ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มากมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มากมาย*, -มากมาย-

มากมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มากมาย (adv.) plentifully See also: abundantly Syn. มาก, มากมายก่ายกอง, ล้นหลาม Ops. เล็กน้อย
มากมาย (adj.) various See also: several, a lot of, many, diversified, miscellaneous, numerous Syn. นานัปการ, หลากหลาย, นานาประการ Ops. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย
มากมายก่ายกอง (adv.) enormously See also: immensely, hugely, colossally, massively, mightily, tremendously Syn. ล้นหลาม, เยอะแยะ, มากมาย Ops. ขาดแคลน, น้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
superabundant(ซูเพออะบัน'เดินทฺ) adj. มีมากมายเกินไป, Syn. excessive
affluent(แอฟ' ฟลูเอินทฺ) adj. มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย. -n.สายน้ำแยก, Syn. abounding, wealthy ###A. poor, needy, insolvent)
boundless(เบา'เลส) adj. ไร้ขอบเขต,สุดขีด,มากมาย,สุดสายตา, See also: boundlessness n.
bounteous(เบา'เทียส) adj. มากมาย,ใจบุญ,ใจกว้าง,อุดมสมบูรณ์,เหลือหลาย, See also: bounteousness n., Syn. bountiful
bountiful(เบา'ทิฟูล) adj. ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,อารี,อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เหลือหลาย
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง,การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง,การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through
buyers' marketn. ตลาดของผู้ซื้อซึ่งมีสินค้าและการบริการมากมายและมีราคาที่ต่ำ
casette tapeตลับแถบบันทึกหมายถึง ม้วนแถบพลาสติกอาบแม่เหล็ก นำมาใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้ทั้งกับไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องขนาดใหญ่ (mainframe) ที่นำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์นั้น มีลักษณะเหมือนตลับเทปเพลงธรรมดา สมัยหนึ่งเรานิยมใช้แถบบันทึกนี้เก็บข้อมูล เพราะราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่น แต่จะมีปัญหาตามมามากมาย เช่นในเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูล อีกทั้งยังมักจะเสียง่าย ในปัจจุบัน จึงหันมานิยมใช้จานบันทึก (diskette) จานบันทึกอัดแน่นหรือซีดี (CD) แทนกันหมดแล้ว
clip artแฟ้มภาพกฤตศิลป์หมายถึง ภาพที่ได้รับอนุญาตให้ตัดหรือคัดลอกมาใช้ได้ด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์ (เช่น ใช้คำสั่ง cut หรือ copy) มีการนำมาเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้ในงานพิมพ์ตั้งโต๊ะ (desktop publishing) หรืองานพิมพ์ต่าง ๆ ในชุดโปรแกรมสำเร็จที่ชื่อ Microsoft Office จะมี Microsoft clip gallery รวบรวมภาพไว้ให้เลือกมากมาย เพื่อให้คัดลอกไปใช้ในงานพิมพ์ได้ตามที่ต้องการ
color printerเครื่องพิมพ์สีหมายถึงเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์สีต่าง ๆ ได้ ส่วนมากจะเป็นประเภทฉีดหมึก (ink jet) การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ต้องใช้กระดาษชนิดพิเศษ ไม่ให้หมึกซึม สีที่ใช้อาจมีเพียง 3 สี แต่คอมพิวเตอร์สามารถสั่งให้ผสมออกมาเป็นสีต่าง ๆ ได้อีกมากมาย
consumedly(คันซู'มิดลี) adv. อย่างมากมาย,อย่างยิ่ง,เกินไป, Syn. greatly
copious(โค'เพียส) adj. มากมาย,จำนวนมาก,อุดมสมบูรณ์,ยืดยาว,น้ำท่วมทุ่ง (ลักษณะคำพูด), See also: copiousness n. ดูcopious copiosity n. ดูcopious
divers(ได'เวิร์ซ') adj. หลากหลาย,มากมาย. -pron. มากมายหลายอย่าง
feast(ฟีสทฺ) {feasted,feasting,feasts} n. พิธีฉลอง,งานเลี้ยง,งานฉลอง,อาหารมากมาย.v. จัดงานเลี้ยง,เลี้ยงฉลอง,ทำให้ยินดี,ทำให้เพลิดเพลิน, See also: feaster n.
