ [TU Subject Heading]
Play Intelligence/Quotientความฉลาดทางการละเล่นผลการพัฒนาตนเองจากการเล่น และความสามารถการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ระหว่างที่เล่นด้วยตนเอง ทั้งที่อาศัยอุปกรณ์การเล่นและไม่ใช้ ซึ่งการเล่นนี้ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เล่นได้หลายด้าน ทั้งสติปัญญา (การคิด) ภาษา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะเด็ก ๆ [สุขภาพจิต]
vaccineวัคซีนโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสคอมพิวเตอร์ติดเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ และทำลายแฟ้มของเรา โปรแกรมวัคซีนมีสามประเภท ประเภทแรกคือ วัคซีนที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ไวรัสเล่นงานระบบของเรา เช่น ทำเครื่องหมายแฟ้มไม่ให้ไวรัสเปลี่ยนแปลงแฟ้มได้ ถ้าหากไวรัสใดพยายามเปลี่ยนแปลงแฟ้ม โปรแกรมจะเตือนให้ทราบ ประเภทที่สองคือ โปรแกรมตรวจค้นหาไวรัส โดยเน้นไวรัสที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้ว และมีลักษณะที่ดูออกว่าเป็นไวรัส อย่างไรก็ดีโปรแกรมประเภทนี้อาจไม่รู้จักประเภทใหม่ๆ ที่เพิ่งมีผู้นำออกเผยแพร่ได้ ส่วนโปรแกรมประเภทที่สามเป็นโปรแกรมสำหรับกำจัดไวรัสออกจากระบบหลังจากตรวจพบแล้ว [คอมพิวเตอร์]
Zero-Sum Game เกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์ สถานการณ์หรือกิจกรรมการแข่งขัน ที่ผลได้ของผู้เล่นคนหนึ่งจะเท่ากับผลเสียรวมกันของผู้เล่นคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเลือกใช้กลวิธีใด ดังนั้นผลรวมของผลได้ และผลเสียของผู้ที่อยู่ในเกมการแข่งกันทั้งหมด จะเท่ากับศูนย์ในทุกทาง (ดู Game, Theory of) ได้มีนักวิชาการเปรียบเทียบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในเวทีต่างๆ กับเกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์ว่า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศมิใช่เกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์เพื่อมิให้ประเทศ ผู้เข้าร่วมเจรจาตระหนักว่า การลดอุปสรรคทางการค้าให้แก่ประเทศอื่นมากกว่าที่ประเทศอื่นให้แก่ตนนั้น มิได้เป็นการเสียผลประโยชน์มากกว่าที่ตนได้รับเสมอไป ควรที่จะต้องนำผลประโยชน์อื่นๆ เข้ามาพิจารณาประกอบด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lousy (adj.) มีเหา (หมัด เล็น โลนหรือไร)
play over (phrv.) เล่น (ดนตรี / กีฬา) อีกครั้ง
play (vt.) เล่น (เกม, เครื่องดนตรี, บอล, วิทยุ, เครื่องเล่นเทป)
play (vi.) เล่น (เกม, เครื่องดนตรี, บอล, วิทยุ, เครื่องเล่นเทป)
tongue-in-cheek (idm.) เล่นๆ สนุกๆ ไม่จริงจัง See also: ไม่จริงใจ
seesaw (vi.) เล่นกระดานหก
aquaplane (vi.) เล่นกระดานโต้คลื่น See also: โต้คลื่นด้วยแผ่นกระดาน Syn. surf-ride, windsurf
surf (vi.) เล่นกระดานโต้คลื่น See also: โต้คลื่นด้วยแผ่นกระดาน Syn. aquaplane, surf-ride, windsurf
surf-ride (vi.) เล่นกระดานโต้คลื่น See also: โต้คลื่นด้วยแผ่นกระดาน Syn. aquaplane, windsurf
windsurf (vi.) เล่นกระดานโต้คลื่น See also: โต้คลื่นด้วยแผ่นกระดาน Syn. aquaplane, surf-ride
pole-vault (vi.) เล่นกระโดดค้ำถ่อ Syn. pole jump, pole vault
pole-vault (vt.) เล่นกระโดดค้ำถ่อ Syn. pole jump, pole vault
play politics (idm.) เล่นการเมือง
play out (phrv.) เล่นข้างนอก See also: เล่นกลางแจ้ง
cricket (vi.) เล่นคริกเก็ต
play out (phrv.) เล่นจนเสร็จ (การแสดง, กีฬา)
puckish (adj.) เล่นซน
replay (vt.) เล่นซ้ำ
full of Old Nick (sl.) เล่นซุกซน
play out (phrv.) เล่นดนตร ี/ บรรเลงดนตรี Syn. play in
