ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขู่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขู่*, -ขู่-

ขู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขู (v.) intimidate See also: threaten, menace, bluff, terrorize Syn. ข่มขู่, ขู่กรรโชก, ขู่ขวัญ, ข่มขวัญ Ops. ปลอบโยน, ปลอบใจ
ขู่กรรโชก (v.) blackmail See also: intimidate, extort Syn. ข่มขู่, ขู่, ข่มขวัญ, ขู่ขวัญ
ขู่กระโชก (v.) extort See also: blackmail, exact, squeeze, threaten Syn. กรรโชก
ขู่ขวัญ (v.) threaten See also: intimidate, scare Syn. ข่มขวัญ, ข่มขู่, ขู่ Ops. ปลอบขวัญ
ขู่คำราม (v.) growl See also: roar, snarl, grumble, bellow, bluster
ขู (v.) scrape See also: chafe, rub, grate Syn. ครูด, ขูดลอก
ขูดขีด (v.) scratch See also: scrape, mark, etch
ขูดขีด (v.) mark See also: scratch
ขูดรีด (v.) fleece See also: exploit, extort, plunder Syn. รีดไถ, ไถ
ขูดลอก (v.) scrape See also: chafe, rub, grate Syn. ครูด
ขูดเลือด (v.) overcharge See also: exploit by usury Syn. ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ, ขูดเลือดขูดเนื้อ
ขูดเลือดขูดเนื้อ (v.) overcharge See also: profiteer Syn. ขูดเลือด, ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ
ขู่ตะคอก (v.) bellow See also: bawl, shout at, yell at, reprove loudly Syn. ตะคอก
ขู่เข็ญ (v.) coerce See also: intimidate, threaten, bluff, terrorize, force, compel Syn. ขู่, บังคับ, บีบบังคับ, ข่มขู่ Ops. ปลอบโยน, ปลอบใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
browbeating(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
blackmail(แบลค'เมล) {blackmailed,blackmailing,blackmails} t.,n. (การ) ขู่เข็ญเอาเงิน,ขู่เข็ญ, See also: blackmailer n. ดูblackmail, Syn. extortion
bluff(บลัฟ) vt.,vi.,n. (การ) หลอกลวง,ขู่ขวัญให้กลัว,แสร้งทำ adj. ตรงไปตรงมา,โผงผาง,หน้าตรงดิ่ง -n. ผาชัน,ตลิ่งชัน,ศพ -bluffer n.
blustering(บลัส'เทอริง) adj. โหมกระหน่ำ,เกิดพายุ,คำราม,บ้าระห่ำ,ซึ่งตะคอก,ขู่ขวัญ
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
browbeat(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browbeaten(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browvbeating(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
bulldoze(บูล'โดซ) {bulldozed,bulldozing,bulldozes} vt. ทำให้กลัว,ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
burr(เบอร์) n. เสี้ยน,มีดตัด,เครื่องขูดแงะฟัน,เครื่องขูดแงะกระดูก,ส่วนที่ยื่นที่หยาบ หัวที่เป็นขนปัด
coerce(โคเอิซ') {coerced,coercing,coerces} vt. บีบบังคับ,บังคับ,ขู่เข็ญ,
coercion(โคเออ'เชิน) n. การบังคับ,การบีบบังคับ,การขู่เข็ญ, See also: coercionary adj. coercionist n.