galore(กะลอร์') adv. มากมาย,เยอะแยะ,อุดมสมบูรณ์,ล้นหลาม. n. ความอุดมสมบูรณ์
gargantuan(การ์แกน'ชวน) adj. ใหญ่มาก,มหึมา,มากมาย,มหันต์, Syn. big,huge
generous(เจน'นะเริส) adj. ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ใจดี,มากมาย,ไม่เห็นแก่ตัว,อุดมสมบูรณ์, (รส) เข้มข้น., Syn. munificent,liberal
granary(เกร'นะรี,แกรน'นะริ) n. ยุ้งข้าว,ฉางข้าว,บริเวณที่ผลิตข้าวได้มากมาย
hearty(ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรีจิต,ร่าเริง,จริงใจ,แท้จริง,เต็มใจ,กระตือรือร้น,แข็งแรง,รุนแรง,มากมาย,อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า,คนดี,สหาย., See also: heartily adv. heartiness n., Syn. genial,cordial ###A. cool,weak,mild
heavily(เฮฟ'วิลี) adv. อย่างหนัก,รุนแรง,มากมาย,งุ่มง่าม
hecatomb(เฮค'คะโทม) n.การฆ่าสัตว์อย่างมากมาย
high techเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นคำที่แสดงถึงคุณภาพที่ใช้กันมากในปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งนั้น ๆ หรืองานนั้น ๆ ได้มีการค้นคว้าและพัฒนากันมามากมายแล้ว
ibmabbr. Intercontinental Ballistic Missile จรวดขีปนาวุธข้ามทวีป,International Business Machines Corporation,บริษัทไอบีเอ็ม เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรประมวลผลสำหรับธุรกิจหลายชนิด ซึ่งก็หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ไอบีเอ็มเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งในด้านนี้ ในปัจจุบัน เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น บริษัทไอบีเอ็มนี้ผลิตคอมพิวเตอร์ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ (mainframe) จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ ราคาเครื่องของบริษัทนี้จะแพงกว่าของบริษัทอื่น และมีบริษัทมากมายพยายามเลียนแบบ จนเกิดมีคำ"IBM compatibles" ซึ่งใช้เรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มได้ กล่าวคือ ใช้โปรแกรมระบบ (operating system) อย่างเดียวกัน
immense(อิเมนซฺ') adj. ใหญ่มาก,มหึมา,มโหฬาร,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่มีขอบเขต,เหลือคณานับ,ดีมาก,เลิศ,ยอดเยี่ยม., See also: immensely adv. immenseness n., Syn. huge,vast ###A. small,little
important(อิมพอร์' เทินทฺ) adj. สำคัญ, มีความหมาย, เด่น, โอหัง, ยะโส, มีอิทธิพลมาก, มีอำนาจมาก, มีฐานะสูง, ใหญ่โต, มากมาย., See also: importantly adv., Syn. subtantial, serious
innumerable(อินิว'เมอระเบิล) adj. มากมาย,เหลือคณานับ., See also: innumerousness,innumerability n. innumerably adv., Syn. innumerous
