ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

excel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *excel*, -excel-

excel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
excel (vi.) ดีเยี่ยม See also: ยอดเยี่ยม, เก่ง, มีพรสวรรค์ Syn. exceed, surpass, transcend
excellence (n.) ความเป็นเลิศ See also: ความดีเยี่ยม, ความยอดเยี่ยม Syn. superiority
Excellency (n.) คำเรียกอย่างยกย่องสำหรับผู้มีตำแหน่งทางราชการสูง เช่น รัฐมนตรี เอกอัครราชทูต
excellent (adj.) ยอดเยี่ยม See also: ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, เป็นเลิศ, เยี่ยมยอด Syn. superior, outstanding
excellent or impressive thing (n.) สิ่งที่ยอดเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ)
excellently (adv.) อย่างดีเยี่ยม See also: อย่างยอดเยี่ยม, อย่างดีเลิศ, อย่างเยี่ยมยอด Syn. outstandingly
excelling (adj.) โดดเด่น See also: เลิศ Syn. exceeding
excelsior (n.) ไม้ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อเพื่อกันไม่ให้ของแตกหัก
English-Thai: HOPE Dictionary
excel(อิคเซล') vt.,vi. ดีกว่า,เก่งกว่า,เหนือกว่า, Syn. surpass
excellence(เอค'ซะเลินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความยอดเยี่ยม,ความดีเด่น., Syn. distinction
excellency(เอค'ซะเรินซี) n. คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง ,ความดีเด่น,ความดีงาม
excellent(เอค'ซะเลินทฺ) adj. ดีเด่น,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม., Syn. exceptional
excelsior(อิคเซล'ซิเออะ) n. ดอกไสกบเล็ก ๆ ,adj.,interj. ยิ่งดี,ยิ่งเจริญ,ยิ่งสูง
English-Thai: Nontri Dictionary
excel(vi,vt) ดีกว่า,เก่งกว่า,เหนือกว่า,ดีมาก,ดีเลิศ
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ,ฯพณฯ,ความยอดเยี่ยม,ความดีงาม
excellent(adj) ดีเลิศ,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม,เป็นเยี่ยม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excellenceความเป็นเลิศ [TU Subject Heading]
Excellencyเป็นคำแสดงตำแหน่งที่ใช้เรียกตัวเอกอัครราชทูต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นยอด (n.) excellence See also: superiority, surpassingness
ความเป็นเลิศ (n.) excellence See also: superiority, surpassingness Syn. ความเป็นยอด
ชิ้นเยี่ยม (adj.) excellent See also: eminent, distinguished, exquisite, great, outstanding, masterful Syn. ชิ้นโบว์แดง, ชิ้นเอก
ชิ้นโบว์แดง (adj.) excellent See also: eminent, distinguished, exquisite, great, outstanding, masterful Syn. ชิ้นเอก
ดีมาก (adj.) excellent See also: well-done, outstanding Syn. ดีเยี่ยม, ดีเลิศ
ดียิ่ง (adj.) excellent See also: superb Syn. เลิศยิ่ง, ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม
ดียิ่ง (adj.) excellent Syn. ดีเยี่ยม, ประเสริฐ
ดียิ่ง (adj.) excellent Syn. ประเสริฐ, วิเศษ, ดีเลิศ
ดียิ่ง (adj.) excellent See also: superb, best, chief, paramount Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม, เด่น, ประเสริฐ
ดีเยี่ยม (adj.) excellent See also: well-done, outstanding Syn. ดีเลิศ
ดีเยี่ยม (adj.) excellent Syn. ดียิ่ง, ประเสริฐ
ดีเลิศ (adj.) excellent See also: well-done, outstanding Syn. ดีเยี่ยม
ดีเลิศ (adj.) excellent See also: superb Syn. เลิศยิ่ง, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ (adj.) excellent Syn. ประเสริฐ, วิเศษ, ดียิ่ง
ดีเลิศ (adj.) excellent See also: supreme, superior, outstanding Syn. วิเศษ, เลิศยิ่ง, ล้ำเลิศ
พันเลิศ (adj.) excellent See also: superb Syn. เลิศยิ่ง, ดีเลิศ, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม
พิสิฐ (adj.) excellent See also: superfine, superior Syn. ประเสริฐ, วิเศษ
มงกุฎ (adj.) excellent See also: superb, supreme, highest Syn. สูงสุด, ยอดเยี่ยม
วิสิฐ (adj.) excellent See also: superb, best, chief, paramount Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม, เด่น, ดียิ่ง, ประเสริฐ
อุกฤษฏ์ (adj.) excellent See also: superb
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your pronunciation is excellentการออกเสียงของคุณยอดเยี่ยม
I'm sure I'll have an excellent timeฉันแน่ใจว่าฉันจะสนุกสุดยอดแน่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I excel without ever even tryingคนก็กลัวฉันทั้งที่ยังไม่ทำอะไรเลย
You'll excel at a lot of things, just not this.ลูกเก่งอะไรหลายอย่าง แต่ไม่ใช่บาสแน่
Not only does he excel in atheletics, but he is in every facet one of our most outstanding students,เค้าไม่มีเพียงมีค่ากับวงการกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นยอดในบรรดานักเรียนเก่งๆ
Tomorrow there's the hunt. You must excel at that.พรุ่งนี้ จะมีการล่าสัตว์ ลูกจะต้องเลิศที่สุด
She must be well-read, know her music, excel in company and she must be clean.นางต้องอ่านหนังสือให้มาก เรียนรู้เรื่องดนตรี และการเข้าสังคม ...และนางก็ต้องสะอาดด้วย
But, you know, there are very few students that ever get athletic scholarships. But there are a lot of schools that give full rides to students who excel in music.แต่เธอรู้มั้ย มีนักเรียนเพียงไม่กี่คน ที่ได้รับทุนจากกีฬา แต่มีมหาลัยมากมายที่ให้ทุน กับนักเรียนที่เก่งทางด้านดนตรี นักเรียนแบบเธอ ไม่รู้สิ ถ้าเธออยากเข้ามหาลัย เธอคงไม่ต้อง...
