ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การต่อสู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การต่อสู้*, -การต่อสู้-

การต่อสู้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การต่อสู้ (n.) war See also: campaign, fight, fighting, battle, combat, conflict Syn. การสู้รบ, การรบ
การต่อสู้ (n.) clash See also: conflict, confrontation, fight Syn. การเผชิญหน้า, การประจันหน้า
การต่อสู้ (n.) struggle See also: fight, battle
การต่อสู้ (n.) campaign Syn. การรบ
การต่อสู้ (n.) war See also: battle, fight, combat Syn. การทำสงคราม, การสู้รบ
การต่อสู้ (n.) fight against See also: struggle, breakthrough, striving, exertion, endeavor Syn. การฟันฝ่า, การพยายาม, การบากบั่น, การดิ้นรน
การต่อสู้ (n.) struggle See also: fighting, beating, battle, grappling, endeavor, exertion Syn. การปะทะ
การต่อสู้ (n.) battle See also: war, warfare, fight Syn. การสู้รบ, การศึก, การศึกสงคราม
การต่อสู้ (n.) war See also: battle, conflict, combat, fight, campaign Syn. การสงคราม, การรบ, การรบทัพจับศึก
การต่อสู้ (n.) fight See also: struggle, combat, contest, strife, contention Syn. การพยายาม, การต่อต้าน, การเอาชนะ
การต่อสู้ (n.) fight See also: encounter, engagement
การต่อสู้ชิงชัย (n.) competition See also: contest, fight, contention, conquest, race Syn. การชิงชัย
English-Thai: HOPE Dictionary
affaire d' honneur(อาแฟร์' โดเนอ) fr. การต่อสู้ตัวต่อตัว (a duel)
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas ###A. peace)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
bullfightn. กีฬาการต่อสู้กับวัวในสเปน, See also: bullfighter n. ดูbullfight bullfighting n. ดูbullfight
clash(แคล?) {clashed,clashing,clashes} vi. เสียงดังกระทบกัน,ปะทะโครม,ขัดแย้ง vt. ชนเสียงดัง n. เสียงดังปะทะ,ความขัดแย้ง,การต่อสู้การต่อต้าน,สงคราม
combat(v. คัมแบท',n. คอม'แบท) {combated,combating,combats} vt. ต่อสู้,ต่อต้าน,รบกับ vi. ต่อสู้ n. การรบ,การต่อสู้,ความขัดแย้ง, Syn. fight
conflict(คอน'ฟลิคทฺ) n. การต่อสู้,การเป็นปรปักษ์,การขัดแย้ง,การทะเลาะ,สงคราม,การสู้รบ. vi. ปะทะ,ต่อสู้,ทะเลาะ, See also: conflictingly adv. confliction n. ดูconflict conflictive adj. ดูconflict conflictory adj. ดูconflict คำที่มีความหมายเหมือ
contest(n. คอน'เทสทฺ,-v. คันเทสทฺ') n. การต่อสู้กัน,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง. vt. ต่อสู้,ดิ้นรน,โต้แย้ง,โต้เถียง. vi.แข่งขัน,โต้เถียง, See also: contester n., Syn. strive
discord(ดิส'คอร์ด) {discorded,discording,discords} n. ความไม่ลงรอยกัน,ความบาดหมาง,ความไม่ประสานกัน,ความขัดแย้ง,การทะเลาะ,การต่อสู้,สงคราม,เสียงที่ไม่เข้ากัน. vi. ไม่เห็นด้วย, Syn. disagreement,strife