international business maนิยมเรียกชื่อย่อว่า IBM (อ่านว่า ไอบีเอ็ม) เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรประมวลผลสำหรับธุรกิจหลายชนิด ซึ่งก็หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ไอบีเอ็มเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งในด้านนี้ ในปัจจุบัน เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น บริษัทไอบีเอ็มนี้ผลิตคอมพิวเตอร์ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ (mainframe) จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ ราคาเครื่องของบริษัทนี้จะแพงกว่าของบริษัทอื่น และมีบริษัทมากมายพยายามเลียนแบบ จนเกิดมีคำ"IBM compatibles" ซึ่งใช้เรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มได้ กล่าคือ ใช้โปรแกรมระบบเดียวกัน
king's ransom() เงินจำนวนมากมายเหลือเกิน
large(ลาร์จฺ) adj. ใหญ่,ใหญ่โตมหึมา,ส่วนมาก,กว้าง,กว้างขวาง, (ลม) ดี. adv. อย่างใหญ่โต,อย่างมากมาย,อย่างคุยโว,ตามลม. n. -Phr. (at large อย่างอิสระ,เต็มที่,หลบหนี,มากมาย) -Phr. (in large มากมาย), See also: largeness n. ดูlarge คำที่มีความหมายเหมือนกั
liberal(ลิบ'เบอเริล) adj. ใจกว้าง,ใจป้ำ,โอบอ้อมอารี,ตามอารมณ์,ตามอำเภอใจ,มากมาย,อุดมสมบูรณ์ n. ผู้มีใจกว้าง,มีใจป้ำ,ผู้มีใจโอบอ้อมอารี,สมาชิกพรรคลิบเบอรัลของอังกฤษ, See also: liberalness n. ดูliberal, Syn. abundant ###A. stingy
load(โลด) {loaded,loading,loads} n. ของบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก,ระวางน้ำหนักบรรทุก,ภาระ,สิ่งที่เป็นภาระ,น้ำหนักถ่วง,ปริมาณงาน,ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้,อุปกรณ์รับไฟฟ้า,ปริมาณเหล้าที่ทำให้มึนเมา v. บรรทุก,ใส่,ถ่วง,บรรจุ,มอบให้อย่างมากมาย,ลำเอียง,เพิ่มกำลังไฟฟ้า,เพิ่ม adv. มาก,มากมาย
manifold(แมน'นะโฟลด์) adj. หลายชนิด,หลากหลาย,มากมาย,นานา,หลาย n. สิ่งที่มีหลายส่วนหลายลักษณะ,สิ่งจำลอง, (เครื่องกลไก) ห้องที่มีทางออกหลายทาง. vt. ถ่ายสำเนา,อัดสำเนา., See also: manifoldness n.
mass(แมส) n. มวล,ก้อน,กอง,ปึก,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,ภาพหรือขนาดสามมิติ,ส่วนใหญ่,ส่วนสำคัญ,ขนาด,ความใหญ่โต,ทั้งมวล,ความเทอะทะ,ความหนาแน่น adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,จำนวนมาก,มากมาย.vi. รวมกันเป็นก้อน vt. ทำให้รวมกันเป็นก้อนหรือกอง,วาดภาพหรือให้สีในลักษณะทั่วไป. -Phr
means(มีนซฺ) วิธีการ,เครื่องมือ,ทรัพย์สินจำนวนมากมาย,จำนวนมากมาย
multiplicity(มัลทิพลิส'ซิที) n. ความมากมาย,ความหลากหลาย,ความทับทวีคูณ,ความซับซ้อน
multitude(มัล'ทิทูด) n. จำนวนมากมายของบุคคลหรือสิ่งของ,ฝูงชน,ฝูง,กลุ่ม,ความมากมาย,ความหลากหลาย,Phr. (the multitude ปวงชน)
multitudinous(มัลทิทูด'ดิเนิส) adj. มากมาย
myriad(เมอ'เรียด) n. จำนวนมากมายเหลือคณานับ adj. มากมายเหลือคณานับ, Syn. multitude,infinity
numerous(นิว'เมอรัส) adj. มีมาก,มากมาย, See also: numerosity n., Syn. many
opulent(ออพ'พิวเลินทฺ) adj. มั่งคั่ง,อุดมสมบูรณ์,เจริญรุ่งเรือง,มากมาย.