And well, I sort of excel at guitar hero 3,และก็นะ แนวๆกีต้าร์เล่นแบบเริ่ดๆ
Able to write Korean, use Excel and use the Internet. You're able to do all of this, right?คุณเขียนภาษาเกาหลี ใช้เอ็กเซล แล้วก็ใช้อินเทอร์เนตได้ใช่มั้ยคะ?
I excel at so many things.ฉันมีทักษะหลายด้านไป
I excel at spatial reasoning, and I had a hunch that the graceful slope of its neck would cradle your genitals nicely.I excel at spatial reasoning, and I had a hunch that the graceful slope of its neck would cradle your genitals nicely.
As your weapons officer, let me remind you that this is a combat vessel and we will excel in our command and control.เรือพิฆาตแห่งกองทัพเรือสหรัฐฯ ยูเอสเอส จอห์น พอลโจนส์ ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่สรรพาวุธ ขอเตือนว่าเรือลำนี้เป็นเรือรบ
I'd just like to excel on my own merits.ฉันแค่อยากที่จะเก่งกว่านี้ ผลประโยชน์ของตัวฉันเอง

excel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全胜[quán shèng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ, 全胜 / 全勝] total victory; to excel by far; name of a tank; slam
不可一世[bù kě yī shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄧ ㄕˋ, 不可一世] consider oneself unexcelled in the world; be insufferably arrogant
卓越[zhuó yuè, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, 卓越] distinction; excellence; outstanding; surpassing; distinguished; splendid
要强[yào qiáng, ㄧㄠˋ ㄑㄧㄤˊ, 要强 / 要強] eager to excel; wishing to outdo others
[jiā, ㄐㄧㄚ, 佳] excellent
佳酿[jiā niàng, ㄐㄧㄚ ㄋㄧㄤˋ, 佳酿 / 佳釀] excellent wine
[yōu, ㄧㄡ, 优 / 優] excellent; superior
优质[yōu zhì, ㄧㄡ ㄓˋ, 优质 / 優質] excellent quality
胜过[shèng guò, ㄕㄥˋ ㄍㄨㄛˋ, 胜过 / 勝過] excel
品学兼优[pǐn xué jiān yōu, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, 品学兼优 / 品學兼優] excelling both in morals and studies (成语 saw); top marks for studies and for behaviour (at school); a paragon of virtue and learning
[gě, ㄍㄜˇ, 哿] excellent; happy; well-being
[jiā, ㄐㄧㄚ, 嘉] excellent
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 奂 / 奐] excellent; surname Huan
[zhēng, ㄓㄥ, 峥 / 崢] excel; lofty
[yú, ㄩˊ, 瑜] excellence; luster of gems
[yī, ㄧ, 祎 / 禕] excellent; precious; rare; fine; used in given names
高超[gāo chāo, ㄍㄠ ㄔㄠ, 高超] excellent; superlative
特异[tè yì, ㄊㄜˋ ㄧˋ, 特异 / 特異] exceptionally good; excellent; clearly outstanding; distinctive; peculiar; unique
优等[yōu děng, ㄧㄡ ㄉㄥˇ, 优等 / 優等] first-rate; of the highest order; high-class; excellent; superior
业精于勤[yè jīng yú qín, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄩˊ ㄑㄧㄣˊ, 业精于勤 / 業精於勤] mastery of study lies in diligence (成语 saw). You can only master a subject by assiduous study.; Excellence in work is only possible with diligence.; Practise makes perfect.
