ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกิน*, -เกิน-

เกิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกิน (adv.) far See also: too much, over, more, further Syn. พ้น, เลย
เกินการ (adv.) exceedingly See also: over, extremely Syn. มากเกิน
เกินกำลัง (v.) exceed one´s power See also: exceed one´s ability, exceed one´s status Syn. เกินตัว, เกินฐานะ
เกินกำหนด (v.) expire See also: terminate Syn. หมดอายุ, เกินอายุ
เกินขนาด (adv.) too much See also: over, excessively
เกินขอบเขต (adv.) over the limit Syn. เลยขอบเขต Ops. ในขอบเขต
เกินขอบเขต (v.) be over the limit Syn. เลยขอบเขต Ops. ในขอบเขต
เกินคน (adv.) extremely See also: beyond human´s power, presumptuously, excessively
เกินควร (adv.) excessively Syn. เกินไป, เกินเลย
เกินความจำเป็น (adv.) more than is necessary See also: redundantly, unnecessarily Syn. เกินจำเป็น
เกินความสามารถ (adv.) out of one´s power See also: out of one´s ability, out of one´s capability Syn. เกินกำลัง
เกินคาด (v.) be beyond expectation
เกินงาม (adv.) excessively See also: too much, immoderately, unreasonably
เกินจริง (v.) be unbelievable See also: be incredible, be hard to believe Syn. ไม่น่าเชื่อ, อัศจรรย์
เกินจริง (adj.) unbelievable See also: incredible, hard to believe Syn. ไม่น่าเชื่อ, อัศจรรย์
เกินจริง (adv.) unbelievably See also: incredibly Syn. ไม่น่าเชื่อ, อัศจรรย์
เกินจำเป็น (adv.) more than is necessary See also: redundantly, unnecessarily
เกินฐานะ (v.) exceed one´s power See also: exceed one´s ability, exceed one´s status Syn. เกินตัว
เกินดี (adv.) excessively See also: too much, immoderately, unreasonably
เกินดุล (v.) overbalance See also: outweigh Ops. ขาดดุล
เกินต้องการ (adv.) too much See also: over, beyond
เกินตัว (adv.) out of one´s power See also: out of one´s ability, out of one´s capability Syn. เกินกำลัง, เกินความสามารถ
เกินพอ (adv.) very much See also: too much, too many Syn. มากมาย
เกินพอ (v.) have a surplus See also: be surplus, have something to spare Syn. เกินต้องการ
เกินพอ (adj.) surplus See also: more than enough Syn. เกินต้องการ
เกินพอ (v.) be ample See also: be superabundant, be superfluous, be excessive Syn. มากเกิน
เกินพอ (adj.) ample See also: superfluous, superabundant, excessive Syn. มากเกิน
เกินพอ (adv.) amply See also: excessively Syn. มากเกิน, มากมาย
เกินพอ (v.) be ample See also: be excessive, be superfluous, be infinite Syn. มากมาย, เหลือแหล่, เหลือล้น Ops. ขาด, น้อย
เกินพอ (v.) be excessive See also: be abundant, be superfluous, be ample, be plentiful Syn. เหลือเฟือ, มากมาย Ops. ขาด, น้อย
เกินพอ (adv.) excessively See also: amply, plentifully, profusely, abundantly Syn. เหลือเฟือ, มากมาย Ops. ขาด, น้อย
เกินพอดี (adv.) too much See also: over, excessively, improperly, immoderately Syn. เกินดี
เกินพิกัด (v.) overload See also: be overweight
เกินหน้า (adv.) too far See also: too much, excessively, improperly, immoderately Syn. เกินหน้าเกินตา
เกินหน้าเกินตา (adv.) too far See also: too much, excessively, improperly, immoderately
เกินอายุ (v.) expire See also: terminate Syn. หมดอายุ, เกินกำหนด
เกินเลย (adv.) inordinately See also: excessively, exceedingly, too much, aggressively
เกินเลย (adv.) excessively Syn. เกินไป
เกินแกง (adv.) too (old)
เกินไป (adv.) too much See also: over, excessively, improperly, immoderately Syn. เกินพอดี, เกินดี
English-Thai: HOPE Dictionary
above(อะบัฟว') adv.,prep. เหนือ, เบื้องต้น, เกิน, พ้นเหลือ, กว่า, Syn. overhead, aloft
superabundant(ซูเพออะบัน'เดินทฺ) adj. มีมากมายเกินไป, Syn. excessive
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
abysmal(อะบิซ' มัล) adj. ลึกสุดหยั่ง, ใหญ่สุดหยั่ง, เหลือเกิน
acidity(อะซิด' ดิที) n. ภาวะเป็นกรด, ความเปรี้ยว, ความเป็นกรดมากเกินไป, Syn. sourness
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
aeroneurosis(แอโรนิวโร'ซิส) n. โรคประสาทที่เป็นกับนักขับเครื่องบิน เนื่องจากจิตเคร่งเครียดเกินไป (a psychoneurotic condition)
aeropause(แอ' โรพอส) n. บริเวณบรรยากาศของโลกที่เบาบางเกินไปที่เครื่องบินจะทำงานได้
afghan(แอฟ' เกิน, -แกน) n. ชาวอัฟกานิสถาน, ภาษาอัฟแกน, พรมที่ถักด้วยมือชนิดหนึ่ง. -adj. เกี่ยวกับอัฟกานิสถาน, ชาวอัฟกานิสถาน
aha(อาเฺฮด') adv.,adj. ไปข้างหน้า, ข้างหน้า, ภายหน้า, ล่วงเกิน, นำหน้า, ก่อน, เดินต่อไปข้างหน้า, เกิน, ล้ำหน้า (in front , at the head)
al dente(อาล' เดน ทิ) Italian ไม่นุ่มและไม่แข็งเกินไป (เมื่อกัดด้วยฟัน)
all-fired(อลล' ไฟเออดฺ) adj., superl. สุดขีด, มากเกิน -all-firedly adv. เหลือเกิน (tremendous, excessive)
aminouriaปัสสวะที่มีเอมีนมากเกินไป
arrant(แอร์'เรินทฺ) adj. เหลือเกิน,อย่างที่สุด,โดยสิ้นเชิง,ตลอด, ร้ายกาจ, Syn. flagrant, egregious,base ###A. proper ,decent)
arrogance(แอร'โรเกินซฺ) n. ความหยิ่ง,ความยโส,ความจองหอง., Syn. arrogancy n.