English-Thai: Nontri Dictionary
abundance(n) ความดกดื่น,ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย
abundant(adj) ดกดื่น,มากมาย,อุดมสมบูรณ์
ample(n) มากมาย,กว้างขวาง,เหลือเฟือ
aplenty(adv) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เพียงพอ
hearty(adj) จริงใจ,แท้จริง,อบอุ่นใจ,เต็มใจ,มากมาย,แข็งแรง
bounteous(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจ
bountiful(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อ,อุดม
considerable(adj) มาก,มากมาย,สำคัญ,น่าพิจารณา
copious(adj) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ไหลหลั่ง,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
divers(adj) มากมาย,เยอะแยะ,หลากหลาย
diverse(adj) ต่างๆนานา,หลากหลาย,แตกต่างกัน,มากมาย
egregious(adj) มากมายใหญ่โต,เหลือเกิน,มหันต์
exceeding(adj) มากมาย,เหนือกว่า,มากกว่า,ผิดธรรมดา,พิเศษ
exceedingly(adv) เหนือกว่า,มากมาย,เหลือเกิน
fulsome(adj) มากมาย,เหลือหลาย
galore(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างมากมาย,อย่างเยอะแยะ,อย่างอุดมสมบูรณ์
immeasurable(adj) มากมาย,ไม่มีขอบเขต,ไม่สามารถวัดได้
important(adj) สำคัญ,เด่น,ใหญ่โต,โอหัง,ยโส,มากมาย
infinite(adj) อสงขัย,ไม่จำกัด,ไม่มีขอบเขต,มากมาย,เหลือคณา
inordinate(adj) มากมาย,เกิน,ล้น,เลยเถิด
intense(adj) มากมาย,แรงกล้า,เข้มข้น,หนาแน่น,ใหญ่โต
largely(adv) มากมาย,ส่วนใหญ่,ส่วนมาก,โดยทั่วไป
liberal(adj) อารี,กรุณา,เผื่อแผ่,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่อั้น,ใจกว้าง
limitless(adj) ไม่จำกัด,ไม่อั้น,มากมาย,ไม่มีขอบเขต
manifold(adj) หลายเท่า,มากมาย,ซับซ้อน,หลากหลาย
multifarious(adj) หลายอย่าง,หลายประการ,ต่างๆนานา,มากมาย
multiplicity(n) จำนวนหลายอย่าง,ความมากมาย,ความซับซ้อน
multitudinous(adj) มากมาย,มาก,หลากหลาย
myriad(adj) มีจำนวนหมื่น,มีมากมาย,เหลือคณนานับ,นับไม่ถ้วน
plenteous(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์
plentiful(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์
plenty(adj) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ล้นเหลือ,มั่งคั่ง
plural(adj) มากมาย,มาก,เป็นพหูพจน์
plurality(n) ความมากมาย,เสียงข้างมาก,จำนวนมาก,หลายฝ่าย
profuse(adj) เยอะแยะ,มากมาย,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ล้นเหลือ
profusion(n) ความมากมาย,ความสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย
rife(adj) เต็ม,มากมาย,อุดม,แพร่หลาย,แน่นหนา
shower(n) ฝักบัว,ห่าฝน,จำนวนมากมาย,การโปรย
stupendous(adj) มากมาย,มหัศจรรย์,น่าทึ่ง,น่าประหลาด
substantial(adj) คงทน,มีตัวตน,มากมาย,มีแก่นสาร,ยิ่งใหญ่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Central Processing Unit (CPU)ซีพียู, ชิปที่ติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ด ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นสารกึ่งตัวนำขนาดเล็ก ภายในบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไว้มากมาย โดยวงจรจะประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก บางครั้งจึงเรียกชิปต่างๆ ว่า ไอซี ทำหน้าที่ในการประมวลผล และควบคุมการทำงานของคอมพิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวเป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