commination(คอมมิเน'เชิน) การประณามหรือขู่ทำโทษ,การขู่ขวัญ., See also: comminatory adj. ดูcommination
concuss(คันคัส') {concussed,concussing,concusses} vt. สั่นสะเทือน,ขู่เข็ญ
corrade(คะเรด') vt.,vt. ขูด,ชะ,ถลอก
curet(คิว'เรท) {curetted,curetting,curets,curettes} n. เครื่องมือศัลยกรรมคล้ายช้อนสำหรับขูดเอาเนื้อเยื่อจากโพรงร่างกาย (เช่นมดลูก) vt. ขูดด้วยเครื่องมือดังกล่าว
curettage(คิวเรท'ทิจ) n. การขูด,การขูดชำระแผลด้วย
curette(คิว'เรท) {curetted,curetting,curets,curettes} n. เครื่องมือศัลยกรรมคล้ายช้อนสำหรับขูดเอาเนื้อเยื่อจากโพรงร่างกาย (เช่นมดลูก) vt. ขูดด้วยเครื่องมือดังกล่าว
daunt(ดอนทฺ) {daunted,daunting,daunts} vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ,ทำให้หวาดหวั่น, See also: dauntingly adv. ดูdaunt, Syn. intimidate
chip(ชิพ) 1. {chipped,chipping,chips} n. เศษไม้,เศษหิน,ชิ้น,แผ่นตัด,เศษ,เบี้ย,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,สิ่งที่ไร้ค่าหรือมีค่าน้อย,ไม้ตอก,ก้อนมูลแห้ง,เงิน vt. ตัด,เลาะ,แกะ,แชะ,ขูด,สกัด,เจาะ,ทำปากแหว่ง,เฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ ,พูดเหน็บแนม,พูดสอด,จิกให้ไข่แตก vi. แหว่ง,เป็นรอยร้า 2. n. หมายถึงวงจรรวม (integrated circuit) ทำหน้าที่ เหมือนสาร กึ่งตัวนำ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน มีชิปแบบวีแอลเอสไอ (VLSI หรือ Very large scale integrated circuit) ซึ่งจะมีทรานซิสเตอร์เป็นพัน ๆ ตัว แต่มีขนาดเล็กนิดเดียว ราคาถูกลงทุกวัน แต่มีประสิทธิภาพสูงมาก ถ้าชิปใดมีทั้งหน่วยความจำ หน่วยคำนวณ และตรรกะ เราจะเรียกชิปนั้นว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ (micro processor) ปัจจุบัน เราใช้ชิปกันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข นาฬิกา เครื่องมือแพทย์ ฯ ดู microprocessor ประกอบ
eraser(อีเร'เซอะ) n. ยางลบ,แปรงลบ,เครื่องลบ,เครื่องขูดลบ
erasion(อีเร'เชิน) n. การขูดออก,รอยขูด,การตัดข้อต่อออก
extort(อิคซฺทอร์ทฺ') vt. ขู่เข็ญ,บีบบังคับ,กรรโชก,เคี่ยวเข็ญ., See also: extorter n. extortive adj.
extortion(อิคซฺทอร์'เชิน) n. การขู่เข็ญ,การบีบบังคับ,การกรรโชก,การเคี่ยวเข็ญ., See also: extortionary adj., Syn. blackmail
extract(อิคซฺแทรค'ทฺ) vt. ถอน,ดึง,สกัด,บีบ,คั้น,เอาออก,ได้มาจาก,อนุมาน,ขู่เข็ญ,กรรโชก,คัดลอก,หาค่าราก (root) . n. สิ่งที่ดึงออก,สิ่งที่สกัดออก,สารสกัด,ส่วนที่คัดลอก., See also: extractability,extractibility n. extractable,extractible adj. คำที่มีควา
frighten(ไฟร'เทิน) vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ,ทำให้ตกใจ,ขู่ขวัญ., See also: frightenable adj. frightener n. frighteningly adv., Syn. scare
grate(เกรท) n.,vt. (ใส่) ตะแกรง,ลูกกรง,ตาข่าย,ตะกรับในเตาไฟ,ที่ร่อนตะแกรงร่อน vi.,vt. ขูด,เสียดสี,ครูด,เคี้ยวฟัน,ขัด,บดให้ละเอียด,ขูดดัง,ขัดดัง, See also: grater,n.
grater(เกร'เทอะ) n. ที่ขูด,ที่ครูด
gride(ไกรดฺ) {grided,griding,grides} vi. ถู,ขูด,ครูด,บด,ทำเสียงเสียดสีดังกล่าว. vt. แทง,ตัด. n. เสียงถู,เสียงขูด,เสียงครูด,เสียงบด
hangdogadj. ซึ่งถูกขู่ตะคอก,น่าสังเวช,อับอาย. n. คนที่น่าดูถูก
hector(เฮค 'เทอะ) n. คนที่ชอบขู่ขวัญคนอื่น,คนขี้รังแก. vt. ขู่ขวัญ,รังแก
inquisition(อินควิซิช'เชิน) n. การสอบสวนอย่างขู่เข็ญ,การสืบสวน,การวินิฉัย,คณะผู้ทำการสอบสวน,ศาลพระสเปนสมัยก่อนที่มีชื่อเกี่ยวกับการทารุณ, Syn. investigation
intimidate(อินทิม'มิเดท) vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ,ขู่,คุกคาม., See also: intimidation n. intimidator n., Syn. frighten,scare,daunt
menace(เมน'นิสฺ) n. สิ่งที่คุกคาม,การคุกคาม,อันตราย,ภยันตราย. v. คุกคาม,ขู่,เป็นภัย,เป็นอันตราย., See also: menacer n. menacingly adv.
