laugh

แปลว่า


n คนหรือเหตุการณ์ที่น่าหัวเราะหรือขบขัน (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: เรื่องตลก , เรื่องน่าขำขัน , เรื่องชวนหัว
vt ทำให้หัวเราะ
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้หัวร่อ
n เสียงหัวเราะ
ความหมายเหมือนกับ: chuckle , grin , smile
คำที่เกี่ยวข้อง: เสียงฮา , เสียงขบขัน
vi หัวเราะ
ความหมายเหมือนกับ: chortle , cackle , roar , giggle
คำที่เกี่ยวข้อง: หัวร่อ , ส่งเสียงหัวเราะ

รูปภาพ


laugh หัวเราะหัวเราะ

ตัวอย่างประโยค


He always makes me laugh. เขาทำให้ฉันหัวเราะได้เสมอ
He makes me laugh. เขาทำให้ฉันหัวเราะ
He almost laughed out loud. เขาเกือบหัวเราะออกมาดังๆ
I'm not a man if I let them laugh at me like that. ฉันคงไม่ใช่ผู้ชายถ้าปล่อยให้พวกนั้นหัวเราะฉันอย่างนี้
Everyone's gonna laugh at me tomorrow. พรุ่งนี้ทุกๆ คนคงจะหัวเราะเยาะฉัน

หมวดคำ