Geneยีนเนื่องจากการทำงานของเซลล์สิ่งมีชีวิตอาศัยการทำงานของโปรตีนมากมายหลายชนิด ดังนั้นดีเอ็นเอจึงประกอบด้วยรหัสสำหรับการสร้างโปรตีนจำนวนมาก รหัสหนึ่งชุดของดีเอ็นเอสำหรับการสร้างโปรตีนแต่ละชนิดเรียกว่า ยีน ในกระบวนการสร้างโปรตีนเริ่มต้นด้วยยีนถอดรหัสเป็น messenger RNA (mRNA) เรียกกระบวนการนี้ว่า transcription หลังจากนั้นรหัสของ mRNA แปลเป็นกรดอะมิโนเรียกกระบวนการนี้ว่า translation เมื่อกรดอะมิโนที่ได้มาต่อกันจะกลายเป็นโปรตีนตามชนิดที่เซลล์ต้องการ
Genomeจีโนม เนื่องจากการทำงานของเซลล์สิ่งมีชีวิตอาศัยการทำงานของโปรตีนมากมายหลายชนิด ดังนั้นดีเอ็นเอจึงประกอบด้วยรหัสสำหรับการสร้างโปรตีนจำนวนมาก รหัสหนึ่งชุดของดีเอ็นเอสำหรับการสร้างโปรตีนแต่ละชนิดเรียกว่า ยีน ในกระบวนการสร้างโปรตีนเริ่มต้นด้วยยีนถอดรหัสเป็น messenger RNA (mRNA) เรียกกระบวนการนี้ว่า transcription หลังจากนั้นรหัสของ mRNA แปลเป็นกรดอะมิโนเรียกกระบวนการนี้ว่า translation เมื่อกรดอะมิโนที่ได้มาต่อกันจะกลายเป็นโปรตีนตามชนิดที่เซลล์ต้องการ สำหรับยีนทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตเรียกว่า จีโนม
Unixยูนิกซ์, ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบ 32 บิต พัฒนาขึ้นโดย AT&T สามารถทำงานได้หลายงาน โดยผู้ใช้หลายๆคน ใช้ได้กับโปรแกรมระบบงานมากมาย และรองรับภาษาโปรแกรมได้หลายภาษา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Harmonized System (HS) ระบบการจำแนกพิกัดที่สอดคล้องกัน ระบบการจำแนกพิกัดสินค้าที่สภาความร่วมมือทาง ศุลกากร (Customs Cooperation Council) ได้นำมาใช้เมื่อ พ.ศ. 2531 แทน ระบบจำแนกพิกัดสินค้าของสภาความร่วมมือทางศุลกากร (ดู CCCN) ที่ใช้อยู่แต่เดิม เนื่องจากการค้าโลกได้พัฒนาไปมาก มีสินค้าชนิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย บางชนิดไม่อยู่ในระบบจำแนกพิกัด CCCN เดิม จึงต้องมีการทบทวนใหม่ให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ปัจจุบันประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ได้นำระบบที่สอดคล้องกันนี้มาใช้ในการจำแนกพิกัดสินค้าเพื่อการจัดเก็บภาษี ศุลกากรแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Primerดีเอ็นเอสายเดี่ยวสายสั้นๆ สามารถไปจับปลายของดีเอ็นเอตั้งต้นแต่ละสายprimer ถูกประยุกต์ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง (Polymerase chain reaction, PCR) ในการทำ PCR ซึ่งปฏิกิริยาในหลอดทดลองประกอบด้วยดีเอ็นเอตั้งต้น (ดีเอ็นเอ 2 สายจับกัน) primer 2 สาย DNA polymerase (เอนไซม์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอตั้งต้น) dNTPs (deoxynucleotide triphosphates เป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอนำไปต่อโดย DNA polymerase เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายใหม่) หลังจากนั้นปฏิกิริยาถูกควบคุมอุณหภูมิและเวลาเป็นรอบๆ โดยใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติ โดยแต่ละรอบเริ่มจากควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ดีเอ็นเอ 2 สายที่จับกันแยกออกจากกันเป็นดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สาย แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ primer แต่ละสายจับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาอีกครั้งให้ DNA polymerase สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer ดังนั้นเมื่อผ่านรอบแรกดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น 2 เท่า และเมื่อเข้ารอบสองดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบแรกจะกลายเป็นดีเอ็นเอตั้งต้นของรอบสอง ทำให้เมื่อควบคุมอุณหภูมิและเวลาหลายๆ รอบดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้น 2 ยกกำลัง n เท่า เมื่อ n คือ จำนวนรอบ เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละรอบ ทำให้เมื่อผ่านไปเป็นชั่วโมง ดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้นมากมายเพียงพอต่อการนำไปศึกษา ดังนั้น primer ช่วยให้การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอประสบผลสำเร็จ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abound (vi.) มากมาย See also: ชุม, ชุก, ชุกชุม, หนาแน่น, ดาษดื่น, อุดม, อุดมสมบูรณ์ Syn. be plentiful, overflow