minatory(มิน'นะโทรี่,-ทอรี่) adj. คุกคาม,ขู่เข็ญ,ข่มขู่,เป็นลางร้าย
overawe(โอเวอะออ') vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ
profiteer(พรอฟ'ฟิเทียร์) n. ผู้เอากำไรเกินควร,พ่อค้าหน้าเลือด. vi. เอากำไรเกินควร,ขูดรีดกำไรเกินควร., See also: profiteering n.
rack(แรค) n. ชั้น,หิ้ง,ขั้ว,ราว,โครง,ฟันเฟือง,เครื่องทรมานดึงแขนขาทั้ง4ในสมัยโบราณ,ความเจ็บปวดที่รุนแรงมาก,ความหายนะ,การทำลาย,เชื่อถือไม่ได้ vt. ทรมานด้วยเครื่องดังกล่าว,ทำให้เจ็บปวดมาก,ดึง,ขูดรีด, Syn. frame,crate,torment
laser diskจานเลเซอร์เป็นจานบันทึกชนิดหนึ่งที่ใช้แสงเลเซอร์ช่วยในการบันทึกและล้างข้อมูล มีความจุมากกว่าจานบันทึกธรรมดามาก (ประมาณ 600 เมกะไบต์ ถึง 1.3 กิกะไบต์) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือ ทนทานต่อการขูดขีด ในการใช้ ต้องมีหน่วยบันทึกหรือหน่วยขับ (drive) พิเศษ ต่างไปจากหน่วยจานบันทึกธรรมดา ปัจจุบัน นิยมนำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์มากขึ้น มักใช้บรรจุโปรแกรมหรือข้อมูลที่ต้องไม่มีการแก้ไข (เช่นพจนานุกรม) ราคาถูกลงมาก และนับว่าคุ้มค่า (มีลักษณะเหมือนจานบันทึกเพลงหรือภาพยนตร์) มีความหมายเหมือน compact disk
English-Thai: Nontri Dictionary
abrade(vt) ขูด,ขัด,ถู,ชะ,ครูด,ถลอก
abrasion(n) รอยขูด,รอยสึก,รอยถลอก
abrasive(adj) ถลอก,ขู
browbeat(vt) ข่มขู่,ขู่เข็ญ,รังแก,ถมึงตา
bruised(adj) ถลอก,ขูด,ครูด,ฟกช้ำดำเขียว
bulldoze(vt) ทำให้กลัว,ขู่,เฆี่ยน,ปราบ,ปรับระดับ
chamfer(vt) ขูด,เหลา,เกลา
coercion(n) การขู่เข็ญ,การขู่กรรโชก,การบีบบังคับ
coerce(vt) บีบบังคับ,ขู่เข็ญ,ขู่กรรโชก
coercive(adj) ซึ่งขู่เข็ญ,ซึ่งขู่กรรโชก,ซึ่งบีบบังคับ
compel(vt) บังคับ,ผลักดัน,ขู่เข็ญ,เคี่ยวเข็ญ,เกณฑ์
scratch(n) การเกา,รอยข่วน,รอยขูด,เส้นออกวิ่ง,การถอนตัวจากการแข่งขัน
daunt(vt) ทำให้หวาดหวั่น,ทำให้เกรงขาม,ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ
domineer(vi) กดขี่,ขู่เข็ญ,ใช้อำนาจ,บังคับ,ปกครองแบบเผด็จการ
erase(vt) ขูดออก,ฆ่าออก,ขีดฆ่า,ถูออก,ลบทิ้ง
exaction(n) ความเข้มงวด,การบีบบังคับ,การเกณฑ์เอามา,การขู่เข็ญเอามา
extort(vt) บีบคั้น,รีดไถ,ขู่เข็ญ,บีบบังคับ,ขู่กรรโชก,เคี่ยวเข็ญ
extortion(n) การบีบคั้น,การขู่เข็ญ,การรีดไถ,การขู่กรรโชก
frighten(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ขู่,ทำให้สะดุ้ง
intimidate(vt) ขู่ขวัญ,ทำให้กลัว,ข่มขู่,คุกคาม
intimidation(n) การขู่ขวัญ,การทำให้กลัว,การข่มขู่,การคุกคาม
menace(n) การขู่,ห้วงอันตราย,ภัยอันตราย,การคุกคาม
overawe(vt) ทำให้ราบคาบ,ข่มขู่,ขู่ขวัญ
racketeer(n) การฉ้อโกง,การต้มตุ๋น,ผู้ขู่เอาเงิน
scrabble(vt) ตะกุย,ข่วน,คุ้ยเขี่ย,ขูด,คลำหา,ดิ้นรน,เขียนหวัด
scrape(vt) ถู,ขัดสี,ขูด,โกน,ทำให้เกลี้ยงเกลา
scraper(n) ที่เช็ดรองเท้า,เครื่องขูด,เครื่องขุดดิน,มีดโกน,เครื่องถู
shave(n) การไสไม้,การโกน,เครื่องขู
squeezer(n) เครื่องบีบ,เครื่องคั้น,ผู้กด,ผู้ขูดรีด,ผู้บีบ