arrogant(แอร'โรเกินทฺ) adj. หยิ่ง,ยโส,จองหอง, Syn. haughty, conceited ###A. modest
assured(อะ ชัวดฺ) adj. ประกัน,แน่นอน,ปลอดภัย, กล้า,มั่นใจ,กล้าเกิน. -n. ผู้เอาประกันภัย, Syn. self-possessed, confident
athlete's heartภาวะหัวใจโตเนื่องจากออกกำลังมากเกินไป, Syn. athletic heart
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
bally(แบล'ลี) adj. อย่างยิ่ง,เต็มที่,เหลือเกิน
bandwagon(แบนแวก'เกิน) n. รถดนตรีในขบวนแห่,ความนิยม,พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยมอยู่
bedaub(บิดอบ') {bedaubed,bedaubing,bedaubs} vt. ป้าย,ทำให้สกปรกด้วย,เปื้อน,ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub
belabor(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
belabour(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
binary treeต้นไม้แบบทวิภาคโครงสร้างข้อมูล ที่แต่ละจุดต่อ (node) มีกิ่งยื่นออกไปได้ไม่เกินสองกิ่ง
blow-hard(โบล'ฮาร์ด) n. คนขี้คุย,คนพูดมากเกินไป
blunt(บลันทฺ) {blunted,blunting,blunts} adj. ทื่อ,ทู่,ไม่คม,ไม่ว่องไว,อึดอาด,เถรตรงเกินไป,ไม่เฉียบแหลม,ขวานผ่าซาก vt. ทำให้ทู่ทำให้ไม่คม,สกัด,บรรเทา,ลดลง,ทำลาย -n. อาวุธที่ทู่,เงินสด
booze(บูซ) {boozed,boozing,boozes} n. เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์,วิสกี้ vt.,vi. ดื่มเหล้ามากเกินไป, See also: boozer n.
bottle(บอท'เทิล) {bottled,bottling,bottles} n. ขวด,ถุงหนัง, (ที่ใส่น้ำใส่เหล้า) ปริมาณหนึ่งขวด,การดื่มเหล้า,น้ำนมในขวดนม vi. ใส่ขวด,บรรจุขวดติดอยู่,ข่ม,ทำให้ติดอยู่,เก็บสุรา -Phr. (hit the bottle ดื่มเกินบ่อยและเป็นนิสัย), Syn. receptacle
brigand(บริก'เกินดฺ) n. โจร,โจรผู้ร้าย, See also: brigandage n. ดูbrigand brigandism n. ดูbrigand brigandish adj. ดูbrigand
brominismn. ภาวะโรคที่เกิดจากการใช้โบรมีนมากเกินไป
bromismn. ภาวะโรคที่เกิดจากการใช้โบรมีนมากเกินไป
bureaucracy(บิวรอค'ระซี) n. การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย,กลุ่มของข้าราชการ,กลุ่มของนักบริหาร,ระบบบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไป, Syn. civil service,red tape
bureaucrat(บิว'ระแครท) n. เจ้าหน้าที่ในระบบเจ้าขุนมูลนาย,เจ้าหน้าที่ที่มีพิธีรีตรองมากเกินไป, See also: bureaucratic adj. ดูbureaucrat bureaucratism n. ดูbureaucrat bureaucratize vt. ดูbureaucrat
candle(แคน'เดิล) {candled,candling,candles} n.เทียน,เทียนไข,หน่วยความเข้มของแสงสว่าง vt. ส่องแสงตรวจ -Id. (burn the candle at both ends สิ้นเปลืองพลังมากเกินไป), See also: candler n. ดูcandle
cardigan(คาร์'ดะเกิน) n. เสื้อแจ๊คเก็ทหรือสเวตเตอร์ถัก
chatterboxn. คนปากจัด,คนพูดมากเกินไป, Syn. gossip
cloy(คลอย) {cloyed,cloying,cloys} vi.,vt. (ทำให้) กินมากเกินไปจนเบื่อ, Syn. satiate,sate
cocksure(คอค'?ัว) adj. แน่นอนที่สุด,มั่นใจที่สุด,แน่นอนเกินไป,ปลอดภัยที่สุด, See also: cocksureness n.