abundant (adj.) มากมาย See also: ท่วมท้น, เหลือล้น, ล้นเหลือ, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์ Syn. ample, plentiful
be plentiful (vi.) มากมาย See also: ชุม, ชุก, ชุกชุม, หนาแน่น, ดาษดื่น, อุดม, อุดมสมบูรณ์ Syn. overflow
consummate (adj.) มากมาย Syn. supreme
copious (adj.) มากมาย See also: อุดมสมบูรณ์ Syn. abundant, extensive
galore (adv.) มากมาย See also: เยอะแยะ Syn. abundant
in force (idm.) มากมาย
incalculable (adj.) มากมาย See also: มากเกินกว่าจะนับได้ Syn. immense, inestimable, limitless
jillion (sl.) มากมาย See also: เยอะแยะ
limitless (adj.) มากมาย See also: มากเกินกว่าจะนับได้ Syn. immense, inestimable
luxurious (adj.) มากมาย See also: สมบูรณ์ Syn. opulent, rich Ops. poor
many (det.) มากมาย See also: หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ
many (adj.) มากมาย See also: หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ Syn. countless, most, numerous Ops. few, scant, scarce
multifold (adj.) มากมาย See also: หลากหลาย Syn. many, multiple
multitudinous (adj.) มากมาย See also: หลากหลาย
numerous (adj.) มากมาย See also: มาก, เยอะแยะ Syn. diverse, copious, many, various
plentiful (adj.) มากมาย See also: เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์, เหลือเฟือ Syn. ample, copious, fruitful Ops. rare, scanty
skillion (sl.) มากมาย See also: เยอะแยะ
substantial (adj.) มากมาย See also: ยิ่งใหญ่, สำคัญ Syn. ample, considerable, large, significant
substantive (adj.) มากมาย See also: ยิ่งใหญ่ Syn. ample, large, significant
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's so much you need to knowมีเรื่องมากมายที่คุณจำเป็นต้องรู้
There's a lot we need to discussมีเรื่องมากมายที่พวกเราต้องมาพูดคุยกัน
There's so much I have to tell you bothมีเรื่องมากมายเหลือเกินที่ฉันต้องบอกกับเธอทั้งสองคน
So much you do not yet understandเรื่องมากมายที่เธอยังไม่เข้าใจ
They buy many things at the storeพวกเขาซื้อของมากมายที่ร้านค้า
I thought it was really exciting with lot of actionฉันคิดว่ามันมันน่าตื่นเต้นจริงๆ กับแอ๊คชั่นมากมาย
I have a lot of experiences in teachingฉันมีประสบการณ์ในการสอนมากมาย
I've met a lot of people from thereฉันได้พบเจอผู้คนมากมายจากที่นั่น
I do so many things and I keep so busyฉันทำหลายสิ่งหลายอย่างมากมายและมีธุระยุ่งอยู่ตลอด
She has done so much for meเธอทำอะไรให้ฉันมากมายเหลือเกิน
I waste my time using the internetฉันเสียเวลามากมายในการใช้อินเตอร์เน็ต
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนจำนวนมากมายบนท้องถนน
I've had a great deal of work to finishฉันมีงานมากมายที่ต้องทำให้เสร็จ
I'll be off, plenty to doฉันจะออกไปข้างนอก มีมากมายที่ต้องทำ
I have never wanted anything as much in my whole lifeฉันไม่เคยต้องการสิ่งใดมากมายในทั้งชีวิตของฉัน