dogfight(ดอก'ไฟทฺ) n. การต่อสู้ที่รุนแรง,การต่อสู้อย่างอุตลุด,การต่อสู้กันของเครื่องบิน vi. ต่อสู้อย่างอุตลุด, Syn. fight
duel(ดู'เอิล) n. การดวลกัน,การต่อสู้กัน,การต่อสู้กันตัวต่อตัว., See also: duelistic adj. ดูduel duellistic adj. ดู duel, Syn. contest,contend
faction(แฟค'เชิน) n. หมู่,เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย,การต่อสู้ภายในหมู่ (เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย)
fight(ไฟทฺ) {fought,fought,fighting,fights} n. การต่อสู้,การสู้รบ,ยุทธการ,การแข่งขัน,การดิ้นรน,การชกมวย vi.,vt. ต่อสู้,สู้,สู้รบ,เอาชนะ,ชกต่อยกับ, Syn. battle
fighting chanceโอกาสประสบความสำเร็จหลังการต่อสู้ดิ้นรน
fray(เฟร) {frayed,fraying,frayes} n. การทะเลาะวิวาทอึกทึก,การต่อสู้,ความตกตะลึง. vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้เป็นฝอย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี vi. ต่อสู้,ลุดลุ่ย,เป็นปุยยุ่ย,เป็นฝอย
hard-bittenadj. ดื้อ,ดื้อร้น,หัวดื้อ,แข็งแกร่งจากการต่อสู้มามาก
jihad(จิฮาด) n. สงครามพิทักษ์ศาสนามุสลิม,การต่อสู้เพื่อพิทักษ์ความเลื่อมใสหลักการหรือความคิด, Syn. jehad
martial artn. ศิลปะการต่อสู้,ศิลปะมวยไทย
melee(เม'เล,เมเล',เมล'เล) n. การต่อสู้เป็นมวยหมู่อย่างชุลมุน., Syn. melee
scrummage(สครัม'มิจฺ) n. การแย่งชิงกัน,การยืนประจัญหน้าแย่งชิงลูกกัน (ในกีฬารักบี้) ,การต่อสู้กัน,การทะเลาะกัน. vi. เข้าแย่งชิงลูกกัน., See also: scrummager n., Syn. scrum
strife(สไทรฟฺ) n. ความขัดแย้งอย่างรุนแรง,การต่อสู้กัน,การปะทะกัน,การดิ้นรน,การทะเลาะวิวาท,ความสับสนอลหม่าน,ความพยายามเต็มที่,การแข่งขัน, See also: strifeful adj., Syn. discord,conflict-A. peace,concord
sword(ซอร์ด) n. ดาบ,กระบี่,มีดยาว,สงคราม,การต่อสู้,การฆ่าฟัน,ความรุนแรง
tangle(แทง'เกิล) vi.,vt. (ทำให้) ยุ่งเหยิง,พัวพัน,ต่อสู้,โต้เถียง. n. เรื่องยุ่งเหยิง,การต่อสู้,การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,ความสับสน,ความพัวพัน., See also: tanglement n. tangler n. tangly adv.
throe(โธร) n. อาการปวดเกร็ง,อาการปวดอย่างแรง,อารมณ์รุนแรง,throes การชักอย่างรุนแรง,การต่อสู้อย่างรุนแรง อาการทนทุกข์ทรมานของความตาย อาการปวดในเวลาคลอดบุตร
tilt(ทิลทฺ) vt. ทำให้เอียง,ทำให้กระดก,ทำให้ตะ-แคง,โจมตี,โถมเข้าใส่,ถือหอกเตรียมแทง. vi. เอียง,กระดก,ตะแคง,โถมเข้าใส่ด้วยหอก,โจมตี n. การเอียง,การกระดก,ตำแหน่งเอียง,ที่ลาด,การต่อสู้,การโต้เถียง,ความขัดแย้ง,การโจมตีด้วยหอก, -Phr. (full tilt เต็มแรง เต็มที่
toil(ทอยลฺ) n. งานหนัก,งานตรากตรำ,การตรากตรำ,ความเหน็ดเหนื่อย,สงคราม,การต่อสู้,การดิ้นรน. vi. ทำงานหนัก,ตรากตรำ,ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ,เดินทางด้ายความลำ-บากหรือเหน็ดเหนื่อย,ไปด้วยความลำบากหรือเจ็บปวด. vt. ประสบความสำเร็จด้วยการตรากตรำทำงาน.