comstockery(คัม'สทอคดคอรี่) n. การตรวจเรื่องศิลปะและวรรณกรรมอย่างมากเกินไป
English-Thai: Nontri Dictionary
above(adj,adv,p บน,เหนือ,สูงกว่า,ดีกว่า,เกิน
hyperbole(n) การขยายความ,การพูดเกินจริง,การเขียนเกินเลย
bull(n) วัวตัวผู้,ช้างพลาย,สัตว์ตัวผู้,การโกหก,การพูดเกินจริง
diffuse(adj) ฟุ่มเฟือย,มากเกินไป,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
egregious(adj) มากมายใหญ่โต,เหลือเกิน,มหันต์
encroach(vi) ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,เบียดเบียน,ล่วงเกิน,บุกรุก
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
exaggerate(vi) พูดเกินจริง,พูดโอ้อวด,พูดเลยเถิด
exaggeration(n) การคุยโว,การพูดเกินจริง,การพูดโอ้อวด
exceed(vt) มากกว่า,ทำเกิน,เกินกว่า,เหนือกว่า,ดีกว่า,ละเมิด
exceedingly(adv) เหนือกว่า,มากมาย,เหลือเกิน
excess(adj) ที่เพิ่มขึ้น,ที่เกินมา,มากเกินพอ
excessive(adj) เหลือเฟือ,มากเกินไป,เหลือล้น
exorbitant(adj) แพงเกินไป,สูงเกินไป,มากเกินไป
extreme(adj) ปลาย,สุดขีด,เกินไป,จัด,ปลายสุด,ไกลสุด
extremity(n) ปลาย,ความรุนแรงเกินไป,ความสุดขีด
flyweight(n) นักมวยที่หนักไม่เกิน 112 ปอนด์
immoderate(adj) มากเกินไป,เลยเถิด,เกินเลย,ไม่พอเหมาะ
inordinate(adj) มากมาย,เกิน,ล้น,เลยเถิด
intemperance(n) ความมากเกินควร,การดื่มสุรามากเกินควร
intemperate(adj) มากเกินควร,หลงระเริง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ
intolerable(adj) เหลือทน,มากเกินไป
lavish(adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,เกินจำเป็น,มากเกินไป
margin(n) ริมกระดาษ,จำนวนที่เกิน,ช่องว่าง,ขอบ,เงินทดรอง
odd(adj) ชอบกล,แปลก,ประหลาด,เศษเกิน,ปลีกย่อย,คี่
outgrow(vt) โตเกินกว่า,โตขึ้น,โตเร็วกว่า
outweigh(vt) มีน้ำหนักเกิน,มีภาระมากเกินไป
over(adj) ข้างบน,เหนือ,มากเกินไป,เกิน,เลย,ผ่านไป
overact(vt) แสดงท่ามากเกินไป,โอ้อวด,ทำเลยเถิด
overburden(vt) ทำให้เป็นภาระหนัก,บรรทุกหนักเกินไป
overcharge(vt) บรรจุมากเกินไป,คิดราคาแพงไป,อัดไฟมากเกินไป
overcrowd(vt) เบียดเสียด,ยัดเยียด,แออัดเกินไป
overdo(vi,vt) ทำเลยเถิด,ทำเกินไป
overdose(n) การใช้ยาเกินขนาด
overdraw(vt) ถอนเงินเกินบัญชี,เรียกร้องมากไป,ขยายความ
overdue(adj) เลยเวลา,เกินกำหนด,เกินขอบเขต
overeat(vi,vt) กินมากเกินไป
overestimate(vt) ตีราคาสูงเกินควร,ประเมินค่าสูงไป
overhang(n) ส่วนเกิน,สิ่งที่แขวนอยู่
overload(n) ของเกินพิกัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
excessiveเกินขีด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immoderateเกินสมควร, เกินกว่าเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overdueเกินกำหนด, ค้างชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supernumeraryเกินจำนวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supersaturateเกินอิ่มตัว, อิ่มตัวยวดยิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accessoryเสริม, ช่วย, สำรอง, เกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acetonemia; acetonaemiaภาวะเลือดมีแอซีโทนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acromegaly; acromegaliaสภาพโตเกินไม่สมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alkalaemia; alkalemiaภาวะเลือดมีด่างเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaesthesia shock; shock, anesthesiaช็อกเหตุยาสลบเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anesthesia shock; shock, anaesthesiaช็อกเหตุยาสลบเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrearsเบี้ยประกันภัยเกินกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
placenta, succenturiate; placenta, accessoryรกส่วนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
featherbeddingการจ้างแรงงานมากเกินจำเป็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hydraemia; hydremiaเลือดมีน้ำเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypersensitive-ไวเกิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hyperuricemia; hyperuricaemia; uricacidaemia; uricacidemia; uricaemia; uricemia๑. เลือดมีกรดยูริกเกิน๒. ภาวะกรดยูริกเกินในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
improper fractionเศษเกิน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inoperable๑. เกินผ่าตัดให้หาย๒. ไม่สมควรผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intemperanceการเสพเกินควร (สุรา, อาหาร) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irritable๑. ไวเกินต่อการกระตุ้น๒. -หงุดหงิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ketonaemia; ketonemiaภาวะเลือดมีคีโทนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nan(o)-๑. แคระ, เล็กเกิน๒. หนึ่งส่วนพันล้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcolepsyภาวะง่วงเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obeseอ้วนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onerousมีภาระผูกพันเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overdevelopmentการเจริญเกินวัย [มีความหมายเหมือนกับ postmaturity ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overdose๑. ให้ยาเกิน๒. ขนาดยาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overdraftการเบิกเงินเกินบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overextended-ยื่นเกิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