Because the mass of people around themเพราะมีมวลชนมากมายรอบตัวเขา
He has plenty of enemiesเขามีศัตรูมากมาย
You ask a lot of questionsคุณถามคำถามตั้งมากมาย
They have so much to loseพวกเขาต้องสูญเสียอะไรมากมาย
There is so much damageมีความเสียหายมากมายเหลือเกิน
We've got a lot of work to doพวกเรามีงานมากมายที่ต้องทำ
We've got plenty of suppliesพวกเรามีเสบียงเยอะแยะมากมาย
There seems to be lot of reasons why I shouldn't do itดูเหมือนมีเหตุผลมากมายว่าทำไมฉันไม่ควรทำมัน
Why do people spend so much for them?ทำไมผู้คนต้องจ่ายเงินไปมากมายเพื่อพวกมันด้วย
What a lot of troubles!ปัญหาช่างมากมายอะไรอย่างนี้
He has many strange ideas in his mindเขามีความคิดแผงๆ มากมายในหัว
There are a lot of reasons why I'd stop seeing someoneมีเหตุผลตั้งมากมายที่ทำไมฉันถึงได้เลิกคบใครบางคน
I am having so many things to tell youฉันมีเรื่องราวต่างๆ มากมายที่อยากจะบอกคุณ
What a lot of troubles!ช่างยุ่งยากมากมายอะไรอย่างนี้
I've got loads of studying to doฉันมีเรื่องเรียนมากมายที่ต้องทำ
There is plenty of time for that laterมีเวลามากมายสำหรับเรื่องนั้นทีหลัง
They have plenty of moneyพวกเขามีเงินมากมาย
You and I have much to discussคุณกับฉันมีเรื่องราวมากมายที่ต้องสนทนากัน
You're so trying to get me into so much troubleคุณพยายามอย่างเหลือเกินที่จะสร้างปัญหามากมายให้ฉัน
My work raises too many questions?งานของฉันสร้างข้อกังขามากมายเกินไปหรือ?
You seem to have a lot of rulesดูเหมือนคุณจะมีกฎเกณฑ์ซะมากมาย
What do you care about money, you got plenty?คุณสนเรื่องเงินด้วยหรือ ในเมื่อมีมากมายอยู่แล้ว?
You are expected to learn such a lot of things you've never learnedคุณถูกคาดหมายให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายอย่างที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
Did I cause that much trouble for him?ฉันได้สร้างปัญหามากมายให้กับเขาอย่างนั้นหรือ
Everyday I have countless things to doในแต่ละวันฉันมีสิ่งที่ต้องทำมากมายเหลือคณา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And it involves a whole lot of new toys which you're gonna be the first to try out.และ... มันถูกพัวพันไปถึง ของเล่นใหม่ๆ มากมาย ที่บางทีคุณอาจได้เป็น กลุ่มแรกๆ ที่ได้ลอง
We have many, many, many layers to get through.เรามีมากมาย มากมาย มากมายหลายชั้นผ่านเข้าไป
For Americans will risk the lives of many soldiers to save this one.พวกอเมริกัน จะยอมเสี่ยงชีวิตทหาร มากมาย เพื่อปกป้องคนผู้นี้
There are soldiers of 18, old enough to be left to die by the side of the road.มีทหารอายุ 18 มากมาย ที่เป็นผู้ใหญ่พอ ถูกทิ้งให้ตายอยู่ข้างถนน
You have done a lot for the CIA, and we're gonna make you look good.คุณทำงานให้ CIA มากมาย และเราจะทำให้นายดูดี
Look, when you're in office, you gotta do a lot of things sometimes that are not always, in the strictest sense of the law, legal, but you do them because they're in the greater interests of the nation!นี่ เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่ง คุณต้องทำเรื่องต่าง ๆ มากมาย บางครั้งก็ไม่ได้ ถูกกฎหมายแบบเคร่งครัดสุด ๆ เสมอไป แต่คุณก็ทำ
The nigerians had various scams going. One of them was the cat food scam.คนที่นี่มีแผนการ มากมาย หนึ่งในนั้นคือ อาหารแมว
Well, and there are just as many explanations and reasons.และนี้ไง มากมาย ที่อธิบายและเหตุผล.