tug of warn. การชักเย่อ,การต่อสู้ดิ้นรนแย่งความเป็นใหญ่
wrestling(เรส'ลิง) n. กีฬามวยปล้ำ,การปลุกปล้ำ,การต่อสู้กันอุตลุด,การต่อสู้ดิ้นรน, Syn. struggling,contest
English-Thai: Nontri Dictionary
affray(n) การทะเลาะวิวาท,การต่อสู้
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
battle(n) การต่อสู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน
campaign(n) การณรงค์,การรบ,การต่อสู้,การรณรงค์
combat(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การรบ,ความขัดแย้ง
combatant(adj) เกี่ยวกับการรบ,เกี่ยวกับการต่อสู้
conflict(n) การต่อสู้,การปะทะกัน,สงคราม,การสู้รบ
contention(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การต่อสู้,การแข่งขัน
contest(n) การต่อสู้,การต่อกร,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง
duel(n) การประลองฝีมือ,การดวลกัน,การต่อสู้กัน,การประมือกัน
encounter(n) การเผชิญหน้า,การต่อสู้,การปะทะกัน,การประจัญหน้า
fight(n) การต่อสู้,การสู้รบ,การชกมวย,การแข่งขัน,ยุทธการ,การดิ้นรน
fray(n) การทะเลาะวิวาท,การชกต่อย,การต่อสู้,การตีรันฟันแทง
litigation(n) การต่อสู้คดี,การค้าความ,การดำเนินคดี
scrummage(n) การประจัญหน้า,การต่อสู้,การทะเลาะกัน,การแย่งชิงกัน
toil(n) งานหนัก,ความเหน็ดเหนื่อย,ความตรากตรำ,การต่อสู้ดิ้นรน
tussle(n) การกอดปล้ำกัน,การเบียดเสียด,การแย่งชิงกัน,การต่อสู้กัน
war(n) สงคราม,การต่อสู้,การรบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
leave and licenceการต่อสู้คดีบุกรุกว่าได้รับความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
struggle, classการต่อสู้ของชั้นชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
defence๑. การป้องกัน (ก. อาญา และ ก. ปกครอง)๒. การกระทำเพื่อป้องกัน (ก. อาญา)๓. ข้อต่อสู้ (ก. แพ่ง)๔. คำให้การต่อสู้คดี (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rejoinderคำให้การต่อสู้คดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Combativeการต่อสู้ [การแพทย์]
Hand-to-hand-fighting, Orientalการต่อสู้ตัวต่อตัวแบบตะวันออก [TU Subject Heading]
Stick fightingการต่อสู้ด้วยไม้ [TU Subject Heading]
Swordplayการต่อสู้ด้วยดาบ [TU Subject Heading]
Martial artsศิลปะการต่อสู้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
conflict (n.) การต่อสู้
fight (n.) การต่อสู้ See also: สงคราม, ศึก, การแข่งขัน, การประชันขันแข่ง Syn. clash, encounter, riot Ops. retreat, yield
struggle (n.) การต่อสู้ See also: การแข่งขัน Syn. battle, combat, fight
tug of war (n.) การต่อสู้ Syn. struggle
scuffle (n.) การต่อสู้กันอุตลุด See also: การสู้กันชุลมุน, การตะลุมบอน Syn. struggle, shuffle, strife
wrestling (n.) การต่อสู้กันอุตลุด See also: การฟัดกันอุตลุด
skirmish (n.) การต่อสู้กันเล็กน้อย See also: การปะทะกันเล็กน้อย Syn. encounter, clash, conflict
melee (n.) การต่อสู้การชุลมุน See also: การต่อสู้กันพัลวัน Syn. rumpus, skirmish, scuffle
tilt (n.) การต่อสู้ด้วยหอกหรือทวน
battle (n.) การต่อสู้ดิ้นรน See also: การแข่งขัน
wrestle (n.) การต่อสู้ดิ้นรน Syn. struggle