名不副实[míng bù fù shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄕˊ, 名不副实 / 名不副實] the name does not reflect the reality (成语 saw); more in name than in fact; Reality does not live up to the name.; Excellent theory, but the practise does not bear it out.
优秀[yōu xiù, ㄧㄡ ㄒㄧㄡˋ, 优秀 / 優秀] outstanding; excellent
名优[míng yōu, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄡ, 名优 / 名優] outstanding; excellent quality
全优[quán yōu, ㄑㄩㄢˊ ㄧㄡ, 全优 / 全優] overall excellence
棒极了[bàng jí le, ㄅㄤˋ ㄐㄧˊ ㄌㄜ˙, 棒极了 / 棒極了] super; excellent
[zhān, ㄓㄢ, 詹] surname Zhan; excellent; verbose

excel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクセル[, ekuseru] (n) {comp} EXCEL
エクセルシート[, ekuserushi-to] (n) Excel spreadsheet
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
長ける;闌ける[たける, takeru] (v1,vi) (1) to excel at; to be proficient at; (2) to grow old; (3) to ripen; (4) to rise high (e.g. the sun)
長じる[ちょうじる, choujiru] (v1,vi) (1) (See 長ずる・1) to grow; to grow up; (2) (See 長ずる・2) to be good at; to excel in
長ずる[ちょうずる, chouzuru] (vz,vi) (1) (See 長じる・1) to grow; to grow up; (2) (See 長じる・2) to be good at; to excel in
エクセラン[, ekuseran] (n) Excelan
エクセレント[, ekuserento] (adj-na) excellent
センターオブエクセレンス[, senta-obuekuserensu] (n) center of excellence
バッチグー[, bacchigu-] (int) (See ばっちり) just right!; excellent!
ハワイアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, hawaiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Hawaiian gold-barred butterflyfish (Roa excelsa, formerly Chaetodon excelsa)
ブラジルナッツ[, burajirunattsu] (n) Brazil nut (Bertholletia excelsa)
一芸一能[いちげいいちのう, ichigeiichinou] (n) (excelling in) one area or skill; (being skilled or gifted in) one certain area
[か, ka] (adj-na,n) beautiful; good; excellent
佳什[かじゅう, kajuu] (n) excellent poem
俊;雋;儁[しゅん, shun] (n) (obsc) excellence; genius
俊英[しゅんえい, shun'ei] (n) excellence; genius; (P)
俊逸[しゅんいつ, shun'itsu] (n) excellence; genius
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P)
偉挙[いきょ, ikyo] (n) excellent deeds
傑出[けっしゅつ, kesshutsu] (n,vs) excel; foremost; (P)
[ゆう, yuu] (adj-na) (1) gentle; (2) elegant; classy; (3) (See 優に) superior; skilled; (4) excellent (in marking, grading, etc.); (n) (5) actor
優れる(P);勝れる;傑れる[すぐれる, sugureru] (v1,vi) to surpass; to outstrip; to excel; (P)
凌ぐ[しのぐ, shinogu] (v5g,vt) (1) to endure; to keep out (e.g. rain); to stave off (e.g. starvation); (2) to pull through; to get over; to survive; (3) to surpass; to outdo; to excel; to eclipse; to defy; to slight; (P)
出群[しゅつぐん, shutsugun] (n) excellence; pre-eminence
出色[しゅっしょく, shusshoku] (adj-na,n) prominence; excellence
勝る(P);優る[まさる, masaru] (v5r,vi) (1) to excel; to surpass; to exceed; to have an edge; to be superior; to outrival; (2) to outweigh; to preponderate; (P)
卓出[たくしゅつ, takushutsu] (n,vs) excellence; superiority; preeminence; prevalence
卓抜[たくばつ, takubatsu] (adj-na,n) excellence; superiority; preeminence; prevalence
卓見[たっけん, takken] (n) clearsightedness; penetration; farsightedness; excellent idea
卓識[たくしき, takushiki] (n) clearsightedness; penetration; farsightedness; excellent idea
善良[ぜんりょう, zenryou] (adj-na,n,adj-no) goodness; excellence; virtue; (P)
好個[こうこ, kouko] (n) excellent; fine; pertinent
巧を誇る[こうをほこる, kouwohokoru] (exp,v5r) to be of excellent workmanship
抜け出す(P);脱け出す[ぬけだす, nukedasu] (v5s,vi) (1) to slip out; to sneak away; to excel; (2) {comp} to break (out of a loop); (P)
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no,adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P)
河童[かっぱ, kappa] (n) (1) kappa (mythical water-dwelling creatures); (2) excellent swimmer; (3) (See 胡瓜) cucumber; (4) (abbr) (See 河童巻き) rolled sushi containing a stick of cucumber
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P)