overfeedingการให้อาหารเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overfilled-อุดเกิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
overflow๑. การล้น๒. ส่วนล้น๓. มากเกินเก็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
overgrowthการงอกเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overheatร้อนเกิน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
overloadภาระเกิน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
overstrainความล้าเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overweightน้ำหนักเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachydermaหนังหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parectasia; parectasis๑. การยืดเกิน๒. การพอง [มีความหมายเหมือนกับ distension; distention ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Over dueเกินกำหนดส่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ultra viresเกินขอบอำนาจ [การทูต]
Acidosisภาวะกรดเกิน [TU Subject Heading]
Acromegalyอะโครเมกาลี, โรค; โรคอโครเมกะลีย์; อะโครเมกาลีย์; อะโครเมกะลีย์; อโครเมกาลี; โรคอะโครเม็กกาลี่; ร่างกายใหญ่โตเกินไป; อะโครเมกะลี [การแพทย์]
Ag Excessแอนติเจนอยู่ในอัตราส่วนมากเกินไป [การแพทย์]
Alkalosisภาวะด่างเพิ่ม; ด่างมาก, ภาวะ; แอลคาโลซิส; อัลคาโลสิส; ภาวะความเป็นด่าง; การเมาด่าง; ภาวะมีด่างเพิ่มขึ้น; สภาวะเป็นด่าง; ภาวะด่าง; การเป็นด่าง; ด่างเพิ่มขึ้น; การเกิดด่าง; ด่างเกิน [การแพทย์]
Anoxemiaการขาดออกซิเจนในเลือด, การพร่องออกซิเจนในเลือด, มีออกซิเจนน้อยเกินไป [การแพทย์]
Aridic แอริดิก สภาพความชื้นที่ดินในช่วงควบคุมทุกส่วน จะแห้งเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 45 วัน หรือเกินครึ่งหนึ่งของวันสะสมในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกว่า 5 องศาเซลเซียส โดยวัดที่ความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินบนและดินจะต้องชื้น (moist) ในบางส่วน หรือทั้งหมดของช่วงควบคุมเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน ติดต่อกันในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกวา 8 องศาเซลเซียล โดยวัดที่ความลึกระดับเดียวกัน มีความหมายเหมือน torric (ศัพท์ aridic มาจากคำละติน aridus = dry) [สิ่งแวดล้อม]
Backlogหนังสือค้างออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้
Cartoonการ์ตูนการ์ตูน (Cartoon) หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
Clod ; Soil Clod ดินก้อน มวลดินซึ่งแตกตัวเป็นก้อนขนาดต่าง ๆ กัน เกิดขึ้นจากการไถพรวน หรือขุด เมื่อดินแห้งหรือเปียกเกินไป กำเนิดของดินก้อนจึง ตรงข้ามกับเม็ดดิน (aggregate) ซึ่งเกิดจากการเกาะตัว เป็นก้อนโดยแรง และสารเชื่อมตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Dietetic Albuminuriaรับประทานอาหารโปรตีนมากเกินไป [การแพทย์]
Dramatizeแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางมากเกินไป [การแพทย์]
Excessมากเกินพอ,มากเกินไป [การแพทย์]
Flaringการเผาก๊าซทิ้ง, การเผาก๊าซทิ้งซึ่งเป็นก๊าซส่วนเกินที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์หรือไม่ได้นำมาซื้อขาย หรือเนื่องมาจากเหตุผลทางเทคนิค [ปิโตรเลี่ยม]
Fragment เศษหินกรวด เศษหินกรวดในดินที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 2 มิลลิเมตร เช่น กรวด (pebble) ก้อนหินมนเล็ก (cobble) และก้อนหินมนใหญ่ (boulder) [สิ่งแวดล้อม]
Cerebral Palsyสมองพิการ, กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติหรือมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นกับสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ทำให้ผู้พิการไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ สภาพพิการที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบคงตัว และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ยังมีการเจริญเติบโตของสมองอยู่ คือ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนไปถึงระยะที่สมองมีการเจริญเติบโตเต็มที่ โดยทั่วไปถือเกณฑ์ไม่เกิน ๘ ขวบ [Assistive Technology]
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวเป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