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Are you kidding?คุณล้อเล่นใช่ไหม
Let's take a walk, shall we?ไปเดินเล่นกันดีไหม
I used to take a walk in the early morningฉันเคยเดินเล่นในตอนเช้าตรู่
You are kidding me?เธอล้อฉันเล่นใช่ไหม
Why not go out for a walk?ทำไมไม่ออกไปเดินเล่นกันล่ะ
Please tell me you're kiddingโปรดบอกฉันมาว่าคุณล้อเล่น
They have people who will walk your dog for youเขามีคนที่จะพาหมาของคุณไปเดินเล่น
I want to walk my own dogฉันต้องการพาหมาของฉันไปเดินเล่นเอง
I'm gonna go walk with himฉันกำลังจะไปเดินเล่นกับเขา
We don't exactly have a playtime like youพวกเราไม่ได้มีเวลาเล่นเหมือนคุณแน่นอน
Don't kid yourselfอย่าล้อตัวเองเล่นน่า
I like to take my dog for walksฉันชอบที่จะพาสุนัขของฉันไปเดินเล่น
I would like to have some more time to play musicฉันอยากมีเวลามากกว่านี้บ้างเพื่อเล่นดนตรี
You can go for a walk in the rainคุณสามารถออกไปเดินเล่นกลางสายฝนได้
Would you like to go bowling with us?คุณอยากไปเล่นโบว์ลิงกับพวกเราไหม?
She's playing some kind of game with her childrenเธอกำลังเล่นเกมบางอย่างกับลูกๆ
It looks like one we used to play when we were childrenมันดูเหมือนเกมที่พวกเราเคยเล่นเมื่อตอนเด็กๆ
He made her a toy houseเขาทำบ้านของเล่นให้เธอ
Where's it playing?มันเล่นที่ไหนหรือ?
How often do you play cards?คุณเล่นไพ่บ่อยแค่ไหน?
We often call him by his nicknameพวกเรามักจะเรียกชื่อเล่นของเขาประจำ
You must be jokingคุณต้องล้อเล่นแน่
You've got to be kidding me!คุณต้องล้อฉันเล่นแน่
You're joking, you like my cooking?คุณล้อเล่นน่า คุณชอบอาหารที่ฉันทำหรือ?
This is the way we play the game hereนี่คือวิธีที่เราเล่นเกมที่นี่
I know the others must give you a hard timeฉันรู้ว่าคนอื่นๆ จะต้องเล่นงานคุณ
You sneaked out to play without me again!พวกนายหลบออกไปเล่นกันโดยไม่มีฉันอีกแล้วนะ
Stop fooling around!เลิกเล่นบ้าๆ ซะที
I'm not in the mood to play with you, just do whatever you want!ฉันไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นกับเธอ อยากทำอะไรก็เชิญเลย
Stop playing around and study for once!เลิกเล่นสนุกซะที แล้วหันมาเรียนสักที
You're so naive, I can't even joke around youเธอช่างซื่อเหลือเกิน จนฉันไม่สามารถล้อเล่นกับเธอได้
I don't come here to fool aroundฉันไม่ได้มาเล่นอะไรบ้าๆ ที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And kids have nothing to do but playและเด็กมีอะไรที่ต้องทำ แต่การ เล่น ปีโนก!
And soon, the Great Umpire above will call close of play in this, the Second World War.จะเรียกอย่างใกล้ชิดของการ เล่น ในเรื่องนี้สงครามโลกครั้งที่ สอง
Fifty years ago, for 5 minutes you came this close.50 ปีที่แล้ว เล่น 5 นาที คุณมาใกล้ขนาดนี้แล้ว
The whole point of having a fight is playing "hide the salami" afterwards.จุดประสงค์คือ หลังการต่อสู้ให้ เล่น "ซ่อนหา"
Nah, I'm just kiddin'. She just likes me for my body.ไม่ ฉันแค่ เล่น 'เธอก็ชอบฉัน สำหรับร่างกายของฉัน
Ah, geez when you're playing a uuuuuuuuuu I need some help on this Lani for the high note... [others join singing]อ้า ตอนที่ เล่น ออออออ... ..
It's worthless. Invest heavily in Enron.มันไร้ค่า แล้วไป เล่น Enron ให้หมด
Look, I don't have time to play "Star Wars," guys.ฟังนะ ผมไม่มีเวลา เล่น "สตาร์ วอส์" หรอกคุณ
Play. Fun. Fun.เล่น เล่น หนุก หนุก!