The most insane amount of data for weeks now.มีข้อมูลบ้าๆ มากมาย มาเกือบอาทิตย์แล้ว
I understand that many good men died because of what you did, and you will answer for it.ฉันเข้าใจว่า คนดีๆ มากมาย ต้องตาย เพราะสิ่งที่นายทำ แล้วนายจะต้องรับโทษ
Mariana told me she feels so much happier these days, now she's made new friends and cultivated some society.มาเีรียน่าบอกฉันว่า เธอรู้สึกมีความสุขมากทุกวันนี้ ตอนนี้เธอมีเพื่อนใหม่ๆ มากมาย และมีสัมพันธภาพที่ดีในสังคม
Yeah, you've been through a lot, Janis.ใช่คุณผ่านเรื่องมา มากมาย เจนิส
Together, we have faced diversity.รวมกัน เราเผชิญสิ่งต่าง ๆ มากมาย ร่วมกัน
Demons are the devil's foot soldiers often operating in groups much like a squadron infesting their victims.ปีศาจก็คือพลทหารของซาตาน ...มักจะทำงานเป็นกลุ่ม มากมาย เป็นฝูง... ...ทำร้ายเหยื่อของมัน
So many naughty concoctions! Oh-- And so many reasons to be angry--มีแผนซนๆ มากมาย หลายเหตุผลให้โกรธ
31 flavors of bottom-dwelling nasties.มันรสชาติ มากมาย ที่ข้างล่างนั้น
My kingdom has had a lot of bad luck lately, probably 'cause of me, but maybe it's tied to this.ไม่นานมานี้ อาณาจักรของฉันเจอเรื่องร้ายๆ มากมาย บางทีอาจเกิดจากฉัน บางทีอาจเกี่ยวกับเครื่องหมายนี้
You know that I have a lot of knights. Don't worry.นายก็รู้ว่าฉันมี "อัศวินดำ" มากมาย (อัศวินในชุดเกราะมันวาว) ไม่ต้องห่วงนะ
There are a lot of things that we share in life.เรามีสิ่งต่างๆ มากมาย ที่เราแบ่งปันร่วมกัน
A lot of wisdom in ancient cultures.ภูมปัญหา มากมาย ใน วัฒนธรรมโบราณ
Well, there's always that...มากมาย ,และเป็นอย่างนี่เสมอเลย
Many, many, many more like meมากมาย มากมายเหมือนฉัน
You know, more than I'd ever heard or seen him.มากมายกว่าที่ฉันเคยได้ยิน หรือเคยเห็น
The accelerators exposed a bewildering array of mysterious particles -- dozens of strains, pieces of matter, all seemingly different.มากมายซึ่งทำให้สับสน ของอนุภาคลึกลับ หลายสิบสายพันธุ์ ชิ้นส่วนของเรื่องทั้งหมดที่ แตกต่างกันดูเหมือนว่า
And all the while we search for signs of our true enemies' return.มากมายทั่วโลก เราได้ตรวจหาสัญญาณ การกลับมาของศัตรูตัวจริงของเรา
Many are called. few are chosen.มากมายที่เรียกหา แต่ไม่กี่คนเท่านั้นที่ถูกเลือก
But too much rejectionมากมายนักกับการบอกปัด
More numbers than I've ever seen in my life.มากมายยิ่งกว่าที่ฉัน เคยพบเห็นในชีวิตมาก่อน
So much, Sally.มากมายหลายสิ่ง แซลลี่
There's so many.มากมายหลายเมืองเหลือเกิน
Numbers greater than any army.มากมายเกินกว่ากองทัพใด ๆ
Too many to count.มากมายเกินกว่าที่จะนับได้
Or ajusshi thinks that he should not pay because she is not cured.มากมายเท่าไหร่ละคะ แล้วใครต้องรับมือกับค่ารักษาให้คุณลุงคะ
Well beyond the sands of the arena.มากมายไพศาลยิ่งกว่าเม็ดทรายในลานประลอง
And did Stromboli pay... plenty!และไม่ สทรอมโบลี จ่าย มากมาย!
Blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.การเเบล็คเมล์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ มันก่อปัญหามากมายให้กับหลายคนได้
They manage to write, make notes.พวกเขาได้เขียนบันทึกเอาไว้มากมาย
I'll do something.มีมากมายของสิ่งที่ฉันสามารถ ทำได้
But we have killed many sharks, you and I and ruined many more.แต่เราได้ฆ่าปลาฉลามหลายคุณ และฉัน และอื่น ๆ อีกมากมายเจ๊ง
Many more of them live next doorอื่น ๆ อีกมากมายของพวกเขามีชีวิต อยู่ประตูถัดไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มากมาย
Back to top