Commissionค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะต้องชำระให้แก่บริษัทที่เป็นนายหน้า ในอัตราที่ตกลงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดไว้โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 (ช่วง 3 ปีแรก) ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2550 – 13 มกราคม 2553 ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 0.25% และการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้คิดขั้นต่ำที่ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553- 31 ธันวาคม 2554 ให้คิดค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได (Sliding Scale) คือ มีอัตราค่าธรรมเนียมแปรผันลดลงตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าธรรมเนียมซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตจะไม่เกิน 60% ของอัตราปกติ และช่วงที่ 3 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตจะเป็นแบบต่อรองกันอย่างเสรี [ตลาดทุน]
Gravel กรวด ก้อนหินที่เกิดตามธรรมชาติขนาดโตเกิน 3 มิลลิเมตร [สิ่งแวดล้อม]
Hadal Zone เขตน้ำลึกในระบบนิเวศทะเล ส่วนที่เป็นน้ำในระบบนิเวศทะเล และเป็นส่วนที่ลึกมากๆ เกินกว่า 6,000 เมตร [สิ่งแวดล้อม]
lowland riceข้าวนาสวน, ข้าวที่ปลูกกันได้ในที่ลุ่มและมีระดับน้ำในนาลึกไม่เกิน 80 เซนติเมตร อาจปลูกโดยวิธีปักดำหรือหว่าน  เช่น พันธุ์ข้าว กข. 1 เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Menometrorrhagiaเมนโนเมดโทรราเจีย, เลือดออกนานเกินเดือนขึ้นไป [การแพทย์]
Overdoseการใช้ยาเกินขนาด [TU Subject Heading]
Overdraftsการเบิกเงินเกินบัญชี [TU Subject Heading]
Overdue bookหนังสือเกินกำหนดยืมกระบวนการและขั้นตอนการติดตามหนังสือค้างส่ง
Concentrated latexน้ำยางข้น คือ น้ำยางสดที่ทำให้เข้มข้นโดยการหมุนเหวี่ยงหรือการแยกครีม เพื่อแยกส่วนที่เป็นเนื้อยางออกจากเซรุ่ม และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 60% สำหรับวิธีการหมุนเหวี่ยง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทย และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 64% สำหรับวิธีการแยกครีม เนื่องจากน้ำยางสดมีปริมาณน้ำมากเกินไปไม่เหมาะที่จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่ง [เทคโนโลยียาง]
Delistingการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การที่ตลาดหลักทรัพย์ถอนสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของหลักทรัพย์ใด ๆ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ในการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้นอาจเป็นเพราะบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวขอถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ (ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการของเพิกถอนเกินกว่า 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด) หรือตลาดหลักทรัพย์สั่งให้เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อพบว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้กระทำผิดข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (listing agreement) อย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตกต่ำลง จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ลงทุนสำหรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียน มีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวโดยทันที แต่จะจัดให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และประกาศให้ผู้ลงทุนได้ทราบทั่วกัน ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดเผยข้อมูล หากบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแผน หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวก็จะพ้นจากการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน แต่ถ้าบริษัทไม่อาจแก้ไขได้ตามแผนและตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว [ตลาดทุน]
Overfishingประมงเกินขีดจำกัด [TU Subject Heading]
Delta ดินดอนสามเหลี่ยม ดินดอนบริเวณปากน้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายพัด ด้ามจิ้ว เกิดขึ้นเพราะการที่แม่น้ำและสาขาใหญ่น้อยที่กระจายออก ตรงปากน้ำพาตะกอนมาทับถมอยู่ตลอดเวลา ทำให้ท้องพื้นน้ำมีระดับสูงขึ้น น้ำก็ยิ่งไหลช้าลง การตกตะกอนก็เพิ่มมากขึ้นจนสูงพ้นระดับน้ำกลายเป็นพื้นแผ่นดินแผ่กระจายออก ตรงปากน้ำ พื้นดินนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป้นบริเวณกว้างต่อเนื่องกลายเป้นดินดอนสามเหลี่ยม ถ้าไม่ลุ่มเกินไปก็ใช้ทำการเพาะปลูกและตั้งบ้านเรือนได้ แต่ก้อาจเกิดน้ำท่วมทันฝั่งเสมอเช่น บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ำใหญ่ๆ อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำไนล์ แลพแม่น้ำโขง [สิ่งแวดล้อม]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fog หมอก เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ชนิดหนึ่งที่ ประกอบด้วยกลุ่มละอองน้ำขนาดเล็กมากสามารถมองเห็นได้ด้วย ตาเปล่าลอยอยู่ในอากาศใกล้พื้นดิน โดยปกติจะทำให้ทัศนวิสัยทาง แนวนอนที่ผิวพื้นโลกลดลงเหลือน้อยกว่า 1 กิโลเมตร (0.62 ไมล์) ถ้าละอองน้ำที่ประกอบเป็นหมอกนั้นเป็นผลึกน้ำแข็ง เราเรียกว่า หมอกน้ำแข็ง (ice fog) หมอกหรือเมฆต่างกันแต่เพียงว่า หมอกนั้นมีฐานอยู่ติดพื้นดิน ส่วนฐานเมฆอยู่สูงเหนือพื้นดินขึ้นไป หมอกทุกชริดเกิดเมื่ออุณหภูมิอากาศมีค่าเท่ากับหรือเกือบเท่ากับอุณหภูมิจุด น้ำค้างทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นละอองน้ำ การเกิดหมอกนั้นเกิดขึ้นได้ 2 วิธี เมื่ออุณหภูมิของอากาศลงลด จนเท่ากับอุณหภูมิน้ำค้างจะจะเกิดหมอกชนิดที่เกิดจากการพาความร้อนในแนวนอน (advection fog) หมอกเกิดจากการแผ่รังสี (radioaction fog) หรือหมอกลาดเนินเขา (up-slop fog) อีกวิธีหนึ่งคือ เกิดจากเพิ่มความชื้นเข้าไปในอากาศทำให้จุดน้ำค้างมีค่าสูงขึ้น ซึ่งจะเกิดหมอกชนิดไอน้ำ (steam fog) หรือหมอกในแนวปะทะอากาศ (frontal fog) จะไม่เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิจุดน้ำค้างต่างจากอุณหภูมิอากาศเกินกว่า 4 องศาฟาเรนไฮด์ (2.2 องศาเซลเซียส) [สิ่งแวดล้อม]
Forced buyการบังคับซื้อการที่บริษัทหลักทรัพย์นำเงินประกันของลูกค้าที่วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing account) ไปซื้อหุ้นคืน บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับให้ลูกค้าซื้อหุ้นคืนต่อเมื่อหุ้นที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced buy ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced buy เท่ากับ 30% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 40% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่ยืมมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
Garbage ขยะเปียก, ขยะครัว, เศษอาหาร ขยะพวกเศษอาหาร พืชผัก เศษเนื้อสัตว์ และเศษสิ่งของส่วนใหญ่ ที่ได้จากการประกอบอาหารจากตลาด หรือเศษที่เหลือจากการรับประทาน ขยะเปียกจะมีลักษณะส่วนมากประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุ ซึ่งมักจะเป็นที่สลายได้ง่าย ดังนั้น ถ้าขยะเปียกถูกปล่อยทิ้งไว้นานเกินจะเกินการเน่าเสียและเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ได้ง่าย โดยกปติแล้วขยะเปียกจะมีปริมาณความชื้นประมาณร้อยละ 40-70 ของขยะทั้งหมด ขยะที่ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ ประกอบด้วยเศษผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ที่เหลือทิ้งจากการจัดเตรียมอาหาร, การประกอบอาหารและเหลือจากการบริโภค [สิ่งแวดล้อม]
Hepatitisโรคตับอักเสบโรคตับอักเสบ (hepatitis) เป็นโรคที่เซลล์ของตับมีการอักเสบเกิดขึ้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การดื่มสุราเป็นประจำ พิษของยาบางชนิด แต่การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ผู้ป่วยบางรายมีอาการไข้ต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมาผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หลังจากนั้นอาการต่างๆ จะลดน้อยลง ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะพักฟื้น โดยอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันเป็นโรคตับอักเสบที่มีระยะเวลาการดำเนินโรคไม่นาน ผู้ป่วยมีอาการน้อยลงและหายขาดภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังเป็นโรคตับอักเสบที่มีการดำเนินโรคนานกว่า 6 เดือน
Hornbookหนังสือเรียนเบื้องต้นHornbook หมายถึง หนังสือเรียนเบื้องต้น เป็นหนังสือสำหรับเด็กเริ่มเรียน จัดทำขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1440 เนื่องจากการจัดพิมพ์หนังสือในระยะแรก ๆ มีราคาค่อนข้างแพงเกินกว่าจะนำมาให้เด็กใช้เริ่มเรียน Horn Book ไม่ได้มีลักษณะเป็นหนังสือเล่มๆ อย่างในปัจจุบัน แต่เป็นแผ่นไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆ มีขนาดประมาณ 2 ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นไม้ปิดทับด้วยแผ่นหนัง และปิดประกบทับอีกชั้นหนึ่งด้วยแผ่นเขาสัตว์บางใสตรึงด้วยแถบทองเหลืองรอบขอบทั้งสี่ด้าน มีด้ามถือและที่ด้ามเจาะรูร้อยเชือกสำหรับคล้องคอ หรือแขวนที่เอว หรือที่ข้อมือ เนื้อหาบนแผ่นหนังเป็นตัวพยัญชนะแบบต่างๆ การสะกดคำแบบง่าย ๆ และบทสวด แต่มักจะเน้นสอนการเขียนอ่าน และเรื่องราวทางศาสนา
Hydrocarbonส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียม, ส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบ คือ คาร์บอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) ในรูปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) นอกจากนี้ก็มีสารอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียม เช่น กำมะถัน (S) ไนโตรเจน (N) และอื่นๆสารที่นอกเหนือจากไฮโดรคาร์บอนถือเป็นสิ่งแปลกปลอมและไม่เป็นที่ต้องการ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมนั้น อาจอยู่ในสภาพของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับจำนวนและการจัดตัวของอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุล โดยทั่วไปโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนไม่เกิน 4 อะตอมจะมีสถานะเป็นก๊าซ ถ้ามีคาร์บอนระหว่าง 5-19 อะตอม จะมีสถานะเป็นของเหลว และถ้ามีคาร์บอนตั้งแต่ 20 อะตอมขึ้นไป จะมีสถานะเป็นของแข็ง [ปิโตรเลี่ยม]