甲乙[こうおつ, kouotsu] (n) (1) A and B; excellent and good; similarity; (2) discrimination; discernment; distinction; (3) first and second parties (in legal contexts); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エクセル[えくせる, ekuseru] EXCEL
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
優良[ゆうりょう, yuuryou] Thai: เยี่ยมยอด English: excellent

excel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่าง[v.] (chāng = cha) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
เอ็กเซล = เอกเซล[TM] (Eksēl) EN: Excel FR: Excel
ไมโครซอฟท์เอ็กเซล = ไมโครซอฟต์เอกเซล[TM] (Maikhrōsøf ) EN: Microsoft Excel FR: Microsoft Excel
โปรแกรมเอ็กเซล[TM] (prōkraēm Ek) EN: MS Excel ; Excel FR: Excel [m] ; MS Excel [m] ; tableur Excel [m]
สันทัด[n.] (santhat) EN: master ; excel ; proficient in FR:
ทำได้ดีมาก[v. exp.] (tham dāi dī) EN: excel FR: exceller
ถนัด[v.] (thanat) EN: be expert in/at ; be skilled in/at ; be clever at ; excel in/at ; be strong in ; be adept at/ in ; be dexterous FR: être doué pour ; être habile ; être un expert ; exceller
อัคคะ[adj.] (akkha) EN: excellent FR:
อร่อยอย่างที่สุด[adj.] (arøi yāng t) EN: FR: excellentissime
อัจฉริยลักษณ์ ; อัจฉริยลักษณะ[n.] (atchariyala) EN: excellent manner FR:
อัสดร[n.] (atsadøn) EN: excellent horse FR:
ใบประกาศเกียรติคุณ[n. exp.] (bai prakāt ) EN: cerfificate of honour ; certificate of merit ; certificate of excellence ; commendation ; diploma FR:
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บวร[n.] (bøwøn = bøw) EN: superb ; sublime ; glorious ; noble ; excellent ; supreme ; splendid FR: suprême ; supérieur ; sublime ; excellent ; parfait ; glorieux
ฉกาจ[adj.] (chakāt) EN: ntelligent ; ingenious ; masterly ; excellent in/at ; formidable FR:
ชั้นเยี่ยม[adj.] (chan yīem) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb FR: de première qualité ; excellent
ชิ้นโบว์แดง[X] (chin bō daē) EN: excellent FR:
ชิ้นเอก[adj.] (chin-ēk) EN: outstanding ; excellent FR:
ชิ้นเยี่ยม[X] (chin yīem) EN: excellent FR:
เด็ด[adj.] (det) EN: excellent ; fine ; wonderful FR: croustillant (fig.)
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great FR:
ดีเด่น[adj.] (dī den) EN: excellent ; exceptional ; outstanding ; distinguished FR: excellent
ดีเลิศ[adj.] (dī loēt) EN: excellent ; fine ; fantastic ; outstanding ; cool FR: excellent ; fantastique ; sublime
ดีมาก[adj.] (dī māk) EN: excellent ; well-done ; outstanding ; great ; really great FR: excellent ; remarquable
ดีมากเชียว[adj.] (dī māk chīo) EN: great FR: excellent ; super (fam.)
ดีมากเลย[adj.] (dī māk loēi) EN: great ; superb FR: excellent ; super (fam.)
ดีที่สุด[adj.] (dī thīsut) EN: best ; the best ; excellent ; prime ; ideal FR: meilleur ; le meilleur ; le mieux ; premier ; idéal
ดีเยี่ยม[adj.] (dī yīem) EN: wonderful ; excellent ; first-class FR: excellent
เอกอุ[adj.] (ēk-u) EN: excellent FR:
เอกอุดม[adj.] (ēk-udom) EN: excellent FR:
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: cool ; great ; excellent ; wonderful ; splendid FR: excellent ; magnifique
จั๋ง[n.] (jang) EN: Rhapis excelsa FR: Rhapis excelsa
จั๋งญี่ปุ่น[n. exp.] (jang Yīpun) EN: lady palm ; Bamboo palm ; Rhapis excelsa FR: Rhapis excelsa
จตุรพิธพร[n.] (jaturaphitt) EN: the Four Blessings of life ; the four excellent things (long life, beauty, happiness and health) FR:
เจ๋ง[adj.] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic ; Swell! ; Kick ass! (vulg.) FR: fantastique ; remarquable ; exceptionnel ; excellent
กันลอง[adj.] (kanløng) EN: excellent FR:
เก๋า[adj.] (kao) EN: great ; fine ; excellent ; virtuoso FR: émérite
เก่ง[v.] (keng) EN: be expert ; be proficient ; be good at ; be skilful FR: exceller ; briller (fig.)

excel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kompetenzzentrum {n}center of excellence; competence center
famos {adj} | famoser | am famosestenexcellent | more excellent | most excellent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า excel
Back to top