fisticuffs (sl.) การต่อสู้ที่รุนแรง (ในที่สาธารณะ)
joust (n.) การต่อสู้บนหลังม้าระหว่างอัศวิน 2 คนโดยใช้ทวนเป็นอาวุธ (ยุคกลาง)
advocacy (n.) การต่อสู้ป้องกัน Syn. defense
championship (n.) การต่อสู้ป้องกัน Syn. defense, advocacy
infighting (n.) การต่อสู้แบบประชิดตัว See also: การต่อสู้แบบประจัญบาน, การคลุกวงใน, การต่อสู้ระหว่างคู่ปฏิปักษ์ Syn. disagreement, dissension
fisticuffs (n.) การต่อสู้โดยการแลกหมัด See also: การต่อยมวย
fight off (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ในการต่อสู้ Syn. drive off
ironside (n.) ผู้มีกำลังมากในการต่อสู้
jiujitsu (n.) ศิลปะการต่อสู้แบบญี่ปุ่นที่พัฒนามาจากยูโด Syn. ju-jitsu
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Violence and fighting should not be watched by childrenเด็กๆ ไม่ควรชมความรุนแรงและการต่อสู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let us go into the ring in this, our first round, with the light of battle in our eyes and the strength of the righteous in our hearts.ให้เราไปเป็นแหวนในเรื่องนี้ รอบแรกของเราด้วยแสงของ การต่อสู้ ในสายตาและความแข็งแรง ของเรา
They've been fighting like this since they came home from school.พวกเขาได้รับ การต่อสู้ Iike นี้ ตั้งแต่ พวกเขา กลับมาจากโรงเรียน
Fencing, fighting, torture, revenge, giants, monsters, chases, escapes, true love, miracles.การประลองดาบ , การต่อสู้ , การทรมาน , การแก้แค้น ยักษ์ , สัตว์ประหลาด , การไล่ล่า การหลบหนี , รักแท้ , และสิ่งมหัศจรรย์
I was learning to fence, to fight, anything anyone would teach me.ข้าได้เรียนฟันดาบ , การต่อสู้ , ทุกๆอย่างที่มีคนสอนข้า
A lot of bad things begin-- fight, flu season,หลายสิ่งที่เลวร้ายเริ่มต้นขึ้น การต่อสู้ ไข้หวัด
It could be a fall, a fight, a shooting, a car accident.มันอาจเป็นการพลัดตก การต่อสู้ การยิง อุบัติเหตุทางรถ
You got some fight left in you, Miss Hills.คุณมี การต่อสู้ บางอย่าง เหลืออยู่ ใน คุณ นางสาว ฮิลส์
God damn, she's got some fight in her.พระเจ้า แช่ง เธอ ก็มี การต่อสู้ ใน ตัวเธอ บาง
Car stunts, fencing, fighting and wire action.ขับรถผาดโผน กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง การต่อสู้ และการต่อสู้โดยใช้ลวดสลิง
I know how much you appreciate a good wolf fight and I don't wanna disappoint you, so we'll just watch this one transform, and that should salvage the evening somewhat, no?ผมรู้ว่าคุณชื่นชอบ การต่อสู้ ที่สมศักดิ์ศรีมากแค่ไหน และผมไม่อยากให้คุณผิดหวัง งั้นพวกเรา แค่คอยดูการรูปร่าง
Well, so far, we have no signs of a forced entry, struggle, or a girl named Angela.ใช่ค่ะ ยังไม่เจอร่องรอย การงัดเข้ามา การต่อสู้ หรือผู้หญิงชื่อแอนเจล่า
You said there were also signs of struggle in the master bedroom?คุณบอกว่ามีร่องรอย การต่อสู้ ในห้องนอนใหญ่
The Hordes of Hell are ... upon us !พยุหะของนรกคุกคามเรา! การต่อสู้ การต่อสู้เด็กดูริน