Improvement Cutting การตัดไม้บำรุงป่า การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Mist หมอกน้ำค้าง เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ซึ่งประกอบ ด้วยละอองเล็กมากจนไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือละอองน้ำ ดูดความชื้น (hydroscopic water droplets) ลอยอยู่ในอากาศ หมอกน้ำค้างมีลักษณะเช่นเดียวกับหมอกแต่บางกว่า เมื่อมีหมอกน้ำค้างเกิดขึ้นเหนือที่ใดมักจะแลดูคล้ายม่านบาง สีเทาคลุมอยู่เหนือภูมิประเทศแห่งนั้น ทำให้ทัศนวิสัยที่ผิวพื้นดินลดลงน้อยกว่าหมอก แต่ยังเห็นได้ใกล้เกินกว่า 1 กิโลเมตร ความชื้นสัมพันธ์ในหมอกน้ำค้างมักจะน้อยกว่า 95% หมอกน้ำค้างเป็นสภาพอากาศที่อยู่ระหว่างฟ้าหลัวชื้น (damp haze) กับหมอก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hyper (prf.) เกิน See also: เกินไป
remaining (adj.) เกิน See also: เป็นส่วนเกิน, เหลือเกิน Syn. extra, excess, superfluous
surplus (adj.) เกิน See also: เป็นส่วนเกิน, เหลือเกิน Syn. extra, excess, remaining, superfluous
ultra (prf.) เกิน
keep ahead of (phrv.) เกิน (เช่น ค่าใช้จ่าย) See also: ล้ำหน้า
exceed (vt.) เกินกว่า See also: เกิน, มากกว่า Syn. outdo, surpass
go beyond (phrv.) เกินกว่า See also: ยิ่งใหญ่กว่า, ดีกว่า Syn. be beyond
go over (phrv.) เกินกว่า See also: เกินขอบเขต
surpass (vt.) เกินกว่า See also: ล้ำหน้ากว่า, เลยกว่า Syn. excel, outdo
beyond words (idm.) เกินกว่าจะกล่าว (มักใช้กับ grateful และ thankful)
be beyond endurance (idm.) เกินกว่าจะทนได้ Syn. be past endurance, get beyond
be past endurance (idm.) เกินกว่าจะทนได้ See also: สุดทน Syn. be beyond
go past endurance (idm.) เกินกว่าจะทนได้ See also: เกินกว่าที่คาดไว้ Syn. get beyond, get past
beyond measure (idm.) เกินกว่าจะวัดได้ See also: มีปริมาณมากมาย, เหลือคณานับ
unreasonable (adj.) เกินกว่าเหตุ See also: มากเกินไป Syn. excessive, extreme Ops. reasonable
in arrears (idm.) เกินกำหนด See also: สาย, ช้ากว่ากำหนด
immoderate (adj.) เกินขอบเขต See also: เกินไป, เกินกว่าจะยอมรับได้ Syn. excessive
lap over (phrv.) เกินขอบเขต See also: ไม่พอดีกับ
out-of-bounds (adj.) เกินขอบเขต
overstep (vt.) เกินขอบเขต See also: ล้ำเส้น, ก้าวก่าย Syn. go beyond, exceed
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sorry I'm so little helpฉันเสียใจด้วยที่ช่วยได้น้อยเหลือเกิน
There's so much I have to tell you bothมีเรื่องมากมายเหลือเกินที่ฉันต้องบอกกับเธอทั้งสองคน
Are you on the street? It sounds so loudคุณอยู่บนถนนอยู่เหรอ เสียงดังมากเหลือเกิน
I am too busy to talk todayวันนี้ฉันยุ่งเกินกว่าที่จะพูดคุย
You drink too much coffeeคุณดื่มกาแฟมากเกินไปแล้ว
It was so good to read your letterดีมากเหลือเกินที่ได้อ่านจดหมายของคุณ
So nice to meet youดีเหลือเกินที่ได้พบคุณ
He is doing far better than expectedเขาทำได้ดีเกินกว่าที่คาด
I can't believe it, they're so goodฉันไม่อยากจะเชื่อเลย มันดีเหลือเกิน
You're so talented, I wish I had your skillคุณช่างมีพรสวรรค์เหลือเกิน ฉันอยากจะมีทักษะอย่างคุณมั่ง
It's too bad you missed itมันแย่เหลือเกินที่คุณพลาดมันไป
You are getting too old for thisคุณกำลังแก่เกินไปสำหรับสิ่งนี้
There are too many complications for meมีความยุ่งยากซับซ้อนมากเหลือเกินสำหรับฉัน
But my heart is too wildแต่หัวใจฉันมันช่างดื้อด้านเหลือเกิน
Your voice seems so familiarเสียงของคุณคุ้นมากเหลือเกิน
So much to do so much to seeมีมากเหลือเกินที่ต้องทำและต้องเห็น
We owe them so muchพวกเราเป็นหนี้พวกเขามากเหลือเกิน
I think I've had enough for todayฉันคิดว่าวันนี้เกินพอแล้ว (รับไม่ได้อีกแล้ว)
They get paid so much moneyพวกเขามีเงินรายได้มากเหลือเกิน
I enjoy junk food but I try not to eat too much of itฉันชอบอาหารขยะแต่ฉันก็พยายามที่จะไม่ทานมันมากเกินไป
I don't spend too much moneyฉันไม่ได้ใช้จ่ายเงินมากเกินไป
She has done so much for meเธอทำอะไรให้ฉันมากมายเหลือเกิน
You know me too wellคุณรู้จักฉันเป็นอย่างดีเหลือเกิน
You speak English so wellคุณพูดภาษาอังกฤษดีเหลือเกิน
He thinks that I am too tired to workเขาคิดว่าฉันเหนื่อยเกินกว่าจะทำงานได้
I've had too much work to finishฉันมีงานมากเหลือเกินที่ต้องทำให้เสร็จ
He says he is feeling too ill to teach todayเขาบอกว่าเขารู้สึกป่วยมากเกินกว่าที่จะสอนได้ในวันนี้
We owe them so muchพวกเราเป็นหนี้พวกเขามากเหลือเกิน
I miss them so muchฉันคิดถึงพวกเขามากเหลือเกิน
Sorry to call so earlyขอโทษทีที่โทรมาแต่เช้าเกินไป
There is so much damageมีความเสียหายมากมายเหลือเกิน
If we don't act now, it's going to be too lateถ้าเราไม่ทำอะไรตอนนี้ มันก็จะสายเกินไปนะ
Don't labor at your writingอย่าพยายามอย่างหนักมากเกินไปกับงานเขียนของคุณ