threat(n) คำขู่,การคุกคาม,การขู่เข็ญ,ลางร้าย
threaten(vt) คุกคาม,ขู่,เป็นลางร้าย
usurer(n) นายเงินที่ขูดเลือด
usurious(adj) ขูดเลือด
wring(vt) บิด,ขัน,บีบ,รัด,คั้น,ขูดรีด
wringer(n) เครื่องบิดผ้าให้แห้ง,เครื่องคั้น,เครื่องรัด,ผู้ขูดรีด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
threatขู่, การข่มขู่, การขู่เข็ญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assault๑. การประทุษร้าย๒. การขู่ว่าจะประทุษร้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bulldozeข่มขู่ว่าจะใช้กำลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
catching bargainข้อตกลงที่เอารัดเอาเปรียบ, ข้อตกลงที่ขูดรีด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
curet; curette๑. เครื่องมือขูด๒. การขูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
curettageการขูด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
curette๑. ช้อนขูด๒. ขูด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
graffitiรอยขูดขีดเขียน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intimidationการข่มขู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
menaces, demand withเรียกร้องโดยข่มขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
racketeeringการกรรโชก, การขู่เข็ญ [ดู extortion ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
scaler๑. เครื่องขูดเกล็ด๒. เครื่องมือขูดหินน้ำลาย๓. เครื่องตรวจวัดรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scarificationการขีดขูดผิวหนัง, การทำให้ถลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scarifier; scarificatorเครื่องมือขูดขีดผิวหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scraperเหล็กขูด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
threatening letterจดหมายขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beadingขูดเป็นร่อง [การแพทย์]
Curetขูด [การแพทย์]
Curetteขูด [การแพทย์]
Boycott การคว่ำบาตร การกระทำร่วมกันเพื่อปฏิเสธการให้ความร่วมมือ กับองค์กรหนึ่ง ๆหรือประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย หรือเป็นการขู่ให้องค์การหรือประเทศนั้น ๆ ปฏิบัติตามที่ตนต้องการ การคว่ำบาตรนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ประเทศหนึ่ง ใช้ต่อต้านอีกประเทศหนึ่งด้วยการปฏิเสธการขนส่งสินค้าที่นำผ่านแดนของตน การไม่ซื้อหรือขายสินค้าบางอย่าง รวมทั้งการชักชวนให้ประเทศอื่นๆ เข้าร่วมการต่อต้านด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Curettageการขูดมดลูก [TU Subject Heading]
Erasureใช้ใบมีดขูด [การแพทย์]
Forceแรง,การข่มขู่ [การแพทย์]