I have the upper-body strength of screech, and I spend my weekends playing Wii... alone.ผมไม่ได้หุ่นดี กล้ามโต และใช้เวลาวันหยุด เล่น Wii…คนเดียว
It's expensive, e-mail enabled, MP3 player.มันมีราคาแพง ส่งอีเมลได้ เล่น mp3 ได้
"...slide the switch from Play to Demo.""เลื่อนสวิชส์จาก เล่น ไปที่ ทดลอง"
Burt Reynolds, you know, with the arrow.ก็ที่ Burt Reynolds เล่น ที่มีธนู
(MELLOW ROCK MUSIC PLAYING)(ROCK เล่น Mellow ดนตรี)
You just keep playing and playing and playing and playing and playing...เธอก็เฝ้าแต่เล่น เล่น เล่น เล่น เล่น เล่น เล่น
Well. Can't be any different than playing 'Wing Commander'มันคงจะไม่ต่างจาก เล่น "wing commander" เท่าไหร่หรอก
You've never played paintball before?คุณ ไม่เคย เล่น เพ๊นซ์บอล มาก่อน เหรอไง?
Well you should try paintball someday, it's fun.คุณน่าจะลอง เล่น เพ๊นซ์บอล นะ มันสนุกนะ
Yeah, well, she perfected that when she was still playing Helen Keller.ใช่เลย เธอเก่งเรื่องนั้นจริงๆ ตอนที่เธอยัง เล่น Helen Keller.
Sleepless in Seattle 'vs playing.Sleepless in Seattle เล่น VS.
Every time you see Dendi perform he's always playing very well and he usually doesn't lose his lanes.ทุก ๆ ครั้งที่คุณเห็น Dendi เล่น เขาจะโชว์ฝีมือได้เยี่ยมยอดเสมอ และเขาแทบจะไม่แพ้ใครในเลนของเขาเลย
And the way Na'Vi played, they really gambled basically.จากวิธีที่ Na'Vi เล่น เหมือนพวกเขากำลังเสี่ยงโชคชัด ๆ
You gonna have to lay claim somewhere else. Len! Len, stop!นายจะต้องไปยึดเตียงอื่นซะแล้วล่ะ เล็น เล็น หยุดสิวะ!
Stop firing!เราต้องวิ่งไปเอาปืน ปล่อยมันไป เอาปืนมาให้ฉัน แม่งโว้ย เล็น ย้ายก้นพวกแกลงมาข้างล่างได้แล้ว โย่ ได้ยินฉันไหมวะ? ยึดแล้ว ยึดแล้วโว้ย!
Yeah, it get boring after a while.เออ เล่น ๆ ไปแล้วก็เบื่อ
What the fuck's dogging?เขาไม่ได้เรียกฉันว่าบุรุษไปรษณีย์ เล่น ๆ นะ ฉันส่งความสุขได้เสมอ
Were... were playing Cowboys and Indians.เล่น - - เป็นคาวบอย กับ อินเดียนแดง
Uh, let's do "Time's a Wastin"'.เล่น "ไทม์ส อะ เวสทิน" เถอะ
WHILE PLAYING "AGE OF EMPIRES III"?เล่น age of empires iii ไปด้วยได้มั้ยฮะ
Do you actually play any non-video game sports?เล่น กีฟา ที่ไม่ใช่ในเกมหน่ะนะ
Len, do you feel like making 50 bucks after school today?เล็น นายอยากจะหาเงิน 50 เหรียญ หลังโรงเรียนวันนี้มั้ย
Len, you want to join me?เล็น นายอยากนั่งกับฉันมั้ย
Play the tape for Stan and let him call me.เล่น เทปสแตนและให้เขาโทรหาฉัน.
Playing Disintegration by the Cure.เล่น เพลงเสียงดนตรี แยกชิ้น
Play! Real play! I can't wait!เล่น ได้เล่นหรอ ฉันรอไม่ไหวแล้ว
Play! (screams) You're scaring her.เล่น! แกทำให้เธอกลัว
I can't do that.เล่นๆอย่างนั้นเหรอ ผมไม่ทำอย่างนั้นหรอก
Just play. You're taking too long.เล่นๆไปเถอะน่า คุณมัวแต่เสียเวลานานเกินไป
No double bounces.เล่นกระโดดทีละคนเท่านั้น
Do the number trick. Number trick.เล่นกลตัวเลขสิ กลตัวเลข

เล็น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
散歩[さんぽ, sanpo] Thai: เดินเที่ยวเล่น English: stroll
遊ぶ[あそぶ, asobu] Thai: เล่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลน
Back to top