Because I was too tired and fell asleepเพราะว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินและก็ผล็อยหลับไป
Thank you so muchขอบคุณมากเหลือเกิน ฉันชอบมันจริงๆ
I've got too much work to doฉันมีงานมากเหลือเกินที่ต้องทำ
He was too nervous to speakเขาประหม่าเกินกว่าที่จะพูด
The dress doesn't fit herชุดนี้ไม่พอเหมาะกับเธอ เธอผอมเกินไป
It's not too late to change your mindมันยังไม่สายเกินไปที่คุณจะเปลี่ยนใจ
He thinks that I am too tired to workเขาคิดว่าฉันเหนื่อยเกินกว่าที่จะทำงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At the desert's mercy, far from the Oamock's granite wallsความเมตตาแห่งท้องทะเลทราย ไกลออกไป เกิน กำแพงหินของ โอมอก
Yeah, over 600 degrees.ใช่ เกิน 600 องศาเลยล่ะ
So how is it that he spends over $3,600 a month on sophisticated electronics equipment?แล้วทำไมเขาถึงมีเงิน ใช้จ่าย เกิน แสนบาท ต่อเดือน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือไฟ้ฟ้างั้นหรอ
Look, it's on your head. You're not supposed to double up on Vitamin A.ฟังนะ ในหัวสมองของเธอ เธอห้ามทานยาวิตามิน A เกิน 2 เม็ด
However, there is a burgeoning Facebook campaign that has swell to over five members.ยังไงซะ มีกระแสมาแรงใน Facebook ที่มีคนกด 'like' เกิน 5 คน
Her A.P. classes push her GPA above a 5.0.คะแนนในชั้นเรียนคะแนนสะสม เกิน 5.0
No way he could survive outside the womb for more than a minute.ไม่มีทางมีชีวิตอยู่ข้างนอก เกิน 1 นาที
It's been over a week since Gun Wook disappeared, but you lied to me about sending him on vacation, and...เกิน 1 อาทิตย์แล้วที่กอนอุคหายไป แต่คุณโกหกว่าส่งเขาไปพักร้อน
Isn't it past ten?เกิน 10 โมงแล้วใช่มั้ย
Over 200. 23 in the tri-state area.เกิน 200 มี 23 คนที่อยู่ในพื้นที่ไตรสเตท
A little over three minutes.เกิน 3 นาที นิดหน่อย
Out of a need for security?เกินกว่า คำว่า รักษาความปลอดภัย ?
For over a year, an injury has sidelined him.เกินกว่า1ปี, ที่เขาได้รับบาดเจ็บ
More than I can bear!เกินกว่าข้าจะรับไหว !
Other than fear, rage, and shame, my constant companion was the abiding fantasy that someday, somehow, my mother would do what she needed to do to rescue me from the hell I was in.เกินกว่าความกลัว ความเดือดดาล และความอดสู เพื่อนที่ยั่งยืนของฉันคือ ความเพ้อฝันตลอดกาล ว่าสักวันหนึ่ง ไม่ว่ายังไง แม่ของฉันจะทำในสิ่งที่ต้องทำ
Events you couldn't possibly have anticipated or prevented even if you had.เกินกว่าจะคาดการณ์ หรือป้องกันมันได้
To see it clearly.เกินกว่าจะเห็นได้ชัด
Unforgivable things. There's no way back.เกินกว่าจะให้อภัย หันหลังกลับไม่ได้
You should have told me!เกินกว่าที่คุณจะจำผมได้.
Ah! Don't you see? It's too late!เกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ ุคุณไม่เห็นหรอ ว่ามันสายไปแล้ว
Heh, you have no idea.เกินกว่าที่คุณจะเดาเลยค่ะ
More than I thought it was possible to hate anyone.เกินกว่าที่ฉันคิดว่าจะเกลียดใครได้
I couldn't pass up an opportunity like that.เกินกว่าที่ฉันจะปล่อย ให้โอกาสอย่างนี้หลุดมือ
Then even I could have imagined.เกินกว่าที่ผมจะจินตนาการ
"beyond human understanding. "เกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจ
More than you can imagine.เกินกว่าที่เราจะคาดถึงเลยล่ะ.
When it traverses that frontier, the star will vanish completely from sight.เกินกว่าที่เรามองไม่เห็น เมื่อมันเดินลัดเลาะชายแดนนั้น ดาวจะหายไปอย่าง สมบูรณ์จากสายตา
After that, I'm gonna need some help, you down?เกินกว่านั้นต้องหาผู้ช่วย เธอรับมั้ย
Even by his own standards.เกินกว่าวิสัยของเขาเอง
Beyond what your rational mind could comprehendเกินกว่าสมองที่มีเหตุผลจะเข้าใจได้
What if it's more than I can take?เกินกำลังที่คิดว่าเอาอยู่
Your Gas Bill is Overdueเกินกำหนดเวลาชำระค่าแก๊ส
Plug depth has exceeded safety levels! Restrain it!เกินขีดปลอดภัยของนักบินแล้ว!
That's over half of our senior-level employees... in every department.เกินครึ่งของพวกเราเป็นลูกจ้างระดับอาวุโส ในทุกแผนก
A little unexpected, but very, very nice.เกินความคาดหมายเล็กน้อย แต่ดีมากๆเลย
The local sheriff's out of his depth.เกินความสามารถของนอภ.ท้องที่
That is the extent of his skills.เกินความสามารถของมัน
Is it out of your system? I don't know.เกินความสามารถมั้ย / ไม่รู้สิ
So much so that I was obliged to take command myself.เกินทน ฉันถึงต้องมาคุมงานเอง
Is he beyond redemption?เกินที่จะช่วยไถ่บาปให้แล้วรึ?

เกิน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
余る[あまる, amaru] Thai: เกิน English: to exceed
過言[かごん, kagon] Thai: การพูดเกินจริง English: exaggeration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกิน
Back to top