streakสีผงละเอียด, เป็นสมบัติเฉพาะตัวของแร่แต่ละชนิด เมื่อนำแร่ขีดบนแผ่นขูดสีจะเห็นสีของรอยขีดติดอยู่บนแผ่นขูดสี  ซึ่งอาจมีสีไม่เหมือนกับแร่ก็ได้  เช่น แร่ไพไรต์ (FeS2)มีสีเหลืองทอง เมื่อนำไปขูดบนแผ่นขูดสีแล้วจะได้ผงละเอียดเป็นสีดำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cow (vt.) ขูSee also: ทำให้กลัว, ทำให้ตื่นตระหนก, คุกคาม Syn. overawe
intimidate (vt.) ขูSee also: ทำให้กลัว, ข่มขู่, กรรโชก Syn. cow, frighten, threaten Ops. animate, encourage
overawe (vt.) ขูSyn. intimidate
run out of (phrv.) ขู่/บังคับให้ออกจาก
snarl at (phrv.) ขู่คำรามใส่ (สัตว์) See also: ขู่ใส่, คำราม
terrify into (phrv.) ขู่จนยอม Syn. frighten into, intimidate
rub (vi.) ขูSee also: ครูด, เสียดสี Syn. chafe, serape
scrape (vt.) ขูSee also: ไถ, โกน, ถาก Syn. abrade, rasp, scour
scrape (vi.) ขูSee also: ไถ, โกน, ถาก
scrape away (phrv.) ขูSee also: ครูด, ถู
scratch away (phrv.) ขูดทิ้ง See also: ถูออก
scrape together (phrv.) ขูดมารวมกัน
rack (vt.) ขูดรีด Syn. strain
squeeze (vi.) ขูดรีด See also: รีดไถ, บีบบังคับ Syn. extort, force, pressurize
threaten with (phrv.) ขู่ด้วย See also: ทำให้กลัวด้วย
rub off onto (phrv.) ขูดออก See also: ข่วน
scrape away (phrv.) ขูดออก See also: ถูออก Syn. scrape off
scrape off (phrv.) ขูดออก See also: ถูออก Syn. scrape away
scrape up (phrv.) ขูดออก See also: ถูออก
scratch up (phrv.) ขูดออก See also: ถูออก, ข่วนออก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Sorry, I'm always snarling at you!ขอโทษ ที่ฉันขู่ตะคอกเธออยู่เสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why are you saying that? You're scaring me on my first day back.ขู่กันตั้งแต่วันแรกเลย
Threaten me again and I will have you thrown into the sea.ขู่ข้าอีกคราและข้าจัก สั่งให้โยนเจ้าลงทะเล
Maybe Urthstrike finally got to him, scared him into believing what he was doing was wrong.ขู่จนเขาเชื่อว่า สิ่งที่ทำอยู่นั้นมันผิด
Threatened to break my digital kneecaps if I didn't comply.ขู่จะบีบบผม ถ้าไม่ยอมเชื่อเขา
And it said there will be dire consequences for Fox News if the story airs in Florida.ขู่ด้วยว่าจะมีผลเสียหายร้ายแรงต่อสถานีข่าวฟอกซ์นิวส์ ถ้าสารคดีเรื่องนี้ออกอากาศในฟลอริดา คราวนี้สถานีเลยเต้นเป็นเจ้าเข้า
Scratch? You just scratch? I could kill you!ขูดเหรอ เธอแค่ขูดอะนะ ฉันฆ่าเธอได้นะ
Threatening My Lady is an act of treason.ขู่ท่านหญิงถือว่าเป็น การทรยศ
Threatening a professional CIA killer.ขู่นักฆ่ามืออาชีพของซีไอเอ
Threaten them with my stick? !ขู่มัน ด้วย แท่งไม้ของฉันเนี่ยน่ะ
A bomb threat, would that do it?ขู่วางระเบิด พอจะใช้ได้ไหม?
Call in a bomb threat? 1,000 bomb threats?ขู่วางระเบิดหรอ สักพันครั้ง
Threatened to crush my skull like a cracker if I didn't lay off Jess.ขู่ว่าจะบดกระโหลกของผม เหมือนกับขนมปังกรอบ ถ้าผมไปยุ่งกับเจส
Threaten to let him die?ขู่ว่าจะปล่อยให้เขาตาย?