And fighting out of the blue corner, wearing black with blue... with 36 fights... 28 KOs... he's the light heavyweight champion of the world...และการต่อสู้ออกจากมุมสีฟ้า การสวมใส่สีดำกับสีฟ้า 36 การต่อสู้ 28 คอสเขาเป็น
The battle has just begun.การต่อสู้ ... เพิ่งจะเริ่มขึ้น
The fighting, the women, that... that night in the Kremlin?การต่อสู้ ผู้หญิง คืนนั้นในเครมลิน
The fights, they're not strictly...sanctioned.การต่อสู้ มันไม่ถูกต้องนัก
Combat changes people.การต่อสู้ เปลี่ยนแปลงผู้คน
The fight's started.การต่อสู้ เริ่มต้นแล้ว
A fight... to the death.การต่อสู้... ที่ถึงตาย
Our conflict with the Lucian allianceการต่อสู้กับกลุ่มลูเชี่ยน
What do you want? The league conducts matter of significance such as duelsการต่อสู้กับคนทางสมาพันธ์ที่สำคัญคือแบบตัวต่อตัว
The threat of your parents' disapproval is the only dark cloud on what has been an otherwise perfect day.การต่อสู้กับความไม่ยินยอมของพ่อแม่คุณ เป็นเพียงแค่เมฆดำที่จะมาปกคลุมก่อนที่จะมีวันที่สวยงามเท่านั้น
Against a more worthy opponent.การต่อสู้กับคู่ที่คู่ควร
Competing with gophers and earthworms and that loser sparrow who always takes my nuts.การต่อสู้กับพวกหนู ไส้เดือน และพวกนกกระจอกขี้แพ้นั้น ที่คอยจ้องจะขโมยถั่วของฉัน
Fighting with a friend over a woman... It's not conducive to a peaceful state of mind.การต่อสู้กับสหายเพื่อผู้หญิงนางหนึ่ง มันไม่ได้ก่อให้เกิดความสงบสุขในจิตใจได้
Your encounter with the Surfer put your molecules in a constant state of flux.การต่อสู้กับเซอรเฟอร์มีผลต่อโมเลกุลของนาย มันเป็นการถ่ายเทพลังงาน
A battle well fought.การต่อสู้การต่อสู้กัน
The attacks are behind us, everything's going to be back to normal.การต่อสู้ก็ได้ผ่านไปแล้ว ทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติ
Welcome to this special edition of Eye on New York.การต่อสู้ของกลุ่มมิจฉาชีพสัปดาห์ที่แล้ว
The battle's first traitors.การต่อสู้ของคนทรยศแรก
Your action has a scent of lavender.การต่อสู้ของคุณคล้ายกลิ่นลาเวนเดอร์
The real fight begins now.การต่อสู้ของจริงได้เริ่มขึ้นแล้ว
The Battle of Chicago was an event that permanently changed our world.การต่อสู้ของชิคาโกเป็นเหตุการณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรโลก ของเรา
The battle of bunker hill was fought on breed's hill.การต่อสู้ของบังเกอร์ฮิลล์คือการต่อสู้ของบรีดฮิลล์
Their battle is prophesied to ordain the fate of the world... on judgment day.การต่อสู้ของพวกเขาได้ถูกทำนายเอาไว้แล้ว เพื่อบัญญัติโชคชะตาของโลก... ในวันพิพากษา
Our fight has become far more difficult.การต่อสู้ของพวกเราจะลำบากมากยิ่งขึ้นอีก
Visionquest and whatnot.การต่อสู้ของลูกผู้ชายและคนที่ไม่เหมือนกัน
Catfight,2:00 o'clock.การต่อสู้ของลูกแมว ที่ 2 นาฬิกา
His fight would become your fight.การต่อสู้ของเขาจะกลายเป็นของนาย

การต่อสู้ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
格闘[かくとう, kakutou] Thai: การต่อสู้ English: (hand-to-hand) fight

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การต่อสู้
Back to top