Threatened to involve the real cops.ขู่ว่าจะเอาตำรวจจริงมาเอี่ยว
Coerced or not, they believe her.ขู่เข็ญหรือไม่ พวกนั้นก็เชื่อเธอ
Scare her straight, Mike.ขู่ให้กลัวลานเลย ไมค์
Threat of sanctions is better than filing for sanctions.ขู่ให้ยอมรับดีกว่าฟ้องให้ยอมรับ
Rebecca threatened him with the asylum.รีเบคคาขู่มันว่าจะจับส่งโรงพยาบาลบ้า
Or because it would have meant bullying and badgering a helpless old man.หรือเพราะมันจะมีความหมายและการข่มขู่รบกวนคนเก่าทำอะไรไม่ถูก
All my life I've awaited your coming and dreaded it.ตลอดชีวิต ฉันรอพวกคุณ มาข่มขู่ฉันอยู่เเล้ว
I don't have to take this abuse much longer.ฉันจะทนให้ข่มขู่ไม่ไหวเเล้วนะ
Hey. You listenin' to me? No warning shots.เฮ้ย ฟังอยู่รึเปล่า ไม่มีการยิงขู
Warning shots are bullshit.ยิงขู่น่ะไม่ได้เรื่องหรอก
That means there's nothing threatening about it.หมายความว่าไม่มีอะไร ขู่ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้
And wasn't it the Sultan of Madagascar who threatened to cut your head off if you ever returned to his country?และมันก็ไม่ได้สุลต่านแห่งมาดากัสการ์ ที่ขู่ว่าจะตัดหัวของคุณออก ถ้าคุณเคยกลับไปยังประเทศของเขา?
I thought the stories were told to frighten children.ผมคิดว่าเรื่องที่เขาบอกว่าจะขู่เด็ก
He threatened to kill me in public.เขาเคยขู่ว่าจะฆ่าฉันในที่สาธารณะ
I think she meant he threatened in public to kill her.ผมคิดว่าเธอหมายความว่า เขาขู่จะฆ่าเธอต่อหน้าที่สาธารณะมากกว่า
Mr. Boddy threatened to give my wife's name to the House Un-American Activities Committee unless she named them.คุณบ๊อดดี้ขู่ว่าจะให้ชื่อภรรยาของผมให้กับ คณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมที่ไม่เป็นอเมริกันของวุฒิสภา ถ้าเธอไม่ยอมให้รายชื่อแก่เขา
Mr. Boddy threatened to send those pictures to my dear old mother, the shock would've killed her.คุณบ๊อดดี้ขู่ว่าจะส่งภาพเหล่านั้น ไปให้กับแม่ของผม เธออาจจะช็อคตายก็ได้
They're outside. They said they're going to throw us into the Deadly Desert.พวกมันอยู่ข้างนอก พวกมันขู่ว่าจะโยนเราใส่ทะเลทรายมหาภัยด้วย
Is that sword just for show?ดาบนั่นเอาไว้ แค่ขู่หรือไง?
I knew you were bluffing!ข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าขู่ข้า!
Dante won't deal with a professional. He won't be bribed or threatened.Dante จะไม่จัดการกับมืออาชีพ เขาจะไม่ได้ติดสินบนหรือขู่ว่า
Then I found out that the guy we roughed up... turned out to have a sister working as a typist for the FBI.กลับกลายเป็นว่า ชายคนที่เราไปขู่มา มีน้องสาวทำงานพิมพ์ดีดให้เอฟบีไออยู่
What about perjury, intimidation, falsifying evidence. Is that true?แล้วเรื่อง ให้ความเท็จ ขู่ หลักฐานปลอม เรื่องจริงรึเปล่า?
There were some letters before. Same kind of threats.เคยมีจดหมายขู่แบบนี้มาก่อนแล้ว
Forget the crazy death threats, if she doesn't sing she's dead anyway.ก็จบเห่.. ลืมไอ้คำขู่บ้านั่นซะ ถ้าเธอไม่ร้อง.. ก็จบเห่แน่ ๆ
Cathy, this lamb of yours threatens like a bull.แคทธี แกะของเธอ ขู่ราวกับกระทิงเทียว
I... I didn't mean to scare you.ฉันไม่ได้ตั้งใจจะขู่นาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขู่
Back to top